Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 876-2021
(111)  Trademark Number  256523 
(151)  Registration Date  18.11.2021 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  18.11.2021 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  876-2021 
(220)  Application Date  30.03.2021 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  11.08.2021 
(450)  Publication of Registration Date  07.12.2021 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36, 41, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Sprostredkovanie predaja predplatených kariet a kupónov; sprostredkovanie predaja herných kupónov; online objednávkové služby; podpora predaja pre tretie osoby prostredníctvom systémov nákupných kupónov; maloobchodné služby s kupónmi pre tretie osoby; maloobchodné služby s darčekovými poukazmi; podpora predaja pre tretie osoby prostredníctvom distribúcie kupónov; objednávkové služby (pre tretie osoby); poradenské služby zamerané na nákup tovaru tretích osôb; podpora predaja pre tretie osoby prostredníctvom poskytovania kupónov online; online maloobchodné služby s kupónmi pre zákazníkov; maloobchodné služby s kupónmi určenými k stiahnutiu pre zákazníkov; reklama; podpora predaja pre tretie osoby (v oblasti distribúcie a poskytovania herných kupónov); obchodná administratíva.
36 - Vydávanie predplatených kariet a kupónov; vydávanie peňažných kupónov a poukazov; vydávanie peňažných kupónov pre (online) hry; vydávanie predplatených darčekových peňažných poukážok; vydávanie hodnotových peňažných poukážok v súvislosti s vernostnými programami pre zákazníkov; poskytovanie prémiových výhod pre zákazníkov (finančné služby); vydávanie peňažných poukazov používaných ako elektronické peniaze; sprostredkovanie elektronických peňazí; vydávanie peňažných kupónov pre online nákupy, online zábavu; vydávanie peňažných kupónov pre dobitie online peňaženiek.
41 - Zverejňovanie online recenzií v oblasti zábavy.
42 - Poskytovanie online softvéru k online platbe; tvorba digitálnej distribúcie prístupov do online hier; tvorba digitálnej distribúcie aktivačných kódov do online hier. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.09, 29.01.15, 27.05.15, 26.04.98 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, zelená, žltá, oranžová, červená, čierna 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  EGIT s.r.o.; Vinohradská 2577/178, 130 00 Praha; CZ 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  30.03.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 11.08.2021 15/2021 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 07.12.2021 23/2021 FG3M
 
POZ 876-2021
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 876-2021
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 30.03.2021 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 30.03.2021 Type Delivered
1b Sprievodný list 30.03.2021 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 01.04.2021 Type Payment
3 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 06.04.2021 Type Delivered
3a Vyjadrenie označenia 06.04.2021 Type Delivered
4 Potvrdenie o podaní 07.04.2021 Type Delivered
5 výsledok rešerše 12.04.2021 Type Internal Letter
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 08.06.2021 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 26.07.2021 Type Delivered
8 pokyn na zverejnenie POZ 27.07.2021 Type Internal Letter
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.11.2021 Type Sent document
POZ 876-2021
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku