Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 884
(111)  Číslo ochrannej známky  100162 
(151)  Dátum zápisu  07.04.1944 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  07.04.2014 
(210)  Číslo prihlášky  884 
(220)  Dátum podania prihlášky  07.04.1944 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  05 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  05 - Farmaceutické prípravky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Flavobion 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Takeda GmbH; Byk-Gulden-Str. 2, 78467 Konstanz; DE 
(740)  Zástupca (-ovia)  MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov; Budatínska 12, 851 06 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  07.04.2024 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 08.06.2004 06/2004 TC3M
2 Obnovené ochranné známky 08.06.2004 06/2004 ND3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 06.08.2009 08/2009 TC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 08.03.2010 03/2010 PC3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.12.2013 12/2013 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 03.06.2014 06/2014 ND3M
7 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.12.2015 12/2015 PC3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.12.2015 12/2015 PC3M
9 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.12.2015 12/2015 TC3M
 
POZ 884
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma
3 F0003 Popl. za obnovu 08.03.1994 1 700,00 SKK

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 884
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 15.02.1994 Typ Doručené
2 Žiadosť o obnovu 15.02.1994 Typ Doručené
4 Dodatok k osvedčeniu CZ Typ Doručené
5 pokyn na zápis prevodu 25.04.1995 Typ Interné listy
6 pokyn na obnovu zápisu 25.04.1995 Typ Interné listy
7 dodatok k osvedčeniu OZ 28.08.1995 Typ Odoslané
8 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 18.03.2004 Typ Doručené
8a Doklad o podniku/podnikateľovi 18.03.2004 Typ Doručené
8b Plná moc 18.03.2004 Typ Doručené
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 18.03.2004 Typ Doručené
9a Plná moc 18.03.2004 Typ Doručené
10 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.03.2004 Typ Platba
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 22.03.2004 Typ Platba
12 dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2004 Typ Odoslané
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 02.04.2009 Typ Doručené
13a Doklad o zmene 02.04.2009 Typ Doručené
13b Plná moc 02.04.2009 Typ Doručené
14 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 16.04.2009 Typ Platba
15 dodatok k osvedčeniu OZ 06.07.2009 Typ Odoslané
16 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 21.09.2009 Typ Doručené
16a Plná moc 21.09.2009 Typ Doručené
16b Doklad o prevode 21.09.2009 Typ Doručené
17 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 24.09.2009 Typ Platba
18 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 04.12.2009 Typ Odoslané
19 Odpoveď na správu úradu 08.01.2010 Typ Doručené
19a Doklad o prevode 08.01.2010 Typ Doručené
20 dodatok k osvedčeniu OZ 09.02.2010 Typ Odoslané
21 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 10.06.2013 Typ Doručené
21a Plná moc 10.06.2013 Typ Doručené
22 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.06.2013 Typ Doručené
23 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 27.06.2013 Typ Platba
24 vyžiadanie poplatku 25.09.2013 Typ Odoslané
25 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 09.10.2013 Typ Platba
26 dodatok k osvedčeniu OZ 06.11.2013 Typ Odoslané
27 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 27.02.2014 Typ Platba
28 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 20.02.2014 Typ Doručené
29 Plná moc 07.03.2014 Typ Doručené
30 dodatok k osvedčeniu OZ 09.05.2014 Typ Odoslané
31 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2015 Typ Platba
32 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2015 Typ Platba
33 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.08.2015 Typ Platba
34 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 27.07.2015 Typ Doručené
34a Žiadosť o zápis prechodu 27.07.2015 Typ Doručené
34b Žiadosť o zápis prechodu 27.07.2015 Typ Doručené
35 Doplnenie materiálov 06.08.2015 Typ Doručené
35a Plná moc 06.08.2015 Typ Doručené
35b Výpis z obchodného registra 06.08.2015 Typ Doručené
36 dodatok k osvedčeniu OZ 30.11.2015 Typ Odoslané
37 Žiadosť o zápis prevodu 25.11.2021 Typ Doručené
37a Osvedčovacia doložka 25.11.2021 Typ Doručené
37b Doklad o prevode 25.11.2021 Typ Doručené
37c Plná moc 25.11.2021 Typ Doručené
POZ 884
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
0 Prevod majiteľa Léčiva, s. p.
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 06.04.2004 Zentiva, a. s. Léčiva, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 03.06.2009 Zentiva, k.s. Zentiva, a. s.
3 Prevod majiteľa 18.01.2010 Nycomed GmbH Zentiva, k.s.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 18.01.2010 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 10.10.2013 Takeda GmbH Nycomed GmbH
6 Zápis alebo zmena zástupcu 10.10.2013 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o. MAJLINGOVÁ & PARTNERS, Majlingová Marta, Ing.
7 Prevod majiteľa 04.11.2015 Nycomed Asset Management GmbH Takeda GmbH
8 Prevod majiteľa 04.11.2015 Nycomed Germany Holding GmbH Nycomed Asset Management GmbH
9 Zápis alebo zmena zástupcu 04.11.2015 MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s.r.o. spoločnosť patentových zástupcov MAJLINGOVÁ & PARTNERS, s. r. o.
10 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 04.11.2015 Takeda GmbH Nycomed Germany Holding GmbH
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku