Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 873-2006
(111)  Trademark Number  216789 
(151)  Registration Date  09.02.2007 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  09.05.2016 
(210)  Application Number  873-2006 
(220)  Application Date  09.05.2006 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  03.11.2006 
(450)  Publication of Registration Date  05.04.2007 
(511)  International Classification of Goods and Services  44 
(511)  List of Classified Goods and Services  44 - Fyzioterapia; lekárske služby; masáže; súkromné kliniky alebo sanatóriá; zdravotné strediská; zdravotnícka starostlivosť; zotavovne; zotavovne pre rekonvalescentov. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.22, 26.04.24 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, sivá, biela, čierna 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  ADELI s.r.o.; Hlboká 4794/45, Piešťany 
(740)  Attorney(s)  Marko Jozef, JUDr.; Karpatská 18, 811 05 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  Yes 
   Trademark Validity minimum until  09.05.2026 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.11.2006 11/2006 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.04.2007 4/2007 FG3M
3 Zmeny v údajoch o majiteľoch 06.07.2007 7/2007 TC3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 04.08.2011 8/2011 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 01.07.2016 7/2016 ND3M
6 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 24.03.2021 6/2021 PD3M
7 Zmeny dispozičných práv na ochranné známky (zálohy) 11.01.2023 1/2023 PD3M
 
 
  Pledge Creditor(s) 
S/N Creditor Effectiveness from Effectiveness until Procedural Status
1 Alpha H.R. s.r.o. 25.02.2021 platná
 
POZ 873-2006
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 15.06.2006 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.04.2007 200,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.06.2011 6,50 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 12.05.2016 133,00 EUR
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 10.02.2021 2,00 EUR
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 23.02.2021 10,00 EUR
Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 22.11.2022 10,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 873-2006
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 09.05.2006 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o podniku/podnikateľovi 09.05.2006 Type Delivered
Doklad o podniku/podnikateľovi 09.05.2006 Type Delivered
Vyjadrenie označenia 09.05.2006 Type Delivered
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 30.05.2006 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 19.06.2006 Type Payment
výsledok rešerše 10.08.2006 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 14.08.2006 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 23.02.2007 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 12.03.2007 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku 19.04.2007 Type Sent document
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 03.05.2007 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2007 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 22.10.2009 Type Delivered
Doklad o podniku/podnikateľovi 22.10.2009 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 08.12.2009 Type Sent document
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 27.01.2010 Type Sent document
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 26.04.2011 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o podniku/podnikateľovi 26.04.2011 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 27.05.2011 Type Sent document
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 07.06.2011 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 29.06.2011 Type Sent document
Oznámenie 06.05.2016 Type Delivered
Plná moc 06.05.2016 Type Delivered
Výpis z obchodného registra 06.05.2016 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 06.05.2016 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 06.05.2016 Type Delivered
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.05.2016 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 30.06.2016 Type Sent document
Žiadosť o vydanie výpisu z registra, druhopisu, kópie, odpisu 08.02.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
vyžiadanie poplatku 09.02.2021 Type Sent document
03 Poplatok za vydanie druhopisu, výpisu z registra 12.02.2021 Type Payment
sprievodný list k výpisu z registra OZ 12.02.2021 Type Sent document
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 18.02.2021 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o zriadení záložného práva 18.02.2021 Type Delivered
Plná moc 18.02.2021 Type Delivered
Sprievodný list 18.02.2021 Type Delivered
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 18.02.2021 Type Delivered
Doklad o zriadení záložného práva 18.02.2021 Type Delivered
Plná moc 18.02.2021 Type Delivered
Sprievodný list 18.02.2021 Type Delivered
vyžiadanie poplatku 19.02.2021 Type Sent document
Doplnenie materiálov 19.02.2021 Type Delivered
Doklad o zriadení záložného práva 19.02.2021 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 19.02.2021 Type Delivered
20 Poplatok za zápis záložného práva alebo jeho výmaz 25.02.2021 Type Payment
všeobecný referátnik 25.02.2021 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 26.02.2021 Type Sent document
Žiadosť inde neuvedená 13.08.2021 Type Delivered
Plná moc 13.08.2021 Type Delivered
všeobecný referátnik 30.08.2021 Type Sent document
Žiadosť o zápis záložného práva do registra 18.11.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Doklad o zriadení záložného práva 18.11.2022 Type Delivered
Plná moc 18.11.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 21.11.2022 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 02.12.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 02.12.2022 Type Delivered
Príloha inde neuvedená 02.12.2022 Type Delivered
výsledok prieskumu žiadosti o zápis záložného práva 02.12.2022 Type Sent document
všeobecný referátnik 13.12.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 13.12.2022 Type Sent document
POZ 873-2006
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.05.2007 ADELI, s. r. o. ADELI, s. r. o.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 27.06.2011 ADELI, s. r. o. ADELI, s. r. o.
3 Zmena záložného veriteľa 13.12.2022 Alpha H.R. s.r.o. ZZH 1, s. r. o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku