Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 855-2011
(111)  Trademark Number  231297 
(151)  Registration Date  13.12.2011 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  19.05.2021 
(210)  Application Number  855-2011 
(220)  Application Date  19.05.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.09.2011 
(450)  Publication of Registration Date  03.02.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  35 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu; veľkoobchodné a maloobchodné služby s liatymi kolesami pre vozidlá; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; maloobchodná a veľkoobchodná činnosť prostredníctvom internetu s liatymi kolesami pre vozidlá; reklama; propagácia a inzercia všetkými druhmi médií; marketing; publikácia inzertných tlačovín; prieskum trhu; poradenská, sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v uvedených oblastiach. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  24.13.09, 26.11.02, 26.11.08, 27.01.03, 27.05.12, 27.05.17, 27.99.20 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  LKQ CZ s.r.o.; Ocelářská 891/16, 190 00 Praha 9, Vysočany; CZ 
(740)  Attorney(s)  Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s.; Palisády 36, 811 06 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  19.05.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.09.2011 09/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.02.2012 02/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 03.11.2020 11/2020 TC3M
4 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 10.02.2021 03/2021 TC3M
5 Obnovené ochranné známky 12.05.2021 09/2021 ND3M
 
POZ 855-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 855-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 19.05.2011 Type Delivered
1a Plná moc 19.05.2011 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 06.06.2011 Type Payment
3 výsledok rešerše 20.07.2011 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 21.07.2011 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.12.2011 Type Sent document
6 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 21.05.2014 Type Delivered
6a Plná moc 21.05.2014 Type Delivered
7 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 30.05.2014 Type Payment
8 dodatok k osvedčeniu OZ 07.07.2014 Type Sent document
9 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 28.08.2020 Type Delivered
9a Výpis z obchodného registra 28.08.2020 Type Delivered
10 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 22.09.2020 Type Delivered
11 všeobecný referátnik 02.10.2020 Type Sent document
12 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 05.10.2020 Type Delivered
13 dodatok k osvedčeniu OZ 15.10.2020 Type Sent document
14 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 21.12.2020 Type Delivered
14a Príloha inde neuvedená 21.12.2020 Type Delivered
15 dodatok k osvedčeniu OZ 25.01.2021 Type Sent document
16 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 01.04.2021 Type Delivered
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 08.04.2021 Type Payment
18 dodatok k osvedčeniu OZ 27.04.2021 Type Sent document
POZ 855-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 24.06.2014 Rott, Růžička & Guttmann, Patentová, známková a právna kancelária, v.o.s. Máčajová Mária, Ing.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.10.2020 LKQ CZ a.s. Auto Kelly a. s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 21.01.2021 LKQ CZ s.r.o. LKQ CZ a.s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku