Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 909-2003
(111)  Trademark Number  207105 
(151)  Registration Date  13.09.2004 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  09.04.2023 
(210)  Application Number  909-2003 
(220)  Application Date  09.04.2003 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  08.06.2004 
(450)  Publication of Registration Date  01.12.2004 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36, 39 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom; poskytovanie obchodných alebo podnikateľských informácií; profesionálne (odborné) obchodné alebo podnikateľské poradenstvo.
36 - Colné služby; colná deklarácia; poskytovanie colných záruk; finančné záruky v súvislosti s colnými službami; zmenárenské služby; kaucie, záruky, garancie, ručenie v súvislosti s colnými službami; sprostredkovanie uvedených služieb.
39 - Zasielateľstvo; sprostredkovanie prepravy; služby v doprave a preprave; poskytovanie pomoci pri doprave; informácie o preprave; informácie o uskladnení; doručovacie služby, kuriérne služby (dokumenty alebo tovar); sprostredkovanie námornej dopravy; skladovanie; skladovanie tovaru; sprostredkovanie uvedených služieb. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  27.05.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  červená, čierna 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  SLOVAK INTERCARGO, s.r.o.; Bánovská cesta 6, Žilina 
(740)  Attorney(s)  BDO Legal s. r. o.; Mostová 2, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  09.04.2033 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.06.2004 6/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.12.2004 12/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.06.2013 6/2013 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 909-2003
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.04.2003 4 100,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.03.2013 167,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 11.10.2022 66,50 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 909-2003
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 09.04.2003 Type Delivered
Plná moc 14.04.2003 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.04.2003 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 14.04.2003 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 30.04.2003 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.05.2003 Type Payment
výsledok rešerše 23.02.2004 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2004 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.09.2004 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.03.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.04.2013 Type Delivered
Plná moc 02.04.2013 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.04.2013 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.05.2013 Type Sent document
Výpoveď plnej moci 03.01.2017 Type Delivered
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 17.01.2017 Type Delivered
Plná moc 17.01.2017 Type Delivered
všeobecný referátnik 27.04.2017 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 02.05.2017 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.03.2019 Type Delivered
Plná moc 22.03.2019 Type Delivered
Plná moc 22.03.2019 Type Delivered
Plná moc 22.03.2019 Type Delivered
Plná moc 22.03.2019 Type Delivered
Plná moc 22.03.2019 Type Delivered
Plná moc 22.03.2019 Type Delivered
Plná moc 22.03.2019 Type Delivered
Plná moc 22.03.2019 Type Delivered
Plná moc 22.03.2019 Type Delivered
Plná moc 22.03.2019 Type Delivered
Plná moc 22.03.2019 Type Delivered
Plná moc 22.03.2019 Type Delivered
Plná moc 22.03.2019 Type Delivered
Plná moc 22.03.2019 Type Delivered
Plná moc 22.03.2019 Type Delivered
Plná moc 22.03.2019 Type Delivered
Plná moc 22.03.2019 Type Delivered
Sprievodný list 22.03.2019 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2019 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 15.07.2020 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 15.07.2020 Type Delivered
Sprievodný list 15.07.2020 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 15.07.2020 Type Delivered
všeobecný referátnik 21.07.2020 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 12.08.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 11.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Osvedčovacia doložka 11.10.2022 Type Delivered
Plná moc 11.10.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 11.10.2022 Type Delivered
Sprievodný list 11.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 11.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 10.11.2022 Type Sent document
POZ 909-2003
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2017 Alfa Omega, Patentová a známková kancelária, Zahatňanská Gabriela, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2017 PK advisory s. r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 06.05.2019 NEXUS advokátska kancelária s.r.o. PK advisory s. r. o.
4 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 20.07.2020 BDO Legal s. r. o. NEXUS advokátska kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku