Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 932-2012
(111)  Trademark Number  235066 
(151)  Registration Date  11.07.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  932-2012 
(220)  Application Date  04.06.2012 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.04.2013 
(450)  Publication of Registration Date  03.09.2013 
(511)  International Classification of Goods and Services  25, 28, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  25 - Odevy, obuv a pokrývky hlavy.
28 - Hry, hračky, telocvičné a športové potreby, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; ozdoby na vianočný stromček (s výnimkou osvetľovacích telies a cukroviniek).
35 - Reklamné služby; obchodný manažment; obchodná administratíva; kancelárske práce; maloobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 25 a 28 tohto zoznamu. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  25.03.01, 26.04.16, 26.04.22, 26.04.24, 24.15.02, 24.15.13, 26.11.08, 27.05.12, 27.05.11, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.04, 27.99.09 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, biela, červená 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  SPORTISIMO s.r.o.; Řevnická 121/1, 155 00 Praha 5; CZ 
(740)  Attorney(s)  Šich Stanislav, JUDr.; Novomlýnská 3, 110 00 Praha; CZ 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  04.06.2022 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.04.2013 04/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.09.2013 09/2013 FG3M
 
POZ 932-2012
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 932-2012
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.06.2012 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 04.06.2012 Type Delivered
1b Zoznam tovarov a služieb (SR) 04.06.2012 Type Delivered
2 Plná moc 07.06.2012 Type Delivered
2a Oznámenie 07.06.2012 Type Delivered
2b Zmluva 07.06.2012 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 08.06.2012 Type Payment
4 výsledok rešerše 12.11.2012 Type Internal Letter
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 15.11.2012 Type Sent document
6 Odpoveď na správu úradu 19.02.2013 Type Delivered
7 pokyn na zverejnenie POZ 20.02.2013 Type Internal Letter
8 Zoznam tovarov a služieb (SR) 22.02.2013 Type Delivered
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.07.2013 Type Sent document
10 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.10.2021 Type Delivered
11 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.11.2021 Type Delivered
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.11.2021 Type Payment
11a Sprievodný list 11.11.2021 Type Delivered
POZ 932-2012
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku