Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 858-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  236012 
(151)  Dátum zápisu  14.11.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  858-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  16.05.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.08.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  08.01.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  18, 25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  18 - Usne, koža a koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach, tašky, kufre, kufríky, vaky (plecniaky), cestovné tašky, dáždniky a slnečníky.
25 - Obuv vrátane čižiem, topánok, papúč a sandálov nezahrnutá v iných triedach, pančuchový tovar, ponožky a pančuchy, vložky do topánok nezahrnuté v iných triedach, podporné vankúšiky pre obuv, podložky pod klenbu a pätu chodidla nezahrnuté v iných triedach, upínadlá päty (časť obuvi), odevy. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  MARTINA GABRIELE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  La Bottine 4, s.r.o.; Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Mišík Viktor, JUDr.; Zámocká 1, 811 01 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  16.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2013 8/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2014 1/2014 FG3M
 
POZ 858-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.05.2013 166,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 858-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 16.05.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.05.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 03.06.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.06.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 14.06.2013 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 14.06.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 17.06.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2013 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.09.2022 Typ Doručené
POZ 858-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku