Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 91-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258285 
(151)  Dátum zápisu  02.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  02.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  91-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.01.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  25.05.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  28.09.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05, 31, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Potravinové doplnky pre zvieratá; proteínové výživové doplnky pre zvieratá; liečivé doplnky do krmiva pre zvieratá; výživové prísady do krmiva na zverolekárske použitie; potravinové doplnky pre domáce zvieratá vo forme nápojových zmesí v prášku; vitamínové prípravky pre zvieratá; nutraceutiká pre zvieratá na zverolekárske použitie; vitamínové doplnky pre zvieratá; minerálne výživové doplnky do krmiva pre hospodárske zvieratá; minerálne diétne doplnky pre zvieratá; výživové doplnky do krmiva pre hospodárske zvieratá; krmivo pre zvieratá s liečivými prísadami; prípravky na umývanie zvierat (insekticídy); obojky proti blchám pre zvieratá; protiparazitické prípravky pre domáce zvieratá; liečivé prísady do krmív pre zvieratá; farmaceutické prípravky na starostlivosť o kožu zvierat; kŕmne zmesi (výživové doplnky pre zvieratá); diétne potraviny na veterinárne použitie; potravinové doplnky pre domáce zvieratá v podobe maškrty; potravinové doplnky pre domáce zvieratá; probiotické bakteriálne prípravky na veterinárne použitie; vitamínové a minerálne doplnky pre domáce zvieratá.
31 - Nápoje pre zvieratá chované v domácnosti; kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat; obilné krmivá pre zvieratá; posilňujúce krmivo pre zvieratá; suché krmivá pre zvieratá; krmivo pre domáce zvieratá; cereálna potrava pre zvieratá; krmivo pre zvieratá obsahujúce rastlinné výťažky; krmivo pre zvieratá vyrobené z mlieka; krmivo pre zvieratá vyrobené z ovsa; jedlé pochúťky na žuvanie pre zvieratá; krmivá pre zvieratá obsahujúce sójové výrobky; krmivá pre zvieratá vo forme granúl; konzervované alebo zavarené krmivá pre zvieratá; krmivá pre zvieratá vo forme orechov; posilňujúce kŕmne prípravky pre zvieratá; kŕmne mleté výrobky pre zvieratá; vápno (krmivo pre zvieratá); krmivo pre zvieratá; žuvačky pre zvieratá (neliečivé); konzervované plodiny na kŕmenie zvierat; rybia múčka na kŕmenie zvierat; prípravky na výkrm zvierat; jedlé pochúťky pre zvieratá; kŕmne zmesi pre zvieratá; syntetické krmivo pre zvieratá; krmivo pre psov; nápoje pre psy; stelivo pre psy; konzervy s krmivom pre psy; kŕmne prípravky pre psy; krmivo pre závodné psy; stráviteľné kosti na žuvanie pre psov; krmivo pre psy ochutené pečeňou; krmivo pre psy ochutené kuracím mäsom; algarovila (krmivo); jedlé kosti a tyčinky pre domáce zvieratá; ľanové semená (krmivo pre zvieratá); nespracovaný jedlý prášok z aktinídie (krmivo pre domáce mačky); konzervované krmivo pre zvieratá; krmivá pre mačky vyrobené z rýb alebo obsahujúce ryby; krmivá pre ryby; krmivá pre šteňatá; krmivo pre akváriové ryby; krmivo pre králiky; krmivo pre škrečky; krmivo pre psy s obsahom hovädzieho mäsa; krmivo pre vtáky; maškrty pre domáce zvieratá v podobe tyčiniek z byvolej kože; jedlé pochúťky pre mačky; pochúťky pre vtáky; vtáčí zob (krmivo).
35 - Maloobchodné služby s potravou pre zvieratá; maloobchodné služby s krmivom pre zvieratá; veľkoobchodné služby s krmivom pre zvieratá; veľkoobchodné služby s potravou pre zvieratá; veľkoobchodné služby s výrobkami určenými na hygienu zvierat; maloobchodné služby s výrobkami určenými na hygienu zvierat; veľkoobchodné služby s prípravkami na starostlivosť o zvieratá; maloobchodné služby s podstielkami pre zvieratá; maloobchodné služby s prípravkami na starostlivosť o zvieratá; veľkoobchodné služby s podstielkami pre zvieratá; veľkoobchodné služby s výrobkami určenými na úpravu vzhľadu zvierat; maloobchodné služby s výrobkami určenými na úpravu vzhľadu zvierat; maloobchodné služby s výrobkami určenými pre domáce zvieratá. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  26.04.24, 26.04.15, 26.04.22, 27.05.24, 27.01.09, 27.05.15, 27.05.11, 03.01.06, 03.01.24, 27.05.19, 03.01.08 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ani - pet, spol. s r.o.; Kasalova 1581/37, Nitra 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mgr. PETR ŽIŽKA LL.M., advokátní kancelář, Žižka Petr, Mgr., LL.M.; Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň; CZ 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  18.01.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 91-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.01.2022 96,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 91-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 18.01.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 18.01.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 18.01.2022 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 18.01.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.01.2022 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 27.01.2022 Typ Platba
výsledok rešerše 17.03.2022 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 30.03.2022 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 03.05.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 03.05.2022 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 21.09.2022 Typ Odoslané
POZ 91-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku