Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 842-2013
(111)  Číslo ochrannej známky  235913 
(151)  Dátum zápisu  10.10.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  842-2013 
(220)  Dátum podania prihlášky  14.05.2013 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.07.2013 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.12.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  37, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  37 - Prenájom stavebných strojov a zariadení; prenájom stavebných žeriavov; prenájom bagrov a rýpadiel; prenájom buldozérov.
39 - Sprostredkovanie prepravy; kamiónová nákladná doprava; doprava, preprava. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  15.01.01, 15.01.19, 25.05.02, 25.03.01, 27.03.15, 27.05.04, 27.05.24, 26.04.24, 27.05.23, 27.99.11, 27.99.26 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Repka Karel; Chromeč 195, 789 01 Zábřeh; CZ 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  14.05.2023 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.07.2013 7/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.12.2013 12/2013 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 04.12.2014 12/2014 PC3M
 
POZ 842-2013
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.05.2013 166,00 EUR
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 10.07.2014 27,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 842-2013
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.05.2013 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Plná moc 14.05.2013 Typ Doručené
Vyjadrenie označenia 14.05.2013 Typ Doručené
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 22.05.2013 Typ Platba
výsledok rešerše 24.05.2013 Typ Interné listy
pokyn na zverejnenie POZ 24.05.2013 Typ Interné listy
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 24.10.2013 Typ Odoslané
Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 05.06.2014 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Doklad o prevode 05.06.2014 Typ Doručené
Plná moc 05.06.2014 Typ Doručené
15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 14.07.2014 Typ Platba
všeobecný referátnik 22.10.2014 Typ Odoslané
Oznámenie 01.12.2014 Typ Doručené
dodatok k osvedčeniu OZ 17.02.2015 Typ Odoslané
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 19.09.2022 Typ Doručené
POZ 842-2013
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zápis alebo zmena zástupcu 23.10.2013 Bee Mark s.r.o.
2 Prevod majiteľa 21.10.2014 Repka Karel ŽERIAVY KOŠICE s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku