Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 815-2012
(111)  Číslo ochrannej známky  233348 
(151)  Dátum zápisu  11.10.2012 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  815-2012 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.05.2012 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  03.07.2012 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  03.12.2012 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  35, 36 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  35 - Vedenie účtovníctva; činnosť ekonomických a účtovných poradcov; reklamná činnosť; podnikateľské poradenstvo; sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu.
36 - Lízingová činnosť; finančný lízing hnuteľných vecí; finančný lízing nehnuteľností; prenájom hnuteľných vecí; prenájom nehnuteľností; faktoring; poskytovanie úverov nebankovým spôsobom; sprostredkovanie poistenia; sprostredkovateľská činnosť s nehnuteľnosťami. 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  02.01.23, 26.04.14, 26.04.24, 29.01.03, 29.01.04, 04.05.02, 04.05.21, 19.13.13 
(540) Vyjadrenie