Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 845-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  237540 
(151)  Dátum zápisu  17.06.2014 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  845-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.05.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  05.08.2014 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  09, 25, 28, 35 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  09 - Ochrana očí; hokejové prilby, ochranné hokejové štíty tváre z organického skla; masky na tvár ako hokejový ochranný výstroj; všetky uvedené výrobky určené na použitie v ľadovom hokeji.
25 - Hokejové dresy; vatované nohavice; návleky, štucne; všetky uvedené výrobky určené na použitie v ľadovom hokeji.
28 - Hokejové korčule; hokejové puky; hokejbalové loptičky, hokejky na ľadový hokej a hokejbal vrátane brankárskych; čepele hokejok; chrániče na nože korčúľ; taška na hokejovú výstroj, taška na hokejky; taška na hokejové korčule; hokejový ochranný výstroj, najmä rukavice, chrániče ramien, brankárske chrániče vonkajšie, chrániče lakťov, chrániče kolien, chrániče predlaktia, chrániče hrudníka a chrbta, čalúnené chrániče ramien, nákolenníky, zápästky, suspenzory, uvedené výrobky určené na použitie v ľadovom hokeji; futbalový výstroj, najmä náplecníky, nálakťovníky, chrániče píšťal, brankárske rukavice; lopty; športové náradie a náčinie; hry; hračky; maskoty (hračky).
35 - Služby sprostredkovania obchodu s odevmi a textilnými výrobkami, všetko slúžiacimi výlučne na použitie v ľadovom hokeji. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  GSTONE 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  A-Z Hokej, s.r.o.; Bajzova 14, 821 08 Bratislava; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.10.2013 10/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 05.08.2014 8/2014 FH3M
 
POZ 845-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 24.05.2013 200,00 EUR
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 10.01.2014 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 845-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Podanie individuálnej prihlášky OZ 20.05.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.05.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 03.07.2013 Typ Interné listy
správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 17.07.2013 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 15.08.2013 Typ Doručené
pokyn na zverejnenie POZ 26.08.2013 Typ Interné listy
Námietka proti zápisu - FAX 23.12.2013 Typ Doručené
Námietky proti zápisu označenia do registra ochranných známok 31.12.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 08.01.2014 Typ Doručené
25 Poplatok za podanie námietok proti zápisu označenia 14.01.2014 Typ Platba
výzva na vyjadrenie k podaným námietkam 21.01.2014 Typ Odoslané
Odpoveď na správu úradu 18.03.2014 Typ Doručené
Žiadosť o 1. predĺženie lehoty 18.03.2014 Typ Doručené
všeobecný referátnik 31.03.2014 Typ Odoslané
všeobecný referátnik 31.03.2014 Typ Odoslané
Žiadosť o zastavenie konania (prevod, licencia atď) 04.04.2014 Typ Doručené
rozhodnutie o zastavení námietkového konania (späťvzatie) 24.04.2014 Typ Odoslané
pokyn na zápis po zverejnení 04.06.2014 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.06.2014 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.09.2022 Typ Doručené
POZ 845-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku