Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 839-98
(111)  Číslo ochrannej známky  190011 
(151)  Dátum zápisu  20.03.2000 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  06.04.2018 
(210)  Číslo prihlášky  839-98 
(220)  Dátum podania prihlášky  06.04.1998 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  10.12.1999 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.06.2000 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  25 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  25 - Topánky, prezuvky, papuče a ich súčasti, tričká, dámske vestičky, košele, vesty, svetre, bundy, teplákové súpravy tenké aj hrubé, nohavice, šortky, sukne, oteplené oblečenie, kombinézy, saká, trikoty, športové dresy, šponovky, ponožky, klobúky, čiapky, tienidlá, rukavice, nočné košele, župany, pyžamá, tielka, spodky, boxerky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  ROCKPORT 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Rockport IP Holdings, LLC; 1220 Washington Street, Newton, Massachusetts 02465; US 
(740)  Zástupca (-ovia)  advokát, Fritz Martin, JUDr.; Podjavorinskej 4, 811 03 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  06.04.2028 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 10.12.1999 12/1999 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.06.2000 06/2000 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.01.2007 01/2007 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 07.07.2008 07/2008 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 04.04.2018 04/2018 TC3M
6 Obnovené ochranné známky 04.04.2018 04/2018 ND3M
7 Opravy adries 24.11.2021 22/2021 TD3M
8 Prevody a prechody práv na ochranné známky 20.12.2021 24/2021 PC3M
 
POZ 839-98
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 839-98
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 06.04.1998 Typ Doručené
2 F0011 Popl. za prihlášku 17.04.1998 Typ Platba
3 Plná moc 29.04.1998 Typ Doručené
4 výsledok rešerše 19.08.1999 Typ Interné listy
5 pokyn na zverejnenie POZ 19.08.1999 Typ Interné listy
6 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 30.03.2000 Typ Odoslané
7 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 23.10.2006 Typ Doručené
7 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 23.10.2006 Typ Doručené
7a Plná moc 23.10.2006 Typ Doručené
8 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 31.10.2006 Typ Platba
9 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 31.10.2006 Typ Platba
10 dodatok k osvedčeniu OZ 04.12.2006 Typ Odoslané
11 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 05.03.2008 Typ Doručené
12 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 17.03.2008 Typ Platba
13 dodatok k osvedčeniu OZ 10.06.2008 Typ Odoslané
14 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 28.02.2018 Typ Doručené
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 28.02.2018 Typ Doručené
15a Sprievodný list 28.02.2018 Typ Doručené
15b Plná moc 28.02.2018 Typ Doručené
15c Príloha inde neuvedená 28.02.2018 Typ Doručené
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 06.03.2018 Typ Platba
17 dodatok k osvedčeniu OZ 14.03.2018 Typ Odoslané
18 Žiadosť o zápis prevodu 05.10.2021 Typ Doručené
18a Doklad o prevode 05.10.2021 Typ Doručené
18b Plná moc 05.10.2021 Typ Doručené
18c Plná moc 05.10.2021 Typ Doručené
19 vyžiadanie poplatku 18.10.2021 Typ Odoslané
20 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 04.11.2021 Typ Platba
21 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 11.11.2021 Typ Odoslané
22 Odpoveď na správu úradu 25.11.2021 Typ Doručené
23 dodatok k osvedčeniu OZ 01.12.2021 Typ Odoslané
POZ 839-98
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 09.11.2006 Rockport (Europe) B. V. ROCKPORT (EUROPE) B.V.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 09.11.2006 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing. Bušová Eva, JUDr., Advokátska kancelária Bušová, Ursínyová, Bušo
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 07.03.2018 Rockport (Europe) B.V. Rockport (Europe) B. V.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 07.03.2018 FAJNOR IP s. r. o., Fajnorová Mária, Ing.
5 Prevod majiteľa 30.11.2021 Rockport IP Holdings, LLC Rockport (Europe) B.V.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 30.11.2021 advokát, Fritz Martin, JUDr.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku