Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 857-2013
(111)  Trademark Number  237640 
(151)  Registration Date  08.07.2014 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  857-2013 
(220)  Application Date  16.05.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.04.2014 
(450)  Publication of Registration Date  04.09.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  18, 25 
(511)  List of Classified Goods and Services  18 - Usne, koža a koženky a výrobky z týchto materiálov nezahrnuté v iných triedach, tašky, kufre, kufríky, vaky (plecniaky), cestovné tašky, dáždniky a slnečníky.
25 - Obuv vrátane čižiem, topánok, papúč a sandálov nezahrnutá v iných triedach, pančuchový tovar, ponožky a pančuchy, vložky do topánok nezahrnuté v iných triedach, podporné vankúšiky pre obuv, podložky pod klenbu a pätu chodidla nezahrnuté v iných triedach, upínadlá päty (časť obuvi), odevy. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  MELLISA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  La Bottine 4, s.r.o.; Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  Mišík Viktor, JUDr.; Zámocká 1, 811 01 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  16.05.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.04.2014 4/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 04.09.2014 9/2014 FG3M
 
POZ 857-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.05.2013 166,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 857-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 16.05.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 16.05.2013 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 31.05.2013 Type Payment
výsledok rešerše 03.06.2013 Type Internal Letter
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 06.06.2013 Type Sent document
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (vecné chyby) 06.06.2013 Type Sent document
Odpoveď na správu úradu 14.06.2013 Type Delivered
Zoznam tovarov a služieb (SR) 14.06.2013 Type Delivered
pokyn na zverejnenie POZ 13.02.2014 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 15.07.2014 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.09.2022 Type Delivered
POZ 857-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku