Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 892-2017
(111)  Trademark Number  251529 
(151)  Registration Date  16.01.2020 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  16.01.2020 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  892-2017 
(220)  Application Date  11.04.2017 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.10.2019 
(450)  Publication of Registration Date  03.03.2020 
(511)  International Classification of Goods and Services  10, 20, 35, 36, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  10 - Nábytok prispôsobený na použitie pri lekárskej starostlivosti.
20 - Nábytok pre ordinácie, laboratóriá, čakárne a interiéry zdravotníckych zariadení (nie na lekárske použitie); nábytkové police pre ordinácie, laboratóriá, čakárne a interiéry zdravotníckych zariadení (nie na lekárske použitie); drevené časti nábytku pre ordinácie, laboratóriá, čakárne a interiéry zdravotníckych zariadení (nie na lekárske použitie).
35 - Obchodné sprostredkovateľské služby; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom výrobkov určených na vybavenie stomatologických ordinácií a laboratórií, lekárskych ordinácií a laboratórií, a to v oblasti stomatologických súprav (kresiel), stomatologických prístrojov a nástrojov, mikroskopov, 2D a 3D röntgenov, systémov pre intraorálnu rádiografiu, prístrojov a kamerových systémov na prenos a digitalizáciu obrazu, chirurgických jednotiek pre stomatológiu, endodontických prístrojov, prístrojov na čistenie a dezinfekciu stomatologických a lekárskych nástrojov, osvetľovacích súprav pre stomatologické a lekárske ordinácie a laboratóriá.
36 - Sprostredkovanie (maklérstvo) v oblasti finančných úverov na vybavenie a zariadenie ordinácií a laboratórií; sprostredkovanie (maklérstvo) v oblasti finančného lízingu na vybavenie a zariadenie ordinácií a laboratórií; sprostredkovanie (maklérstvo) v oblasti bankových hypoték na vybavenie a zariadenie ordinácií a laboratórií; sprostredkovanie (maklérstvo) v oblasti poistenia na vybavenie a zariadenie ordinácií a laboratórií.
42 - Projektovanie a navrhovanie interiérov zubných a lekárskych ordinácií, laboratórií a čakární zdravotníckych zariadení; navrhovanie svetlotechnického riešenia ordinácií a laboratórií (projektová činnosť). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  12.01.01, 12.01.09, 12.01.15, 26.07.19 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  SCHAFFEROVÁ spol. s r.o.; Andělská 774/29, 779 00 Olomouc; CZ 
(740)  Attorney(s)  Labudík Miroslav, Ing.; Jesenského 1170/14, 024 01 Kysucké Nové Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  11.04.2027 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2019 10/2019 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.03.2020 03/2020 FG3M
 
POZ 892-2017
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 892-2017
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 11.04.2017 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 11.04.2017 Type Delivered
1b Sprievodný list 11.04.2017 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 12.04.2017 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.04.2017 Type Payment
4 Doplnenie materiálov 26.04.2017 Type Delivered
4a Oznámenie k poplatkom 26.04.2017 Type Delivered
4b Plná moc 26.04.2017 Type Delivered
5 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 26.07.2017 Type Sent document
6 14 Poplatok za každú triedu nad tri triedy tovarov alebo služieb 19.09.2017 Type Payment
7 Odpoveď na správu úradu 20.09.2017 Type Delivered
7a Zoznam tovarov a služieb (SR) 20.09.2017 Type Delivered
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 04.09.2019 Type Sent document
9 výsledok rešerše 03.09.2019 Type Internal Letter
10 Odpoveď na správu úradu 04.09.2019 Type Delivered
10a Sprievodný list 04.09.2019 Type Delivered
11 pokyn na zverejnenie POZ 09.09.2019 Type Internal Letter
12 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.01.2020 Type Sent document
POZ 892-2017
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku