Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 810-2014
(111)  Trademark Number  239402 
(151)  Registration Date  12.03.2015 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  810-2014 
(220)  Application Date  07.05.2014 
(310)  Priority Number  509350 
(320)  Priority Date  19.11.2013 
(330)  Country or Authority of Priority  CZ 
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.12.2014 
(450)  Publication of Registration Date  05.05.2015 
(511)  International Classification of Goods and Services  03, 05, 25 
(511)  List of Classified Goods and Services  03 - Pracie prípravky; bieliace pracie prípravky; čistiace, leštiace, odmasťovacie prípravky; prípravky na čistenie šporákov; mydlá; kozmetické prípravky; kozmetické krémy; telové mlieka; výrobky voňavkárske; parfumy; toaletné vody; éterické oleje; farby na vlasy; vlasové vody; zubné pasty; ústne vody; prípravky na čistenie zubov; ústne dezodoranty; dezodoranty (parfuméria); vlasové prípravky okrem prípravkov na lekárske použitie.
05 - Potraviny špeciálne upravené pre deti a chorých; chemické prípravky na lekárske účely; multivitamínové prípravky a nápoje; potravinové doplnky na liečebné účely; diétne látky upravené na lekárske použitie; náplasti; obväzový materiál.
25 - Odevy; obuv; papuče; ťapky; plavky; spodná bielizeň; čiapky. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  NovoFerrin 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC.; 255 Keele Str., Toronto, Ontario M6P-2K1; CA 
(740)  Attorney(s)  Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  07.05.2024 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.12.2014 12/2014 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 05.05.2015 05/2015 FG3M
3 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 810-2014
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 810-2014
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 07.05.2014 Type Delivered
1a Zoznam tovarov a služieb (SR) 07.05.2014 Type Delivered
2 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 03.06.2014 Type Sent document
3 Doklad o práve prednosti 16.06.2014 Type Delivered
4 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 09.07.2014 Type Payment
5 výsledok rešerše 18.07.2014 Type Internal Letter
6 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 25.08.2014 Type Sent document
7 Odpoveď na správu úradu 21.10.2014 Type Delivered
7a Zoznam tovarov a služieb (SR) 21.10.2014 Type Delivered
8 pokyn na zverejnenie POZ 28.10.2014 Type Internal Letter
9 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 13.04.2015 Type Sent document
10 Žiadosť o zápis prevodu 12.02.2021 Type Delivered
10a Sprievodný list 12.02.2021 Type Delivered
10b Plná moc 12.02.2021 Type Delivered
11 vyžiadanie poplatku 03.03.2021 Type Sent document
12 Doplnenie materiálov 19.03.2021 Type Delivered
12a Doklad o prevode 19.03.2021 Type Delivered
13 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2021 Type Payment
14 dodatok k osvedčeniu OZ 14.04.2021 Type Sent document
POZ 810-2014
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod majiteľa 14.04.2021 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC. NOVA COAST INC.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 14.04.2021 Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku