Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 878-2021
(111)  Číslo ochrannej známky  256525 
(151)  Dátum zápisu  18.11.2021 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  18.11.2021 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  878-2021 
(220)  Dátum podania prihlášky  30.03.2021 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  11.08.2021 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  07.12.2021 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36, 41, 42 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Sprostredkovanie predaja predplatených kariet a kupónov; sprostredkovanie predaja herných kupónov; online objednávkové služby; podpora predaja pre tretie osoby prostredníctvom systémov nákupných kupónov; maloobchodné služby s kupónmi pre tretie osoby; maloobchodné služby s darčekovými poukazmi; podpora predaja pre tretie osoby prostredníctvom distribúcie kupónov; objednávkové služby (pre tretie osoby); poradenské služby zamerané na nákup tovaru tretích osôb; podpora predaja pre tretie osoby prostredníctvom poskytovania kupónov online; online maloobchodné služby s kupónmi pre zákazníkov; maloobchodné služby s kupónmi určenými k stiahnutiu pre zákazníkov; reklama; podpora predaja pre tretie osoby (v oblasti distribúcie a poskytovania herných kupónov); obchodná administratíva.
36 - Vydávanie predplatených kariet a kupónov; vydávanie peňažných kupónov a poukazov; vydávanie peňažných kupónov pre (online) hry; vydávanie predplatených darčekových peňažných poukážok; vydávanie hodnotových peňažných poukážok v súvislosti s vernostnými programami pre zákazníkov; poskytovanie prémiových výhod pre zákazníkov (finančné služby); vydávanie peňažných poukazov používaných ako elektronické peniaze; sprostredkovanie elektronických peňazí; vydávanie peňažných kupónov pre online nákupy, online zábavu; vydávanie peňažných kupónov pre dobitie online peňaženiek.
41 - Zverejňovanie online recenzií v oblasti zábavy.
42 - Poskytovanie online softvéru k online platbe; tvorba digitálnej distribúcie prístupov do online hier; tvorba digitálnej distribúcie aktivačných kódov do online hier. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.19, 26.04.98, 26.04.09, 29.01.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, zelená, žltá, oranžová, červená, čierna 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  EGIT s.r.o.; Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  30.03.2031 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 878-2021
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 878-2021
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.03.2021 Typ Doručené
1a Vyjadrenie označenia 30.03.2021 Typ Doručené
1b Sprievodný list 30.03.2021 Typ Doručené
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.04.2021 Typ Platba
3 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.04.2021 Typ Doručené
3a Vyjadrenie označenia 06.04.2021 Typ Doručené
3b Sprievodný list 06.04.2021 Typ Doručené
3c Oznámenie k poplatkom 06.04.2021 Typ Doručené
4 Potvrdenie o podaní 07.04.2021 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 12.04.2021 Typ Interné listy
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.06.2021 Typ Odoslané
7 Odpoveď na správu úradu 26.07.2021 Typ Doručené
8 pokyn na zverejnenie POZ 27.07.2021 Typ Interné listy
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Typ Odoslané
POZ 878-2021
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku