Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 931-2014
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  931-2014 
(220)  Dátum podania prihlášky  04.06.2014 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  10, 41, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  10 - Asymetrické tyče na telesné cvičenie (prispôsobené na lekárske účely); chiropraktické nástroje; cvičebné prístroje (expandéry) na lekárske účely; zariadenia na fyzické cvičenie na lekárske účely; dýchacie terapeutické zariadenia; elektricky vyhrievané podušky na lekárske účely; elektrostimulačné terapeutické prístroje; fyzioterapeutické zariadenia; rehabilitačné zariadenia na lekárske účely; galvanické terapeutické zariadenia; vibrátory na horúci vzduch na lekárske účely; CT prístroje; prístroje na magnetickú rezonanciu; dentálne röntgenové prístroje; držiaky na röntgenové filmy na ústnu dutinu; držiaky röntgenových filmov na lekárske použitie; exponované röntgenové filmy na lekárske účely; filtre na použitie v reálnom čase ako časti röntgenových kamier na lekárske použitie; filtre na ultrafialové lúče na lekárske účely; gama kamera na lekárske účely; kolimačné zariadenia na označovanie polohy, určené pre stomatologické röntgenové zariadenia; adaptéry pre krčnú oblasť na lekárske použitie; aktivátory pozitívneho tlaku pri koncovom výdychu v podobe častí lekárskych ventilátorov na udržiavanie tlaku; anatomické pinzety (na chirurgické použitie); anestéziologické prístroje; angiografické cievne zavádzače na umiestnenie katétrov; angioplastické balónové katétre; anuloplastické prstence; aplikátory podväzovacích svoriek na lekárske použitie; balóniky na použitie v artroskopii; brušné podložky na chirurgické použitie; časovo programovateľné vnútrožilové perfúzne čerpadlá; centromedulárne klince pre stehennú kosť; centromeduláme klince pre holennú kosť; čepele chirurgických nožov; čerpadlá na chirurgické účely; cervikálne balónikové katétre; chirurgické amputačné nástroje; chirurgické čepele; chirurgické dlahy; chirurgické kliešte; chirurgické nástroje; chirurgické nástroje používané v ortopedickej chirurgii; chirurgické nástroje používané na by-pass; chirurgické nástroje pre použitie pri spinálnych chirurgických zákrokoch; chirurgické nože; chirurgické nožnice; chirurgické perforátory; chirurgické píly; chirurgické prístroje a nástroje; chirurgické retraktory; chirurgické rezacie nástroje; chirurgické rezačky na stehy; chirurgické rúrky na drenáž poranení; chirurgické sieťky; chirurgické škrabky na oškrabávanie kostí; chirurgické sondy; chirurgické špongie; chirurgické vŕtačky; chrániče na katétre; chrániče na prsty na lekárske účely; chrániče pri laryngektómii; cievne katétre pre ľudí; cievne vstupné otvory na lekárske účely; cystometrické nástroje; cystometrické prístroje; cytologické kefky; dámske chirurgické pančuchy; dávkovače piluliek; dilatačné katétre; dilatátory (chirurgia); dlahové materiály na chirurgické použitie; chirurgické dlahy; dlahy na prsty; dlhé skalpely; lekárske vodiace drôty; držiaky na ihly na chirurgické použitie; dýchacie masky na umelé dýchanie; elektrické skalpely na chirurgické účely; elektrické stimulátory nervov; elektrické stroje na operácie kostí; elektrické vŕtačky na chirurgické použitie; elektrické vzduchové kompresory na chirurgické použitie; elektródy na externé defibrilátory; elektródy na kardiálnu fúlguráciu; elektrokauterizačné zariadenia; elektroterapeutické nástroje na spevňovacie procedúry; endobrachiálne trubice; endoskopy na chirurgické účely; endotracheálne trubice; epidurálne analgetické zariadenia na chirurgické účely; epidurálne analgetické zariadenia na lekárske účely; externé defibrilátory; filtre ktoré sa dočasne umiestňujú do žíl; filtre na použitie v žilách; fistulové ihly; fólie na chirurgické rezy; generátory srdcového tepu; háčiky na fixovanie zlomenín; hadice na črevnú výživu; hadičky na chirurgické účely; hadičky na transfúziu; hadičky na veterinárne použitie; hemoperfúzne patróny; hrudníkové prieduchy; hydrocefalické ventily; hydrofilné vodiace drôty na sledovanie katétrov; ihly na chirurgické účely; infračervené lampy na chirurgické účely; infračervené prístroje na chirurgické účely; infúzne čerpadlá; infúzne stojany; injekčné puzdrá na lekárske použitie; injektory pre kvapalinovú chromatografiu na lekárske použitie; insuflátory na lekárske plyny; intramedulárne zátky; jednorazové hypodermické injekčné striekačky na chirurgické použitie; jednorazové mikrotómové čepele; jednotky na trakciu nôh na lekárske použitie; kalibračné katétre; kanyly; kardiopulmonálne perfúzne prístroje; kardiovaskulárne angioskopy; kardiovaskulárne ihly; kardiovaskulárne nástroje; kardiovaskulárne pumpy; kastračné pinzety; katétre; katétre na chirurgické použitie; katétre na drenáž žlče; katétre na embolektómiu; katétre na lekárske účely; katétre na urologické účely; katétre obsahujúce filtre; katétrové prístroje na gastroenterologické použitie; kefy na čistenie telových dutín; kladivká na chirurgické použitie; kladivká na lekárske alebo chirurgické účely; kladivká na lekárske použitie; kĺbové endoprotézy; kastrovacie kliešte; kliešte na biopsiu; kliešte na chirurgické použitie; kliešte na kosti na lekárske účely; kliešte na lekárske použitie; kliešte na lekárske účely; kliešte na úpravu polohy na lekárske účely; kliešte na veterinárne použitie; chirurgické kompresory; kompresory na lekárske účely; koronárne balónové rozťahovacie katétre na angioplastiku; kostné dlahy; kostné dláta; kostné skrutky; kostotómy; krvné pumpy; kryosondy na lekárske účely; kryty rohoviek; kyrety; laryngeálne masky; laserové rezacie nástroje na lekárske použitie; laserové skalpely na lekárske účely; lasery na chirurgické účely; lekárske katétre; lekárske kliešte; lekárske nástroje na odstraňovanie bradavíc zmrazovaním; lekárske nástroje na podkožnú tracheostómiu; lekárske nástroje na rezanie tkanív; lekárske nože; lekárske nožnice; lekárske prístroje na uretrálnu katetrizáciu; lekárske prístroje na urologické účely; lekárske pumpy; lekárske respirátory; lekárske rezacie zariadenia; lekárske vodiace drôty; lekárske zariadenia používané v srdcovej chirurgii; litotomické nástroje; anestéziologické masky; materiály a potreby na chirurgické šitie; maternicové injekčné striekačky; maxilo-mandibulárne dlahy na použitie pri maxilofaciálnych chirurgických zákrokoch; moduly kompresorov ako časti jednotiek umelého dýchania; nádoby na ukladanie chirurgických nástrojov; nástroje na kompresiu končatín; nástroje na kvapalinovú chromatografiu na lekárske použitie; nástroje na laterálne podporu pacienta pri operácii obličiek; nástroje na meranie dĺžky na lekárske použitie; nástroje na nafukovanie balónikov pre angioplastiu; nástroje na ošetrovanie uhryznutí hadom; nástroje na otváranie chrbtice; nástroje na perforáciu ciev; nástroje na podväzovanie hemoroidov gumenou páskou; nástroje na pripevňovanie katétrov k pokožke; nástroje na rezanie z nehrdzavejúcej ocele na chirurgické použitie; nástroje na uretrálnu katetrizáciu; nástroje na intraluminámu sklerotizáciu kŕčových žíl; nástroje pre stimulovanie srdca; návleky na prsty na lekárske účely; neurochirugické adaptéry; nože na lekárske účely; nože na odstraňovanie kurích ôk; chirurgické nožnice; nožnice (chirurgické nástroje); ochranné rukávy na časti vnútrotepnových balónikov; odparovače na tekuté anestetiká; oftalmologické mikrochirurgické nože; ohrievače krvi; okysličovacie zariadenia na lekárske účely; ozonizátory na lekárske použitie; ozonizátory na lekárske účely; pásy na chirurgické účely; perfúzne hadičky; perkutánne obličkové prístupové súpravy; pílky na chirurgické účely; pinzety na chirurgické použitie; pinzety na lekárske účely; platinové kautere (na chirurgické použitie); platničkové prostriedky na chirurgické použitie; platničky na anastomózu kostí; platničky v podobe ortopedických chirurgických nástrojov; pneumaticky ovládané lekárske nástroje; podporné vankúše na krk na chirurgické účely; podväzovacie svorky na lekárske použitie; pohotovostné panvové kliešte; polypektomické slučky; pomôcky na čistenie uší na lekárske účely; prepichovacie prístroje na chirurgické použitie; presné senzory na lekárske účely; prestieradlá z buničitej vaty na použitie počas chirurgických zákrokov; prietokové odstredivé filtre na lekárske použitie; priľnavé okraje na použitie so stomickými vreckami; prípojky na použitie v krvnom obehovom systéme; prístroje na čistenie krvi počas chirurgických zákrokov; prístroje na kardiálnu fulguráciu; prístroje na mikrodermabráziu; prístroje na neinvazívnu chirurgiu; prístroje na ortopedické účely; prístroje na pľúcnu ventiláciu pacientov; prístroje na použitie pri náprave kostí; prístroje na pripevňovanie katétrov k pokožke; prístroje na umelé dýchanie; prístroje na umelú resuscitáciu; prístroje na uretrálnu katetrizáciu; prístroje na vytváranie rázových vín na lekárske použitie; prístroje na liečbu embólie; protiembolické filtre; protoskopy; pumpy na podávanie intravenóznej výživy určené na lekárske účely; puzdrá na chirurgické náradie; puzdrá na chirurgické nástroje; puzdrá na barly; reflexné kladivká na vyšetrenie hrudníka; rektálne nástroje; respiračné helmy pre umelé dýchanie; respiračné masky na lekárske účely; respirátory na lekárske účely; respirátory pre novorodencov, zabraňujúce zaduseniu; retraktory (lekárske nástroje); retraktory na kosti; retraktory pier; reverzné osmotické membrány na lekárske použitie; rezné nástroje na chirurgické účely; rezné nástroje na lekárske účely; roztiahnuteľné pletivo na vloženie do rúrkovitých telesných orgánov na liečbu stenózy; rukávy pre osoby s lymfatickým edémom; rukoväti na skalpely; rúrky na použitie s katétrami; rúrky na spájanie nervových uzlov na lekárske použitie; silikónové šnúrky kombinované s ihlou na použitie pri odťahovaní ciev počas chirurgických zákrokov; skalpely; škrabky na kosti; spekulá; chirurgické špongie; srdcové katétre; srdcovo-cievne protézy pre chirurgické protézy; sťahovacie skrutky v podobe ortopedických chirurgických nástrojov; stehenné klince; štíty na tvár na chirurgické použitie; stomické nástroje; súpravy katétrov; svorky na chirurgické použitie; svorky tenaculum forceps (chirurgické nástroje); termoelektrické obklady (chirurgia); termoelektrické obväzy (chirurgia); tkanivové rozpínače na chirurgické účely; tlakové mikrosenzorové katétre; tlakové obväzy; tmeliace pištole na chirurgické použitie; tracheálne trubice; transfúzne súpravy; transplantačné stehy na chirurgické použitie; trokár (nástroj na nabodnutie telovej dutiny); trubice na použitie s kanylami.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií;  organizovanie vzdelávacích výstav a seminárov; organizovanie a vedenie kongresov;  organizovanie športových hier; organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie slávností spojených s odovzdávaním cien (kultúrne podujatia); organizovanie hier (zábava); organizovanie komerčných, obchodných a podnikateľských konferencií; organizovanie konferencií so zameraním na kultúrne aktivity; organizovanie konferencií a sympózií v oblasti lekárskej vedy; organizovanie seminárov, stretnutí, pracovných a výskumných skupín v oblasti medicíny; organizovanie vzdelávacích seminárov; organizovanie šou na vzdelávacie účely; organizovanie vzdelávacích exhibícií; organizovanie vzdelávacích seminárov; usporadúvanie prednášok; usporadúvanie ukážok na účely výuky; organizovanie názorných ukážok na vzdelávacie účely.
44 - Zdravotnícka starostlivosť o pacientov; zdravotnícke služby poskytované v domoch opatrovateľskej služby; elektroterapeutické služby pre fyzioterapiu; farmaceutické služby; genetické testy na lekárske účely; gynekologické služby; krvné banky (služby); kliniky (služby); laserová chirurgia oka; lekárska asistencia; lekárska pohotovostná služba; lekárska starostlivosť; lekárske hodnotenia zdravotnej spôsobilosti; lekárske informačné služby; lekárske kúpeľné služby; lekárske poradenské služby poskytované lekármi a inými špecializovanými zdravotníckymi pracovníkmi; lekárske poradenstvo do domácnosti; lekárske posudky; lekárske služby zdravotných stredísk; lekárske testy, menovite testy na hodnotenie telesnej kondície; lekárske vyšetrenia; liečba ochorení ľudského tela (lekárske služby); služby nemocníc; odber a skladovanie ľudskej krvi; ošetrovateľská starostlivosť; poradenské služby týkajúce sa lekárskych nástrojov; poradenské služby týkajúce sa chirurgických nástrojov; poradenské služby v oblasti ortopedických implantátov; poradenské služby v oblasti protetických implantátov; poradenské služby v oblasti lekárskych potrieb starších osôb; poradenstvo v oblasti medicíny; poskytovanie informácií o zdravotníckej starostlivosti; poskytovanie informácií o očkovaní pred cestovaním do zahraničia; poskytovanie informácií v oblasti podávania liekov pacientom; poskytovanie laserovej terapie na účely liečby zdravotných ťažkostí; prenájom lekárskych zariadení; poskytovanie správ a informácií v oblasti medicíny; prenájom zdravotníckych potrieb; prenájom lekárskeho vybavenia; prispôsobovanie protetických pomôcok; prispôsobovanie ortopedických pomôcok; röntgenovanie; rozbory krvi; rozbory ľudského séra za účelom lekárskeho ošetrovania; rozbory ľudských tkanív za účelom lekárskeho ošetrovania; služby audiologického testovania; služby lekárskej pomoci; služby regeneračných centier (lekárske); služby röntgenových technických laborantov; služby súkromných nemocníc; služby technických poradcov v oblasti zdravia; lekárska starostlivosť v rezidenciách; prenájom sluchových pomôcok; odborné poradenstvo pri používaní sluchových pomôcok; služby športových lekárov; služby zdravotníckeho personálu; telemedicínske služby; vykonávanie diagnostiky ochorení; poskytovanie lekárskeho ošetrenia; služby zdravotných stredísk. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Záchrana nablízku 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Falck Academy s.r.o.; Bačíkova 7, 040 01 Košice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  FUTEJ & Partners, s.r.o.; Radlinského 2, 811 07 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zamietnutá prihláška 
   Právny stav OZ   
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do   
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
POZ 931-2014
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.06.2014 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 931-2014
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.05.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.06.2014 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.06.2014 Typ Platba
výsledok rešerše 24.06.2014 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 18.08.2014 Typ Odoslané
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.08.2014 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 27.08.2014 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 10.09.2014 Typ Doručené
rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 04.12.2014 Typ Odoslané
POZ 931-2014
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku