Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 844-2003
(111)  Trademark Number  206541 
(151)  Registration Date  12.07.2004 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  03.04.2013 
(210)  Application Number  844-2003 
(220)  Application Date  03.04.2003 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.04.2004 
(450)  Publication of Registration Date  05.10.2004 
(511)  International Classification of Goods and Services  29, 30, 40 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Mlieko, mliečne výrobky, akými sú maslo, syr, tvaroh, jogurt, kefír, šľahačka, smotana, smotanové krémy, tvarohové krémy.
30 - Puding, zmrzliny, mrazené mliečne výrobky, mrazené smotanové a tvarohové krémy.
40 - Spracovanie potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu, mliekarenstvo. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  LAKSYMA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  LAKSYMA, a. s.; Nedakonice 244, 687 38 Nedakonice; CZ 
(740)  Attorney(s)  Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.; Nám. slobody 6, 921 01 Piešťany; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  03.04.2023 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.04.2004 4/2004 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.10.2004 10/2004 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 03.06.2013 6/2013 ND3M
4 Zmeny v údajoch o majiteľoch 03.06.2013 6/2013 TC3M
 
POZ 844-2003
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.04.2003 3 500,00 SKK
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 19.04.2013 7,00 EUR
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 19.04.2013 133,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 844-2003
S/N Item Name Date Type Document Payment
Plná moc 03.04.2003 Type Delivered
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.04.2003 Type Delivered
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.04.2003 Type Payment
výsledok rešerše 07.01.2004 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 06.02.2004 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.07.2004 Type Sent document
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ -FAX 02.04.2013 Type Delivered
Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.04.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 15.04.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.04.2013 Type Payment
26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 23.04.2013 Type Payment
dodatok k osvedčeniu OZ 07.05.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.08.2022 Type Delivered
POZ 844-2003
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 26.04.2013 LAKSYMA, a. s. LAKSYMA, a. s.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku