Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 8182
(111)  Číslo ochrannej známky  93197 
(151)  Dátum zápisu  23.10.1946 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ  23.10.1986 
(210)  Číslo prihlášky  8182 
(220)  Dátum podania prihlášky  23.10.1946 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  0, 03, 05, 10, 21, 29, 30 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  0 - (3,5,10,21,29,30) Lučební látky připravené k použití v lékařství a lékárnictví, nástroje, přístroje a nářadí, jež o sobě nemají povahy léku pro chirurgické nebo léčivé účely nebo v souvislosti se zdravím lidí nebo zvířat, látky používané za potravinu nebo složky potravin, voňavkářské zboží včetně toiletních předmětů, přípravky na zuby a vlasy a voňavé mýdlo, krmicí láhve.
03 - Neuvedené
05 - Neuvedené
10 - Neuvedené
21 - Neuvedené
29 - Neuvedené
30 - Neuvedené 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov   
(540)  Vyjadrenie  Allenburys 
(550)  Druh známky  slovná 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách   
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Galxo Group Limited; Londýn,; XX 
(740)  Zástupca (-ovia)   
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  zaniknutá 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ  23.10.1996 
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  23.10.1996 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania  uplynutím ochrannej doby 
POZ 8182
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 8182
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Prihláška OZ 23.10.1946 Typ Doručené
POZ 8182
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku