Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 948-2021
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  948-2021 
(220)  Application Date  06.04.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  33, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  33 - Alkoholické výťažky z ovocia; víno; alkoholické nápoje okrem piva.
35 - Maloobchodné služby a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 33 tohto zoznamu; online maloobchodné služby a online veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triede 33 tohto zoznamu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  EXCLUSIVE CUVÉE ČIERNA RÍBEZĽA A RAKYTNÍK RAŠETLIAKOVITÝ 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Villa Vino Rača a.s.; Pri vinohradoch 2 , 831 06 Bratislava - Rača; SK 
(740)  Attorney(s)  BRICHTA & PARTNERS s.r.o.; Grösslingová 6-8, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zastavené konanie 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 948-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 948-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.04.2021 Type Delivered
1a Sprievodný list 06.04.2021 Type Delivered
1b Plná moc 06.04.2021 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 07.04.2021 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.04.2021 Type Payment
4 Žiadosť o späťvzatie prihlášky 15.04.2021 Type Delivered
5 Žiadosť o vrátenie poplatku 15.04.2021 Type Delivered
6 rozhodnutie o zastavení konania na návrh účastníka (§ 51 ods. 8 zákona č. 506/2009 Z.z.) 16.04.2021 Type Sent document
7 rozhodnutie o vrátení poplatku (65%) 04.05.2021 Type Sent document
8 vnútrospisový list 07.05.2021 Type Internal Letter
POZ 948-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku