Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 822-2001
(111)  Trademark Number  199355 
(151)  Registration Date  10.06.2002 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  14.03.2011 
(210)  Application Number  822-2001 
(220)  Application Date  14.03.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  05.03.2002 
(450)  Publication of Registration Date  10.09.2002 
(511)  International Classification of Goods and Services  30 
(511)  List of Classified Goods and Services  30 - Káva, káva v obaloch z filtrovacích materiálov, kávové nápoje, kávové výťažky, instantná káva, kávové náhradky, zmesi kávy a kávových náhradiek; čaj, čajové nápoje, čajové výťažky, čajové náhradky; kakao, kakaové nápoje, čokoláda a čokoládové výťažky v práškovej, granulovanej a tekutej forme. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  TORERA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o.; Moulíkova 3286/1b, 150 00 Praha 5; CZ 
(740)  Attorney(s)  ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária; Záhradnícka 36, 821 08 Bratislava 2; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  zaniknutá 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark  14.03.2021 
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  14.03.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings  uplynutím ochrannej doby 
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 05.03.2002 03/2002 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 10.09.2002 09/2002 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 07.04.2008 04/2008 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 04.03.2011 03/2011 ND3M
5 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.08.2013 08/2013 TC3M
6 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 02.08.2013 08/2013 TC3M
7 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 01.04.2016 04/2016 TC3M
8 Zaniknuté ochranné známky 27.10.2021 20/2021 MA3M
 
POZ 822-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 822-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 14.03.2001 Type Delivered
1a Plná moc 14.03.2001 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 21.03.2001 Type Payment
3 výsledok rešerše 19.12.2001 Type Internal Letter
4 pokyn na zverejnenie POZ 19.12.2001 Type Internal Letter
5 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 18.06.2002 Type Sent document
6 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 30.01.2008 Type Delivered
7 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.02.2008 Type Payment
8 dodatok k osvedčeniu OZ 07.03.2008 Type Sent document
9 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ 03.01.2011 Type Delivered
10 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 07.01.2011 Type Payment
11 dodatok k osvedčeniu OZ 07.02.2011 Type Sent document
12 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.04.2013 Type Delivered
12a Doklad o podniku/podnikateľovi 05.04.2013 Type Delivered
13 Žiadosť o zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 05.04.2013 Type Delivered
13a Plná moc 05.04.2013 Type Delivered
13b Doklad o podniku/podnikateľovi 05.04.2013 Type Delivered
14 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 05.04.2013 Type Delivered
15 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.04.2013 Type Payment
16 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 10.04.2013 Type Payment
17 17 Poplatok za zápis zmeny zástupcu 10.04.2013 Type Payment
18 dodatok k osvedčeniu OZ 04.07.2013 Type Sent document
19 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 13.01.2016 Type Delivered
19a Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 13.01.2016 Type Delivered
19a Plná moc 13.01.2016 Type Delivered
20 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.01.2016 Type Payment
21 16 Poplatok za zápis zmeny v údajoch pôvodcu, prihlasovateľa/majiteľa 21.01.2016 Type Payment
22 dodatok k osvedčeniu OZ 21.03.2016 Type Sent document
23 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 20.07.2020 Type Delivered
24 Žiadosť o zápis zmeny zástupcu do registra 19.01.2021 Type Delivered
24a Plná moc 19.01.2021 Type Delivered
24b Sprievodný list 19.01.2021 Type Delivered
25 dodatok k osvedčeniu OZ 09.02.2021 Type Sent document
POZ 822-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 13.02.2008 Sara Lee Czech Republic, a. s. Balírny Douwe Egberts, a. s.
2 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.06.2013 Sara Lee Czech Republic s.r.o. Sara Lee Czech Republic, a. s.
3 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 20.06.2013 Douwe Egberts Czech Republic s.r.o. Sara Lee Czech Republic s.r.o.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 20.06.2013 inventa Patentová a známková kancelária s.r.o. inventa, patentová a známková kancelária, Čechvalová Dagmar
5 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 01.03.2016 JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o. Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.
6 Zápis alebo zmena zástupcu 09.02.2021 ŽOVICOVÁ & ŽOVIC IP, s.r.o., Patentová, známková a právna kancelária inventa Patentová a známková kancelária s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku