Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 827-2022
(111)  Trademark Number  258367 
(151)  Registration Date  06.09.2022 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM  06.09.2022 
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  827-2022 
(220)  Application Date  19.04.2022 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  25.05.2022 
(450)  Publication of Registration Date  28.09.2022 
(511)  International Classification of Goods and Services  06, 37, 40 
(511)  List of Classified Goods and Services  06 - Oceľové rúrky; oceľové rúry; kovové dýzy; kovové dýzové nadstavce; kovové závory; kovové stožiare; kovové vystužovacie materiály do betónu; kovové zarážky okien; kovové zarážky dverí; kovové podlahové dlaždice; tyče kovových zábradlí; kovové príruby; bronzové náhrobky; kovové kostry stavieb; kovové kolíky; kovové materiály na železničné trate; kovové stĺpy pre stavebníctvo; kovové vodovodné potrubia; kovové rohové lišty striech; kovové potrubné kolená; kovové dvere; kovanie na okná; kovové rúrkové výstuže; kovové drenážne rúry; biely plech na balenie; kovové uholníky pre stavebníctvo; kovové schodiská; kovové prvky na zatváranie okien; kovové rúrky; kovové rúry; kovanie na okná; kovania pre stavebníctvo; kovové veterníky; kovové mreže; kovové lišty; kovové schodnice; kovové preklady; kovové prenosné stavby; kovové objímky na potrubia; kovové schody; kovové markízy (stavebníctvo); kovy (suroviny alebo polotovary); kovové pamätníky; kovové plášte budov (stavebníctvo); kovové okenice; kovové palisády; kovové obklady stien a priečok (stavebníctvo); kovové stĺpy; kovové stropy; kovové podlahy; kovové obklady pre stavebníctvo; kovové škridly; kovové brány; kovové výplne dverí; kovové stropné nosníky; kovové nosníky; kovové prefabrikované nástupištia; kovové spojky na potrubia; kovové dverové prahy; kovové konštrukcie prenosných skleníkov; kovové strechy; kovové potrubia; kovové okenné krídla; objímky, prstence; kovové voliéry (stavebné konštrukcie); oceľové stavebné konštrukcie; kovové armatúry na potrubia na stlačený vzduch; kovové vystužovacie materiály na potrubia; kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; kovové umelecké diela; kovové sudy (barely); kovové sudy; kovový stavebný materiál; kovová dlažba chodníkov; kovové držadlá, kľučky; kovové okenné rámy; kovové skleníkové rámy; kovové rošty; kovové kryty komínov; kovové obkladačky pre stavebníctvo; kovové podlahové dlažby; kovové nosné konštrukcie stavieb; kovové zárubne; kovové komínové striešky; kovové odkvapové žľaby; kovové klapky drenážnych rúrok; kovové priečky; kovové stavebné konštrukcie; kovové rímsy; kovové ozdobné lišty (rímsy); kovové rohové lišty; kovové okná; kované dverové súčasti; kovové poklopy; kovové strešné krytiny; kovové schodišťové stupne; kovové odkvapové rúry; kovové rebríky; mobilné kovové schody na nástup alebo výstup cestujúcich; kovové prípojky a odbočky na potrubia; kovové ploty; kovové vývesné štíty; kovové podpery; kovanie na nábytok; kovové stavebné panely; kovové zásteny ku kozubom; kovové komíny; kovové komínové rúry; kovové potrubia ventilačných a klimatizačných zariadení; kovové potrubné odbočky; kovové altánky (stavebné konštrukcie); kovové obkladačky; kovové dlaždice; kovové dlaždice pre stavebníctvo; kovové schodíky; kovové strechy so zabudovanými solárnymi článkami; kovové balustrády (stĺpikové zábradlia); kovové plášte pre stavebníctvo; kovové skladacie dvere; kovové výlisky pre stavebníctvo; kovové kozubové rímsy.
37 - Stavebníctvo (stavebná činnosť); antikorózne úpravy; stavba a opravy skladov; izolovanie stavieb; murárske práce; klampiarstvo a inštalatérstvo; nitovanie; montovanie lešení; murovanie, murárske práce; šmirgľovanie; výstavba obchodov a obchodných stánkov.
40 - Obrusovanie; opracovávanie dreva; pokovovanie; kováčstvo; obrábanie kovov; zváranie. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Riinwa 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  EUCOS SK s.r.o.; Kováčska 38, Medzev 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  19.04.2032 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 25.05.2022 10/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 28.09.2022 18/2022 FG3M
 
POZ 827-2022
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.04.2022 96,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 827-2022
S/N Item Name Date Type Document Payment
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.04.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Osvedčovacia doložka 19.04.2022 Type Delivered
Plná moc 19.04.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 20.04.2022 Type Delivered
výsledok rešerše 27.04.2022 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 20.09.2022 Type Sent document
Žiadosť o zápis zástupcu do registra 27.10.2022 Type Delivered
Osvedčovacia doložka 27.10.2022 Type Delivered
Plná moc 27.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 27.10.2022 Type Sent document
výsledok prieskumu žiadosti o zmenu 25.11.2022 Type Sent document
POZ 827-2022
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku