Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 820-2020
(111)  Trademark Number   
(151)  Registration Date   
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  820-2020 
(220)  Application Date  15.04.2020 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  24.03.2021 
(450)  Publication of Registration Date   
(511)  International Classification of Goods and Services  29, 30 
(511)  List of Classified Goods and Services  29 - Mäso, ryby, hydina a zverina; mäsové výťažky; konzervované, mrazené, sušené a varené ovocie a zelenina; ovocné rôsoly; zeleninové rôsoly; džemy, kompóty; vajcia; mlieko; syry; maslo; jogurt; mliečne výrobky; potravinárske oleje a tuky; pochutinové omáčky (dipy); omáčka (dip) guacamole; omáčka (dip) z kyslej smotany; syrová omáčka (dip); fazuľová omáčka (dip); nakladené jalapeňos, spracované jalapeňos.
30 - Káva; čaj; kakao; kávové náhradky; ryža; tapioka a ságo; múka; prípravky z obilnín; chlieb; pečivo (pekárske výrobky); cukrovinky; zmrzliny; cukor; med; melasa; droždie; kypriaci prášok do pečiva; soľ; horčica; ocot; omáčky (chuťové prísady); koreniny; ľad do nápojov; ľad (prírodný alebo umelý); tortily; wrapy; placky; tortilové čipsy; tortily na prípravu tacos; placky tostadas; placky gorditas; kukuričná cestová múka (masa); kukuričné cesto; kukuričná múka; pochutiny vyrobené z kukurice, pochutiny vyrobené z pšenice; salsa omáčky (chuťové prísady); chuťové prísady (omáčky, korenie) na tacos; tacos omáčky (chuťové prísady); syrové omáčky (chuťové prísady); pizza korpusy a krusty; chlieb pita; placky chapatti; placky roti; talianske placky piadina; sady potravín (tortily, wrapy, placky) na prípravu mexických jedál tacos, burritos, fajitas; sady chuťových prísad (omáčky, salsy, koreniny) na prípravu mexických jedál, tacos, burritos, fajitas; zmesi na prípravu tortíl; zmesi na prípravu tamales; kukuričná krupica; kukuričná múčka; polenta; fazuľová salsa omáčka (chuťové prísady); želé (cukrovinky). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  26.04.09, 27.05.03, 26.15.09, 26.03.11, 27.99.07 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Gruma, S.A.B. de C.V.; Rio de La Plata #407 Ote. Colonia de Valle, C.P. 66220, San Pedro Garza Garcia, N.L.; MX 
(740)  Attorney(s)  HÖRMANN & PARTNERS s.r.o.; Royova 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  v konaní - zverejnená prihláška 
   Legal Status   
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 24.03.2021 06/2021 BA3M
 
POZ 820-2020
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 820-2020
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 15.04.2020 Type Delivered
1a Sprievodný list 15.04.2020 Type Delivered
2 Potvrdenie o podaní 17.04.2020 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.04.2020 Type Payment
4 Doplnenie materiálov 13.05.2020 Type Delivered
4a Plná moc 13.05.2020 Type Delivered
5 výsledok rešerše 11.06.2020 Type Internal Letter
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.06.2020 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 20.07.2020 Type Delivered
7a Sprievodný list 20.07.2020 Type Delivered
8 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 19.01.2021 Type Sent document
9 Odpoveď na správu úradu 17.02.2021 Type Delivered
9a Sprievodný list 17.02.2021 Type Delivered
10 pokyn na zverejnenie POZ 04.03.2021 Type Internal Letter
POZ 820-2020
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku