Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 952-2002
(111)  Trademark Number  204165 
(151)  Registration Date  07.10.2003 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  05.04.2012 
(210)  Application Number  952-2002 
(220)  Application Date  05.04.2002 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  01.07.2003 
(450)  Publication of Registration Date  08.01.2004 
(511)  International Classification of Goods and Services  07 
(511)  List of Classified Goods and Services  07 - Stroje a zariadenia na tvarovanie plastov vrátane tvarovania vstrekovaním. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  KORTEC 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Kortec Inc.; 428 Newburyport Turnpike, Rowley, MA 09169; US 
(740)  Attorney(s)  JUDr. Eva Bušová, advokátka; Tobrucká 6, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  05.04.2022 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  05.04.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.07.2003 7/2003 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2004 1/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 04.02.2013 2/2013 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.02.2013 2/2013 TC3M
5 Zaniknuté ochranné známky 24.11.2022 22/2022 MA3M
 
POZ 952-2002
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 10.04.2002 3 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.09.2012 132,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2012 6,50 EUR
40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 05.11.2012 133,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 952-2002
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.04.2002 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.04.2002 Type Payment
odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 09.05.2002 Type Sent document
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 02.07.2002 Type Delivered
Plná moc 02.09.2002 Type Delivered
výsledok rešerše 11.12.2002 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.03.2003 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 11.04.2003 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 05.05.2003 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.10.2003 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 13.09.2012 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.09.2012 Type Payment
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.09.2012 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.10.2012 Type Payment
Plná moc 18.10.2012 Type Delivered
vyžiadanie poplatku za obnovu 25.10.2012 Type Sent document
40 Doplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 07.11.2012 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.01.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 09.08.2021 Type Delivered
POZ 952-2002
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.12.2012 Kortec Inc. Kortec Inc.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku