Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 859-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258496 
(151)  Dátum zápisu  22.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  22.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  859-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  25.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  15.06.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.10.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  30, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  30 - Čaj.
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s čajom. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  11.03.04, 27.05.15, 24.17.22, 25.01.94, 26.04.22, 03.07.11, 26.04.15, 05.11.02, 05.07.22, 05.03.20, 26.13.25, 29.01.12, 29.01.02, 29.01.03, 05.07.13, 05.05.21 
(540) Vyjadrenie