Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 881-2014
(111)  Trademark Number  238618 
(151)  Registration Date  13.11.2014 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  881-2014 
(220)  Application Date  15.05.2014 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.08.2014 
(450)  Publication of Registration Date  07.01.2015 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Jazykový softvér; počítačový softvér súvisiaci s prekladateľskou a lokalizačnou činnosťou, tlmočením a dabingom.
41 - Prekladateľské služby; tlmočenie posunkovej reči; tlmočnícke služby poskytované šepkaním (šušotáž); tlmočnícke služby poskytované prostredníctvom telefónu; konzekutívne, simultánne a sprievodné tlmočnícke služby; vyučovanie, vzdelávanie, akadémie; prenájom tlmočníckeho vybavenia a tlmočníckych zariadení; úradné tlmočenie; úradné preklady; poradenstvo v oblasti výučby jazykov; tlmočníctva a prekladateľstva; titulkovanie; postsynchronizácia; dabing; školenia.
42 - Tvorba, údržba a prenájom softvéru súvisiaceho s prekladateľskou činnosťou a tlmočením; vývoj a tvorba jazykového softvéru a slovníkov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  01.01.05, 24.07.03, 27.05.12, 25.05.95, 19.19, 29.01.01, 29.01.04, 29.01.06 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  červená, čierna, modrá, sivá 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE SK, s.r.o.; Južná trieda 48, 040 01 Košice; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  15.05.2024 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.08.2014 08/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.01.2015 01/2015 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.10.2019 10/2019 PC3M
 
POZ 881-2014
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 881-2014
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 15.05.2014 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 15.05.2014 Type Delivered
1b Plná moc 15.05.2014 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 04.06.2014 Type Payment
3 výsledok rešerše 04.06.2014 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 04.06.2014 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2014 Type Sent document
6 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 06.05.2019 Type Delivered
6a Sprievodný list 06.05.2019 Type Delivered
7 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 06.05.2019 Type Delivered
7a Sprievodný list 06.05.2019 Type Delivered
8 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 07.05.2019 Type Delivered
8a Výpis z obchodného registra 07.05.2019 Type Delivered
9 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 07.05.2019 Type Delivered
9a Výpis z obchodného registra 07.05.2019 Type Delivered
10 výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 03.07.2019 Type Sent document
11 Žiadosť o zápis prevodu 08.07.2019 Type Delivered
11a Doklad o prevode 08.07.2019 Type Delivered
12 vyžiadanie poplatku 31.07.2019 Type Sent document
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 05.08.2019 Type Payment
14 dodatok k osvedčeniu OZ 02.09.2019 Type Sent document
POZ 881-2014
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 27.08.2019 Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE SK, s.r.o. Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE
2 Zápis alebo zmena zástupcu 27.08.2019 Bee Mark s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku