Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 851-2003
(111)  Číslo ochrannej známky  207102 
(151)  Dátum zápisu  13.09.2004 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  03.04.2023 
(210)  Číslo prihlášky  851-2003 
(220)  Dátum podania prihlášky  03.04.2003 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  08.06.2004 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.12.2004 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 09, 12, 21, 25, 31, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Soľ (surovina); kamenná soľ; konzervačná soľ s výnimkou soli na konzervovanie potravín; soli (chemické prípravky); soľ kyseliny šťaveľovej; soli alkalických kovov; soli kovov vzácnych zemín; soli na farbenie kovov; soli na priemyselné účely; soli ortuti; soli sodíka; soli striebra, postriebrovacie roztoky; soli vápnika; soli železa; soli zlata; soli (hnojivá); soli do galvanických batérie; amónne soli; chromité soli; chrómové soli; jódované soli; soli čpavku; soli drahých kovov na priemyselné účely; oleje na konzervovanie potravín; priemyselné filtračné látky na nápoje; činidlá na čírenie a konzervovanie piva; chemické prípravky na údenie mäsa; prípravky na tenzerizáciu mäsa; chemické látky na konzervovanie potravín; číriace prípravky; číriace prípravky na mušty; číriace prípravky na víno; enologické baktericídne látky (chemické prípravky na použitie pri výrobe a ošetrovaní; vína); chemické prípravky na fermentáciu, kvasenie vína; produkty destilácie drevného liehu; drevný lieh (metylalkohol); drevný ocot; liehový ocot; vinný alkohol; vinný kameň s výnimkou vinného kameňa na farmaceutické účely; bakteriologické prípravky na octové kvasenie; hlina; zemina na pestovanie; vzácne zeminy; diatomová zemina; kovové zeminy; kovy alkalických zemín; rozsievková zemina; poľnohospodárske hnojivá; humus na hnojenie na list; kompost; morské chaluhy (hnojivo); rašelina ako hnojivo; rašelinové kvetníky pre záhradníctvo; bezzeminové rastlinné substráty; troska (hnojivo); guáno; chemické prípravky na zlepšenie pôd; prípravky na hnojenie; liadok; dusíkaté hnojivá; dusičnan vápenatý (hnojivo); kyánamid vápenatý, dusíkaté vápno (hnojivo); fosfáty (hnojivá); superfosfáty (hnojivá); vtáčí lep; záhradnícke chemikálie, agrochemikálie, chemikálie pre lesníctvo s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov hormóny na aktiváciu a rýchlenie dozrievania ovocia; prípravky na konzervovanie kvetov; štepárske vosky; tmel na štepenie stromov; tmely na vypĺňanie dutín stromov; glejové prípravky na ošetrovanie stromov; karbonyl na ošetrovanie rastlín; prípravky proti klíčivosti zeleniny; chemické ochranné prípravky na prevenciu proti kúkoľu; chemické ochranné prípravky proti sneti obilnej; ochranné chemické prípravky na vinič; chemické prísady do insekticídov, fungicídov; prípravky na reguláciu rastu rastlín; moridlá na semená; prípravky obsahujúce stopové prvky pre rastliny; sadze na poľnohospodárske účely; náhradné náplne do uvedených tovarov; obaly, puzdrá a stojany patriace do tejto triedy.
09 - Osobné ochranné prostriedky proti nehodám; ochranné odevy a obuv; azbestové odevy na ochranu proti ohňu; ochranné azbestové rukavice; ochranné odevy pre letcov; ochranné masky; ochranné obleky proti ohňu; ochranná obuv proti žiareniu, ohňu a iným nebezpečenstvám; ochranné helmy; ochranné obleky proti úrazom, radiácii a ohňu; ochranné prilby na šport; ochranné rukavice proti röntgenovým lúčom na priemyselné účely; ochranné oblečenie proti ohňu; protipožiarne ochranné odevy; ochranné rukavice; ochranné štíty na tvár.
12 - Dopravné prostriedky na pohyb po zemi a vode; vlečné vozidlá, ťahače; kamióny, nákladné vozidlá; vyklápače ako časti nákladných áut; traktory; kesón (dopravný prostriedok); kropiace vozy; pozemné vozidlá; automobily; športové autá; elektromobily; vodné dopravné prostriedky; výstuže na plavidlá; okienka (kruhové otvory); lode, loďky; lodné kostry, rebrá; lodné komíny; lodné skrutky; lodné stožiare, sťažne; ochranné zariadenia na lode; vysúvacie mechanizmy (spojky) na lode; lodné háky; kormidlá; člny; nákladné člny; pracovné člny; člnové háky; člnové výložníky; kostry člnov; naklonené roviny na spúšťanie člnov; kanoistické pádla; veslá; kormidlové veslá; vrtule, propeler; jachty; pontóny; kompy; plávajúce rýpadlá; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
21 - Bytové skleníky (na rastliny); prenosné chladiarne s výnimkou elektrických; nástroje na čistenie na ručný pohon; cisterny; drevené vedrá, kade; držiaky na kvety a rastliny (na aranžovanie kvetov); dýzy polievacích hadíc; hubice na polievacie krhly; koše na použitie v domácnosti s výnimkou košov z drahých kovov; kropiace zariadenia, rozstrekovače, polievacie zariadenia; kropidlá; kvetináče; lieviky; metly; nádoby na odpadky, koše na smeti; popolnice, nádoby na odpadky; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni s výnimkou nádob z drahých kovov; ozdobné črepníky s výnimkou papierových; polievacie kanvy; poprašovače, nie elektrické; potreby pre domácnosť s výnimkou potrieb z drahých kovov; puzdrá, vrecká; sklo na automobilové okná (ako polotovar); sklo, ako surovina alebo polotovar s výnimkou stavebného skla; smaltované sklo; špongie na použitie v domácnosti; špongie na umývanie; držiaky na špongie; striekačky na polievanie kvetov a rastlín; uhliaky; vaničky, misky; záhradnícke rukavice; náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
25 - Oblečenie; odevy; oblečenie z imitácie kože; oblečenie z kože; vrchné ošatenie; konfekcia (odevy); nepremokavý odev; kožušiny (oblečenie); zvrchníky; kabáty; saká, bundy; kostýmy, obleky; peleríny; plášte; plášte (dámske, lemované kožušinou); krátke kabátiky; krátke kabáty s kapucňou (teplé); gabardénové plášte; kapucne; kožušinové štóly; kombinézy (oblečenie); uniformy; maškarné kostýmy; zástery; podpinky; gamaše; kravaty; náprsenky; livreje; manipuly; mantila; rúcha, ornáty; sárí; tógy; šerpy; oblečenie z papiera; podbradníky, nie z papiera; pracovné plášte; šaty; sukne; nohavice; krátke, jazdecké alebo spodné nohavice; mitra (klobúk); opasky; opasky na doklady a peniaze (súčasť oblečenia); pleteniny (oblečenie); pletiarsky tovar; svetre; pulóvre; pletené svetre; podšívky (časti odevov); tričká; košele; sedlá na košele, blúzky alebo dámskych šiat; goliere; snímateľné goliere; manžety (časti odevov); ponožky; pančuchy; pančuškové nohavice; päty pančúch; pančuchy absorbujúce pot; podväzky na ponožky alebo pančuchy; bielizeň; osobná bielizeň; bielizeň zabraňujúca poteniu; body (bielizeň); tielka, vesty; pyžamá; podprsenky; ramienka na dámskej bielizni; živôtiky, korzety; kombiné; šnurovačky; spodničky; pánske spodky; detská výbavička; detské nohavičky; detské plienky, textilné; látkové plienky; pokrývky hlavy; čiapky; klobúky; klobúkové kostry; baretky; cylindre; turbany; šilty na pokrývky hlavy; chrániče uší (proti chladu, ako pokrývka hlavy); šatky, šály, závoje; závoj - čipková šatka; čelenky; šály; šály uviazané pod krkom; vlnené šály; boa (kožušinová alebo perová ozdoba okolo krku); rukavice; palčiaky; rukávniky; športové tričká, dresy; cyklistické oblečenie; športová obuv; topánky na šport; futbalová obuv a štople na ňu; futbalové topánky (kopačky); lyžiarske topánky; gymnastické cvičky; gymnastické (telocvičné) dresy; kombinézy na vodné lyžovanie; oblečenie pre motoristov; potné vložky; vesty pre rybárov; plážové oblečenie; plážová obuv, šľapky na kúpanie; plavky na kúpanie; kúpacie plášte; župany; sprchovacie, kúpacie čiapky; obuv; topánky; šnurovacie topánky; celé topánky; vysoká obuv; dreváky; espadrily (letná obuv s plátenným zvrškom a podošvou z prírodného materiálu); papuče; sandále; galoše; nánožníky (nie elektricky vyhrievané); protišmykové pomôcky na obuv; podošvy na obuv; vnútorné podošvy; kovové časti na obuv; špičky na obuv; prešívacie remienky na obuv (na spájanie zvrškov a podošiev šitej obuvi); rámy na obuv; zvršky na obuv; podpätky; vrecká na odevy; vreckovka ozdobná (súčasť oblečenia); náhradné diely, časti a súčasti na uvedené tovary; obaly, puzdrá a stojany patriace do triedy 25; obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
31 - Kríky, krovie; okrasné rastliny; rastliny pre záhradnú architektúru; rastliny; vinič (rastlina); sadenice; paprika (rastlina); prírodné trávniky; ružové kríky; rastlinné semená; kvetinové cibule; mycélium (podhubie); prírodné kvety; palmy, palmové listy; klíčky semien na botanické účely; slama, ako materiál na prikrytie pôdy; vence zo živých kvetov; borovicové šišky; surová kôra; surový korok; škrupina kokosového orecha; sušené rastliny, kvety na ozdobu, ako dekorácia; ovocie čerstvé; pomaranče; čerstvé hrozno; citrusové ovocie; citróny; egreše, čerstvé; slad na výrobu piva a liehovín; čerstvá zelenina; čerstvé zemiaky; hlávkový šalát; pór; rebarbora; uhorky; repa; čerstvá fazuľa, šošovica, hrach; čerstvá cibuľa; čerstvé záhradné bylinky; žihľava; čakanka; čakankové hľuzy; olivy, čerstvé; čerstvé šampiňóny, hľuzovky; cukrová trstina; kopra; chmeľ; chmeľové šišky; orechy; lieskové oriešky; kolové orechy; kokosové orechy; arašidy; mandle, ovocie; gaštany, čerstvé; sezam; jedlé korene; lusky rohovníka (svätojánsky chlieb); borievky (plody); kakaové bôby, surové; zrno (obilie) v nespracovanom stave; pšenica; jačmeň; raž; ovos; kukurica; otruby; mláto; ryža (nespracovaná); chaluhy na humánnu alebo živočíšnu spotrebu; algae (druh riasy) na humánnu alebo živočíšnu spotrebu; algarovila na živočíšnu spotrebu; odpad po destilácii na živočíšnu spotrebu; prípravky na výkrm zvierat; proteín na živočíšnu spotrebu; zrno na živočíšnu spotrebu; otrubová kŕmna zmes pre živočíšnu spotrebu; potrava pre zvieratá; potrava pre zvieratá chované v domácnosti; nápoje pre zvieratá; posilňujúce prípravky pre zvieratá; krmivo, suché, jadrové krmivo; slama ako krmivo; šrot pre zvieratá; vápno ako krmivo pre zvieratá; vedľajšie produkty spracovania obilnín pre živočíšnu spotrebu; ryžová múka ako krmivo; ľanová múčka (suché krmivo); rybia múčka na kŕmenie zvierat; arašidové výlisky, mleté arašidy pre zvieratá; prísady do krmív, nie na lekárske účely; jedlé predmety na žuvanie pre zvieratá; krúpy pre hydinu; prípravky pre nosnice; potrava pre vtáky; sépiové kosti pre vtákov; psie sucháre; kŕmne zmesi na výkrm hospodárskych zvierat; krmivo pre dobytok; kukuričné výlisky pre dobytok; kvasnice pre dobytok; výlisky repky olejnej pre rožný dobytok; soľ pre dobytok; špik; seno; podstielka pre zvieratá; slama ako podstielka; rašelina ako podstielka; pieskovaný papier pre domáce zvieratá (podstielka); aromatizovaný piesok pre domáce zvieratá (podstielka); živé zvieratá; úžitkové domáce zvieratá; hospodárske zvieratá; oplodnené vajcia na liahnutie; priadka morušová a jej vajíčka; živá hydina, hydina na chov; živé ryby, raky, kôrovce, homáre, mäkkýše, morské kraby, mušle, ustrice, langusty, holotúry (morské živočíchy); ikry; živé rybárske návnady; peľ (surovina); usadenina po destilácii; vylisovaná cukrová trstina (surovina); matoliny - výlisky ovocia, plodov; vianočné stromčeky; stromy; kmene stromov; drevo neočistené od kôry; neopracované rezivo; drevené triesky na výrobu drevotriesky; drevo surové (kmeň); obaly, puzdrá a stojany na uvedené tovary.
35 - Sprostredkovanie obchodnej činnosti s tovarom; maloobchodné služby v oblasti záhradkárskych a domácich potrieb, odevov; reklamná činnosť; podnikateľské poradenstvo; obchodný manažment a podnikové poradenstvo; prieskum, výskum trhu; prieskum, výskum verejnej mienky; sprostredkovanie uvedených služieb.
36 - Realitné kancelárie; prenájom nehnuteľností; správa nehnuteľností; sprostredkovatelia nehnuteľností; sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností; prenájom kancelárskych priestorov; služby v oblasti finančníctva; lízing spojený s financovaním; finančný lízing; platenie na splátky; sprostredkovanie uvedených služieb.
37 - Čistenie; prenájom čistiacich strojov; čistenie ciest; čistenie chodníkov, podchodov, komunikačných priestorov a verejných priestranstiev; údržba a opravy motorových vozidiel; prenájom vozidiel na zametanie; prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom buldozérov, bagrov a rýpadiel; prenájom staveništných žeriavov; montáž, údržba a opravy strojov a motorov; oprava opotrebovaných alebo poškodených strojov a motorov; montáž a opravy zavlažovacích zariadení; sprostredkovanie uvedených služieb.
39 - Služby v doprave a preprave; organizovanie okružných plavieb; organizovanie okružných výletov; organizovanie ciest, exkurzií; turistické kancelárie s výnimkou kancelárií poskytujúcich rezerváciu hotelového ubytovania; turistické prehliadky, sprevádzanie turistov; sprostredkovanie prepravy; informácie o preprave; rezervácia zájazdov; rezervácia (v doprave); rezervácia miesteniek na cestovanie; prenájom a požičiavanie motorových vozidiel, automobilov; prenájom vozidiel; prenájom a požičiavanie lodí; sprostredkovanie námornej dopravy; sprostredkovanie prenájmu lodí; prenajímanie plavidiel (člnov, lodí); prenájom dopravných prostriedkov; prenájom skladovacích kontajnerov; preprava a skladovanie odpadu; skladovanie; sprostredkovanie uvedených služieb; preprava turistov; nosenie batožín; služby poskytované výletnými loďami; prenájom potápačských oblekov; požičiavanie potápačských skafandrov; prenájom potápačských zvonov; uskladňovanie plavidiel (člnov, lodí); dovoz, doprava; sprostredkovanie dovozu a dopravy; osobná doprava a jej sprostredkovanie.
40 - Spracovanie odpadov vrátane nebezpečných odpadov; triedenie odpadu a recyklovateľného materiálu; recyklácia odpadu; dekontaminácia nebezpečných odpadov; likvidácia odpadov vrátane nebezpečných odpadov; spaľovanie odpadov vrátane nebezpečných odpadov; úprava vody; čistenie vzduchu; sprostredkovanie uvedených služieb.
42 - Poradenstvo v oblasti počítačového hardvéru; technický prieskum; štúdie technických projektov, projektová činnosť; expertízy, prieskumy - inžinierske práce; projektovanie stavieb, vypracovanie stavebných výkresov; poradenské služby v oblasti ochrany životného prostredia; sprostredkovanie uvedených služieb.
44 - Úprava zelene; služby záhradných architektov; záhradníctvo; záhradkárske služby; údržba trávnikov; vzdušné a pozemné rozptyľovanie, letecké a povrchové rozmetávanie hnojív a iných poľnohospodárskych chemických látok; rastlinné škôlky; liečenie stromov; ničenie buriny; ničenie škodcov (v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve); prenájom poľnohospodárskych nástrojov a zariadení; aranžovanie kvetov; zhotovovanie vencov; sprostredkovanie uvedených služieb. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.22 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  T+T, a.s.; Andreja Kmeťa 18, Žilina 
(740)  Zástupca (-ovia)  BDO Legal s. r. o.; Mostová 2, Bratislava-Staré Mesto 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  03.04.2033 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 08.06.2004 6/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.12.2004 12/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.06.2013 6/2013 ND3M
4 Obnovené ochranné známky 10.11.2022 21/2022 ND3M
 
POZ 851-2003
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 30.04.2003 6 500,00 SKK
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 30.04.2003 500,00 SKK
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 28.03.2013 303,00 EUR 16.09.2014 5,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 03.10.2022 166,50 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 851-2003
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 03.04.2003 Typ Doručené
Zoznam tovarov a služieb (SR) 07.04.2003 Typ Doručené
Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.04.2003 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 07.04.2003 Typ Doručené
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 28.04.2003 Typ Odoslané
Žiadosť o vydanie osvedčenia o práve prednosti 02.05.2003 Typ Doručené
08 Poplatok za vydanie osvedčenia o práve prednosti 05.05.2003 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 05.05.2003 Typ Platba
potvrdenie o vyhotovení prioritného dokladu 07.05.2003 Typ Odoslané
výsledok rešerše 25.02.2004 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 01.03.2004 Typ Odoslané
Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.03.2004 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 19.03.2004 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 29.09.2004 Typ Odoslané
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 28.03.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 02.04.2013 Typ Doručené
Plná moc 02.04.2013 Typ Doručené
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 03.04.2013 Typ Platba
dodatok k osvedčeniu OZ 07.05.2013 Typ Odoslané
rozhodnutie o vrátení preplatku 21.08.2014 Typ Odoslané
vnútrospisový list 09.09.2014 Typ Interné listy
Výpoveď plnej moci 03.01.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 17.01.2017 Typ Doručené
Plná moc 17.01.2017 Typ Doručené
všeobecný referátnik 27.04.2017 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 02.05.2017 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Plná moc 22.03.2019 Typ Doručené
Sprievodný list 22.03.2019 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 10.05.2019 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 15.07.2020 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 15.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 15.07.2020 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 15.07.2020 Typ Doručené
všeobecný referátnik 21.07.2020 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.08.2022 Typ Doručené
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.09.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Osvedčovacia doložka 30.09.2022 Typ Doručené
Plná moc 30.09.2022 Typ Doručené
Príloha inde neuvedená 30.09.2022 Typ Doručené
Sprievodný list 30.09.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 03.10.2022 Typ Odoslané
Potvrdenie o podaní 03.10.2022 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 24.10.2022 Typ Odoslané
POZ 851-2003
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2017 Alfa Omega, Patentová a známková kancelária, Zahatňanská Gabriela, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 26.04.2017 PK advisory s. r. o.
3 Zápis alebo zmena zástupcu 06.05.2019 NEXUS advokátska kancelária s.r.o. PK advisory s. r. o.
4 Zmena názvu/mena, adresy zástupcu 21.07.2020 BDO Legal s. r. o. NEXUS advokátska kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku