Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 845-2015
(111)  Číslo ochrannej známky  241709 
(151)  Dátum zápisu  21.01.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  845-2015 
(220)  Dátum podania prihlášky  27.04.2015 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.09.2015 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  03, 05, 21, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  03 - Čistiace prípravky; detergenty (nie na použitie vo výrobnom procese a na lekárske použitie); odmasťovacie prípravky (nie na použitie vo výrobnom procese); terpentín (odmasťovací prípravok); prípravky na čistenie povrchov; čistiace prípravky na okná automobilov; čistiace prípravky na tapety; prípravky na suché čistenie; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť); prípravky na uvoľnenie upchatých odtokov; prípravky na odstraňovanie voskov z parketových podláh (čistiaci prostriedok); protišmykový vosk na podlahy; protišmykové kvapaliny na podlahy; leštiace prípravky na nábytok a dlážku; leštiace prípravky; leštiace vosky; leštiace krémy; prípravky na leštenie listov rastlín; prípravky na dosiahnutie vysokého lesku; leštiaci kameň; pemza; leštiaca červeň; brúsivá (prípravky); abrazíva; brúsny papier; brúsne plátno; sklené plátno; prípravky na odstránenie hrdze; prípravky na odstraňovanie náterov; šlichtovacie prípravky; prípravky na odstránenie lakov; vulkanický popol na čistenie; vosky na obuv; leštidlá na obuv; vosk na parkety; bieliace prípravky na kožu; konzervačné prípravky na kožu (leštidlá); čistiaca krieda; sóda na čistenie; lúh sodný; čpavok (amoniak) (detergent); stlačený vzduch v konzervách na čistenie a odprašovanie; tkaniny impregnované čistiacimi prípravkami; kadidlové tyčinky; pracie prostriedky; predpieracie a namáčacie prípravky; aviváže; avivážne prípravky; prípravky na odstraňovanie škvŕn; škrob na bielizeň; škrob (apretačný prípravok); bieliaca sóda; bieliace pracie prostriedky; glazovacie prípravky na bielizeň; modridlo na bielizeň, svetlička; odfarbovače; vosky používané pri praní; antistatické prípravky na použitie v domácnosti; parfumované vrecúška do bielizne; zjasňovacie prípravky (chemické prípravky na osvieženie farieb) pre domácnosť; prísady na urýchlenie schnutia do umývačiek riadu; osviežovače vzduchu; kozmetické prípravky; kozmetické prípravky na starostlivosť o pleť; toaletné prípravky; umývacie prípravky na osobnú hygienu; mydlá; mydielka; dezinfekčné mydlá; dezodoračné mydlá; medicinálne mydlá; mydlá na holenie; prípravky na holenie; mydlá proti poteniu; mydlá proti poteniu nôh; mandľové mydlo; mandľový olej; kozmetické krémy; pleťové vody na kozmetické použitie; čistiace toaletné mlieka; kozmetické prípravky do kúpeľa; soli do kúpeľa nie na lekárske použitie; šampóny; prípravky na ošetrovanie nechtov; antiperspiranty (kozmetické výrobky); vatové tyčinky na kozmetické použitie; vata na kozmetické použitie; skrášľovacie masky (kozmetické prípravky); prípravky na líčenie; prípravky na odstraňovanie líčidiel; depilačné prípravky; epilačné prípravky; prípravky na čistenie zubov; prípravky na čistenie umelých chrupov; obrúsky napustené pleťovými vodami; kozmetické taštičky; ústne vody (nie na lekárske použitie); vlasové vody; farby na vlasy; farebné tónovače na vlasy; farbivá na toaletné použitie; vazelína na kozmetické použitie; tuky na kozmetické použitie; oleje na kozmetické použitie; esenciálne oleje; kozmetické prípravky na opaľovanie.
05 - Dezinfekčné prípravky; dezinfekčné prípravky na hygienické použitie; chemické dezinfekčné prostriedky na WC; germicídy (dezinfekčné prípravky); antibakteriálne prípravky; antibakteriálne prípravky na umývanie rúk; antiseptické prípravky; sterilizačné prípravky; prípravky na dezodoráciu vzduchu; dezodoranty na obleky a textilné materiály; prípravky proti poteniu; sírové knôty na dezinfekciu; masti na lekárske použitie; chemické prípravky na ošetrovanie plesne; prípravky na čistenie kontaktných šošoviek; obrúsky napustené farmaceutickými prípravkami; obrúsky napustené dezinfekčnými prípravkami; repelenty proti hmyzu; hygienické výrobky na lekárske použitie; náplasti; obväzový materiál; fungicídy; herbicídy.
21 - Kozmetické pomôcky; potreby pre domácnosť; zásobníky na kotúčový toaletný papier; dávkovače toaletného papiera; dávkovače mydla; držiaky na mydlo; rukavice pre domácnosť; rukavice na leštenie; záhradnícke rukavice; rukavice na umývanie automobilov; mopy; žmýkačky na mopy; handry na umývanie dlážky; stierky (kuchynské náradie); špongie pre domácnosť; špongie na umývanie; abrazívne špongie na pokožku; odličovacie pomôcky; kozmetické špachtle; špongie na nanášanie líčidiel; držiaky na špongie; prachovky; prachovky na nábytok; sušiaky na bielizeň; štipce na bielizeň; kefárske výrobky; kefy; kefky na umývanie riadu; kefy na obuv; kefky na nechty; zubné kefky; elektrické zubné kefky; kefy na čistenie nádrží a nádob; záchodové kefy; kovové drôtenky; drôtenky na čistenie; drôtenky na použitie v kuchyni; sitá pre domácnosť; handry na čistenie; usne na leštenie; jelenica na čistenie; semiš na čistenie; lopatka a zmetáčik na omrvinky; vlnený odpad na čistenie; bavlnený odpad na čistenie; kúdeľ na čistenie; gumové zvony na čistenie odpadových potrubí; nástroje na čistenie na ručný pohon; leštiace stroje a zariadenia pre domácnosť okrem elektrických; leštiace prostriedky (okrem prípravkov z papiera a kameňa); lapače hmyzu; muchoťapky; pohlcovače dymu pre domácnosť; štetky na decht s dlhou rúčkou; formy na ľadové kocky; keramické výrobky pre domácnosť; papierové podnosy na použitie v domácnosti; koše pre domácnosť; hrebene; puzdrá na hrebene; leštičky na vosk (nie elektrické); leštiace zariadenia na čistenie topánok okrem elektrických; smetné nádoby; odpadkové koše na papier; nádoby na použitie v domácnosti alebo v kuchyni; toaletné pomôcky; štetky na holenie; toaletné nádoby pre zvieratá chované v domácnosti; elektrické kefy (nie časti strojov); aerosólové dávkovače (nie na lekárske účely); nízkotlakové autoklávy (nie elektrické); podlievacie pipety (kuchynské náradie).
35 - Maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5, a 21 tohto zoznamu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s tovarmi uvedenými v triedach 3, 5, a 21 tohto zoznamu prostredníctvom internetu; maloobchodné a veľkoobchodné služby s čistiacimi prípravkami, s odmasťovacími prípravkami (nie na použitie vo výrobnom procese), s prípravkami na čistenie povrchov, s čistiacimi prípravkami na okná automobilov, s prípravkami na suché čistenie, s prípravkami na odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť), s prípravkami na uvoľnenie upchatých odtokov, s leštiacimi prípravkami, s brúsivami (prípravky), s abrazívami, s prípravkami na odstránenie hrdze, s prípravkami na odstraňovanie náterov, so sódou na čistenie, s čpavkom (amoniak) (detergent), s tkaninami impregnovanými čistiacimi prípravkami, s pracími prostriedkami, s avivážnymi prípravkami, s osviežovačmi vzduchu, s kozmetickými prípravkami, s kozmetickými prípravkami na starostlivosť o pleť, s toaletnými prípravkami, s umývacími prípravkami na osobnú hygienu, s mydlami, so šampónmi, s vatovými tyčinkami na kozmetické použitie, s vatou na kozmetické použitie, s prípravkami na odstraňovanie líčidiel, s prípravkami na čistenie zubov, s obrúskami napustenými pleťovými vodami, s dezinfekčnými prípravkami, s dezinfekčnými prípravkami na hygienické použitie, s chemickými dezinfekčnými prostriedkami na WC, s germicídmi (dezinfekčné prípravky), s antibakteriálnymi prípravkami, s antibakteriálnymi prípravkami na umývanie rúk, s antiseptickými čistiacimi prípravkami, s prípravkami na dezodoráciu vzduchu, s obrúskami napustenými dezinfekčnými prípravkami, s repelentmi proti hmyzu, s kozmetickými pomôckami, s potrebami pre domácnosť, so zásobníkmi na kotúčový toaletný papier, s dávkovačmi toaletného papiera, s dávkovačmi mydla, s držiakmi na mydlo, s rukavicami pre domácnosť, s mopmi, s prachovkami, s handrami na umývanie dlážky, so špongiami pre domácnosť, s odličovacími pomôckami, s kefami, s kefkami, s drôtenkami na čistenie, s lopatkami a zmetáčikmi na omrvinky, s lapačmi hmyzu, s keramickými výrobkami pre domácnosť, s košmi pre domácnosť, s nádobami na použitie v domácnosti alebo v kuchyni, s toaletnými pomôckami, s toaletným papierom, s papierovými vreckovkami, s papierovými servítkami, s papierovými obrusmi, s odličovacími papierovými obrúskami, s papierovými utierkami, s papiernickým tovarom, s papierovými alebo plastovými vreckami na odpadky, s papierovými alebo plastovými vreckami a taškami na balenie, s papierovými podložkami pod poháre, s papierom, s kartónom, s lepenkou, s papierovou drvinou, s tubami z kartónu, s obalmi (papiernický tovar), s baliacim papierom, s baliacimi plastovými fóliami, s gumenými páskami na kancelárske použitie, s lepiacimi gumami na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, s podkladmi na tlačenie, nie textilnými, so značkovacou kriedou, s lepidlami na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, so škrobovými lepidlami pre domácnosť a na kancelárske použitie, s lepiacimi páskami na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, s gumičkami (kancelárske potreby), s drevitou lepenkou (papiernický tovar), s drevitým papierom, s lepenkovými alebo s papierovými škatuľami, s lepenkovými alebo papierovými obalmi na fľaše, s papierovými alebo plastovými hárkami alebo fóliami regulujúcimi vlhkosť na balenie potravín, s plastovými bublinovými fóliami (na balenie), s fóliami z regenerovanej celulózy na balenie, s parafínovým papierom, s papierom do skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný); maloobchodné a veľkoobchodné služby s čistiacimi prípravkami, s odmasťovacími prípravkami (nie na použitie vo výrobnom procese), s prípravkami na čistenie povrchov, s čistiacimi prípravkami na okná automobilov, s prípravkami na suché čistenie, s prípravkami na odstraňovanie vodného kameňa (pre domácnosť), s prípravkami na uvoľnenie upchatých odtokov, s leštiacimi prípravkami, s brúsivami (prípravky), s abrazívami, s prípravkami na odstránenie hrdze, s prípravkami na odstraňovanie náterov, so sódou na čistenie, s čpavkom (amoniak) (detergent), s tkaninami impregnovanými čistiacimi prípravkami, s pracími prostriedkami, s avivážnymi prípravkami, s osviežovačmi vzduchu, s kozmetickými prípravkami, s kozmetickými prípravkami na starostlivosť o pleť, s toaletnými prípravkami, s umývacími prípravkami na osobnú hygienu, s mydlami, so šampónmi, s vatovými tyčinkami na kozmetické použitie, s vatou na kozmetické použitie, s prípravkami na odstraňovanie líčidiel, s prípravkami na čistenie zubov, s obrúskami napustenými pleťovými vodami, s dezinfekčnými prípravkami, s dezinfekčnými prípravkami na hygienické použitie, s chemickými dezinfekčnými prostriedkami na WC, s germicídmi (dezinfekčné prípravky), s antibakteriálnymi prípravkami, s antibakteriálnymi prípravkami na umývanie rúk, s antiseptickými čistiacimi prípravkami, s prípravkami na dezodoráciu vzduchu, s obrúskami napustenými dezinfekčnými prípravkami, s repelentmi proti hmyzu, s kozmetickými pomôckami, s potrebami pre domácnosť, so zásobníkmi na kotúčový toaletný papier, s dávkovačmi toaletného papiera, s dávkovačmi mydla, s držiakmi na mydlo, s rukavicami pre domácnosť, s mopmi, s prachovkami, s handrami na umývanie dlážky, so špongiami pre domácnosť, s odličovacími pomôckami, s kefami, s kefkami, s drôtenkami na čistenie, s lopatkami a zmetáčikmi na omrvinky, s lapačmi hmyzu, s keramickými výrobkami pre domácnosť, s košmi pre domácnosť, s nádobami na použitie v domácnosti alebo v kuchyni, s toaletnými pomôckami, s toaletným papierom, s papierovými vreckovkami, s papierovými servítkami, s papierovými obrusmi, s odličovacími papierovými obrúskami, s papierovými utierkami, s papiernickým tovarom, s papierovými alebo plastovými vreckami na odpadky, s papierovými alebo plastovými vreckami a taškami na balenie, s papierovými podložkami pod poháre, s papierom, s kartónom, s lepenkou, s papierovou drvinou, s tubami z kartónu, s obalmi (papiernický tovar), s baliacim papierom, s baliacimi plastovými fóliami, s gumenými páskami na kancelárske použitie, s lepiacimi gumami na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, s podkladmi na tlačenie, nie textilnými, so značkovacou kriedou, s lepidlami na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, so škrobovými lepidlami pre domácnosť a na kancelárske použitie, s lepiacimi páskami na kancelárske použitie alebo pre domácnosť, s gumičkami (kancelárske potreby), s drevitou lepenkou (papiernický tovar), s drevitým papierom, s lepenkovými alebo s papierovými škatuľami, s lepenkovými alebo papierovými obalmi na fľaše, s papierovými alebo plastovými hárkami alebo fóliami regulujúcimi vlhkosť na balenie potravín, s plastovými bublinovými fóliami (na balenie), s fóliami z regenerovanej celulózy na balenie, s parafínovým papierom, s papierom do skríň (parfumovaný alebo neparfumovaný) prostredníctvom internetu; reklama; on-line reklama na počítačovej komunikačnej sieti; prenájom reklamného času v komunikačných médiách; vydávanie reklamných textov; aktualizovanie reklamných materiálov; rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky); podpora predaja (pre tretie osoby); lepenie plagátov; marketing; marketingové štúdie; organizovanie obchodných alebo reklamných výstav; predvádzanie tovaru; odborné obchodné alebo podnikateľské poradenstvo; kancelárie zaoberajúce sa dovozom a vývozom; zásobovacie služby pre tretie osoby (nákup tovarov a služieb pre iné podniky); vyhľadávanie informácií v počítačových súboroch (pre tretie osoby); zbieranie údajov do počítačových databáz; zoraďovanie údajov v počítačových databázach; aktualizácia a údržba údajov v počítačových databázach; správa počítačových súborov; administratívne spracovanie obchodných objednávok; kancelárske práce; grafická úprava tlačovín na reklamné účely; prieskum trhu; prieskum verejnej mienky; analýzy nákladov; fakturácie; obchodné informácie a rady spotrebiteľom; obchodné sprostredkovanie služieb uvedených v triedach 35 tohto zoznamu; prenájom predajných stánkov; poskytovanie rád a informácií o uvedených službách prostredníctvom komunikačných médií, elektronickej pošty, SMS správ, počítačových sietí a internetu alebo verbálne. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.99.03, 26.11.12, 27.05.04, 27.03.15 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Hamaš Michal; Poľovnícka 3A, 900 28 Ivanka pri Dunaji; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  27.04.2025 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 03.09.2015 9/2015 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 01.03.2016 3/2016 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 03.03.2020 3/2020 PC3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 02.10.2020 10/2020 PC3M
 
POZ 845-2015
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 29.05.2015 50,00 EUR
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.05.2015 104,50 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 30.12.2019 15,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 26.08.2020 15,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 845-2015
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o medzinárodný zápis ochrannej známky podľa Madridského systému (formulár MM3) 27.04.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 27.04.2015 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 27.04.2015 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 27.04.2015 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku za podanie POZ 15.05.2015 Typ Odoslané
vyžiadanie poplatku za žiadosť o MZ 15.05.2015 Typ Odoslané
32 Poplatok za podanie žiadosti o medzinárodný zápis OZ 02.06.2015 Typ Platba
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 02.06.2015 Typ Platba
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 10.06.2015 Typ Odoslané
výsledok rešerše 11.06.2015 Typ Interné listy
Odpoveď na správu úradu 22.06.2015 Typ Doručené
Žiadosť do OMPI o medzinárodný zápis 30.07.2015 Typ Odoslané
List z OMPI 31.07.2015 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku v CHF 31.07.2015 Typ Odoslané
pokyn na zverejnenie POZ 04.08.2015 Typ Interné listy
List z OMPI 08.10.2015 Typ Doručené
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 10.02.2016 Typ Odoslané
List z OMPI 10.01.2017 Typ Doručené
Žiadosť o zápis prevodu 09.12.2019 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 09.12.2019 Typ Doručené
Výpis z obchodného registra 09.12.2019 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 19.12.2019 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.01.2020 Typ Platba
výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 29.01.2020 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 31.01.2020 Typ Doručené
Doklad o prevode 31.01.2020 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 31.01.2020 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 12.02.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 30.04.2020 Typ Doručené
Doklad o prevode 30.04.2020 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 30.04.2020 Typ Doručené
Osvedčovacia doložka 30.04.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 30.04.2020 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 28.05.2020 Typ Odoslané
rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 07.07.2020 Typ Odoslané
Žiadosť o zápis prevodu 10.07.2020 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 10.07.2020 Typ Doručené
Sprievodný list 10.07.2020 Typ Doručené
vyžiadanie poplatku 25.08.2020 Typ Odoslané
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 28.08.2020 Typ Platba
všeobecný referátnik 02.09.2020 Typ Odoslané
dodatok k osvedčeniu OZ 14.09.2020 Typ Odoslané
POZ 845-2015
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Prevod majiteľa 05.02.2020 Vavrinčík Filip, JUDr. Porubčan Róbert, Ing.
CLEANEX GROUP s.r.o.
2 Prevod majiteľa 02.09.2020 Hamaš Michal Vavrinčík Filip, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku