Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 931-2014
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  931-2014 
(220)  Application Date  04.06.2014 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  10, 41, 44 
(511)  List of Classified Goods and Services  10 - Asymetrické tyče na telesné cvičenie (prispôsobené na lekárske účely); chiropraktické nástroje; cvičebné prístroje (expandéry) na lekárske účely; zariadenia na fyzické cvičenie na lekárske účely; dýchacie terapeutické zariadenia; elektricky vyhrievané podušky na lekárske účely; elektrostimulačné terapeutické prístroje; fyzioterapeutické zariadenia; rehabilitačné zariadenia na lekárske účely; galvanické terapeutické zariadenia; vibrátory na horúci vzduch na lekárske účely; CT prístroje; prístroje na magnetickú rezonanciu; dentálne röntgenové prístroje; držiaky na röntgenové filmy na ústnu dutinu; držiaky röntgenových filmov na lekárske použitie; exponované röntgenové filmy na lekárske účely; filtre na použitie v reálnom čase ako časti röntgenových kamier na lekárske použitie; filtre na ultrafialové lúče na lekárske účely; gama kamera na lekárske účely; kolimačné zariadenia na označovanie polohy, určené pre stomatologické röntgenové zariadenia; adaptéry pre krčnú oblasť na lekárske použitie; aktivátory pozitívneho tlaku pri koncovom výdychu v podobe častí lekárskych ventilátorov na udržiavanie tlaku; anatomické pinzety (na chirurgické použitie); anestéziologické prístroje; angiografické cievne zavádzače na umiestnenie katétrov; angioplastické balónové katétre; anuloplastické prstence; aplikátory podväzovacích svoriek na lekárske použitie; balóniky na použitie v artroskopii; brušné podložky na chirurgické použitie; časovo programovateľné vnútrožilové perfúzne čerpadlá; centromedulárne klince pre stehennú kosť; centromeduláme klince pre holennú kosť; čepele chirurgických nožov; čerpadlá na chirurgické účely; cervikálne balónikové katétre; chirurgické amputačné nástroje; chirurgické čepele; chirurgické dlahy; chirurgické kliešte; chirurgické nástroje; chirurgické nástroje používané v ortopedickej chirurgii; chirurgické nástroje používané na by-pass; chirurgické nástroje pre použitie pri spinálnych chirurgických zákrokoch; chirurgické nože; chirurgické nožnice; chirurgické perforátory; chirurgické píly; chirurgické prístroje a nástroje; chirurgické retraktory; chirurgické rezacie nástroje; chirurgické rezačky na stehy; chirurgické rúrky na drenáž poranení; chirurgické sieťky; chirurgické škrabky na oškrabávanie kostí; chirurgické sondy; chirurgické špongie; chirurgické vŕtačky; chrániče na katétre; chrániče na prsty na lekárske účely; chrániče pri laryngektómii; cievne katétre pre ľudí; cievne vstupné otvory na lekárske účely; cystometrické nástroje; cystometrické prístroje; cytologické kefky; dámske chirurgické pančuchy; dávkovače piluliek; dilatačné katétre; dilatátory (chirurgia); dlahové materiály na chirurgické použitie; chirurgické dlahy; dlahy na prsty; dlhé skalpely; lekárske vodiace drôty; držiaky na ihly na chirurgické použitie; dýchacie masky na umelé dýchanie; elektrické skalpely na chirurgické účely; elektrické stimulátory nervov; elektrické stroje na operácie kostí; elektrické vŕtačky na chirurgické použitie; elektrické vzduchové kompresory na chirurgické použitie; elektródy na externé defibrilátory; elektródy na kardiálnu fúlguráciu; elektrokauterizačné zariadenia; elektroterapeutické nástroje na spevňovacie procedúry; endobrachiálne trubice; endoskopy na chirurgické účely; endotracheálne trubice; epidurálne analgetické zariadenia na chirurgické účely; epidurálne analgetické zariadenia na lekárske účely; externé defibrilátory; filtre ktoré sa dočasne umiestňujú do žíl; filtre na použitie v žilách; fistulové ihly; fólie na chirurgické rezy; generátory srdcového tepu; háčiky na fixovanie zlomenín; hadice na črevnú výživu; hadičky na chirurgické účely; hadičky na transfúziu; hadičky na veterinárne použitie; hemoperfúzne patróny; hrudníkové prieduchy; hydrocefalické ventily; hydrofilné vodiace drôty na sledovanie katétrov; ihly na chirurgické účely; infračervené lampy na chirurgické účely; infračervené prístroje na chirurgické účely; infúzne čerpadlá; infúzne stojany; injekčné puzdrá na lekárske použitie; injektory pre kvapalinovú chromatografiu na lekárske použitie; insuflátory na lekárske plyny; intramedulárne zátky; jednorazové hypodermické injekčné striekačky na chirurgické použitie; jednorazové mikrotómové čepele; jednotky na trakciu nôh na lekárske použitie; kalibračné katétre; kanyly; kardiopulmonálne perfúzne prístroje; kardiovaskulárne angioskopy; kardiovaskulárne ihly; kardiovaskulárne nástroje; kardiovaskulárne pumpy; kastračné pinzety; katétre; katétre na chirurgické použitie; katétre na drenáž žlče; katétre na embolektómiu; katétre na lekárske účely; katétre na urologické účely; katétre obsahujúce filtre; katétrové prístroje na gastroenterologické použitie; kefy na čistenie telových dutín; kladivká na chirurgické použitie; kladivká na lekárske alebo chirurgické účely; kladivká na lekárske použitie; kĺbové endoprotézy; kastrovacie kliešte; kliešte na biopsiu; kliešte na chirurgické použitie; kliešte na kosti na lekárske účely; kliešte na lekárske použitie; kliešte na lekárske účely; kliešte na úpravu polohy na lekárske účely; kliešte na veterinárne použitie; chirurgické kompresory; kompresory na lekárske účely; koronárne balónové rozťahovacie katétre na angioplastiku; kostné dlahy; kostné dláta; kostné skrutky; kostotómy; krvné pumpy; kryosondy na lekárske účely; kryty rohoviek; kyrety; laryngeálne masky; laserové rezacie nástroje na lekárske použitie; laserové skalpely na lekárske účely; lasery na chirurgické účely; lekárske katétre; lekárske kliešte; lekárske nástroje na odstraňovanie bradavíc zmrazovaním; lekárske nástroje na podkožnú tracheostómiu; lekárske nástroje na rezanie tkanív; lekárske nože; lekárske nožnice; lekárske prístroje na uretrálnu katetrizáciu; lekárske prístroje na urologické účely; lekárske pumpy; lekárske respirátory; lekárske rezacie zariadenia; lekárske vodiace drôty; lekárske zariadenia používané v srdcovej chirurgii; litotomické nástroje; anestéziologické masky; materiály a potreby na chirurgické šitie; maternicové injekčné striekačky; maxilo-mandibulárne dlahy na použitie pri maxilofaciálnych chirurgických zákrokoch; moduly kompresorov ako časti jednotiek umelého dýchania; nádoby na ukladanie chirurgických nástrojov; nástroje na kompresiu končatín; nástroje na kvapalinovú chromatografiu na lekárske použitie; nástroje na laterálne podporu pacienta pri operácii obličiek; nástroje na meranie dĺžky na lekárske použitie; nástroje na nafukovanie balónikov pre angioplastiu; nástroje na ošetrovanie uhryznutí hadom; nástroje na otváranie chrbtice; nástroje na perforáciu ciev; nástroje na podväzovanie hemoroidov gumenou páskou; nástroje na pripevňovanie katétrov k pokožke; nástroje na rezanie z nehrdzavejúcej ocele na chirurgické použitie; nástroje na uretrálnu katetrizáciu; nástroje na intraluminámu sklerotizáciu kŕčových žíl; nástroje pre stimulovanie srdca; návleky na prsty na lekárske účely; neurochirugické adaptéry; nože na lekárske účely; nože na odstraňovanie kurích ôk; chirurgické nožnice; nožnice (chirurgické nástroje); ochranné rukávy na časti vnútrotepnových balónikov; odparovače na tekuté anestetiká; oftalmologické mikrochirurgické nože; ohrievače krvi; okysličovacie zariadenia na lekárske účely; ozonizátory na lekárske použitie; ozonizátory na lekárske účely; pásy na chirurgické účely; perfúzne hadičky; perkutánne obličkové prístupové súpravy; pílky na chirurgické účely; pinzety na chirurgické použitie; pinzety na lekárske účely; platinové kautere (na chirurgické použitie); platničkové prostriedky na chirurgické použitie; platničky na anastomózu kostí; platničky v podobe ortopedických chirurgických nástrojov; pneumaticky ovládané lekárske nástroje; podporné vankúše na krk na chirurgické účely; podväzovacie svorky na lekárske použitie; pohotovostné panvové kliešte; polypektomické slučky; pomôcky na čistenie uší na lekárske účely; prepichovacie prístroje na chirurgické použitie; presné senzory na lekárske účely; prestieradlá z buničitej vaty na použitie počas chirurgických zákrokov; prietokové odstredivé filtre na lekárske použitie; priľnavé okraje na použitie so stomickými vreckami; prípojky na použitie v krvnom obehovom systéme; prístroje na čistenie krvi počas chirurgických zákrokov; prístroje na kardiálnu fulguráciu; prístroje na mikrodermabráziu; prístroje na neinvazívnu chirurgiu; prístroje na ortopedické účely; prístroje na pľúcnu ventiláciu pacientov; prístroje na použitie pri náprave kostí; prístroje na pripevňovanie katétrov k pokožke; prístroje na umelé dýchanie; prístroje na umelú resuscitáciu; prístroje na uretrálnu katetrizáciu; prístroje na vytváranie rázových vín na lekárske použitie; prístroje na liečbu embólie; protiembolické filtre; protoskopy; pumpy na podávanie intravenóznej výživy určené na lekárske účely; puzdrá na chirurgické náradie; puzdrá na chirurgické nástroje; puzdrá na barly; reflexné kladivká na vyšetrenie hrudníka; rektálne nástroje; respiračné helmy pre umelé dýchanie; respiračné masky na lekárske účely; respirátory na lekárske účely; respirátory pre novorodencov, zabraňujúce zaduseniu; retraktory (lekárske nástroje); retraktory na kosti; retraktory pier; reverzné osmotické membrány na lekárske použitie; rezné nástroje na chirurgické účely; rezné nástroje na lekárske účely; roztiahnuteľné pletivo na vloženie do rúrkovitých telesných orgánov na liečbu stenózy; rukávy pre osoby s lymfatickým edémom; rukoväti na skalpely; rúrky na použitie s katétrami; rúrky na spájanie nervových uzlov na lekárske použitie; silikónové šnúrky kombinované s ihlou na použitie pri odťahovaní ciev počas chirurgických zákrokov; skalpely; škrabky na kosti; spekulá; chirurgické špongie; srdcové katétre; srdcovo-cievne protézy pre chirurgické protézy; sťahovacie skrutky v podobe ortopedických chirurgických nástrojov; stehenné klince; štíty na tvár na chirurgické použitie; stomické nástroje; súpravy katétrov; svorky na chirurgické použitie; svorky tenaculum forceps (chirurgické nástroje); termoelektrické obklady (chirurgia); termoelektrické obväzy (chirurgia); tkanivové rozpínače na chirurgické účely; tlakové mikrosenzorové katétre; tlakové obväzy; tmeliace pištole na chirurgické použitie; tracheálne trubice; transfúzne súpravy; transplantačné stehy na chirurgické použitie; trokár (nástroj na nabodnutie telovej dutiny); trubice na použitie s kanylami.
41 - Organizovanie a vedenie konferencií;  organizovanie vzdelávacích výstav a seminárov; organizovanie a vedenie kongresov;  organizovanie športových hier; organizovanie vedomostných a zábavných súťaží; organizovanie a vedenie sympózií; organizovanie a vedenie slávností spojených s odovzdávaním cien (kultúrne podujatia); organizovanie hier (zábava); organizovanie komerčných, obchodných a podnikateľských konferencií; organizovanie konferencií so zameraním na kultúrne aktivity; organizovanie konferencií a sympózií v oblasti lekárskej vedy; organizovanie seminárov, stretnutí, pracovných a výskumných skupín v oblasti medicíny; organizovanie vzdelávacích seminárov; organizovanie šou na vzdelávacie účely; organizovanie vzdelávacích exhibícií; organizovanie vzdelávacích seminárov; usporadúvanie prednášok; usporadúvanie ukážok na účely výuky; organizovanie názorných ukážok na vzdelávacie účely.
44 - Zdravotnícka starostlivosť o pacientov; zdravotnícke služby poskytované v domoch opatrovateľskej služby; elektroterapeutické služby pre fyzioterapiu; farmaceutické služby; genetické testy na lekárske účely; gynekologické služby; krvné banky (služby); kliniky (služby); laserová chirurgia oka; lekárska asistencia; lekárska pohotovostná služba; lekárska starostlivosť; lekárske hodnotenia zdravotnej spôsobilosti; lekárske informačné služby; lekárske kúpeľné služby; lekárske poradenské služby poskytované lekármi a inými špecializovanými zdravotníckymi pracovníkmi; lekárske poradenstvo do domácnosti; lekárske posudky; lekárske služby zdravotných stredísk; lekárske testy, menovite testy na hodnotenie telesnej kondície; lekárske vyšetrenia; liečba ochorení ľudského tela (lekárske služby); služby nemocníc; odber a skladovanie ľudskej krvi; ošetrovateľská starostlivosť; poradenské služby týkajúce sa lekárskych nástrojov; poradenské služby týkajúce sa chirurgických nástrojov; poradenské služby v oblasti ortopedických implantátov; poradenské služby v oblasti protetických implantátov; poradenské služby v oblasti lekárskych potrieb starších osôb; poradenstvo v oblasti medicíny; poskytovanie informácií o zdravotníckej starostlivosti; poskytovanie informácií o očkovaní pred cestovaním do zahraničia; poskytovanie informácií v oblasti podávania liekov pacientom; poskytovanie laserovej terapie na účely liečby zdravotných ťažkostí; prenájom lekárskych zariadení; poskytovanie správ a informácií v oblasti medicíny; prenájom zdravotníckych potrieb; prenájom lekárskeho vybavenia; prispôsobovanie protetických pomôcok; prispôsobovanie ortopedických pomôcok; röntgenovanie; rozbory krvi; rozbory ľudského séra za účelom lekárskeho ošetrovania; rozbory ľudských tkanív za účelom lekárskeho ošetrovania; služby audiologického testovania; služby lekárskej pomoci; služby regeneračných centier (lekárske); služby röntgenových technických laborantov; služby súkromných nemocníc; služby technických poradcov v oblasti zdravia; lekárska starostlivosť v rezidenciách; prenájom sluchových pomôcok; odborné poradenstvo pri používaní sluchových pomôcok; služby športových lekárov; služby zdravotníckeho personálu; telemedicínske služby; vykonávanie diagnostiky ochorení; poskytovanie lekárskeho ošetrenia; služby zdravotných stredísk. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Záchrana nablízku 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Falck Academy s.r.o.; Bačíkova 7, 040 01 Košice; SK 
(740)  Attorney(s)  FUTEJ & Partners, s.r.o.; Radlinského 2, 811 07 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zamietnutá prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
POZ 931-2014
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.06.2014 166,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 931-2014
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.05.2014 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Podanie individuálnej prihlášky OZ 04.06.2014 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 13.06.2014 Type Payment
výsledok rešerše 24.06.2014 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 18.08.2014 Type Sent document
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 27.08.2014 Type Sent document
všeobecný referátnik 27.08.2014 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 10.09.2014 Type Delivered
rozhodnutie o zamietnutí POZ (s vyjadrením) 04.12.2014 Type Sent document
POZ 931-2014
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku