Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 953-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  199712 
(151)  Dátum zápisu  16.07.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.03.2011 
(210)  Číslo prihlášky  953-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.03.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  04.04.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.10.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 31, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Spracované oriešky, spracované arašidy, pistácie, kukuričný olej, zemiakové lupienky, zemiakové hranolčeky, konzervovaná, nakladaná, sušená a varená zelenina a strukoviny, konzervované, kandizované, mrazené, sušené a varené ovocie, konzervované šampiňóny, ovocná dreň, rôsoly, ovocné a zeleninové šaláty, džemy, hrozienka, hydina nie živá, neživé mäkkýše, neživé mušle, jedlé oleje a tuky, jedlá želatína, kaviár, sušený kokos, bujóny, vývar, krokety, kyslá kapusta, spracované mandle, datle, arašidové maslo, mäso, mäsové výrobky, výťažky a šťavy, klobásy, salámy, párky, slanina, údeniny, solené potraviny, paradajkový pretlak, potravinárske výrobky z rýb, sezamový olej, polievky, mlieko, mliečne výrobky, syry.
30 - Múka všetkých druhov, predovšetkým kukuričná múka, pšeničná múka, zemiaková múka, výrobky z obilnín, krupica, výrobky z múky na ľudskú výživu, mletá kukurica, pražená kukurica, kukuričný škrob, obilninové lupienky a vločky, potravinárske výrobky z kukurice a zemiakov, kukuričné vločky, kukuričné lupienky, pukance, lúpaný ovos, mletý ovos, ovsená potrava, ovsené vločky, müsli, múčne potraviny, chlieb, jemné pečivo, perníky, medovníky, oblátky, koláče, sušienky, sucháre, keksy, biskvity, škrobovité potraviny, puding, zmrzlina, cukrovinky, arašidové cukrovinky, príchuti a arómy, aromatické a chuťové prísady a prípravky do potravín, cestá, cestoviny, ryža, čaj, čokoláda, horčica, majonéza, med, kakao, káva, kakaové a kávové nápoje, kávovinové náhradky, kečup, korenie, koreniny, kuchynská soľ.
31 - Arašidy, pistácie, kukurica, orechy, lieskové oriešky, mandle, obilie v nespracovanom stave, čerstvé ovocie, semená rastlín, rastliny, sezam, čerstvá zelenina, zemiaky, krmivo, potrava pre zvieratá, olejové výlisky.
39 - Dovoz, doprava, automobilová preprava, informácie o preprave a uskladnení, doručovanie tovaru, skladovanie, úprava tovaru, balenie tovaru, predovšetkým balenie potravín, distribúcia tovaru na dobierku. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.03, 26.04.22, 27.05.11 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, žltá 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NAMEX, s. r. o.; Gaštanová č. 6, 947 01 Hurbanovo; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.03.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.04.2002 4/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.10.2002 10/2002 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 06.07.2011 7/2011 ND3M
 
POZ 953-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 953-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.03.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 17.04.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.04.2001 Typ Platba
4 vyžiadanie doplatku za podanie POZ 30.05.2001 Typ Odoslané
5 40 Doplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.06.2001 Typ Platba
6 výsledok rešerše 15.01.2002 Typ Interné listy
7 pokyn na zverejnenie POZ 15.01.2002 Typ Interné listy
8 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.07.2002 Typ Odoslané
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 22.03.2011 Typ Doručené
10 všeobecný referátnik 30.03.2011 Typ Odoslané
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.04.2011 Typ Platba
12 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.04.2011 Typ Doručené
12a Plná moc 11.04.2011 Typ Doručené
13 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 22.02.2013 Typ Doručené
15 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 25.02.2013 Typ Doručené
15a Plná moc 25.02.2013 Typ Doručené
16 všeobecný referátnik 01.03.2013 Typ Odoslané
17 dodatok k osvedčeniu OZ 07.05.2013 Typ Odoslané
18 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.07.2020 Typ Doručené
19 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.03.2021 Typ Doručené
20 vyžiadanie poplatku za obnovu 31.03.2021 Typ Odoslané
POZ 953-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 09.04.2013 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku