Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 954-2001
(111)  Trademark Number  201777 
(151)  Registration Date  23.01.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  23.03.2021 
(210)  Application Number  954-2001 
(220)  Application Date  23.03.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.04.2002 
(450)  Publication of Registration Date  01.04.2003 
(511)  International Classification of Goods and Services  30 
(511)  List of Classified Goods and Services  30 - Múka všetkých druhov, predovšetkým kukuričná múka, potravinárske výrobky z kukurice a zemiakov, kukuričné vločky, kukuričné lupienky, pukance. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  SUPER RING 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  NAMEX, s. r. o.; Gaštanová č. 6, 947 01 Hurbanovo; SK 
(740)  Attorney(s)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  23.03.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.04.2002 04/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 01.04.2003 04/2003 FH3M
3 Obnovené ochranné známky 06.07.2011 07/2011 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 12.05.2021 09/2021 ND3M
 
POZ 954-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 954-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.03.2001 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 17.04.2001 Type Sent document
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.04.2001 Type Payment
4 výsledok rešerše 15.01.2002 Type Internal Letter
5 pokyn na zverejnenie POZ 15.01.2002 Type Internal Letter
6 Námietka proti zápisu - FAX 04.07.2002 Type Delivered
7 Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 10.07.2002 Type Delivered
8 Plná moc 10.07.2002 Type Delivered
9 25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 15.07.2002 Type Payment
10 výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 16.07.2002 Type Sent document
11a Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.09.2002 Type Delivered
11b Plná moc 13.09.2002 Type Delivered
12 Žiadosť o zúženie zoznamu tovarov a služieb 13.11.2002 Type Delivered
13 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 13.11.2002 Type Delivered
14 Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 15.11.2002 Type Delivered
15 Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 19.11.2002 Type Delivered
16 rozhodnutie o zastavení konania o námietkach (späťvzatie) 26.11.2002 Type Sent document
17 pokyn na zápis po zverejnení 08.01.2003 Type Internal Letter
18 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 31.01.2003 Type Sent document
19 Podanie návrhu na výmaz 10.12.2004 Type Delivered
20 23 Pop. za Podanie návrhu na výmaz 21.12.2004 Type Payment
21 24 Pop. za Návrh na výmaz OZ 21.12.2004 Type Payment
22 zaslanie návrhu na výmaz na vyjadrenie 04.01.2005 Type Sent document
23 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 07.03.2005 Type Delivered
24 Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 18.03.2005 Type Delivered
25 prvé predĺženie lehoty (bezplatne) 22.04.2005 Type Sent document
26 Žiadosť o predĺženie lehoty - FAX 05.05.2005 Type Delivered
27 Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 10.05.2005 Type Delivered
28 druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 13.05.2005 Type Sent document
29 Vyjadrenie k výmazu 11.05.2005 Type Delivered
30 Vyjadrenie k výmazu 13.05.2005 Type Delivered
31 06 Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 01.06.2005 Type Payment
32 Doplnenie materiálov (pri námietkach, výmazoch …) 12.10.2005 Type Delivered
33 Urgencia 16.12.2005 Type Delivered
34 Urgencia 20.12.2005 Type Delivered
35 menovanie, zvolanie komisie - výmaz 21.04.2006 Type Internal Letter
36 protokol o rokovaní komisie 21.04.2006 Type Internal Letter
37 protokol o hlasovaní 21.04.2006 Type Internal Letter
38 rozhodnutie o návrhu na výmaz - zamieta sa 25.04.2006 Type Sent document
39 Podanie rozkladu 26.05.2006 Type Delivered
40 oznámenie o postúpení spisu odvolaciemu orgánu 03.07.2006 Type Sent document
41 predkladacia správa k rozkladu 27.06.2006 Type Internal Letter
42 zaslanie rozkladu na vyjadrenie protistrane 12.06.2006 Type Sent document
43 Žiadosť inde neuvedená 30.08.2006 Type Delivered
43a Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 30.08.2006 Type Delivered
44 všeobecný referátnik 12.09.2006 Type Sent document
45 Vyjadrenie k rozkladu 16.10.2006 Type Delivered
46 menovanie, zvolanie komisie - rozklad 11.09.2007 Type Internal Letter
47 protokol o rokovaní komisie 11.09.2007 Type Internal Letter
48 protokol o hlasovaní komisie 11.09.2007 Type Internal Letter
49 rozhodnutie o rozklade 08.10.2007 Type Sent document
50 vnútrospisový list 25.10.2007 Type Internal Letter
51 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 22.03.2011 Type Delivered
52 všeobecný referátnik 30.03.2011 Type Sent document
53 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.04.2011 Type Payment
54 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.04.2011 Type Delivered
54a Plná moc 11.04.2011 Type Delivered
55 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Type Sent document
56 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.07.2020 Type Delivered
57 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.03.2021 Type Delivered
58 vyžiadanie poplatku za obnovu 31.03.2021 Type Sent document
59 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.04.2021 Type Payment
60 dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2021 Type Sent document
POZ 954-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku