Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 956-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  956-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.04.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 29, 30, 31, 32, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Kozmetika; kozmetické přípravky; parfumérie a vonné prípravky; regeneračné krémy na kozmetické účely; vitamínové krémy; prípravky pre osobnú hygienu; vonné oleje a aromatické výťažky; bylinné výťažky pre kozmetické účely; prípravky na ošetrovanie pokožky, vlasov, nechtov a kože, prípravky pre ústnu hygienu; zubné pasty.
05 - Potravinové doplnky a dietetické prípravky; farmaceutické prípravky a prírodné liečivá; lieky; vitamíny; vitamínové prípravky a výživové doplnky; antioxidačné prípravky na liečebné účely; diuretiká na účely detoxikácie; liečebné prípravky na chudnutie; cukrovinky alebo pastilky alebo tabletky alebo kapsuly alebo kapsule alebo žuvačky na liečebné účely; dražé (liečivé); potravinové doplnky obohatené vitamínmi alebo minerálmi alebo stopovými prvkami; medicinálne sirupy; liečivé čaje; liečivé byliny; bylinné a rastlinné výťažky alebo sirupy na liečebné účely; kapsule na lekárske účely; vláknina na lekárske účely; magnézium; liečivé minerálne vody; liečivé krémy, oleje a tuky a deriváty olejov a tukov na lekárske účely.
29 - Spracované ovocie, huby a zelenina; orechy a strukoviny; džemy; kompóty; ovocné a zeleninové nátierky; polievky a vývary; mäsové výťažky; jedlé oleje a tuky; vajcia a vaječné výrobky, mliečne výrobky a ich náhrady; syrové výrobky; ryby, morské plody a mäkkýše, neživé; nátierky z rýb, morských plodov a mäkkýšov; polievky a vývary; mäsové výťažky, mäso a mäsové výrobky; mäsové nátierky; hotové jedlá; instantné potraviny a pikantné desiate.
30 - Neliečivé cukrárske výrobky; cukrovinky; ovocné želatínové cukríky (na iné ako liečebné účely); cukríky (neliečivé); sladkosti; cereálne tyčinky a energetické tyčinky; žuvačky (nie pre lekárske účely); čokoláda; zákusky; múčniky; torty; sušienky; pekárenské výrobky; zmrzliny; nanuky; mrazené jogurty a sorbety; cukor; prírodné sladidlá; výrobky z včelích produktov; bylinkový čaj (neliečivý); výrobky s obsahom bylín (určené na konzumáciu) zahrnuté v tejto triede; káva, čaj, kakao a ich náhrady; sirupy a melasa; sladké polevy a náplne; soli; chuťové prísady; ochucovadlá a koreniny; spracované obilie, škrob a produkty z nich vyrobené; prípravky na pečenie a droždie; sušené a čerstvé cestoviny; rezance a knedle; ryža; múka; raňajkové cereálie; ovsené a kukuričné kaše.
31 - Čerstvé ovocie; orechy; zelenina a bylinky; kvety; semená; cibuľky a sadenice na pestovanie rastlín; nespracované huby, slad a nespracované obilniny.
32 - Nealkoholické nápoje; vody; džúsy; mušty; ochutené sýtené nápoje; nápoje na báze orechov a sóje; ovocné šťavy; zeleninové šťavy; sirupy do nápojov; prípravky na výrobu nápojov; pivo a pivovarnícke výrobky.
35 - Reklama; propagácia; marketing; reklama on-line v počítačovej sieti; obchodné alebo podnikateľské informácie a ich poskytovanie; dodávateľské služby pre tretie osoby (nákup výrobkov a služieb pre iné podniky); prezentácia výrobkov v komunikačných médiách na účely maloobchodu i veľkoobchodu; predvádzanie tovaru prostredníctvom internetu alebo katalógu alebo výstav za účelom reklamy a/alebo predaja; zásielkový predaj výrobkov uvedených v triedach 3, 5, 29, 30, 31 a 32 tohto zoznamu; internetový obchod s kozmetickými prípravkami, zdravou výživou a výrobkami uvedenými v triedach 3, 5, 29, 30, 31 a 32 tohto zoznamu; distribúcia vzoriek tovaru; vykonávanie obchodných operácií; veľkoobchod, maloobchod a sprostredkovanie obchodu s výrobkami uvedenými v triedach 3, 5, 29, 30, 31 a 32 tohto zoznamu; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb na obchodné účely týkajúca sa výrobkov uvedených v triedach 3, 5, 29, 30, 31 a 32 tohto zoznamu; sprostredkovanie obchodných kontaktov v oblasti výrobkov uvedených v triedach 3, 5, 29, 30, 31 a 32 tohto zoznamu; sprostredkovanie internetového obchodu v oblasti výrobkov uvedených v triedach 3, 5, 29, 30, 31 a 32 tohto zoznamu; komerčné využitie internetu v oblastiach komerčných internetových médií a vyhľadávacích služieb v oblasti výrobkov uvedených v triedach 3, 5, 29, 30, 31 a 32 tohto zoznamu; prezentácia užívateľov na stránkach worldwide web v počítačovej sieti internet; obchodný manažment; pomoc pri riadení obchodnej činnosti. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.01, 27.05.02, 27.05.11, 27.03.11, 05.01.11, 05.01.16, 29.01.03, 27.05.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  farebná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  zelená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Naturprodukt CZ spol. s r.o.; Na Viničkách 638, 250 92 Šestajovice; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)  HOLOUBKOVÁ, Patentová a známková kancelária, Holoubková Mária, Ing.; Krčméryho 14, 811 04 Bratislava-Staré Mesto; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 956-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 956-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.04.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 06.04.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 06.04.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 07.04.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 14.04.2021 Typ Platba
4 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.05.2021 Typ Odoslané
POZ 956-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku