Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 95-2014
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  95-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  21.01.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 32, 41 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Zubné abrazíva; absorpčná vata; absorpčné tampóny; akaricídy (prípravok na ničenie roztočov); akonitín; aldehydy na farmaceutické účely; algicídy; alginátové výživové doplnky; algináty na farmaceutické účely; alkalické jodidy na farmaceutické účely; alkaloidy na lekárske účely; alkoholy na farmaceutické účely; alkoholy na liečebné účely; zubné amalgámy; aminokyseliny na lekárske účely; aminokyseliny na veterinárske účely; analgetiká; anestetiká; angosturová kôra na lekárske účely; antelmintikum; antibiotiká; antidiuretiká (lieky na znižovanie tvorby moču); chemické antikoncepčné prípravky; antioxidačné tabletky; antipyretiká (lieky na znižovanie telesnej teploty); antiseptické vata; antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky; aseptická vlna; čaj proti astme; medicínske bahno; bahno na kúpele; bakteriálne jedy; bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely; prostredia pre bakteriologické kultúry; živná pôda pre bakteriologické kultúry; bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske účely; balzamovacie prípravky na lekárske účely; balzamy na lekárske účely; bielkovinové potraviny na lekárske účely; bielkovinové prípravky na lekárske účely; bielkovinové výživové doplnky; biocídy; biologické prípravky na lekárske účely; biologické prípravky na zverolekárske účely; biologické tkanivá na lekárske účely; biologické tkanivá na zverolekárske účely; bizmutové prípravky na farmaceutické účely; tyčinky na liečbu bradavíc; bróm na iarmaceutické účely; bronchodilatačné prípravky; bylinkové čaje na lekárske použitie; liečivé byliny; byliny na fajčenie na lekárske účely; cédrové drevo; netabakové cigarety na lekárske účely; cukor na lekárske účely; cupanina na farmaceutické účely; čapíky; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely; prípravky na čistenie očí; čistiace prípravky na kontaktné šošovky; dámske vložky; dentálne modelovacie vosky; dentifikačné prípravky; detergenty na lekárske účely; detské plienkové nohavičky; detské plienky; dezinfekčné prípravky na hygienické účely; dezodoranty na obleky a textilné materiály; dezodoranty s výnimkou dezodorantov na osobnú potrebu alebo pre zvieratá; chlieb pre diabetikov na lekárske účely, diagnostické prípravky na lekárske účely; chemické prípravky na diagnostikovanie tehotnosti; diastáza (enzým meniaci škrob na maltózu) na lekárske účely; diétne látky upravené na lekárske účely; diétne nápoje na lekárske účely; diétne potraviny na lekárske účely; digestíva na farmaceutické účely; digitalín; prípravky na umývanie dobytka; potrava pre dojčatá; draselné soli na lekárske účely; drogy na lekárske účely; droždie na farmaceutické účely; chemické vodiče na elektródy elektrokardiogramov; enzymatické prípravky na zverolekárske účely; enzymatické prípravky na lekárske účely; enzýmové výživové doplnky; enzýmy na lekárske účely; enzýmy na zverolekárske účely; kôprová esencia na lekárske účely; estery celulózy na Iarmaceutické účely; estery na farmaceutické účely; étery na farmaceutické účely; eukalyptol na farmaceutické účely; eukalyptus na farmaceutické účely; fajčiarske bylinky na lekárske účely; farmaceutické prípravky; farmaceutické prípravky proti lupinám; fenikel na lekárske účely; fenol na farmaceutické účely; mliečne fermenty na farmaceutické účely; formaldehyd na farmaceutické účely; fosfáty na farmaceutické účely; prípravky na fumigáciu na lekárske účely; fúngicídy; chemické prípravky proti fyloxére; gáfor na lekárske účely; gáfŕový olej na lekárske účely; kyselina galová na farmaceutické účely; obväzová gáza; gencián na farmaceutické účely; germicídy (dezinfekčné prípravky); glukóza na lekárske účely; glukózové výživové doplnky; glycerín na lekárske účely; glycerofosfáty; guajakol na farmaceutické účely; guma na lekárske účely; gumiguta na lekárske účely; gurjunský balzam na lekárske účely; hematogén; hemoglobín; prípravky proti hemoroidom; hemostatické tyčinky; herbicídy; prípravky proti bolesti hlavy; tyčinky proti bolesti hlavy; repelenty proti hmyzu; hojivé hubky; horčica na farmaceutické účely; horčicové obklady; horčicový olej na lekárske účely; horčičné náplasti; horké drevo na lekárske účely; hormóny na lekárske účely; hydrastín; hydrastinín; hydrogénuhličitan sodný na farmaceutické účely; hygienické nohavičky; hygienické tampóny; hygienické vložky pre inkontinentných pacientov; chemické dezinfekčné prostriedky naWC; chemické prípravky na farmaceutické účely; chemické prípravky na lekárske účely; chemické prípravky na zverolekárske účely; chemicko- tarmaceutické prípravky; chinín na lekárske účely; chinínovník (jeho kôra) na lekárske účely; chinolín na lekárske účely; chirurgické implantačné preparáty (živé tkanivá); chirurgické obväzy; chirurgické plachty; chirurgické tkaniny; chladiace spreje na lekárske účely; chloralhydrát na farmaceutické účely; chloroform, trichlórmetán; výťažky z chmeľu na farmaceutické účely; medicinálne infúzie; absorpčné nohavičky pre inkontinentných pacientov; insekticídy; írsky mach (karagén) na lekárske účely; izotopy na ekárske účely; jalapy (výťažok z jalapového koreňa - preháňadlo); jód na farmaceutické účely; jodidy na farmaceutické účely; jodoform; jódová tinktúra; jojoba; kalomel, chlorid ortutnatý; kandis na ekárske účely; liekové kapsuly; kapsuly na farmaceutické účely; karagén na lekárske účely; karbonyl (prípravok na hubenie parazitov); kaučuk na zubolekárske účely; kaustické ceruzky; kazeínové výživové doplnky; kebračo na lekárske účely; kmeňové bunky na lekárske účely; kmeňové bunky na zverolekárske účely; kokaín; kolódium na farmaceutické účely; kôra konduranga na lekárske účely; roztoky na kontaktné šošovky; liečivé korene; kostný tmel pre chirurgiu a ortopédiu; kôra mangového stromu na farmaceutické účely; kôry na farmaceutické účely; krém z vínneho kameňa na farmaceutické účely; kreozot na farmaceutické účely; krotónová kôra; krv na lekárske účely; krvná plazma; prípravky proti kryptogamným rastlinám; kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely; morská voda na kúpanie na lekárske účely; liečivé prípravky do kúpeľa; terapeutické prípravky do kúpeľa; prípravky do perličkových kúpeľov; soli do minerálnych kúpele; kúpeľové bahno; liečivé kúpeľové soli; kurare; liečivá na kurie oká; náplasť na kurie oká; kyseliny na farmaceutické účely; kyslík na lekárske účely; prípravky kyslíkové kúpele; laktóza na farmaceutické účely; zubné laky; ľanová múčka na farmaceutické účely; výživové doplnky z ľanových semenien; ľanové semená na farmaceutické účely; výživové doplnky z ľanového oleja; laxatíva; lecitín na lekárske účely; lecitínové výživové doplnky; lekárničky (naplnené); prenosné lekárničky (naplnené); lepiace náplasti na lekárske účely; lepidlá na umelé chrupy; lepkavé prípravky na lapanie múch; liečivé cukríky; liečivé čaje; liečivé nápoje; liečivé prípravky na zuby; liečivé rastliny; lieky pre humánnu medicínu; lieky pre veterinárnu medicínu; lieky proti poteniu nôh; linimenty (tekuté masti); lubrikačné gély; farmaceutické prípravky na liečenie lupín; lupulín na farmaceutické účely; magnézia (oxid horečnatý) na farmaceutické účely; mandľové mlieko na farmaceutické účely; masti na farmaceutické účely; masti na lekárske účely; masti na slnečné popáleniny; materiály na zubné odtlačky; medicinálne prípravky na podporu rastu vlasov; medovková voda na farmaceutické účely; menštruačné nohavičky; menštruačné tampóny; menštruačné vložky; mentol; mentol na farmaceutické účely; výživné látky pre mikroorganizmy; mikroorganizmy na použitie v lekárstve a zverolekárstve; minerálne výživové doplnky; mliečny cukor na farmaceutické účely; mliečny tuk; papier odolný voči moliam; prípravky proti moliam; moleskin na lekárske použitie (pevná bavlnená látka); morská voda na kúpele na lekárske účely; lepkavé pásky na chytanie múch; prípravky na hubenie múch; múka na farmaceutické účely; myrobalánová kôra na farmaceutické účely; prípravky na ničenie myší; prostriedky proti nadúvaniu zvierat; námeľ na farmaceutické účely; náplasti; náplasti na lekárske účely; náramenné obväzy na chirurgické účely; náramky na lekárske účely; narkotiká; liečivá posilňujúce nervovú sústavu; zdravotné nohavičky; výživové doplnky z obilných klíčkov; obklady (teplé zábaly); protiparazitické obojky pre zvieratá; hygienické obrúsky; obväzový materiál; octan hlinitý na farmaceutické účely; octany na farmaceutické použitie; prípravky na vyplachovanie očí; prípravky na odtlačky; lekárske prípravky na odtučňovacie kúry; olej z tresčej pečene; oleje na lekárske použitie; oleje na lekárske účely; olovnatá voda (s obsahom octanu olovnatého); masti proti omrzlinám na farmaceutické účely; opiáty; ópium; opodeldok; organoterapeutické prípravky; ortuťové masti; vankúšiky na otlaky (náplasti); ovínadlá; oxidodusičnan bizmutitý na farmaceutické účely; papier na horčičné obklady; papier odolný proti moliam; prípravky proti parazitom; lepivé pásky na lekárske účely; priľnavé pásky na lekárske účely; pásky na oči na lekárske použitie; pastilky na farmaceutické účely; pásy na prichytenie hygienických vložiek; pektín na farmaceutické účely; peľové výživové doplnky; pepsíny na farmaceutické účely; peptóny na farmaceutické účely; perlový prášok na lekárske účely; peroxid vodíka na lekárske účely; pesticídy; pijavice na lekárske účely; chemické prípravky na ošetrovanie pleseň; detské plienkové nohavičky; plienky pre zvieratá chované v domácnosti; plyn na lekárske účely; farmaceutické prípravky na pokožka; pomocné látky (adjuvanciá) na lekárske účely; prípravky na ošetrenie popálenín; porcelán na zubné protézy; posilňujúce prípravky, toniká; prípravky proti poteniu; otrava na potkany; prípravky na sterilizáciu pôdy; práškové kantaridíny; preháňadlá; prípravky na čistenie kontaktných šošoviek; prípravky na dezodoráciu vzduchu; prípravky na intímnu hygienu na lekárske účely; prípravky na ničenie lariev; prípravky na ničenie škodlivých živočíchov; prípravky na omrzliny; prípravky na tlmenie sexuálnej aktivity; prípravky na umývanie zvierat; prípravky na zníženie chuti dojedla na lekárske použitie; prípravky proti nadúvaniu pre zvieratá; prípravky proti popáleninám na farmaceutické účely; prípravky slúžiace na starostlivosťo ústnu dutinu (na lekárske účely); prípravky z aloy pravej na farmaceutické účely; propolis na farmaceutické účely; propolisové výživové doplnky; prostriedky proti hlístam; proteínové výživové doplnky; proteínové výživové doplnky pre zvieratá; protiparazitické prípravky; protireumatické náramky; protireumatieké prstene; prípravky na umývanie psov; repelenty pre psov; purgatíva; pyritový prášok; rádioaktívne látky na lekárske účely; rádiologický kontrastné látky na lekárske účely; rádium na lekárske účely; jedlé rastlinné vlákna (s výnimkou výživných); reagenčný papier na lekárske a zverolekárske účely ; rebarborové korene na farmaceutické účely ; ricínový olej na lekárske účely; rozpúšťadlá na odstraňovanie náplastí; rybia múčka na farmaceutické účely; samoopaľovacie tabletky; saparila (smilax) na lekárske účely; sedatíva (prípravky na upokojenie); sedatíva (utišujúce prostriedky); séra; séroterapeutické liečivá; sikatívy na lekárske účely; sírny kvet na farmaceutické účely; sírové knôty na dezinfekciu; sirupy na farmaceutické účely; slad na farmaceutické cely; sladké drievko na farmaceutické účely; sladové mliečne nápoje na lekárske účely; prípravky na ničenie slimákov; chemické prípravky na liečenie sneti obilnej; chemické prípravky proti sneti obilnej; minerálne soli; soli do minerálnych kúpeľov; soli minerálnych vôd; soli na lekárske účely; soli sodíka na lekárske účely; spermie na umelú insemináciu; sterilizaČné prípravky; steroidy; prípravky zo stopových prvkov pre ľudí a zvieratá; strychnín; styptikum (prípravky na zastavenie krvácania); prípravky na ničenie suchej hniloby; sulfoamidy (liečivá); sušené mlieko pre dojčatá; prípravky na ničenie škodcov; škrob na diétne alebo farmaceutické účely; hojivé špongie; tabakové výťažky (insekticídy); tabletky na chudnutie; tabletky na potlačenie chuti do jedla; tablety dymové (dezinfekčné ); chemické prípravky na určenie ťarchavosti; tekuté lieky, lieky vo forme nápojov; termálne vody; terpentín na farmaceutické účely; tinktúry (farmaceutické prípravky); tinktúry na lekárske účely; tlakové obväzy; toaletné vody na farmaceutické účely; toaletné vody na veterinárne účely; toaletné vody pre psov; tuky na lekárske účely; tuky na zverolekárske účely; dymiace tyčinky; tymol na farmaceutické účely; lepidlá a tmely na umelý chrup; uspávacie prípravky; výrobky slúžiace na starostlivosť ústnej dutiny na lekárske účely; vaginálne kúpele; vakcíny; vankúše (podložky) na dojčenie; vankúšiky (náplasti) na otlaky; prípravky na báze vápno na farmaceutické účely; vata na lekárske účely; minerálna vazelína na lekárske účely; včelia materská kašička (výživový doplnok); včelia materská kašička na farmaceutické účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na diétne alebo lekárske účely; vezikanty (pľuzgierotvomé látky); chemické prípravky na ošetrovanie viniča; vínny kameň na farmaceutické účely; vitamínové prípravky; výživové vlákniny; lekárske prípravky na podporu rastu vlasov; hygienické vložky; minerálne vody na lekárske účely; vonné soli; vreckovky napustené farmaceutickými roztokmi; vreckovky napustené farmaceutickými vodičkami; výživové doplnky; výživové doplnky pre zvieratá; výživové doplnky z kvasníc; prípravky načistenie vzduchu; zadymovacie prípravky vo forme tabliet; dymovacie prípravky vo forme tyčiniek; zápary na farmaceutické účely; liečivá na zmiernenie zápchy; zubné amalgámy zo zlata; zliatiny drahých kovov na zubolekárske účely; zubné brúsivá; zubné cementy; zubné tmely; materiály na plombovanie zubov; zverolekárske prípravky; želatína na lekárske účely; žieravé látky na farmaceutické účely; živočíšne uhlie na farmaceutické účely; žuvačky na lekárske účely.
32 - Nealkoholický aperitív; arašidové mlieko (nealkoholický nápoj); citronády; ovocné džúsy; hroznový mušt (nekvasený); výťažky z chmeľu na výrobu piva; izotonické nápoje; nealkoholický jablkový mušt; nealkoholický koktail; kvas (nealkoholický nápoj); prípravky na výrobu likérov; lítnavoda; medové nealkoholické nápoje; minerálne vody (nápoje); prípravky na výrobu minerálnych vôd; mixované ovocné alebo zeleninové nápoje; mandľové mlieko (nápoj); mušty; nealkoholické nápoje; prípravky na výrobu nápojov; srvátkové nápoje; nealkoholické nápoje z aloy pravej; nealkoholické ovocné nápoje; nealkoholické ovocné výťažky; orgeada (nealkoholický nápoj); ovocné nektáre; paradajkový džús (nápoj); pivná mladinka; pivo; prášky na prípravu šumivých nápojov; príchute na výrobu nápojov; sarsaparila (nealkoholický nápoj); sirupy na výrobu limonád; sirupy na výrobu nápojov; sladina; sladové pivo; sóda; sódová voda (sódovka); stolové vody; prípravky na výrobu sýtenej vody; sýtené vody; šerbety (ovocné nápoje); prášky na výrobu šumivé nápoje; tablety na výrobu šumivých nápojov; vody (nápoje); zázvorové pivo; zeleninové džúsy (nápoje).
41 - akadémie (vzdelávanie); cirkusy; praktické cvičenie (ukážky); prenájom dekorácií; detské škôlky; diskotéky (služby); prenájom divadelných dekorácií; divadelné predstavenia; drezúra zvierat; elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby); služby v oblasti estrády; prenájom filmových premietačiek a ich príslušenstva; filmové štúdiá; prenájom filmov; produkcia filmy s výnimkou reklamných; fitnes kluby; formátovanie textov; nie na reklamné účely; fotografická reportáž; fotografovanie; fotografovanie na mikrofilm; poskytovanie služieb golfových ihrísk; gymnastický výcvik; hazardné hry; prevádzkovanie priestorov s hracími automatmi; hudobné skladateľské služby; informácie o možnostiach rekreácie; informácie o možnostiach zábavy; informácie o výchove a vzdelávaní; internátne školy; kaligrafické služby; prevádzkovanie kasína; služby v kempingoch so športovým programom; výchovno-zábavné klubové služby; vydávanie kníh; služby pojazdných knižníc; knižnice (požičovne kníh); koncertné siene; sály; organizovanie a vedenie konferencií; organizovanie a vedenie kongresov; korešpondenčné kurzy; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; koučovanie (školenie); kurzy telesného cvičenia; organizovanie lotérií; meranie času na športových podujatiach; modelingové služby pre umelcov; prevádzkovanie múzeí; služby nahrávacích štúdií; nahrávanie videopások; nočné kluby; organizovanie a vedenie kolokvií; organizovanie a vedenie koncertov; organizovanie a vedenie seminárov; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie tvorivých dielní (výučba); organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie kultúrnych alebo vzdelávacích výstav; organizovanie plesov; organizovanie predstavení (manažérske služby); organizovanie súťaží (vedomostných alebo zábavných); organizovanie súťaží krásy; organizovanie športových súťaží; organizovanie živých vystúpení; služby orchestrov; zábavné parky; písanie textov (okrem reklamných); plánovanie a organizovanie večierkov; poradenstvo pri voľbe povolania (poradenstvo v oblasti výchovy a vzdelávania); on line poskytovanie počítačových hier (z počítačových sietí); poskytovanie elektronických publikácií on line bez možnosti kopírovania; postsynchronizácia; dabing; tlmočenie posunkovej reči; požičiavanie filmov; požičiavanie filmových premietačiek a príslušenstva; požičiavanie potápačského výstroja; požičiavanie športového výstroja (s výnimkou dopravných prostriedkov); požičiavanie videopások; požičovne kníh (knižnice); praktický výcvik (ukážky); služby poskytované v prázdninových táboroch (zábava); výroba divadelných alebo iných predstavení; prekladateľské služby; prenájom audionahrávok; prenájom audioprístrojov; prenájom kinematografických filmov; prenájom osvetľovacích prístrojov do divadelných sál a televíznych štúdií; prenájom potápačského výstroja; prenájom rozhlasových a televíznych prijímačov; prenájom štadiónov; prenájom tenisových kurtov; prenájom videokamier; prenájom videorekordérov; prevádzkovanie karaoke; prevádzkovanie kinosál; prevádzkovanie športových zariadení; produkcia filmov s výnimkou reklamných; redigovanie scenárov; poskytovanie zariadení na oddych a rekreáciu; reportérske služby; rezervácia vstupeniek; rozhlasová zábava; výroba rozhlasových a televíznych programov; skúšanie; preskúšavanie (pedagogická činnosť); strihanie videopások; školenie; detské škôlky; meranie času na Športových podujatiach; služby športovísk; prenájom športového výstroja (s výnimkou dopravných prostriedkov); telesné cvičenie; televízna zábava; zverejňovanie textov (okrem reklamných); titulkovanie; tvorba divadelných alebo iných predstavení; tvorba rozhlasových a televíznych programov; tvorba videofilmov; organizovanie a vedenie koncertov nahrávanie na videopásky; prenájom videopáskok; predaj vstupeniek na zábavné predstavenia; on line vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme; vydávanie textov s výnimkou reklamných alebo náborových; náboženská výchova; vyučovanie; vzdelávanie; vzdelávacie služby; zábava; služby zoologických záhrad; prenájom zvukových nahrávacích zariadení; živé predstavenia. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  FEST POWER 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  GADEA PHARMACY, a.s.; Framborská 252/19, 010 01 Žilina; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zastavené konanie 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 95-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 95-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 21.01.2014 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.01.2014 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 14.02.2014 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania 11.04.2014 Typ Odoslané
POZ 95-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku