Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILAR







ADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 884
(111)  Trademark Number  100162 
(151)  Registration Date  07.04.1944 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  07.04.2014 
(210)  Application Number  884 
(220)  Application Date  07.04.1944 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public   
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  05 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Farmaceutické prípravky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Flavobion 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Takeda GmbH; Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz; DE 
(740)  Attorney(s)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  07.04.2024 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zmeny v údajoch o majiteľoch 08.06.2004 6/2004 TC3M
2 Obnovené ochranné známky 08.06.2004 6/2004 ND3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.08.2009 8/2009 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 08.03.2010 3/2010 PC3M
5 Zmeny v údajoch o majiteľoch 02.12.2013 12/2013 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 03.06.2014 6/2014 ND3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.12.2015 12/2015 PC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.12.2015 12/2015 PC3M
9 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.12.2015 12/2015 TC3M
 
POZ 884
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.03.2004 200,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.03.2004 3 000,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 14.04.2009 6,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 11.09.2009 26,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 25.06.2013 7,00 EUR
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 07.10.2013 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 26.02.2014 133,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.07.2015 13,50 EUR
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.07.2015 3,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.07.2015 13,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.12.2021 15,00 EUR
Neidentifikovaný poplatok 18.01.2022 30,00 EUR 02.02.2022 30,00 EUR
Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 01.06.2022 10,00 EUR
Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 02.08.2022 10,00 EUR
Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 18.10.2022 10,00 EUR
Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 24.11.2022 10,00 EUR
Poplatok za druhé a ďalšie predĺženie lehoty 17.01.2023 10,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 884
S/N Item Name Date Type Document Payment
Dodatok k osvedčeniu CZ Type Delivered
Žiadosť o obnovu 15.02.1994 Type Delivered
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.02.1994 Type Delivered
pokyn na zápis prevodu 25.04.1995 Type Internal Letter
pokyn na obnovu zápisu 25.04.1995 Type Internal Letter
dodatok k osvedčeniu OZ 28.08.1995 Type Sent document
Plná moc 18.03.2004 Type Delivered
Plná moc 18.03.2004 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.03.2004 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.03.2004 Type Delivered
Doklad o podniku/podnikateľovi 18.03.2004 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.03.2004 Type Payment
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.03.2004 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2004 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2009 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o zmene 02.04.2009 Type Delivered
Plná moc 02.04.2009 Type Delivered
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.04.2009 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2009 Type Sent document
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.09.2009 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 21.09.2009 Type Delivered
Plná moc 21.09.2009 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.09.2009 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 04.12.2009 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 08.01.2010 Type Delivered
Doklad o prevode 08.01.2010 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 09.02.2010 Type Sent document
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.06.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 10.06.2013 Type Delivered
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.06.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.06.2013 Type Payment
vyžiadanie poplatku 25.09.2013 Type Sent document
17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 09.10.2013 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2013 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.02.2014 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.02.2014 Type Payment
Plná moc 07.03.2014 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2014 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 27.07.2015 Type Delivered
Žiadosť o zápis prechodu 27.07.2015 Type Delivered
Žiadosť o zápis prechodu 27.07.2015 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2015 Type Payment
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2015 Type Payment
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2015 Type Payment
Doplnenie materiálov 06.08.2015 Type Delivered
Plná moc 06.08.2015 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 06.08.2015 Type Delivered
dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2015 Type Sent document
Žiadosť o zápis prevodu 25.11.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o prevode 25.11.2021 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 25.11.2021 Type Delivered
Plná moc 25.11.2021 Type Delivered
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 07.12.2021 Type Payment
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 29.12.2021 Type Sent document
Žiadosť o vrátenie poplatku 24.01.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Neidentifikovaný poplatok 25.01.2022 Type Payment
rozhodnutie o vrátení poplatku (nebol povinný) 28.01.2022 Type Sent document
vnútrospisový list 01.02.2022 Type Internal Letter
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 07.03.2022 Type Delivered
Sprievodný list 07.03.2022 Type Delivered
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 05.05.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 05.05.2022 Type Delivered
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 31.05.2022 Type Sent document
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 04.07.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 04.07.2022 Type Delivered
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 25.07.2022 Type Sent document
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 06.09.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 06.09.2022 Type Delivered
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 12.10.2022 Type Sent document
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 07.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Sprievodný list 07.11.2022 Type Delivered
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 21.11.2022 Type Sent document
Žiadosť o 2. a každé ďalšie predĺženie lehoty 03.01.2023 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Odôvodnenie žiadosti 03.01.2023 Type Delivered
druhé a ďalšie predĺženie lehoty (spoplatnené) 12.01.2023 Type Sent document
POZ 884
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
0 Prevod majiteľa Léčiva, s. p.
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.04.2004 Zentiva, a. s. Léčiva, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.06.2009 Zentiva, k.s. Zentiva, a. s.
3 Prevod majiteľa 18.01.2010 Nycomed GmbH Zentiva, k.s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 18.01.2010 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.10.2013 Takeda GmbH Nycomed GmbH
6 Zápis alebo zmena zástupcu 10.10.2013 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o. MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.
7 Prevod majiteľa 04.11.2015 Nycomed Asset Management GmbH Takeda GmbH
8 Prevod majiteľa 04.11.2015 Nycomed Germany Holding GmbH Nycomed Asset Management GmbH
9 Zápis alebo zmena zástupcu 04.11.2015 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
10 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.11.2015 Takeda GmbH Nycomed Germany Holding GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku