Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 94-2021
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  94-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.01.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  20, 21, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  20 - Nekovové výrobky; súčasti a príslušenstvo; sochy; figúrky; umelecké predmety a ozdoby a dekoratívne predmety; vyrobené z materiálov ako drevo; vosk; sadra alebo umelá hmota; zahrnuté v tejto triede; dekorácie vyrobené z dreva; dekorácie vyrobené z vosku; dekorácie vyrobené zo sadry; dekoratívne tabuľky vyrobené z vosku; dekoratívne tabuľky z plastových materiálov; dekoratívne tabuľky vyrobené zo sadry; drevené dekorácie na stred stola; drevorezby; lapače snov (dekorácie); lepiace nástenné dekorácie z dreva; nástenné dekorácie z dreva; netextilné dekoratívne nástenné plakety (nábytok); ozdobné plastiky vyrobené z vosku; ozdobné plastiky vyrobené z dreva; ozdobné plastiky vyrobené zo sadry; plastové dekoračné modely; vývesné tabule; stojany a značky; nekovové; mandaly.
21 - Sochy; figúrky; plakety a medaily a umelecké predmety vyrobené z materiálov ako porcelán; terakota alebo sklo; zahrnuté v tejto triede; čiastočne opracované sklenené koráliky; dekorácie zhotovené z keramiky; dekorácie zhotovené z porcelánu; dekorácie zhotovené z krištáľu; keramické dosky; maľované sklo ; majolika; dekoračné mandaly.
35 - Maloobchodný predaj sviatočných dekorácií; maloobchodný predaj maliarskych farieb; maloobchodný predaj materiálov pre výtvarníkov; maloobchodný predaj mandál; maloobchodný predaj dekorácii. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  05.05.20, 27.05.19 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  MANDALA Slovakia a.s.; Czauczika 2, 054 01 Levoča; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Žižka Petr Mgr., Mgr. PETR ŽIŽKA, advokátní kancelář; Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  v konaní 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 94-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 94-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.01.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 18.01.2021 Typ Doručené
1b Plná moc 18.01.2021 Typ Doručené
2 Potvrdenie o podaní 18.01.2021 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.01.2021 Typ Platba
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 29.03.2021 Typ Odoslané
POZ 94-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku