Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 905-2022
(111)  Trademark Number  258435 
(151)  Registration Date  20.09.2022 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  20.09.2022 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  905-2022 
(220)  Application Date  01.05.2022 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  15.06.2022 
(450)  Publication of Registration Date  12.10.2022 
(511)  International Classification of Goods and Services  40, 41 
(511)  List of Classified Goods and Services  40 - Čistenie vzduchu a úprava vody; recyklácia odpadu; spracovanie papiera; stínanie, pílenie a kálanie dreva; informácie o úprave a spracovaní materiálov; spracovanie odpadu (transformácia); likvidácia odpadu; dekontaminácia nebezpečných odpadov; zhodnocovanie odpadu.
41 - Športová a kultúrna činnosť; výchova; vzdelávanie; korešpondenčné vzdelávacie kurzy; vydávanie textov (okrem reklamných); organizovanie a vedenie konferencií; informácie o výchove a vzdelávaní; organizovanie športových súťaží; organizovanie a vedenie seminárov; online vydávanie elektronických kníh a časopisov; odborné školenia zamerané na odovzdávanie know-how. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  01.15.21, 27.07.24, 27.05.15, 29.01.02, 29.01.01, 02.01.08, 02.01.16 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  biela, čierna, žltá, ružová 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  UPRACME SLOVENSKO; P. V. Rovnianka 5136/9, Martin 
(740)  Attorney(s)  Law & Tech s.r.o.; Rooseveltova 809/22, Košice-Staré Mesto 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  01.05.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 15.06.2022 11/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.10.2022 19/2022 FG3M
 
POZ 905-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.05.2022 96,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 905-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 01.05.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Osvedčovacia doložka 01.05.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 01.05.2022 Type Delivered
Plná moc 01.05.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 01.05.2022 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 01.05.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 02.05.2022 Type Delivered
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.05.2022 Type Sent document
výsledok rešerše 19.05.2022 Type Internal Letter
Odpoveď na správu úradu 20.05.2022 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 21.06.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 21.06.2022 Type Delivered
Plná moc 21.06.2022 Type Delivered
Sprievodný list 21.06.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 11.07.2022 Type Sent document
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 03.10.2022 Type Sent document
POZ 905-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku