Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 825-2022
(111)  Číslo ochrannej známky  258491 
(151)  Dátum zápisu  22.09.2022 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ  22.09.2022 
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  825-2022 
(220)  Dátum podania prihlášky  19.04.2022 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  15.06.2022 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  12.10.2022 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 11, 17, 19, 20, 21, 27 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové armatúry na potrubia; kovové potrubné odbočky; kovové potrubia; kovové rúrkové spojky; kovové rúry ústredného kúrenia; kovové úchytky na rúrky; kovové vodovodné potrubia; kovové výstuže na potrubia; kovové spojky na rúrky; kovové spojovacie kolená; kovové spojovacie krúžky na rúrky; kovové ventily na potrubia.
11 - Sanitárne prístroje a zariadenia; armatúry na sanitárne rozvody; armatúry na vane; inštalačný materiál na vane; kohútiky na potrubia; kúpeľňové armatúry; potrubia ako súčasti hygienických zariadení; vodovodné kohútiky; vodovodné podložky (krúžky); vodovody; drezy; vane; umývadlá; bidety; sprchy; splachovacie zariadenia, splachovače; toaletné (záchodové) misy; záchodové sedadlá; prenosné záchody; sprchovacie kabíny; kúpeľové vane; prístroje na teplovzdušný' kúpeľ; vane na sedacie kúpele; plynové bojlery; potrubia (časti sanitnej inštalácie); saunovacie zariadenia; vodovodné zariadenia; sušiče na ruky; dávkovače dezinfekčných prípravkov na toalety.
17 - Gumové a plastové tesniace alebo výplňové hmoty; nekovové armatúry' na potrubia; nekovové objímky na potrubia; nekovové ohybné hadice; plastové potrubia a rúrky; tesnenia na potrubia; tesniace hmoty (tmely); nekovové vystužovacie materiály na potrubia; nekovové ohybné rúrky.
19 - Dlaždice, obkladačky pre stavebníctvo (nekovové); drenážne nekovové rúry; nekovové rúry na zvody; neohybné pevné rúry, nekovové (stavebníctvo); nekovové tlakové potrubia; nekovové tvarovky na vodovodné potrubia; nekovové vodovodné potrubia; ventily drenážnych rúrok (okrem kovových a plastových).
20 - Plastové klapky alebo ventily vodovodné; kúpeľňový nábytok; plastové svorky na rúry.
21 - Dávkovače mydla; dávkovače na papierové utierky, dávkovače toaletného papiera; držiaky na mydlo; držiaky na uteráky; držiaky toaletného papiera; koše na odpadky; nočníky; obaly na mydlá; výlevky; záchodové kefy.
27 - Kúpeľňové koberčeky (rohožky); protišmykové rohožky do vane; rohožky. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  27.05.17, 24.13.14, 24.17.05, 15.09.02, 26.04.09, 29.01.01 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, oranžová 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Ptáček - veľkoobchod, a. s.; Vajnorská 140, Bratislava 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  19.04.2032 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 15.06.2022 11/2022 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 12.10.2022 19/2022 FG3M
 
POZ 825-2022
Por. č. Názov poplatku Zaplatené Zaplatená suma Vrátené Vrátená suma
Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 20.04.2022 246,00 EUR

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 825-2022
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument Platba
Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.04.2022 Typ Doručené Poplatok je evidovaný v záložke Správne poplatky
Vyjadrenie označenia 19.04.2022 Typ Doručené
Potvrdenie o podaní 19.04.2022 Typ Doručené
výsledok rešerše 16.05.2022 Typ Interné listy
POZ 825-2022
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku