Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 9456B
(111)  Trademark Number  111110B 
(151)  Registration Date  25.05.1937 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  25.05.2017 
(210)  Application Number  9456B 
(220)  Application Date  25.05.1937 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  06, 07, 09 
(511)  List of Classified Goods and Services  06 - Odliatky, výkovky, výlisky a zvárané polotovary zo železa, ocele, kovu a ich zliatin. Železné konštrukcie.
07 - Stroje všetkých druhov a ich súčasti s výnimkou parných turbín, ich súčastí a príslušenstva, najmä povrchových kondenzátorov, tepelných výmenníkov a ohrievačov napájacej vody, turbogenerátorov, elektrických generátorov..
09 - Elektrotechnické stroje a ich súčasti (s výnimkou elektrotechnických prístrojov a zariadení a ich súčastí). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.01 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ŠKODA AUTO a.s.; tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav; CZ 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark  22.07.2002 
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  25.05.2027 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Čiastočné prevody ochranných známok 10.09.2002 9/2002 PG3M
2 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.02.2004 2/2004 TC3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.03.2006 3/2006 PC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 01.03.2007 3/2007 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 07.06.2007 6/2007 ND3M
6 Čiastočné prevody ochranných známok 08.02.2010 2/2010 PG3M
7 Zmeny v údajoch o majiteľoch 07.07.2010 7/2010 TC3M
8 Čiastočné prevody ochranných známok 05.09.2011 9/2011 PG3M
9 Čiastočné prevody ochranných známok 06.08.2012 8/2012 PG3M
10 Obnovené ochranné známky 02.08.2017 8/2017 ND3M
11 Zmeny v údajoch o majiteľoch 08.01.2019 1/2019 TC3M
12 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.03.2020 3/2020 TC3M
13 Prevody a prechody práv na ochranné známky 24.11.2022 22/2022 PC3M
 
POZ 9456B
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.11.2003 200,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.01.2006 600,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.01.2007 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.04.2007 3 000,00 SKK
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.06.2009 26,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.04.2010 6,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 20.05.2011 26,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.11.2011 26,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 05.05.2017 133,00 EUR
Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2022 15,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 9456B
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 14.12.2000 Type Delivered
pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 22.07.2002 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.07.2002 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.11.2003 Type Delivered
Doklad o podniku/podnikateľovi 14.11.2003 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 20.11.2003 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 17.12.2003 Type Sent document
Plná moc 29.12.2005 Type Delivered
Doklad o prevode 29.12.2005 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 29.12.2005 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 09.01.2006 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 03.02.2006 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 11.01.2007 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 11.01.2007 Type Delivered
Plná moc 11.01.2007 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.01.2007 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 02.02.2007 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 17.04.2007 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 17.04.2007 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.04.2007 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2007 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 25.06.2009 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 25.06.2009 Type Delivered
Plná moc 25.06.2009 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.06.2009 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 08.09.2009 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 05.11.2009 Type Delivered
Plná moc 05.11.2009 Type Delivered
Plná moc 05.11.2009 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.11.2009 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 13.01.2010 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 01.04.2010 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 01.04.2010 Type Delivered
Plná moc 01.04.2010 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.04.2010 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 10.06.2010 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 19.05.2011 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad 19.05.2011 Type Delivered
Doklad o prevode/prechode 19.05.2011 Type Delivered
Plná moc 19.05.2011 Type Delivered
Plná moc 19.05.2011 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 27.05.2011 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 05.08.2011 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.11.2011 Type Delivered
Doklad o prevode/prechode 21.11.2011 Type Delivered
Plná moc 21.11.2011 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 25.11.2011 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 13.02.2012 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 13.04.2012 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2012 Type Sent document
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 09.05.2017 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 10.05.2017 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 17.07.2017 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 22.10.2018 Type Delivered
Plná moc 22.10.2018 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 22.10.2018 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 12.12.2018 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 02.12.2019 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 24.01.2020 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 27.01.2020 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 27.01.2020 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 05.02.2020 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 25.07.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 25.07.2022 Type Delivered
Plná moc 25.07.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 25.07.2022 Type Delivered
Sprievodný list 25.07.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 26.07.2022 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 02.09.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 21.10.2022 Type Delivered
Doklad o prevode 21.10.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 21.10.2022 Type Delivered
Plná moc 21.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 21.10.2022 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 28.10.2022 Type Sent document
POZ 9456B
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 22.07.2002 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.11.2003 ŠKODA HOLDING a. s. ŠKODA HOLDING a. s.
3 Prevod majiteľa 18.01.2006 HQU International, a.s. ŠKODA HOLDING a. s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 18.01.2006 Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
5 Zápis alebo zmena zástupcu 14.01.2020 ŠKODA HOLDING a. s. HQU International, a.s.
Mgr. Lukáš Lorenc, advokát, LORENC IP advokátní a patentová kancelář s.r.o. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
6 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.05.2010 ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA HOLDING a. s.
7 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 05.12.2018 ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
8 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 30.01.2020 ŠKODA INVESTMENT a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
9 Prevod majiteľa 27.10.2022 ŠKODA AUTO a.s. ŠKODA INVESTMENT a.s.
10 Ukončenie zastupovania 27.10.2022 LORENC IP, advokátní a patentová kancelář s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku