Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 837-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233895 
(151)  Dátum zápisu  14.01.2013 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  18.05.2022 
(210)  Číslo prihlášky  837-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  18.05.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  02.10.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  01.03.2013 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  04, 35, 39 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  04 - Motorové palivá, pohonné hmoty.
35 - Maloobchod (prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod); administratívne spracovanie obchodných objednávok; obchodný manažment a podnikové poradenstvo.
39 - Skladovanie tovaru; dovoz, doprava. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  01.15.15, 24.09.03, 25.05.01, 26.04.09, 26.04.18, 27.05.19, 29.01.02, 29.01.08, 25.05.03, 25.05.94 
(540) Vyjadrenie