Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 827-2001
(111)  Trademark Number  199359 
(151)  Registration Date  10.06.2002 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  14.03.2011 
(210)  Application Number  827-2001 
(220)  Application Date  14.03.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.03.2002 
(450)  Publication of Registration Date  10.09.2002 
(511)  International Classification of Goods and Services  10, 11, 37 
(511)  List of Classified Goods and Services  10 - Teplovzdušné terapeutické zariadenia; anestéziologické prístroje; inkubátory na lekárske účely; vodné vaky na lekárske účely; elektrokardiogramy; kreslá na lekárske alebo zubolekárske účely; hydrostatické postele na lekárske účely; vodné postele na lekárske účely; UV lampy na lekárske účely; masážne prístroje; lekárske prístroje a nástroje; postele špeciálne, vyrobené na lekárske účely; fyzioterapeutické zariadenia.
11 - Žiarovky; elektrické lampy; vane; bojlery, ohrievače vody; vaňové zariadenie; vyhrievacie telesá; UV lampy s výnimkou lámp na lekárske účely; žiarivky.
37 - Servis výrobkov zdravotníckej techniky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.01.05, 26.01.24, 27.05.15 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Mediprogress Slovakia, s.r.o.; Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  14.03.2021 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  14.03.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.03.2002 03/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.09.2002 09/2002 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 06.06.2011 06/2011 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 05.11.2018 11/2018 PC3M
5 Zaniknuté ochranné známky 27.10.2021 20/2021 MA3M
 
POZ 827-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 827-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.03.2001 Type Delivered
1a Plná moc 14.03.2001 Type Delivered
1b Vyjadrenie označenia 14.03.2001 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.03.2001 Type Payment
3 výsledok rešerše 19.12.2001 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 19.12.2001 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.06.2002 Type Sent document
6 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 21.02.2011 Type Delivered
7 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 15.03.2011 Type Payment
8 dodatok k osvedčeniu OZ 06.05.2011 Type Sent document
9 Výpoveď plnej moci 25.09.2015 Type Delivered
10 všeobecný referátnik 30.10.2015 Type Sent document
11 Žiadosť o zápis zástupcu do registra 26.10.2015 Type Delivered
12 dodatok k osvedčeniu OZ 27.01.2016 Type Sent document
13 Žiadosť o zápis zmeny majiteľa ochrannej známky 20.07.2018 Type Delivered
14 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 13.09.2018 Type Payment
15 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 13.09.2018 Type Sent document
16 Odpoveď na správu úradu 19.09.2018 Type Delivered
16a Doklad o prevode 19.09.2018 Type Delivered
17 dodatok k osvedčeniu OZ 04.10.2018 Type Sent document
18 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 03.08.2020 Type Delivered
POZ 827-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zápis alebo zmena zástupcu 28.10.2015 Beleščák & partneri, Patentová a známková kancelária, Beleščák Ladislav, Ing.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 11.01.2016 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
3 Prevod majiteľa 03.10.2018 Mediprogress Slovakia, s.r.o. MEDIPROGRESS, s. r. o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 03.10.2018 BELEŠČÁK & PARTNERS, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku