Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉ







PRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 950-2001
(111)  Číslo ochrannej známky  200008 
(151)  Dátum zápisu  15.08.2002 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.03.2011 
(210)  Číslo prihlášky  950-2001 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.03.2001 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  09.05.2002 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  06.11.2002 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  29, 30, 31 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  29 - Spracované oriešky, spracované arašidy, pistácie, kukuričný olej, zemiakové lupienky, zemiakové hranolčeky, konzervovaná, nakladaná, sušená a varená zelenina a strukoviny, konzervované, kandizované, mrazené, sušené a varené ovocie, konzervované šampiňóny, ovocná dreň, rôsoly, ovocné a zeleninové šaláty, džemy, hrozienka, hydina nie živá, neživé mäkkýše, neživé mušle, jedlé oleje a tuky, jedlá želatína, kaviár, sušený kokos, bujóny, vývary, krokety, kyslá kapusta, spracované mandle, datle, arašidové maslo, mäso, mäsové výrobky, výťažky a šťavy, klobásy, salámy, párky, slanina, údeniny, solené potraviny, paradajkový pretlak, potravinárske výrobky z rýb, sezamový olej, polievky, mlieko, mliečne výrobky, syry.
30 - Múka všetkých druhov, predovšetkým kukuričná múka, pšeničná múka, zemiaková múka, výrobky z obilnín, krupica, výrobky z múky na ľudskú výživu, mletá kukurica, pražená kukurica, kukuričný škrob, obilninové lupienky a vločky, potravinárske výrobky z kukurice a zemiakov, kukuričné vločky, kukuričné lupienky, pukance, lúpaný ovos, mletý ovos, ovsená potrava, ovsené vločky, müsli, múčne potraviny, chlieb, jemné pečivo, perníky, medovníky, oblátky, koláče, sušienky, sucháre, keksy, biskvity, škrobovité potraviny, puding, zmrzlina, cukrovinky, arašidové cukrovinky, príchuti a arómy, aromatické a chuťové prísady a prípravky do potravín, cestá, cestoviny, ryža, čaj, čokoláda, horčica, majonéza, med, kakao, káva, kakaové a kávové nápoje, kávovinové náhradky, kečup, korenie, koreniny, kuchynská soľ.
31 - Arašidy, pistácie, kukurica, orechy, lieskové oriešky, mandle, obilie v nespracovanom stave, čerstvé ovocie, semená rastlín, rastliny, sezam, čerstvá zelenina, zemiaky, krmivo, potrava pre zvieratá, olejové výlisky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  NAMEX KROKO SNACK 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  NAMEX, s. r. o.; Gaštanová č. 6, 947 01 Hurbanovo; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Porubčan Róbert, Ing.; Puškinova 19, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.03.2021 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.05.2002 5/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.11.2002 11/2002 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 06.07.2011 7/2011 ND3M
 
POZ 950-2001
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 950-2001
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 23.03.2001 Typ Doručené
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 23.03.2001 Typ Doručené
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 17.04.2001 Typ Odoslané
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.04.2001 Typ Platba
4 výsledok rešerše 25.02.2002 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 26.02.2002 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.08.2002 Typ Odoslané
7 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 22.03.2011 Typ Doručené
8 všeobecný referátnik 30.03.2011 Typ Odoslané
9 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 13.04.2011 Typ Platba
10 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 11.04.2011 Typ Doručené
10a Plná moc 11.04.2011 Typ Doručené
11 dodatok k osvedčeniu OZ 09.06.2011 Typ Odoslané
12 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 22.02.2013 Typ Doručené
13 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 25.02.2013 Typ Doručené
13a Plná moc 25.02.2013 Typ Doručené
14 všeobecný referátnik 01.03.2013 Typ Odoslané
15 dodatok k osvedčeniu OZ 07.05.2013 Typ Odoslané
16 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 27.07.2020 Typ Doručené
17 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 22.03.2021 Typ Doručené
18 vyžiadanie poplatku za obnovu 31.03.2021 Typ Odoslané
POZ 950-2001
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 09.04.2013 Porubčan Róbert, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku