Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 836-2022
(111)  Trademark Number  258372 
(151)  Registration Date  06.09.2022 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  06.09.2022 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  836-2022 
(220)  Application Date  20.04.2022 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  25.05.2022 
(450)  Publication of Registration Date  28.09.2022 
(511)  International Classification of Goods and Services  20, 24, 37 
(511)  List of Classified Goods and Services  20 - Drevené kostry postelí; nábytok; stoličky; chaise longue (typ čalúneného kresla); hlavové opierky (časti nábytku); kreslá; servírovacie stolíky; divány; postele; drevené časti nábytku; nekovové kolieska na nábytok; sofy; pohovky; rozkladacie ležadlá; podstavce, kostry, stojany na počítače; pojazdné servírovacie stolíky; taburetky; vozíky (nábytok); nohy na nábytok; nožičky na nábytok.
24 - Čalúnnické textílie; tkaniny; textílie; čalúnnické espartové textílie.
37 - Údržba nábytku; čalúnnické opravy; čalúnenie nábytku; montovanie nábytku. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  VÁĽANDOM 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Mišura Ernest, Ing.; Trieda SNP 1534/28, Banská Bystrica 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  20.04.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 836-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 26.04.2022 96,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 836-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 20.04.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Potvrdenie o podaní 22.04.2022 Type Delivered
výsledok rešerše 02.05.2022 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2022 Type Sent document
POZ 836-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku