Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 807-2016
(111)  Číslo ochrannej známky   
(151)  Dátum zápisu   
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  807-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  15.04.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume   
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky   
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  01 - Chemické výrobky na zabraňovanie rastu buriny; chemické výrobky na zosvetľovanie farbív; chemické výrobky pre prevenciu vodného kameňa; chemické výrobky pre pridávanie do lubrikantov na dekarbonizáciu; chemické výrobky pre vodu v akváriách (s výnimkou farmaceutických); chemické výrobky pre vrtné kaly chemické výrobky pre vrtné kvapaliny chemické výrobky z ropy chemické výrobky získaný z mlieka chemické vytvrdzovacie prípravky; chemické zdrojové materiály na ukladanie tenkých film na polovodičové dosky pri výrobe polovodičov chemické zložky používané pri spracovaní biologického odpadu chemické zlúčeniny na bielenie; chemické zlúčeniny na odstraňovanie tuhých látok pri prečisťovaní vody chemické zlúčeniny na odstraňovanie tuhých látok z vody v usadzovacích nádržiach chemické zlúčeniny na odstraňovanie tuhých látok z vody pri filtrácii; chemické zlúčeniny na produkciu rádioaktívne označených monoklonálnych protilátok na priemyselné alebo vedecké účely; chemické zlúčeniny na ťahanie kovov; chemické zlúčeniny na výrobu umelých živíc; chemické zlúčeniny na rezanie; chemické zlúčeniny na výrobu syntetických živíc; chemické zlúčeniny na výrobu polymérov; chemické zlúčeniny na vyvolávanie fotografií; chemické zlúčeniny na zabezpečenie nepremokavosti textilných výrobkov; chemické zlúčeniny na zváranie; chemické zlúčeniny odolné voči kyselinám; chemické zlúčeniny používané pri výrobe adhezív; chemické zlúčeniny pre impregnáciu proti vode; chemické zlúčeniny pre kotvenie; chemické zlúčeniny pre opravy; chemické zmesi pre stavebníctvo; chemické zmesi pre tvrdnutie betónu; chemickomechanická buničina; chemicky ošetrená rašelina na záhradnícke účely; chemicky ošetrená rašelina na záhradkárske účely; chemicky ošetrená rašelina na poľnohospodárske účely; chemický papier na použitie so vzorkami; chemický testovací papier (citlivý); chemikálie absorbujúce oheň na výrobu náterov spomaľujúcich horenie chemikálie absorbujúce oheň používané pri výrobe ohňovzdorných náterov chemikálie absorbujúce oheň používané pri výrobe náterov spomaľujúcich horenie chemikálie absorbujúce oheň používané pri výrobe ohňovzdorných polymérov chemikálie absorbujúce oheň používané pri výrobe polymérov spomaľujúcich horenie chemikálie absorbujúce oheň používané pri výrobe ohňovzdorných plastov chemikálie absorbujúce oheň používané pri výrobe plastov spomaľujúcich horenie chemikálie absorbujúce oheň používané pri výrobe živíc spomaľujúcich horenie chemikálie absorbujúce oheň používané pri výrobe ohňovzdorných živíc chemikálie absorbujúce oheň používané pri výrobe monomérov spomaľujúcich horenie chemikálie absorbujúce oheň používané pri výrobe ohňovzdorných monomérov chemikálie do akvárií; chemikálie, ktoré absorbujú oheň, používané pri výrobe ohňovzdorných náterov; chemikálie na absorpciu kyslíka; chemikálie na báze vody na vyvolávanie fotografií; chemikálie na čírenie vody; chemikálie na čistenie; chemikálie na čistenie vody; chemikálie na dekontamináciu znečistených priestorov; chemikálie na elektrostatické účely; chemikálie na fotografické účely; chemikálie na impregnáciu textilných látok; chemikálie na konzervovanie polyetylénových káblov; chemikálie na kvasenie vína; chemikálie na obohacovanie pôdy; chemikálie na obrábanie kovov; chemikálie na leptanie glazúr; chemikálie na ochranu rastlín (s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov, prípravkov na ničenie buriny a parazitov) chemikálie na odstraňovanie farieb; chemikálie na odstraňovanie azbestu; chemikálie na odstraňovanie náterov; chemikálie na ošetrovanie textílií; chemikálie na ošetrovanie vlákien; chemikálie na ošetrovanie priadze; chemikálie na ošetrovanie nití; chemikálie na ošetrovanie kovových povrchov; chemikálie na podporu spaľovania; chemikálie na pokovovanie nevodivých povrchov; chemikálie na pokovovanie; chemikálie na polymerizáciu; chemikálie na potláčanie chuti vody; chemikálie na potláčanie zápachu vody; chemikálie na potláčanie prachu pre použitie na zrno; chemikálie na použitie pri spracovaní kože; chemikálie na použitie v herbicídoch; chemikálie na použitie v poťahovaní lekárskych nástrojov (s výnimkou farmaceutických chemikálií); chemikálie na použitie v poťahovaní chirurgických nástrojov (s výnimkou farmaceutických chemikálií); chemikálie na použitie v poťahovaní zverolekárskych nástrojov (s výnimkou farmaceutických chemikálií); chemikálie na použitie v poťahovaní zubárskych nástrojov (s výnimkou farmaceutických chemikálií); chemikálie na povrchové nátery LCD displejov; chemikálie na povrchovú úpravu textilných materiálov; chemikálie na povrchovú úpravu textílií s vlastnosťou odpudzovať vodu; chemikálie na prečisťovanie vody; chemikálie na prenosovú tlač; chemikálie na priemyselné účely; chemikálie na reguláciu znečistenia životného prostredia; chemikálie na reprografické účely; chemikálie na rozpúšťanie kyslíka vo vode; chemikálie na spájkovanie; chemikálie na spomaľovanie procesu horenia; chemikálie na spracovanie kanalizačnej vody; chemikálie na spomaľovanie horenia; chemikálie na spracovanie koží; chemikálie na spracovanie kože; chemikálie na spracovanie textilných látok (s výnimkou chemikálií na prania bielizne); chemikálie na spracovanie citlivých nevyvolaných rôntgenových filmov; chemikálie na spracovanie odpadu; chemikálie na spracovanie kvapalných uhľovodíkov; chemikálie na testovanie vody; chemikálie na topenie snehu; chemikálie na testovanie roztokov z použitých fotorezistných vývojok chemikálie na údržbu teplovodných systémov chemikálie na úpravu chemikálií použitých na výrobné účely chemikálie na úpravu kovov; chemikálie na úpravu na účely zvyšovania odolnosti voči korózii; chemikálie na úpravu nebezpečného odpadu; chemikálie na úpravu odevov na nosenie; chemikálie na úpravu polyetylénových káblov; chemikálie na úpravu priadze; chemikálie na úpravu textilných látok; chemikálie na úpravu vody vo vírivých bazénoch; chemikálie na úpravu vody používané v bazénoch a kúpeľoch; chemikálie na vizualizáciu výsledkov elektroforézy; chemikálie na vŕtanie vrtov; chemikálie na výrobu adhezívnych látok; chemikálie na výrobu dosiek s plošnými spojmi; chemikálie na výrobu platní; chemikálie na výrobu polyuretánov; chemikálie na výrobu smaltu (okrem farbív); chemikálie na zabraňovanie tvorby škvŕn na čalúnení chemikálie na zlepšenie pôdy; chemikálie na zlepšenie vlastností pôdy určené na podporu rastu poľnohospodárskych plodín chemikálie na zmäkčenie vody chemikálie na zmäkčovanie vody; chemikálie na znásobovanie nukleových kyselín (okrem chemikálií na lekárske a veterinárne účely) chemikálie obsahujúce prísady s hasiacimi vlastnosťami; chemikálie odolné voči plameňom chemikálie potláčajúce dym; chemikálie používané ako odpudzovače na základe ich chuti chemikálie používané ako odpudzovacie činidlá na základe ich chuti chemikálie používané ako fluorescenčné substráty chemikálie používané ako doplnkové látky pri galvanickom pokovovaní chemikálie používané ako medziprodukty pri výrobe pesticídov chemikálie používané ako zložky počas výroby; chemikálie používané ako odpudzovacie činidlá na základe ich zápachu chemikálie používané ako spracovateľské prísady v petrochemickom priemysle chemikálie používané ako odpudzovače na základe ich zápachu chemikálie používané na indikáciu poškodenia povrchovej úpravy papiera chemikálie používané na leptanie; chemikálie používané na obaľovanie poľnohospodárskych semien (okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prostriedkov na ničenie parazitov); chemikálie používané na tlač alebo na tlač textov, obrázkov, slov alebo grafiky; chemikálie používané na vývoj biotechnologických produktov; chemikálie používané pre použitie v odvetví spojenom s galvanickým pokovovaním; chemikálie používané pri výrobe lcd displejov; chemikálie používané pri výrobe kozmetiky; chemikálie používané pri rafinovaní olejov; chemikálie používané pri technikách separácie (s výnimkou chemikálií na lekárske alebo veterinárne účely); chemikálie používané pri vŕtaní vrtov; chemikálie používané pri výrobe zmesí potláčajúcich dymenie chemikálie používané pri ťažbe ropy chemikálie používané pri spracovaní odpadovej vody chemikálie používané pri výrobe elektronických komponentov; chemikálie používané pri rádiochemických analýzach (s výnimkou chemikálií na lekárske alebo veterinárne účely); chemikálie používané pri tvorbe plynových vrtov chemikálie používané pri výrobe papiera; chemikálie používané pri lepení (s výnimkou chemikálií na domáce alebo kancelárske účely); chemikálie používané pri výrobe náterov na spomaľovanie horenia chemikálie používané pri liečení environmentálneho poškodenia rastlín chemikálie používané pri výrobe polymérov na potláčanie dymu chemikálie používané pri chove rýb (s výnimkou farmaceutických); chemikálie používané pri prevencii environmentálneho poškodenia rastlín; chemikálie používané pri výrobe náterov na potláčanie dymu; chemikálie používané pri hasení požiarov; chemikálie používané pri výrobe tlačiarenského atramentu; chemikálie používané pri výrobe farmaceutík; chemikálie používané pri neutralizácii rádioaktívnych látok; chemikálie používané pri výrobe farbív; chemikálie používané pri výrobe polovodičových čipov; chemikálie používané pri výrobe brúsnych látok; chemikálie používané pri varení piva; chemikálie používané pri úprave odpadových tokov; chemikálie používané pri spracovaní olejov; chemikálie používané pri zváraní; chemikálie používané pri výrobe prípravkov na regulovanie rastu hmyzu; chemikálie používané pri tlači novín; chemikálie používané pri výrobe tkanín alebo textilu; chemikálie používané pri vŕtaní geotermálnych vrtov; chemikálie používané pri lepení (na priemyselné účely); chemikálie používané pri výrobe polymérov na spomaľovanie horenia; chemikálie používané pri separácii (s výnimkou chemikálií na lekárske alebo veterinárne účely); chemikálie používané pri výrobe insekticídov chemikálie používané pri rafinovaní kvapalných uhľovodíkov chemikálie používané pri úprave vody chemikálie používané pri plnení aerosólov; chemikálie používané pri procesoch molekulárnej separácie (s výnimkou chemikálií na lekárske a veterinárne účely); chemikálie používané pri tvorbe vodných studní chemikálie používané pri výrobe vína chemikálie používané pri tvorbe ropných vrtov; chemikálie používané pri vykonávaní polymerizačných reťazových reakcií nukleových kyselín (s výnimkou chemikálií na lekárske a veterinárne účely) chemikálie používané pri fermentácii; chemikálie používané pri vedeckých analýzach (s výnimkou chemikálií na lekárske alebo veterinárne účely); chemikálie používané pri imunologickom testovaní (s výnimkou chemikálií na lekárske alebo veterinárne účely); chemikálie používané pri čistení proteínov pre in vitro účely; chemikálie používané pri výrobe cukroviniek chemikálie používané v akváriách (s výnimkou farmaceutík); chemikálie používané v akvakultúre; chemikálie používané v biotechnologických výrobných procesoch; chemikálie používané v chromatografii (s výnimkou chemikálií na lekárske alebo veterinárne účely); chemikálie používané v elektronickom priemysle; chemikálie používané v garbiarskom priemysle; chemikálie používané v gumárenskom priemysle; chemikálie používané v mikroelektronickom priemysle; chemikálie používané v nádržiach s rybami (s výnimkou farmaceutických); chemikálie používané v papierenskom priemysle chemikálie používané v petrochemickom priemysle chemikálie používané v pesticídoch chemikálie používané v plynárenskom priemysle chemikálie používané v poľnohospodárstve chemikálie používané v poťahovaní povrchovými vrstvami chemikálie používané v polovodičovom priemysle; chemikálie používané v ponorných kúpeľoch (s výnimkou chemikálií na lekárske alebo veterinárne účely); chemikálie používané v poľnohospodárstve, záhradkárstve a lesníctve; chemikálie používané v pohonných hmotách; chemikálie používané v priemysle vyrábajúcom presné stroje; chemikálie používané v priemysle; chemikálie používané v pvc výrobnom priemysle; chemikálie používané v rafinérskom ropnom priemysle; chemikálie používané v termografii (s výnimkou chemikálií na lekárske alebo veterinárne účely); chemikálie používané v záhradníctve; chemikálie používané v záhradkárstve (s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov) chemikálie používané vo farmaceutickom priemysle chemikálie používané vo fotografii; chemikálie používané vo vedeckom výskume (s výnimkou chemikálií na lekárske alebo veterinárne účely); chemikálie používané vo vede chemikálie pre agrochemický priemysel; chemikálie pre agrochemický priemysel (s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov) chemikálie pre bazény chemikálie pre elektrický priemysel; chemikálie pre lesníctvo okrem fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie parazitov chemikálie pre letecký priemysel chemikálie pre oblasť reprografie chemikálie pre ofsetovú tlač; chemikálie pre použitie na spomaľovanie horenia pre textílie chemikálie pre použitie pri výrobe zmesí na spomaľovanie horenia; chemikálie pre použitie pri analýzach (s výnimkou chemikálií na lekárske alebo veterinárne účely); chemikálie pre použitie pri výrobe atramentov chemikálie pre použitie pri výrobe betónu chemikálie pre použitie v oblasti elektrofotografie chemikálie pre použitie v herbicídnych kompozíciách; chemikálie pre použitie v palivách ako inhibitory mikrobiálneho rastu (s výnimkou chemikálií na lekárske alebo veterinárne účely) chemikálie pre použitie v poniklovaní chemikálie pre použitie v elektrografii 2etoxyetanol (etylglykol); absorbenty pre čistiace rozpúšťadlá absorbenty odvodené z kremeňa absorpčné činidlá; absorpcia oleja (syntetické materiály na ); absorpčné grafity absorpčný uhlík acetál; acetaldehyd (etanol); acetanhydrid, anhydrid kyseliny etánovej acetanilid; acetát celulózy v surovom stave acetátové estery acetáty, octany acetáty, octany (chemikálie); acetofenón; acetón; acetón, propanón, dimetylketón; acetylén; acetylén na priemyselné použitie acetylén tetrachlorid (tetrachlóretán); adhezíva (apretačné); adhezíva na báze gumy na priemyselné účely; adhezíva na báze gumy (s výnimkou tých na domáce alebo kancelárske účely); adhezíva používané v priemysle adhezívne látky používané v priemysle; chemické látky, chemické materiály a chemické prípravky a prírodné prvky; chemické prípravky a materiály pre kinematografiu, fotografiu a tlač; detergenty na použitie vo výrobe a priemysle; filtračné materiály (chemické a nechemické) zaradené v triede; hnojivá a chemikálie pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo; lepiace a priľnavé látky na priemyselné použitie; lepiace zmesi na priemyselné účely; lepidlá a spojivá používané v priemysle; nespracované a syntetické živice; priemyselné lepiace činidlá; priemyselné lepidlá; priemyselné soli; škroby na použitie v priemysle a v priemyselnej výrobe tmely, výplne a hmoty na priemyselné použitie aktívne uhlie; činidlá na regulovanie filtrácie, určené pre vrtné kvapaliny na podzemné vrty činidlá na regulovanie filtrácie, určené pre pracovné kvapaliny na podzemné vrty činidlá na regulovanie filtrácie, určené pre ukončovacie kvapaliny na podzemné vrty filtračné činidlá pre enzýmy filtračné materiály (chemické prípravky); filtračné materiály (minerálne látky); filtračné materiály (plastické látky v surovom stave); filtračné materiály (rastlinné látky); filtračné médiá (minerálne látky); filtračné médiá (rastlinné látky); filtračné pomôcky na čistenie kvapalín filtračné zlúčeniny; keramické časticové materiály do filtrov; keramické materiály vo forme častíc, pre použitie ako filtračné prostriedky; minerálne látky na filtrovanie; nápoje (filtračné látky pre priemysel ); tuhé látky na filtrovanie plynov albumínový papier antireflexný sprej na 3d skenovanie arabská guma na priemyselné účely arabská guma pre litografickú tlač benzylalkohol; bezpečnostné papiere (svetlocitlivé); bromid amónny; chemické látky používané v litografii; chemické látky používané pri kopírovaní a fotokopírovaní; chemické prípravky na spracovanie svetlocitlivých materiálov; chemické prípravky na výrobu tlačiarenských materiálov; chemické prípravky pre fotografické procesy; chemické prípravky pre výrobu fotografických produktov; adhezíva pre stavebný priemysel; adhézne prípravky na chirurgické bandážovanie; adsorpčné chemické prípravky; adsorpčné činidlá zo syntetických materiálov; adsorpčné materiály z aktívneho uhlíka; adsorpčné prípravky zo syntetických materiálov; aerosólové palivá; afinitné ligandy; agar; aglutinačné činidlá pre hliny; agrochemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov na ničenie buriny a parazitov akrylonitril; akrylové latexy (nespracované ); akrylové monoméry; akrylové polymérové prášky akrylové živice akrylové živice (surové ); aktinium; aktivátory (chemikálie); aktivátory na zvyšovanie rýchlosti chemických reakcií; aktívne chemické prísady na použitie pri výrobe protinádorových liečiv; akumulátorová kvapalina (kyslá voda); albumín; albumín na priemyselné účely; albumín (živočíšne alebo rastlinné, suroviny); aldehyd amónny aldehydy; algarovila na použitie v garbiarskom priemysle algináty na priemyselné účely algináty pre potravinársky priemysel alifatické prípravky alkalické chloridy; alkalické galvanizačné chemikálie pre kovové látky; alkalické jodidy na priemyselné účely; alkalické kovy; alkalické moriace kúpele; alkalické ortofosfáty; alkálie; alkaloidy; alkohol; alkohol na priemyselné účely; alkohol používaný pri výrobe parfumov; alkohol pre nakladanie potravín; alkoholy cukru; alkoholy s dlhými reťazcami; aluminosilikáty; alunit; alylalkohol; alylchlorid; amerícium; amidy na priemyselné použitie aminoakrylové polyméry používané vo výrobe aminokyseliny na priemyselné účely aminonaftol toluidín sulfonát aminozlúčeniny amoniak; amoniak (kamencový ); amoniak na priemyselné účely amónne soli; amylacetát, etanát pentylový amylalkohol amylalkohol (pentanol); anhydrid fosforečný; anhydridy; anhydridy kyselín; anilín; anizol; anorganické chemické zlúčeniny anorganické chemikálie na priemyselné účely anorganické chemikálie na vedecké účely anorganické hnojivo; anorganické látky na zmierňovanie dymenia anorganické peroxidy na lesnícke účely anorganické peroxidy na poľnohospodárske účely anorganické precipitačné činidlá na čistenie odpadovej vody anorganické peroxidy na záhradkárske účely anorganické precipitačné činidlá na čistenie pitnej vody anorganické precipitačné činidlá na apretovanie papiera anorganické sklené spojivá pre zlievarenské formy anorganické sklené spojivá pre zlievarenské jadrá anorganické soli na priemyselné účely; antiadhezívne činidlá pre asfalt; antikorózne prípravky pre systémy chladenia v automobiloch antidetonačné látky do motorov s vnútorným spaľovaním antikorózne prísady do chladičov antikorózne živice s vysokým koeficientom trenia antimikrobiálne činidlá používané pri výrobe antimikrobiálne konzervačné látky pre farmaceutiká antimikrobiálne konzervačné látky pre kozmetické prípravky antimón; antioxidanty na priemyselné použitie; antioxidanty používané pri výrobe farmaceutických prípravkov antioxidanty používané pri výrobe kozmetiky antioxidanty používané pri výrobe potravinových doplnkov antioxidanty používané v oblasti výroby; antistatické činidlá (s výnimkou činidiel na použitie v domácnosti); antistatické prípravky na priemyselné použitie antistatické prípravky s výnimkou prípravkov pre domácnosť antistatické prísady (s výnimkou prísad na domáce účely); antistatické spreje pre elektronické zariadenia antistatické spreje pre kancelárske stroje antracén; antranilová (kyselina ); apretácia (prípravky na ); apretačné zlúčeniny používané vo výrobe apretúrne chemické prípravky na kožu apretúry na kože s výnimkou olejov (garbiarske ); apretúry na obnovenie kože topánok (iné ako leštiace prípravky); apretúry na steny; apretúry pre textilný priemysel; arabitol; arabská guma; argón; aromatické fluórové medziprodukty na výrobné účely; aromatické uhľovodíky; arzén; arzeničnan olovnatý arzenitá (kyselina ); astát; atómové reaktor)' (palivá do ); azobenzén; azoxybenzén; bagasová buničina na použitie pri výrobe papiera bakteriálne kultúry na úpravu odpadových vôd bakteriálne látky na priemyselné účely bakteriálne látky na vedecké účely bakteriálne prípravky používané v záhradkárstve bakteriálne prípravky používané v lesníctve bakteriálne prípravky používané v poľnohospodárstve; bakteriálne prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely bakteriálne výrobky (s výnimkou tých na lekárske alebo veterinárne účely) baktericídne prípravky (s výnimkou tých na lekárske alebo veterinárne účely) baktericídy (s výnimkou tých na lekárske a veterinárne účely); baktérie na úpravu odpadovej vody baktérie používané pri výrobe potravín; baktérie (s výnimkou tých ako lekárske alebo veterinárne účely); bakteriologické kultúry (s výnimkou kultúr na lekárske alebo veterinárne účely) bakteriologické prípravky na octové kvasenie; bakteriologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske a zverolekárske účely; bakteriologické prípravky na použitie v poľnohospodárstve; bakteriologické prípravky používané v záhradkárstve; bakteriologické prípravky používané v lesníctve; baktériové kultúre ako prísada do potravín; bárium; balzam (gurjunský ) na výrobu fermeží bárium (zlúčeniny ); baryt; baryt (ťaživec); bauxit; bentonit; benzaldehyd; benzénkarboxylová (kyselina ); benzénové deriváty benzény (kyseliny na báze ); benzidín; benzidín sulfát; benzofenón; benzylchlorid; benzyléter; berkélium; betón (chemické látky na prevzdušnenie ); betón (konzervačné prípravky na konzervovanie ) s výnimkou farieb a olejov betón (výrobky na konzervovanie ) s výnimkou farieb a olejov betónové spojivá bezkyselinové taviace prísady; bežná soľ na konzervovanie (s výnimkou soli ako potraviny); bezvodá kaustická sóda bezvodý amoniak biele uhlíkové kalidlá; bieliace (odfarbovacie) prípravky na priemyselné účely bielidlo (chemikália) pre použitie vo výrobných procesoch bielkoviny do potravín na ľudskú spotrebu (surovina); bielkovinové výrobky (surovina); bielkoviny na detekciu protilátok (s výnimkou bielkovín na lekárske účely); bielkoviny na viazanie protilátok (s výnimkou bielkovín na lekárske účely); bielkoviny používané v oblasti kvasných technológií bielkoviny používané pri výrobe potravín; bielkoviny používané v oblasti technológie rekombinácie dna kyseliny (s výnimkou tých na lekárske účely) bielkoviny používané v priemysle bielkoviny používané vo vede; bielkoviny pre potraviny pre ľudí, ktoré vytvárajú gély počas výrobného procesu bielkoviny pre potraviny pre ľudí, ktoré vytvárajú emulzie počas výrobného procesu bielkoviny pripravená zo sójových bôbov, používané pri výrobe potravín biochemické katalyzátory; biochemické látky (s výnimkou látok na lekárske účely); biochemické prípravky s výnimkou prípravkou na lekárske účely; biochemikálie, menovite monoklonálne protilátky pre in vitro vedecké alebo výskumné účely biochemikálie, menovite polypeptidy na použitie vo výskume in vitro biochemikálie, menovite prekurzory na použitie v in vitro genetickom inžinierstve biochemikálie na in vitro a in vivo vedecké použitie; biochemikálie používané ako indikátory (s výnimkou indikátorov na lekárske účely); biocídne prípravky na výrobné účely biologické aditíva na konverziu plodín na kompost biologické aktivátory; biologické indikátory na monitorovanie sterilizačných procesov, s výnimkou tých na lekárske a zverolekárske účely biologické látky (s výnimkou látok na lekárske alebo veterinárne účely); biologické prípravky používané vo výrobe; biologické prípravky pre použitie v bunkových kultúrach, s výnimkou tých na lekárske alebo veterinárne účely biologické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely biologické prípravky (s výnimkou prípravkou na lekárske účely); biologické prísady na premenu vegetácie na siláž; biologické prísady na premenu vegetácie na poľnohospodárske krmivo; biologicky rozložiteľné saponáty pre výrobný proces; biomolekulové značkovacie sady obsahujúce činidlá na použitie vo vedeckom výskume; bizmut; bór; bizmut germánium; borneol; bróm; bróm na chemické účely brómbenzén bromid sodný bromoform; brómované rastlinné oleje používané ako emulgátory pri výrobe potravín brzdové kvapaliny; buničina na výrobné účely buničina používaná pri výrobe dosiek buničina používaná na výrobu papiera buničina používaná pri výrobe papiera butadién; bután (stužený) na priemyselné účely; butanol; butylacetát; čajové výťažky na priemyselné použitie čajové výťažky používané pri výrobe kozmetiky čajové výťažky používané pri výrobe farmaceutických látok čajové výťažky pre potravinársky priemysel; časticový materiál používaný v chromatografických procesoch (s výnimkou materiálu na lekárske účely); celuláza na výrobu saponátov; celulóza, buničina; celulóza na priemyselné účely; celulózová drvina používaná pri výrobe papiera; celulózová drvina (surový materiál); celulózová pasta; cement ako spojivo (chemické prípravky do ) odolné proti vode, s výnimkou farieb cement (chemické prípravky do ) odolné proti vode, s výnimkou farieb cement (konzervačné prípravky do ) s výnimkou farieb a mazadiel cement (konzervačné prípravky do ) s výnimkou farieb a olejov cement (metalurgia); cement na pripevňovanie nástenných obkladačiek cement na pripevňovanie podlahových obkladačiek cement na pripevňovanie stropných obkladačiek cement na upevňovanie nástenných obkladačiek cement na upevňovanie podlahových obkladačiek cement na upevňovanie stropných obkladačiek; cement (odolné proti vode chemické prípravky do ) s výnimkou farieb; cementové lepidlo; cementové prášky pre nátery; cementové prísady na dokončovanie vrtov; cementy na pripevňovanie obkladačiek; cér; čeridlá; čerň (lampová ), lampové sadze na priemyselné účely; červené bahno; cetylalkohol; cézium; chelátované látky, používané ako doplnky pre listy rastlín chelátované látky, používané ako hnojivá pre listy rastlín chelátované látky, používané ako živiny pre listy rastlín chelátové činidlá cheláty; chemická drevovina; chemická tesniaca cementová malta pre stavebný priemysel; chemické a organické zlúčeniny na úpravu kože a textilu; chemické a organické zlúčeniny používané pri výrobe jedla a nápojov; chemické absorbenty; chemické absorpčné látky; chemické aditíva; chemické aditíva do vrtných kalov; chemické aditíva pre cement; chemické adsorpčné látky na odstraňovanie nečistôt z paliva chemické adsorpčné výrobky chemické apretačné kompozície na výrobu nití chemické apretačné kompozície na výrobu drevoviny chemické apretačné kompozície na výrobu papiera chemické apretačné kompozície na výrobu lepenky chemické apretačné kompozície na výrobu priadze chemické apretačné kompozície na výrobu textílií chemické apretačné výrobky chemické činidlá na čistenie vody chemické činidlá na čistenie plynov chemické činidlá na dekontamináciu plynov; chemické činidlá na identifikáciu mikroorganizmov, s výnimkou činidiel na lekárske alebo veterinárne použitie; chemické činidlá na identifikáciu kvasníc použitím asimilácie cukru; chemické činidlá na impregnáciu textilu, kožušín, kože, netkaných textílií a tkanín; chemické činidlá na iné ako lekárske účely; chemické činidlá na laboratórne účely, s výnimkou činidiel na lekárske alebo veterinárne použitie chemické činidlá na odstraňovanie mazív pre priemyselné výrobné procesy chemické činidlá na odstraňovanie kyselín v priemyselnej výrobe; chemické činidlá na použitie vo vede, s výnimkou činidiel na lekárske alebo veterinárne účely; chemické činidlá na použitie pri diagnózach, s výnimkou činidiel na lekárske alebo veterinárne použitie; chemické činidlá na použitie pri analytických testoch, s výnimkou činidiel na lekárske alebo veterinárne účely; chemické činidlá na rezanie kovov; chemické činidlá na sekvestráciu oxidu uhličitého; chemické činidlá na úpravu stokovej vody; chemické činidlá na výrobu farbív; chemické činidlá na vytvrdzovanie dreva; chemické činidlá používané v biotechnológií, s výnimkou činidiel pre lekárske alebo veterinárne účely; chemické činidlá používané na diagnostické testy, s výnimkou činidiel na lekárske alebo veterinárne účely; chemické činidlá používané na analýzu imunologických vzoriek, s výnimkou činidiel na lekárske alebo veterinárne účely; chemické činidlá pre konečnú úpravu textílií pre brzdenie ich horenia; chemické činidlá pre látky na spomaľovanie horenia, určené na poťahovanie textílií; chemické činidlá pre molekulárnu biológiu, s výnimkou činidiel na lekárske alebo veterinárne použitie; chemické činidlá pre stanovenie citlivosti, s výnimkou činidiel na lekárske alebo veterinárne použitie; chemické činidlá pre testovanie prítomnosti a obsahu chlóru; chemické čistiace činidlá pre priemyselné procesy; chemické diagnostické činidlá na priemyselné využitie; chemické čistiace činidlá pre priemyselné výrobné procesy; chemické doplnkové látky pre papierenský priemysel; chemické doplnkové látky na zrážanie lakov; chemické doplnkové látky pre textilný priemysel; chemické emulgátory; chemické extendre; chemické fixačné zlúčeniny; chemické gély používané ako náhrada ľadu; chemické hnojivá; chemické inhibítory pôsobiace proti pôsobeniu kyselín; chemické katalyzátory na použitie pri čistení syntézneho plynu a alkénu; chemické kompozície a materiály pre použitie v kozmetike; chemické katalyzátory na použitie v prevádzkach na syntézu metanolu; chemické kompozície a materiály na vedecké účely; chemické kompozície na absorbovanie uhľovodíkov; chemické kompozície na injektovanie do stavebných konštrukcií; chemické kompozície na kontrolu rozliateho paliva; chemické kompozície na kontrolu rozliatia nebezpečných odpadov; chemické kompozície na kontrola rozliatych tekutín; chemické kompozície na maskovanie betónu; chemické kompozície na spevňovanie tehlových stavieb; chemické kompozície na spevňovanie kamenného muriva; chemické kompozície na spomaľovanie tuhnutia betónu; chemické kompozície na spevňovanie cementu; chemické kompozície na spevňovanie betónu; chemické kompozície na úpravu textílií; chemické kompozície na úpravu vody; chemické kompozície na utesňovanie bridlíc; chemické kompozície na výrobu papiera; chemické kompozície na výrobu skla; chemické kompozície na vytvrdzovanie betónu; chemické kompozície obsahujúce deriváty huntinových kyselín; chemické kompozície používané pri vrtnej ťažbe a údržbe vrtov; chemické kompozície používané pri výrobe pigmentov; chemické kompozície pre povrchovú úpravu textílií; chemické kompozície pre stavebníctvo; chemické kompozície pre stavebný priemysel; chemické kompozície pre uchovanie kamenných stavieb; chemické kompozície pre výrobu farieb; chemické kompozície pre výrobu elektronických komponentov; chemické kompozície pre výrobu svetlocitlivých tlačiarenských platní; chemické kompozície pre výrobu elektrických komponentov; chemické kompozície pre využitie pri zlepšovaní vlastností betónu chemické kompozície s obsahom humínových kyselín chemické koncentráty v podobe prísad do motorových palív chemické konzervačné látky používané pri výrobe rôznych chemikálií chemické konzervačné prípravky pre krmivo pre zvieratá chemické konzervačné prípravky na potraviny; chemické konzervanty na použitie pri výrobe mydiel a rastlinných olejov; chemické kvapaliny na obrábanie kovov; chemické kvapaliny na odvodňovanie; chemické kvapaliny na využitie ako indikátory netesnosti; chemické látky absorbované v nosičoch používané ako prípravky na konzervovanie potravín; chemické látky na čistenie malty; chemické látky na čistenie vody v bazénoch; chemické látky na čistenie kamenného muriva; chemické látky na čistenie vody; chemické látky na čistenie betónu; chemické látky na čistenie tehál; chemické látky na impregnáciu do membrán za účelom oddelenia bielkovín od tekutín; chemické látky na hasenie požiaru; chemické látky na impregnovanie kože; chemické látky na impregnovanie textílií; chemické látky na konzervovanie a emulzifikáciu potravín; chemické látky na konzervovanie potravín; chemické látky na konzervovanie čerstvosti krmiva; chemické látky na laboratórne analýzy, s výnimkou analýz na lekárske a zverolekárske účely; chemické látky na matovanie pre sklo; chemické látky na matovanie skla; chemické látky na neutralizovanie zapáchajúcich plynov; chemické látky na neutralizovanie jedovatých plynov; chemické látky na neutralizovanie toxických plynov; chemické látky na ochranu životného prostredia; chemické látky na odstraňovanie kontaminujúcich látok z rozpúšťadiel na zaobchádzanie s plynmi; chemické látky na použitie vo výrobe; chemické látky na povrchovú úpravu v textilnom priemysle; chemické látky na prevzdušnenie betónu; chemické látky na prípravu halogénových chemických derivátov; chemické látky na rozpúšťanie toxických plynov; chemické látky na rozpúšťanie jedovatých plynov; chemické látky na rozpúšťanie zapáchajúcich plynov; chemické látky na spracovanie jedovatých plynov; chemické látky na spracovanie zapáchajúcich plynov; chemické látky na stabilizovanie peny; chemické látky na úpravu vlastností polymérov; chemické látky na úpravu toxických plynov; chemické látky na výrobu liekov; chemické látky na výrobu plošných obvodových dosiek; chemické látky na výrobu lepidiel; chemické látky na výrobu vonnej kozmetiky; chemické látky na výrobu vonných toaletných prípravkov; chemické látky na výrobu parfumov; chemické látky na výrobu plošných obvodov; chemické látky na výrobu vrstiev na tlmenie nárazov; chemické látky na výrobu vonných saponátov; chemické látky na výrobu tvarovacieho prášku; chemické látky na výrobu repelentov na odpudzovanie hmyzu; chemické látky na výrobu peny; chemické látky na výrobu syntetickej gumy; chemické látky na vytvrdzovanie cementu; chemické látky na zlepšenie životného prostredia; chemické látky na znižovanie dôsledkov pôsobenia vody (s výnimkou farieb); chemické látky používané ako prísady do priemyselných mazacích olejov chemické látky používané ako prísady do priemyselných mazacích tukov chemické látky používané vo výrobe; chemické látky používané pri konečnej úprave a spracovaní kovov chemické látky používané ako prísady do asfaltu; chemické látky používané pri oddeľovaní (s výnimkou látok na lekárske alebo veterinárne použitie) chemické látky používané ako ingrediencíe do médií na prenos tepla; chemické látky používané v lesníctve; chemické látky používané ako adsorpčné látky pri vedení inhalačných plynov; chemické látky používané ako náhrady tuku; chemické látky používané ako médiá na prenos tepla; chemické látky používané ako prísady do bitúmenu; chemické látky používané ako potravinové ingrediencie; chemické látky používané pre bioluminiscenčné procesy; chemické látky používané ako prísady do siláže; chemické látky používané ako povlaky na pôdu; chemické látky pre analýzy v laboratóriách; chemické látky pre biochemický priemysel; chemické látky pre biotechnologický priemysel; chemické látky pre matnenie skla; chemické látky pre použitie v metalurgii; chemické látky pre proces galvanického pokovovania; chemické látky rastlinného pôvodu s obsahom fosfolipidov; chemické látky zabraňujúce zrážaniu albumínu v mlieku; chemické látky zabraňujúce zrážaniu albumínu v krvi; chemické látky zamedzujúce škode spôsobenej olejom (s výnimkou farieb); chemické materiály na výrobu keramiky chemické materiály na výrobu keramických materiálov chemické materiály používané pri výrobe skla chemické náhradky cukru chemické nátery na sklo; chemické nátery odolné voči opotrebovaniu pre triediace násypky chemické nátery používané pri výrobe plošných obvodových dosiek chemické ochranné nátery na odpudzovanie vody; chemické ochranné prípravky na zamedzenie korózii na výfukových systémoch automobilov; chemické ochranné prípravky proti sneti obilnej; chemické odmasťovacie činidlá pre výrobné procesy; chemické odmasťovacie tekutiny pre výrobné procesy; chemické odpudzovače vody; chemické odvodňovacie prípravky; chemické oxidanty pre výrobu plošných obvodov; chemické podporné látky na použitie pri výrobe náterov; chemické pokovovacie roztoky; chemické polotovary na priemyselné účely; chemické polotovary na výrobné účely; chemické pomocné látky na priemyselné účely; chemické pomocné látky na záhradkárske účely; chemické pomocné látky na poľnohospodárske účely; chemické pomocné látky na vedecké účely; chemické pomocné látky na lesnícke účely; chemické povlaky na betón odolné voči poveternostným vplyvom (okrem farieb); chemické povlaky na odpudzovanie vody na murivo (s výnimkou farieb); chemické povlaky na šošovky a objektívy; chemické povlaky pre murivo odolné voči poveternostným vplyvom (s výnimkou farieb) chemické prekurzory na výrobu polyuretánovej peny chemické príchute (na výrobu potravín); chemické prídavky na použitie pri výrobe vitamínov chemické prímesi do malty chemické prímesi pre betón chemické prípravky na bielenie olejov chemické prípravky na bielenie voskov chemické prípravky na bielenie tukov chemické prípravky na čistenie komínov chemické prípravky na dekarbonizáciu motorov chemické prípravky na fermentáciu vína chemické prípravky na impregnáciu kože chemické prípravky na klarifikáciu nápojov chemické prípravky na leštenie kože chemické prípravky na matnenie skla a emailov; chemické prípravky na nátery textílií, kožušín, kože, netkaných textílií a tkanín; chemické prípravky na neutralizovanie vody; chemické prípravky na ochranu tkanín; chemické prípravky na ochranu čalúnenia; chemické prípravky na odpudzovanie špiny; chemické prípravky na odstraňovanie náterov z kovov chemické prípravky na odstraňovanie nánosov z kovov chemické prípravky na opravu pneumatík; chemické prípravky na opravu a vypĺňanie dier v karosérii vozidiel; chemické prípravky na opravu a vypĺňanie trhlín v karosérii vozidiel; chemické prípravky na ošetrovanie vrtov; chemické prípravky na ošetrovanie pneumatík; chemické prípravky na ošetrovanie pôdy; chemické prípravky na poskytovanie ohňovzdorných vlastností; chemické prípravky na použitie pri kontrole požiarov; chemické prípravky na použitie v priemysle; chemické prípravky na prevenciu usadzovania tukov v lapačoch tukov; chemické prípravky na prevenciu prítomnosti mastnoty v drenážach; chemické prípravky na predchádzanie požiarom; chemické prípravky na prevenciu patogénnych infekcií u rastlín; chemické prípravky na renováciu kože; chemické prípravky na rozptyľovanie petroleja; chemické prípravky na rozptýlenie oleja; chemické prípravky na skvapalňovanie; chemické prípravky na spracovanie semien; chemické prípravky na spracovanie kože; chemické prípravky na stabilizovanie pôdy; chemické prípravky na testovanie vody v bazénoch; chemické prípravky na topenie snehu a ľadu; chemické prípravky na údenie mäsa; chemické prípravky na uľahčenie úpravy a opracovania zliatin kovov chemické prípravky na úpravu vody; chemické prípravky na úpravu odpadovej vody na priemyselné účely; chemické prípravky na utesňovanie; chemické prípravky na utesňovanie muriva pred vodou; chemické prípravky na vedecké účely (okrem lekárskych a veterinárnych účelov); chemické prípravky na viazanie tekutých odpadov; chemické prípravky na viazanie plynných priemyselných odpadov; chemické prípravky na viazanie pasty; chemické prípravky na vodovzdornú impregnáciu kože; chemické prípravky na výrobu pneumatík; chemické prípravky na výrobu priemyselnej keramiky; chemické prípravky na výrobu podlahových leštidiel; chemické prípravky na výrobu farieb; chemické prípravky na výrobu farmaceutických prípravkov; chemické prípravky na vyrovnávanie preliačení pri opravách karosérií vozidiel; chemické prípravky na výrobu podlahových voskov; chemické prípravky na výrobu pigmentov; chemické prípravky na výrobu povrchových náterov; chemické prípravky na vytvrdzovanie povrchov; chemické prípravky na zlepšovanie vlastností pôdy určené na podporu rastu záhradných plodín chemické prípravky na zlepšenie pôdy chemické prípravky na zmäkčovanie vody; chemické prípravky odolné voči poveternostným vplyvom (okrem farieb); chemické prípravky poskytujúce vlastnosti pre spomaľovania horenia; chemické prípravky používané pri analýze dna (s výnimkou prípravkov na lekárske účely); chemické prípravky používané pri čistení vody; chemické prípravky používané pri výrobe biocídov; chemické prípravky používané v potravinárskom priemysle; chemické prípravky používané ako prísady do palív na zlepšovanie spaľovania; chemické prípravky používané ako inhibítory korózie; chemické prípravky používané na zabezpečovanie ohňovzdorných vlastností; chemické prípravky používané ako rozpúšťadlá; chemické prípravky používané ako chladivá; chemické prípravky používané ako prísady do krmiva pre zvieratá; chemické prípravky používané ako prísady do palív na znižovanie emisií; chemické prípravky pre použitie vo vede (s výnimkou prípravkou na lekárske a veterinárne účely); chemické prípravky pre podporu štartovania motorov s vnútorným spaľovaním; chemické prípravky pre výrobu lepidiel; chemické prípravky pre výrobu papiera; chemické prípravky proti škvrnám pre použitie na textíliách; chemické prípravky s antistatickými vlastnosťami; chemické prípravky s vodivými vlastnosťami chemické prípravky určené na použitie pri výrobe kozmetiky chemické prípravky zabraňujúce matnosti okien chemické prísady do benzínu chemické prísady do betónu; chemické prísady do činidiel na znižovanie penenia; chemické prísady do čističov systémov vstrekovania paliva; chemické prísady do farieb a povrchových náterov; chemické prísady do farieb; chemické prísady do fungicídov; chemické prísady do insekticídov; chemické prísady do kompostov; chemické prísady do kvapalín používaných pri hĺbení ropných vrtov; chemické prísady do lubrikantov; chemické prísady do olejov; chemické prísady do palív; chemické prísady do pôdy; chemické prísady do polymérov; chemické prísady do potravín; chemické prísady do priemyselných olejov; chemické prísady do sadry; chemické prísady do tlačiarenských farieb; chemické prísady na čistenie vstrekovania paliva; chemické prísady na čistenie vody; chemické prísady na ochranu pred mrazom; chemické prísady na ochranu plastov pred degradáciou; chemické prísady na opravu asfaltu; chemické prísady na opravu betónu; chemické prísady na opravu muriva; chemické prísady na použitie pri odlievaní kovov; chemické prísady na použitie pri výrobe atramentov; chemické prísady na použitie v palivách pre motory s vnútorným spaľovaním; chemické prísady na priemyselné účely; chemické prísady na regulovanie toku tesniacich látok; chemické prísady na regulovanie konzistencie papiera; chemické prísady na regulovanie toku plastov; chemické prísady na regulovanie toku tmelov; chemické prísady na regulovanie toku lepidiel; chemické prísady na regulovanie toku atramentu; chemické prísady na regulovanie prietoku kozmetických výrobkov; chemické prísady na regulovanie toku mazív; chemické prísady na regulovanie toku náterov; chemické prísady na spájanie betónu; chemické prísady na spájanie asfaltu; chemické prísady na spájanie muriva; chemické prísady na spracovanie papierovej drviny; chemické prísady na spracovanie mäsa; chemické prísady na spracovanie gumy; chemické prísady na stabilizovanie vrtov pri vŕtaní ropných vrtov; chemické prísady na tvarovanie kovov; chemické prísady na úpravu paliva; chemické prísady na urýchľovanie tvrdnutia betónu; chemické prísady na vŕtanie; chemické prísady na vulkanizáciu gumy; chemické prísady na výrobu náterov; chemické prísady na výrobu palív; chemické prísady na výrobu kovoobrábacích kvapalín; chemické prísady na výrobu krmiva pre zvieratá; chemické prísady na zabraňovanie zakalenia; chemické prísady na zabraňovanie sedimentácii; chemické prísady na zvyšovanie oktánového čísla palív; chemické prísady používané vo výrobe; chemické prísady používané pri stabilizácii enzýmov; chemické prísady používané pri impregnácii betónu proti vode; chemické prísady používané pri výrobe kozmetických prípravkov; chemické prísady používané pri impregnácii asfaltu proti vode; chemické prísady používané pri impregnácii muriva proti vode; chemické prísady používané pri dezinfekcii vody; chemické prísady používané ako viazacie činidlá v krmivových granuliach chemické prísady pre benzínové produkty chemické prísady pre cementy do ropných vrtov chemické prísady pre chladiace činidlá; chemické prísady pre dokončovanie podzemných vrtov zemného plynu; chemické prísady pre fermeže; chemické prísady pre fermentáciu; chemické prísady pre flotáciu rudy; chemické prísady pre hliny; chemické prísady pre hnojivá; chemické prísady pre hydraulické kvapaliny; chemické prísady pre kameň; chemické prísady pre laky; chemické prísady pre maltu; chemické prísady pre materiály na injektážne materiály; chemické prísady pre motorové oleje; chemické prísady pre mazivá; chemické prísady pre palivo na zamedzenie korózii; chemické prísady pre plasty; chemické prísady pre podlahovú sadru; chemické prísady pre pôdu; chemické prísady pre použitie na kotle za účelom inhibície korózie; chemické prísady pre použitie vo výrobe lubrikantov; chemické prísady pre použitie pri prerábaní podzemných vrtov; chemické prísady pre použitie pri spracovaní plastov; chemické prísady pre použitie pri vŕtaní podzemných vrtov zemného plynu; chemické prísady pre použitie pri vŕtaní podzemných ropných vrtov; chemické prísady pre priemyselné mazivá; chemické prísady pre prípravky na zlepšovanie spaľovania; chemické prísady pre saponáty; chemické prísady pre vrtné kaly; chemické prísady pre vrtné kvapaliny; chemické prísady pre vykurovacie oleje; chemické prísady pre živice; chemické produkty absorbujúce tekutiny; chemické produkty na adsorpciu; chemické produkty na použitie v priemysle; chemické produkty pre absorpciu; chemické produkty pre prípravu smaltov; chemické produkty pre upravovanie vody; chemické produkty určené na čistenie vody v bazénoch; chemické prvky na použitie pri zváraní; chemické prvky na použitie pri rezaní; chemické reagenty na použitie v priemysle; chemické rozjasňovače na priemyselné účely; chemické rozjasňovacie činidlá pre kovové povrchy; chemické spojivá pre betón; chemické spreje na napínanie povrchu topánok; chemické stabilizátory pre použitie v čalúnnictve; chemické stabilizátory pre nástenné krytiny; chemické stabilizátory pre podlahové krytiny; chemické synergické látky; chemické tesniace zlúčeniny používané v stavebníctve chemické tesniace zlúčeniny; chemické testovacie činidlá (s výnimkou činidiel na lekárske alebo veterinárne účely); chemické testovacie činidlá vo forme tabliet na testovanie dusitanov (s výnimkou činidiel na lekárske alebo veterinárne účely) chemické testovacie činidlá vo forme tabliet na testovanie medi (s výnimkou činidiel na lekárske alebo veterinárne účely) chemické tmeliace zlúčeniny na utesňovanie motorov chemické tmely na utesňovanie povrchov; chemické tmely (s výnimkou tmelov na domáce alebo kancelárske účely); chemické tužidlo na kaučuk chemické tužidlo na papier; chemické utesňovacie zlúčeniny na plombovanie netesností v olejových nádržiach chemické výrobky ako prísady do cementu chemické výrobky derivované z petroleja; chemické výrobky, ktoré sa vkladajú do pneumatík a slúžia na ich ochranu; chemické výrobky, ktoré sa vkladajú do pneumatík a slúžia na ich zosilňovanie chemické výrobky, ktoré sa vkladajú do pneumatík a slúžia na ich opravu chemické výrobky na biotechnologické účely (priemyselné); chemické výrobky na činenie kože; chemické výrobky na diagnostické účely (vedecké); chemické výrobky na konzervovanie a uchovávanie čerstvosti potravinových výrobkov chemické výrobky na konzervovanie produktov počas skladovania chemické výrobky na leštenie kože; chemické výrobky na neutralizáciu zliatin antikorovej ocele, železa a kovov rôznych farieb; chemické výrobky na ošetrovanie chorôb rastlín; chemické výrobky na ošetrovanie pitnej vody; chemické výrobky na prípravu aromatických výrobkov; chemické výrobky na prípravu parfumov; chemické výrobky na prípravu príchutí; chemické výrobky na spracovanie kanalizačného odpadu; chemické výrobky na stabilizovanie potravín; chemické výrobky na uchovávanie čerstvosti rezaných kvetov; chemické výrobky na uchovávanie čerstvosti zeleniny; chemické výrobky na uchovávanie čerstvosti ovocia; chemické výrobky na výrobu ochranných náterov; chemické výrobky na výrobu kozmetiky; chemické výrobky na výrobu toaletných prípravkov; chemické výrobky na výrobu zmesí pre voňavkárstvo; chemické výrobky na výrobu spojív; chemikálie pre použitie v patológii (s výnimkou chemikálií na lekárske alebo veterinárne účely); chemikálie pre použitie v iniciácii vytvrdzovania farieb; chemikálie pre použitie v leptaní dosiek; chemikálie pre použitie v hasiacich zmesiach; chemikálie pre použitie v automobilovom priemysle; chemikálie pre použitie v ropnom ťažobnom priemysle; chemikálie pre použitie v pesticídnych zlúčeninách; chemikálie pre použitie v tlači; chemikálie pre použitie v priemysle a vo vede; chemikálie pre použitie v diazografickej reprodukcii; chemikálie pre prevenciu škvŕn pre použitie na kobercoch; chemikálie pre ropný priemysel; chemikálie pre xerografiu; chemikálie s antimikrobiálnymi vlastnosťami (s výnimkou chemikálií na lekárske alebo veterinárne účely); chemikálie (s výnimkou chemikálií do domácnosti) v tekutej podobe na odstraňovanie vodného kameňa; chemikálie v podobe látok na zlepšovanie čistiacich schopností; chemikálie s vlastnosťami tekutých kryštálov; chemikálie v podobe látok na zlepšovanie penivosti; chemikálie v podobe mazív rozpustných vo vode; chemikálie v podobe olejov rozpustných vo vode; chemikálie v podobe sorbentov; chemikálie v tekutej podobe, používané ako leštiace kúpele chemikálie v tekutej podobe používané ako leptadlá chemikálie zabraňujúce korózii chemikálie zabraňujúce kondenzácii chemikálie zabraňujúce strate lesku; chemikálie zabraňujúce ukladaniu vodného kameňa (s výnimkou chemikálií pre domácnosti); chinhydrón; chladiace chemikálie; chladiace kvapaliny do chladičov motorov; chladiace prípravky; chladiace prípravky (zmesí); chladiace zmesi do motorov vozidiel chladiace zmesi do motorov chladiace zmesi pre chladiče vozidiel chladivá; chladivá pre stroje chlór; chladivá pre strojové obrábanie chlór pre bazény chlórbenzén chlorečnan polyhlinitý chlorečnan sodný; chlorečnany; chlorid amónny; chlorid amónny (hnojivo); chlorid bárnatý chlorid bizmutitý chlorid ceritý chlorid chromitý chlorid cíničitý chlorid fosforu chlorid draselný chlorid hlinitý chlorid horečnatý; chlorid horečnatý na laboratórne účely (s výnimkou chloridu horečnatého na lekárske účely); chlorid horečnatý na ohňovzdornú úpravu materiálov; chlorid horečnatý na priemyselné účely; chlorid horečnatý na výrobné účely; chlorid mangánatý; chlorid ortutnatý; chlorid paládia; chlorid sodný; chlorid strieborný; chlorid uhličitý, tetrachlórmetán; chlorid vápenatý; chlorid železa; chlorid zirkoničitý; chlorid zlatitý; chlorid zinočnatý; chloridy; chloridy kovov; chloristan amónny; chloristany; chlórmetyléter; chlórnaftalén; chlórnan sodný; chlórnitrobenzén; chlórofluórouhlíky; chlórohydráty; chlórometány; chloronitroanilín; chlóroprén; chlóropropylén; chlórované chemikálie; chlórované kyseliny; cholin chlorid na výrobu vitamínov; chróman sodný; chróman olovnatý; chrómany; chromatografické chemikálie; chromatografícké materiály na ošetrovanie biopolymérov na vedecké laboratórne účely chromatografické podporné látky na vedecké laboratórne účely; chromatografický materiál na upravovanie nukleových kyselín na vedecké laboratórne účely chromité soli činiace oleje; činidlá (chemické ) s výnimkou činidiel na lekárske alebo zverolekárske účely cíničitan; činidlá na absorbovanie radiácie; činidlá na absorbovanie uv žiarenia, určené pre kozmetické výrobky; činidlá na absorbovanie uv žiarenia, určené pre dermatologické výrobky; činidlá na analytické určovanie vlhkosti; činidlá na chemické analýzy; činidlá na chromátovanie; činidlá na čírenie piva; činidlá na čírenie slabého jablčného vína; činidlá na čírenie vína; činidlá na čistenie vody; činidlá na detekciu baktérie helicobacter pylori (s výnimkou činidiel na lekárske alebo veterinárne účely); činidlá na detekciu označených antigénov baktérie helicobacter pylori (s výnimkou činidiel na lekárske alebo veterinárne účely); činidlá na environmentálne analýzy činidlá na geofyzikálne analýzy činidlá na geofyzikálne testovanie; činidlá na in vitro laboratórne použitie (s výnimkou činidiel na lekárske alebo veterinárne účely); činidlá na laboratórne účely (s výnimkou tých na lekárske alebo veterinárne účely); činidlá na mikrobiologické analýzy (s výnimkou tých na lekárske alebo farmaceutické účely); činidlá na lekárske výskumné účely; činidlá na použitie pri analýzach (s výnimkou tých na lekárske alebo veterinárne účely); činidlá na použitie pri diagnostických testoch (s výnimkou činidiel na lekárske alebo veterinárne účely); činidlá na povrchovú úpravu betónu (s výnimkou farieb); činidlá na rozmrazovanie zámkov dverí činidlá na skenovanie obličiek na vedecké účely; činidlá na skladanie bielkovín (protein folding), s výnimkou tých na lekárske alebo veterinárne účely činidlá na stabilizovanie pvc; činidlá na testovanie sterilnosti farmaceutík a injekčných roztokov činidlá na testovanie sterility lekárskeho vybavenia; činidlá na testovanie vodných roztokov (s výnimkou tých na lekárske alebo veterinárne účely); činidlá na úpravu pôdy (s výnimkou sterilizačných); činidlá na úpravu vody; činidlá na určovanie krvných skupín (s výnimkou tých na lekárske alebo veterinárne účely); činidlá na uvoľňovanie pre použitie v pečení činidlá na uvoľňovanie výrobkov z foriem; činidlá na uvoľňovanie výrobkov z foriem na báze vody a rozpúšťadiel činidlá na uvoľňovanie výrobkov z foriem používané v priemysle výroby plastov činidlá na uvoľňovanie z foriem, používané v betonárskom priemysle činidlá na vedecké účely; činidlá na viazanie oxidu uhličitého pre dýchacie plyny činidlá na výskumné účely činidlá na vytvrdzovanie betónu; činidlá na využitie vo vedeckých prístrojoch na chemickú alebo biologickú analýzu; činidlá na zabezpečenie odolnosti kože pred vodou; činidlá na želatínovanie kyselín; činidlá na zosilňovanie fólií; činidlá na zvlhčovanie trávnika; činidlá nukleovej kyseliny používané na forenznú analýzu (s výnimkou tých na lekárske účely); činidlá používané na vývoj hybridómov (ako protilátok) (s výnimkou tých na lekárske alebo veterinárne účely); činidlá používané na vývoj monoklonálnych protilátok (s výnimkou tých na lekárske alebo veterinárne účely); činidlá používané pri analytických testoch (s výnimkou tých na lekárske alebo veterinárne účely); činidlá používané pri biologickom spracovaní (s výnimkou činidiel na lekárske alebo veterinárne účely); činidlá používané v testovaní životného prostredia; činidlá používané vo vyprázdnených ampulkách na analýzy tekutín (s výnimkou tých na lekárske alebo veterinárne účely); činidlá pre čistenie vo výrobnom procese činidlá pre namáčanie vo výrobnom procese činidlá pre oblasť imunosérológie; činidlá pre použitie s analyzátormi (s výnimkou tých na lekárske alebo veterinárne účely); činidlá pre priečne väzby; činidlá pre testovanie vody; činidlá pre umývanie vo výrobnom procese; činidlá pre vedecké alebo lekárske výskumné využitie; činidlá proti tuhnutiu pre naftové oleje; činidlá pre zlepšovanie pôdy; činidlá spomaľujúce tvrdnutie; činidlá v podobe súpravy na realizovanie enzýmovej imunoadsorbentnej analýzy (elisa),s výnimkou činidiel na lekárske alebo veterinárne účely; činidlá zabraňujúce klíčeniu; činidlá zabraňujúce opätovnému zmrznutiu; činidlá zabraňujúce tvorbe peny; činidlá zadržiavajúce vodu pre povrchové farby v papierenskom výrobnom priemysle činidlá znižujúce povrchový lesk; činidlá zosilnenia nukleových kyselín (iné ako na lekárske účely); cinnamilalkohol číriace prípravky číriace prípravky na víno číridlá; čisté chemikálie; čistené enzýmy na priemyselné účely čistenie oleja (chemické prípravky na ); čistiace činidlá na čistenie priemyselných elektrolytov; čistiace činidlá pre organické chemické zlúčeniny; čistiace prípravky na báze rozpúšťadla na odstraňovanie mastnoty počas výrobných procesov čistiace prostriedky na film (chemikálie); čistiace rozpúšťadlá na báze vody používané počas výrobných procesov čistiace rozpúšťadlá na odstraňovanie mastnoty počas výrobných procesov čistiace rozpúšťadlá pre použitie vo výrobných procesoch čistý silikón; citlivé platne používané v litografií citlivé platne pre ofsetovú tlač citlivé tlačiarenské platne čpavková voda; čpavková voda na priemyselné účely; curium; cyklohexán; cvklopentán; cymén; cytologické fixačné prípravky; deemulgátory; defolianty; dehydratačné činidlá na ošetrovanie gumených materiálov dehydratačné činidlá na úpravu plastových materiálov dehydratačné prípravky na priemyselné účely deionizovaná voda; dekarbonizácia motorov (chemické prípravky na ); demineralizovaná voda, nie na lekárske použitie deriváty celulózy (chemikálie); deriváty celulózy, ktoré možno rozpustiť vo vode destilovaná voda; detergentné prísady do pohonných hmôt detergentné prísady do benzínu detergentné prísady na použitie s motorovými olejmi detergentné prísady pre lubrikanty detergentné prísady pre mazadlá; detergenty na čistiace účely (ako súčasť výrobných procesov); detergenty na použitie vo výrobnom procese detergenty na priemyselné použitie; detergenty na priemyselné použitie, ktoré sú súčasťou výrobných prevádzok dextrín; diagnostické chemikálie používané na testovanie citlivosti na antibiotiká (s výnimkou chemikálií na lekárske účely) dextríny na priemyselné účely; diagnostické chemikálie (s výnimkou chemikálií na lekárske alebo veterinárne účely); diagnostické činidlá a prípravky, nie na lekárske alebo zverolekárske použitie diagnostické činidlá na in vitro použitie (s výnimkou činidiel na lekárske účely); diagnostické činidlá na iné ako lekárske alebo veterinárne účely; diagnostické činidlá na in vitro použitie v biochémii, klinickej chémii a mikrobiológii; diagnostické činidlá na vedecké účely; diagnostické činidlá pre vedecké alebo výskumné účely; diagnostické činidlá, s výnimkou činidiel na lekárske účely, predávané v podobe súpravy diagnostické činidlá, s výnimkou činidiel na lekárske laboratórne účely diagnostické látky, s výnimkou látok na lekárske účely diagnostické prípravky na vedecké účely; diagnostické prípravky na vedecké alebo výskumné účely s výnimkou lekárskych diagnostické prípravky na vedecké alebo výskumné účely; diagnostické prípravky s výnimkou prípravkov na lekárske alebo zverolekárske účely diagnostické reagenty na ovládanie výsledku inseminácie (na vedecké účely); diagnostické skenovacie činidlá na in vivo použitie (s výnimkou činidiel na lekárske účely); diagnostické súpravy obsahujúce skúšobné receptory a činidlá na testovanie určitých baktérií diagnostické testovacie materiály, s výnimkou materiálov pre medicínske použitie diamíny dianizidin; diastáza (enzým) na priemyselné účely diatomit; diatomitová (rozsievková) zemina diatomová zemina diazopapier diazotypický papier dichlór cínu; dichlórbenzén; dichlóretán; dichlórmetán; dichróman draselný; dichróman sodný; dietvlťtalát; difenyl; difenylmetán; diglyceridy; diisopropyl éter; dikalcium fosfát dihydrát; dikyandiamid; dimethylanilin; dimetylftalát; dimetylsulfát; dinitronaftalén; dioxalát draslíka; disperzanty pre celulózový priemysel disperzanty pre papierenský priemysel disperzie anorganických minerálov na báze vody; disperzie minerálnych solí na zabezpečenie odolnosti drevotrieskových dosiek voči ohňu disperzné činidlá; disperzné prípravky z koloidnej siliky; disperzné prostriedky na použitie v cemente; disperzné prostriedky na použitie vo vodných disperziách sadzí; disulfid vápenatý; ditioničitany; dochucovadlá pre zlepšenie chuti jedál dolomit; dolomit na priemyselné účely; doplnky živín z rias na báze vápnika pre akváriá; draselné soli, s výnimkou solí na lekárske účely; draslík; drevitá drvina, drevovina; drevitá múčka, používaná ako výplň pri výrobe plastov drevná buničina (drvina) na výrobné účely drevný lieh (metylalkohol); drevovina; drevný ocot (kyselina octová); drvená drevovina; drvený prírodný oxid železitý; dubienky; duše pneumatík (zmesi na opravu ); duše pneumatík (zmesi na opravu ); dusičnan amónny dusičnan amónny (hnojivo); dusičnan bárnatý dusičnan bizmutitý dusičnan hlinitý'; dusičnan mangánatý dusičnan olovnatý dusičnan ortutnatý dusičnan sodný dusičnan sodný (hnojivo); dusičnan strieborný dusičnan toričitý dusičnan uránu dusičnan vápenatý dusičnan železitý dusičnany dusík; dusíkaté hnojivá dusitan bizmutitý dusitan sodný dusitan strieborný dvojchróman amónny dvojité superfosfátové hnojivá; dvojitý alebo trojitý superfosfát (hnojivo); dvojsýtny fosforečnan draselný dysprózium; elektricky vodivé surové plasty; elektroforézne gély s výnimkou gélov na lekárske a veterinárne použitie; elektrolytické roztoky, s výnimkou roztokov na lekárske účely; elektrolytický nikel na výrobu gravírovaných hologramov; elektrolyty pre batérie; elektrostatické filmy; email (chemické výrobky na matnenie ); email (kalivá pre); emailové frity; emaily a sklo (chemické prípravky na matnenie ); emulgátory; emulgátory na použitie pri výrobe kože a textílií emulgátory na priemyselné účely emulgátory používané pri výrobe kože emulgátory používané pri výrobe textilu emulgátory pre klobásy emulgátory pre polymerizáciu emulzií emulgátory pre potravinárske prípravky emulgátory pre použitie pri výrobe kozmetiky emulgátory pre priemysel spracovania krmiva emulgátory pre priemysel spracovania potravín emulgátory pre rozpúšťadlá emulgátory pre výrobu potravín emulgátory pre výrobu toaletných prípravkov emulgátory pre živice; emulgovateľné deriváty včelieho vosku, používané pri výrobe kozmetických a toaletných výrobkov emulzie citlivé na svetlo emulzifíkačné prípravky emulzifikačné činidlá; enzymatické moridlá (chemické výrobky) používané v priemysle spracovania kožušín; enzymatické moridlá (chemické výrobky) používané v priemysle spracovania kože; enzymatické prípravky na priemyselné účely; enzymatické prípravky na rozkladanie výkalov; enzymatické prípravky na spracovanie výkalov; enzymatické prípravky na rozkladanie odpadových materiálov; enzymatické prípravky na spracovanie odpadových materiálov; enzymatické prípravky na použitie pri odšlichtovaní odevov; enzymatické prípravky na použitie pri odšlichtovaní látok; enzymatické prípravky na dezodorizáciu odpadov; enzymatické prípravky na dezodorizáciu výkalov; enzymatické prípravky používané v textilnom priemysle; enzymatické prípravky pre priemysel výroby saponátov; enzymatické prípravky pre mlynárenský priemysel; enzymatické prípravky pre alkoholový výrobný priemysel; enzymatické prípravky pre pekársky priemysel; enzymatické prípravky pre potravinársky priemysel; enzymatické produkty na blednutie farbených textílií; enzýmy dextrinizácie; enzýmy do nápojov; enzýmy (iné ako na lekárske účel) na označovanie proteínov enzýmy na farbenie; enzýmy na izotermické zosilnenie (na priemyselné použitie); enzýmy na kvasenie enzýmy na ochucovanie; enzýmy na odstraňovanie živice z celulózy v papierenskom priemysle enzýmy na podporu trávenia používané pri výrobe krmiva a potravy pre zvieratá enzýmy na použitie v potravinách; enzýmy na priemyselné použitie získané z biotechnologických procesov; enzýmy na priemyselné účely; enzýmy na spracovanie látok; enzýmy na technické účely; enzýmy na vedecké účely; enzýmy na viazanie; enzýmy používané pri hydrolýze škrobu; enzýmy používané pri hydrolýze bielkovín; enzýmy používané pri spracúvaní cukrovej trstiny; enzýmy používané pri spracovaní potravinárskych vedľajších produktov; enzýmy používané pri výrobe nutraceutík; enzýmy používané pri výrobe ovocných štiav; enzýmy používané pri výrobe krmiva pre zvieratá chované v domácnosti; enzýmy používané v garbiarskom priemysle; enzýmy používané v mliekarenskom priemysle; enzýmy pre garbiarsky priemysel; enzýmy pre pekárenský priemysel; enzýmy pre pivovarnícky priemysel; enzýmy pre potravinársky priemysel; enzýmy pre potraviny alebo nápoje; enzýmy pre priemysel vyrábajúci saponáty; enzýmy pre zmrzlinu; enzýmy (s výnimkou enzýmov na lekárske použitie) na využitie pri nepretržitom homogénnom izotermálnom zosilnení špecifických schém dna; enzýmy (s výnimkou enzýmov na lekárske účely) na nepretržité homogénne izotermálne zosilňovanie špecifických rna schém; enzýmy (s výnimkou enzýmov na lekárske účely) na meranie proteínov; enzýmy (s výnimkou enzýmov na lekárske účely) na označovanie proteínových frakcií; enzýmy (s výnimkou enzýmov na lekárske účely) na meranie proteínových frakcií; enzýmy (s výnimkou enzýmov na lekárske alebo veterinárne účely); enzýmy (s výnimkou enzýmov na lekárske účely) na detekciu proteínov; enzýmy (s výnimkou enzýmov na lekárske účely) na detekciu proteínových frakcií; epoxidové lepidlá na použitie s betónom; enzýmy v tekutej podobe na priemyselné účely; epoxidové lepidlá na univerzálne spájanie a opravy; epoxidové živice; epoxidové živice v surovom stave; erytrit; erbium; espartová buničina ester kyseliny octovej estery; estery celulózy na priemyselné účely; estery glyceridov kyseliny diacetylvínnej; estery glycerínu; estery mastných kyselín; estery mastných kyselín na priemyselné účely; ester)' mastných kyselín pre farmaceutické prípravky; estery mastných kyselín pre použitie vo výrobe; estery polyolov používané ako prísady do potravín; estery' používané pri výrobe farmaceutických produktov; estery vyrobené z mastných kyselín (na použitie pri výrobe); éter kyseliny sírovej; éteralkoholy; étery; etán; éter)' celulózy na priemyselné účely; étery na priemyselné účely; etyl zinku; etylalkohol; etylamín; etylén; etylchlorid; ety lénchlórohy drín; etyléndichlorid; etylénglykol; etylénoxid; etyléter, etánoxyetán; etyljodid zinočnatý; etylmalonát; etylftalát; etyluretán; európium; expandovaná hlina na pestovanie hydroponických rastlín (substrát); expandované grafity; expandované nenasýtené polyesterové živice (surové); expandované syntetické živice (surové); extrakčné chemikálie; farbivá na vedecké a výskumné účely; farby (chemické prípravky na výrobu ); farebný papier (svetlocitlivý); fenantrén; fenol na priemyselné účely; fenolové živice; fenoly; fenyléndiamín; fermentačné extrakty na priemyselné účely; fermentované ryžové otruby používané pri výrobe kozmetiky; fenotiazín používaný ako farmaceutický medziprodukt; fermenty na chemické účely; fermium; ferokyanidy; feromóny, nie na lekárske účely ferosilícium horčíka ferotypové platne (fotografia); filmové podporné prvky pre holografiu; filmy so svetlocitlivou vrstvou, neexponované; filtračné médiá (chemikálie) pre vodu; flokulačné chemikálie na úpravu vody a priemyselnej vody; flokulantv; flokulačné činidlá; flourid sodný; flourokremičitan sodný; fluátové prípravky; fluidizované polyméry na priemyselné účely fluór; fluórchlorid uhlíka fluorescenčné chemikálie; fluorescenčné chemikálie na použitie ako fluorescenčné značky fluorescenčné látky; fluorescenčné štítky pre nukleotidy a proteíny; fluorid amónny; fluorid hlinitosodný; fluorid ceritý; fluorid horečnatý; fluorid sírový používaný ako nevodivá látka pre elektrické prístroje; fluorid vápenatý; fluorit; fluoritové zmesi fluorokremičitan horečnatý fluorované polyméry fluorované živice fluorovodík; fluxovadlá na použitie pri príprave skla; fólie na gravírovanie; formaldehyd; formaldehyd na chemické účely; formiát; formiát sodný; formulované horenie spomaľujúce výrobky na účely znižovanie zápalnosti fosfát amónny; formulované horenie spomaľujúce výrobky na účely zníženia schopnosti vznietiť sa; fosfát bóru; fosfát lítia; fosfát medi; fosfát železa; fosfát zinku; fosfatidy; fosfatizačné činidlá fosfáty; fosfáty (hnojivá); fosfáty na úpravu pitnej vody fosfáty pre priemysel výroby krmív; fosfín; fosfoaminolipíny; fosfoproteín; fosfor; fosforečnan bárnatý fosforečnan hlinitosodný fosforečnan horečnatý fosforečnan mangánatý fosforečnan sodný fosgén; fotochemický materiál fotocitlivé platne fotografické chemické látky; fotografické chemikálie na čistenie svetlocitlivých tlačových platní fotografické chemikálie na spracovanie fotografických filmov fotografické chemikálie na spracovanie fotografických platní fotografické chemikálie na vyvolávanie svetlocitlivých tlačových platní fotografické chemikálie na vyvolávanie fotografických filmov fotografické emulzie fotografické filmy fotografické médiá (chemikálie); fotografické médiá (filmy, neexponované); fotografické platne; fotografické platne so svetlocitlivou vrstvou fotografické redukčné činidlá fotografické senzibilizátory fotografické suché dosky fotografické ustaľovače fotografické vývojky; fotografický papier (ktorý musí byť chemicky scitlivený papier); fotograficky zobraziteľné masky; fotografický papier na negatívy; fotoiniciátory na polymerizáciu umelých živíc; fotokatalyzátory; fotokopírovací papier (svetlocitlivý); fotometrický papier; fotorezisty na výrobu plošných obvodových dosiek fotorezisty pre fotorytie fotosenzitívne materiály (chemikálie); fotosenzitívne materiály (filmy, neexponované); fotosenzitívne médiá (filmy, neexponované); fotosenzitívne médiá (papier); francium; ftalanhydrid; ftalát hydroxypropyl metylcelulózy fúkacie činidlá pre výrobu expandovanej gumy fungicídy (chemické aditíva do ); furán; furfural; gadolínium; gáfor na priemyselné použitie gáfrový olej na priemyselné použitie galaktóza na priemyselné účely galán bizmutu gálium; galotanická (kyselina ); galová (kyselina ) na výrobu atramentu galvanický kúpeľ galvanizácia (prípravky na ); galvanizačné leptacie roztoky galvanizačné prísady galvanizačné zlúčeniny gambír; garbiarske apretúry na kože s výnimkou olejov garbiarske činidlá používané pri výrobe kože garbiarske činidlá (pre kože); garbiarske oleje na kože zvierat; garbiarske prípravky na spracovanie kože garbiarske zmesi na kože zvierat genetické identifikačné testy pozostávajúce z reagentov geneticky modifikované semená pre poľnohospodársku výrobu getre (chemicky aktívne látky); glejové prípravky na ošetrovanie stromov gliadín na priemyselné účely globulín na priemyselné účely glukóza na priemyselné účely glukóza pre potravinársky priemysel glukozidy; glukózové prípravky na priemyselné účely glukózový prášok na priemyselné účely glukózový sirup na priemyselné účely glutamát na priemyselné účely glutelín na priemyselné použitie; glutén (lepidlo) s výnimkou kancelárskych lepidiel a lepidiel pre domácnosť glutén na priemyselné účely glutén pre potravinársky priemysel glyceridy; glycerín na priemyselné účely; glycerol; glykogén; glykol; glykoléter; glykoproteín; glykozidy; glyoxalové reakčné činidlá grafit; grafit na priemyselné účely; grafit pre jadrovú energiu; gramofónové platne (prípravky na renováciu ); granule z prevzdušneného betónu používané na viazanie oleja granulovaný uhlík; granulovaný vápenec na poľnohospodárske účely guáno; gumený cement na opravu pneumatík gumové adhezíva na priemyselné účely gumy (lepidlá) na priemyselné účely; gumy (lepidlá) s výnimkou glejov na kancelárske použitie a pre domácnosť gurjunový (z rastliny dipterocarpus alatus) balzam na výrobu fermeží halogenidy; halogenidy a soli halogénových kyselín; halogenidy hliníka; halogénvodíkové kyseliny; halogény; hasiace médiá; halotrichit; hasiace penové zmesi hasiace prípravky hasiace zmesi; hasiace zmesi, predovšetkým hasiace peny; hemicelulóza; heterocyklické zlúčeniny; hexachlóretán; hélium; hexametyléndiamín histologické fixačné prostriedky; hliníkové plátové materiály s nátermi citlivými na uv žiarenie; hliníkový prášok; hlinitan sodný; hlinitan vápenatý; hnacie plyny pre aerosóly; hnoj pre črepníkové rastliny; hnojené podklady z minerálnej vlny na pestovanie rastlín hnojenie (prípravky na ); hlinitan; hnojivá; hnojivá bez obsahu chlóru hnojivá, hnojivá na trávy a trávniky hnojivá na báze chemicky zmenených zlúčenín hnojivá na domáce použitie; hnojivá na listy, ktoré sa nanášajú na rastliny počas obdobia stresu; hnojivá na listy, ktoré sa nanášajú na rastliny počas fázy rýchleho rastu; hnojivá na trávy a trávniky; hnojivá obohatené o mikroorganizmy; hnojivá obsahujúce antioxidanty; hnojivá obsahujúce dusík a horčík; hnojivá obsahujúce dusíkaté zlúčeniny; hnojivá (poľnohospodárske ); hnojivá pre poľnohospodárstvo vyrobené z morských rias; hnojivá s viaceíými živinami; hnojivá v pevnej forme; hnojivá v tekutej podobe; hnojivá vyrobené z morských látok; hnojivá z rybej múčky; hnojivá získané spracovaním odpadu dážďovkami hnojivo na báze chloridu draselného hnojivo na báze kalcinovaného draslíka hnojivo na báze síranu draselného hnojivo pre pôdy a pôdne substráty; hnojivové prípravky z minerálnej vlny na pestovanie rastlín hnojivové zlúčeniny; hnojivové zmesi s pomalým uvoľňovaním holmium; homogénne katalyzátory horčíkové prípravky na výrobné účely horečnaté soli na priemyselné účely horečnaté soli pre výrobné procesy hormóny na aktiváciu dozrievania ovocia; hormóny odvodené z extraktov týmusu (s výnimkou hormónov na lekárske účely); hormóny pre urýchlenie dozrievania ovocia a zeleniny; hotové vosky na štepenie stromov; huminové kyseliny; humus; humus na povrchové hnojenie hydratovaný oxid hlinitý hydratovaný síran vápenatý hydráty; hydraulické kvapaliny; hydraulické kvapaliny na všeobecné použitie; hydraulické kvapaliny so štyrmi alebo viacerými atómami uhlíka; hydraulické oleje pre brzdové okruhy; hydraulické prevodové kvapaliny; hydraulický obvod (kvapaliny do ); hydrazín; hydrazobenzén; hydrazón; hydrochinín; hydrogélové polymérové nátery; hydrogén uhličitan sodný na chemické účely; hydrogenfosforečnan vápenatý; hydrogensiričitan sodný; hydrogenuhličitan sodný; hydrolyzovaný škrob na priemyselné účely; hydrosiričitany; hydrouhličitan amónny; hydroxid bárnatý; hydroxid ceritý; hydroxid draselný; hydroxid hlinitý; hydroxid horčíka; hydroxid horečnatý; hydroxid horečnatý na priemyselné účely; hydroxid horečnatý na výrobné účely; hydroxid horečnatý používaný ako katalyzátor vo výrobe; hydroxid nikelnatý; hydroxid sodný na priemyselné účely; hydroxid vápnika; hydroxidy; hydroxidy alkalických kovov hydroxyetyl metylcelulóza hydroxypropyl celulóza; 11 používaný ako tixotropné činidlo pre suspenzie 11 používaný ako napučiavacie činidlo pre suspenzie íl používaný ako zahusťovacie činidlo pre suspenzie ílový výplach (chemické aditíva do ); impregnačné činidlá pre betón; impregnačné látky pre exteriérové povrchy budov (s výnimkou farieb alebo olejov); impregnačné prípravky na textil (vodovzdorná úprava); imunoglobulíny, s výnimkou imunoglobulínov na lekárske účely imunologické antiséra, s výnimkou tých na lekárske účely imunologické protilátky, s výnimkou tých na lekárske účely imunologické testovacie činidlá, s výnimkou činidiel na lekárske účely; imunologické testy založené na polypeptidoch na určenie imunologického profilu, s výnimkou tých na lekárske účely; invivo činidlá na diagnostické snímanie na vedecké využitie; in vivo diagnostické reagenty na vedecké účely; in vivo rádiodiagnostické činidlá na vedecké účely; in vivo rádiologické kontrastné látky na vedecké účely; indikátorový papier; indikátorov)' papier (lakmusový papier) na priemyselné použitie indikátorový papier (lakmusový papier) na vedecké účely indikátorový papier (lakmusový papier); indikátory (chemikálie) na vedecké účely; indol na priemyselné účely; inertné plyny na priemyselné účely; inertné plyny na vedecké účely; inertné plyny, s výnimkou plynov na lekárske účel)'; inhibítory prilepovanie častíc; inkrustácia (látky proti vytváraniu alebo na odstraňovanie ); inštalatérske pasty izoflavón na prípravu potravín izokyanátové zlúčeniny; izolačné kompozície proti vlhkosti (s výnimkou farieb); izotopy na priemyselné účely jód na chemické účely jód na priemyselné účely jodid hlinitý jodid sodný jodid strieborný jodid vápenatý jodidované bielkoviny jodidované soli jodidy; jodidy, s výnimkou tých na lekárske alebo farmaceutické účely; jódované bielkoviny; jódové tinktúry na priemyselné účely; kainit; kakodylchlorid; kal (vrtný ), vrtný výplach; kalcinovaná sóda; kalcinovaná sóda, bezvodý uhličitan sodný kalcinovaný kaolín na priemyselné účely kalenie kovov (prípravky na ); kaliace chemikálie na použitie pri spájkovaní kaliace chemikálie používané pri obrábaní kovov kaliace látky na spájkovanie kaliace látky na zváranie kaliace tekutiny; kaliace zlúčeniny na použitie pri tvarovaní kovov kalibračné kvapaliny; kalifomium kalivá do skla kalivá pre email kalomel (chlorid ortutný); kaly na vŕtanie hornín kamenec (hlinitý ); kamenná soľ; kamenná soľ (na rozmrazovanie); kamenec; kaolín; karbazol; karbid; karbid kremičitý (surovina); karbid kremíka karbid volfrámu karbid vápenatý karbidy; karbolineum na ošetrovanie rastlín karboxymetylcelulóza katalytické činidlá katalyzátory (chemické ); katalyzátory na krakovanie ropy; katalyzátory na krakovanie uhľovodíkov; katalyzátory na použitie pri výrobe plastov, gumy a polymérov; katalyzátory na použitie pri výrobe priemyselných chemikálií; katalyzátory na použitie pri výrobe polymérov; katalyzátory na rafináciu uhľovodíkov; katalyzátory na regulovanie ozónových emisií; katalyzátory na regulovanie emisií oxidu uhličitého; katalyzátory na regulovanie vodíkových emisií; katalyzátory na regulovanie uhľovodíkových emisií; katalyzátory na výrobu gumy; katalyzátory na výrobu uretánu; katalyzátory na vytvrdzovanie; katalyzátory na zlepšovanie spaľovania; katalyzátory oxidu manganičitého; katalyzátory používané v priemysle spracovania ropy; katalyzátory používané v chemických procesoch; katalyzátory pre chemické a biochemické procesy; katalyzátory pre iné ako biologické procesy; katalyzátory pre procesy oxidácie; katalyzátory pre syntetické živice; katalyzátory viditeľného žiarenia; katechu (extrakt východoindickej akácie); katiónové polyméry kaučuk (látky na ochranu ); kazeín na priemyselné účely kazeín pre potravinársky priemysel kebračo na činenie kebračo na priemyselné účely keramické frity keramické glazúry; keramické materiály v podobe granúl, používané v priemysle keramické materiály v podobe prášku, používané v priemysle keramické materiály v podobe pasty, používané v priemysle keramické mikroguľôčky, používané ako výplň keramické mikroguľôčky pre použitie ako vystužujúce materiály keramické zlúčeniny, ktoré sú odolné voči opotrebovaniu keramický prášok na formovanie piezoelektrických súčiastok keramika (zmesi na výrobu technickej ); ketoglutarová kyselina ketóny; kieserit (vodnatý sulfát horečnatý); kinematografické filmy, svetlocitlivé ale neexponované klíčivosť zeleniny (prípravky proti ); klinické diagnostické látky, s výnimkou látok na lekárske alebo veterinárne účely kmeňové bunky na vedecké účely; kmeňové bunky na výskumné účely kmeňové bunky na výskumné alebo vedecké účely kmeňové bunky nie na lekárske alebo zverolekárske použitie kobaltové chemikálie; kofeín a kofeínové výťažky na priemyselné účely kolagén na priemyselné použitie; kolagén používaný ako nespracovaná prísada pri výrobe kozmetiky; kolagénové prísady do kozmetických príprav kov; koloidné prípravky na výrobné účely; kolódium; koloidný silikát; kolorimetrické chemikálie; komplexné hnojivo; komplexné soli; kompost; kompost z morských rias; kompostové zmesi materiálov na báze minerálov v podobe častíc; kompostové zmesi obohatené organickými látkami; komposty pre záhradkárske pestovateľské médiá; kompozície na povrchovú úpravu (chemikálie), s výnimkou farieb; koncentrovaná bielkovinová kyselina pre výrobu syra; koncentrované rezné chladiace kvapaliny; kondicionéry pre chladiace systémy; kondicionéry pre pôdu; konštrukčné lepidlá na automobilové účely; konštrukčné lepidlá na stavebné účely; kontaktné lepidlá (spojivá); kontaktné lepidlo pre drevo kontaktné lepidlo pre lamináty; kontrastné činidlá používané pri molekulárnom zobrazovaní kontrastné médiá, s výnimkou médií používaných pri lekárskom zobrazovaní konzervačná soľ s výnimkou soli na konzervovanie potravín konzervačné látky pre gumu (chemikálie); konzervačné látky pre povrchy budov (chemické) s výnimkou farieb a olejov konzervačné látky pre rastliny konzervačné nátery na semená; konzervačné (ochranné) látky používané vo farmaceutickom priemysle konzervačné prípravky do cementu, s výnimkou farieb a mazadiel konzervačné prípravky do cementu konzervačné prípravky na ošetrovanie osiva; konzervačné prípravky pre zachovanie životaschopnosti mikroorganizmov v kultúrach (na vedecké účely) konzervačné prípravky na budovy (s výnimkou farieb a olejov); konzervačné prípravky pre farmaceutiká konzervačné prípravky pre rezané kvety konzervačné prísady do farmaceutických prípravkov konzervačné prostriedky na kov (chemické); konzervačné zmesi pre cement (s výnimkou farieb alebo olejov); konzervanty na betón, s výnimkou farieb a olejov konzervanty pre potraviny kopolyesterové živice; kopolymérové guľôčky používané v oblasti výroby kopolyméry; kôra z kebrača na priemyselné účely kôra z mangrovníka na priemyselné účely korozívne prípravky kostná múčka (hnojivo); kotúče papiera (svetlocitlivé); kovoobrábacie činidlá s chladiacim účinkom kovoobrábacie činidlá s preplachovacím účinkom kovové masky na vzory grafických obrazov (svetlocitlivé); kovové zváracie spájky kovové vytvrdzovacie zlúčeniny kovy alkalických zemín kovy vzácnych zemín kovy zemín; koža (chemické prípravky na vodovzdornú impregnáciu ); koža (chemické prípravky na impregnáciu ); koža (garbiarske prípravky na ); koža (lepidlá na ); koža (tmel na); krakovacie katalyzátory pre ropný priemysel; krakovacie katalyzátory používané v priemysle rafinovania ropy; kremičitan draselný; kremičitan vápenatý; kremičitan zinočnatý; kremičitan vápenatý (hnojivo); kremičitany sodíka; kremíkom modifikované polyéterové polyoly; kremíkové polovodiče; kreozot na chemické účely; kreozot na priemyselné použitie; krezol; krotónaldehyd krvná múčka (hnojivo); krvné uhlie kryogénne prípravky kryolit; kryoskopické činidlá kryptón; kryštalická celulóza; kryštalické molekulárne sušidlá (molekulárne sitá) používané ako katalyzátory v petrochemickom priemysle kryštalické molekulárne sitkové látky na sušenie používané ako katalyzátory v chemickom priemysle kryštalické molekulárne sitkové látky na sušenie pre použitie na podporu katalyzácie v priemysle kultivačné médiá (rastové médiá); kultúrj' biologických tkanív s výnimkou kultúr na lekárske alebo zverolekárske použitie; kultúry mikroorganizmov nie na lekárske a zverolekárske použitie; kultúry mikroorganizmov pre papierenský priemysel; kultúry mikroorganizmov na priemyselné účely; kultúry s výnimkou kultúr na lekárske alebo veterinárne účely; kultúry z bunkových médií (s výnimkou kultúr pre lekárske alebo veterinárne účely); kumén; kúpele (tónovacie ) (fotografia); kurkumový papier; kvapaliny do hydraulických obvodov; kvapaliny do prevodoviek; kvapaliny do riadení s posilňovacom; kvapaliny na absorbovanie nárazov; kvapaliny na leptanie hliníka; kvapaliny na leptanie lakovaného dreva; kvapaliny na leptanie maľovaného dreva; kvapaliny na leptanie nafukovacích predmetov; kvapaliny na leptanie plastov; kvapaliny na leptanie skla; kvapaliny na odstraňovanie síranov z akumulátorov kvapaliny na používanie v obrábaní kovov; kvapaliny na prepravu časticových materiálov vo vrtoch zemného plynu kvapaliny na prepravu časticových materiálov v geotermálnych vrtoch kvapaliny na prepravu časticových materiálov v ropných vrtoch kvapaliny na prepravu časticových materiálov v studniach kvapaliny na prepravu štrku; kvapaliny na rýchle ochladzovanie používané pri obrábaní kovov kvapaliny na vŕtanie kvapaliny na vŕtanie homín; kvapaliny používané pri obrábaní kovov (s výnimkou rezania); kvapaliny pre automatické prevodovky kvapaliny pre hydraulické zariadenia kvapaliny pre hydraulické brzdy kvapaliny pre ropný priemysel; kvapaliny vytvárajúce dym určené pre zariadenia na výrobu hmly; kvartérne amóniové zlúčeniny; kvasinky (mliečne ) na priemyselné účely; kvasinky (mliečne ) pre potravinársky priemysel; kvety (prípravky na konzerváciu ); kyanamid vápenatý; kyanamid vápenatý, dusíkaté vápno (hnojivo); kyanatan draselný kyanatany kyanid draselný kyanid sodný kyanid strieborný kyanid vápenatý kyanidy; kyanidy a kyanáty kyanotypia (roztoky na ); kyanovodík kyanoželezitan draselný kyanoželeznatan draselný; kypridlá pôdy (s výnimkou sterilizačných kondicionérov); kyselina adipová; kyselina antranilová; kyselina boritá na priemyselné účely; kyselina borová; kyselina chlórosulfónová; kyselina chlorovodíková (chlorovodík); kyselina cholová kyselina chrómová kyselina citrónová; kyselina citrónová na priemyselné účely; kyselina dusičná; kyselina fluórokremičitá; kyselina fluórová; kyselina fluorovodíková; kyselina fosforečná; kyselina ftalová; kyselina galová; kyselina glukónová; kyselina glutámová ako surovina na výrobu kozmetických prípravkov kyselina glutámová na priemyselné použitie kyselina jantárová kyselina jodičná; kyselina jodičná, s výnimkou kyseliny jodičnej na lekárske účely; kyselina krotónová; kyselina metakrylová; kyselina mliečna; kyselina monochlóroctová; kyselina mravčia; kyselina olejová; kyselina olejová na výrobu mastí; kyselina olejová na výrobu mydiel; kyselina olejová na výrobu kozmetiky; kyselina olejová na výrobu lubrikačných olejov; kyselina oxálová, kyselina etándiová; kyselina palmitová; kyselina perchlórová; kyselina peroxodisírová; kyselina pikrová, trinitrofenol; kyselina pyrolignínová; kyselina salicylová; kyselina sebaková, kyselina dekándiová kyselina siričitá plyn (oxid siričitý); kyselina sírová kyselina stearová kyselina sulfmová kyselina uhličitá kyselina valérová kyselina vínna kyseliny; kyseliny na leptanie glazúry kyseliny na leptanie; kyseliny na prípravu krmiva pre zvieratá kyslík; kyslík na priemyselné použitie laboratórne chemikálie na vedecké účely laboratórne činidlá na vedecké účely laboratórne plyny; laboratórne reagenty na vedecké účely používané pri analýze uhľovodíkov lakmusový papier lakový benzín laktám; laktitol používaný pri výrobe potravín laktóza na priemyselné účely laktóza pre potravinársky priemysel laktóza (surovina); lamináty zo svetlocitlivého papiera laminovacie činidlá lampové sadze na priemyselné účely lantán; latexové lepidlá (nie na kancelárske alebo domáce účely); latexové prísady pre lepidlá; látka zlepšujúca spracovateľnosť hmôt (plastifikátor); látky na absorbovanie radiácie látky na čistenie kvapalín látky na čistenie plynov látky na čistenie plynu; látky na galvanické pokovovanie na substrátoch; látky na konzerváciu a ochranu semien; látky na konzervovanie rezaných kvetov; látky na laboratórne účely; látky na leptanie betónu; látky na leptanie kamenných výrobkov; látky na leptanie malty; látky na leptanie tehál; látky na ochranu pred ľadom; látky na ochranu pred mrazom; látky na odstránenie leštidla; látky na odstraňovanie lepidiel; látky na odstraňovanie leštidiel; látky na odstraňovanie mastnoty ako súčasť priemyselnej prevádzky látky na odstraňovanie oleja, používané vo výrobnom procese látky na podporu katalyzátorov pozostávajúce z anorganických oxidov látky na podporu rastu rastlín látky na rast rastlín; látky na regulovanie rastu vodných burín; látky na regulovanie rastu vodných rastlín; látky na regulovanie rastu rastlín; látky na stabilizovanie pôdy; látky na temperovanie; látky na urýchľovanie tuhnutia betónu; látky na zabraňovanie zadierania sa (chemikálie); látky na záhradkárske účely, vytvorené pomocou technológií genetického inžinierstva látky na zlepšenie vlastností pôdy (s výnimkou sterilizačných látok); látky na zlepšovanie pôdy; látky na zmäkčovanie kože; látky na zmäkčovanie vody; látky na znižovanie spotreby paliva; látky používané pre akvakultúry (s výnimkou farmaceutík); látky podporujúce horenie (chemické prísady do motorových olejov); látky používané pri spracovaní kože; látky používané v genetických testovacích súpravách (nie na lekárske účely); látky pre zlepšenie chuti pre potraviny látky pre zlepšenie chuti pre jedlá látky proti starnutiu na priemyselné účely látky spomaľujúce plamene látky spôsobujúce klesanie v mieste nalievania; látky z polyesterovej pasty, používané pri vypĺňaní prasklín v povrchoch; látky' z polyesterovej pasty, používané pri oprave dier v povrchoch; látky z polyesterovej pasty, používané pri vypĺňaní trhlín; látky z polyesterovej pasty, používané pri oprave trhlín; látky z polyesterovej pasty, používané pri oprave prasklín v povrchoch látky z polyesterovej pasty, používané pri vypĺňaní dier v povrchoch látky zlepšujúce pôdu laurylalkohol; lecitín derivovaný zo sóje používaný pri výrobe potravín lecitín na použitie vo výrobe; lecitín na priemyselné použitie pri výrobe potravinových výrobkov; lecitín na priemyselné účely; lecitín používaný pri výrobe čokolády; lecitín pre potravinársky priemysel; lecitín (surovina); legovacie plyny (s výnimkou tých na lekárske účely); legovacie zlúčeniny na výrobu polovodičov lejárske formy (prípravky na ); lejárske prípravky na priemyselné účely lejársky olej; lepiace látky pre lepiace pásky lepiace materiály pre stavebníctvo lepiace pásky citlivé na tlak (citlivé); lepiace tavné zmesi; lepiace výplne pre vypĺňanie povrchových kazov; lepiace zlúčeniny z epoxidových živíc; lepiace zmesi z epoxidových živíc na priemyselné účely; lepidlá (adhezíva), s výnimkou lepidiel pre domáce použitie alebo pre použitie v papiernictve lepidlá do malty lepidlá do omietok; lepidlá, ktoré sa vytvrdzujú pôsobením uv žiarenia, určené pre polovodičové čipy lepidlá na báze kaučuku (adhezíva) pre priemyselné použitie; lepidlá na báze kaučuku (adhezíva), s výnimkou tých na domáce použitie alebo použitie v papiernictve lepidlá na báze vody na priemyselné účely; lepidlá na báze vody (s výnimkou tých na kancelárske alebo domáce použitie); lepidlá na biliardové tága lepidlá na čižmy lepidlá na dlažbu; lepidlá na drevo pri jeho opracovaní na priemyselné účely; lepidlá na gumu (s výnimkou tých na domáce alebo kancelárske účely); lepidlá na keramické nátery; lepidlá na krytiny stropov; lepidlá na lepenie plagátov; lepidlá na nástenné krytiny; lepidlá na obkladačky na steny; lepidlá na obkladačky pre podlahy, stropy a steny; lepidlá na obklady a dlažby; lepidlá na obklady stien; lepidlá na obrazovky; lepidlá na opravu pneumatík; lepidlá na ornamentálne dlažby; lepidlá na podlahové dlaždice; lepidlá na podlahové krytiny; lepidlá na pokladanie keramických dlaždíc; lepidlá na prenos vzorov na textílie; lepidlá na priemyselné účely vo forme náterov; lepidlá na priemyselné účely v podobe stružlín; lepidlá na priemyselné účely v podobe vločiek; lepidlá na priemyselné účely v podobe šupín; lepidlá na priemyselné účely v podobe granúl; lepidlá na pripevňovanie nástenných obkladačiek; lepidlá na pripevňovanie omietky; lepidlá na pripevňovanie izolačných dosiek; lepidlá na sklo; lepidlá na spájanie kovu s kovom (s výnimkou lepidiel na kancelárske alebo domáce použitie); lepidlá na stavebné účely lepidlá na tapetovanie lepidlá na tapety lepidlá na viazanie kníh; lepidlá na vonkajšie strany kartónu na zabránenie šmýkaniu lepidlá používané pri spájaní materiálov (priemyselné); lepidlá používané v elektronickom priemysle lepidlá na zabezpečenie odolnosti voči vode lepidlá používané v stavebnom priemysle lepidlá používané v stavebníctve lepidlá pre elektroakustický priemysel lepidlá pre elektrooptický priemysel; lepidlá pre komponenty slúžiace na podávanie liekov transdermálne; lepidlá pre oblasť fotografie; lepidlá pre oblasť vedy; lepidlá pre sieťotlač; lepidlá pre strojársky priemysel; lepidlá pre tlač šablón; lepidlá pre výrobky z cementu; lepidlá pre výrobu chirurgických obväzov; lepidlá pre výrobu nábytku; lepidlá pre výrobu obkladov stien; lepidlá pre výrobu preglejky; lepidlá pre zabránenie uvoľneniu kolesových matíc; lepidlá syntetického pôvodu na priemyselné použitie; lepidlá, s výnimkou lepidiel pre kancelárske účely alebo pre použitie v domácnosti lepidlá zo syntetickej živice na účely laminovania lepidlo na obuv; lepidlo z arabskej gumy (s výnimkou lepidla na kancelárske alebo domáce účely); leptacie chemikálie; lepidlové pasty na tapety; leptacie činidlá; leptacie gély; leptacie moridlá (kyseliny); leptacie zlúčeniny leptadlá; leptadlá na priemyselné účely; leptadlá používané pri výrobe polovodičov; leptadlá používané pri výrobe plošných obvodových dosiek; leptadlá používané v oblasti výroby; leptavé hydroxidy alkalických kovov; leptavé kyseliny; liadok; liehové lepidlo na priemyselné účely liehový ocot (vodný roztok kyseliny etánovej); lignín; lignosulfonáty lipidy používané v priemysle lipozómy na iné ako lekárske účely listový kompost (hnojivo); listy svetlocitlivého papiera ako médiá na spracovanie fotografických obrazov lítium; litografické chemikálie lúh sodný (hydroxid sodný); lutécium (cassiopeium); lyková buničina; lyzozýmy na priemyselné použitie magnetická kvapalina na priemyselné účely magnetické ferozliatiny magnetický oxid železa; magnézia (oxid horečnatý), s výnimkou magnézie na farmaceutické účely magnezit; maltitol (náhradka cukru); maltodextríny používané pri výrobe mangán (hnojivo); manganát manganistan sodný mangánový kamenec manitol manóza; maskovacie činidlá do náterových farieb maskovacie činidlá s aktivátorom maskovacie činidlá s inhibítorom; maskovacie činidlá s oxidačným činidlom maskovacie látky; maskovacie zlúčeniny používané pri výrobe plošných obvodových dosiek maskovacie zlúčeniny používané pri výrobe polovodičov mäso (chemické prípravky na údenie ); mäso (prípravky na zjemnenie ) na priemyselné účely mastenec (kremičitan horečnatý); mastenec na použitie vo farbách mastivá/separátory na formy mastné kyseliny; mastné kyseliny na priemyselné účely mastnota (prípravky na oddeľovanie ); materiál na zlepšovanie pôdy; materiály zlepšujúce kvalitu pôdy na záhradkárske účely matnenie okien (chemické prípravky proti ); materiály zlepšujúce kvalitu pôdy na poľnohospodárske účely medené chemikálie; médiá na zaznamenávanie vizuálnych obrazov (svetlocitlivé fdmy); médiá používané v oddeľovacích technikách (iné ako lekárske); médiá používané v chromatografii (iné než lekárske); médiá používané v ofsetovej litografickej tlači; médiá pre bunkové kultúry pre použitie v biotechnologickom priemysle; médiá pre bunkové kultúry pre použitie v nelekárskych výskumných laboratóriách; médiá pre krvné kultúry na vedecké účely; médiá s kultúrami na mikrobiologické účely; média zachytávajúce leukocyty, s výnimkou tých na lekárske účely; medziprodukty na prípravu derivátov organických chemických halogénov; melamín; melamínové živice meniče iónov (chemické látky); merkaptán; metafosforečnan manganatý metaláty (kovové soli kyselín); metalocén; metaloidy; metán; metanol; metylacetát; metylalkohol (metanol); metylamín; metylbenzén; metylbenzol; metylcelulóza; metylcelulóza používaná ako základný produkt v kozmetickom priemysle; metylchlorid; metylénchlorid; metylester; metyléter; miešané hnojivá; miešané lepiace penové cementy; mikrobiálne očkovacie látky, s výnimkou látok na lekárske účely mikrobiotické organizmy, s výnimkou organizmov na lekárske účely mikrofilmy (svetlocitlivé, neexponované); mikrofiš (svetlocitlivý, neexponovaný); mikroguľôčky celulózy (ako surovina); mikromleté polyetylénové vosky na výrobné účely mikronosiče, s výnimkou látok na lekárske účely mikroorganizmy na podporu rastu rastlín; mikroorganizmy na rozpad toxínov (s výnimkou tých na lekárske účely); mikroorganizmy na údržbu rybníkov; mikroživiny pre plodiny; minerálne hnojivové prípravky; minerálne kyseliny; minerálne látky na úpravu vody používané v bazénoch a kúpeľoch minerálne plnidlá; minerálne prípravky na výrobné účely; minerálne prípravky používané ako doplnky výživy rastlín; minerálne produkty používané pri pestovaní rastlín minerálne sorbenty; minerálne výplne na priemyselné účely; minerálne výplne na výrobné účely; minerály vo forme prášku určené na priemyselné použitie; mliečne fermenty na chemické účely; mliečne fermenty na priemyselné účely; mliečne fermenty pre potravinársky priemysel; mliečne kultúry pre potravinársky priemysel; mliečne kvasinky (bakteriálne prípravky) na výrobu potravín; močovina (hnojivo); močovinoformaldehydové živice (nespracované); močovinové živice (nespracované); močovinovoformaldehydové živice modifikátory v podobe chemických zlúčenín modifikované škroby na priemyselné účely modifikované želatínové škroby na priemyselné účely modrá skalica molybdénan amónny molybdénan sodný monoglyceridy; monoklonálne protilátkové činidlá, s výnimkou tých na lekárske účely; monoklonálne protilátky na kvantitatívne určovanie podskupín bielych krviniek (s výnimkou tých na lekárske účely) monoklonálne protilátky na kvalitatívne určenie podskupín leukocytov (s výnimkou tých na lekárske účely) monoklonálne protilátky na vedecké účely; monoklonálne protilátky na diagnostické účely (s výnimkou tých na lekárske účely); monoklonálne protilátky na priemyselné účely; monoklonálne protilátky používané na výskum hematopoetických systémov (s výnimkou tých na lekárske účely) monokryštály kremíka; monoméry na použitie ako tesniace prostriedky monoméry na výrobu stomatologických výrobkov monoméry styrénu; moriace roztoky na odstraňovanie náterov z kovov; moriace roztoky na odstraňovanie usadenín z kovov; moriace roztoky na priemyselné účely; moridlá na kovy; moridlá na semená; moridlá osiva; moridlá na tabak; morská soľ na konzervovanie, s výnimkou morskej soli na konzervovania potravín morská voda v prášku (obnoviteľná pridaním vody) pre akváriá morská voda v prášku (obnoviteľná pridaním vody) pre rybníky morské chaluhy (hnojivo); morské hnojivo; motorové palivá (chemické aditíva do ); mraziace činidlá na chladenie mechanických komponentov mraziace činidlá na chladenie elektronických komponentov mraziace činidlá na mrazenie biologických vzoriek múčka z olejnatých semien na priemyselné účely múka na priemyselné účely; mulč na obohacovanie pôdy v poľnohospodárskom prostredí mulč na obohacovanie pôdy v záhradkárskom prostredí mulč na obohatenie pôdy (hnojivo); murivo (prípravky na konzerváciu ) s výnimkou farieb a lakov mydlá (kovové ) na priemyselné účely mydlové stabilizátory; nabité živice pre výrobu obalov elektrických vinutí; naftalín; naftionát sodný; nafty lamín; náhrady pôdy; náhrady tekutých hnojív; nárazy tlmiace tekutiny; náterové činidlá (chemikálie), s výnimkou farieb náterové látky na ochranu pred účinkami inkrustácie náterové látky (chemikálie), s výnimkou farieb náterové látky na optické vlákna; náterové látky (okrem farieb) na ochranu pred účinkami vody nátery na zabezpečenie vodotesnosti (chemikálie); náterj' obsahujúce kremeň na optické sklo nátery obsahujúce kremeň na šošovky; nátery odolné proti pôsobeniu počasia (chemické, s výnimkou farieb); nátery v podobe podporných médií pre holografické fólie; nátery v podobe spájkovacej masky na výrobu elektronických dielov; nátery z nenasýtených polyesterových živíc; nátery zakrivené elektrónovým lúčom; nauhličovacie činidlá; neexponované citlivé fotografické filmy používané pri výrobe mikrofilmov neexponované farebné fotografické filmy neexponované filmy neexponované filmy pre fotoaparáty; neexponované fotografické filmy na výrobu dosiek s plošnými obvodmi; neexponované fotografické filmy; neexponované kinematografické filmy; neexponované fotografické platne; neexponované rôntgenové filmy; neexponované svetlocitlivé fotografické filmy používané pri výrobe mikrofilmov; neexponované svetlocitlivé litografické fólie; neexponované svetlocitlivé platne; neexponované svetlocitlivé litografické platne; neexponované svetlocitlivé litografické filmy; neexponované svetlocitlivé litografické papiere; neexponovaný fotografický film; neexponovaný fotografický papier; neexponovaný svetlocitlivý mikrofiš; nehorľavé prchavé organické chemické kvapaliny; nekovové oxidy; neexponovaný svetlocitlivý papier nemrznúca zmes nemrznúce chemikálie nemrznúce kvapaliny; nemrznúce kvapaliny na ostrekovanie čelného skla; nemrznúce zmesi pre chladiace systémy vozidiel; nemrznúce zmesi; nenasýtené polyesterové živice; nenasýtený polyester; neodým; neón; neopentylglykol na výrobné účely neosvetlený suchý film nepremokavé zmesi (okrem farieb); neptúnium; nespracované akrylonitrilbutadiénstyrénové živice nespracované akrylové látky nespracované akrylové latexy; nespracované akrylové živice používané akoaditívy k vláknam nespracované bielkoviny; nespracované bielkoviny používané v priemysle nespracované bielkoviny používané vo výrobe nespracované chemikálie nespracované diallylizoftalátové živice nespracované fluóropolymérové živice nespracované furánové živice nespracované kazeínové živice nespracované obalové živice; nespracované plastové materiály v podobe prášku, tekutiny alebo pasty nespracované plasty; nespracované plasty (plasty v primárnej forme); nespracované plasty pre priemyselné účely nespracované plasty prírodného pôvodu nespracované plasty v akejkoľvek forme nespracované plasty vo forme prášku alebo granúl nespracované polyamidové živice nespracované polyarylátové živice; nespracované polybenzimidazolové živice nespracované polybutylénové živice nespracované polybutylénteraftalátové živice nespracované polyetyléntereftalátové živice nespracované polyfenylénoxidové živice nespracované polyfenylénsulfidové živice nespracované polykarbonátové živice nespracované polymetylmetakrylátové živice nespracované polysulfónové živice nespracované polyvinylalkoholové živice nespracované propionátové živice nespracované styrénakrylonitrilové živice nespracované syntetické polypropylénové živice nespracované syntetické polyméry; nespracované syntetické živice na výrobu odlievacích zmesí nespracované syntetické živice na výrobu plastických formovacích a liacích zmesí nespracované syntetické živicové materiály, ktoré možno vytvrdzovať pomocou žiarenia nespracované syntetické živicové materiály, ktoré možno vytvrdzovať pomocou tepla nespracované termoplastové živice nespracované umelé plasty; nespracované umelé živice ako surové materiály v podobe práškov, kvapalín alebo pasty; nespracované umelé živice na výmenu iónov, slúžiace na úpravu vody pri výrobe elektriny; nespracovaný polystyrén; nikelnaté chemikálie; nitrát celulózy; nitroaminofenol; nitrobenzén; nitrocelulóza; nitro fenol; nitroglycerín; nitronaftalén; nitroparafín; nitrotoluén; nitrotoluidin; nízko substituovaná hydroxypropylcelulóza nízkokalorické sladidlá (umelé, chemické); nosiče katalyzátorov nukleoproteín; nukleová kyselina používaná v procesoch amplifíkácie nukleových kyselín (s výnimkou tých na lekárske účely); nukleové kyseliny; nukleové rekombinantné kyseliny; obilné bielkoviny na priemyselné účely; obkladačky na steny (lepidlá, spojivá na ); obklady na betón; obklady na mramor; oceľ (prípravky na konečnú úpravu ); ochranné balzamy na rany stromov ochranné plyny na zváranie; ochranné povlaky aplikované v tekutej forme používané na betón (s výnimkou farieb a olejov); ochranné povlaky na balkóny (s výnimkou farieb alebo olejov); ochranné povlaky na chodníky (s výnimkou farieb alebo olejov); ochranné povlaky na parkovacie plošiny (okrem farieb alebo olejov); ochranné povlaky pre zabezpečenie odolnosti povrchov budov proti vode (s výnimkou farieb alebo olejov) ochranné povlaky vo forme sprejov pre použitie na betón (s výnimkou farieb a olejov); ochranné povrchové vrstvy na budovy (s výnimkou farieb alebo olejov); ochranné prípravky na tehlové murivo s výnimkou farieb a olejov ochranný balzam na ošetrovanie stromov ochranný film (maska pre spájkovanie) na plošné spoje očká na pančuchách (prípravky zabraňujúce púšťaniu ); očkovacie látky (s výnimkou tých na lekárske alebo veterinárne účely); octan hlinitý octan olovnatý; oddeľovacie a odlepovacie prípravky odlievacia tavná pasta odlievacie prášky; odlievacie spojivá na hutnícke účely odmasťovače, odmasťovadlá (nie pre domácnosť); odmasťovacie činidlá na kožu, používané v procesoch výroby odmasťovacie činidlá pre kožušiny, používané v procesoch výroby odmasťovacie kvapaliny používané vo výrobných procesoch odmasťovacie materiály používané vo výrobných procesoch; odmasťovacie prípravky na báze citrónového oleja používané vo výrobných procesoch; odmasťovacie prípravky na použitie pri výrobnom procese; odmasťovacie prípravky na použitie vo výrobnom procese; odmasťovacie rozpúšťadlá používané vo výrobných procesoch; odmrazovacie kvapaliny; odpeňovače pre priemysel výroby plastov; odpeňovacie činidlá; odpeňovacie činidlá na zrážanie lakov; odpeňovacie prípravky pre priemysel spracovania potravín; odpeňovacie prípravky pre priemysel výroby farieb a náterových farieb; odpeňovacie prípravky pre priemysel výroby lepidiel; odpeňovacie roztoky do batérií; odporovacie látky pre svetlocitlivé živice; odpudzovač dažďových kvapiek (chemický prípravok); odstraňovač vosku; odvápňovacie priemyselné prípravky v práškovej podobe odvápňovacie priemyselné prípravky v tekutej podobe odvodňovacie kvapaliny ohňovzdorné prípravky; ohňovzdorné roztoky, ktoré sa nanášajú na látky, na domáce použitie okenné sklo (chemické prípravky proti matneniu alebo zakaleniu ); oktylacetát; okysličená destilovaná voda; okyslená voda na dobíjanie akumulátorov; oleínalkoholy; olej (disperzné činidlá na ); olej pre brzdy; olej pre kožiarsky priemysel; oleje na hydraulické tlmenie; oleje na konzervovanie potravín; oleje na použitie pri výrobe tlačiarenských farieb; oleje na spracovanie kože; oleje na úpravu kože (garbiarstvo); oleje na vyčiňovanie kože; oleje pre hydraulické obvody; oleje pre hydraulické odpruženie; oleje z ľanových semien na zlievarenské účely; olejové disperzné činidlá; olejový tmel (git); oleylalkohol; oligopeptidy na priemyselné použitie olivín (chemický prípravok); olivín (silikátový minerál); organická záhradkárska zemina organické bielidlá, bieliace činidlá organické čistiace prípravky organické halogenidy organické hnojivá; organické prášky a prípravky na zvyšovanie kvality pôdy organické kyseliny na priemyselné účely organické sulfonátové povrchové činidlá, rozpustné v oleji organické sulfonáty; organické tekutiny pre podtlakové čerpadlá organické zlúčeniny na výrobu plienok pre bábätká organický digestát (hnojivo); organický kompost organoarzénité zlúčeniny organofosforové zlúčeniny organohalogénsilán organokovové zlúčeniny; organokremičité zlúčeniny, používané ako katalyzátory na priemyselné účely; organosilány; organosiloxán; ortuť; oxaláty; oxid antimonitý oxid bárnatý oxid chromitý oxid dusný oxid hlinitý oxid horečnatý; oxid horečnatý na výrobu papiera; oxid horečnatý, s výnimkou oxidu horečnatého na lekárske účely; oxid kobaltitý na priemyselné účely; oxid kremičitý; oxid lítny; oxid manganičitý; oxid olovnatý; oxid ortutnatý; oxid siričitý; oxid siričitý používaný ako prísada do nápojov na zabránenie ich skazenia sa oxid titaničitý na priemyselné účely; oxid uhličitý (s výnimkou oxidu uhličitého na lekárske alebo veterinárne použitie); oxid uhoľnatý; oxid uránu; oxid vápenatý; oxid zirkoničitý; oxidačné činidlá; oxidačné plyny; oxidačné zlúčeniny do bazénov (okrem halogénových); oxidačné zlúčeniny pre horúce kúpele (okrem halogénových); oxidačné zlúčeniny pre kúpele (okrem halogénových); oxidované sacharidy v podobe roztokov; oxidované sacharidy v suchej podobe; oxidy; oxidy cínu; oxidy dusíka; oxidy kobaltu; oxidy kovov; oxidy niklu; oxidy striebra; oxidy titánia; oxidy železa; oxím; oxynaftionát sodný oxynitrid hliníka; označené protilátky na laboratórne účely označené protilátky na vedecké účely ozón, s výnimkou na lekárske účely paládium (chloridy ); pálená kaolínová hlina pre použitie pri plnení novinového papiera palivá do jadrových reaktorov palivá pre jadrové reaktory palivá (prípravky na úsporu ); palivové články pre jadrové reaktory; palygorskit; papier citlivý na tlak; papier (diazotypický ); papier do fotografických tlačiarní (svetlocitlivý); papier do fotokopírok (svetlocitlivý); papier na fotokopírovanie (svetlocitlivý); papier plnený báriom; papier na kopírovanie (svetlocitlivý); papier (reagenčný ); papier s chemicky zvýšenou citlivosťou na použitie pri tepelnom zobrazovaní; papier s citlivou vrstvou; papier s nanesenou vrstvou (svetlocitlivý); papier vo forme sietí (svetlocitlivý); papierová pasta (drvina); papierové listy (svetlocitlivé); papierové pasty (adhezívne) s výnimkou tých na kancelárske a domáce účely; papierové výrobky potiahnuté svetlocitlivými látkami; papierovina; paraaminoacetanilid; paraldehyd; pasivačné činidlá; pastové zlúčeniny sklených a keramických práškov vytvárajúce nevodivú vrstvu na mikroobvodoch pastové zlúčeniny sklených a keramických práškov rozpustných v nosiči pasty' na lepenie kože (s výnimkou pást na použitie v domácnosti); pasty' na úpravu kože; pasty so sklom na priemyselné účely; pasty' s kovovým sklom na priemyselné účely; pásy svetlocitlivého fdmu (neexponované); pásy svetlocitlivého (neexponovaného) fotografického filmu pásy zo svetlocitlivého papiera pektín (fotografia); pektín na priemyselné účely; pektín pre potravinársky priemysel; penové materiály ako nosiče pre bakteriálne zlúčeniny; pepsín; pepsín (enzýmy) na priemyselné účely; pepsíny na priemyselné účely; peptóny na priemyselné účely; perborát sodný; perchlóretylén; perlit na záhradkárske účely; peroxid bárnatý; peroxid vápnika na lesnícke účely peroxid vápnika na poľnohospodárske účely peroxid vápnika na záhradkárske účely peroxid vodíka; peroxid vodíka na priemyselné účely; peroxoboritan sodný; peroxosírany; peroxouhličitany; persíran amonný; pestovateľská zemina; pevné a tekuté rozpúšťadlá pre umelé živice; pevné anorganické lepidlá na formovanie pevných syntetických živíc na spevnenie horniny; pevný kyslík, s výnimkou kyslíka na lekárske účely; piesok na hutnícke účely; pigmenty (chemické prípravky na výrobu ); pilinové hnojivá; pivo (činidlá na čírenie a konzervovanie ); pivo (konzervačné činidlá do ); pivovarnícke obilie (hnojivá); planografický papier; planografický plátno; plastické hmoty ako suroviny; plastické hmoty v surovom stave vo forme práškov; plastické hmoty vo forme práškov, kvapalín alebo pást; plastické lepidlá (nie na papiernické účely alebo na použitie v domácnosti); plastifikačné chemické prísady do betónu plastifikátory; plastifíkátory pre prírodné polyméry plastifikátory pre syntetické polyméry plastisóly; plastisóly na priemyselné účely plastom pokrytý papier (svetlocitlivý); plastové fólie na baliace účely, na ktorých je zjavná prípadná manipulácia s nimi; plastové utesňovacie fólie (citlivé), na ktorých je evidentná prípadná manipulácia s nimi alebo porušenie; plasty ako surové materiály; plasty, ktoré nie sú rozpustné vo vode; plasty v nespracovanej podobe; plasty v podobe disperzií; plasty v podobe emulzií; plasty' v podobe emulzií na priemyselné účely; plasty v podobe gélov plasty v podobe granúl; plasty v podobe granúl používané v priemysle plasty v podobe hmoty plasty v podobe lupienkov plasty v podobe pasty; plasty v podobe pasty na priemyselné účely; plasty v podobe peliet; plasty v podobe peny; plasty v podobe surových materiálov; plasty v podobe tekutín; plasty v podobe vločiek; plasty v surovej podobe; plasty v surovom stave vo forme práškov, kvapalín alebo pást plasty vo forme kvapalín (na priemyselné použitie); plasty vo forme práškov; plasty vo forme práškov (na priemyselné použitie); plasty z nespracovaného acetátu celulózy plasty zo syntetických živíc (surové); platne (fotocitlivé ); platne na ofsetové tlačenie; platne so svetlocitlivou vrstvou na ofsetové tlačenie plesňové enzýmy na varenie piva plnivá (chemikálie); plnivá pre gumu plnivá pre papier plnivá pre syntetické živice plutónium; plyn na priemyselné použitie; plyn na prípravu sódovej vody; plyn v rozpustenej podobe na priemyselné účely; plyn v tekutej podobe na priemyselné účely; plynné uhľovodíkové zlúčeniny; plynné uhľovodíky; plynné zmesi na poľnohospodárske účely; plynné zmesi na zváranie; plynné zmesi pre oblasť fotografie; plynové poháňače do aerosólov; plyny kyseliny uhličitej; plyny na dávkovanie tekutín; plyny na karbonizovanie kovov; plyny na laboratórne účely (s výnimkou plynov na lekárske použitie); plyny na nafukovanie balónov; plyny na lesnícke účely; plyny na poľnohospodárske účely; plyny na použitie pri rezaní; plyny na priemyselné účely; plyny na prípravné účely (priemyselné); plyny na rezanie laserom; plyny na rozstrekovanie plameňa; plyny na tepelné spracovanie; plyny na výrobu kovov; plyny na záhradkárske účely; plyny používané ako nadúvadlá; plyny pre aerosóly; plyny pre analytické účely; plyny pre chladiace systémy; plyny pre klimatizácie; plyny pre použitie pri zváranie; plyny so zvukovoizolačným účinkom; pneumatík (zmesi na opravu ); pneumatiky (zmesi na opravu ); podkladové látky napustené antigénmi baktérie helicobacter pylori; podkladové látky natreté antigénmi baktérie helicobacter pylori (s výnimkou tých na lekárske účely) podkladový papier pre diazografické kopírovanie pôdne hnojivá; pôdne stabilizátory na cesty, rybníky a jazerá; podporné prvky pre katalyzátory podporovače horenia (chemikálie); pôdu zlepšujúce chemikálie (s výnimkou sterilizačných chemikálií); podvojné soli; pôdy (chemické prípravky na zlepšenie ); pohlcovače vlhkosti pohonná látka v aerosóloch pokovovacie roztoky pokovovacie zmesi poľnohospodárske chemikálie poľnohospodárske kyseliny poľnohospodárstvo (hnojivá pre ); polónium; polyacetalové živice polyamid; polyamidové živice polyamidy; polydextróza pre nízkokalorické jedlá; polyelektrolyty; polyesterové výplňové pasty; polyesterové živice; polyesterové živice (nespracované); polyesterové zmesi v podobe prášku na vytváranie náterov; polyestery používané na opravu kazov v povrchoch; polyestery používané na opravu dier v povrchoch; polyestery používané na vypĺňanie dier v povrchoch; polyestery používané na vypĺňanie prasklín v povrchoch; polyestery v podobe pasty, používané na vypĺňanie dier v povrchoch; polyéterové dioly; polyéterové polyoly; polyéterové trioly; polyetylén; polyetylénimín používaný ako prísada pri výrobe papiera polyetylénové syntetické živice (nespracované) pre penové formy; polyetylénové terpolyméry s nízkou molekulárnou hmotnosťou, určené na priemyselné účely polyetylénové živice polyetylénové živice (surové); polyfunkčné aziridínové zlúčeniny pre činidlá na vytváranie mostíkovej väzby v živiciach polyglykoly na výrobu lubrikantov polymerizačné katalyzátory polymerizačné plasty; polymerizáty organických zlúčenín pre priemysel výroby a spracovania plastov polymérové chemikálie pre kozmetický priemysel polymérové disperzie; polymérové disperzie používané ako doplnkové látky pre papierenský priemysel polymérové disperzie používané ako doplnkové látky pre textilný priemysel polymérové emulgátory; polymérové guľôčky používané v oblasti výroby polymérové medziprodukty polymérové náterové činidlá pre papier polymérové nátery (s výnimkou farieb); polymérové roztoky; polymérové zmesi používané vo výrobe; polymérové zlúčeniny používané v oblasti výroby; polyméry absorbujúce vodu; polyméry glukózy na priemyselné účely; polyméry kyseliny mliečnej; polyméry na analýzu bielkovín; polyméry na analýzu nukleových kyselín; polyméry na analýzu biochemikálií; polyméry na analýzu organických chemikálií; polyméry na priemyselné účely; polyméry na prípravu cementových zlúčenín; polyméry na prípravu omietok; polymérj' obsahujúce tekutiny na poľnohospodárske účely polyméry používané ako referenčné etalóny v priemysle polyméry používané ako referenčné etalóny vo vede; polyméry používané pri výrobe podlahových tmelov polymér)' používané pri výrobe podlahových náterov polyméry používané pri výrobe poľnohospodárskych chemikálií polyméry pre oddeľovacie procesy polyméry pre použitie pri príprave lepidiel polyméry pre vrtný ťažobný a ropný priemysel polyméry rozpustné vo vode na priemyselné účely polyméry rozpustné vo vode; polyméry uchovávajúce tekutiny na záhradkárske účely polyméry uchovávajúce tekutiny na lesnícke účely polyol; polyol na priemyselné účely polyoly; polypropylén (surový materiál); polypropylénové živice polysacharidy na dochucovanie polysacharidy na farbenie polysacharidy na konzervovanie polysacharidy na spájanie polysacharidy na výrobu potravín polysacharidy pre fermentáciu polysilány polysilazany; polystyrén v zrnitej podobe, určený na vstrekovanie do foriem; polystyrén v zrnitej podobe, určený na extrudovanie; polystyrénové živice; polytetrafluóretylénové nelepivé nátery; polyuretánové lepidlá; polyuretánové nátery (s výnimkou farieb); polyuretánové prepájacie činidlá pre farby; polyuretánové viazacie činidlá používané v priemyselných náteroch; polyuretánové živice; polyuretánový granulát; polyuretány; polyvinyl alkohol; polyvinylchloridové živice (nespracované); polyvinylchlorid na výrobné účely polyvinylchloridové zlúčeniny (nespracované); polyvinylidénchloridové živice polyvinylové acetátové živice; pomocné kvapaliny používané s prísadami pre fungicídy; pomocné kvapaliny používané s prísadami pre drevnú drvinu; pomocné kvapaliny používané s prísadami pre vrtné kaly; pomocné kvapaliny používané s prísadami pre papier; pomocné látky, iné ako látky na lekárske alebo veterinárne účely; pomocné látky na zjednotenie (chemické spájacie činidlá) pre priemysel náterov a farieb; popol; popolček z uhľového prášku na všeobecné výrobné účely; poťahovaný wollastonit (metakremičitan vápenatý) používaný ako spevňujúca výplň pre farby poťahovaný wollastonit (metakremičitan vápenatý) používaný ako spevňujúca výplň pre lepidlá poťahovaný wollastonit (metakremičitan vápenatý) používaný ako spevňujúca výplň pre tmely potaš (uhličitan draselný); potravinárske vosky pre potravinársky priemysel potravinové bielkoviny (nespracované materiály); potravinové estery, s výnimkou esterov na farmaceutické účely; povlaky (chemikálie) na ochranu pred farbou, s výnimkou povlakov na domáce alebo kancelárske účely povlaky na ochranu pred poveternostnými vplyvmi (chemikálie); povlaky na renováciu podlahových krytín (s výnimkou farieb alebo olejov); povlaky semien (hnojivo); povrchové činidlá na konzervovanie betónu; povrchové činidlá na konzervovanie podlahových povrchov; povrchová vrstva (humus) pre trávniky; povrchové činidlá na obnovu podlahových povrchov; povrchové činidlá na obnovu betónu; povrchové činidlá na ochranu podlahových povrchov; povrchové činidlá na ochranu betónu; povrchové činidlá na poťahovanie podlahových povrchov; povrchové činidlá na starostlivosť o tlačiarenské stroje povrchové činidlá na úpravu papiera pri tlačiarenských procesoch povrchové činidlá používané ako pomôcky na sušenie povrchové činidlá používané pri výrobe syntetických saponátov povrchové činidlá používané pri výrobe krmiva pre zvieratá povrchové činidlá pre použitie v spojení s poľnohospodárskymi pesticídmi povrchové činidlá pre saponátové zlúčeniny; povrchové lepidlá (nie na lekárske, kancelárske alebo domáce použitie); povrchové vrstvy na trávniky (hnojivá); povrchovo aktívne chemické činidlá na lesnícke účely povrchovo aktívne chemické činidlá na záhradkárske účely povrchovo aktívne chemické činidlá na poľnohospodárske účely povrchovo aktívne látky; povrchovo aktívne látky slúžiace na podporu rovnomerného pohybu vody v pôde práškové oxidy kovov na priemyselné použitie práškový uhlík do sekundárnych článkov (akumulátorov); práškový vápenec na poľnohospodárske účely prášky pre nepretržité odlievanie prazeodým; prekurzory umelých živíc preplachovacie činidlá pre automobilové chladiče preplachovacie činidlá pre vykurovacie systémy preplachovacie činidlá pre chladiace systémy prevodovková kvapalina; prevzdušnený betón v drvenej podobe používaný ako chemické spojivo; pribudlina na priemyselné účely; priehľadná fólia v podobe kotúčov (svetlocitlivá); prídavné kvapaliny na použitie s abrazívami priemyselné anorganické chemikálie; priemyselné chemikálie na úpravu chladiacej vody v recirkulačných chladiacich systémoch; priemyselné chemikálie na použitie vo výrobe konzervačných látok; priemyselné chemikálie na použitie pri výrobu farbív; priemyselné chemikálie na použitie vo výrobe moridiel; priemyselné chemikálie na použitie vo výrobe farieb; priemyselné chemikálie na indikáciu dokončenia sterilizačného procesu; priemyselné chemikálie na použitie vo výrobe lakov; priemyselné chemikálie na použitie vo výrobe fermeží; priemyselné čistiace prípravky používané vo výrobných procesoch; priemyselné čistiace rozpúšťadlá, používané počas výrobných procesov; priemyselné detergenty pre použitie vo výrobných procesov; priemyselné konzervačné prípravky pre zachovanie životaschopnosti mikroorganizmov v kultúrach; priemyselné lepidlá na vodoinštalatérske účely; priemyselné lepidlá používané v kovoobrábaní; priemyselné lepidlá používané na povrchovú úpravu a tesnenie; priemyselné lepidlá používané v stavebníctve; priemyselné lepidlá, predovšetkým pre stavebný priemysel; priemyselné lepidlá (s výnimkou lepidiel na kancelárske účely alebo použitie v domácnosti); priemyselné lepidlá zo syntetickej živice; priemyselné minerály; priemyselné organické chemikálie; priemyselné plyny; priemyselné plyny na spracovanie potravín priemyselné plyny na výrobu kovov priemyselné plyny pre elektroniku priemyselné plyny pre výrobu priemyselné plyny pre zvárací priemysel priemyselné soli na čistenie vody; priemyselné soli na elektrolýzu pomocou chloridov alkalických kovov; priemyselné soli na konzervovanie vnútorností; priemyselné soli na konzervovanie koží; priemyselné soli na konzerv ovanie kožušín; priemyselné soli na zmäkčovanie vody; priesvitné filmv (svetlocitlivé); priesvitný svetlocitlivý papier; prímesi na regulovanie oddeľovania betónu pod vodou pripravené pôd)'; pripravené pôd)' na klíčenie semien; prípravky ako výsledok destilácie drevného liehu prípravky aktivujúce varenie na priemyselné účely prípravky izolujúce proti vlhkosti muriva s výnimkou farieb prípravky ma degumovanie; prípravky na apretovanie papiera pre použitie v priemysle prípravky na báze epoxidovej živice na použitie na drevo prípravky na báze mastných kyselín na úpravu benzínu prípravky na báze mastných kyselín na úpravu nafty prípravky na chemickú úpravu vody v akváriách prípravky na čírenie muštu prípravky na čistenie komínov (chemikálie); prípravky na čistenie plynu prípravky na dekontamináciu palív prípravky na disperziu kalov prípravky na hnojenie prípravky na kalenie kovov prípravky na konzerváciu kvetov; prípravky na konzervovanie muriva (s výnimkou náterových farieb a olejov); prípravky na lejárske formy; prípravky na leptanie kovov; prípravky na matnenie skla; prípravky na nafúkanie a utesňovanie pneumatík; prípravky na neutralizáciu toxických plynov; prípravky na ochranu látok na komerčné chemické čistenie; prípravky na ochranu látok; prípravky na ochranu pred svetlom v podobe antioxidantov prípravky na ochranu rastlín pred patogénmi prípravky na oddeľovanie mastnoty prípravky na odhlmlievanie skla; prípravky na odpudzovanie dažďovej vody, určené pre čelné okná prípravky na odpudzovanie dažďovej vody, určené pre čelné sklá prípravky na odpudzovanie vody; prípravky na odpudzovanie dažďovej vody, určené pre okná prípravky na odstránenie vrstiev spájky; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa s výnimkou prípravkov pre domácnosť; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa, s výnimkou prípravkov do domácnosti; prípravky na odstraňovanie lepov ako častí procesu výroby; prípravky na odstraňovanie peny pri vytvrdzovaní; prípravky na odstraňovanie peny z odpadových vôd; prípravky na odstraňovanie politúry; prípravky na odstraňovanie kotlového kameňa na priemyselné použitie prípravky na odstraňovanie tapiet; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa, určené na priemyselné účely prípravky na ošetrovanie a zlepšenie vlastností pôdy vyrobené z morských rias prípravky na podporu rastu rastlín obsahujúce mikroorganizmy; prípravky na podporu rastu rastlín (s výnimkou tých na lekárske alebo veterinárne účely) prípravky na podporu úrody plodín prípravky na podporu úrody zeleniny; prípravky na popúšťanie kovov (chemikálie na popúšťanie kovov); prípravky na posilňovanie rastlín prípravky na preplachovanie chladičov; prípravky na reguláciu rastu rastlín obsahujúce mikroorganizmy prípravky na reguláciu rastu rastlín; prípravky na regulovanie rastu rastlín, určené na poľnohospodárske účely; prípravky na regulovanie rastu rastlín; prípravky na rezanie tuku pre priemyselné procesy; prípravky na rozpúšťanie mastnoty pre priemyselné procesy; prípravky na skvalitňovanie poľnohospodárskej pôdy; prípravky na spomaľovanie ustaľovania; prípravky na spracovanie surových koží; prípravky na stabilizovanie pôdy, určené na výstavbu ciest; prípravky na stabilizovanie teploty; prípravky na ťahanie (tvárnenie) kovov; prípravky na temperovanie; prípravky na testovanie mykotoxínov; prípravky na tvrdé spájkovanie; prípravky na tvrdenie betónu; prípravky na tvrdenie muriva; prípravky na umývanie zlievarenských foriem; prípravky na tzv. očkovanie pôdy, slúžiace na prípravu pôdy pred siatím semien (na iné ako sterilizačné účely) prípravky na úpravu kovov; prípravky na úpravu pôdy, určené na reguláciu rastu záhradných plodín prípravky na úpravu pre kože prípravky na úpravu vody; prípravky na urýchľovanie kompostovania vyrobené z morských rias prípravky na urýchľovanie ustaľovania prípravky na vylepšenie kvality pôdy (chemikálie); prípravky na vypĺňanie karosérie motorových vozidiel; prípravky na vystužovanie látok na umelecké diela; prípravky na vystužovanie látok na ozdobné práce; prípravky na vytváranie vzduchových dutín v podobe prísad do malty; prípravky na vytváranie vzduchových dutín v podobe prísad do betónu; prípravky na vyvolávanie pozitívnych látok meniacich sa pôsobením svetla; prípravky na výživu rastlín; prípravky na zabezpečenie vodotesnosti (chemické); prípravky na zabraňovanie migrácie farieb po farbení textílií prípravky na zabraňovanie peneniu prípravky na zjemnenie mäsa prípravky na zlepšenie cesta; prípravky na zlepšenie kvality pôdy pre záhradníctvo prípravky na zlepšenie pôdy; prípravky na zlepšenie vlastností pôdy určené na reguláciu rastu poľnohospodárskych plodín; prípravky na zlepšenie vlastností pôdy určené na reguláciu rastu záhradných plodín; prípravky na zlepšovanie vlastností pôdy; prípravky na zlepšovanie pôdy z kokosového vlákna; prípravky na zlepšovanie chuti čaju; prípravky na zlepšovanie chuti kávy; prípravky na zlepšovanie chuti tabaku; prípravky na zlepšovanie pôdy; prípravky na zlepšovanie vlastností pôdy určené na podporu rastu záhradných plodín; prípravky na zmatnenie smaltu a skla; prípravky na zosilňovanie spojiva; prípravky na zvyšovanie priľnavosti ku kovom; prípravky na zvyšovanie priľnavosti k plastom; prípravky obsahujúce stopové prvky pre rastliny; prípravky posilňujúce rastliny; prípravky pre kalenie kovov; prípravky pre oxidáciu; prípravky pre zmäkčenie vody; prípravky proti krčivosti; prípravky proti škvrnám; prípravky proti tvorbe kotlového kameňa; prípravky proti zahmlievaniu; prípravky proti zamŕzaniu; prípravky proti zmatneniu šošoviek; prípravky proti zrážaniu; prípravky spomaľujúce plamene na poťahovanie látok prípravky zabraňujúce púšťaniu očiek na pančuchách prípravky zabraňujúce zlepeniu pre betón prípravky zo solí železa na priemyselné účely prírodné a syntetické média pre podporu rastu rastlín prírodné hnojivá; prírodné mikroorganizmy používané pri údržbe rybníkov prírodné škroby na priemyselné účely; prírodné vysúšacie činidlá na chladenie pomocou desorpcie vodnej pary; prírodné vysúšacie činidlá na chladenie; prírodné vysúšacie činidlá na regulovanie vlhkosti; prírodné vysúšacie činidlá na chladenie pomocou absorpcie vodnej pary; prírodný grafit; prírodný grafit na priemyselné účely prísady (chemické ) do motorových palív prísady (chemické ) do vrtných kalov prísady do benzínu prísady do betónu; prísady do latexovej gumy; prísady do múky na zlepšenie jej vlastností; prísady do pôdy; prísady do pôdy (na hnojenie); prísady do siláže (konzervačné prísady); prísady do vody pre ofsetovú tlač; prísady do živíc na spomaľovanie horenia; prísady na ochranu pred mrazom; prísady na použitie pri miešaní cementu; prísady na vtláčanie vody do ložiska; prísady na zvyšovanie cetánového čísla naftových palív; prísady na zvyšovanie cetánového čísla nafty; prísady na zvyšovanie ohybnosti umelých živíc; prísady na zvyšovanie oktánového čísla benzínu; prísady pre plasty na spomaľovanie procesu horenia; prísady pre zvlhčujúce činidlá; prísady pri strate kvapalín; prísady proti peneniu; probiotické bakteriálne zmesi (s výnimkou tých na lekárske účely); produkčné stabilizátory na konzervovanie potravín; produkty destilácie dreveného liehu; prométium; propylén (propén); prostriedky na ošetrovanie semien, ktoré nie sú zahrnuté v iných triedach; prostriedky proti sulfatizácii batérií; protaktinium; protamin; protein (surovina); proteínové plasty; proteíny na výrobu kozmetiky; proteíny používané pri výrobe potravinových doplnkov proteíny používané v oblasti výroby proteíny pre potravinársky priemysel protipožiarne a hasiace chemikálie protiskvapalňovacie chemické látky protizmrazovacie chemické prísady pre palivá pšeničné bielkoviny (ako surovina); pufre (chemikálie); pvc živice; pyridín; pyrimidin; pyrogalová (kyselina ); pyrol; pyrolitický grafit; radiátor)' (chemikálie na vyplachovanie ); rádioaktívne materiály na laboratórne účely rádioaktívne materiály na vedecké účely rádioaktívne prípravky na priemyselné účely rádioaktívne prípravky na vedecké účely rádioaktívne prípravky na laboratórne účely rádioaktívne prvky na vedecké účely rádioaktívne prvky na laboratórne účely rádiochemické výrobky na vedecké účely; rádiologické kontrastné činidlá s výnimkou tých na lekárske účely rádiologický kontrastné látky s výnimkou tých na lekárske účely rádium na priemyselné účely rádium; rádium na vedecké účely; radón; ramnóza; rašelina (hnojivo); rašelina so stopovými prvkami, určená pre kompost; rašelina na pestovanie semien; rašelina v podobe kompostu; rašelinové kvetináče na záhradkárske účely; rašelinové kvetníky pre záhradníctvo; rastlinné hormóny (fytohormóny); rastlinné substráty; rastlinné výťažky používané pri výrobe kozmetiky rastlinné živiny; rastlinné živiny z morských rias rastliny (prípravky na reguláciu rastu ); rastové médiá pre rastliny; rastové médiá z prachu z kokosových vlákien; rastové pestovateľské substráty; rastové prísady na podporu zakoreňovania; rastové stimulanty (s výnimkou tých na lekárske alebo veterinárne účely); rastové substráty pre rastliny reagenčné pásiky reagenčný papier; reagenty na analytické účely (s výnimkou tých na lekárske alebo veterinárne účely); reagenty na bakteriologické analýzy kultivácie vody (s výnimkou tých na lekárske alebo veterinárne účely) reagenty na chemické analýzy reagenty na priemyselné účely reagenty na vedecké účely; reagenty na zisťovanie krvných skupín (s výnimkou reagentov pre lekárske použitie); reaktívne tekuté polymérové zmesi reaktívny papier; redukčné činidlá pre chemické procesy redukčné činidlá pre textilný priemysel regulátor)' rastu rastlín rénium; reologické modifikovacie zmesi, s výnimkou tých na lekárske použite reologické prídavné látky, s výnimkou tých na lekárske účely reologické prísady na priemyselné účely repelenty pre tekutiny; retardéry (spomaľovacie látky) do jadrových reaktorov; rezacie činidlá; rezorcinol; riedidlá na priemyselné účely rôntgenové filmy, svetlocitlivé ale neexponované rôntgenové kontrastné látky, s výnimkou tých na lekárske účely rôntgenové papiere; rôntgenové platne (neexponované), s výnimkou tých na lekárske účely; ropné deriváty; ropné disperzné činidlá; rozjasňovače (chemické prípravky na zjasňovanie farieb) na priemyselné účely; rozmrazovacie tekutiny; rozmrazovacie tekutiny na predné sklo vozidiel; rozpúšťadlá na čistenie počas výroby; rozpúšťadlá na čistenie strojov počas výroby; rozpúšťadlá na fermeže; rozpúšťadlá na gumu (s výnimkou rozpúšťadiel na domáce použitie); rozpúšťadlá na odstraňovanie lepidiel počas výroby; rozpúšťadlá na odstraňovanie povrchových náterov počas výroby; rozpúšťadlá na priemyselné účely, používané v oblasti výrobných operácií; rozpúšťadlá na spracovanie plastov; rozpúšťadlá na vyplachovanie svetlocitlivých živíc; rozpúšťadlá používané v aerosóloch; rozpúšťadlá pre priemyselné výrobné procesy; rozpúšťadlá pre výrobné procesy; rozpustná drevovina na výrobné účely; roztok)' dusičnanu vápenatého na odvodňovanie; roztok)' dusičnanu vápenatého pre znečistenú spodnú vodu; roztoky dusičnanu vápenatého pre znečistenú pôdu; roztoky na kyanotypiu; roztoky na vedecké účely, slúžiace na konzervovanie ľudských orgánov; roztok)’ na vedecké účely, slúžiace na skladovanie ľudských orgánov; roztoky odolné voči plameňu; roztoky pre galvanické pokovovanie; roztok)' pre modrotlač; roztoky (ustaľovacie ) (fotografia); rubídium; rýchlo spájacie lepidlá na priemyselné účely; ryžové otruby (hnojivo); sacharidové prípravky, s výnimkou prípravkov na lekárske použitie sacharín; sacharózové chemikálie sacharózové estery kyselín sadiace zmesi (substráty); sadra ako hnojivo; sadze na priemyselné a poľnohospodárske účely; salmiak; salmiakový lieh; samárium; samotónovací papier (fotografia); saponátové zlúčeniny pre priemyselné procesy (okrem iónových); saponáty na výrobu vlasových šampónov; saponáty pre automatické čistiace systémy, ktoré sú súčasťou výrobnej prevádzky saponáty pre priemyselné procesy; saponáty s antibakteriálnym účinkom určené pre výrobné procesy saponáty s dezinfekčným účinkom používané vo výrobnom procese saponáty s dezodoračnými účinkami pre použitie vo výrobných procesoch sekvenčné programy nukleových kyselín (s výnimkou tých na lekárske účely) selén; semikarbazón; separačné látky; sépiolit (kremičitan horečnatý); silány; silikát používaná ako katalyzátor polyolefínov silikátové farebné vývojky pre termoreaktívne papiere silikátové gély silikáty; silikáty na pestovanie uhoriek na doskách z minerálnej vlny; silikáty na pestovanie uhoriek na kremennom substráte; silikáty' na použitie pri pestovaní uhoriek na doskách z minerálnej vlny; silikáty na priemyselné účely; silikónová kvapalina; silikónové roztoky pre použitie v antiofsetových zariadeniach; silikónové tekuté elastoméry; silikónové živice; silikóny; síra; síra (nekovový minerál); síra (nekovový prvok); síran amónnonikelnatý; síran amónny; síran amónny (hnojivo); síran bárnatý; síran chrómitodraselný; síran draselný; síran fosforu; síran hlinitý; síran horečnatý; síran horečnatý na apretáciu papiera; síran horečnatý na farbenie textílií; síran horečnatý na priemyselné účely; síran kademnatý; síran meďnatý, vitriol; síran nikelnatý; síran olovnatý'; síran ortutnatý síran sodný síran strieborný síran tolidínu síran železnatý; síran železnatý proti žltnutiu listov rastlín síran zinočnatý siričítá (kyselina ); siričitan sodný; sírny kvet na chemické účely; sírouhlík, disulfid uhličitý; sírovodík; skandium; sklenársky tmel; sklené fotografické platne určené na laserové expozície (neexponované); sklo (chemické látky na leptanie ); sklo (chemické látky na matnenie ); sklo (kalivá do ); sklo (vodné ) (vodný roztok kremičitanu sodného); sklovitý uhlík; škridly (ochranné prípravky na ) s výnimkou farieb a olejov škrob (chemické látky na skvapalňovanie ); škrob na použitie pri výrobe papiera alebo textilu škrob na priemyselné účely škrob používaný pri výrobe textilu škrob používaný pri výrobe papiera; škrobová pasta (adhezivo) s výnimkou na papiernické alebo domáce použitie; škroby pre pripevňovanie podláh; skvapalnené plyny pre nádoby s aerosólom; skvapalnené plyny pre rozstrekovače aerosólov; skvapalnené plyny, s výnimkou tých na lekárske účely; skvapalnený vzduch; skvapalňovanie (chemické látky na ); sladidlá (umelé ) (chemické prípravky); sladová bielkovina; sladová bielkovina (ako surovina); slamová buničina sľudovitý oxid železa šmykové činidlá; sneť (chemické prípravky proti ); sneť obilná (chemické ochranné prípravky proti ); sodík; sodné soli (chemické zlúčeniny); soľ kyseliny šťaveľovej soľ (surovina); soli alkalických kovov soli (chemické prípravky); soli do galvanických batérií; soli do galvanických článkov; soli drahých kovov na priemyselné účely; soli hliníka; soli (hnojivá); soli horčíka soli kovov; soli kovov vzácnych zemín soli kyseliny glukónovej soli na farbenie kovov soli organických kyselín soli ortuti; soli pre farbiarsky priemysel; soli pre galvanické články; soli pre priemysel výroby mydla; soli prvkov vzácnych zemín; soli striebra (roztoky ) na postriebrovanie; soli železa; soli vápnika; soli sodíka (chemické prípravky); soli zlata; soľné pelety pre farbiarsky priemysel soľné pelety pre priemysel výroby mydla šošovky (prípravky proti matneniu ); spájacie tmely spájkovacie činidlá spájkovacie krémy spájkovacie ochranné vrstvy spájkovacie pasty spájkovacie prípravky; spájkovacie tavivo; spájky na prípravu keramiky; spekanie (keramické zmesi na ) (granuly, prášok); spekaný magnezit speňovacie činidlá spevnené polyméry spevňujúce oddeľovacie činidlá spevňujúce výplne spinely (chemické prípravky); spinely (minerál oxidu); spódium (kostné uhlie); spojivá do betónu; spojivá do zlievarenského piesku; spojivá (lejárske ); spojivá pre betón; spojivá pre cement; spojivá pre drevo; spojivá pre drevotrieskovú dosku; spojivá pre maltu; spojivá pre odlievanie; spojivá pre omietku; spojivá pre vločkovú tlač; spojivá pre výrobu tmelov; spojivá pre výrobu utesňujúcich látok; spojivá (spájky) používané na prípravu keramiky; spojivové látky na priemyselné účely; spojková kvapalina; spojovacie činidlá na miešanie s injektážnou maltou spojovacie činidlá pre murivo spojovacie činidlá pre prímesi do malty spojovacie tmely pre betón; spojovacie činidlá pre vedecké použitie pri spájaní protilátok s rádionuklidmi; spojovacie zlúčeniny na vedecké účely, používané pri spájaní rádiodiagnostických zlúčenín s protilátkami; spomaľovače používané spolu s betónom; spomaľovacíe látky pre maltu; spomaľovacie látky pre omietku; sprej na detekciu unikania plynu; stabilizačné činidlá na použitie v potravinách; stabilizačné činidlá pre rozpúšťadlá; stabilizátory cesta; stabilizátory do látok spomaľujúcich horenie; stabilizátory do plastových polymérov; stabilizátory enzýmov; stabilizátory farby; stabilizátory olejov; stabilizátory pre vitamíny; štandardné vzorky (chemikálie) používané v priemysle štandardné vzorky (chemikálie) na vedecké účely stearová (kyselina ); stearyl fumarát; stearyl laktilát; stearyl tartrát; štepárske tmely na stromy; štepárske vosky na stromy; štiepacie kvapaliny; štiepacie látky; štiepacie prísady; štiepateľné chemické prvky; štiepiteľné materiály pre jadrovú energetiku; stilbén; stlačený vzduch; stopové prvky používané v oblasti záhradkárstva stopové prvky používané v oblasti poľnohospodárstva strešné lepidlá; strešné lepidlá nanášané za horúca strešné spojovacie činidlá nanášané za horúca striekaná arabská guma na výrobu potravín; striekané kryštalické pórovité guľôčky z keramických materiálov striekaním kryštalizovaná maltóza na priemyselné účely striekaním sušená arabská guma na výrobu nápojov stroncium; stužené ochranné plyny na zváranie stužené plyny na priemyselné účely styrén; subnitrát bizmutu na chemické účely; substancie na bezpôdne pestovanie (poľnohospodárstvo); substancie na vedecké účely substancie na výmenu iónov substancie na vytvrdzovanie vápencom substancie pre zlievarenský piesok substráty enzýmov; substráty na použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve substráty pre bezpôdne pestovanie (poľnohospodárstvo); substráty zakrivené elektrónovým lúčom suchý ľad; suchý ľad (oxid uhličitý); sukcinát acetátu hydroxypropyl metylcelulózy; sulfanilát sodný; sulfáty; sulfid antimonitý; sulfid amónny; sulfid bárnatý; sulfid cínatý; sulfid ortutnatý; sulfid sodný; sulfid uhličitý; sulfid vápenatý; sulfid železnatý; sulfid zinočnatý; sulfidačné katalyzačné činidlá; sulfidy; sulfimid kyseliny benzoovej; sulfítová buničina; sulfity na konzervovanie potravín; sulfónové kyseliny; sumách na garbiarske účely; superfosfát vápnika ako hnojivo; superfosfáty (hnojivá); súprava na chemickú analýzu na testovanie vody v bazénoch; surové chemikálie na výrobu polyuretánovej živice; surové materiály (chemické) na formuláciu kozmetických výrobkov; surové (nespracované) umelé živice; surové (nespracované) umelé živice na priemyselné účely; surové plasty v podobe pást; surové plasty v podobe peliet; surové plasty v podobe tekutín; surové plasty v podobe zŕn; surové syntetické živice v tekutej forme; surové syntetické živice vo forme pasty; surové syntetické živice v práškovej forme; surový materiál na výrobu lakov; sušiace činidlá na absorbovanie vlhkosti; sušiace činidlá na tlač; sušidlá; suspenzie uhličitanu vápenatého; svetlá sľuda (muskovit) na priemyselné použitie; svetlocitlivé chemikálie; svetlocitlivé dosky pre využitie pri tlači; svetlocitlivé emulzie; svetlocitlivé filmy (neexponované); svetlocitlivé fólie svetlocitlivé kapsuly svetlocitlivé mikrofilmy, neexponované svetlocitlivé nátery; svetlocitlivé neexponované filmy pre sieťotlačové procesy svetlocitlivé neexponované filmy na výrobné účely; svetlocitlivé neexponované fotografické filmy na duplikovanie mikrofilmov; svetlocitlivé, neexponované filmy používané vo fotografii; svetlocitlivé neexponované filmy na reprografické účely; svetlocitlivé neexponované filmy na grafické účely; svetlocitlivé neexponované filmy na použitie pri vyvolávaní mikrofilmov; svetlocitlivé organické nátery, ktoré sa aplikujú na substráty prostredníctvom galvanizácie; svetlocitlivé platne; svetlocitlivé platne na fotografické účely svetlocitlivé reprografické platne (nevyvolané); svetlocitlivé reprografické filmy (neexponované); svetlocitlivé spájkovacie masky na výrobu obvodov s plošnými spojmi; svetlocitlivé živicové fólie pre sieťotlač; svetlocitlivý fotografický film; svetlocitlivý fotografický papier; svetlocitlivý kopírovací papier; svetlocitlivý papier; svetlocitlivý papier na lekárske snímanie svetlocitlivý papier potiahnutý vrstvou z prímesi živice; svetlocitlivý papier používaný ako záznamové médium pre elektrosenzitívne rekordéry; svetlocitlivý papier pre elektrostatické kopírovacie zariadenia; svetlocitlivý papier pre termosublimačný farbiaci proces; svetlocitlivý papier, predovšetkým na fotografické účely; svetlocitlivý papier v rolkách; svetlocitlivý papier v zvinutej forme; svetlocitlivý papier vo forme pásov na kopírovanie; svetlocitlivý papier vo forme listov; svetlocitlivý papier vo voľných listoch; svetlotlačové plátno (fotografia); svietiace chemické látky, používané na ciferníkoch hodiniek; svietiace chemické látky, používané na ciferníkoch časomerných prístrojov; svietiaci papier (svetlocitlivý); syntaktické peny zo syntetických živíc; syntetická deoxyribonukleová kyselina (s výnimkou tejto na lekárske účely); syntetické feromóny, s výnimkou tých na lekárske použitie; syntetické katalyzátory; syntetické lineárne alfaolefíny; syntetické lineárne alkoholy na priemyselné účely; syntetické materiály na neutralizáciu trieslovín; syntetické plasty (disperzné prípravky); syntetické plynové katalyzátory na použitie vo výrobe čpavku a pri jeho použití v prevádzkach syntetické plyny na priemyselné účely; syntetické ribonukleové kyseliny, s výnimkou tých na lekárske účely syntetické spojivá pre zoskupenia; syntetické (svetlocitlivé, neexponované) filmy pre použitie ako záznamové médiá pre elektrosenzitívne rekordéry syntetické vonné prísady; syntetické zahusťovadlá používané v oblasti výroby syntetické živice; syntetické živice na použitie pri výrobe zmesí na plastické tvarovanie; syntetické živice na spájanie podlahových náterov; syntetické živice (polotovary) používané vo výrobe; syntetické živice používané pri výrobe lepidiel; syntetické živice používané pri úprave povrchov budov; syntetické živice používané pri výrobe otryskávacích čistiacich brúsnych látok; syntetické živice používané vo výrobe (surové); syntetické živice pre formy vystužené sklenými vláknami syntetické živice pre lamináty vystužené sklenými vláknami syntetické živice pre nátery v prášku pre priemyselné aplikácie syntetické živice v podobe ionexov; syntetické živice v podobe rozpúšťadiel používaných ako nátery syntetické živice v surovom stave; syntetické živicové kompozície (surové) na priemyselné účely syntetické živicové kompozície (surové); syntetické živicové zlúčeniny v podobe mikroguľôčok, určených na preniknutie do rôznych látok syntetické zmesi na vytváranie náterov z borosilikátového skla syntetický kremeň; syntetický kremík pre optické vlákna syntetický kryolit; tablety zadržiavajúce vodu používané pri kapilárnej výžive koreňov rastlín tálium; tantaličnan lítia; tapioková múka na priemyselné účely tavivá na tvrdé spájkovanie ťažká voda technécium; tehlové a murivové konzervačné látky (okrem farieb a olejov); tekutá soľ na rozmrazovanie tekuté apretúry na vodotesnú úpravu koženej obuvi tekuté čistiace prípravky pre výrobné procesy tekuté čistiace zmesi pre výrobné procesy tekuté elastoméry; tekuté fosfáty, ktoré sa nanášajú na listy záhradkárskych plodín; tekuté fosfáty, ktoré sa nanášajú na listy poľnohospodárskych plodín; tekuté fotopolymérové spájkovacie masky používané ako trvalé nátery na plošné obvody; tanín; tekuté hnojivá; tekuté krakovacie katalyzátory; tekuté lepidlá na spevňovanie látok (okrem lepidiel na pranie); tekuté lepidlá, s výnimkou lepidiel na domáce alebo kancelárske účely tekuté povlaky (chemické); tekuté svetocitlivé živice na výrobu trojrozmerných modelov; tekuté tlmiace roztoky; tekuté zlúčeniny na zobrazenie fotografií; tekutiny na chemickej báze pre výrobu pások; tekutiny pre použitie v čistení počas výrobných procesov; tekutý chlór; telúr; tepelne nanášané kovové sprejové nátery z karbidových zliatin tepelne stabilná polymeráza; tepelne taviteľné adhezíva (s výnimkou tých na kancelárske alebo domáce použitie); teplocitlivé pásky používané pri tlačení predplatených kariet; teplocitlivé pásky používané pri tlačení platobných kariet; teplocitlivé pásky používané pri tlačení lístkov; teplocitlivé záznamové materiály; teplocitlivý papier (svetlocitlivý); teplonosné kvapaliny; teplonosné kvapaliny používané v chladiacich systémoch v chemickom priemysle teplonosné kvapaliny používané v chladiacich systémoch vo farmaceutickom priemysle teplonosné kvapaliny používané v chladiacich systémoch v priemysle teplonosné substancie teplonosné tekutiny na priemyselné využitie; teplonosné tekutiny používané v ohrievacích systémoch vo farmaceutickom priemysle; teplonosné tekutiny používané v ohrievacích systémoch; terbium; termický papier (svetlocitlivý); termoizolačné plyny termomechanická buničina termoplastické elastoméry; termoplastové živice na tvarovanie pomocou tepla termoplastové živice pre použitie v zlievaní (formovaní); termoplastové zlúčeniny termosetové plastové žiaruvzdorné materiály tesniace prípravky (chemikálie) pre obkladačky tesniace tekutiny pre papier tesniace tekutiny pre výtlačky; tesniace tmely do automobilových chladiacich systémov; tesniace tmely pre automobilové riadiace systémy; tesniace tmely pre automobilové brzdové systémy; tesniace zmesi používané pri procese anodickej oxidácie hliníka; tesniaci cement pre automobily; testovací papier, citlivý; testovacie činidlá na priemyselné účely; testovacie činidlá na vedecké využitie; testovacie činidlá, s výnimkou tých na lekárske účely; testovacie plynové zmesi; testovacie plyny; tetraboritan disodný, bórax; tetraboritan sodný; tetrachlóretán; tetrachloridy, chloridy obsahujúce štyri atómy chlóru; tetrachlorozlatitan sodný; tetraetylolovo; textil (chemické impregnačné prípravky na ); textil (chemické prípravky na vodovzdornú úpravu ); textil (zjasňovacie prípravky na ); textílie na hĺbkotlač; thomasova múčka (fosfátové hnojivo); tioétery; tiofén; tiomočovina tiosíran sodný titaničitany titanit; tlačiarenské chemikálie; tlačiarenské platne so svetlocitlivou vrstvou pre ofsetovú tlač tmel na pneumatiky; tmel pre inštalatérov na pripevňovanie záchodových mís tmely derivované z uhličitanu vápenatého tmely na karosérie automobilov; tmely na karosérie automobilov a hmoty na opravu pneumatík tmely na karosérie používané v leteckom priemysle tmely na opravu automobilových karosérií tmely na opravu pneumatík; tmely na opravu rozbitých alebo zlomených predmetov; tmely na pneumatiky; tmely na priemyselné účely; tmely na zváranie; tolidín; toluén; toluénsulfonylchlorid toluidín toluidínsulfát tónovacie soli (fotografia); tórium; tragant; tragantová guma na výrobu farmaceutických prípravkov tragantová guma na výrobu pastiliek tragantová guma pre použitie vo výrobách; transparentné filmy (fotografické, neexponované) pre stolové spätné projektory transparentný film vo forme zvitku (fotografický, neexponovaný | transparentný film vo forme listov (fotografický, neexponovaný); transparentný papier (svetlocitlivý); trávne hnojivá; trichlóretylén; trieslové drevo; triesloviny; trietanolamín; trifenylmetán; triglyceridy; trojité superfosfátové hnojivá troska (hnojivo); trypsín; tuhé hnojivá; tuhý kremičitan draselný; tuhý kremičitan sodný; túli’um; tvarované rastové médiá s obsahom rašeliny tvarovateľné syntetické živice (nespracované); tymol; uhličitan amónny; uhličitan horečnatý; uhličitan horečnatý na priemyselné účely; uhličitan horečnatý na úpravu vody; uhličitan horečnatý na výrobné účely; uhličitan mangánatý; uhličitan meďnatý; uhličitan olovnatý; uhličitan sodný; uhličitan strontnatý; uhličitan vápenatý; uhličitan vápenatý v prášku; uhličitany; uhlie (prípravky zo živočíšneho ); uhlie (šetriče ); uhlie (živočíšne ); uhlík; uhlík do filtrov; uhlík na priemyselné účely; uhlík pre filtre na odstraňovanie organických kontaminujúcich látok z vody uhlík pre katalýzu; uhlíková pasta na výrobu samospekacích elektród uhlíkové absorbenty; uhlíkové absorpčné látky na čistenie tekutín uhlíkové absorpčné látky na čistenie plynov uhlíkové absorpčné látky na oddeľovanie plynov uhlíkové absorpčné látky na oddeľovanie tekutín uhlíkové tyčinky uhľohydráty; uhľohydráty používané ako prísada v nutraceutikách; uhľová čerň (pigment) pre priemyselné účely; uhľová čerň pre priemyselné účely; uhľovodíkové živice; uhľovodíkové zlúčeniny; uhľovodíky; ultrafiš (nevyvolaný); umelá pôda na pestovanie rastlín vyrobená z minerálnych materiálov umelá pôda na pestovanie rastlín vyrobená z plastických materiálov umelá zemina na pestovanie rastlín umelé a syntetické živice umelé hnojivá; umelé poľnohospodárske hnojivá umelé sladidlá; umelé sladidlá (chemické prípravky); umelé živice; umelé živice používané vo výrobe; umelé živice pre použitie v polygrafickom priemysle; umelé živice v surovom stave pre spracujúci priemysel; umelé živice, v surovom stave; umelé živice v surovom stave; umelý grafit na priemyselné účely; umelý uhlík do sekundárnych článkových batérií; univerzálne činidlá pre automatické testovacie systémy (laboratórne); univerzálne činidlá pre automatické testovacie systémy (na vedecké účely); upravený papier na papiernické účely (svetlocitlivý); urán; uránan; uranány; ureáza; uretánové modifikované kopolyesterové živice (surové); uretánové podlahové tmely urýchľovače chemických reakcií urýchľovače organických chemických reakcií urýchľovače tuhnutia cementu urýchľovače vulkanizácie urýchľovače vulkanizácie (chemické prípravky); ustaľovače; ustaľovače (fotografia); uvoľňovacie činidlá (chemické); uvoľňovacie zmesi pre betónové debnenia valchovacia hlina pre textilný priemysel valchovanie (prípravky na ); valchovanie (prípravky na ) pre textilný priemysel; vanadičnan amónny; vanilín (priemyselné chemikálie); vápenatý (octan ); vápnik; vápno na poľnohospodárske účely; vápno na použitie v poľnohospodárstve; varenie (prípravky podporujúce ) na priemyselné účely; vedľajšie produkty spracovania obilnín na priemyselné využitie; viacnenasýtené mastné kyseliny; viazacie látky na výrobné účely; vínan sodný; vinič (chemické prípravky na prevenciu chorôb ); vínny alkohol; vínny kameň na chemické účely; vínny kameň na priemyselné účely; vínny kameň pre potravinársky priemysel; vínny kameň s výnimkou kameňa na farmaceutické účely; vinyl acetát; vinylchlorid; vinylidénchlorid; viskóza; vitamíny používané pri výrobe potravinových doplnkov vitamíny používané pri výrobe farmaceutických prípravkov vitamíny používané pri výrobe kozmetiky vitamíny pre potravinársky priemysel vitriol; vlákna z anorganických materiálov určené na oddeľovanie; vlákna z hornín na lesnícke účely; vlákna z hornín na poľnohospodárske účely; vlákna z hornín na záhradkárske účely; vlákna z organických materiálov určené na oddeľovanie; vlákna z oxidu hlinitého; vláknité materiály používané ako hnojivá; vláknité materiály pre použitie ako činidlá pre zlepšenie pôdy; vlhkosť odpudzujúce povlaky (s výnimkou farieb); voda (draselná ); voda (morská ) na priemyselné účely; voda pre batérie; vodík; vodivé lepidlá (s výnimkou lepidiel na domáce alebo kancelárske účely) vodivé živice; vodnaté lineárne polymérové gély vodnaté polymérové disperzie vodné chemické zlúčeniny; vodotesné membrány v tekutej chemickej podobe, určené na stavebné účely vodotesné povlaky (chemické, okrem farieb); vodové polymérové disperzie na priemyselné účely; vodovzdorné chemické prípravky na textilné výrobky; vodovzdorné ochranné povrchové nátery (chemické nátery, okrem farieb); volfráman sodný; volfrámová (kyselina ); vonné chemické zlúčeniny používané pri výrobe; vopred odliate elektroforetické gély (s výnimkou tých na ako lekárske účely); vopred želatínované škroby na priemyselné účely; vosky na povrchovú úpravu textilných materiálov; vosky na povrchovú úpravu textílií, ktoré odpudzujú vodu; vrtné kaly používané pri ťažbe ropy; vtáčí lep; vulkanizačné prípravky výplne derivované z bielych minerálov výplne na bielenie pôdy výplne pre absorpčné činidlá; výplne pre činidlá na sušenie; výplne pre kartón; výplne pre mydlá; výplne pre zubné pasty; výplne stromových dutín (lesníctvo); výplne vyrobené z vápenného uhličitanu vápenatého; výplňové materiály do obrazoviek; výrobky na odvápňovanie vody; výťažky fermentácie; výťažky z juky (yucca schidigera); výťažky z morských rias, používané ako hnojivo; výťažky z morských rias, používané ako látky na podporu rastu rastlín; výťažok z írskeho machu pre výrobu potravín; vytvrdzovacie činidlá; vytvrdzovacie činidlá pre živice; vytvrdzovacie činidlá pre epoxidové živice; vytvrdzovacie činidlá pre omietku; vytvrdzovacie činidlá pre spracované plasty; vytvrdzovacie prípravky; vytvrdzovacie prísady; vytvrdzovanie vápencom (látky na ); vývojky; vývojky (fotografické ); vývojky na použitie so svetlocitlivými materiálmi vyvretie chladiacej kvapaliny v motoroch (prípravky proti ); vyzina s výnimkou vyziny pre kancelárske účely, pre domáce použitie alebo pre vyživovacie účely výživa rastlín na využitie v akváriách; výživné činidlá na spracovanie živých buniek (s výnimkou tých na lekárske účely); výživné látky pre rastliny; výživné látky so stopovými prvkami pre rastliny; vyživovacie látky (hnojivá) v tekutej forme používané v poľnohospodárstve; vzácne plyny, s výnimkou tých na lekárske účely; vzácne zeminy; witherit; wollastonit; xenón; xerografický papier (svetlocitlivý); xylenol; xylóza; yterbium; ytrium; záblesky (látky na vytvorenie ); zadržiavacie zlúčeniny záhradkárske pestovateľské médiá záhradné živiny (hnojivá); záhradnícke chemikálie s výnimkou fungicídov, herbicídov, insekticídov a prípravkov proti parazitom záhradnícke zmesi na sadenie záhradnícky kompost (listovka); zahusťovacie činidlá rozpustné vo vode, používané v priemysle vrtnej ťažby zemného plynu zahusťovacie činidlá rozpustné vo vode, používané v priemysle vrtnej ťažby ropy zahusťovacie činidlá v podobe biochemických výrobkov na priemyselné účely zakoreňovače z minerálnych vlákien pre použitie ako anorganické médium na pestovanie rastlín zapúšťacie látky na priemyselné účely zásady; zásady (chemické látky); záznamový papier (svetlocitlivý); želatína na fotografické účely želatína na priemyselné účely želatína na výrobu tlačiarenského papiera želatínové guľôčky na priemyselné účely želatínové lepidlá želírovacie činidlá; zemiakový škrob na priemyselné účely zemina na sadenie zemina (rozsievková ); zeminy (kovy ); zeminy na pestovanie; zeolitové materiály zeolity; žieravé látky na priemyselné účely zirkón; zirkónová múčka zirkónové kalidlá zirkónový piesok; živé mikroorganizmy, s výnimkou tých na lekárske alebo veterinárne účely živice (akrylové ) (surovina); živice, ktoré sa vytvrdzujú uv žiarením živice na výmenu iónov (chemické prípravky); živice na výmenu iónov pre použitie pri úprave vody; živice používané pri kotvení tyčí .; živice používané v tlačiarenskom priemysle živice pre iónovú výmenu živice pre výmenu kovov živice (syntetické ) (surovina); živice (umelé ) (surovina); živice v surovom stave; živice v tekutej podobe (nespracované); živicové membrány pre výmenu iónov (chemické prípravky); živiny pre kvety živiny pre listy rastlín živiny pre rastliny živiny pre riasy; živočíšne bielkoviny (surovina); živočíšne uhlie; živočíšne uhlie pre použitie pri zlepšovaní kvality pôdy živočíšne uhlie pre záhradkárske účely zlepšenie pôd (chemické prípravky na ); zliatiny kovov vzácnych zemín; zliatiny kremičitanu vápenatého pokryté kovom, používané v oceliarskom priemysle zlievarenská prísada na báze oxidu železa používaná pri výrobe kovových odliatkov zlievarenské pasty pre zlievarenské formy zlievarenské prášky pre tvárnenie zlievarenský piesok; zlievarenský piesok obsahujúci anorganické sklené spojivá zložky pre tuhnutie cementu; zlúčeniny amoniaku na odstraňovanie elektrostatického náboja zlúčeniny chrómu na výrobu chrómových kovov zlúčeniny dusíka zlúčeniny gália; zlúčeniny kaučuku na priemyselné účely zlúčeniny kazivca zlúčeniny na fosfátovanie; zlúčeniny na izoláciu voči vlhkosti (s výnimkou farieb); zlúčeniny na kalenie na kovolejárske účely; zlúčeniny na ochranu tehlového muriva (s výnimkou farieb alebo olejov); zlúčeniny na opravu automobilových pneumatík zlúčeniny na opravu dier na vozidlách zlúčeniny na opravu duší pneumatík zlúčeniny na opravu dutín vo vozidle zlúčeniny na opravu trhlín na vozidlách zlúčeniny na pochrómovanie zlúčeniny na spájanie betónu; zlúčeniny na uvoľňovanie výrobkov z foriem pre použitie v betónovom priemysle; zlúčeniny na vypĺňanie dier vo vozidlách; zlúčeniny na vypĺňanie trhlín vo vozidle; zlúčeniny na vytvrdzovanie betónu; zlúčeniny na vypĺňanie dutín vo vozidle; zlúčeniny na zmiešanie gumy a latexu; zlúčeniny odolné proti pôsobeniu počasia (chemikálie) pre impregnáciu muriva zlúčeniny polyvinylchloridu; zlúčeniny používané pri výrobe technickej keramiky zlúčeniny pre galvanické pokovovanie; zlúčeniny pre legovanie na výrobu plošných obvodových dosiek zlúčeniny odolné proti pôsobeniu počasia (chemikálie) pre impregnáciu betónu; zlúčeniny pre tvárenie v podobe syntetického tmelu na výrobu tlačiarenských atramentov pre tlačiarenský priemysel; zlúčeniny s obsahom uhličitanu vápenatého; zlúčeniny uhličitanu vápenatého; zlúčeniny vzácnych zemín; zmäkčovadlá na plasty; zmäkčovadlá na priemyselné účely; zmesi bakteriálnych koncentrátov, ktoré sa pridávajú do siláže (s výnimkou zmesí na lekárske a veterinárne účely); zmesi chemických činidiel vo forme súpravy, s výnimkou činidiel na lekárske alebo veterinárne použitie zmesi chemických činidiel, s výnimkou činidiel na lekárske alebo veterinárne použitie; zmesi chemických činidiel vo forme tabliet na testovanie vody (s výnimkou činidiel na lekárske alebo veterinárne použitie) zmesi chemikálií a mikroorganizmov na zvýšenie nutričnej hodnoty krmív pre zvieratá (s výnimkou tých na veterinárne účely) zmesi chemikálií a mikroorganizmov na sterilizovanie kompostu; zmesi chemikálií a mikroorganizmov používané v siláži zo sena (s výnimkou tých na veterinárne účely); zmesi chemikálií a prírodných materiálov používané ako poľnohospodárske hnojivá; zmesi chemikálií a mikroorganizmov pre hnojenie kompostu; zmesi chemikálií a prírodných materiálov používané ako záhradkárske hnojivá; zmesi do hasiacich prístrojov; zmesi kyselín; zmesi lepidiel a výplní na opravu tesnení zmesi na absorbovanie radiácie; zmesi na cínovanie ponorením používané pri výrobe plošných obvodových dosiek; zmesi na konzervovanie potravín; zmesi na lepenie a tesnenie pneumatík; zmesi na ochranu pred ohňom; zmesi na odpudzovanie vody; zmesi na odstraňovanie dechtu, ktorý je súčasťou výrobného procesu zmesi na odstraňovanie lepidiel, ktoré sú súčasťou výrobného procesu zmesi na odstraňovanie mazív, ktoré sú súčasťou výrobného procesu zmesi na odstraňovanie tapiet zmesi na opravu duší pneumatík zmesi na ožarovanie; zmesi na poťahovanie hliníka na účely prípravy na pokovovanie zmesi na použitie pri rezaní závitov zmesi na povrchovú úpravu kovov; zmesi na priemyselné účely slúžiace na regulovanie vodného kameňa v kotloch; zmesi na priemyselné účely, slúžiace na odstraňovanie vodného kameňa z kotlov; zmesi na priemyselné účely slúžiace na prípravu kultivačného prostredia; zmesi na rezanie závitov; zmesi na spomaľovanie plameňov; zmesi na spomaľovanie procesu horenia; zmesi na topenie ľadu; zmesi na tvarovanie spevnenej plastickej zmesi (konzistenciou podobne cestu); zmesi na urýchľovanie vytvrdzovania betónu; zmesi na vedecké účely slúžiace na prípravu kultivačného prostredia; zmesi na výrobu gramofónových platní; zmesi na výrobu magnetických médií; zmesi na výrobu plošných obvodových dosiek; zmesi na zabudovanie elektronických častí; zmesi na zabudovanie elektrických častí; zmesi ozónu a kyslíka, s výnimkou tých na lekárske účely; zmesi plynov používané vo vede; zmesi plynov určené na použitie v priemysle; zmesi pre elektrolytické leštenie; zmesi pre ochranu betónu pred prachom; zmesi pre použitie pri leptaní; zmesi pre spracovanie, v podobe rozpúšťadiel, používané v elektronickom priemysle zmesi pre vstrekovanie do foriem; zmesi s obsahom polymérov, ktoré možno vytvrdzovať pomocou svetla zmesi s obsahom prepolymérov, ktoré možno vytvrdzovať pomocou svetla zmesi spomaľujúce horenie na komerčné a domáce použitie; zmesi živíc a výplní pre použitie ako lepidlá (s výnimkou tých na kancelárske účely alebo do domácnosti); zmiešané fosfátové hnojivá zmiešané superfosfátové hnojivá zrážacie činidlá zvárací prášok; zváracie a spájkovacie chemikálie zváracie plyny; zváranie (chemické prípravky na ); zvitkový papier používaný v kalkulačkách (svetlocitlivý); zvitkový papier používaný počítačoch (svetlocitlivý); zvlhčovacie činidlá; zvlhčovacie činidlá do agrochemikálií; zvlhčovacie činidlá do prípravkov na regulovanie škodcov; zvlhčovacie činidlá používané ako pomocné látky do prípravkov na ochranu rastlín; zvlhčovacie činidlá používané pri výrobe kozmetických výrobkov; zvlhčovacie činidlá používané pri výrobe farieb; zvlhčovacie prípravky na použitie pri bielení; zvlhčovacie prípravky pre použitie vo farbení; zvlhčovacie prípravky pre textilný priemysel; zvlhčujúce prípravky (zmáčadlá); zvlhčujúce roztoky.
02 - Akrylové farby akrylové farby pre umelcov akrylové nátery (farby); akrylové ochranné nátery (v podobe farieb); akrylové ozdobné nátery (v podobe farieb); alizarínové farbivá alumíniové farby anilínové farbivá anilínové farby; annatto (annotto. arnotta alebo annotta) (farbivo); annatto (farbivo); annotto (farbivo); anorganické nátery (náterové farby alebo oleje, s výnimkou stavebného materiálu); anorganické pigmenty; antikorozívne prípravky; antikorozívne prípravky na vozidlá; antikorózne činidlá s protiusadzovacími vlastnosťami; antikorózne materiály napustené do papiera; antikorózne materiály napustené do filmov; antikorózne náterové farby pre ropný a/alebo plynárenský priemysel antikorózne nátery (farby); antikorózne nátery typu náterových farieb na komerčné námorné účely antikorózne oleje antikorózne ochranné nátery antikorózne prípravky pre vozidlá; antikorózne prípravky s účinkom odstraňovania usadenín antikorózne produkty'; antikorózne produkty pre kovy; antikorózne tónovacie farbivá na miešanie farieb pri výbere farby antikorózne vosky; antikorózne výrobky na ošetrovanie kovových povrchov antikorózne zmesi; antikorózne zmesi používané ako prísady do povrchových náterov; antikryptogamické ochranné fermeže; antireflexné nátery na očné šošovky; antistatické atramenty; antistatické farby; antistatické nátery; atrament do atramentových tlačiarní; atrament na sieťotlač; atrament na termografickú tlač; atrament na výrobu obtlačových listov s rôznymi farbami atrament vo valčekových kazetách atrament pre kopírovacie stroje atramentové kartridže do tlačiarní (náplne); atramentové náplne do tlačiarní (naplnené); atramenty na farbenie textílií atramenty obsiahnuté v kartridžoch atramenty' pre použitie pri dekalkománii auramín; automobilové farby automobilové laky azbestové farby badižón; baktericídne farby berlínska modrá; betónové tesniace hmoty (náterové farby); betónové tmeliace činidlá (náterové farby); bieloba olovená; bieloby (ako farbivá a farby); bitúmenové fermeže; bitúmenové náterové substancie (farby); bloky náterových farieb; borovicová živica (surová prírodná živica); bronzovacie tekutiny bronzové laky; bronzový prášok na maľovanie; čerň (farbivá a farby); chemické prípravky brániace poškodeniu v dôsledku pôsobenia vody (náterové farby); chemické prípravky zabraňujúce prenikaniu prachu (náterové farby); činidlá na ochranu povrchov kovov (náterové farby); damara; dechtová plsť (nátery na ) (farby); dekoratívne farby dekoratívne náterové farby dekoratívne nátery (farby); disperzie na použitie v grafickom umeleckom priemysle dekoratívne nátery na steny (farby); disperzné farby; drahé kovy v práškovej forme pre maliarov, dekoratérov a umelcov drahé kovy v práškovej forme pre tlačiarov drevo (farbivá na ); drevo (moridlá na ); elastické náterové farby na ochranu kovov pred poškodením elastické náterové farby na ochranu kovov pred koróziou elastické nátery na ochranu kovov pre opotrebovaním elastické nátery na ochranu kovov pre koróziou elastomérne náterové farby na ropné potrubia; elastomérne vodotesné prípravky v podobe náterových farieb na konzervovanie azbestových striech elastomérne vodotesné prípravky vo forme farieb na ochranu azbestových striech elektricky vodivé pigmenty používané pri výrobe lakov elektroforetické náterové materiály (náterové farby); email v podobe domových náterových farieb email v podobe náterových farieb emailové nátery na ráfiky kolies emailové nátery v podobe náterových farieb emaily (laky); emaily na keramiku; emaily na maľovanie; emulzie v podobe náterových farieb; epoxidové náter>' na betónové priemyselné podlahy; emaily pre motory; epoxidové nátery; epoxidové podkladové nátery; epoxidové živice na pokrývanie podláh (nátery); epoxidové živice na pokrývanie povrchov budov (nátery); epoxidové živice naplnené ľahkými kovmi (nátery); epoxidové živice pre natieranie stien (nátery); epoxidové živicové nátery; expanzívne nátery na ochranu pre ohňom; exteriérové náterové farby; farba na textil; farba (tlačiarenská ); farbiace látky na plasty; farbiace látky (okrem izolačných) na steny; farbiace materiály používané pri výrobe animovaných filmov; farbiace prípravky; farbiace prípravky na tónovanie náterových farieb farbiace substancie; farbiace výrobky, ktoré sa pridávajú do polymérových materiálov; farbiarske drevo; farbivá; farbivá do betónu farbivá do likérov farbivá do malty farbivá do masla farbivá do nápojov farbivá do náterových farieb farbivá do piva farbivá, farby; farbivá na báze vody v podobe náterových farieb farbivá na celulózové materiály farbivá na dodanie trvanlivosti farbám farbivá na drevo; farbivá na farbenie látok farbivá na keramické farby farbivá na kožu farbivá na látky farbivá na miešanie s maltou farbivá na morenie farbivá na obuv farbivá na plasty; farbivá na primiešanie do cementu; farbivá na sklené výrobky; farbivá na smalt; farbivá na textil; farbivá na topánky; farbivá na vláknité materiály; farbivá na výrobu mydla; farbivá na výrobu tlačiarenských atramentov; farbivá (potravinárske ); farbivá používané ako prídavné doplnky na tlačiarenské účely; farbivá používané pri výrobe farmaceutík; farbivá používané pri výrobe mydla; farbivá používané pri výrobe kozmetiky; farbivá používané pri výrobe potravín; farbivá používané pri výrobe náterových farieb; farbivá používané pri výrobe nápojov; farbivá používané pri výrobe tlačiarenského atramentu; farbivá používané pri výrobe papiera; farbivá používané pri výrobe farieb; farbivá používané pri výrobe plastových tvarovacích zmesí; farbivá používané v oblasti grafickej reprodukcie; farbivá pre tetovania; farbivá pre lepidlá; farbivá pre textilný priemysel; farbivá rozpustné v alkohole; farbivá s rozpúšťadlom na drevo; farby; farby a roztoky na bielenie; farby ako umelecký materiál s výnimkou škatuliek s farbami na použitie v škole farby, farbivá, pigmenty, atramenty farby na automobily; farby na báze vody (s výnimkou izolačných); farby na kancelárske použitie; farby na keramiku; farby' na látky; farby na námorné použitie; farby na nanášanie na steny; farby na ochranu pred koróziou; farby na ochranu pred teplom; farby na priemyselné zariadenia; farby na ráfiky kolies; farby na sklo; farby na stroje; farby na umelecké a remeselné použitie farby, nátery'; farby odolné voči korózii; farby používané pri výrobe keramiky; farby pre ofsetovú tlač; farby rozpustné v oleji; farby (spojivá do ); farby v prášku pre použitie ako nátery farby (zahusťovače ); farby zo syntetických živíc farebné fluorescenčné prášky farebné kovové prášky farebné náterové farby na fasády farebné pigmenty fermeže; fermeže na ochranu dreva; fermeže, laky; fermeže na ochranu dreva pred rozkladom fermeže na ozdobovanie dreva fermeže na sieťotlačové účely fermeže používané v nábytkárskom priemysle fermeže s výnimkou izolačných; fermeže (s výnimkou izolačných) s priehľadnou povrchovou vrstvou fermeže (s výnimkou izolačných) na elektronické komponenty fermežové farby fixatívy do farbív fixatívy (laky); fixatívy vodových farieb fluorescenčné náterové farby fluorescenčné zjasňovacie činidlá (farbivá); fluorokarbónové vrchné náterové zmesi; fólie (kovové ) pre maliarov, dekoratérov, polygrafov a umelcov fólie z neželezných kovov pre maliarov, dekoratérov a umelcov fólie z neželezných kovov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov fosforeskujúce materiály (náterové farby); fólie zo zliatin olova pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov fosforeskujúce náterové farby fotochromatické pigmenty; fotoluminiscenčné náterové farby (s výnimkou izolačných); francúzska politúra; fungicídne farby na drevo s účinkom odpudzovania vody fungicídne nátery v podobe náterových farieb galvanické náterové farby garbiarske farby glazúry; glazúry (farby, laky); glejové živice glejoživice; gravírovacie atramenty gumiguta na maľovanie gvaš; hlbkotlačová farba hliníkový prášok na maľovanie; hydrofóbne prípravky na povrchovú úpravu (farby alebo oleje); hydroizolačné náterové farby; indigo; indigo (farbivo); inhibítory hrdze inhibítory korózie interiérové náterové farby irisový atrament japonský čierny lak japonský lak (uruši); jedlé atramenty kanadský balzam; kanadský balzam (prírodná živica v nespracovanom stave); karamel, kulér (potravinové farbivo); karamelové farbivo používané v potravinárskom priemysle karamelové farbivo používané pri výrobe potravín karamelové farbivo používané pri výrobe nápojov karbónová čerň (pigment); karbonyl (konzervačný prostriedok na drevo); karmínová červeň (farbivo z červca nopálového); kaučukové nátery vo forme náterových farieb kebračo na farbenie keramické farby kolofónia; kompozície na sušenie náterových farieb; koncentráty pigmentov zo syntetických plastových materiálov; konverzné náterové zmesi (náterové farby); konverzné nátery (náterové farby); konzervačné farby na murivo konzervačné látky do betónu (náterové farby); konzervačné látky do cementu (náterové farby); konzervačné látky na báze vody konzervačné látky na budovy (náterové farby); konzervačné látky na dlaždice (náterové farby); konzervačné látky na kov (náterové farby); konzervačné látky na ochranu pred koróziou konzervačné látky proti znehodnoteniu zinku konzervačné látky na pov rchy budov (náterové farby); konzervačné látky proti znehodnocovaniu muriva konzervačné (ochranné) prípravky konzervačné oleje na ochranu pred koróziou konzervačné prípravky na drevo konzervačné prípravky pre cementy (mazadlá); konzervačné prípravky proti hrdzi; kopalová fermež; kopal; korózne inhibítory v podobe náterov kovové atramenty kovové fólie a kovové prášky kovové fólie do tlačiarní kovové fólie na použitie pri tlači kovové fólie pre dekoratérov; kovové fólie pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov kovové fólie pre maliarov; kovové fólie pre maliarov, dekoratérov a umelcov; kovové fólie pre tlačiarov; kovové lisované pláty pre dekoratérov; kovové fólie pre umelcov; kovové prášky do tlačiarní; kovové prášky pre dekoratérov; kovové prášky pre maliarov; kovové prášky pre maliarov, dekoratérov a umelcov; kovové prášky pre maliarov, interiérov ých maliarov, tlačiarov a umelcov; kovové prášky pre tlačiarov; kovové prášky pre žiarové nanášanie striekaním; kovový prášok pre umelcov; kovy v podobe fólií, používané v tlačiarenskom priemysle; kovy v podobe fólií pre dekoratérov; kovy v podobe fólií, určené pre tlačiarov; kovy v podobe prášku pre tlačiarov; kovy v podobe prášku pre dekoratérov; kovy v práškovej forme pre umelcov; kovy v prášku pre maliarov, umelcov, dekoratérov alebo tlačiarov; kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov a dekoratérov; kovy vo forme fólií a práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; kovy vo forme fólií pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; kovy vo forme práškov pre maliarov; kovy vo forme práškov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov kovy vo forme práškov pre maliarov, tlačiarov a dekoratérov koža (moridlá na ); kurkuma (farbivo); kurkumový prášok používaný ako farbivo; kreozot na konzervovanie dreva; kypové farbivá; kyslé farbivá; lakovacie spreje; laky; laky a fermeže laky (farby); laky na báze vody (s výnimkou izolačných); laky na drevo laky na formy; laky na obtlačánie (pre obtlačky); laky na opravu motorových vozidiel laky na použitie pri dekalkománii laky na povrchovú úpravu papiera laky na priemyselné účely; laky na výrobu rôznych farebných obtlačových listov; laky pre dekoratérov; laky pre maliarov; laky pre tlačiarenské atramenty; laky pre umelcov; laky v podobe náterov; laky' v podobe náterových farieb; lampová čerň (pigment); látky brániace poškodeniu v dôsledku pôsobenia olejov (farby); látky na konzervovanie muriva v podobe náterových farieb látky na sušenie tlačiarenských atramentov látky odolné voči hrdze látky odpudzujúce vodu v podobe farieb; látky vo forme náterov na vypĺňanie trhlín v plastových povrchoch; látky vo forme náterových farieb na vypĺňanie kazov v povrchoch stien; látky vo forme náterových farieb na vypĺňanie trhlín v povrchoch stien; látky vo forme náterových farieb na vypĺňanie trhlín v drevených povrchoch; látky vo forme náterových farieb na vypĺňanie kazov v plastových povrchoch; látky vo forme náterových farieb na vypĺňanie kazov v drevených povrchoch; lesklé tlačiarenské atramenty; lístkové kovy pre maliarov; lístkové kovy pre umelcov; luminiscenčné náterové farby; luminiscenčné pigmenty; maliarske farby; maliarske produkty (s výnimkou škatuliek s farbami používanými v škole); maliarske tmely marena farbiarska; maskovacie farby pre vojenské zariadenia mastix (prírodná živica); materiály na farbenie; materiály na farbenie frity; materiály na farbenie keramických substrátov; materiály na konzervovanie budov (náterové farby); materiály na obnovu povrchu (nátery) v podobe náterových farieb materiály na ochranu budov (náterové farby); materiály na ochranu dreva (farby); materiály na ošetrovanie povrchu vo forme náterových farieb materiály na ozdobovanie (farbenie) dreva materiály (náterové farby) pre ošetrenie proti vlhkosti materiály používané ako zložky tlačiarenských atramentov materiály používané na údržbu budov (náterové farby); materiály pre umelcov (náterové farby); materiály vo forme náterov na stavebné účely (náterové farby); materiály zabraňujúce korózii matnenie kovov (prípravky proti ); metalické tuše miešané náterové farby mimeografické atramenty; minerálne destiláty používané ako riedidlá na náterové farby mínium; mínium (tehlovočervené farbivo proti korózii); moridlá; moridlá ako farby; moridlá (fixatívy) pre vodové farby; moridlá (fixatívy) v podobe fermeží; moridlá na kožu; moridlá na podlahy; moridlá na priemyselné použitie; moridlá na utesňovanie povrchov na ochranu pred účinkami poveternostných vplyvov moridlo orechovej farby naftolové farbivá; náhradky terpentínu používané ako riedidlá pre farby náhrady terpentínu používané ako riedidlá pre fermeže náplne do atramentových tlačiarní (plné); náplne do laserových tlačiarní (plné); náplne do tlačiarní naplnené jedlým atramentom; náplne do tonera; náplne do tonera pre počítačové tlačiarne; napučiavacie nátery (farby alebo oleje, iné než stavebné materiály); náterová farby používané ako elastické nátery fasád; náterové domové farby; náterové farby bez obsahu rozpúšťadiel; náterové farby, ktoré tuhnú do podoby peny, určené na ochranu oceľových konštrukcií pred ohňom; náterové farby na betónové podlahy; náterové farby na motory; náterové farby na ochranu pred grafiti; náterové farby na ochranu pre ohňom; náterové farby na ochranu pred vandalizmom; náterové farby na ochranu pred hrdzou; náterové farby na odstraňovanie plesne; náterové farby na podlahy; náterové farby na prevenciu plesní; náterové farby na priemyselné účely; náterové farby na regulovanie hrdze; náterové farby na zabránenie prenikaniu vlhkosti; náterové farby odolné voči teplu; náterové farby odolné voči chemikáliám; náterové farby odolné voči korózii s obsahom fenolu; náterové farby používané pri výrobe nábytku; náterové farby používané pri výrobe automobilov; náterové farby pre automobilový priemysel; náterové farby pre odvetvie leteckého a kozmického priemyslu; náterové farby pre tlačiarenský priemysel; náterové farby predávané v aerosólových nádobách; náterové farby pre umelcov; náterové farby s nápravnými vlastnosťami; náterové farby s pružnými vlastnosťami; náterové farby (s výnimkou izolačných) na elektronické komponenty; náterové farby (s výnimkou izolačných farieb alebo farieb v škatuľkách používaných ako školské pomôcky); náterové farby (s výnimkou izolačných) na natieranie cievok; náterové farby so saténovou povrchovou úpravou; náterové farby v podobe elastických fasádových náterov; náterové farby v spreji; náterové farby z gumy; náterové farby zo syntetických živíc; náterové hmoty v podobe farieb; náterové laky na ochranu podláh; náterové materiály na ochranu povrchov vystavených galvanickej korózii náterové materiály vo forme olejov náterové prípravky; náterové prípravky na ochranu pred trením náterové prípravky na ochranu pred opotrebovaním náterové prípravky na ochranu pred hrdzou náterové zmesi bez obsahu rozpúšťadiel náterové prípravky na utesňovanie podvozku vozidiel náterové zmesi na kamenné stavby (farby); náterové zmesi na konzervovanie kamenných stavieb (farby alebo mazivá); náterové zmesi na konzerváciu muriva (farby alebo oleje); náterové zmesi na konzerváciu betónu (farby alebo oleje); náterové zmesi na povrchovú úpravu betónu (farby alebo oleje); náterové zmesi na tehly (farby alebo oleja); náterové zmesi (náterové farby); náterové zmesi odolné vode (farby alebo oleje); náterové zmesi v podobe farieb náterové zmesi v podobe lakov náterové zmesi vo forme farieb náterové zmesi vo forme olejov; nátery' absorbujúce vlhkosť vo forme náterových farieb nátery chrániace betón pred vodou (farby alebo oleje); nátery' chrániace kameň pred vodou (farby alebo oleje); nátery chrániace murované steny pred vodou (farby alebo oleje); nátery' na betón odolávajúce vplyvom počasia (nátery); nátery' na dechtovú plsť (farby); nátery' na drevo (farby); nátery na drevo vo forme farieb nátery na formy (farby alebo oleje); nátery na formy na ingoty; nátery' na konečnú úpravu muriva (farby alebo oleje); nátery na konečnú úpravu betónu; nátery na konečnú úpravu povrchov (farby alebo oleje); nátery na konzervovanie dreva; nátery na murivo odpudzujúce vodu (farby); nátery na ochranu kovov pred koróziou; nátery na ochranu pred koróziou; nátery na ochranu pred žieravým účinkom kyselín; nátery na odpudzovanie vody; nátery' na ponorenú časť trupu lode; nátery na použitie v grafickom umeleckom priemysle; nátery na povrchovú úpravu nábytku; nátery' na steny; nátery na zabraňovanie vzniku sfarbenia a škvŕn (s výnimkou chemikálií); nátery obsahujúce reflexné guľôčky nátery' odolné voči korózii s obsahom fenolu nátery' odolné voči korózii; nátery' odolné voči nepriaznivým vplyvom počasia (farby); nátery odolné voči poveternostným vplyvom (farby); nátery' odolné vode (chemikálie, farby); nátery' odpudzujúce vlhkosť (náterové farby); nátery, povlaky; nátery' s vodu odpudzujúcimi vlastnosťami (farby); nátery' v podobe elektrolytických materiálov (farby); nátery v spreji (antikorózne); nátery' v spreji (fermeže); nátery' v spreji (laky); nátery' vo forme farieb na spodné časti lodí nátery v spreji (náterové farby); nátery' vo forme farieb pre automobilový priemysel; nátery' vo forme farieb pre vozidlá; nátery zabraňujúce nanášaniu grafiti (farby); nátery zabraňujúce nánosom a usadeninám nátery zabraňujúce zmatneniu; nekovové farebné nátery používané na výrobu sklolaminátových bazénov a kúpeľov (spa) nekovové náterové materiály (náterové farby); nekovové vode odolné materiály v podobe náterových farieb nepriľnavé nátery' vo forme náterových farieb netoxické emaily pre enologický priemysel netoxické emaily pre potravinársky priemysel neviditeľný atrament; neželezné kovy v práškovej forme pre tlačiarne; neželezné kovy v práškovej forme pre maliarov, dekoratérov a umelcov neželezné kovy v prášku určené pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov neželezné kovy vo forme fólie pre tlačiarne nivelačné prípravky v podobe náterových farieb; ochranné akrylové nátery vo forme náterových farieb (s výnimkou náterov na izolačné účely) ochranné náterové materiály v podobe náterových farieb ochranné náterové zmesi (farby); ochranné nátery na betón s tmeliacimi účinkami (náterové farby); ochranné nátery na betón aplikované v tekutom stave (náterové farby); ochranné nátery na betón v spreji (náterové farby); ochranné nátery na budovy (náterové farby); ochranné nátery na kovové povrchy (náterové farby); ochranné nátery na chodníky (náterové farby); ochranné nátery na kovy (náterové farby); ochranné nátery na kovy na aplikáciu v tekutej forme ochranné nátery na kovy s tmeliacimi účinkami (náterové farby); ochranné nátery na strechy (náterové farby); ochranné nátery na zvýšenie odolnosti voči vode pre povrchy budov (náterové farby) ochranné nátery pre balkóny (náterové farby); ochranné nátery na povrchovú úpravu interiérov (náterové farby); ochranné nátery pre betónové tvárnice (náterové farby); ochranné nátery pre kovové povrchy; ochranné nátery v podobe sprejov na kovy (náterové farby); ochranné nátery v podobe náterových farieb pre stavebné účely; ochranné nátery vo forme náterových farieb a obsahujúce abrazívne častice; ochranné oleje pre drevo; ochranné povrchové nátery na drevo; ochranné prípravky na kovy; ochranné prípravky na tehlové murivo (náterové farby); ochranné prípravky proti hrdzi ochranné produkty na kovy (náterové farby); ochranné prípravky proti nepriaznivým vplyvom počasia (farby); ochranné prostriedky proti hrdzi vo forme náterov ochranné prostriedky proti hrdzi na kovové povrchy ochranné vodu odpudzujúce nátery (náterové farby); ofsetové tlačiarenské farby ohňovzdorné farby ohňovzdorné náterové farby ohňovzdorné pigmenty oleje na drevo; oleje na konzervovanie dreva; oleje na ochranu pred hrdzou; oleje na ošetrovanie kolkárskych dráh; oleje na spracovanie dreva; olejové farby používané v oblasti umenia; olejové náterové farby; olovená bieloba; olovené fólie pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov organické nátery (náterové farby); organické pigmenty; organické pigmenty na výrobu farbiacich materiálov organické pigmenty na výrobu tlačiarenských atramentov organické spojivá do náterových farieb organické zahusťovacie činidlá pre náterové farby organickokovové náterové materiály ošetrenie na dosiahnutie patinového rázu ošetrujúce prípravky na drevo na jeho konzerváciu oxid kobaltitý (farbivo); oxid olovnatý (farbivo); oxid olovnatý (masikot); oxid titaničitý (pigment); oxid titaničitý používaný ako pigment oxid zinočnatý (zinková bielobapigment); ozdobné materiály v podobe náterových farieb ozdobné náterové farby ozdobné nátery v podobe farieb ozdobné povrchové nátery odolné vode (farby); ozdobné sprejové nátery; papiere na farbenie veľkonočných vajec; pásky (protikorózne ); pasty na farbenie; permeabilné materiály proti ohňu (náterové farby); pigmentačné živice pigmentované nátery (farby); pigmentové disperzie rozrábateľné vo vode používané pri spracovaní kože pigmentové prípravky; pigmentové prípravky zo síranu bámatého na použitie s náterovými farbami; pigmentové sikatívy; pigmenty; pigmenty disperzné vo vode na farbenie betónu; pigmenty disperzné vo vode na farbenie cementových výrobkov; pigmenty do farieb; pigmenty majúce bronzovacie vlastnosti pigmenty na použitie v atramentových prípravkoch; pigmenty používané ako farbivá pri tvarovaní plastov injekčným vstrekovaním pigmenty používané pri výrobe farebného papiera pigmenty na použitie v grafickom umeleckom priemysle pigmenty používané pri výrobe tlačiarenských atramentov; pigmenty používané pri výrobe kozmetiky pigmenty používané pri výrobe syntetických vlákien pigmenty' používané pri výrobe farmaceutických prípravkov pigmenty pre náterové farby pigmenty pre ochranné nátery; pigmenty' pre použitie v tlačiarenských atramentoch pre litografické tlačiarenské postupy; pigmenty' spomaľujúce horenie; pigmenty v podobe alkydových disperzií; pigmenty v podobe prášku; pigmenty' v tekutej podobe; pigmenty' z anorganických oxidov kovov; pigmenty zo síranu bárnatého pre farby; pigmenty zo syntetických plastových materiálov v granulovanej forme planografická farba (atrament); plastické nátery na stavby (náterové farby); plastické stavebné nátery (náterové farby); plastisólové atramenty pre sieťotlač; plastové nátery na ochranu kovov pred vlhkosťou (farby); plastové nátery na ochranu dreva pred vlhkosťou (farby); plastové podkladové prípravky v podobe náterových farieb podkladová farby na drevo podkladové činidlá vo forme farieb podkladové farbivá (katiónové farbivá); podkladové farby na kov podkladové nátery podkladové nátery (farby a oleje); podkladové nátery na prípravu povrchov pred natieraním podkladové nátery s vysokým obsahom pevných látok podkladové nátery vo forme farieb podkladové nátery' zo syntetických živíc (náterové farby); podkladové prípravky na natieranie podvozku vozidiel (farby a oleje); podkladové tmely; podkladové tmely v podobe náterov; podkladový prášok (džinoko); podkladový prášok (kiriko); polymérové farby; polytetrafluóretylénové nelepivé nátery (náterové farby); polyuretánové dokončovacie farby (náterové farby); polyuretánové nátery (náterové farby); potravinárske farbivá; potravinárske farby a farbivá; potravinové farbivá derivované z bobúľ; potravinové farbivá do domácnosti; potravinové farbivá zo šťavnatého ovocia; povrchové nátery na výzdobu interiérov (náterové farby); povrchové nátery v podobe sprejov (farby); povrchové nátery' v podobe elektroforéznych materiálov (farby); povrchové nátery vo forme náterových farieb na výzdobu konštrukcií povrchové nátery vo forme náterových farieb povrchové ochranné nátery (náterové farby); povrchové ochranné nátery pre kovy pozlacovacie kvapaliny pozlacovacie pasty pozlacovacie produkty pre sadru pozlacovacie výplne pozlacovacie výrobky na drevo práškové farby práškové nátery; práškové nátery nanášané sprejom; práškové neželezné kovy pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov práškové olovo pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov práškové zlúčeniny olova pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov prášky z drahých kovov pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov prášok (hliníkový ) pre maliarov, umelcov a dekoratérov priame farbivá; priehľadné náterové materiály (farby); priehľadné náterové zmesi (farby); priehľadné nátery (farby); priehľadné ochranné nátery na vozidlá priehľadné povrchové nátery na drevo priehľadné povrchové nátery vo forme farieb priemyselné farbivá; priemyselné náterové farby na betónové povrchy; priemyselné náterové farby na kovy; priemyselné náterové farby na cievky; priemyselné nátery v podobe náterových farieb; prípravky brániace rozkladu dreva; prípravky na farbenie potravín; prípravky na farbenie potravín a nápojov; prípravky na hromadné farbenie materiálov; prípravky na izoláciu muriva proti vlhkosti (náterové farby); prípravky na konečnú úpravu dreva; prípravky na konzervovanie murovaných povrchov; prípravky na konzervovanie dreva; prípravky na ochranné nátery pre odkryté časti motorových vozidiel prípravky na ochranu murovaných povrchov prípravky na ochranu pred stratou lesku prípravky na ochranu pred koróziou; prípravky na ošetrovanie kovových povrchov chrániace pred stratou lesku prípravky na ošetrovanie kovových povrchov na ochranu pred koróziou prípravky na ošetrovanie kovových povrchov na účely ochrany pred koróziou prípravky na ošetrovanie kovových povrchov na účel)' ochrany pred hrdzou prípravky na označovacie ciest; prípravky na použitie ako nátery odolné voči vode na povrchy konštrukcií (náterové farby) prípravky na prelakovanie automobilov (farby); prípravky na riedenie farieb prípravky na riedenie lakov prípravky na spomalenie straty lesku prípravky na spomaľovanie horenia (farby); prípravky na sušenie fermeží; prípravky na sušenie náterových farieb; prípravky na utesňovanie podvozkov vozidiel (farby a oleje); prípravky na utesňovanie podvozkov (farby a oleje); prípravky na výrobu farieb; prípravky na zabránenie prenikaniu vlhkosti (náterové farby); prípravky (náterové farby) s obsahom činidiel chrániacich drevo pred napadnutím hmyzom prípravky (náterové farby) obsahujúce činidlá na ochranu pred napadnutím dreva hubami prípravky (náterové farby) s obsahom činidiel chrániacich drevo pred hnilobou prípravky odolné voči vlhkosti (náterové farby); prípravky používané ako konzervačné látky na ochranu pred atmosférickou oxidáciou prípravky používané na výrobu piva (farbivá, pigmenty); prípravky pre farby obsiahnuté v tubách prípravky pre nátery na ochranu povrchov pred koróziou prípravky pre nátery na ochranu povrchov pred obrusovaním prípravky pre odolnosť voči vode (náterové farby); prípravky pre použitie ako nátery odolné voči vode na povrchy budov (náterové farby) prípravky pre použitie ako spomaľovače horenie (náterové farby); prípravky so základným náterom na podvozky vozidiel (farby a oleje); prípravky v podobe náterových farieb; prípravky v podobe podkladových náterov (náterové farby); prípravky zabraňujúce korózii prípravky zabraňujúce tvorbe hrdze prírodné farbivá; prírodné surové živice používané pri výrobe lakov prírodné surové živice používané pri výrobe fermeží prírodné živice; prírodné živice používané pri výrobe lepidiel prírodné živice v surovom stave prísady do farieb prísady do náterov; prísady do náterových farieb vo forme iniciátorov prísady do náterových farieb vo forme redukčných činidiel prísady do náterových farieb vo forme vyvažovacích činidiel prísady na použitie ako farbivá do potravín; prísady na sušenie tlačiarenských atramentov; produkty na dodanie starožitného vzhľadu nábytku pri jeho výrobe; produkty na konečnú úpravu voskov; produkty na utesňovanie betónu (náterové farby); produkty na utesňovanie tehlového muriva (náterové farby); produkty v koncentrovanej forme na farbenie veľkých materiálov; prostriedky na ochranu pred eróziou; protikorózne farby; protikorózne papiere; protikorózne prípravky; protikorózne prípravky vo forme náterov na vozidlá radiáciou vytvrdzované nátery na betón reflexné farby; reflexné nátery na výrobu zrkadiel (farby); reflexné nátery na vytv áranie zrkadiel (náterové farby); retušovacie perá (náterové farby); rezervoáre s atramentom riediace prípravky pre náterové farby a nátery riedidlá a zahusťovače do náterov, farieb a atramentov riedidlá do fermeží; riedidlá do lakov a iných náterových farieb riedidlá do náterových farieb riedidlá na farbivá riedidlá na nátery; riedidlá na účely prelakovania vozidiel; riedidlá náterov; riedidlá pre atramenty; riedidlá pre laky; riedidlá pre podkladové farby; rumelka; rozpúšťadlá na riedenie náterových farieb rumelkové atramenty pre značkovanie zvierat rýchle farbivá sadze (farbivo); saflorový olej na farbenie nápojov saflorový olej na farbenie potravín šafran (farbivo); sandarak; šelak; šelak používaný ako povrchový náter sienská hlinka sieťotlačové atramenty sikatívy do atramentov sikatívy do farieb (sušidlá); sikatívy do náterov; sikatívy (sušiace činidlá) na náterové farby silikónové fermeže silikónové vrchné náterové zmesi sírne farbivá; skvapalnené plasty vo forme náterových farieb, používané ako povrchové nátery slad používaný ako farbivo do nápojov slad používaný ako farbivo do potravín sladové farbivá; sladové výťažky používané ako farbivá do nápojov sladové výťažky používané ako farbivá do potravín sladový karamel (potravinárske farbivo); smaltovacie farby (sklovité); spojivá ako prísady do náterových farieb; spojivá do farieb; spojivá na farby a tmely; spojivá do fermeží; spojivá pre farbivá; spojivá pre laky; spojovacie činidlá pre farby; spojovacie činidlá pre laky; spracované minerály používané ako prísady do farbív spracované minerály používané ako prísady do náterových farieb; stabilizačné činidlá do náterových farieb stabilizačné prípravky vo forme náterov stabilizátory pre náterové farby stavebné farby; strieborné emulzie (pigmenty); strieborné pasty strieborné prášky; substancie brániace poškodeniu v dôsledku pôsobenia vody (náterové farby); substancie brániace poškodeniu v dôsledku pôsobenia olejov (náterové farby); substancie na sušenie náterových farieb; suché atramenty; suché tonery pre faxové prístroje; sumách pre fermeže; surové prírodné živice; sušiace prísady do tlačiarenského atramentu; sušidlá do farieb a tmelov; syntetické farbivá; syntetické zahusťovacie látky do náterových farieb syntetické živice na ochranu pred koróziou syntetické živicové náterové farby na plastové výrobky tekuté farby; tekuté plastické povrchové nátery (náterové farby) na ochranu pred vlhkosťou temperové farby; termochromické tlačiarenské atramenty termoplastové farby na značenie cestných povrchov termoplastové zlúčeniny na označovanie ciest (náterové farby); terpentín ako riedidlo farieb (white spirit); terpentín ako riedidlo pre fermeže (lakový benzín); terpentín (riedidlo na farby); tetovací atrament tetovacie farby titánové pigmenty titánová bieloba; tlačiarenské atramenty, ktoré zasychajú po ožiarení uv svetlom tlačiarenské atramenty pre ofsetovú tlač tlačiarenské atramenty pre litografickú tlač tlačiarenské atramenty pre grafický umelecký priemysel tlačiarenské farby (atrament); tlačiarenské laky tlačiarenské metalické atramenty tlačiarenské pasty tlačiarenské pasty (farby); tlačiarenské pasty pre kopírovanie tlačiarenské pigmenty tlačiarenské pigmenty na textílie tlačiarenské tonery tlačiarenské zlúčeniny (atrament); tlačiarenský atrament; tmeliace kvapaliny na drevo (konzervačné prípravky); tmeliace náterové farby; tmeliace prípravky na podlahu (náterové farby); tmeliace prípravky (nátery); tmeliace zmesi v podobe náterových farieb tmely vo forme náterových farieb toner; toner v kartridžoch; tonerové kartridže (plnené) do fotografických fotokopírovacích strojov; tonerové kartridže (plnené) do termických fotokopírovacích strojov; tonerové kartridže (plnené) pre elektrické tlačiarne; tonerové kartridže (plnené) do laserových tlačiarní; tonerové kartridže (plnené) do fotokopírovacích strojov; tonerové kartridže (plnené) do elektrostatických fotokopírovacích strojov; tonerové kartridže (plnené) pre ihličkové tlačiarne; tonerové náplne určené na použitie s počítačmi; tonery; tonery (atramenty) do fotokopírovacích prístrojov toner}', naplnené, pre tlačiarne a kopírovacie stroje; tonery pre fotokopírovacie zariadenia tonery pre ofsetovú tlač; tonery v kartridžoch pre počítačové tlačiarenské zariadenia tonery vo forme farbív tónovače pre farbivá; tónovacie farby ako prísady do náterových farieb; tónovacie prípravky na povrchové nátery; tónovacie prípravky pre náterové farby; trvalo zafarbené prírodné živice; tuky proti korózii; tuš na kožu; typografický atrament; ultramarínová modrá ako pigment; ultramarínové farbivá; utesňovacie prípravky proti vode (náterové farby); vápenné mlieko vápenné nátery vápno na bielenie; viacvrstvové fólie z hliníkových zliatin pre umelcov viacvrstvové fólie z hliníkových zliatin pre maliarov viacvrstvové fólie z hliníkových zliatin pre dekoratérov viacvrstvové fólie z hliníkových zliatin pre tlačiarov vode odolné elastomérne náterové prípravky (náterové farby); vode odolné nátery (farby); vode odolné nátery (s výnimkou chemikálií); vodivé náterové farby; vodné pigmentové disperzie na potlač textílií; vodné pigmentové disperzie na hromadné farbenie materiálov; vodotesné zmesi (farby); vodotesné zmesi vo forme náterových farieb vodové akry lové farby vodové akrylové farby na natieranie domov vodové farby; vodové farby používané v oblasti umenia; vodové farby s výnimkou farieb na izolačné účely; vodové laky (s výnimkou izolačných) pre automobilový priemysel; vodové náterové farby'; vodovzdorné nátery na murivo (farby); vonné atramenty v mikrokapsuliach určené na gumotlač vrchné nátery odolné voči ohňu v podobe náterových farieb vrchné nátery s vysokým obsahom pevných látok výplne vo forme náterovy'ch farieb výplňové materiály vo forme náterovej farby výrobky na ochranu betónu (náterové farby); výťažky z farbiarskeho dreva výťažky z kampešky (farbivá); vzácne kovy vo forme fólií pre maliarov, dekoratérov, tlačiarov a umelcov; vzorky používané pri výbere farieb, ktoré sa nalepia na stenu na porovnanie (s možnosťou ich premiestňovania); xerografické tonery; zahusťovače do farieb; zahusťovače náterov; zahusťovacie činidlá do farieb; zahusťovacie látky do farieb; zahusťovacie prípravky do farieb; zahusťovacie prípravky do lakov; základné náterové farby; základné nátery na prípravu povrchov pred natieraním základné nátery pre nechránené povrchy motorových vozidiel základné odolné laky základové farby pre nátery; zásobníky s tuhým atramentom pre atramentové tlačiarne (naplnené); žiaruvzdorné nátery v podobe náterových farieb živice na povrchovú úpravu živicové nátery živicový terpentín; živicový terpentín na použitie ako riedidlo do farieb žlté drevo (farbivo); zlúčeniny na utesňovanie podvozkov vozidiel (farby a oleje); zlúčeniny na základné nátery automobilov zmesi na konzervovanie betónu (farby); zmesi na konzervovanie cementu (farby); zmesi na konzervovanie malty (v podobe farby); zmesi na konzervovanie muriva (farby); zmesi na opravu betónu (v podobe farieb); zmesi na strechy (náterové farby); zmesi na utesňovanie podláh (náterové farby a oleje); zmesi na utesňovanie podvozku vozidiel; zmesi na značkovanie ciest (s výnimkou sklených granúl); zmesi na značkovanie povrchov vozoviek (s výnimkou sklených granúl) zmesi zabraňujúce účinkom poveternostných vplyvov značkovací tuš pre zvieratá; značkovacie materiály vo forme náterových farieb, pre cesty; trieda.
03 - Abrazíva; abrazívne prípravky adhezíva na kozmetické účely adstringentné prípravky na kozmetické účely alkoholové rozpúšťadlá v podobe čistiacich prípravkov ambra (parfuméria); ambra šedá; amoniak (čpavok) na čistiace účely amoniak na použitie ako čistiaci prostriedok antiperspiranty (kozmetické výrobky); antiperspiranty na osobné použitie antiperspiranty (toaletné prípravky); antiperspiranty v podobe sprejov antistatické látky do sušičky antistatické prípravky na použitie v domácnosti antistatické spreje na odevy aromaterapeutické oleje (na kozmetické účely); aromatické látky (esenciálne oleje); aromatické látky pre voňavky aromatické látky pre vône aromatické oleje aromatické oleje do kúpeľa aromatické prečisťujúce kadidlá (kunko); aromatické prísady do zákuskov (esenciálne oleje); aromatizované borovicové šišky aromatizované oleje vytvárajúce vône po zahriatí arómoterapeutické krémy arómoterapeutické mlieka arómoterapeutické prípravky; arómoterapeutické vankúše obsahujúce potpourri v látkových vrecúškach aviváž; badiánová esencia balzam na holenie; balíky obsahujúce masky na stiahnutie pórov používané ako kozmetika; balzam na vlasy; balzam po holení; balzamy na pery; bb krémy; benzín na odstraňovanie škvŕn bergamotový olej; bezmydlové emulzie na umývanie tela; bieliace krémy na pokožku; bieliace pracie prostriedky; bieliace prípravky na čistenie kože; bieliace prípravky na použitie v domácnosti; bieliace prípravky (odfarbovače) na kozmetické účely; bieliace soli; bielidlá; bielidlá do domácnosti; biologické saponáty na pranie bielizne; borovicový olej; brilantína; brúsivá; brúsivá (prípravky); brúsna tkanina brúsne granuly brúsne fólie brúsne papiere; brúsne papierové pilníky na modelovanie nechtov; brúsne pasty; brúsne pásy; brúsne plátno; brúsne prípravky; brúsne prípravky na telo; brúsne valce; brúsny papier; brúsny papier na nechty; brúsny papier na nechty rúk; brúsny papier na ostrenie ceruziek na kreslenie; brúsny piesok; bublinkový kúpeľ; bylinky do kúpeľa; cedrátové éterické oleje; cédrové drevo (éterické oleje z ); ceruzky (kozmetické ); ceruzky na kozmetické účely ceruzky na líčenie ceruzky na obočie ceruzky na oči ceruzky na očné linky; ceruzky na očné linky (kozmetické prípravky); ceruzky na pery červene na tvár chemické pracie prípravky; chemikálie na zjasňovanie farieb na domáce účely (bielizeň); chlorečnan draselný; čierny krém na topánky (leštidlá na obuv); činidlá na odstraňovanie škvŕn činidlá na pranie textílií čistenie za sucha (prípravky na ); čistiaca pena; čistiace a leštiace prípravky na kožu a obuv; čistiace a vonné prípravky; čistiace činidlá na kameň; čistiace činidlá na kovy; čistiace činidlá pre domáce použitie; čistiace činidlá pre mrazničky; čistiace gély; čistiace krémy; čistiace masky; čistiace masky na tvár; čistiace mlieka na starostlivosť o pleť; čistiace mlieka na toaletné účely; čistiace obrúsky na intímnu dámsku hygienu; čistiace peny na telo; čistiace prípravky; čistiace prípravky na čistenie odtokov; čistiace prípravky na automobily; čistiace prípravky na kožu bez liečivých účinkov; čistiace prípravky na murivo; čistiace prípravky na obkladačky; čistiace prípravky na pleť; čistiace prípravky na predné sklá vozidiel; čistiace prípravky na ruky; čistiace prípravky na rúry; čistiace prípravky na vozidlá; čistiace prípravky napustené do tampónov; čistiace prípravky pre domácnosť; čistiace prípravky pre nádoby na očistu pre domáce zvieratá čistiace prípravky pre osobnú spotrebu čistiace prípravky pre vozidlá; čistiace prípravky s dezodorantom pre nádoby na robenie očisty pre domáce zvieratá čistiace prípravky v podobe peny čistiace prostriedky na ruky čistiace prostriedky na toalety; čistiace prostriedky v spreji na osvieženie športových chráničov úst čistiace roztoky pre stomatologické ultrazvukové sterilizačné zariadenia čistiace tekutiny; čistiace tekutiny na okná automobilov; čistiace tekutiny na pásky písacích strojov; čistiace vankúšiky napustené toaletnými prípravkami; čistiace vankúšiky napustené kozmetickými prípravkami; čistiace vody a mlieka; čistiace zlúčeniny na odstraňovanie škvŕn; čistiaci prášok; čistiaci prípravok na čistenie kozmetických štetcov čističe kobercov; čistiacie prípravky v spreji na textílie čističe na ruky citrónové éterické oleje dámske dezodoračné spreje dekoratívne kozmetické prípravky denné krémy depilačné krémy depilačné mlieka; depilačné prípravky a prípravky na holenie depilačné vosky depilačné výrobky depilačný vosk; dermatologické krémy (s výnimkou liečivých); destilované oleje na starostlivosť o krásu detergentový krém detergenty do domácnosti detergenty do umývačiek riadu detergenty na čistenie záchodových mís detergenty na umývanie riadov detergenty pre automobily; detergenty s výnimkou detergentov používaných vo výrobe a na lekárske účely; detergenty vyrobené z ropy; detská kozmetika na hranie; detské utierky; dezinfekčné mydlá; dezinfekčné parfumované mydlá; dezodoračné mydlá; dezodoračný sprej na nohy; dezodoranty; dezodoranty a prípravky proti poteniu (antiperspiranty); dezodoranty na domáce zvieratá; dezodoranty na nohy; dezodoranty na osobné použitie; dezodorant)' na osobné účely v podobe tyčiniek; dezodoranty na osobnú potrebu alebo pre zvieratá; dezodoranty proti poteniu; diamantové brúsivo; divadelné líčidlá; dlážka (vosk na ); dočasné tetovania na kozmetické účely; drôtená sieťovina; emulgované éterické oleje; drôtené siete; emulzie po holení; emulzifikačné čistiace rozpúšťadlá; epilačné vosky; esenciálne oleje ako príchute do potravín esenciálne oleje na kozmetické účely esenciálne oleje na upokojenie nervov esencie na starostlivosť o pleť éterické esencie éterické esencie a oleje éterické oleje; éterické oleje a aromatické výťažky; éterické oleje ako vône na pranie; éterické oleje na aromaterapeutické použitie; éterické oleje na domáce využitie; éterické oleje na osviežovanie vzduchu; éterické oleje na priemyselné účely; éterické oleje na starostlivosť o pleť; éterické oleje používané pri výrobe vonných produktov; éterické oleje pre osobnú potrebu; éterické oleje pre výrobné procesy; éterické oleje z cédrového dreva; éterické oleje zo zeleniny exfoliačné krémy; exfoliačné peelingy na kozmetické účely exfoliačné pílingy na chodidlá exfoliačné pílingy na ruky exfoliačné pílingy na tvár exfoliačné telové pílingy farbiace mlieka na vlasy farbiace prípravky na kozmetické účely farbivá alebo tónovače na vlasy farbivá (kozmetické ); farbivá na mihalnice farbivá na toaletné účely farby na bradu farby na líca farby na obočie; farby na obočie v podobe ceruziek a púdrov farby na telo (kozmetické produkty); farby na tvár; farby (prípravky na odstraňovanie ); farebná kozmetika na oči farebná kozmetika pre pleť flexibilné brúsivá flitre na kozmetické účely fumigačné prípravky (parfumy); gaultierový olej gél na holenie gél na nechty gél na obočie gél na oči gél na sprchovanie gél po holení; gél z aloy pravej na kozmetické účely; gélové masky na oči; gélové spreje ako pomôcky pre styling; gély do kúpeľa; gély na bielenie zubov; gély na holenie; gély na kozmetické účely; gély na ochranu vlasov; gély na sprchovanie; gély na vlasy; gély po opaľovaní (kozmetické prípravky); gély spomaľujúce proces starnutia geraniol; germicídne čistiace prostriedky granulované mydlá; guľôčkové dezodoranty (toaletné potreby); guľôčky z vonných látok (pomandre); handričky na čistenie, impregnované leštiacim prípravkom na čistenie heliotropín; hena (kozmetické farbivo); hena na kozmetické účely henna (kozmetické farbivo); hladiace kamene; holiace prípravky v tekutej forme; holenie (prípravky na ); hotové vosky na leštenie hubky napustené saponátom hydratačné kondicionéry na vlasy hydratačné kozmetické gély hydratačné kozmetické koncentráty hydratačné kozmetické pleťové krémy hydratačné kozmetické pleťové mlieka hydratačné krémy po holení hydratačné krémy, vodičky a gély hydratačné mlieko; hydratačné prípravky; hydratačné prípravky (kozmetické prípravky); hydratačné prípravky na vlasy hydratačné prípravky proti starnutiu hydratačné prostriedky po opaľovaní hydratačné telové mlieka (kozmetika); hydratačné telové prípravky hygienické prípravky v podobe toaletných potrieb izbové aromatické spreje izbové vône; izbové vône vo forme sprejov; japonský fixačný olej na vlasy (bintsukeabura); javelská voda jazmínový olej; jednorazové obrúsky na tvár napustené čistiacimi látkami jednorazové utierky napustené kolínskou vodou jonón (parfuméria); kadidlo; kadidlové tyčinky; kakaové maslo na kozmetické účely; kamence po holení; kamenec (adstringens); kamenece (adstringens po holení); karbid kremíka (brúsny materiál); karbidy kovu (brúsivo); karbolové mydlá; karnaubský vosk na použitie v automobiloch kolagénové prípravky na kozmetické aplikovanie kolagénové prípravky na kozmetické použitie kolínske vody; kompaktné púdre (kozmetické prípravky); kompaktný púder do pudrenky (kozmetické výrobky); kompozície na čistenie okien kondicionéry na nechty kondicionéry na ošetrovanie vlasov kondicionéry na pokožku v okolí nechtov kondicionéry na vlasy kondicionéry na vlasy pre bábätká kondicionéry v podobe krémov kondicionéry v podobe spreja na pokožku hlavy kondicionéry vo forme balzamov kontúrovacie ceruzky na pery konzervačné látky na kožu korund (brúsivo); kôr>' z kviláje mydlovej na pranie koža (ochranné prípravky na ) (leštidlá); kozmetická vata; kozmetické ceruzky; kozmetické ceruzky na oči; kozmetické farbivá; kozmetické hydratačné prípravky; kozmetické krémy a lotion; kozmetické krémy na ruky; kozmetické krémy na spevňovanie pleti okolo očí; kozmetické krémy na starostlivosť o pleť; kozmetické lotion na opaľovanie; kozmetické masky; kozmetické mlieka na bradu; kozmetické mlieka na spevňovanie nechtov; kozmetické mlieko; kozmetické mydlá; kozmetické mydlo; kozmetické náplasti obsahujúce prípravky na ochranu pokožky pred slnkom; kozmetické nočné krémy; kozmetické oleje na pokožku; kozmetické opaľovacie mlieka; kozmetické opaľovacie prípravky; kozmetické pasty na tvár proti lesknutiu; kozmetické peny s ochrannými opaľovacími prípravkami; kozmetické pleťové mlieka; kozmetické pleťové oleje; kozmetické prípravky; kozmetické prípravky do kúpeľa; kozmetické prípravky na bielenie pleti; kozmetické prípravky na čistenie pleti; kozmetické prípravky na mihalnice; kozmetické prípravky na odstraňovanie laku na nechty; kozmetické prípravky na ochranu pri opaľovaní; kozmetické prípravky na obočie; kozmetické prípravky na opaľovanie; kozmetické prípravky na ochranu pokožky pred spálením na slnku; kozmetické prípravky na osobné použitie; kozmetické prípravky na obnovu pleti; kozmetické prípravky na ošetrovanie tváre; kozmetické prípravky na ošetrovanie nechtov; kozmetické prípravky na opaľovnie; kozmetické prípravky na rýchle zaschnutie laku na nechty; kozmetické prípravky na starostlivosť o telo; kozmetické prípravky na starostlivosť o ústnu dutinu a zuby; kozmetické prípravky na suchú pleť počas tehotenstva; kozmetické prípravky na spevňovanie poprsia; kozmetické prípravky na tvár; kozmetické prípravky na určené na starostlivosť o pleť kozmetické prípravky na účely zoštíhlenia kozmetické prípravky na vlasy a pokožku hlavy kozmetické prípravky na zoštíhlenie kozmetické prípravky natierateľné na pery kozmetické prípravky natierateľné na pery (neliečivé ); kozmetické prípravky podporujúce chudnutie kozmetické prípravky pre zvieratá; kozmetické prípravky využívané pri starostlivosti o zvráskavenú pokožku kozmetické prípravky zabraňujúce opätovnému rastu ochlpenia kozmetické púdre na tvár kozmetické rúže kozmetické séra; kozmetické taštičky s kozmetickými prípravkami kozmetické telové oleje kozmetické telové peelingy kozmetické tónovacie krémy; kozmetické tvárové prípravky na zmierňovanie vrások, na lokálne použitie; kozmetické vlasové prípravky; kozmetické vlasové vodičky; kozmetické vody; kozmetické výrobky; kozmetické výrobky a prípravky; kozmetické výrobky vo forme aerosólov pre starostlivosť o pleť; kozmetické zmesi na zosvetľovanie pleti; kozmetický gél na oči; kozmetický tvárový púder bielej farby; kozmetika; kozmetika na opaľovanie kozmetika na ošetrovanie suchej pleti kozmetika na predaj vo forme súpravy kozmetika na starostlivosť o pleť kozmetika v podobe gélov kozmetika v podobe mlieka kozmetika v podobe olejov kozmetika v podobe púdrov kozmetika vo forme krémov kozmetika vo forme očných tieňov kozmetika vo forme rúžov na líca krajčírsky a obuvnícky vosk krajčírsky vosk krém na holenie; krém na nechtovú kožtičku krém na obuv krém na ruky krém na svetlú pleť krém na tvár; krém s retinolom na kozmetické účely; krémové mlieka na holenie; krémové mlieko na holenie; krémové mydlá; krémové mydlá na pranie; krémové rúže; krémové telové mydlo; krémový rúž; krémy (kozmetické ); krémy na čistenie pleti krémy na kožu krémy na nechty; krémy na ochranu pleti pred vráskami krémy na ochranu pred slnkom krémy na ochranu vlasov krémy na odstraňovanie mejkapu krémy na odstraňovanie stareckých škvŕn krémy na opaľovanie krémy na pery; krémy na použitie pred holením krémy na redukciu celulitídy krémy na ruky; krémy na samoopaľovanie pokožky; krémy na spevňovanie pokožky; krémy na starostlivosť o vlasy; krémy na svetlú pleť (na kozmetické účely); krémy na tvár; krémy na tvár (kozmetika); krémy na tvár na kozmetické účely; krémy na vlasy; krémy na vrásky; krémy na zosvetlenie pleti; krémy po holení; krémy po opaľovaní (na kozmetické účely); krémy pre bábätká (bez liečivých účinkov); krémy proti pehám krémy proti starnutiu krémy proti vráskam krieda na čistenie krieda na použitie v mejkape krycí krém na kruhy pod očami krieda na kozmetické použitie krycie líčidlo na tvár (concealer); krycie prípravky (kozmetické prípravky); krycie prípravky na nedostatky pleti kúpeľ (kozmetické prípravky do ); kúpeľové a sprchové gély nie na lekárske účely kúpeľové mlieko kúpeľové oleje; kúpeľové oleje bez liečivých účinkov kúpeľové soli; kúpeľové soli s výnimkou solí na liečebné účely kvetinové parfumy (základné látky na ); lak na nechty; lak na nechty pre kozmetické účely lak na vlasy lak v spreji; laky na kozmetické účely laky na nechty vo forme pera laky na vlasy; látkové utierky napustené čistiacim prípravkom určené na čistenie okuliarov látky na odstraňovanie grafitov; látky na povrchovú úpravu podlahy; lepiace pásky na vytvorenie dvojitého záhybu na hornom očnom viečku; lepiace prípravky na lepenie umelých vlasov; lepidlá na nalepovanie umelých nechtov; lepidlá na nalepovanie umelého obočia; lepidlá na príčesky; lepidlá na pripevňovanie umelých nechtov; lepidlá na spevňov anie nechtov; lepidlá na umelé mihalnice, vlasy a nechty; lepidlá ne pripevňovanie umelých mihalníc; lesk na pery; lesk na vlasy; leštenie (papier na ); leštiaca červeň leštiace kamene leštiace krémy na obuv leštiace prášky leštiace prípravky; leštiace prípravky na nábytok a dlážku; leštiace prípravky na ošetrovanie dreva; leštiace vosky; leštiace zmesi; leštič na nábytok; leštidlá; leštidlá na podlahu leštidlá pre automobily leštidlá v krémovej forme leštidlo a krémy na obuv leštidlo na chróm leštidlo na hudobné nástroje leštidlo na obuv levanduľová voda levanduľový olej; levanduľový olej na kozmetické účely líčenie (prípravky na ); líčidlá líčidlá na oči líčidlá na tvár líčidlá na tvár a telo; líčidlá na vytvorenie efektu záhybu horného očného viečka liečivé mydlá; liečivé prípravky na umývanie rúk; liečivé šampóny; liečivé zubné pasty; liehové lepidlo na kozmetické použitie; lisované púdre na tvár; listy rastlín (prípravky na vytváranie lesku na ); lotion na čistenie pokožky lotion na opaľovanie lotion na starostlivosť o vlasy lotion na starostlivosť o pleť a telo lotion po opaľovaní lúh sodný; mandľové mlieko na kozmetické účely mandľové mydlo mandľový olej; masážne gély s výnimkou tých na lekárske účely; masážne oleje; masážne oleje a lotion; masážne prípravky bez liečivých prísad; masážne vosky; maškara na riasy; maškara na vlasy; maškary na riasy; masky na hydratáciu pleti; masky na vlas)'; mastencové prášky; mastencový prášok; mastencový prášok (toaletný púder); mastenec (toaletné prípravky); mastičky na kozmetické účely; materiál na vrchnú vrstvu nechtov; materiály na vrchnú vrstvu nechtov na ich tvarovanie; mejkap do pudreniek; mejkapové podklady; mentol pre parfumériu; mentolová esencia (éterický olej); mentolový olej pre parfumériu miešané éterické oleje mihalnice; mihalnice (lepidlá na nalepovanie umelých ) minerálne oleje (kozmetické prípravky); mizuoshiroi (tekutý podkladový mejkap); mlieka do kúpeľa mlieka (kozmetika); mlieka na čistenie tváre; mlieka na kozmetické účely; mlieka na ochranu vlasov; mlieka na odstraňovanie líčídiel; mlieka na ondulovanie vlasov; mlieka na opaľovanie; mlieka na ošetrenie pre spevnenie vlasov; mlieka na redukciu celulitídy; mlieka na styling vlasov; mlieka po opaľovaní; mlieka spomaľujúce proces starnutia; mlieko na opaľovanie; mlieko po holení; modrenie šatstva (farbiace prípravky na ); modriace farbivá na modrenie šatstva modridlá (farbivá na pranie); modridlá (modré farbivá) na zjasňovanie bielizne modridlá modrenie bielizne modridlo na bielizeň (svetlička); morské riasy pre využitie v kozmetológii mydielka; mydielka na umývanie tela; mydlá; mydlá a gély; mydlá do kúpeľa; mydlá na pranie; mydlá na ruky; mydlá používané na pranie; mydlá pre osobnú potrebu; mydlá pre použitie v domácnosti; mydlá pre starostlivosť o telo; mydlá s antibakteriálnymi účinkami; mydlá s protipotivými účinkami; mydlá v gélovej podobe; mydlá v tekutej podobe; mydlá z lufy; mydlo na holenie; mydlo na sedlá; mydlo proti poteniu nôh; mydlo s liečivými účinkami; mydlo v prášku; mydlové gély; mydlové roztoky; mydlové tyčinky na holenie (prípravky); mydlové výrobky; mydlový prípravok na zjasnenie farieb textílií náhradné náplne do pudreniek (kozmetika); nálepky na zdobenie tela namáčacie prípravky (predpieranie); náplne s vôňou do elektrických dávkovačov izbových vôní náplne s vôňou do neelektrických dávkovačov izbových vôní nápoje (aromatické prísady do ) (esencie); napustené handry na leštenie; napustené papierové obrúsky na čistenie riadu; napustené tkaniny na kozmetické účely; napustené utierky na čistenie (bez liečivých prísad, na osobné použitie) navlhčené kozmetické utierky; navlhčené obrúsky impregnované detergentom na čistenie; navlhčené obrúsky napustené čistiacim prostriedkom na umývanie riadu; navlhčené papierové utierky na ruky napustené kozmetickým mliekom; neliečivé antibakteriálne prípravky na umývanie tváre; neliečivé antiperspiranty; neliečivé balzamy; neliečivé balzamy na nohy; neliečivé balzamy na pery; neliečivé gély do kúpeľa; neliečivé čistiace krémy; neliečivé hydratačné prípravky; neliečivé koncentráty do kúpeľa; neliečivé kozmetické mlieka; neliečivé kozmetické prípravky; neliečivé krémy; neliečivé krémy do kúpeľa; neliečivé krémy na chodidlá; neliečivé krémy na čistenie pleti; neliečivé krémy na ošetrovanie pokožky hlavy; neliečivé krémy na telo; neliečivé krémy na vyrážky z plienok; neliečivé krémy na zadoček pre bábätká; neliečivé kúpele pre nohy; neliečivé kúpeľové soli; neliečivé lotion na nohy; neliečivé masážne krémy; neliečivé masážne oleje; neliečivé masti; neliečivé mlieka do kúpeľa; neliečivé mlieka na rozjasňovanie pleti; neliečivé mlieko na ruky; neliečivé mydlá; neliečivé očné krémy; neliečivé oleje; neliečivé oleje na ruky; neliečivé oleje na starostlivosť o pleť; neliečivé peelingy na tvár; neliečivé perly do kúpeľa; neliečivé pleťové balzamy; neliečivé pleťové krémy; neliečivé pleťové mlieka; neliečivé pleťové séra; neliečivé pleťové toniká; neliečivé prášky do kúpeľa; neliečivé prípravky do kúpeľa; neliečivé prípravky na čistenie pleti; neliečivé prípravky na čistenie zubov; neliečivé prípravky na ochranu pier; neliečivé prípravky na ošetrovanie pokožky hlavy; neliečivé prípravky na ošetrovanie pier; neliečivé prípravky na zmäkčovanie pleti; neliečivé prípravky na starostlivosť o nohy; neliečivé prípravky na zmiernenie spálenín od slnka; neliečivé prípravky pre starostlivosť o telo; neliečivé púdre na nohy; neliečivé šampóny; neliečivé púdre na tvár; neliečivé spreje do hrdla; neliečivé stimulujúce pleťové vodičky; neliečivé telové kúpele; neliečivé telové spreje; neliečivé toaletné mydlá; neliečivé ústne spreje; neliečivé ústne vody pre zvieratá chované v domácnosti; neliečivé vlasové šampóny; neliečivé vlasové vody; neliečiv é výplachy; neliečivé výrobky pre starostlivosť o bábätká; neliečivé výživné krémy; neliečivé zubné pasty; neliečivý krém na tvár; neliečivý mastencový púder pre bábätká; neliečivý telový púder; nespracovaný mentolový olej; neutralizačné prípravky na trvalú onduláciu; neutralizačné prípravky na pery; nočný krém; obočie (ceruzky na ) (obočenky); obočie (falošné); obočie (kozmetické prípravky na ); obrúsky napustené éterickými olejmi na kozmetické účely obrúsky napustené kozmetickým mliekom obrúsky napustené odličovacími prípravkami obtlačky (ozdobné kozmetické ); obtlačky na nechty obuvnícka smola obuvnícke vosky obuvnícky vosk ochranné krémy ochranné krémy na kožu; ochranné opaľovacie krémy (kozmetické produkty); ochranné opaľovacie mlieka; ochranné opaľovacie mlieka (na kozmetické účely); ochranné opaľovacie prípravky (kozmetické prípravky); ochranné opaľovacie prípravky; ochranné opaľovacie rúže na pery (kozmetika); ochranné prípravky na kožu (leštidlá); ochranné prípravky na pery (kozmetika); ochranné prípravky pri opaľovaní; ochranný krém proti slnku (kozmetické prípravky); očné krémové mlieka proti vráskam očné líčidlá očné linky očné mlieka; očné obklady na kozmetické účely; očné tiene; očný krém; odfarbovače; odhrdzovacie prípravky; odlakovače; odlakovače na nechty; odlakovače na nechty (kozmetické prípravky); odlakovače na nechty vo forme pera odličovacie gély odličovacie tampóny z vaty odmasťovacie prípravky na použitie v domácnosti odmasťovacie prípravky na motory; odmasťovacie prípravky s výnimkou prípravkov na použitie vo v ýrobnom procese; odmasťovacie prípravky s rozpúšťadlom; odstraňovač liehového lepidla; odstraňovače lepidla; odstraňovače škvŕn; olej na rozčesávanie; olej na spevňovanie vlasov; olej na vlasy; olej z dreva čajovníka; oleje ako kondicionéry na vlasy; oleje do kúpeľa na kozmetické účely; oleje do parfumov a vôní; oleje na čistenie; oleje na kozmetické účely; oleje na kožu v okolí nechtov; oleje na ochranu pred slnkom (kozmetické prípravky); oleje na opaľovanie (kozmetické prípravky); oleje na toaletné účely oleje na vlasy oleje (parfumérske ); oleje po opaľovaní (kozmetické prípravky); oleje pre bábätká; olejové kúpele na starostlivosť o vlasy olejové spreje na telo ondulačné roztoky opaľovacie gély; opaľovacie gély (kozmetické prípravky); opaľovacie krémy; opaľovacie krémy a lotion; opaľovacie mlieka (kozmetické výrobky); opaľovacie oleje na kozmetické účely opaľovacie oleje; opaľovacie prípravky na ochranu pred slnkom oplachovacie prípravky na bielizeň oplachy pre vlasy (šampónykondicionéry); osobné dezodoranty (parfumérske výrobky); ostrenie (prípravky na ); osviežovače dychu pre zvieratá osviežovače dychu; osviežovače dychu v podobe žuvacích tyčiniek z výťažkov z brezového dreva; osviežovače vzduchu; ozdobné nálepky na nechty; ozdobné obtlačky na kozmetické účely; palety s leskami na pery; papierové mydlá na osobné použitie; papierové utierky na ruky napustené kozmetickými prípravkami; papierové utierky na ruky napustené čistiacimi prípravkami; parfumová voda; parfumérske a vonné výrobky; parfumovaná voda; parfumované keramické kamene; parfumované krémy; parfumované mydlá; parfumované pleťové mlieka (toaletné prípravky); parfumované púdre (na kozmetické použitie); parfumované spreje na bielizeň; parfumované telové krémy; parfumované telové mlieka (toaletné prípravky); parfumované telové vody parfumované toaletné vody parfumované utierky parfumované vody parfumované vrecúška; parfumované vrecúška na prevoňanie bielizne parfumovaný mastencový púder parfumovaný telový sprej parfumové oleje; parfumové oleje na výrobu kozmetických prípravkov parfumy; parfumy na priemyselné účely; parfumy pre kartóny; parfumy pre keramiku; pásiky na bielenie zubov; pásiky na osvieženie dychu; pasty na obťahovacie remene (na britvy); pasty na úpravu vlasov; pasty pre čistenie obuvi peelingové prípravky na nohy pemza; pemzy na osobné účely; pemzy na telové použitie; pena do kúpeľa; pena do kúpeľa pre bábätká; pena do kúpeľa vo tekutej forme; pena na holenie; pena na vlasy; penové gély do kúpeľa; penové saponáty; peny ako pomôcky na úpravu účesov peny do kúpeľa; peny do kúpeľov (nie na lekárske účely); peny (kozmetické prípravky); peny na čistenie pleti; peny na holenie; peny na ochranu vlasov; peny na ošetrovanie pleti; peny na sprchovanie; peny na úpravu účesov; peny pre použitie pri holení; peny (toaletné prípravky) na úpravu vlasov; perly do kúpeľa; peroxid vodíka na kozmetické účely peroxid vodíka na vlasy pílingové prípravky na čistenie pleti pílingové prípravky na starostlivosť o pleť pílingy; pižmo (parfuméria); pláchacie prípravky na použitie pri praní bielizne plavená krieda pleťová kozmetika; pleťové emulzie (na kozmetické účely); pleťové hydratačné prípravky pleťové kondicionéry; pleťové kondicionéry v krémovej forme na kozmetické účely pleťové kozmetické prípravky pleťové kozmetické spreje na lokálne použitie pleťové krémy; pleťové krémy, s výnimkou tých na lekárske účely; pleťové krycie krémy; pleťové lotion; pleťové masky (kozmetika); pleťové masky na pokožku rúk pleťové masky na pokožku nôh pleťové masky na tvár pleťové mlieka; pleťové masky na tvár na kozmetické účely pleťové mlieka (kozmetické prípravky); pleťové mlieka na odlíčenie pleťové mlieka na ruky pleťové mlieka na starostlivosť o pleť pleťové mydlá pleťové mydlo; pleťové peelingové prípravky na tvár (kozmetika); pleťové podkladové krémy pleťové prípravky na líčenie pleťové prípravky na odstraňovanie vrások pleťové prípravky proti starnutiu pleťové toniká (kozmetika); pleťové tonikum pleťové vody po holení pleťové zábaly pleťový a telový mejkap pleťový púder na papieri; podkladové mejkapy v podobe pást podkladové nátery na nechty (kozmetika); podkladový lak na nechty; podkladový lak na nechty (kozmetické prípravky); podkladový mejkap podkladový prípravok na pleť; podložky z brúsneho papiera na ostrenie ceruziek na kreslenie; pomády na kozmetické účely; pomády na pery; pomády na vlasy; pomády v tvare tyčinky; potpourri; potravinové príchute vyrobené z éterických olejov; pracie detergenty na použitie pri čistení v domácnosti; pracie konzervačné činidlá; pracie prípravky; pracie prípravky do domácnosti; pracie prostriedky pre práčovne; práškové púdre na tvár; práškový makeup; práškový prípravok na čistenie zubov práškový púder práškový púder na tvár prášky do kúpeľa; prášky na odstraňovanie hrubých nečistôt; prášky na zuby; prášky z heny; prášok do umývačky riadu; prášok na tvarovanie nechtových tipov; prášok na umývanie vlasov; prášok na zdobenie nechtov; príchute do jedál (esenciálne oleje); príchute do koláčov (éterické oleje); príchute do nápojov (éterické oleje); príchute do potravín (éterické oleje); príchute do zákuskov (esenciálne oleje); priemyselné abrazíva; priemyselné mydlo; prípravky do kúpeľa; prípravky dodávajúce bielizni lesk; prípravky na bielenie kože; prípravky na čistenie a leštenie listov rastlín; prípravky na čistenie a starostlivosť o zuby; prípravky na čistenie bielej bočnice pneumatík; prípravky na čistenie čalúnenia; prípravky na čistenie chrómu; prípravky na čistenie kobercov; prípravky na čistenie kože; prípravky na čistenie látok; prípravky na čistenie listov rastlín; prípravky na čistenie obuvi; prípravky na čistenie odtokov; prípravky na čistenie okien (leštidlá); prípravky na čistenie okien v sprejovej forme; prípravky na čistenie podláh; prípravky na čistenie povrchov; prípravky na čistenie rúk; prípravky na čistenie rúr; prípravky na čistenie skla; prípravky na čistenie tváre (kozmetické produkty); prípravky na čistenie tváre (kozmetika); prípravky na čistenie umelých chrupov prípravky na čistenie vozidiel prípravky na čistenie za sucha prípravky na čistenie záchodov prípravky na čistenie zubných protéz prípravky na čistenie zubov; prípravky na čistenie zubov vo forme žuvačky prípravky na čistenie zubov a ústne vody (neliečivé); prípravky na farbenie vlasov prípravky na kondicionovanie tkanín prípravky na kučeravenie vlasov prípravky na leštenie prípravky na leštenie automobilov prípravky na leštenie kože prípravky na leštenie ovocia prípravky na leštenie umelého chrupu prípravky na leštenie zubov prípravky na líčenie očí prípravky na navoňanie miestností prípravky na neutralizovanie vlasov prípravky na obnovovanie a leštenie; prípravky na ochranu pier pred slnkom (kozmetické prípravky); prípravky na ochranu pred slnečným žiarením, odolné voči vode prípravky na ochranu pred slnkom; prípravky na ochranu pred slnkom (kozmetické prípravky); prípravky na ochranu proti slnku (kozmetika); prípravky na ochranu vlasov pred slnkom prípravky na odfarbovanie vlasov prípravky na odličovanie; prípravky na odstránenie zápachu z domácich zvierat prípravky na odstraňovanie škvŕn; prípravky na odstraňovanie škvŕn spôsobených domácimi zvieratami; prípravky na odstraňovanie vodného kameňa v domácnosti; prípravky na odstraňovanie minerálnych usadenín; prípravky na odstraňovanie očných líčidiel; prípravky na odstraňovanie vosku; prípravky na odstraňovanie náterov; prípravky na odstraňovanie podlahových náterov; prípravky na odstraňovanie líčidiel; prípravky na odstraňovanie hrdze; prípravky na odstraňovanie farieb na vlasy; prípravky na odstraňovanie mastnoty; prípravky na odstraňovanie kože v okolí nechta; prípravky na odstraňovanie škvŕn na veci v domácnosti; prípravky na odstraňovanie voskov z parketových podláh (čistiaci prostriedok); prípravky na odstraňovanie vodného kameňa; prípravky na odstraňovanie podlahového vosku; prípravky na odstraňovanie plesne; prípravky na odstraňovanie gélových nechtov; prípravky na odstraňovanie vosku z podláh; prípravky na odstraňovanie povrchových vrstiev z podláh; prípravky na ondulovanie vlasov; prípravky na opláchnutie vlasov (na kozmetické účely); prípravky na oplachovanie; prípravky na oplachovanie riadu pre umývačky riadu; prípravky na ošetrenie kože; prípravky na ošetrovanie pleti bez liečivých prísad; prípravky na ošetrovanie nechtov; prípravky na ošetrovanie vlasov; prípravky na ošetrovanie vlasov, nie na lekárske účely; prípravky na osobnú hygienu alebo dezodoráciu (toaletné potreby); prípravky na osvieženie dychu, nie na lekárske účely; prípravky na osvieženie pleti; prípravky na osviežovanie kobercov; prípravky na ozdravenie nechtov; prípravky na pranie; prípravky na pedikúru; prípravky na prečistenie odpadových potrubí prípravky na prevoňanie miestností prípravky na relaxáciu vlasov prípravky na rozjasňovanie látok prípravky na šlichtovanie bielizne prípravky na spevnenie nechtov; prípravky na spevňovanie nechtov; prípravky na starostlivosť o pleť po vystavení sa slnečným lúčom; prípravky na styling vlasov; prípravky na trvalé ondulovanie vlasov; prípravky na trvalú onduláciu; prípravky na trvalú onduláciu vlasov; prípravky na trvalú onduláciu a na kučeravenie vlasov; prípravky na tvarovanie vlasov; prípravky na uľahčenie rozčesávania; prípravky na umývanie pre osobné použitie; prípravky na umývanie rúk; prípravky na umývanie vlasov; prípravky na úpravu vlasov; prípravky na ústnu hygienu; prípravky na uvoľňovanie a oddych vlasov; prípravky na uvoľňovanie odtoku v drezoch a umývadlách; prípravky na vyleštenie; prípravky na vyrovnanie nerovností pleti; prípravky na vyrovnávanie vlasov; prípravky na vytváranie lesku na listoch rastlín; prípravky na vytvorenie opáleného vzhľadu; prípravky na zmäkčovanie bielizne; prípravky na zmäkčovanie vlasov; prípravky na zosilňovanie účinkov saponátov; prípravky na zvlhčovanie tváre (kozmetika); prípravky na zosvetľovanie pokožky; prípravky po holení; prípravky používané pred holením; prípravky pre starostlivosť o zuby; prípravky pre starostlivosť o vlasy; prípravky pre umelé opálenie; prípravky proti poteniu; prípravky proti škvrnám na čistiace účely; prípravky z alov pravej na kozmetické účely; prípravok na čistenie kanvíc; prípravok na čistenie nábytku; prípravok na odstraňovanie škvŕn; prípravok na umývanie ovocia a zeleniny; prípravok pre vytváranie lesklosti povrchu škrobenej bielizne; prírodné éterické oleje; prírodné oleje na čistiace účely; prírodné oleje na kozmetické účely; prírodné oleje pre parfumy; prírodné podlahové leštidlá; prírodné voňavkárske výrobky; prírodné škroby na pranie; prírodné vosky na podlahy; prírodný mošus; prísady do prania; prísady na urýchlenie schnutia do umývačiek riadu; prísady so pracích prostriedkov na zmäkčenie vody; produkty na zoštíhlenie (kozmetika), s výnimkou tých na lekárske použitie; prostriedok na odstraňovanie zvyškov farieb pri maľovke; protišmykové tekutiny na podlahy; protišmykový vosk na podlahy; prúžky na bielenie zubov napustené prípravkami na bielenie zubov (kozmetické výrobky) púder na líčenie tváre púder na tvár; púder na tvár v podobe papiera pokrytého púdrom; púder z mastenca; púdre pre bábätká; pudrenky obsahujúce líčidlá; puzdrá na rúže; rozpúšťadlá na odstraňovanie farieb rozpúšťadlá na odstraňovanie fermeží roztoky na čistenie skiel okuliarov roztok}' na studenú onduláciu; rukavice na pieskovanie; rúž na pery; rúže (na tvár, na líca); ružový olej; ružový olej na kozmetické účely ryžové otruby na leštenie pleti (arainuka); safrol; samolepiace umelé mihalnice samoopaľovacie krémy samoopaľovacie krémy (kozmetika); samoopaľovacie mlieka (kozmetika); samoopaľovacie prípravky (kozmetika); šampón na vlasy šampónová pena pre bábätká šampónykondicionéry šampóny na koberce šampóny na ľudské vlasy šampóny na osobné použitie šampóny pre automobily šampóny pre bábätká šampóny pre vozidlá šampóny pre zvieratá; šampóny pre zvieratá chované v domácnosti šampóny proti lupinám; šampóny proti lupinám, nie na lekárske použitie saponátové zmesi na čistenie topánok saponátové zmesi na čistenie golfových palíc saponáty na použitie v domácnosti saponáty na umývanie saponáty; séra na kozmetické použitie; set kozmetiky na trvalú onduláciu; sklenená tkanina; sklený (brúsny) papier; škrabky na zjemnenie kože chodidiel; skrášľovacia kozmetika; skrášľovacie masky; skrášľovacie prípravky bez liečivých účinkov; skrášľujúce toniká pre aplikovanie na telo; skrášľujúce toniká pre aplikovanie na tvár; škrob na brúsne účely; škrob na čistiace účely; škrob na pranie; šmirgeľ; šmirgľový papier; sóda na bielenie; sóda na pranie, na čistenie; spevňovače nechtov (kozmetické prípravky); spevňujúce prípravky na nechty špičky na nechty špongie napustené mydlami sprchovacie a kúpeľové peny sprchovacie krémy sprchovacie mydlo sprchové peny sprchový gél a gél do kúpeľa sprej na rozprašovanie kadidla spreje do úst, nie na lekárske účely spreje na holenie; spreje na opaľovanie s ochranným faktorom pred slnečným žiarením; spreje na osvieženie dychu; spreje na osviežovanie dychu; spreje na topánky; spreje na vlasy; spreje s minerálnou vodou na kozmetické účely; štítkový prach na kozmetické účely; studený krém, s výnimkou krému na lekárske použitie; stylingové gély na úpravu vlasov suché mydlo suché šampóny šumivé bomby do kúpeľa syntetické parfumérie (produkty); syntetické pižmo; syntetický vanilín (voňavkárske výrobky); tabletky na odhalenie zubného kameňa na osobné použitie tablety do umývačiek riadu tabličky mydla; tapety (čistiace prípravky na ); tekuté čistiace prostriedky do umývačky riadu; tekuté detergenty; tekuté mydlá; tekuté mydlá do kúpeľa; tekuté mydlá na pranie; tekuté mydlá na ruky a tvár; tekuté mydlá na umývanie riadu; tekuté mydlá používané pri kúpeli nôh; tekuté očné linky; tekuté parfumy; tekuté podlahové leštidlá; tekuté pracie prostriedky; tekuté prípravky na čistenie zubov; tekuté prípravky na umývanie riadu; tekutiny na čistenie okien vozidiel; tekutiny na čistenie za sucha; tekutiny na odstraňovanie hrubých nečistôt; tekutý mejkap (mizuoshiroi); tekutý rúž; telové čistiace prípravky a skrášľovacie prípravky telové dezodoranty; telové dezodoranty (voňavkárske výrobky); telové emulzie telové krémové masky telové krémy (kozmetické); telové maskovacie vodičky (na kozmetické účely); telové masky; telové maslo; telové mlieka; telové mlieka pre bábätká; telové šampóny; telové spreje; telový krém; telový maskovací púder (na kozmetické účely); telový mastencový prášok telový olej telový púder telový peeling; terpentín ako odmasťovací prípravok terpentínov)' olej na odmasťovanie terpény (esenciálne oleje); tiene na viečka; tipy na nechty (kozmetické prípravky); tkaniny impregnované čistiacimi prípravkami na čistenie toaletné prípravky bez liečivých prísad toaletné mydlá; toaletné prípravky pre zvieratá toaletné púdre toaletné vody; toaletné vody s obsahom hadieho oleja toniká na kozmetické účely toniká na tvár (kozmetické produkty); tonizujúce lotion na tvár, telo a ruky trblietky na nechty trblietky na tvár trblietky na tvár a telo; trblietky v spreji používané ako kozmetika tripel (kameň) na leštenie; tuhé detergenty s postupným uvoľňovaním na čistenie odtokov; tuhé kondicionéry na vlasy; tuhé parfumy; tuhé šampóny; tuky na kozmetické účely; tužidlá na vlasy; tvárenka; tvárenky vo forme ceruziek tvarovacie vlasové vody tvárové masky; tvárové utierky napustené kozmetickými prípravkami umelá divadelná krv umelé mihalnice umelé nechty; umelé nechty na kozmetické účely umelé nechty (na prsty nôh); umelé nechty z drahých kovov umelé pemzy; umývacie prostriedky do umývačiek riadu vo forme gélu univerzálny čistiaci prášok ústna voda; ústne vody (nie na lekárske použitie); utierky napustené kozmetickými prípravkami utierky napustené prípravkom na čistenie pleti utierky napustené prípravkami na čistenie utierky obsahujúce čistiace prípravky vanilkové voňavky; vankúšiky napustené parfumovanými látkami vankúšiky napustené vonnými látkami vankúšiky plnené parfumovanými látkami vankúšiky plnené vonnými látkami vata na kozmetické účely vatové tampóny na kozmetické účely vatové tyčinky na kozmetické použitie vazelína na kozmetické účely vlasová kozmetika; vlasová kozmetika a prípravky na ošetrenie vlasov; vlasové kondicionéry; vlasové kondicionéry pre dojčatá; vlasové lotion; vlasové mlieka a vody; vlasové prípravky pre pánov; vlasové toniká; vlasové toniká (bez liečivých účinkov); vlasový balzam; vlasy (farbivá alebo tónovače na ); vlasy (farby na ); vlasy (prípravky na kučeravenie ); vlhké obrúsky na hygienické a kozmetické účely; vlhké obrúsky napustené kozmetickými mliekarni; voda po holení; vody na čistenie zubov; vody po holení; vody po holení typu bay rum; voňavé telové mlieka a krémy; voňavé zmesi (potpourri); voňavkárske výrobky; voňavkárske výrobky z cédrového dreva; voňavky; vône do automobilov (voňavky); vône pre osobnú potrebu; vonná voda na aromatizovanie bielizne; vonné drevo; vonné kadidlové tyčinky; vonné kužele; vonné knôty na aromatizáciu miestnosti; vonné látky; vonné mydlá; vonné oleje; vonné prípravky; vonné prípravky pre domácnosť; vonné soli do kúpeľa; vonné spreje na osviežovanie látok; vonné vrecká na očné vankúšiky; vonné vrecúška; vopred navlhčené kozmetické utierky vopred navlhčené kozmetické obrúsky vosk (depilačný ); vosk na fúzy; vosk na leštenie; vosk na obuv; vosk na parkety; vosk na podlahy; vosk na použitie v práčovniach; vosk na topánky; vosk pre automobily; voskové kúry na vlasy; voskové pásy na odstraňovanie telového ochlpenia; vosky na parkety; vosky na úpravu účesov; vrchné laky na nechty; vosky na vlasy; vrecká s potpourri pre aromaterapeutické vankúše vulkanický popol na čistenie vyhladzujúce prípravky (škrobenie); výrobky na aplikovanie leštidiel na topánky obsahujúce leštidlá na topánky; výrobky na čistenie do domácnosti v podobe spreju; výťažky z kvetov; výťažky z kvetov (parfuméria); výťažky z parfumov výživné kozmetické krémy výživné prípravky na vlasy; vzduch (stlačený ) v konzervách na čistenie a odprašovanie základné krémy; základné látky pre kvetinové parfumy želatína z morských rias na pranie (funori); žieravé čistiace prípravky zlúčeniny na odstraňovanie náterov zmäkčovacie činidlá na pranie zmäkčovacie prípravky na pleť zmäkčovadlá zmäkčovadlá na textílie zmäkčovadlo na textílie zmesi na dodanie lesku podlahám zmesi na leštenie podláh zosvetľovače nechtov zosvetľovače vlasov zosvetľovacie melíry zosvetľovacie prípravky na vlasy zrnitý korund; zubná pasta v kompaktnej forme zubné gély zubné pasty; zubný prášok vo forme pasty; zvlhčujúce prípravky zabraňujúce starnutiu na kozmetické účely.
04 - Alkohol (ako palivo); antracit; bagasa na použitie ako palivo benzén; benzénové palivo benzín; benzín (palivo); benzínové palivo benzol; bezdymné tuhé zmesi pre použitie ako palivá biopalivá; bitúmenové brikety; bitúmenové emulzie používané ako palivo bitúmenové emulzie pre palivá bridlicový plyn brikety; brikety na grilovanie brikety (palivo); brikety z bambusu alebo dreva a uhľového prášku (tadon) brikety z dreveného uhlia bután na svietenie bután (palivo); bután pre použitie ako palivo dechtový olej denaturovaný lieh drevené uhlie na grilovanie drevené uhlie (palivo); drevené uhlie používané ako palivo drevo; drevo (palivo); éter (petrolejový ); fosílne palivá; generátorový plyn; hmoty na svietenie; horľavé aglomerované palivá; horľavé brikety (brikety z dreveného uhlia); horľavé materiály; horľavé produkty; horľaviny do ohrievacích zariadení; horľaviny do ohrievačov; kerozín na domáce vykurovanie; kerozín, rafinovaný petrolej; koks; koksové palivové brikety do domácnosti s prísadou kremeňa; kvapalina do cigaretových zapaľovačov; kvapalina do zapaľovačov na drevené uhlie; kyslíkový skvapalnený uhľovodíkový plyn do horákov; lampové oleje; lampové palivá; lampový olej s prípravkami na odpudzovanie hmyzu; letecké a lodné palivá; ľanový olej na priemyselné použitie; letecké palivá; lignit; lignitové brikety ligroín lodné palivá materiály na svietenie mazut; metanolové palivá; metylalkohol ako palivo (denaturované palivové alkoholy) minerálne motorové palivo minerálne oleje na výrobu farieb minerálne palivá; minerálny benzín na zlepšenie akcelerácie; minerálny olej na výrobu kvapalín používaných pri rezaní kovov; motorová nafta; motorové benzíny motorové palivá; motorové palivá, pohonné hmoty motorový benzín nafta z uhoľného dechtu naftové palivo; nechemické prísady do benzínu nechemické prísady do motorových palív nechemické prísady do palív nechemické prísady do pohonných látok nespracovaná ropa oleje na svietenie; oleje používané ako prísady do vykurovacích olejov; olejové emulzie používané ako palivo; oxid uhličitý na svietenie; ozokerit; palivá; palivá do motorových vozidiel; palivá na báze alkoholu; palivá na báze antracitového uhlia a koksu; palivá na báze uhlia; palivá na grilovanie alebo opekanie; palivá na varenie; palivá na vykurovanie; palivá, pohonné hmoty; palivá s bezdymovým spaľovaním; palivá z biologických zdrojov; palivá zo surovej ropy; palivo do podnosov pre jedlá s ohrievačov; palivo do prenosných kozubov; palivo do pyroforických zapaľovačov; palivo do zapaľovačov; palivo na použitie pri barbecue; palivo na svietenie; palivo vo forme brikiet; palivo vo forme peliet; palivové brikety; palivové brikety do domácnosti; palivové brikety pre domácnosť zo zmesi uhlia, koksu a prímesi kremeňa palivové plyny palivové zmesi; palivové zmesi sýtené plynom; palivový propán; parafín; perilový olej na priemyselné použitie; petrolejový éter; pevné podpaľovače; pevné pohonné hmoty; plynný propán; plynové náplne; plynové palivá; plynový olej na priemyselné vykurovanie; plyny na svietenie; plyny na varenie; plyny na vykurovanie plameňom; plyny používané ako palivo; podpaľovače; pohonné hmoty (vrátane motorových benzínov); pohonné hmoty (palivá) pre automobil)’; pohonné látky pohonné zmesi (prchavé ); práchno; priemyselné výhrevné oleje; priemyselný benzín; prísady do benzínu, nie chemické; propán na svietenie; propán na vykurovanie; propán predávaný vo fľašiach do horákov rašelina (palivo); rašelinové brikety (palivo); rašelinové kocky ako palivo rašelinové palivové oleje; regenerované oleje používané v procese devulkanizácie gumených zmesí ropa; ropa surová alebo rafinovaná ropa (surovina); ropné deriváty ako palivá ropné palivá; ropné produkty zo surovej ropy derivované v procese rafinácie ropný koks ropný koks (palivo); ropný plyn; skvapalnené plyny na pohon motorových vozidiel skvapalnené ropné plyn)' do motorových vozidiel skvapalnené ropné plyny na priemyselné použitie skvapalnené ropné plyny pre domácnosť skvapalnený plyn skvapalnený ropný plyn skvapalnený ropný plyn (lpg); skvapalnený zemný plyn spracované pevné palivá spracované tuhé palivá stearín; stužené plyny (palivo); sviečky a knôty na svietenie svietiplyn; syntetické alkoholy s lineárnym reťazcom (palivá); syntetický plyn (palivo); tekuté palivá; tekuté podpaľovacie látky; tekuté zapaľovače na grilovanie; tekutý plyn; triesky; tuhé kyslíkové palivo tuky na svietenie uhlie; uhlie s nízkym obsahom popola uhlie s nízkym obsahom síry uhľovodíkové palivá uhľovodíkové palivá vyrobené z dechtu uhľovodíkové zlúčeniny uhoľné brikety; uhoľné palivové brikety do domácnosti s prímesou kremeňa uhoľný dechtový olej uhoľný prach (palivo); umelá ropa; umelé polená do krbov včelí vosk; včelí vosk na ďalšie spracovanie vedľajšie ropné produkty vosk na svietenie vosk (surovina); vosk (surový materiál); vykurovací olej; vykurovací olej pre domácnosti vykurovacie oleje s prísadami vykurovacie plyny; výrobky z dreveného uhlia pre použitie ako palivo vysokooktánový benzín zápalné zmesi zapaľovače (podpaľovače); zapaľovači papier zapaľovacie palivá na grilovanie zapaľovanie (papierové zvitky na ); zemný plyn zmesi plynov; zmesi s bezdymovým spaľovaním (palivá); arómoterapeutické vonné sviečky; čajové sviečky; dlhé tenké sviečky; horľavé vosky; knôty; knôty do olejových lámp lampové knôty lojové sviečky nočné osvetlenie (sviečky); ovocné sviečky parfumované sviečky parfumované sviečky s vôňou pižma plávajúce sviečky stolové sviečky súpravy sviečok; svetelné ozdoby na vianočný stromček (sviečky); sviečkové knôty sviečky; sviečky a sviečkové knôty; sviečky absorbujúce dym; sviečky na nočné osvetlenie; sviečky na špeciálne príležitosti; sviečky na svietenie; sviečky na vianočné stromčeky; sviečky používané ako nočné svietidlá; sviečky s obsahom prípravkov na odpudzovanie hmyzu; sviečky v plechovkách; tortové sviečky; úzke sviece na osvetlenie; včelí vosk na výrobu sviečok; vonné sviečky; záhradné pochodne; zapaľovacie knôty; brikety (drevené ); drevené štiepky (palivo); drevené podpaľovacie triesky; drevené triesky na rozkurovanie; drevené triesky na údenie a aromatizovanie potravín; drevené vykurovacie pelety (palivo); grilovacie palivo z drevených štiepok palivo na grilovanie z drevených štiepok palivové produkty z lisovaných drevených štiepok polená do kozubov (palivo); triesky (drevené zapaľovacie ); nafta; nechemické koncentrované prísady do motorových pohonných hmôt nechemické nemrznúce prísady do palív; nechemické prísady do palív, ktoré zabraňujú tvorbe usadenín v spaľovacích komorách; nechemické prísady do palív na zlepšenie spaľovania; nechemické prísady do ropných produktov; petrochemické prísady do benzínu; prípravky na zlepšenie spaľovania (ropné produkty); prípravky na zlepšenie spaľovania (oleje); prípravky na zlepšenie spaľovania fosílnych palív; prísady do paliva proti usadzovaniu popola v zariadeniach na spaľovanie fosílnych palív; spojivá do tuhých palív; bionafta; bionaftové palivo elaín; etanol (palivo); etanolové palivá; hovädzí loj na priemyselné účely; loj; palivo z biomasy; rastlinné uhlie; repkový olej na priemyselné použitie repkový olej na priemyselné účely skládkový plyn; elektrická energia z neobnoviteľných zdrojov elektrická energia z obnoviteľných zdrojov elektrická energia z veternej energie elektrická energia zo solárnej energie látky na absorbovanie prachu látky na viazanie prachu olejové prípravky na navlhčovanie prachu olejové zmesi na absorbovanie prachu olejové zmesi na viazanie prachu prach obmedzujúce zmesi na báze nafty prípravky na odstraňovanie prachu prípravky na pohlcovanie prachu prípravky na znižovanie prašnosti prípravky na zvlhčovanie prachu ropné zlúčeniny absorbujúce prach zametanie (prípravky na viazanie prachu na ); zmesi absorbujúce prach; zmesi na viazanie a pohlcovanie prachu na nespevnených cestách; antikorózne penetračné oleje; arašidový olej na priemyselné použitie; automobilové lubrikanty pre motory áut; automobilové mazadlá; automobilové oleje; biele oleje; cerezín; disperzie parafínu vo vode na vodotesnosť drevotrieskových dosiek; extra jemné motorové oleje; fermež na priemyselné účely; fluxačné oleje; grafit na mazanie; grafitové mazivá; izolačné oleje; jemné motorové oleje; kaliace oleje (priemyselné oleje); konzervačné prípravky na gumu alebo kaučuk (tuky); konzervačné prípravky na kovy (mazivá); konzervačné prípravky na dlaždice (oleje); kovoobrábacie mazivá kovoobrábacie (rezné) kvapaliny krémy na obuv; kukuričné oleje na priemyselné účely kvapalné mazadlá ľahké oleje; lanolín na použitie pri výrobe kozmetických prípravkov; lanolín na priemyselné účely; lanolín na výrobu kozmetiky a mastí; ľanový olej do náterových farieb; lejárske oleje; lubrikačné činidlá nie na lekárske využitie mazacie činidlá vo forme mastencového prášku mazacie činidlá vo forme grafitového prášku mazacie oleje mazacie oleje a tuky; mazacie oleje do automobilových prístrojov mazacie oleje do benzínových motorov mazacie oleje do laserových tlačiarní mazacie oleje do motorov motorových vozidiel mazacie oleje na chladenie kovov počas rezania mazacie oleje na kolesá; mazacie oleje na priemyselné chladiace zariadenia mazacie oleje používané ako rezné kvapaliny mazacie oleje používané pri tvarovaní kovových súčiastok mazacie oleje používané pri rezaní kovových súčiastok; mazacie oleje (priemyselné mazivá); mazacie oleje s prísadou na ochranu kovov pred opotrebovaním v dôsledku trenia; mazacie oleje vo forme hydraulických olejov; mazacie tuky; mazacie tuky do vozidiel; mazadlá; mazadlá do motorov vozidiel mazadlá na káble; mazadlá na mazanie spojov, stykov; mazadlá na ochranu reťazí v reťazových pílach; mazadlá na podvozky; mazadlá na poľnohospodárske náradie; mazadlá na priemyselné použitie (nie z ropy, nie palivá); mazadlá na priemyselné strojové a prístrojové zariadenia; mazadlá na stroje; mazadlá na technické účely; mazadlá na zbrane; mazadlá odolné voči vysokému tlaku; mazadlá poľnohospodárskeho pôvodu; mazadlá pre automobily; mazadlá pre námorníctvo (pre použitie na mori); mazadlá pre priemyselnú výrobu; mazadlá s čistiacimi účinkami; mazadlá v podobe olejov; mazadlo na reťaze; mazivá do leteckých motorov; mazivá do strojov; mazivá do vŕtacích zariadení; mazivá na chirurgické prístroje; mazivá na demontáž pneumatík; mazivá na dopravníkové pásy s čistiacou prísadou; mazivá na dopravníkové reťaze s dezinfekčnou prísadou; mazivá na dopravníkové reťaze s antikoróznou prísadou; mazivá na dopravníky; mazivá na drôtené laná; mazivá na elektrické káble; mazivá na guľkové ložiská; mazivá na hlboké ťahanie; mazivá na káble; mazivá na koaxiálne telefónne káble; mazivá na kovové povrchy; mazivá na mazanie káblov; mazivá na mazanie odkrytých ozubených súkolí; mazivá na montáž pneumatík; mazivá na obrábanie kovov; mazivá na plastové materiály; mazivá na polymérové povrchy; mazivá na potrubia; mazivá na priemyselné strojové zariadenia; mazivá na remene; mazivá na vŕtanie ropných vrtov; mazivá na strojové rezanie; mazivá používané pri strojovom obrábaní kovov; mazivá pre motorové vozidlá; mazivá s prísadami pre malý odpor trenia; mazivá v sprejoch; mazivo na brzdové čeľuste; mazivo na brzdové platničky; mazivo pre obrábanie a narezávanie závitu; mazivový grafit; minerálne mazacie oleje; minerálne oleje; minerálne oleje a tuky na priemyselné účely (nie ako palivo); minerálne oleje na výrobu kozmetických prípravkov a výrobkov pre starostlivosť o pleť motorové oleje; motorové oleje do automobilov; nechemické koncentrované prísady do lubrikantov; nechemické prísady do hydraulických kvapalín nechemické prísady do mazadiel nechemické prísady do mazív nechemické prísady do motorových olejov nechemické prísady do olejov; nechemické prísady do organických obrábacích kvapalín na úpravu prietokových charakteristík nechemické prísady do organických obrábacích kvapalín používané ako mazivá insitu neminerálne oleje na priemyselné účely (nie pre palivo); nerozpustné rezné oleje olej na reťaze; olej z bavlníkového semena na priemyselné účely oleje ako kovoobrábacie kvapaliny oleje do farieb; oleje do hydrodynamických prevodoviek vozidiel; oleje do pohonu nápravy automobilu; oleje na kalenie kovov; oleje na konzervovanie muriva alebo kože; oleje na obrábacie nástroje; oleje na odoberanie foriem, oddebňovacie oleje; oleje na odstraňovanie debnenia (pre stavebníctvo); oleje na opracúvanie povrchov; oleje na penovú flotáciu; oleje na použitie pri obrábaní kovov; oleje na tepelné spracovanie kovov; oleje na tlmenie nárazov; oleje na turbo jednotky; oleje na uvoľnenie foriem; oleje na uvoľňovanie odliatkov z foriem; oleje odolné voči extrémnemu tlaku; oleje pre námorníctvo (pre použitie na mori); oleje s antikoróznymi prísadami; oleje s obsahom rozpustených solí kovov používané ako prísady do bitúmenu oleje s obsahom rozpustených solí kovov používané ako prísady do asfaltu oleje s prísadami na rozptyľovanie vody olejové mazivá olejové rezné kvapaliny; olejové vodotesné prípravky do zapaľovacích systémov motorových vozidiel; olejový ochranný náter na budovy; olivový olej na priemyselné použitie; penetračné mazivá; penetračné oleje; penetračné prípravky; penetračné oleje do dverových zámkov; penetračné prípravky pozostávajúce prevažne z oleja; pevné mazivá; prevodové oleje; prevodové oleje (mazivá); priemyselné mazadlá priemyselné mazivá priemyselné oleje a masti, mazivá priemyselné oleje do batérií priemyselné oleje na mazanie povrchov priemyselné parafíny priemyselné tuky; prípravky na konzervovanie kovov (oleje); prípravky na mazanie spojov; prípravky na uvoľňovanie zhrdzavených kovových súčiastok prípravky na znižovanie plošného trenia medzi dvoma povrchmi prípravky proti zadretiu motorov (oleje); prípravky z oleja zo sójových bôbov pre úpravu proti priľnavosti kuchynského riadu; prísady do chladív, nie chemické; prísady do prevodovkových olejov, nie chemické; protišmykové prípravky na hnacie remene; prísady do rezných olejov, nie chemické; rastlinné oleje ako antiadhézny náter na kuchynský riad; rastlinné oleje na mazanie strojov na spracovanie jedál; rastlinný vosk; remene (mazivá na ); remene (vosky na ); rezné kvapaliny na obrábanie kovov rezný olej pre obrábanie kovov v priemysle ricínový olej na priemyselné použitie rezné oleje; ricínový olej na technické účely ricínový olej (nie jedlý); rozpustné rezné oleje rybí olej na priemyselné účely rybí olej, nie jedlý separačné činidlá na báze olejov separačné činidlá vo forme mazív sezamový olej na priemyselné použitie slnečnicový olej na priemyselné účely sójový olej na priemyselné použitie spreje na štartovanie motorov strojové rezacie kvapaliny sumachový vosk syntetické kompresorové oleje syntetické mazivá; syntetické mazivá vo forme aerosólov syntetické oleje ťažké oleje; technické oleje na spracovanie kovov; tepelne spracované oleje pre použitie v obrábaní kovov; textil (olej na ); tuhé mazivá na priemyselné účely; tuhé mazivá na textil; tuk z ovčej vlny; tuky na kožu; turbínové oleje; tvrdené oleje (hydrogenované oleje na priemyselné použitie); údržbový olej do bitúmenových plnidiel univerzálne mazivá uvoľňovacie činidlá (oleje); vazelína na priemyselné účely; včelí vosk na výrobu kozmetiky; včelí vosk na výrobu mastí; vosk na poťahovanie potravín (obalový materiál); vosk na priemyselné účely vosk na výrobu sviečok vosk z karnaubovej palmy vosky používané vo výrobe; výrobky s mazacími vlastnosťami na obrábanie kovov xylén; živočíšne oleje na priemyselné účely živočíšny tuk na technické použitie zlúčeniny na rezanie kovov; zrnité absorpčné olejové zmesi na absorbovanie rozliatych látok z podlahy zvlhčujúci olej; činidlá na tmelenie betónu (oleje); konzervačné oleje na murivo konzervačné prípravky do cementu (oleje); konzervačné prípravky na betón (oleje); koža (konzervačné prípravky na ) (oleje a tuky); konzervačné prípravky na tehlové murivo (oleje); materiály na konzervovanie budov (oleje); materiály na použitie pri ochrane budov (oleje); ochranné oleje na betón; ochranný olejový náter na betónové tvarovky; olej (kostný ) na priemyselné účely; olej na konzervovanie kože; olej na konzervovanie muriva; oleje a tuky na konzervovanie kože; olejové prípravky na konzervovanie muriva; produkty na tmelenie muriva (oleje); tesniace hmoty na betón (oleje); zmesi na konzervovanie betónu (oleje); zmesi na konzervovanie cementov (oleje); zmesi na konzervovanie tehlového muriva (oleje).
05 - Dentálne prípravky a potreby; hygienické prípravky a potreby; lekárske a zverolekárske prípravky a potreby; výživové doplnky a dietetické prípravky; prípravky a pomôcky na reguláciu škodcov; albumínové výživové doplnky; alginátové výživové doplnky; antioxidačné potravinové doplnky; antioxidanty; astma (čaj proti ); bielkovinové potraviny na lekárske účely bielkovinové prípravky na lekárske účely; bylinkové potravinové doplnky pre osobné špeciálne stravovacie požiadavky; chlebové výrobky pre diabetikov; cereálie pripravené na použitie do jedál pre chorých; chlieb obohatený o vitamíny, určený na terapeutické účely; chlieb pre diabetikov na lekárske účely; chlieb s nízkym obsahom soli upravený na lekárske účely; činidlá do obalov tabliet na uľahčenie vstrebávania výživových doplnkov; činidlá na podávanie vo forme rozpustných fdmov, ktoré uľahčujú podávanie výživových doplnkov cukor na lekárske účely; diastáza (enzým meniaci škrob na maltózu) na lekárske účely; cukríky obohatené vápnikom na lekárske účely; dietetická vláknina na pomoc pri trávení; dietetické a výživné doplnky; dietetické cukrovinky na lekárske účely; dietetické doplnky; dietetické doplnky obsahujúce aminokyseliny dietetické doplnky obsahujúce vitamíny; dietetické doplnky pre domáce zvieratá v podobe práškovej nápojovej zmesi; dietetické doplnky pre malé deti; dietetické infúzie na lekárske účely; dietetické látky pre bábätká; dietetické náhradky cukru na lekárske použitie; dietetické nápoje pre dojčatá upravené na lekárske účely; dietetické potravinové prípravky upravené na lekárske účely; dietetické potraviny používané v oblasti klinickej výživy; dietetické potraviny upravené na lekárske účely; dietetický cukor na lekárske účely; diétne látky na lekárske použitie; diétne nápoje na lekárske použitie; diétne potravinové doplnky pre ľudí; diétne potraviny na lekárske použitie; diétne potraviny na lekárske účely; dojčatá (potrava pre ); dojčenské potraviny; doplnky výživy na kontrolu cholesterolu; doplnky výživy obsahujúce výťažky z húb; doplnky výživy obsahujúce predovšetkým vápnik; doplnky výživy obsahujúce predovšetkým magnézium; doplnky výživy obsahujúce predovšetkým železo; doplnky zdravej stravy vyrobené prevažne z minerálov; doplnky zdravej výživy pre osoby s osobitnými požiadavkami na výživu; doplnky zdravej výživy vyrobené hlavne z vitamínov; energetické tyčinky nahradzujúce jedlo ako doplnok stravy; enzýmové výživové doplnky; glukóza používaná ako prísada do potravín na lekárske účely; glukózové výživové doplnky; gumové vitamíny; kapsule na chudnutie; kapsuly s olejom z tresčej pečene; karagén na lekárske účely; kazeínové výživové doplnky; kvapky z oleja z treščej pečene; ľanové semená (výživové doplnky z ); ľanový olej (výživové doplnky z ); lecitínové výživové doplnky; liečivé čaje; liečivé doplnky do krmiva pre zvieratá; liečivé prípravky na použitie ako prísady do potravín na ľudskú spotrebu liečivé výživové doplnky lyzínové prípravky; medovková voda na farmaceutické účely mentol na farmaceutické účely miešané vitamínové prípravky minerálne dietetické doplnky pre ľudí minerálne výživné doplnky minerálne výživové doplnky minerálny doplnky do potravín mliečny cukor multivitamínové prípravky náhrady cukru pre diabetikov nápoje upravené na lekárske účely obilné dietetické doplnky obilné klíčky (výživové doplnky z ); olej z tresčej pečene; pastilky na dopĺňanie zinku; peľové výživové doplnky; potrava pre dojčatá; potrava pre dojčence; potravinové doplnky; potravinové doplnky na lekárske účely; potravinové doplnky obsahujúce stopové prvky; potraviny pre diabetikov; potraviny pre dojčatá; potraviny výhradne vyrobené pre diabetikov potraviny pre lekársky vymedzené diéty práškové nápojové zmesi ako doplnky výživy; práškové nápojové zmesi v podobe dietetických doplnkov s ovocnou príchuťou; prášky ako náhrada jedla; prenatálne vitamíny; prípravky na potláčanie chuti do jedla; prípravky na stimulovanie chuti do jedla; prípravky na zníženie chuti dojedla na lekárske použitie; prípravky obsahujúce vitamín b; prípravky obsahujúce vitamín d; prípravky obsahujúce vitamín c; prípravky obsahujúce vitamín a; prípravky s lipotropíckým faktorom; prírodné dietetické doplnky na liečenie klaustrofóbie; probiotické výživové doplnky; propolisové výživové doplnky; proteínové výživové doplnky pre zvieratá; proteínové výživové doplnky; rybí olej na lekárske účely; škrob určený na dietetické použitie; sójové bielkovinové výživové doplnky; soli minerálnych vôd; šumivé vitamínové tabletky; tabletky na chudnutie; tekuté bylinné doplnky; tekuté vitamínové doplnky; umelé sladidlá pre diabetikov; umelý čaj (na lekárske použitie); včelí peľ ako dietetický doplnok stravy včelia materská kašička ako výživový doplnok včelia materská kašička na lekárske použitie; vedľajšie produkty spracovania obilnín na diétne alebo lekárske použitie vitamínové doplnky; vitamínové doplnky používané pri obličkovej dialýze vitamínové kvapky vitamínové nápoje vitamínové prípravky; vitamínové prípravky v podobe potravinových doplnkov; vitamínové tabletky vitamíny a minerálne doplnky; vláknina z drvených ľanových semien, používaná ako doplnok výživy vitamíny a vitamínové prípravky vlákniny (výživové ); výživné látky používané ako dietetické doplnky výživové doplnky; výživové doplnky na lekárske použitie výživové doplnky pozostávajúce prevažne z vápniku výživové doplnky pozostávajúce predovšetkým z horčíka výživové doplnky pozostávajúce predovšetkým zo zinku výživové doplnky pozostávajúce predovšetkým zo železa výživové doplnky pre zvieratá výživové doplnky vo forme nápojov výživové doplnky z kvasníc; výživové doplnky zdravej výživy vyrobené prevažne z vitamínov; výživové prísady do krmiva pre zvieratá na lekárske účely; dietetické potraviny upravené pre malé deti; dietetické potraviny upravené pre chorých; doplnky z mledziva; mlieko v práškovej forme pre dojčatá; mlieko v prášku (potrava pre dojčatá); náhradky materského mlieka nápoje pre deti; potraviny zo sušeného mlieka pre dojčatá; prípravky pre dojčatá bez obsahu laktózy; sušené mlieko pre dojčatá; dietetické doplnky pre domáce zvieratá; dietetické doplnky pre domáce zvieratá v podobe maškŕt; dietetické jedlo prispôsobené pre veterinárne použitie; dietetické látky prispôsobené na veterinárne použitie; doplnky krmiva na zverolekárske účely; doplnky výživy do krmiva pre dobytok; krmivá s obsahom liečiv; lekárske prísady do krmiva na veterinárne použitie minerálne dietetické doplnky pre zvieratá minerálne doplnky na kŕmenie hospodárskych zvierat potravinové doplnky na zverolekárske účely probiotické bakteriálne zmesi na veterinárne využitie vitamínové a minerálne doplnky pre domáce zvieratá vitamínové doplnky pre zvieratá vitamín)' pre zvieratá abrazívne tekutiny na dentálne použitie adhezíva na stomatologické účely amalgámy pre zubárske účely amalgámy (zubné ); antimikrobiálne prípravky na umývanie ústnej dutiny; antimikrobiálny íl; antiseptické ústne vody; brúsne podložky na zubné použitie; cement (dentálny); cementy na zubné protézy; čistiace prípravky na sterilizáciu zubárskych nástrojov dentálne polotovary dentálne tmeliace materiály; dentálne živice pre dočasné mostíky, korunky a fazety dentifikácia (prípravky na uľahčenie ); farbiace činidlá na detekciu zubného povlaku farmaceutické prípravky na stomatologické účely in vitro test na určenie pohlavia dieťaťa kaučuk na zubolekárske účely; keramické materiály na použitie pri opravách umelých chrupov keramické materiály na použitie do zubných výplní keramické materiály na výrobu umelých chrupov keramický zliatiny pre zubné korunky kovové podklady na dentálne účely kovové zliatiny na zubárske účely; lepidlá na umelé chrupy; lepidlá na zubné a zubárske účely; leptavé činidlá na povrchovú úpravu zubov; liečivé gély na zubné kefky pre starostlivosť o ústnu dutinu; liečivé prípravky na ošetrovanie ústnej dutiny; liečivé ústne vody; liečivé ústne vody proti zubnému kazu; liečivé ústne výplachy; materiál na zubnú výplň; materiály na obnovu zubov; materiály na opravu zubov; materiály na umelé chrupy; materiály na zubné korunky; materiály na zubné mostíky; materiály na zubné odtlačky; materiály na zubné protézy; materiály na zubnú výplň; materiály pre orálnu profylaxiu; materiály pre umelé zuby; materiály zo zubného porcelánu; modelovacie vosky pre zubárov; odtlačky na stomatologické účely; ortodontické algináty na odtlačky zubov; ortodontické algináty pre odtlačkové materiály; plyny na použitie v stomatológii; porcelán na zubné protézy; porcelánové materiály na zubárske účely; prípravky na čistenie ústnej dutiny; prípravky na vypĺňanie trhlín na dentálne a dentálnotechnické účely; prípravky na vypĺňanie trhlín na zubárske účely; prípravok na leštenie zubov; sadra na stomatologické účely; spojivá a podkladové materiály na dentálne účely; stomatologická sadra; stomatologické keramické materiály; stomatologické kompozity; stomatologické materiály na vyhotovenie náhrad chrupu stomatologické materiály na plombovanie zubov stomatologické živice; stomatologické materiály na výrobu modelov chrupu; syntetické materiály na dentálne účely používané do výplní; syntetické živice na použitie v stomatológii; tampóny pre ústnu dutinu; tesniace látky na dentálne účely; tmely (zubné ); tvarované kovy pre stomatológiu upevňovacie materiály na dentálne účely ústne vody; ústne spreje na lekárske použitie ústne vody na lekárske účely vodivé laky na zubárske účely vody pre ústnu dutinu na lekárske účely výstelkové materiály na dentálne účely zalievacie hmoty pre zubárske účely zlato (zubné amalgámy zo ); zliatiny drahých kovov na zubolekárske účely; zliatiny na zubné výplne; zmesi na opravu zubov; zubná keramika; zubné amalgámy; zubné amalgámy zo zlata; zubné anestetiká; zubné brúsivá; zubné cementy; zubné fazety používané pri oprave zubov zubné laky; zubné laky na plombovanie zubov; zubné leptacie materiály; zubné materiály na odtlačky; zubné prípravky pre odhalenie zubného povlaku; zubné tmely; zubný cement na výplne a plomby zubný vosk; zubný vosk na prípravu zubných foriem absorbčné výrobky na osobnú hygienu bahno na kúpele; chemické prípravky na hygienické účely; čistiace prípravky na sterilizáciu chirurgických nástrojov; čistiace roztoky na lekárske použitie; čistiace rozpúšťadlá na odstraňovanie lepiacich náplastí; dezinfekčné a antiseptické prípravky; dezodorant)' a prípravky na čistenie vzduchu; hygienické lubrikanty; hygienické prípravky na lekárske použitie; hygienické prípravky na zverolekárske účely; hygienické sterilizačné prípravky; jodoform; látky v podobe tabliet určené na sterilizovanie vody lekárničky (naplnené); lekárničky prvej pomoci (vybavené); lubrikačné gély na osobné použitie naplnené lekárničky očné kvapky; osobné lubrikanty na vodovej báze; osobné sexuálne lubrikačné gély; plienky pre zvieratá chované v domácnosti; prípravky na dezinfekciu nechtov; prípravky na dezinfekciu vajec; prípravky na vaginálny výplach na lekárske účely; sanitárne a hygienické prípravky pre lekárske účely; silikónové lubrikanty na osobné použitie; súpravy na prvú pomoc; zlúčeniny na dezinfekciu vajec; algicídne chemikálie pre bazény; algicídy (chemické látky na údržbu bazénov); antibakteriálne mlieka na ruky antibakteriálne prípravky na umývanie rúk antibakteriálne prípravky antibakteriálne spreje antibiotické prípravky na umývanie rúk antimikrobiálne prípravky na umývanie rúk antiseptická vata antiseptické čistiace prípravky antiseptické masti antiseptické prípravky; antiseptické prípravky, dezinfekčné prípravky; antiseptické prípravky na umývanie; antiseptické prípravky na ošetrovanie rán; antiseptické prípravky na starostlivosť o telo; antiseptické spreje v podobe aerosólu na použitie na pokožku; antiseptické spreje v podobe aerosólu na použitie na pevných povrchoch; antiseptiká s profylaktickým účinkom; antiseptiká s terapeutickým účinkom; aseptická vlna; baktericídy; bárium na rádiologické účely chirurgické alkoholy; čistiace obrúsky napustené dezinfekčnými prípravkami na hygienické účely; dezinfekčné látky na domáce účely; dezinfekčné prípravky do bazénov; dezinfekčné prípravky impregnované do tkanín; dezinfekčné prípravky na hygienické účely; dezinfekčné prípravky na lekárske účely; dezinfekčné prípravky na umývanie ovocia a zeleniny; dezinfekčné prípravky pre lekárske nástroje dezinfekčné prípravky pre veterinárne účely dezinfekčné prípravky pre nemocnice dezinfekčné prostriedky dezinfekčné prostriedky na chemické wc dezinfekčné prostriedky na lekárske nástroje a prístroje dezinfekčné prostriedky pre zubárske prístroje a nástroje dezinfekčné prostriedky (s výnimkou dezinfekčného mydla); dezinfekčné umývacie prípravky (s výnimkou mydla); dezinfekčné utierky; dezinfekčný prípravok na umývanie rúk dezinfekčný roztok z denaturovaného etylalkoholu germicídne prípravky (s výnimkou mydla); germicídy; germicídy (dezinfekčné prípravky); hygienické prípravky na použitie v domácnosti; liečivé impregnované utierky; liečivé prípravky na umývanie rúk; medicinálny alkohol; mikrobiocídy na úpravu odpadovej vody; obrúsky napustené antibakteriálnymi prípravkami; prípravky na čistenie kontaktných šošoviek; prípravky na dezinfekciu kontaktných šošoviek; prípravky na dezinfekciu rúk; prípravky na sterilizáciu; roztoky na dezinfekciu kontaktných šošoviek; roztoky na kontaktné šošovky; roztoky na neutralizáciu kontaktných šošoviek; roztoky na preplachovanie kontaktných šošoviek; roztoky na sterilizáciu kontaktných šošoviek; sírové knôty na dezinfekciu; sterilizačné prípravky; sterilizačné produkty na umývanie; sterilizačné roztoky; sterilizačné substancie; tampóny napustené alkoholom na lekárske účely; tkaniny na lekárske účely; utierky na lekárske použitie; utierky napustené liečivými látkami; zvlhčujúce roztoky pre kontaktné šošovky; dezodoračné prípravky na koberce; dezodoranty do automobilov; dezodoranty do drvičov odpadu; dezodoranty na koberce; dezodoranty na odevy; dezodoranty na odevy a textílie; dezodoranty na textílie; dezodoranty na tkaniny; dezodoranty pre nádoby na robenie očisty pre domáce zvieratá dezodoranty pre obuv; dezodoranty s výnimkou dezodorantov na osobnú potrebu alebo pre zvieratá dezodoranty' vzduchu; dezodorizačné prípravky do domácnosti, na komerčné alebo priemyselné účely; materiály na pohlcovanie zápachu; osviežovače vzduchu; osviežovače vzduchu do áut; prípravky na dezodoráciu vzduchu; prípravky na neutralizáciu zápachov; prípravky na neutralizovanie zápachu; spreje na dezodoráciu priestorov; univerzálne dezodorizačné prípravky do domácnosti, na komerčné alebo priemyselné účely prípravky na neutralizovanie zápachu pre odevy a textílie vzduch (prípravky na čistenie ); absorpčné papierové plienky pre domáce zvieratá absorpčné plienky z celulózy pre domáce zvieratá absorpčné sanitárne výrobky dámske hygienické potreby; dámske menštruačné hygienické potreby hygienické bandáže; hygienické vložky pre inkontinentných pacientov hygienické vložky pre osoby postihnuté inkontinenciou inkontinenčné vložky; inkontinentní pacienti (hygienické vložky pre ); jednorazové podložky pre trénovanie šteniat; jednorazové vložky na nácvik hygienických návykov pre domáce zvieratá jednorazové vložky pre inkontinentných pacientov látkové plienky obväzy (zdravotnícke ); plienky pre dojčatá a pre osoby s inkontinenciou opasky na prichytenie hygienických vložiek pásy na prichytenie hy gienických vložiek plienky pre osoby s inkontinenciou prípravky na intímnu ženskú hygienu vložky do podprsenky na dojčenie vložky do podprsenky (používané pri dojčení); dámske menštruačné vložky dámske vložky; farmaceutické výrobky a prípravky proti suchej pokožke v tehotenstve; hygienické nohavičky; hygienické vložky; intímne vložky (hygienické ); menštruačné nohavičky menštruačné vložky nohavičky (hygienické ); nohavičky (menštruačné ); nohavičky (zdravotné ); ochranné vložky do nohavičiek slipové intímne vložky spodné nohavičky na sanitárne účely tampóny; vaginálne výplachy vložky (menštruačné ); celulózové plienky celulózové plienky pre bábätká detské plienkové nohavičky detské plienky; detské plienky z buničiny alebo z papiera detské plienky na plávanie detské plienky z papiera inkontinenčné odevy; jednorazové celulózové nohavičky na udržanie plienok pre bábätká na správnom mieste; jednorazové celulózové plienky pre bábätká; jednorazové celulózové plienky pre dojčatá; jednorazové buničinové plienky pre bábätká; jednorazové celulózové plienky pre deti; jednorazové celulózové vložky do plienok; jednorazové detské plienky z papiera alebo celulózy; jednorazové detské plienkové nohavičky; jednorazové papierové nohavičky pre deti; jednorazové papierové nohavičky na plienky pre bábätká; jednorazové papierové plienky; jednorazové papierové plienky pre deti; jednorazové papierové plienky pre dojčatá; jednorazové plienkové nohavičky pre bábätká z papiera; jednorazové papierové plienky pre osoby postihnuté inkontinenciou; jednorazové papierové plienky pre bábätká; jednorazové plienkové nohavičky pre bábätká z celulózy; jednorazové plienkové nohavičky; jednorazové plienkové nohavičky z papiera alebo celulózy jednorazové plienky; jednorazové plienky na plávanie, určené pre bábätká jednorazové plienky na plávanie pre deti a bábätká jednorazové plienky pre dospelých jednorazové plienky pre osoby postihnuté inkontinenciou; jednorazové plienky vyrobené z buničiny pre osoby postihnuté inkontinenciou; jednorazové plienky z buničiny pre osoby postihnuté inkontinenciou; jednorazové plienky z buničiny pre bábätká; jednorazové plienky z papiera pre bábätká; jednorazové vložky do plienok; jednorazové vložky pre detské plienky; jednorazové vložky pre inkontinenčné plienky; jednorazové výcvikové celulózové plienkové nohavičky pre bábätká; jednorazové výcvikové nohavičky (plienky); nohavičky, absorpčné, pre osoby trpiace inkontinenciou nohavičky (detské plienkové ); papierové alebo celulózové plienky pre bábätká; papierové jednorazové plienky pre osoby postihnuté inkontinenciou; papierové plienka pre deti; papierové plienky; papierové plienky na jedno použitie; papierové plienky na jednorazové použitie pre osoby postihnuté inkontinenciou; papierové plienky pre bábätká; papierové plienky pre inkontinentných pacientov; papierové plienky v tvare trojuholníka pre deti; papierové trojuholníkové plienky pre deti; papierové vložky do plienok; plienkové nohavičky; plienkové nohavičky (detské ); plienkové nohavičky pre pacientov s inkontinenciou plienky (detské ); plienky na jednorazové použitie; plienky vyrobené z papiera; plienky pre dospelých; plienky z papiera pre bábätká; tvarované celulózové utierky pre bábätká; tvarované papierové utierky pre bábätká; vložky do nohavičiek pre pacientov s inkontinenciou; vložky z buničiny do plienok pre inkontinentných pacientov; akaricídy (prípravky na ničenie roztočov); algicídy; algicídy na poľnohospodárske účely algicídy pre bazény bakteriálne jedy biocídy; biologické fungicídy biologické herbicídy biopesticídy do domácnosti; cédrové drevo na použitie ako repelent proti hmyzu; chemické prípravky na hubenie škodcov; chemické prípravky na ošetrovanie plesne; chemické prípravky na pesticídne účely; chemikálie modifikujúce správanie určené na kontrolu škodcov; chemikálie pre lesníctvo (fungicídy); chemikálie pre lesníctvo (herbicídy); chemikálie pre lesníctvo (insekticídy); chemikálie pre lesníctvo (paraziticíd); cievky na odpudzovanie komárov dezinfekčné prípravky na ovce drevokaz (prípravky na ničenie ); fumiganty; fungicídne hubové činidlá fungicídne prípravky fungicídy; fungicídy na domáce použitie fungicídy na lekárske použitie fungicídy na ničenie škodcov fungicídy na poľnohospodárske použitie fungicídy na použitie v záhradníctve guľôčky proti moliam herbicídy; herbicídy do domácnost; herbicídy na poľnohospodárske použitie; insekticídne prípravky; insekticídy; insekticídy na poľnohospodárske použitie insekticídy na použitie v domácnosti jedy; karbolíneum (paraziticíd); lepkavé prípravky na lapanie múch lieky proti vysokému tlaku lotion na ochranu proti muchám mole (papier odolný voči ); mole (prípravky proti ); muchy (lepkavé pásky na chytanie ); muchy (pásky na chytanie ); muchy (prípravky na hubenie ); myši (prípravky na ničenie ); nematocídy; obojky proti blchám; obojky proti blchám pre zvieratá; obojky proti parazitom pre zvieratá; obrúsky napustené repelentmi proti hmyzu; oleje proti ovadom; ovicídy; papier odolný voči moliam; pásky s lepiacim náterom proti škodcom; pesticídy do domácnosti; pesticídy na záhradkárske účely; pesticídy proti hlístam; pleseň (chemické prípravky na ošetrovanie ); pôda (prípravky na sterilizáciu ); poľnohospodárske biopesticídy poľnohospodárske pesticídy potkany (otrava na ); práškové prípravky na hubenie blch na zvieratách prásk)' na blchy prášky na zabíjanie blch; prípravky na hubenie komárov, ktoré sa aplikujú na siete proti komárom; prípravky na hubenie lariev; prípravky na ničenie buriny; prípravky na ničenie drevokazu; prípravky na ničenie hmyzu; prípravky na ničenie lariev; prípravky na ničenie machu; prípravky na ničenie myší a potkanov; prípravky na ničenie myší; prípravky na ničenie plesní; prípravky na ničenie roztočov; prípravky na ničenie roztočov, určené na poľnohospodárske účely; prípravky na ničenie škodlivých živočíchov; prípravky na ničenie roztočov určené na použitie v domácnosti; prípravky na ničenie spór; prípravky na obmedzovanie rastu hmyzu; prípravky na odpudzovanie mačiek; prípravky na odpudzovanie molí; prípravky na odpudzovanie zvierat; prípravky na odpudzovanie škodcov; prípravky na odstraňovanie rias; prípravky na vyhubenie blch; prípravky na vykurovanie pôdy; prípravky na zamedzenie tvorby rias vo vode; prípravky odpudzujúce hmyz; prípravky odpudzujúce zvieratá; prípravky pre regulovanie hmyzu; prípravky proti parazitom; prípravky proti žuvaniu a hryzeniu zvieratmi; prípravky s inhibičným účinkom na larvy; prostriedky na prilákanie hmyzu; pyritový prášok; repelentné kadidlá proti hmyzu repelentné kadidlá proti komárom repelenty proti červom na trávnaté plochy repelenty proti hmyzu repelenty proti komárom; repelenty proti komárom, ktoré sa nanášajú na pleť repelenty proti moliam repelenty proti vtákom rodenticídy; škodce (prípravky na ničenie ); slimáky (prípravky na ničenie ); sneť obilná (chemické prípravky proti ); sprej proti hmyzu; spreje proti blchám; štítky na odpudzovanie hmyzu; stry chnin (jedy); tabakové výťažky (ako insekticídy); vinič (chemické prípravky na ošetrovanie ); vodné herbicídy; zadymovacie prípravky vo forme tabliet zadymovacie tyčinky ako dezinfekčné prostriedky zvieracie obojky proti parazitom aminokyselinové prípravky na lekárske účely antibiotické potravinové doplnky pre zvieratá antibiotiká pre ryby antikoncepčné peny antikoncepčné špongie antikoncepčné prípravky (chemické ); antipyretické prípravky; arzénové detoxikačné činidlá na lekárske účely; bahno (medicínske ); bakteriálne prípravky na lekárske použitie bakteriálne prípravky na zverolekárske použitie bakteriálne prípravky na lekárske a zverolekárske účely bakteriologické prípravky na lekárske použitie bakteriologické prípravky na zverolekárske použitie benzolové detoxikačné činidlá na lekárske účely biochemické prípravky na zverolekárske účely biochemické prípravky na lekárske účely biologické prípravky na zverolekárske účely biologické tkanivové kultúry na lekárske účely biologické tkanivové kultúry na zverolekárske účely biologické prípravky na lekárske účely; biologické ukazovatele na monitorovanie sterilizačného procesu na lekárske alebo zverolekárske účely; bylinné masti na podráždenú pokožku pre domáce zvieratá; bylinné masti proti svrbeniu pre domáce zvieratá; chemické antikoncepčné prípravky; chemické prípravky na lekárske účely; chemické prípravky na zverolekárske účely; chemické antikoncepčné špongie; chirurgické cementy; chirurgické lepidlá; chladiace náplasti na lekárske účely; chladiace spreje na lekárske účely; chromatografické podporné prostriedky na lekárske použitie cievne štep)' (živé tkanivá); cigarety (netabakové ) na lekárske účely; činidlá na dodávanie liekov, ktoré uľahčujú dodávanie farmaceutických prípravkov; činidlá na lekárske genetické testy; činidlá na lekárske použitie; činidlá na liečenie choroby z ožiarenia; činidlá na zverolekárske genetické testy; činidlá pre doručovanie liečiv v podobe rozpustných filmov, ktoré uľahčujú podávaie farmaceutických prípravkov činidlá pre doručovanie liečiv v podobe obalov tabliet, ktoré uľahčujú podávanie farmaceutických prípravkov detergenty na lekárske účely; detoxikačné prípravky na báze chlóru na lekárske použitie; dextríny na farmaceutické použitie diagnostické prípravky; diagnostické prípravky na zverolekárske použitie dobytok (prípravky na umývanie ); doplnky do krmiva na zverolekárske účely; droždie na lekárske, zverolekárske alebo farmaceutické použitie; enzymatické prípravky na lekárske účely; enzymatické prípravky na zverolekárske účely; enzýmy na lekárske účely; enzýmy na zverolekárske účely; estery celulózy na farmaceutické účely; étery celulózy na farmaceutické účely; farmaceutické a prírodné liečivá; farmaceutické prípravky pre veterinárne účely; farmaceutické prípravky pre zvieratá; feromóny; hemoglobín; hemostatické tyčinky; hlava (tyčinky proti bolesti ); hygienické prípravky na veterinárne účely injekčné kožné výplne inseminácia (semeno pre umelú ); izotopy na lekárske účely; jedlé rozpustné fólie na podávanie práškových farmaceutík; kapsule na farmaceutické účely; kapsuly na farmaceutické účely; kapsuly na lieky predávané bez obsahu; kapsuly pre lieky; klystírové prípravky; kmeňové bunky na lekárske účely; kmeňové bunky na veterinárne účely; kolagén na lekárske použitie; kolódium na farmaceutické účely; kostné cementy na chirurgické použitie; kostné cementy na ortopedické použitie; kostný cement na lekárske účely; kostný cement pre chirurgické a ortopedické účely; krémy na vemená na poľnohospodárske použitie; kŕmne stímulansy pre zvieratá; krv na lekárske účely; krvná plazma; krvné bielkovinové frakcie; krvné zložky; kryštály na terapeutické účely kúpeľ (liečivé prípravky do ); kúpeľ (terapeutické prípravky do ); kúpele (kyslíkové ); kúpeľové roztoky na ošetrenie kože zvierat kúpeľové soli na lekárske účely kurie oká (liečivá na ); látky na aktiváciu činnosti buniek na lekárske účely; látky na prevenciu rastu morských organizmov; lekárničky do domácnosti; lekárske náplasti na obväzovanie rán; lekárske náplasti na spájanie vnútorného tkaniva; leptavé lápisové tyčinky; liečebné prípravky pre kardiovaskulárne účely; liečivá pre zvieratá; liečivé oleje pre bábätká; liečivé prípravky pre starostlivosť o zdravie; liečivé prísady do krmiva pre zvieratá; lieky na zmierňovanie bolesti na zverolekárske účely; lieky pre veterinárnu medicínu; lubrikačné činidlá na lekárske využitie; lubrikanty na chirurgické účely; lubrikanty na lekárske účely; magnetické náramky na lekárske účely; horčicové prípravky na lekárske účely horčicový olej na lekárske účely horčicový prášok na lekárske účely horké drevo (quassia) na lekárske účely horké soli na lekárske účely (síran horečnatý); hormonálne prípravky na farmaceutické použitie; hormóny na lekárske účely; hydrastín; hydrastinín; hydratačné telové mlieka (farmaceutické); hydratačné vaginálne prípravky hydrokortizón; hydrogénuhličitan sodný na farmaceutické účely hydroxid horečnatý na lekárske použitie hypnotické sedatíva hypnotiká; hypoglykemické látky hypoglykemické lieky hypolipidemické činidlá ibuprofen ako perorálne analgetikum implantovateľné lieky i munomodu látory; imunoterapeutické činidlá pre bakteriálne infekcie in vitro prípravky na predpovedanie ovulácie inhalačné anestetiká inhalačné prípravky; inhalované farmaceutické prípravky na liečbu respiračných ochorení a porúch; injekčné farmaceutiká pre ošetrovanie anafylaktických reakcií; injekčné striekačky naplnené farmaceutikami na lekárske účely; injektory na podávanie inzulínu, predávané naplnené inzulínom; inzulín; izopropylalkohol na lekárske účely; jalap (výťažok z jalapového koreňa preháňadlo); jednorazové kapsuly na farmaceutické účely, predávané prázdne jód; jód na farmaceutické účely; jodidy na farmaceutické účely; jódová tinktúra; jujuba, liečivá; kalamínové vody a mlieka; kalomel (chlorid ortuťový používaný v lekárstve); kandis na lekárske účely; kapilárne stabilizačné činidlá na lekárske použitie; kapsle proti alergii; kardiotoniká; kardiovaskulárne farmaceutické výrobky kardiovaskulárne prípravky katechu na farmaceutické účely kaustiká na farmaceutické účely kebračo na lekárske účely; klinčekové cigarety na lekárske použitie (kretek); kofeínové prípravky na lekárske účely kofeínové prípravky na stimulačné účely kokaín; kombinácie vápenných solí na farmaceutické použitie kondurango (kôra ) na lekárske účely kôprová esencia na lekárske účely kôra mangrovového stromu na farmaceutické účely kôra z kebrača na lekárske účely; kožné náplasti s liečivom prenikajúcim cez pokožku (na lekárske účely); kôry' na farmaceutické účely krémy na chodidlá (liečivé); krémy na dermatologické použitie krémy na otlaky and mozole krémy na ruky na lekárske účely krémy na uľahčenie dosiahnutia orgazmu krémy na zmierňovanie bolesti; krémy pod plienky pre deti (liečivé); krémy proti akné (farmaceutické prípravky); krémy proti svrbeniu krémy s hydrokortizónom kreozot na farmaceutické účely krotónová kôra krvné toniká; kryptogamné rastliny (prípravky proti ); kurare; kvapky do nosa na lekárske účely kvapky do uší; kyseliny na farmaceutické účely kyslík na lekárske účely laktagogá; ľanová múčka na farmaceutické účely; ľanové semená na farmaceutické účely; látky na liečbu úpalu; látky na potlačenie nádorov; látky na znižovanie hladiny cholesterolu; látky na predchádzanie mozgovému krvácaniu; látky proti lepre; látky vyvolávajúce vazokonstrikciu laxativa; lecitín na lekárske účely; lekárničky, prenosné, naplnené; lekárske byliny v sušenej alebo konzervovanej forme; lekárske prípravky a látky; lekárske prípravky na chudnutie; lekárske spreje; lekársky koreň sladovky (radix glycyrrhizae); liečebné kompresy; liečivá; liečivá bez predpisu; liečivá na zmiernenie zápchy; liečivé antibakteriálne prípravky na umývanie tváre; liečivé balzamy; liečivé balzamy na nohy; liečivé balzamy na pery; liečivé bylinkové čaje; liečivé bylinné výťažky pre lekárske účely; liečivé cukríky; liečivé gély na ústnu hygienu; liečivé izo tonické nápoje; liečivé korene; liečivé krémy na chodidlá; liečivé krámy; liečivé krémy na pery; liečivé krémy na pleť; liečivé krémy na starostlivosť o nohy; liečivé krémy na tvár; liečivé krémy po opaľovaní; liečivé krémy pre bábätká; liečivé lotion; liečivé mastencové púdre; liečivé masti; liečivé masti na liečbu dermatologických ochorení; liečivé masti na vyrážky z plienok; liečivé minerálne nápoje; liečivé mlieka na vyrážky z plienok; liečivé nápoje zo sarsaparily; liečivé ochranné krémy; liečivé pastilky; liečivé peelingové prípravky na tvár liečivé pleťové masti liečivé pleťové mlieka liečivé pleťové mlieka a vody na ruky liečivé pleťové toniká; materiály pre chirurgické odliatky; médiá pre rast kostí z biologických materiálov na lekárske účely medicínske bahno; miešané biologické prípravky na lekárske účely mikrobiocídy; minerálne prípravky na lekárske použitie; minerálne soli do kúpeľa; mliečny cukor na lekárske účely (laktóza); mliečny tuk; morská voda na kúpele na lekárske účely náhrady krvi; náramky na lekárske účely očné kúpele; olejovaný papier na lekárske použitie organoterapeutiká; osviežovače dychu na lekárske účely peelingové prípravky na lekárske použitie perlový prášok na lekárske účely peroxid vodíka na lekárske účely piesok ako zažívacia pomôcka pre vtáky pijavice na lekárske účely; plyny a zmesi plynov používané pri lekárskom zobrazovaní; plyny na lekárske účely; pramenisté vody na lekárske účely; prenosné súpravy na prvú pomoc; prípravky do kúpeľa na lekárske účely; prípravky na ničenie vlasových vší; prípravky na odstraňovanie vší; prípravky na perorálnu vakcináciu; prípravky na použitie pri prírodnej liečbe; prípravky na umývanie zvierat; prípravky obsahujúce metionín; prípravky obsahujúce stopové prvky pre zvieratá; prípravky obsahujúce trichomycín; prípravky obsahujúce tryptofán; prípravky z aminokyselín na zverolekárske účely; prípravky s mentolovými výťažkami, určené na natieranie hrudníka bábätiek; prípravky zo stopových prvkov pre ľudí a zvieratá; prípravky zo stopových prvkov na ľudskú spotrebu; prísady do suchého krmiva na lekárske účely; protireumatické náramky; protireumatické prstene; psy (prípravky na umývanie ); pupočníková krv; pupočníková krv na lekárske použitie; rádioizotopické markery na terapeutické alebo diagnostické účely; rádioaktívne látky na lekárske účely; rádioaktívne materiály na lekárske účely; rádioaktívne prvky na lekárske použitie; rádiofarmaceutické prípravky na diagnostické účely; rádioterapeutické hormóny; rádium na lekárske účely; repelenty pre psov; rozpúšťadlá na odstraňovanie náplastí roztoky na vemená dojníc; sekvencie nukleových kyselín na lekárske a zverolekárske účely soli do minerálnych kúpeľov spermie na umelú insemináciu spermie zvierat; spermie zvierat na umelú insemináciu; spojivá na pripevnenie protéz; stopové prvky (prípravky zo ) pre ľudí a zvieratá; stužené plyny na lekárske účely; terapeutické prípravky do kúpeľa; termálne vody; tmel na zvieracie kopytá; toaletné vody a mlieka na veterinárne účely; toaletné vody pre psov; tuhý kyslík na lekárske použitie; trvpsíny na lekárske účely; tuky na lekárske alebo zverolekárske použitie; tuky na lekárske účely; tuky na zverolekárske účely; tyčinky na zastavenie krvácania; ureáza na lekárske účely; ušné sviečky na terapeutické účely; uzavreté rádioaktívne látky na lekárske účely; vakcíny; vakcín)' pre ľudí; vazelína na lekárske alebo zverolekárske použitie vedľajšie produkty spracovávania obilnín (na lekárske účely); veterinárne prípravky a substancie vnadidlá pre domáce (nie úžitkové) zvieratá; vnútrožilové tekutiny na rehydratáciu, výživu a podávanie farmaceutických prípravkov; výťažky z droždia na lekárske, zverolekárske alebo farmaceutické použitie; výživové doplnky na veterinárne účely; zdravotnícke obväzové materiály, obklady a aplikátory; želatína na lekárske účely; živé bunky na zverolekárske účely; živé orgány a tkanivá na chirurgické účely; zmesi plynov na lekárske účely; žuvačky na osvieženie dychu na lekárske účely; zverolekárske prípravky; aloimplantáty ľudského tkaniva; arteriálne štepy; bandáž na rameno na chirurgické účely biologické implantáty bunky na lekárske účely biologické tkanivá na implantáciu; chirurgické implantáty vypestované z kmeňových buniek (živé tkanivá); chirurgické implantáty vypestované z kmeňových buniek; chirurgické implantáty zo živých tkanív; implantáty obsahujúce živé tkanivo; implantáty používané pri riadenej regenerácii tkanív; implantovateľné materiály na použitie pri riadenej tkanivovej regenerácii; implantovateľné textilné materiály na podporu rastu tkanív; kmeňové bunky; kostné výplne zložené zo živých materiálov; náplasti na pokožku pre účely transdermálneho podávania farmaceutík kožné štepy; spracovaná pokožka od ľudských darcov, určená na nahradzovanie mäkkých tkanív transdermálne náplasti transplantáty (živé tkanivá); výplne kostných dutín z prírodných materiálov živé bunky na lekárske účely analytické činidlá (na lekárske účely); analytické činidlá (na veterinárne účely); antiséra na diagnostické účely; bakteriologické prípravky na lekárske a zverolekárske účely; biologické činidlá na lekárske účely; biologické činidlá na zverolekárske účely; chemické činidlá na lekárske a zverolekárske účely; chemické činidlá na lekárske účely; chemické činidlá na zverolekárske účely; chemické prípravky na diagnostikovanie cukrovky; chemické prípravky na diagnostikovanie tehotnosti; chemické prípravky na testovanie krvi na lekárske účely; chemické prípravky používané pri analýze dna (na lekárske účely); chemické testovacie činidlá (veterinárne); chemické testovacie činidlá (lekárske); chemické vodiče na elektródy elektrokardiogramov; chemické vodiče na použitie s ekg elektródami; chemické vodiče na použitie s elektródami elektrokardiografu; chemicky ošetrené papiere na použitie pri zisťovaní prítomnosti krvi v stolici; bizmutové prípravky na farmaceutické účely blokátory vápnikových kanálov bróm na farmaceutické účely bradavice (tyčinky na liečbu ); bronchodilatačné prípravky buničina na farmaceutické účely bylinkové čaje (liečivé nápoje); bylinkové čaje na lekárske použitie bylinkové nápoje na lekárske účely bylinkové zmesi na lekárske účely bylinné bahenné zábaly na terapeutické účely bylinné kapsule na zlepšovanie mužskej potencie bylinné krémy na lekárske účely bylinné liečivá; bylinné prípravky na lekárske účely bylinné spreje na lekárske účely čaje na chudnutie na lekárske účely čapíky; celkové anestetiká chemické pesary; chemické prípravky na farmaceutické účely chemické prípravky proti fyloxére chemickofarmaceutické prípravky chemikálie na farmaceutické účely chemoterapeutické látky chinín na lekárske účely chinolin na lekárske účely chladiace krémy na lekárske použitie chloralhydrát na farmaceutické účely chloramfenikolové prípravky chloroform, trichlórmetán chmeľ (výťažky z ) na farmaceutické účely chondroitínové prípravky; chromatické alginátové materiály na odtlačky zubov; činidlá na dávkovanie liečiv; cytostatické liečivá na lekárske použitie; cytostatiká na farmaceutické účely; cytostatiká na liečebné účely; dekokcie liečivých rastlín; dekongestíva; dekongestíva v podobe kapsúl dekongestíva v podobe sprejov do nosa demineralizovaná voda na lekárske účely depurativa; dermatologícké farmaceutické výrobky dermatologické farmaceutické látky dermatologické prípravky diaforetiká; dietetické doplnky so zinkom digestiva na farmaceutické účely digestiva digitalín; dilatátory priedušiek diuretiká; draselné prípravky na farmaceutické účely draselné soli na lekárske účely dražé (liečivá); drogy na lekárske účely droždie na farmaceutické účely dusičnanoxid bizmutitý na farmaceutické účely elektrolytické nápoje na lekárske účely elektrolytické roztoky na lekárske účely elektrolyty na lekárske účely; emenagogá (liečivá so schopnosťou upraviť menštruačný cyklus) emetiká; enzýmy na podporu trávenia erytromycínové prípravky; estery na farmaceutické účely estrogénové prípravky étery na farmaceutické účely étery na lekárske použitie eukalyptol na farmaceutické účely eukalyptus na farmaceutické účely expektoračné prípravky extrakty na zmierňovanie astmy fajčiarske bylinky na lekárske účely faktory zrážanlivosti ľudskej krvi farmaceutické hydratačné krémy farmaceutické implantáty farmaceutické krémy; farmaceutické látky na liečbu telesných poranení farmaceutické látky na pokožku farmaceutické látky ovplyvňujúce metabolizmus farmaceutické látky ovplyvňujúce zažívacie orgány farmaceutické látky ovplyvňujúce zmyslové orgány farmaceutické látky ovplyvňujúce periférny nervový systém farmaceutické masti na pery farmaceutické pleťové vody a mlieka farmaceutické prípravky; farmaceutické prípravky a látky na liečenie žalúdočnočrevných ochorení farmaceutické prípravky a látky; farmaceutické prípravky a látky používané v oblasti urológie farmaceutické prípravky a látky používané v oblasti gynekológie farmaceutické prípravky a látky používané v oblasti onkológie farmaceutické prípravky a látky na liečbu rakoviny farmaceutické prípravky a látky používané v oblasti anestézie farmaceutické prípravky a látky proti alergii farmaceutické prípravky a látky s protihorúčkovými vlastnosťami farmaceutické prípravky a látky s analgetickými vlastnosťami farmaceutické prípravky a látky na prevenciu rakoviny farmaceutické prípravky a látky s protizápalovými vlastnosťami farmaceutické prípravky do inhalačných prístrojov farmaceutické prípravky na liečenie rakoviny farmaceutické prípravky na čistenie akné; farmaceutické prípravky na inhaláciu pri liečbe pulmonárnej hypertenzie; farmaceutické prípravky na odčervenie domácich zvierat; farmaceutické prípravky na liečenie ochorení a porúch imunitného systému; farmaceutické prípravky na liečenie hormonálnych porúch; farmaceutické prípravky na prevenciu osteoporózy; farmaceutické prípravky na liečbu infekčných chorôb; farmaceutické prípravky na liečbu zvýšenej hladiny cholesterolu; farmaceutické prípravky na liečbu porúch pohybovej a opornej sústavy; farmaceutické prípravky na liečenie alergickej nádchy; farmaceutické prípravky na liečbu zvýšenej hladiny tukov; farmaceutické prípravky na regeneráciu tkanív; farmaceutické prípravky na liečenie erektilnej disfunkcie; farmaceutické prípravky na liečbu chemickej nerovnováhy; farmaceutické prípravky na použitie v dermatológii; farmaceutické prípravky na rany; farmaceutické prípravky na liečbu zlomenín kostí; farmaceutické prípravky na liečbu alergií; farmaceutické prípravky na liečbu cukrovky; farmaceutické prípravky na liečbu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) farmaceutické prípravky na liečbu kožných ochorení farmaceutické prípravky na liečbu zažívacích ochorení; farmaceutické prípravky na ošetrovanie suchej pleti spôsobenej tehotenstvom farmaceutické prípravky na liečenie zhubných nádorov farmaceutické prípravky na liečenie chloazmy farmaceutické prípravky na regulovanie imunitného systému farmaceutické prípravky na úpravu imunity farmaceutické prípravky na aktivovanie bunkových funkcií farmaceutické prípravky na hydratáciu pleti počas tehotenstva farmaceutické prípravky na použitie pre ľudí farmaceutické prípravky na liečenie autoimunitných ochorení; farmaceutické prípravky na vyvolávanie erekcie farmaceutické prípravky na prevenciu strií farmaceutické prípravky na využitie v chemoterapii farmaceutické prípravky na liečenie parkinsonovej choroby; farmaceutické prípravky na liečenie ochorení centrálneho nervového systému (cns); farmaceutické prípravky na liečenie sklerózy multiplex; farmaceutické prípravky na liečenie astmy; farmaceutické prípravky na liečenie športových zranení; farmaceutické prípravky na liečenie dny; farmaceutické prípravky na liečenie vírusových ochorení; farmaceutické prípravky na liečenie kardiovaskulárnych ochorení; farmaceutické prípravky na zmierňovanie následkov bodnutia hmyzom; farmaceutické prípravky na liečenie ochorení kostí; farmaceutické prípravky na liečenie ochorení obličiek; farmaceutické prípravky na prevenciu ochorení spôsobených baktériami; farmaceutické prípravky na liečenie porúch obličiek; farmaceutické prípravky na prevenciu alergií; farmaceutické prípravky na liečenie autoimúnnych porúch; farmaceutické prípravky na prevenciu zápalových ochorení; farmaceutické prípravky na prevenciu autoimúnnych porúch; farmaceutické prípravky na prevenciu porúch imunitného systému; farmaceutické prípravky na liečenie chorôb spôsobených baktériami; farmaceutické prípravky na použitie v oftalmológii; farmaceutické prípravky na prevenciu porúch nervového systému; farmaceutické prípravky na prevenciu ochorení podpornopohybovej sústavy; farmaceutické prípravky na prevenciu ochorení nervového systému; farmaceutické prípravky na liečenie zápalových porúch; farmaceutické prípravky na použitie v oblasti transplantácie orgánov; farmaceutické prípravky na použitie v oblasti transplantácie tkanív; farmaceutické prípravky na liečenie porúch endokrinného systému; farmaceutické prípravky na prevenciu ochorení imunitného systému; farmaceutické prípravky na liečenie ochorení metabolického systému; farmaceutické prípravky na liečenie ochorení endokrinného systému; farmaceutické prípravky na prevenciu porúch metabolického systému; farmaceutické prípravky na liečbu ochorení metabolického systému; farmaceutické prípravky na prevenciu porúch endokrinného systému; farmaceutické prípravky na liečenie porúch močovopohlavného systému; farmaceutické prípravky na prevenciu cukrovky; farmaceutické prípravky na prevenciu porúch močovopohlavného systému farmaceutické prípravky na prevenciu ochorení metabolického systému farmaceutické prípravky na liečenie porúch dýchacieho systému farmaceutické prípravky na prevenciu porúch podpornopohybovej sústavy farmaceutické prípravky na prevenciu ochorení endokrinného systému farmaceutické prípravky na prevenciu očných ochorení farmaceutické prípravky na prevenciu ochorení močovopohlavného systému farmaceutické prípravky na prevenciu ochorení dýchacieho systému farmaceutické prípravky na na použitie v oblasti hematológie farmaceutické prípravky na prevenciu zápalových porúch farmaceutické prípravky na prevenciu porúch spôsobených baktériami farmaceutické prípravky na liečenie zápalových ochorení farmaceutické prípravky na prevenciu autoimúnnych chorôb farmaceutické prípravky na liečenie porúch spôsobených baktériami farmaceutické prípravky na liečenie ochorení močovopohlavného systému farmaceutické prípravky na prevenciu očných porúch farmaceutické prípravky na liečbu hypoglykémie farmaceutické prípravky na liečbu porúch metabolizmu farmaceutické prípravky na liečbu halitózy farmaceutické prípravky na liečbu žalúdočnočrevných ochorení farmaceutické prípravky na liečenie epilepsie farmaceutické prípravky na liečbu porúch trávicaceho systému farmaceutické prípravky na liečbu ochorení zmyslových orgánov farmaceutické prípravky na prevenciu nedostatkov pleti počas tehotenstva farmaceutické prípravky na liečenie symptómov choroby z ožiarenia farmaceutické prípravky pôsobiace na centrálny nervový systém farmaceutické prípravky pre periférny nervový systém farmaceutické prípravky pre očnú alebo vnútroočnú chirurgiu farmaceutické prípravky pre starostlivosť o pokožku u zvierat; farmaceutické prípravky proti lupinám farmaceutické prípravky pre starostlivosť o pokožku farmaceutické prípravky proti epilepsii farmaceutické prípravky proti cukrovke farmaceutické prípravky pre liečenie osteoporózy farmaceutické prípravky používané v onkológii farmaceutické prípravky pre liečenie srdcovej ary tmi c farmaceutické prípravky proti nachladnutiu farmaceutické prípravky pre liečenie očných chorôb a ochorení farmaceutické prípravky proti kašľu farmaceutické prípravky používané v urológii farmaceutické prípravky používané na odvykanie od fajčenia farmaceutické prípravky s obsahom kofeínu farmaceutické prípravky v podobe prúžkov farmaceutické roztoky používané pri dialýze farmaceutické sladkosti; farmaceutické výrobky a prípravky na liečbu chloazmy farmaceutické výrobky a prípravky na hydratáciu pokožky počas tehotenstva farmaceutické výrobky a prípravky proti tehotenským škvrnám farmaceutické výrobky a prípravky na prevenciu proti tehotenských škvŕn farmaceutické výrobky a prípravky na prevenciu strií farmaceutické výrobky a prípravky na prevenciu opuchov nôh farmaceutické výrobky na liečbu respiračných ochorení farmaceutické výrobky na oftalmologické použitie farmaceutické výrobky na liečbu kostných ochorení farmaceutické výrobky určené na starostlivosť o kožu zvierat farmaceutické zmesi fenikel na lekárske účely; farmakologické prípravky pre starostlivosť o pleť; fenol na farmaceutické účely; fermenty na farmaceutické účely; fermenty na lekárske alebo zverolekárske použitie; feromóny na lekárske účely; formaldehyd na farmaceutické účely; fosfáty na farmaceutické účely; fyloxéra (chemické prípravky proti ); gáfor na lekárske účely; gáfrový olej na lekárske účely; galová (kyselina ) na farmaceutické účely; gastroenterologické prípravky; gastrointestinálne čistiace látky; gastrointestinálne prípravky; gél z aloy pravej na liečebné účely; gély na dermatologické použitie; gély na lokálne použitie, na lekárske a terapeutické použitie; gély zabraňujúce prilepeniu, používané spolu s výrobkami na drenáž rán; gencián na farmaceutické účely; glukóza na lekárske účely; glukózové prípravky na lekárske účely; glycerín na lekárske účely; glycerofosfáty; guajakol na farmaceutické účely; gulardova voda (vodný roztok zásaditého octanu olovnatého); guma na lekárske účely gumiguta na lekárske účely gurjunský balzam na lekárske účely flamamel virgínsky (adstringentné prípravky); hematogén; hemoroidy (prípravky proti ); flemo statické prípravky hemostatiká na lekárske použitie hlava (prípravky proti bolesti ); homeopatické doplnky homeopatické farmaceutiká homeopatické liečivá homeopatické protizápalové masti horčica na farmaceutické účely; činidlá a médiá na lekárske a zverolekárske diagnostické účely činidlá na in vitro laboratórne použitie (na lekárske účely); činidlá na in vitro laboratórne použitie (na veterinárne účely); činidlá na mikrobiologické analýzy (na lekárske účely); činidlá na mikrobiologické analýzy (na veterinárne účely); činidlá používané pri analýzach (na lekárske účely); činidlá na zhlukovanie krvi (na lekárske účely); činidlá používané pri analýzach (na veterinárne účely); činidlá používané s analyzátormi (na lekárske účely); činidlá používané s analyzátormi (na veterinárne účely); činidlá používané v diagnostických tehotenských testoch činidlá používané v diagnostických testoch (na veterinárne účely); činidlá pre diagnostické testovacie súpravy (na lekárske účely); diagnostické biologické markery na lekárske použitie diagnostické biomarkerové činidlá na lekárske účely diagnostické chemické činidlá na lekárske účely diagnostické činidlá na farmaceutické účely diagnostické činidlá na lekárske účely diagnostické činidlá na lekárske využitie diagnostické lekárske činidlá; diagnostické prípravky na lekárske alebo zverolekárske účely; diagnostické prípravky na lekárske účely; diagnostické testovacie materiály pre medicínske použitie; imunologické činidlá so schopnosťou viazať na seba látky na lekárske účely; in vitro diagnostické prípravky na lekárske účely; in vitro prípravky na predpovedanie ovulácie na domáce použitie; indikátor)’ pre lekársku diagnostiku; klinické diagnostické činidlá; klinické lekárske činidlá; kontrastné látky používané s lekárskym ultrazvukovým prístrojom; kontrastné činidlá pre diagnostické zobrazovanie ultrazvukom; kontrastné médiá pre in vivo zobrazovanie; kontrastné médiá pre lekárske snímanie a zobrazovanie; kontrastné médiá pre lekárske vybavenie; kontrastné médiá pre rôntgenové zariadenia; kultivačné médiá na lekárske účely; kultivačné médiá na veterinárne účely; kultúry mikroorganizmov na lekárske a zverolekárske účely; kultúry na lekárske účely; kultúry na veterinárne použitie; lekárske diagnostické činidlá a testovacie látky na testovanie telesných tekutín lekárske diagnostické testovacie pásiky prípravky na diagnostikovanie tehotenstva prípravky na diagnostikovanie ovulácie; prípravky na zisťovanie genetických predispozícií na lekárske účely; prípravky na zisťovanie mutácií v prionových génoch na lekárske účely; prostredia pre bakteriologické kultúry; rádioaktívne prípravky pre veterinárnu diagnostiku; rádiologický kontrastné látky na lekárske účely; reagenčný papier na lekárske alebo zverolekárske účely; reaktanty pre lekársku diagnostiku; rôntgenové kontrastné médiá na lekárske použitie; reaktanty pre veterinárnu diagnostiku; súpravy na testovanie ovulácie; tarchavosť (chemické prípravky na určenie ); tehotenské testovacie prípravky na domáce použitie testovacie prúžky na meranie hladiny glukózy v krvi testy genetickej identity obsahujúce činidlá na medicínske účely veterinárne diagnostické činidlá výživné látky pre mikroorganizmy; adjuvanciá na lekárske účely (látky zosilňujúce účinok vlastného liečiva) adstringenciá (lieky); adstringentné prípravky na lekárske účely akonitín; aktívne uhlie používané ako protijed aldehydy na farmaceutické účely algináty na farmaceutické účely; alkalické jodidy na farmaceutické účely; alkaloidy na lekárske účely; alkohol pre lokálnu aplikáciu; aminokyseliny na lekárske účely; aminokyseliny na lekárske alebo zverolekárske účely; aminokyseliny na veterinárske účely; analeptiká; analgetické krémy na lokálne ošetrenie; analgetický balzam; analgetiká; analgetiká proti horúčke androgénne prípravky anestetické prípravky anestetiká; anestetiká na iné ako chirurgické použitie anestetiká na chirurgické použitie angosturová kôra na lekárske účely; anhidrotiká (prostriedky na znižovanie nadmerného potenia) anoretiká (látky znižujúce chuť do jedla); antacidá (prípravky na neutralizovanie žalúdočnej kyseliny); antacidné prípravky; antiarytmiká; antibakteriálne dezinfekčné pleťové gély na báze alkoholu; antibakteriálne farmaceutické prípravky; antibakteriálne gély; antibakteriálne látky na lekárske účely; antibiotické dermatologické výrobky; antibiotické krémy; antibiotické masti; antibiotické prípravky; antibiotické tablety; antibiotiká; antibiotiká na použitie v oblasti stomatológie; antibiotiká na veterinárne použitie; antibiotiká pre ľudí; antibiotiká v podobe vodičiek a mliek; antidepresíva; antidiuretiká (lieky na znižovanie tvorby moču); antidotá; antigény; antihelmintiká; antihistaminiká; antikoagulanty; antikoncepčné prípravky; antikonvulzíva; antimalariká; antimikrobiálne látky na dermatologické použitie antimikrobiálne prípravky; antimikrobiálne prípravky zabraňujúce mikrobiologickému rozkladu; antioxidačné tabletky; antipyretiká; antipyretiká (lieky proti horúčke); antisyfditiká antitoxické séra antitoxíny; antitusiká (prípravky tlmiace kašeľ); antivírusové činidlá antivírusové prípravky aspirín; aspirín v podobe tabliet balzamové prípravky na lekárske účely balzamy na farmaceutické účel)'; balzamy na lekárske účely betablokátory; biofannaceutické látky na liečenie rakoviny biologické prípravky na liečbu rakoviny biotechnologické prípravky pre lekárske účely; liečivé pleťové vody a mlieka liečivé prípravky len na predpis liečivé prípravky na liečenie infekčných ochorení liečivé prípravky na ošetrovanie pokožky hlavy liečivé prípravky na liečbu zápachu z úst (halitózy); liečivé prípravky na ošetrovanie pokožky zvierat liečivé prípravky na ošetrovanie pleti liečivé prípravky na ošetrovanie vlasov liečivé prípravky na rast vlasov liečivé prípravky na starostlivosť o pery liečivé prípravky na stimulovanie rastu vlasov liečivé prípravky na zuby liečivé púdre na nohy liečivé púdre pre bábätká liečivé rastliny; liečivé roztoky na uvoľnenie svalov; liečivé spreje do hrdla; liečivé sprejové prípravky do nosa; liečivé telové krémy; liečivé telové púdre; liečivé terapeutické krémy; liečivé ústne spreje; liečivé vlasové vody; liečivý mastencový púder pre bábätká; lieky; lieky na liečbu akné; lieky na liečbu črevných porúch; lieky na liečbu hučania v ušiach; lieky na liečbu gastrointestinálnych ochorení; lieky na liečenie alergie; lieky na liečenie hnačky; lieky na liečenie popálenín; lieky na ochorenia autonómneho nervového systému; lieky na prevenciu mliečnej horúčky; lieky na úpravu menštruačného cyklu; lieky na zmiernenie bolesti; lieky na zmierňovanie alergií; lieky pre humánnu medicínu; lieky proti kašľu; lieky proti kašľu uľahčujúce vykašliavanie; lieky proti kožným infekciám; lieky proti nádorom; lieky proti poteniu nôh; lieky v surovom stave; linimenty (tekuté masti); lokálne analgetiká lokálne anestetiká lokálne gély pre prvú pomoc; lokálne oftalmologické protiinfekčné látky na liečenie infekcií; lokálne protiinfekčné látky na liečenie infekcií očí; lotion na liečenie plesní na nohách; ľudské imunoglobulíny; ľudský plazmový proteín; ľudský rastový hormón; lupulín na farmaceutické účely; magnézia (oxid horečnatý) na farmaceutické účely; mandľové mlieko na farmaceutické účely; mandľový olej na farmaceutické účely; masti na farmaceutické účely; masti na hemoroidy; masti na lekárske účely; masti na liečenie vyrážok z plienok; masti na slnečné popáleniny; masti proti svrbeniu; mätový olej zbavený mentolu na lekárske účely; medicinálne infúzie; medicinálne krémy na ochranu pleti; medicinálne krémy na ošetrovanie pleti medicinálne prípravky na podporu rastu vlasov mentol; minerálne prípravky a látky na lekárske účely minerálne soli na lekárske účely mliečne fermenty na farmaceutické účely mliečny cukor na farmaceutické účely močopudné farmaceutické prípravky múka na farmaceutické účely myrobalánová kôra na farmaceutické účely náhrady tabaku na lekárske účely námeľ na farmaceutické účely; nápoje na doplnenie elektrolytov na lekárske použitie narkotiká; navlhčené utierky napustené farmaceutickými vodami alebo mliekarni nervová sústava (liečivá posilňujúce ); niacinamidové prípravky na liečbu akné; nikotínová žuvačka používaná ako pomôcka pri odvykaní si od fajčenia nočné krémy (liečivé); nosné kvapky na liečbu alergií nosné spreje na liečenie alergií nosný výplach; nosové spreje na lekárske účely nutraceutiká na lekárske účely obklady (teplé zábaly); ochranné lotion na ochranu pred jedovatými rastlinami; ochranné lotion na ochranu pred toxickými olejmi z jedovatých rastlín; očkovacie pomocné látky; očné farmaceutické prípravky; očné masti na lekárske použitie; očné vody a mlieka na lekárske použitie; octan hlinitý na farmaceutické účely; octany na farmaceutické použitie; odvary na farmaceutické účely; oftalmologické prípravky; olej z pupalky dvojročnej na lekárske použitie; oleje na lekárske použitie; omrzliny (masti proti ) na farmaceutické účely; opiáty; ópium; opodeldok; organoterapeutické prípravky ortuťové masti; oxid horečnatý na lekárske použitie oxytociká; ozón na lekárske použitie palina obyčajná na lekárske účely papier na horčičné obklady paracetamol; paracetamol (proti bolesti); parafarmaceutické výrobky na použitie v dermatológii; pastilky na farmaceutické účely; pastilky na miestne preliečenie zápalov hrdla; pastilky proti kašľu; pastilky proti kašľu na lekárske účely; pastilky z bylinkového medu proti bolestiam hrdla; pektín na farmaceutické účely; penicilínové prípravky; pepsíny na farmaceutické účely; peptóny na farmaceutické účely; perorálne analgetiká; perorálne antikoncepčné prípravky; pesticídy; pleťové krémy na lekárske účely pokožka (farmaceutické prípravky na); popáleniny (prípravky na ošetrenie ); potenie (prípravky proti ); potravinové estery na farmaceutické účely práškové kantaridíny; prázdne kapsuly pre farmaceutické prípravky preháňadlá; prípravky na čistenie pleti na lekárske použitie; prípravky na fumigáciu na lekárske účely; prípravky na hubenie vírusov; prípravky na liečbu akné; prípravky na liečbu astmy; prípravky na liečbu cukrovky; prípravky na liečbu kinetózy; prípravky na liečbu migrény; prípravky na liečbu oparov; prípravky na liečenie bolestivej menštruácie; prípravky na liečenie plesní na nohách; prípravky na liečenie prechladnutia; prípravky na močové cesty; prípravky na ničenie parazitov na lekárske použitie; prípravky na očkovanie ľudí; prípravky na odstraňovanie bradavíc; prípravky na omrzliny; prípravky na ošetrovanie nechtových plesní; prípravky na ošetrovanie nechtov na lekárske účely; prípravky na ošetrovanie chodidiel na lekárske účely; prípravky na otlaky a stvrdnutú kožu; prípravky na podporu rastu vlasov; prípravky na potláčanie hormónov; prípravky na starostlivosť o pleť na lekárske použitie; prípravky na stimuláciu centrálneho nervového systému; prípravky na stvrdnutú kožu; prípravky na tlmenie sexuálnej aktivity; prípravky na uvoľňovanie hlienov v nose; prípravky na uvoľňovanie očných svalov; prípravky na zamedzenie cmúľaniu prstov; prípravky na zamedzenie ohrýzaniu nechtov; prípravky na zmäkčovanie stolice; prípravky na zmierňovanie bolesti; prípravky na zvlhčovanie očí; prípravky na zvlhčovanie vagíny; prípravky na zvyšovanie plodnosti; prípravky obsahujúce hormón hypofýzy; prípravky obsahujúce hormóny slinných žliaz; prípravky obsahujúce hormón zo štítnej žľazy a prištítnych teliesok; prípravky obsahujúce pankreatický hormón; prípravky obsahujúce ópiové alkaloidy; prípravky obsahujúce sarkomycín; prípravky obsahujúce streptomycín; prípravky obsahujúce tetracyklín; prípravky obsahujúce tiolutín; prípravky obsahujúce treonín; prípravky pre oči; prípravky proti bolesti hlavy; prípravky proti infekcii; prípravky proti nevoľnosti a vracaniu; prípravky proti plynatosti; prípravky proti popáleninám od slnka na farmaceutické účely; prípravky proti sarkómu; prípravky proti tuberkulóze; prípravky proti zápalom na zverolekárske použitie; prípravky s epidermálnym rastovým faktorom na liečenie popálenín; prípravky s obsahom nadobličkového hormónu; prípravky uľahčujúce sexuálny styk; prípravky z alkaloidu koky na lekárske účely; prípravky z aloy pravej na farmaceutické účely; prípravky z amoniaku na inhaláciu; prípravky z vápna na farmaceutické účely; prípravky zabraňujúce sexuálnemu styku; prípravky zo zmiešaných antibiotík prípravky zo zmiešaných hormónov pritizápalové masti; probiotické bakteriálne zmesi na lekárske použitie; probiotické prípravky na lekárske účely, slúžiace na pomoc pri udržiavaní prirodzenej rovnováhy flóry v tráviacom trakte; progesterónové prípravky; propolis na farmaceutické účely; prostriedky na dezinfekciu močových ciest; protialergické lieky; protialergické spreje; protihorúčkové lieky so sedatívnym účinkom protilátky; protinádorové prípravky protiparazitné prípravky; protiplesňové dermatologické prípravky pre nechty; protiplesňové krémy na lekárske účely; protiplesňové lieky; protiplesňové prípravky; protiplesňové vaginálne prípravky; protirakovinové prípravky; protizápalové gély; protizápalové prípravky; protizápalové prípravky a produkty; protizápalové spreje; psychotropné látky; púdre proti plesniam na chodidlách; radiofarmaceutické produkty; rastlinné a bylinné výťažky na lekárske účely; rebarborové korene na farmaceutické účely; respiračné stimulátory; ricínový olej na lekárske účely; rozpúšťadlá na lekárske účely; roztoky na lekárske použitie pri premývaní nosných priechodov; rybia múčka na farmaceutické účely; salmiakové pastilky; samoopaľovacie tabletky; sedatíva (prípravky na upokojenie); sarsaparila (smilax) na lekárske účely séra; séroterapeutické liečivá; sexuálne stimulačné gély; sikatívy (sušiace činidlá) na lekárske účely; síran horečnatý na farmaceutické použitie; sírny kvet na farmaceutické účely; sirupy na farmaceutické účely; sirupy proti kašľu; škrob na diétne alebo farmaceutické použitie; škrob na farmaceutické účely; slad na farmaceutické účely; sladké drievko na farmaceutické účely; sladové mliečne nápoje na lekárske účely; sladové výťažky na farmaceutické použitie; sladový albumín na farmaceutické použitie; soli horčíka na farmaceutické použitie; soli na lekárske účely; soli sodíka na lekárske účely; spazmolytiká; spermicídne gély; spermicídne krémy; spermicídne prípravky, ktoré sa nanášajú na kondómy spermicídy; sterilné roztoky na lekárske účely; steroidy; strychnín; styptiká (prípravky na zastavenie krvácania); sulfónamidové prípravky sulfónamidy (liečivá); šumivé analgetické farmaceutické prípravky svalové relaxanciá syntetické narkotiká syntetické narkotiká na predpis syntetické peptidy na farmaceutické účely tabletky na potlačenie chuti dojedla tabletky proti alergii tekuté prípravky proti svrbeniu terapeutické liečivé prípravky do kúpeľa terpentín na farmaceutické účely terpentínový olej na farmaceutické účely testosterónové prípravky thiomersal; tinktúry (farmaceutické prípravky); tinktúry na lekárske účely tinktúry na prevenciu infekcií hrdla tinktúry na prevenciu nádchy tinktúry na prevenciu prechladnutia tinktúry na zmierňovanie nádchy tinktúry na zmierňovanie prechladnutia toaletné vody a mlieka na farmaceutické účely toniká (lieky); toniká na liečebné účely; tukové emulzie do liečivých infúzií; tukové emulzie na parenterálnu hyperalimentáciu; tymol na farmaceutické účely; umelé slzy; ušné sviečky; uspávacie prípravky; ústne vody (kloktadlá) na lekárske použitie utišovacie prípravky (sedatíva); vaginálne lubrikanty; vakcíny pre hovädzí dobytok; vakcíny pre kone; vakcíny proti chrípke; vakcíny proti plesniam na nohách; vakcíny proti pneumokokovým infekciám; vakcíny proti vírusom; vankúšiky napustené liečivými prípravkami; vápnikové doplnky; vápno (prípravky na báze ) na farmaceutické účely vazelína na lekárske účely vazelína na zverolekárske účely vazokonstriktíva; včelia materská kašička na farmaceutické účely vezikanty (pľuzgierotvomé látky); viacúčelové liečivé analgetické balzamy viacúčelové liečivé antibiotické krémy viacúčelové liečivé mentolové masti vínny kameň na farmaceutické účely viskoelastické činidlá na oftalmologické účely vložky napustené liečivými prípravkami vonné soli; vreckovky napustené farmaceutickými vodičkami; výťažky z chmeľu na farmaceutické účely; výťažky z droždia na farmaceutické účely; výťažky z liečivých bylín; výťažky z liečivých rastlín; výťažky z rastlín na farmaceutické účely; výživové doplnky zo škrobu, upravené na lekárske účely; zápcha (liečivá na zmiernenie ); želatínové kapsuly pre farmaceutické prípravky; ženšen na lekárske použitie; ženšenové kapsuly na lekárske účely; živočíšne uhlie na farmaceutické účely; zmäkčovadlá na lekárske účely; zmesi na liečbu korelovaných pľúcnych syndrómov; zmesi na liečbu rakoviny; zmesi na liečbu respiračných chorôb; zubné profylaktiká; žuvačky na lekárske účely; žuvačky s liečivými prísadami; žuvačky s mentolovou príchuťou na lekárske účely; zverolekárske vakcíny; zverolekárske prípravky na liečbu črevných baktérií absorpčná vata adhezívne bandáže; adhezívne náplasti na kožu na lekárske účely; adhezívne obväzy; adhézne pásky na obväzy; antiseptické tekuté obväzy; bandáže na kožné rany; bavlna na lekárske účely; buničinová vata na lekárske účely; chirurgické náplasti; buničinová vlna na lekárske použitie; chirurgické obväzy; dezinfekčné obväzy; dezinfekčné tampóny; elastické obväzy; fólie s priľnavou vrstvou na lekárske účely; gáza na lekárske účely; gáza na obväzovanie; gáza na obväzy; gáza (obväzová ); gázové kompresy hojivé hubky horčicové obklady; kompresy na oko na lekárske použitie impregnované dezinfekčné utierky kurie oká (náplasť na ); lekárske a chirurgické obväzy lepiace fólie na lekárske použitie lepiace zmesi na lekárske použitie leukoplasty (lekárske); liečivé náplasti; liečivé tampóny; materiály na obväzovanie rán; moleskin na lekárske použitie (pevná bavlnená látka); náplasti; náplasti (lepiace ) na lekárske účely náplasti na kurie oká náplasti na oči na lekárske použitie náplasti na poranenia kože náplasti obsahujúce magnet náplasti, obväzový materiál náplasti pre lekárske účely napustené liečivé tampóny napustené liečivé vankúšiky; navlhčené papierové utierky na ruky napustené farmaceutickými vodami alebo mliekarni nasiakavé materiály na ošetrovanie rán obklady na oči; obklady používané ako obväzový materiál; obojstranne lepiace pásky na lekárske použitie; obväzové materiály; obväzové retenčné materiály; obväzy na ošetrovanie rán; obväzy na oči na lekárske účely; obväzy na ovínadlá; obväzy na popáleniny; obväzy na prevenciu pľuzgierov; obväzy na prvú pomoc; obväzy na rany; obväzy na tvorbu odliatkov; obväzy tlakové ochranné náplasti na haluxy obväzy na uši; ochranné vatové výplne na lekárske účely otlaky (vankúšiky na ) (náplasti); pásky na kŕčové žily; priľnavé náplasti na lekárske účely; protizápalové analgetické náplasti; rozpustné prúžky na zastavenie krvácania z malých rezných rán a odrenín sterilizované obväzy; sterilné plastové fólie používané ako obväzy štítkový prach na farmaceutické účely; syntetické materiály na použitie pri výrobe sadrových odliatkov; syntetické materiály pre použitie pri naprávaní kostí; syntetické živice na lekárske použitie; tampónová absorpčná vata; tampóny na lekárske účely; tampóny na hojenie rán; textília moleskin na lekárske obväzy; tkanivá na chirurgické účely; tlakové bandáže (obväzy); vankúšiky na otlaky a kurie oká; vankúšiky (náplasti) na otlaky; vata na chirurgické použitie; vata na farmaceutické použitie; vata na lekárske účely; vata tyčinkovej forme na lekárske použitie; vata vo forme tyčiniek na lekárske použitie; vatové tyčinky na lekárske použitie; zdravotnícke obväzy; zdravotnícke obväzy na rany.
06 - Architektonické vetracie žalúzie z kovu architektonický tovar z bežných kovov a ich zliatin čiastočne žiaruvzdorné kovové tehly debnenia (kovové ) na betónové konštrukcie dlažbové materiály z kovu dlaždice na podlahy (kovové ); fabióny z kovu hliníkové lisované profily hliníkové obklady fasád hliníkové odkvapové žľaby hliníkové oporné prvky pre panely hliníkové profily; hliníkové profily na použitie pre informačné a zobrazovacie prístroje; hliníkové strešné lemovanie; hotové stavebné komponent)' (kovové); klenby z kovu; klenuté brány z kovových materiálov; konštrukčné fasádne prvky z kovu; kotevné kanály z kovu; kotevné oká z kovu; kotevné platne z kovu; kotevné prírub) z kovu; kotviace platne; kotviace uholníky (kovové ) pre stavebníctvo kotvy; kovania (stavebné); kovania z argentanu pre budovy a nábytok kovová vlnovka na strechu kovové akustické panely na steny kovové akustické panely pre stropy kovové architektonické výrobky pre budovy kovové architrávy kovové arkády; kovové bariéry na ochranu pred nepovoleným vstupom kovové bloky; kovové bloky pre podlahové konštrukcie; kovové časti; kovové cestné dráhy; kovové cestné krytiny; kovové chodníky; kovové debnenia na betón; kovové deliace peny; kovové deliace priečky; kovové deliace stenové panely; kovové deliace steny (okrem nábytku); kovové dlažbové kocky kovové dlaždice; kovové dlaždice a kovové obkladačky kovové dlaždice na stavby kovové dlažobné diely kovové dosky; kovové drážkované ozdobné lišty; kovové držadlá; kovové držadlá do vaní; kovové držiaky na stavbu a montáž debnenia; kovové dymové rúry na použitie v stavebníctve; kovové esovky (krytina); kovové fasádne obklady; kovové fasádne panely s dvojitou tepelnou izoláciou kovové fasádové obklady kovové fasády; kovové formy na odlievanie betónu; kovové formy na výrobu cementových výrobkov; kovové hlavice pilierov; kovové hlavice stĺpov; kovové inštalačné priečky; kovové izolačné panely pre stavebníctvo; kovové kanály na rozptyľovanie odpadovej vody; kovové klimatizačné vedenia; kovové koľajničky na obrazy; kovové koľajničky so stĺpikmi do bytov; kovové komínové bloky; kovové konštrukcie; kovové konštrukčné stavebné prvky; kovové kontrolné kryty; kovové kontrolné šachty; kovové konzolové nosníky; kovové konzoly; kovové kostry; kovové kotevné dosky; kovové kotevné puzdrá; kovové kotviace zariadenia; kovové kotvy; kovové krokvy; kovové krycie panely; kovové krytie bočných častí striech; kovové kryty vetracích otvorov; kovové kryty vetracích otvorov pre systémy kúrenia, ventilácie a klimatizácie; kovové lemovacie lišty; kovové lemovacie profily; kovové lemy pre chodníky; kovové lišty; kovové materiály na budovanie ciest kovové materiály pre železničné koľaje kovové montážne prvky pre sklo kovové mostné ložiská (stavebný materiál); kovové mreže; kovové mreže do vozoviek; kovové mreže pre dlažby; kovové mreže v stropných podhľadoch; kovové mriežky; kovové mriežky žalúziového typu kovové murárske kotvy kovové nástenné krycie obkladačky kovové nástenné krytiny pre stavbu stien kovové nástenné obkladačky kovové nástenné oplechovacie materiály kovové nosné konštrukcie kovové nosníky; kovové nosníky pre stavebníctvo kovové obkladacie panely na stavby kovové obkladačky na budovy kovové obkladové dosky kovové obkladové lišty kovové obkladové panely stien kovové obklady kovové obklady budov kovové obklady kanálov kovové obklady na budovy kovové obklady na komíny kovové obklady na okná kovové obklady na strop kovové obklady na stropy kovové obklady pre stavebné účely kovové obklady stavieb kovové obklady stavieb a budov kovové obklady stien kovové obklady stien budov kovové obloženia komínov kovové obloženia na steny kovové obloženie kovové obloženie (panely); kovové oblúkové panely; kovové ochranné dosky pred poveternostnými vplyvmi; kovové odkvapové dosky; kovové odkvapové rúry; kovové odkvapové žľaby; kovové odkvapové žľaby na zber dažďovej vody; kovové odkvapové žľaby na zber odpadovej vody; kovové odkvapové žľaby na rozptyl dažďovej vody; kovové odkvapy; kovové odkvapy striech; kovové odliatky; kovové odtokové kanály; kovové odtokové mreže; kovové odtokové poklopy; kovové odvodňovacie dielce; kovové odvodňovacie profily; kovové ohraničujúce stĺpy; kovové ohraničujúce koľaje; kovové okrasné lišty; kovové omietkové lišty; kovové ozdobné lišty stavieb; kovové ozdobné obitie; kovové ozdobné rímsy; kovové ozdoby budov; kovové pancierové materiály; kovové pancierové platne; kovové pancierové plechy; kovové pancierové steny; kovové panelové stropy; kovové panely; kovové panely na bočné steny; kovové panely na delenie miestností (okrem nábytku); kovové panely na obklady kovové panely na opláštenie stavieb kovové panely na plot kovové panely na steny kovové parapety kovové piliere kovové plotové panely kovové podhľadové dosky kovové podhľady kovové podlahové dielce kovové podlahové materiály kovové podlahové okrajové lišty kovové podlahové panely kovové podlahový materiál kovové podpery kovové podpery odkvapov kovové podpery pre murivo kovové podpery pre parapetné dosky kovové podstavce pre stĺpiky kovové poklopy šachiet kovové potrubia na klimatizáciu; kovové potrubia, rúry, hadice a ich príslušenstvo vrátane ventilov; kovové povrchové materiály pre vnútorné športové plochy; kovové povrchové materiály pre športoviská v exteriéroch; kovové pozemné kachličky; kovové prefabrikované stavebné prvky; kovové prehradzovacie konštrukcie; kovové preklady; kovové prenosné stavebné konštrukčné prvky; kovové príchytky do vaní; kovové priečky; kovové prielezy; kovové priestorové rámy; kovové príruby; kovové profdované dosky; kovové profdované obklady; kovové profdy; kovové profily ako polotovary; kovové profily na termoizolačné účely; kovové profily s termoizolačnými vlastnosťami; kovové prúžky na lemovanie; kovové prvky fasád; kovové rámové konštrukcie budov; kovové rámové konštrukcie miestnosti; kovové rámy; kovové rámy pre poklopy; kovové rámy stavieb; kovové rámy zasklených panelov na použitie na stavbách kovové rámy zavesených podhľadov kovové rigoly; kovové rímsky a ozdobné lišty kovové rímsy na stavebné účely; kovové rohové lišty na sadrokartónové dosky (stavebné materiály); kovové rozpery v podobe stavebných prvkov; kovové rukoväte do vaní a spŕch; kovové rúry ventilačných inštalácií; kovové ružice (stropné ozdoby); kovové šachty jarkov kovové schodiská kovové schodišťové zábradlia kovové schody; kovové segmenty na obkladanie tunelov kovové šindle kovové škridle; kovové spevňovacie materiály na stavebné účely; kovové spevňovacie tyče; kovové spoje debniacich panelov a nosníkov; kovové stavebné bloky; kovové stavebné časti; kovové stavebné dielce pre výstavbu oblúkov kovové stavebné diely; kovové stavebné dosky s izolačnými vlastnosťami; kovové stavebné komponenty v podobe dosiek; kovové stavebné konštrukcie; kovové stavebné kostry pre budovy; kovové stavebné materiály; kovové stavebné materiály vo forme plechov; kovové stavebné materiály v tvare dosiek; kovové stavebné materiály v podobe panelov; kovové stavebné panely; kovové stavebné podlahové dlaždice; kovové stavebné priečky; kovové stavebné prvky; kovové stavebné prvky pre fasády; kovové stavebné rámy pre budovy; kovové stavebné tehly; kovové stavebné trámy; kovové stavebné výrobky; kovové stenové fasády; kovové stenové izolačné obkladové panely; kovové stenové panely; kovové steny kabín; kovové štetovnice; kovové stĺpiky; kovové stĺpy; kovové stožiare; kovové strechy na konštrukcie; kovové strechy so zabudovanými solárnymi článkami; kovové strešné dosky; kovové strešné hrebene; kovové strešné komponenty; kovové strešné krokvy; kovové strešné krytiny; kovové strešné membrány; kovové strešné obkladové panely; kovové strešné odkvapové žľaby; kovové strešné otvory; kovové strešné panely; kovové strešné plechy; kovové strešné priehradové konštrukcie; kovové strešné tabule; kovové strešné väznice (stavebné prvky); kovové strešné vetráky kovové stropné diely kovové stropné dosky kovové stropné kazety kovové stropné kryty kovové stropné nosníky kovové stropné obkladačky kovové stropné panely kovové stropné systémy kovové stropy kovové tabule; kovové tabule na stavebné účely; kovové trámy na stavebné účely; kovové trámy pre budovy; kovové tvarované diely; kovové tyče na prístup ku káblom; kovové tyče na rozvod káblov; kovové tyče pre drôtené vedenia; kovové úchytné tyče; kovové ukončovacie prvky komínov; kovové uväzovacie prvky používané v stavebníctve; kovové vaňové držadlá; kovové väznice (stavebné prvky); kovové ventilačné potrubia; kovové ventilačné potrubia v budovách; kovové vetracie kanály; kovové vetracie mriežka; kovové vnútorné obklady budov; kovové vnútorné obklady stien; kovové vykurovacie vedenia; kovové výlisky; kovové vymedzovacie stĺpy; kovové výrobky na stavebné účely; kovové výrobky pre oblasť stavebníctva; kovové výstuže; kovové výstuže do betónu; kovové vystužovače pre stavebníctvo; kovové vystužovacie materiály pre stavebníctvo; kovové vystužovacie stavebné materiály; kovové vystužovacie tyče do muriva; kovové vystužovacie tyče do tehlového muriva; kovové vystužovacie tyče do betónu; kovové zábradlia; kovové zábradlia balkónov; kovové zábradlia na chodníky; kovové zábradlia na použitie v budovách; kovové zavesené stropy; kovové železiarske výrobky do budov; kovové žiaruvzdorné obklady pre pece; kovové žiaruvzdorné tehly; kovové žľabové spojovacie diely; kovové žľaby; kovové zväzovacie prvky pre stavebníctvo kovový materiál na železničné trate kovový obkladový materiál na stavby kovy na pokovovanie lemovky striech (kovové ); lišty (kovové ); materiály na strechy z kovu; materiály na železničné trate moduláme kovové konštrukcie modulárne kovové nástenné panely moduláme kovové stavebné jednotky modulárne prefabrikované oceľové rámy moduláme prenosné stavebné prvky z kovu nosné konštrukcie stavieb (kovové ); nosníky (kovové ); nosníky z obyčajných kovov pre debniace systémy nosníky z obyčajných kovov pre stavebníctvo nosníky zo železa alebo ocele obkladačky (kovové ) pre stavebníctvo obkladový materiál na budovy z kovu obklady (kovové) na stavebné účely obklady stien a priečok (kovové ); obloženie stavieb (kovové ); oblúkové rámy z kovových materiálov oceľové komíny oceľové plechy pre stavebníctvo oceľové rámy do stavebníctva oceľové stavebné materiály oceľové trámy; oceľové výstuže na stavbu betónových podláh odkvapové žľaby (kovové ); odliatky z kovových zliatin pre stavebníctvo odliatky z kovu; odliatky z olova alebo jeho zliatin odtokové kanály z kovu odvodňovacie drážky z kovu odvodňovacie žľaby z kovu okolesníky (kovové ); olovené pásy na okná olovené strešné lemovanie pancier z obyčajných kovov pancierové materiály z kovu plechové obloženie z kovu pletivá z obyčajných kovov pletivo (kovové ); ploty z kovových reťazí; podhľady (kovové stavebné konštrukcie); podlahy (kovové ); podlahy z kovových zliatin poklopy (kovové ); potrubia, rúrky a hadice a ich príslušenstvo, vrátane ventilov; prefabrikované kovové stenové konštrukcie obsahujúce izoláciu z minerálnej vlny; preklady (kovové ); prenosné kovové steny priehradové konštrukcie (kovové ); prvky z extrudovaného hliníka rímsy (kovové ); schodiská (kovové ); schodiskové zábradlie z kovu škridly (kovové ); skrinky, schránky z kovu soklové podlahové lišty z kovu stavby z kovových kostier stavebná oceľ stavebné kovania stavebné mobilné kovové priečky stavebné obklady (kovové ); stavebné oceľové konštrukcie (kostry stavieb); stavebné odliatky z kovu stavebné panely (kovové ); stavebný materiál z kovu stenové panely z kovu štetovnice (kovové ); stĺpy (kovové ) pre stavebníctvo; stožiare (kovové ); strechy (kovové ); strešné konštrukcie z kovu strešné krovy z kovu strešné krytiny (kovové ); stropné kovové konštrukcie stropy (kovové ); trámy (kovové ); tvárne železné rúry tvarované kovové prvky užľabia (kovové ); vetracie kanály z kovu pre budovy; vetracie šachty z kovu; vlysy (kovové stavebné komponenty); výlisky z hliníka; vypálené kovové žiaruvzdorné materiály (stavebný materiál); vyrobené kovové komponenty pre budovanie základov stavieb (stavebné materiály); vystužovacie materiály (kovové ) pre stavebníctvo; vystužovacie materiály (kovové ) do betónu; železiarske výrobky na budovy; železné strešné uholníky; žiaruvzdorné bloky z kovu; žiaruvzdorné kovové stavebné materiály; žiaruvzdorné odlievateľné zmesi kovov; žiaruvzdorné stavebné materiály (kovové ); koľajnicové spojky; kovové jednokoľajnicové dráhy; kovové jednokoľajnicové dráhové zariadenia; kovové koľaje pre železničné vozidlá; kovové koľajnice; kovové koľajnicové spojky; kovové materiály na stavbu železníc; kovové súčiastky na upevňovanie koľajníc; kovové železničné podvaly; kovové železničné priechody; liatinové materiály pre železničné koľaje; obrysnice, z kovu, pre železničné vagóny; oceľové koľajnice; pozemné lanové dráhy (kovové materiály na ); výhybky (železničné ); železničné podvaly (kovové ); železničné točne železničné výhybky adaptéry pre trúbky (kovové); armatúry, fitingy (kovové ) na potrubia na stlačený vzduch časti kovových plynových potrubí; hliníkové kompozitné rúry pre výrobu bicyklových rámov káble a rúrky (kovové spojky a príchytky na ); klapky drenážnych rúrok (kovové ); klapky na vodovodné potrubia (kovové ); kolená (kovové ) na potrubia kolená z kovu pre potrubie; kovové armatúry (fitingy) na potrubia na stlačený vzduch; kovové brány odtokových kanálov; kovové domové čísla; kovové hadice na poľnohospodárske účely; kovové hadice na vodoinštalatérske účely; kovové hadice pre bazény; kovové hadice pre palivový olej; kovové hadicové svorky; kovové hydroizolačné odtokové systémy pre suterény kovové inštalačné kanálové dielce (neelektrické); kovové káblové dielce (neelektrické); kovové káblové kanáliky (s výnimkou elektrických); kovové káblové kanály pre elektrické káble; kovové káblové kanály pre elektrické vedenia; kovové kanáliky na uloženie káblov (s výnimkou elektrických); kovové kanálové potrubie kovové kanály na prívodové potrubia plynov kovové kanály pre potrubia na prepravu kvapalín kovové kolená ako ohyby potrubia; kovové kolená na spájanie plynových potrubí s plynovými spotrebičmi; kovové kolenové vývody; kovové kontrolné ventily, nie ako časti strojov; kovové kotevné puzdrá na rúrky; kovové matice na potrubia; kovové navijaky na pneumatické hadice (okrem mechanických); kovové objímky na potrubia; kovové objímky na potrubie; kovové obloženie ropných vrtov; kovové odtokové rúry; kovové odvodňovacie potrubia; kovové odvodňovacie rúry; kovové ohnuté rúry; kovové pánty na pripevňovanie potrubí; kovové podlahové odtoky; kovové pôdne prieduchy; kovové podporné konštrukcie pod rúry; kovové podporné konštrukcie potrubí; kovové podporné puzdrá pre potrubia; kovové potrubia; kovové potrubia a rúry; kovové potrubia a rúry ústredného kúrenia; kovové potrubia na rozvod plynu; kovové potrubia na rozvod vzduchu v budovách; kovové potrubia na zakrytie vodovodných trubiek; kovové potrubia na vetranie a klimatizáciu; kovové potrubia obsahujúce zliatiny ocele a titánu; kovové potrubia s prírubami; kovové potrubia vrátane potrubí obsahujúcich zliatiny ocele a titánu kovové potrubné fitingy kovové potrubné kolená kovové potrubné fitingy (spojky); kovové potrubné kolená ( s výnimkou potrubných kolien ako častí strojov) kovové potrubné kolená zahrňujúce aj tie zo zliatiny ocele a titánu kovové potrubné odbočky vrátane tých, ktoré obsahujú zliatiny ocele a titanu kovové potrubné spojky; kovové potrubné spojky vrátane spojok obsahujúcich zliatiny ocele a titánu; kovové potrubné svorky; kovové potrubné vedenia (neelektrické); kovové potrubné vymedzovacie vložky kovové prídavné častí potrubí kovové priepusty (odtokové rúry); kovové prívodné potrubie; kovové radiátorové ventily (okrem termostatických); kovové regulačné ventily (okrem častí strojov); kovové rotačné spoje pre potrubia kovové rozdvojky na potrubia kovové rúrkove spojky kovové rúry kovové rúry a rúrky kovové rúry na plyn; kovové rúry na prepravu tekutín a plynov; kovové rúry na priemyselné účely; kovové sifóny (klapky) na odtoky; kovové skrutky so zápustnou hlavou pre potrubia; kovové spoje potrubí; kovové spoje pre potrubia; kovové spoje pre rúry; kovové spoje rúr; kovové spojky na potrubia; kovové spojky pre potrubia; kovové spojky pre požiarne hadice; kovové spojovacie konektory na potrubia; kovové spojovacie objímky na káble, neelektrické; kovové spojovacie svorky na potrubia; kovové stavebné skrutky so zápustnou hlavou; kovové súčiastky pre hadice; kovové svorky na káble a rúry; kovové svorky pre rúry; kovové tlakové prívodné potrubie; kovové trubice do bytového vetracieho potrubia; kovové trúbky; kovové tvarovky potrubia na stlačený vzduch kovové vedenia na prívody kvapalín kovové ventilové zostavy (iné ako časti strojov); kovové ventily ma vodovodné potrubia; kovové ventily na regulovanie toku kvapalín v potrubiach; kovové ventily na regulovanie toku plynov v potrubiach; kovové ventily obsahujúce zliatiny ocele a titánu (s výnimkou ventilov ako častí strojov) kovové ventily (s výnimkou tých, ktoré sú časťami strojov); kovové vešiaky na hadice kovové vodovodné potrubia kovové vodovodné vedenia kovové vrtné rúry; kovové vypúšťacie rúry pre stavebné systémy kovové vypúšťacie zátky kovové vysokotlakové potrubia kovové výstuže ropných vrtov; kovové vystužovacie materiály pre vzduchové potrubia kovové záchytné nádrže na dažďovú vodu kropiace kovové rúry medené potrubia (nie ako časti strojov); medené rúry (nie ako časti strojov); navíjacie cievky (kovové) s výnimkou mechanických na navíjanie hadíc objímky na potrubie (kovové ); oceľové nerezové rúry oceľové rúrky; odbočky (kovové ) na potrubia odkvapové rúry (kovové ); odvodňovacie rúry z kovu potrubia (kovové ); potrubia (kovové ) na vetranie a klimatizáciu potrubia (kovové vystužovacie materiály na); potrubia z liateho železa potrubie (kovové prívodné ); potrubie z nerezovej ocele; prípojky a odbočky (kovové ) na potrubia; pružné kovové rúrky; rozvetvené kovové rúry pre potrubia; rozvody ústredného kúrenia (kovové rúry a potrubia na ); ručne ovládané kovové cievky na hadice ručne ovládané kovové ventily rúry (kovové ); rúry z medených zliatin rúry z niklových zliatin skladacie rúry z kovu; spätné ventily z kovu (iné ako časti strojov); spoje na rúry z kovu spojky rúrkové (kovové); spojovacie objímky na potrubia (kovové ); stavidlá (kovové ) nie ako časti strojov vodovodné potrubia (kovové); vodovodné potrubia z kovu výstuže (kovové) ropných veží alobal (hliníková fólia); anodizované kovy argentan, pakfón biele kovy bronz; bronzové predmety; cermet (kovovokeramický materiál); chróm; chromit; chrómové rudy; cín a jeho zliatiny; cínové platne; cínové rudy; cínové tyče; cínové tyče vo zvitkoch dosky z bežných kovov drôty (valce); duté oceľové tyče; ferochróm; ferotitán; ferozliatiny; galenit (mineráli; galvanizované oceľové platne; galvanizované železo; germánium; glucínium (berýlium); granulované železo; gule (oceľové) ; hafnium; hliník; hliník a jeho zliatiny; hliník spevnený bauxitom; hliník vystužený keramikou; hliníková fólia; hliníkové dosky; hliníkové fólie; hliníkové kotúče; hliníkové ingoty; hliníkové pásy; hliníkové plechy; hliníkové zliatiny; hliníkové zliatiny spevnené bauxitom; hliníkové zliatiny vystužené keramikou; horčík; horčík a jeho zliatiny; indium; ingoty z cínu; ingoty z horčíka; ingoty z niklu; ingoty z obyčajných kovov; ingoty z olova; ingoty z rýdzeho železa; ingoty zo zinku; ingoty zo zliatin cínu; ingoty zo zliatin hliníka; ingoty zo zliatin horčíka; ingoty zo zliatin medi; ingoty zo zliatin niklu; ingoty zo zliatin olova; ingoty zo zliatin titánu; ingoty zo zliatin zinku; kadmium; kobalt (surovina); kobaltové rudy; kovošrot z uhlíkovej ocele s nízkym obsahom medi kovová fólia kovové brvná; kovové dosky vrátane tých zo zliatin ocele a titánu; kovové fólie alebo prášky do 3d tlačiarní; kovové kotúče; kovové pásky; kovové plechy a pláty; kovové platne, pásiky a kotúče; kovové plechy potiahnuté zlúčeninami niklu a zinku; kovové plechy vrátane tých ktoré obsahujú zliatiny ocele a titánu; kovové polotovary na výrobu hlavní zbraní; kovové polotovary na výrobu nábojníc; kovové prášky používané pri výrobe; kovové stožiare (iné ako anténne a lodné); kovové stožiare (s výnimkou antén a stožiarov pre plavidlá) kovové tyče; kovové tyče opracované za studená kovové tyče pokryté tavivom kovové tyče pre použitie v ďalšej výrobe kovové tyče s narezaným závitom kovové tyče so závitmi kovové uholníky; kovové uholníky (rohové konzoly); kovové výklenky kovové zliatiny; kovové zliatiny obsahujúce vápnik a hliník kovy; kovy v prášku kremíkové železo laminované kovy lesklá oceľ; liatina surová alebo ako polotovar; limonit; ložiskový kov; mangán; mangánové rudy; medené dosky na tlačené elektrické obvody; medené ingoty; medené rudy; medený prášok; molybdén; molybdenit; molybdénové rudy; mosadz; mosadz surová alebo ako polotovar nehrdzavejúca oceľ nehrdzavejúca oceľ v podobe pásov nehrdzavejúca oceľ vo forme plechu neopracované železo nespracovaná oceľ; nespracované alebo čiastočne spracované zliatiny ocele; nespracované obyčajné kovy; nespracovaný a čiastočne spracovaný titán; neželezné kovy; neželezné kovy a ich zliatiny; nie drahé kovy; nikel; niklové rudy niklové zliatiny niób; nízkouhlíková oceľ obyčajné kovy obyčajné kovy a ich zliatiny; obyčajné kovy a ich zliatiny včítane nehrdzavejúcej ocele; obyčajné kovy surové alebo ako polotovary; oceľ; oceľ nespracovaná alebo ako polotovar; oceľ s povrchovou úpravou; oceľ v podobe tyčí; oceľ vo forme cievok; oceľ vo forme kotúčov; oceľ vo forme plechov, tyčí, líšt a vo forme valcov oceľ (zliatiny ); oceľoliatina oceľové fólie; oceľové galvanizované plechy oceľové guľky oceľové pásy oceľové platne; oceľové platne potiahnuté vinylom oceľové pláty oceľové plechy; oceľové plechy potiahnuté vinylom; oceľové plechy pre automobilové karosérie; oceľové tyče; oceľové výrobky; oceľový plech; odliatky železa; odliatky zo železa ako polotovary olovnaté rudy olovo ajeho zliatiny olovo na odlievanie figúrok olovo (surovina alebo polotovar); opätovne valcovaná oceľ opracované obyčajné kovy oválne kúsky surového železa pásiková oceľ pásková oceľ pásová oceľ; pásová oceľ valcovaná za studená piliny (kovové ); plátovaná oceľ a plátovaný plech plech; plechy valcované za studená pokovaná oceľ pórovité železo postriebrené cínové zliatiny pozinkované oceľové plechy; predvalcované bloky, vývalky (výrobky metalurgie); prídavné zliatiny pre výrobu železa prídavné zliatiny pre výrobu ocele profilová oceľ pyrity (sírna železná ruda); pyroforické kovy raziace tyče rudy; rudy kovové; rúrky z ocele, vrátane valcovaných, lúpaných alebo brúsených; spekané tvrdé kovy; spracované kovové rudy; šrot z oceľových zliatin; staniol; surové železo; suroviny a polotovary z obyčajných kovov na použitie pri ďalšej výrobe tantal ajeho zliatiny tantal (kov); ťažké kovy; tenké kovové pásky; titán; titán ajeho zliatiny titánové tyče tombak; trámy z obyčajných kovov tyče (kovové ); tyčová oceľ uhlíkové ocele uholníky (kovové ); valcovaná oceľ; vanádium; volfrám; volfrámové rudy volfrámové železo; výkovky z kovu; výkovky zo zliatin kovov (surové alebo ako polotovary); vývalky (výrobky metalurgie); železité kovy; železná ruda; železné plechy; železný alebo oceľový odpad; železo; zinkové rudy zinok; zinok a zinkové zliatiny zirkonium zliatina uránu zliatiny chrómu zliatiny horčíka; zliatiny kovov pre použitie v ďalšej výrobe zliatiny obyčajných kovov zliatiny ocele; zliatiny olova a cínu (olovenecínové); zliatiny používané pri odlievaní zliatiny titánu zliatiny železa zliatiny železa a uhlíka; blokovacie zariadenie kolies automobilov pri nesprávnom parkovaní brúsne guľôčky z ocele; blokovacie zariadenie na kolesá zle zaparkovaných automobilov (papuče) brúsne valčeky z ocele capy (mazacie ); čeľuste zveráka (kovové ); chrániče (kovové ) na stromy cievky z obyčajných kovov; denverské kliešte (blokovanie pri nesprávnom parkovaní áut); dilatačné kovové škáry; dosky (kovové ) na skoky do vody; drobné železiarske predmety z kovu; drôtená gáza; drôtené háky; drôtené pletivo; drôtené siete a sieťka; drôtené siete (koše) proti zosuvu skál; držadlá, kľučky (kovové ); držadlá na zásuvky z obyčajných kovov držadlá z kovu držiaky na poličky z kovu dýzy (kovové ); fixný cestný retardér z kovu formy; guľky pre ložiská háčiky (kovové ) na šaty háčiky (kovové ) na zavesenie šiat háčiky (kovové vešiakové ); háčiky (železiarsky tovar); háky (kovové závesné ); háky na škridle hliníkové laminované fólie horolezecké mačky horolezecké železá (stúpačky); káble, drôty a reťaze; kladky (kovové ) (nie ako časť stroja); kladky (železiarsky tovar); kliny na zaistenie kolesa, vyrobené prevažne z kovu kolieska (kovové ) na nábytok komínové rúry (kovové ); komínové striešky (kovové ); komíny, dymovody (kovové ); koncové svorky (kovové ) na laná koncové svorky na laná (kovové ); košíky na nasadzovanie korkových zátok do fliaš so šumivým vínom; kovacie zápustky; kovania na vychádzkové palice; kovanie na nábytok; kovanie na palice a vychádzkové palice; kovové bezpečnostné mreže; kovové blokovacie zariadenie na koleso auta (papuča); kovové bóje; kovové čapy kľukového hriadeľa; kovové čerpacie ventily (s výnimkou častí strojov); kovové cievky; kovové cievky na navinutie káblov (nemechanické); kovové držiaky na upevňovanie plakiet kovové držiaky na uteráky (upevnené); kovové držiaky na vešanie okenných závesov kovové držiaky zábradlia kovové dymové vetracie vývody; kovové filmy a fólie na použitie pri výrobe dosiek plošných spojov; kovové formy; kovové fólie na varenie; kovové guľôčkové západky; kovové háčiky na dvere; kovové háčiky na uteráky; kovové háčiky na vešiaky; kovové háčiky na zavesenie klobúkov; kovové háky a háčiky; kovové háky na kotvenie; kovové háky na použitie v stavebníctve; kovové háky na vešanie obrazov; kovové hrany; kovové káble, drôty a reťaze kovové káblové bubny (nie mechanické); kovové kladky, pružiny a ventily (okrem častí strojov); kovové klapkové otvory vo dverách pre mačky/psov kovové klapky; kovové klapky na poštové schránky; kovové klinčeky bez hlavičky (spojovacie kolíky); kovové kliny; kovové kliny (okrem klinov na námorné účely); kovové kľučky na zásuvky; kovové kolesové blokovacie zariadenia (iné ako proti krádeži vozidiel); kovové kolieska na nábytok; kovové kolíky do topánok; kovové kolíky pre topánky; kovové kolíky (zátky); kovové komínové nadstavce kovové komíny kovové koncové oká na laná kovové kovania na nábytok kovové kovanie na kľučky kovové kozlíky kovové kruhové súčiastky kovové kruhové úchytky (madlá); kovové krúžky do nosov býkov kovové krúžky (priechodky); kovové kryty'; kovové kryty' pre hydranty'; kovové kupoly; kovové laminované listové pružiny (okrem častí strojov); kovové lemovania štrbín v dverách na poštové zásielky kovové lemovanie na zásuvky kovové lemovanie okrajov trávnikov kovové lemovanie pre použitie pri krajinnej architektúre kovové lodné kotvy; kovové matice, skrutky a upevňovacie prvky kovové nádoby na miešanie malty (maltovnice); kovové nastavovacie pliešky; kovové navíjacie cievky na skladovanie reťazi s výnimkou mechanických kovové nevratné klapky (iné ako časti strojov); kovové nožičky pre nábytok kovové objímky; kovové objímky (s výnimkou častí strojov); kovové obruby a kovové časti obrúb krbov; kovové ochranné priečky; kovové ohrádky okolo stromov (konštrukcie); kovové oká kovové okenné koše kovové okovy na členky kovové okovy (putá); kovové opory pre police (s výnimkou častí nábytku); kovové opory pre stromy kovové otočné kĺby vo forme kalicha kovové ozdobné lišty na záclony kovové pánty s pružinou kovové parkovacie obrubníky kovové pasce na divú zver kovové pásky na identifikátory vtákov kovové pásky na pivové súdky kovové piestne krúžky na tesnenie kovové platničky na podkladanie kovové podkladové platne kovové podlahové pánty kovové podložky kovové podnosy; kovové policové konštrukcie (s výnimkou nábytku); kovové posteľové kolieska kovové poštové schránky kovové poťahovacie fólie kovové premietacie steny; kovové prenosné cestné retardéry na spomaľovanie premávky kovové prepojovacie súčiastky (iné ako do vozidiel); kovové prešívané obaly na izolovanie nádrží s horúcou vodou; kovové príchytky a držiaky; kovové priečelia predajní; kovové priechody v dverách pre mačky; kovové príslušenstvo na skrine; kovové prístavné prvky na uväzovanie kotviacich lán; kovové prístupové poklopy; kovové prstence; kovové prstence pre káble; kovové prstence (železiarsky tovar); kovové pružinové bubny na navíjanie hadíc; kovové pružiny; kovové pružiny do postele; kovové pružné podložky; kovové prvky na zavesenie kvetináčov; kovové račne na upnutie popruhov; kovové rampy; kovové rampy na parkovanie vozidiel; kovové rámy skleníkových zvonov na použitie v poľnohospodárstve; kovové rámy skleníkových zvonov na použitie v záhradníctve; kovové retardéry na spomaľovanie premávky; kovové rohové pásky; kovové rozpery; kovové rúčky na metly; kovové rozprašovacie terče; kovové rozšíriteľné mreže; kovové rúčky na náradie; kovové rúčky na zásuvky; kovové šatníkové koľajnicové kovania; kovové skoby; kovové skokanské plošiny; kovové škrabky na topánky; kovové skriňové zarážky; kovové skrutkovacie háčiky kovové skrutky do ľadu kovové skrutky s okom; kovové spojky tyčí na palíc slúžiacich na podopierame; kovové spojovacie kovania; kovové spomaľovacie prahy (retardéry); kovové stanové tyče; kovové stojany na motory; kovové stojany na parkovanie bicyklov; kovové súčiastky pre bočné výstupy; kovové svorky na zmierňovanie napätia; kovové tesnenia na zabránenie úniku plynov; kovové tesnenia na znižovanie trenia v kovoch; kovové tesnenia pre tlmiče nárazov; kovové tesniace krúžky; kovové tlakové krúžky; kovové turnikety, nie automatické; kovové tyčové konektory; kovové upínacie puzdrá, s výnimkou puzdier ako častí strojov kovové uzávery (zátky); kovové ventily na čapovanie piva kovové vešiakové konštrukcie na odevy kovové vešiaky na zrkadlá kovové vetracie mreže pre budovy kovové vetráky pre budovy (vetracie otvory); kovové vikierové vetracie otvory (prieduchy); kovové vlajky; kovové vodiace koľajničky pre zásuvky; kovové vodiace lišty pre zásuvky; kovové vystužovacie kolíky na debnenie; kovové záhradné kolíky; kovové zaklápacie uzávery; kovové zámky a kľúče; kovové zásteny ku kozubom; kovové zásteny pri peciach; kovové zátky; kovové zátky do umývadla; kovové závesné spony; kovové závesy na pánty; kovové závitové krúžky; kovové závitové uzávery na fľaše; kovové žľabové háky na odkvapy; kovové zverákové stoly; kovové zveráky; kovové zvony a zvonce; kozlík kovový ku kozubu; kozlíky do krbu; krúžky (kovové ); krúžky na rukoväte (kovové ); kryty komínov (kovové ); maltovnice (kovové ); matice, skrutky a upevňovacie prvky; mazacie skrutky; medené krúžky; metly (kovové rúčky na ); nábytkové úchytky' z kovu nákovy; nákovy (prenosné ); nákovy, rohatinky napínače; napínače remeňov (kovov é ); nárazníky (kovové ); nastaviteľné kovové základové dosky neautomatické kovové trysky na vstrekovanie paliva objímky, prstence objímky (železiarsky tovar); oceľové mriežky; oceľové výkovky; ochranné kovové zásteny pre pece; olovené broky pre otryskávanie; olovené plomby; ostrohy; panciere (ochranné kryty); pancierové platne pancierové plechy pánty, závesy pánty, závesy (kovové ); parkovanie bicyklov (kovové konštrukcie na ); pasce na divú zver; písmená a číslice z obyčajných kovov okrem tlačiarenských znakov; písmená a číslice z obyčajných kovov s výnimkou písmen a číslic ako tlačových znakov; platničky, podložky (kovové ); pletivo z drôtu; podložky pod matice (kovový železiarsky tovar); polotovary z cínu alebo jeho zliatiny polotovary z hliníka a zliatin hliníka polotovary z medi alebo jej zliatin polotovary z niklu alebo jeho zliatiny polotovary z olova alebo jeho zliatin postele (kovové kovanie na ); posteľové kolieska (kovové ); poštové schránky (kovové ); pracky z obyčajných kovov (železiarsky tovar); prenosný cestný retardér z kovu; príchytky (kovové ) na krytinu z bridlice; priľnavé nástenné ozdoby z bronzu; priľnavé nástenné ozdoby z bežných kovov; prstencové uzávery z bežných kovov; pružiny v podobe železiarskeho tovaru pre čalúnenie; pružiny vyrobené prevažne z kovu; pružiny (železiarsky tovar); putá; regulovateľné objímky (kovové); remeňové spony (kovové vystužovacie materiály na ); rohatiny (nákovy); rozpierkové kovové konzoly rúčky a rukoväti na náradie (kovové ); rúčky na kosy (kovové ); rukoväti nožov (kovové ); samolepiace olovené pásy na vytváranie vzoru na oknách skoby kovové; skoby kovové (horolezecký výstroj); skoby (kramle) kovové; skoby, kramle, mačky (na lezenie v ľade); škrabáky na obuv stabilizovaná hliníková pena stanové kolíky (kovové ); stojany na sudy (kovové ); stoly so zverákom (kovové ); svorky palíc a tyčí slúžiacich na podopieranie tlakom ovládané krúžky trysky (kovové ); uzávery z kovu veká z kovu; vešiaky na klobúky z obyčajných kovov; vetrom poháňané kovové zariadenia na odháňanie vtákov; vychádzkové palice (kovové hroty na ); zámkové zástrčky (kovové ); zámky a kľúče; zásuvkové vodiace lišty z kovu závesné háky na vešanie hrncov závory (kovové ); závory z kovu železné snežné skoby; zváracie a spájkovacie materiály zver (pasce na ); zvončeky; zvončeky pre zvieratá dilatačné kovové zátky klince; kolíky (drobný železiarsky tovar); kolíky (kovové ); kovové architektonické upevňovacie prvky kovové čalúnnické cvočky kovové čapy; kovové dilatačné škáry pre steny a podlahy; kovové expanzné objímky pre pripájanie skrutiek; kovové (fixácia) záchytné zariadenia; kovové karabínky so skrutkou; kovové karabíny; kovové klince; kovové klinčeky; kovové kolíky; kovové kotevné puzdrá pre stĺpy; kovové kotevné skrutky; kovové kotevné skrutky pre mostné spoje; kovové krídlové matice; kovové kryty skrutiek; kovové matice; kovové matice so závitmi; kovové matice so závitmi pre skrutky; kovové matice so závitom; kovové miskovité podložky pre hlavy skrutiek; kovové murárske klince; kovové murivové spojky; kovové napínadlá; kovové nastavovacie skrutky; kovové pánty; kovové podložky pod matice kovové predradličky pluhu kovové pripináčiky kovové reťaze (putá); kovové siete; kovové skrutkové matice; kovové skrutky; kovové skrutky do dreva; kovové skrutky (do matíc) (upevňovacie); kovové skrutky s maticou kovové skrutky s očkom kovové skrutky so závitmi kovové skrutky v tvare písmena u kovové skryté skrutky kovové spojovacie kolíky kovové spojovacie tyče kovové strmene; kovové štuple (s výnimkou štopľov do futbalových kopačiek, oblečenia alebo automobilových pneumatík); kovové svorky; kovové svorníky; kovové svorníky s okom; kovové trámové svorky; kovové tyčky; kovové uchytávacie prstence; kovové upevňovacie kotvy (na upevnenie obrazov na steny); kovové upevňovacie platničky kovové upevňovacie prvky kovové upínacie prvky so závitmi kovové upínacie skrutky kovové uzatváracie systémy na okenice kovové vidlicové čapy; kovové závesy na pripevňovanie elektrických káblov kovové závitové upínače; kovové závlačky; kovové zväzovacie prvky pre tehlové murivo matice (kovový železiarsky tovar); nity (kovové ); okenné závory (kovové ); ploché klince na drevo používané v minulosti podkovy (klince na ); podložky (kovové ); príchytky, klince prievlakové kotvy z kovu samorezné kovové skrutky samorezné kovové zátky skrutkovacie krúžky skrutkové nity z kovu skrutky (kovové ) s maticou stenové príchytky z kovu stroje (kovové remeňové spony na ); svorky na stavebné účely svorky z kovu upevňovacie kovové klince upevňovacie kovové skrutky s maticou upevňovacie prvky z obyčajných kovov uzávery (kovové ) na debny a skrinky zápustkové kolíky (príchytky) (kovové ) zátky kovové závlačky; držiaky kľúčov z kovu; dverové zámky; dverové zástrčky (kovové ); kľúče; kľúčenky z bežných kovov; kovové bezpečnostné zámkové vložky; kovové časti zámku; kovové cylindrické zámky; kovové kľúče na otváranie zámkov; kovové kľúče pre zámky; kovové krúžky na kľúče; kovové okrúhle poistkové kolíky; kovové petlice; kovové poistné kolíky; kovové polotovary na výrobu kľúčov; kovové pružinové zámky; kovové reťaze na kľúče; kovové univerzálne kľúče pre zámočníkov; kovové uzamykacie matice; kovové uzamykacie mechanizmy; kovové valcové vložky zámku; kovové zámkové kovania; kovové zámky na bicykle; kovové zámky; kovové zámky na okná; kovové zámky' na skrinky'; kovové zámky na snoubordy kovové zámky (neelektrické); kovové zámky pre dvere; kovové zámky pre kabelky; kovové zámky' pre okná; kovové zámky s výnimkou elektrických; kovové zámky (visiace); kovové zapadacie plechy kovania dverí kovové závory na zamykanie dverí krátke kovové skrutky krúžky na kľúče z obyčajných kovov kryty na kľúčové dierky z obyčajných kovov neelektrické kovové zámky neelektrické zámky vyrobené z kovu pružinové zámky; retiazky na kľúče; retiazky na kľúče z obyčajných kovov; sady kovových zámkov; skrutky s plochou hlavou; uzávery' (kovové ) na tašky; visacie zámky; zámkové západky; zámky na vozidlá (kovové ); zámky pre bicykle západky; závory pre zámky z kovu kovová spájka na nerezovú oceľ kovová spájka na obyčajné kovy kovové panely na zváranie kovové spájkovacie tyče kovové tyče na spájkovanie kovové tyče na zváranie; kovové tyčinky na spájkovanie a zváranie obsahujúce zliatiny ocele a titánu; kovové zváracie tyče; kovový zvárací drôt; kovy na zváranie; kovy na zváranie liatiny železa; mäkká spájka; mosadzná spájka na tvrdé spájkovanie oceľ na zváranie spájkovací drôt spájkovací kovový drôt spájkovacie drôty obsahujúce tavivo spájkovacie kovy v podobe tyčí spájkovacie pasty; spájkovacie prípravky obsahujúce spájkovací kov a tavivo spájkovacie tyčinky (tvrdé spájkovanie); spájky; spájky bez obsahu olova, používané v elektronickom priemysle strieborná spájka strieborné spájky (tvrdé); tvrdá spájka; tvrdé spájkovanie (kovové tyčinky na ); tvrdé spájkovanie (kovové tyčinky na ); tyče (kovové ) na zváranie a spájkovanie; zinok (spájka) na spájkovanie; zinok (spájka) na zváranie; zlaté spájky; zlaté spájky (tvrdé); zliatiny na spájkovanie zliatiny na tvrdé spájky zvárací drôt; zváracie a spájkovacie drôty (kovové ); zváracie elektródy; zváracie tyče potiahnuté tavivom; formy na ľad (kovové ); hliníkové formy; kovové formy na náboje; kovové formy na odlievanie ingotov; kovové formy na odlievanie kovov; kovové formy na odlievanie keramických materiálov; kovové okenné krídla; oceľové odliatky (polotovary); odlievacie stroje na kovy puzdrá z kovu; umelecké odliatky z obyčajných kovov anténne drôty (s výnimkou elektrických); bezpečnostné reťaze (kovové ); drôt; drôtené laná; drôtené laná používané žeriavmi drôtené povrazy; drôtené lanká; drôty na laná; drôty' na ochranu rastlín; drôty potiahnuté tavivom; drôt}' pre laná; drôty z obyčajných kovov; drôty' z oceľových zliatin (neelektrické); drôt}' zo zliatin obyčajných kovov okrem poistkových gabiony z oceľového drôtu hliníkový drôt; káble a drôty z obyčajných kovov s výnimkou elektrických; káble (kovové ) s výnimkou elektrických; káble na visuté lanovky; káblové napínače; kotevné reťaze z kovu; kovové drôtené káble; kovové drôty (bežné kovy); kovové drôty na spájanie predmetov kovové drôty na sušenie bielizne kovové dverové retiazky kovové háky na zablokovanie reťazí kovové káble na kotvenie kovové káblové spojky (neelektrické); kovové káblové svorky; kovové káblové svorky, neelektrické; kovové laná; kovové napínacie drôty; kovové napínacie páky; kovové napínacie ťahadlá; kovové neelektrické káble; kovové objímky na káblové spoje; kovové ochranné retiazky na dvere; kovové podpory káblov; kovové protišmykové reťaze; kovové prúžky na pripútanie; kovové regály (konštrukcia) na podporu káblov; kovové reťaze na uväzovanie zvierat; kovové reťaze na zvieratá; kovové reťaze pre rahno; kovové rýchlo uvoľňujúce uzávery reťazí; kovové spojky na neelektrické káble; kovové stojky; kovové svorky na káble; kovové upínacie spony; kovové vaničky na uloženie káblov (s výnimkou elektrických); kovové vlečné laná; kovové výťahové káble; kovový drôtený plot; kovový ostnatý drôt; laná (kovové ); napínače na kovové drôt}'; napínače na kovové pásy napinače na železné pásy neelektrické drôty z obyčajných kovov neelektrické jednovláknové drôty neelektrické kovové káble neelektrické viacvláknové drôty neelektrické železné drôty neelektrické železné káble neizolované neelektrické drôty neizolovaný medený drôt oceľové drôtené laná oceľové drôty oceľové laná oceľové reťaze ostnatý drôt; prípojky na kovové neelektrické káble; reťaze (kovové ); reťaze pre rožný statok; spojky na neelektrické káble (kovové ); spojovacie skrutky na káble (kovové ); spriahadlá na reťaze (kovové ); uväzovacie kovové káble na kotvenie viazací drôt; viazacie pásky (kovové ); vlečné laná z kovu závesné oká drôtených lán železné pásky (napínače na ); žiletkový drôt; bezpečnostné uzávery z kovu brány (kovové ); domové zvončeky s výnimkou elektrických drobný železiarsky tovar na dvere dvere (kovové ); dverové kovania; dverové pružiny s výnimkou elektrických dverové rámy (kovové ); hliníkové domové dvere hliníkové dvere hliníkové dvere na terasu; hliníkové rámy zvisle posuvného sťahovacieho okna klopadlá z kovu hliníkové okná kľučky dverí (kovové ); kľučky na dvere z obyčajných kovov kovania na dvere kovania na okná kovanie na okná; kovová prostredná kolmá priehradka okna kovové benátske žalúzie (vonkajšie); kovové bezpečnostné dvere; kovové bezpečnostné okenice; kovové bezpečnostné súčiastky na dvere; kovové bránové háčiky a očká; kovové bránové závory; kovové brány; kovové časti dverí; kovové držiaky na dvere; kovové dvere; kovové dvere a okná; kovové dvere do budov; kovové dvere na umožnenie vstupu domácich zvierat; kovové dvere do patia; kovové dvere pre trezory; kovové dverové a okenné pánty; kovové dverové klapky; kovové dverové klopadlá; kovové dverové lišty na ich otváranie odtlačením; kovové dverové ozdoby; kovové dverové pánty; kovové dverové prvky; kovové dverové úchytky; kovové dverové upevňovacie prvky; kovové dverové vybavenie; kovové dverové zárubne pre chladiarenské miestnosti kovové dverové zvonce (neelektrické); kovové exteriérové tienidlové rolety kovové exteriérové žalúzie kovové garážové brány kovové garážové dvere kovové háky na brány; kovové horizontálne benátske žalúzie (exteriérové) kovové horizontálne žalúzie (exteriérové); kovové interiérové dvere; kovové izolačné dvere; kovové izolačné materiály voči poveternostným podmienkam; kovové kladky pre posuvné okná; kovové klopadlá na dvere; kovové klopadlá pre dvere; kovové kľučky dverí; kovové kľučky na dvere (v tvare gule); kovové kľučky na okná kovové kolieska pre posuvné okná kovové komponenty pre dvere kovové kovania okien kovové krídlové okná kovové krycie okenné skrutky kovové kupolovité strešné okná kovové markízy; kovové markízy (stavebné materiály); kovové nárazníky pre dvere; kovové ochranné obloženie dverí; kovové ochranné siete proti hmyzu pre dvere; kovové ochranné siete proti hmyzu pre okná; kovové ochranné zariadenia pre okná; kovové okenice obité latkami; kovové okenné fasády; kovové okenné kladky; kovové okenné kovania (závesné); kovové okenné kryty kovové okenné obloženie kovové okenné parapetné dosky kovové okenné rámy kovové okenné tesnenia kovové okná kovové otočné dvere kovové ozdobné lišty na okná kovové padacie dvere kovové pákové súčiastky pre dvere kovové pancierové dvere kovové pancierové obklady dverí kovové panely na dvere; kovové panely s dvojitým zasklením, obsahujúce izolačné sklo kovové panely s dvojitým zasklením kovové parapetné dosky; kovové platne na dverách na zabránenie ich okopávania kovové posuvné dvere kovové posuvné dvere pre budovy kovové požiarne dvere; kovové posuvné dvere s izolačnými vlastnosťami kovové prahy; kovové priezory na dvere (bez zväčšovania); kovové príslušenstvo okien; kovové protipožiarne dvere; kovové protislnečné žalúzie pre budovy; kovové protizávažia pre posuvné okná; kovové prvky s dvojitým zasklením; kovové rámy dverí pre patia; kovové rámy posuvných okien; kovové rámy pre dvojité zasklenie; kovové rámy pre posuvné dvere; kovové rámy strešných okien pre budovy; kovové rámy zvisle posuvného sťahovacieho okna; kovové roletové bezpečnostné dvere; kovové roletové okenice; kovové roletové tiahla; kovové rolety; kovové rolovacie dvere pre garáže kovové siete proti hmyzu kovové siete proti hmyzu na dvere kovové siete proti hmyzu pre okná; kovové sieťky na okná; kovové sieťky proti hmyzu na okná a dvere; kovové sieťky proti hmyzu; kovové skladacie dvere; kovové štíty a erby; kovové stĺpiky dverových zárubní; kovové strešné okná; kovové strešné okná pre budovy; kovové stropné závesné tyče pre použitie s dverami; kovové súčiastky dverí; kovové tesniace lišty na dvere; kovové trecie podložky na dvere; kovové úchytky posuvných okien; kovové upevňovacie prvky na zasklievanie okien; kovové upevňovacie prvky pre krídlové okná; kovové vetracie mreže pre okná; kovové vetracie mreže pre dvere; kovové vonkajšie horizontálne žalúzie obité latkami; kovové vonkajšie okenné žalúzie; kovové vonkajšie rolety' a žalúzie; kovové vonkajšie rolety na nasmerovanie svetla; kovové vonkajšie slnečné clony; kovové vonkajšie žalúzie na okná; kovové vonkajšie zatemňovacie žalúzie; kovové vstupy; kovové vyklápacie dvere; kovové žabice na dvere; kovové žalúzie na vonkajšie použitie; kovové žalúziové dvere; kovové zarážky skriňových dverí; kovové zariadenia na držanie dverí; kovové zariadenia na otváranie okien (neelektrické); kovové zárubne kovové zárubne dverí kovové zasklievacie lišty kovové zásteny (iné ako nábytok); kovové zatváracie a otváracie mreže kovové závory ako kovanie na dvere kovové závory ako kovanie na okná kovové závory na dvere kovové závory na zamykanie brán kovové zdvíhacie držadlá okien kovové zostavy pre okenné žalúzie kovové zvislé žalúzie (vonkajšie); nástenné okná z kovu neelektrické dverové zvončeky neelektrické kovové dverové zvončeky ochranné lišty kľučiek a zámkov dverí z kovu okenice (kovové ); okenné kľučky z kovu okenné kovové kľuky okenné západky okná (kovové ); otvárače dverí s výnimkou elektrických pancierové okná s kovovými rámami pevné okenné rámy z kovu prahy (kovové ); rámy (kovové okenné ); rázvorové mechanizmy na okenice z kovu rolety (oceľové ); skrutkové západkové uzatváracie mechanizmy okien z kovu turnikety; uzávery výsuvných okien (kovové ); vnútorné okenice z kovu vodiace kladky na okná vonkajšie dvere z kovu vonkajšie kovové rolety' a žalúzie; vonkajšie rolety (kovové ); vonkajšie vertikálne žalúzie z kovu výplne dverí (kovové ); zabice (kovové ) na dvere žalúzie (kovové ); žalúzie z kovu; západky krídlových okien z kovu zarážky dverí (kovové ); zárubne (kovové ); zatvárače okien, neelektrické železné brány; altánky (kovové konštrukcie); altánky prevažne z kovu bazény (kovové konštrukcie); bronz na náhrobky chodníky z kovu pre chodcov drôtené ploty; hliníkové rámové plošiny na použitie v divadlách hrobky (kovové ); jarky (strže) z kovu; javiská pre hudobné vystúpenia, vyrobené predovšetkým z kovových materiálov kabíny (kovové ) na prezliekanie kabíny (kovové ) na striekanie farieb kabíny na striekanie farieb (kovové ); klenuté brány z kovových materiálov na podopieranie rastlín klziská (kovové konštrukcie ); koľajnice; koľajnice (kovové ); koše (kovové konštrukcie); kotviace pätníky z kovu kovové autobusové prístrešky kovové autobusové zastávky kovové balustrády; kovové bariéry na usmerňovanie chodcov; kovové bariéry; kovové bazény; kovové bóje na kotvenie; kovové boxy parenísk; kovové budovy pre dobytok; kovové búdy; kovové cestné zvodidlá; kovové článkové pásy; kovové deliace priečky (konštrukcie); kovové držadlá do spŕch; kovové gravitačné dopravníky (sklzy); kovové hrobky kovové kabíny; kovové kabíny na spevňovanie kovových povrchov kovové kabíny na striekanie sprejmi s odsávacím systémom kovové kabíny na striekanie farieb kovové kabíny na striekanie sprejmi kovové kabíny na úpravu kovových povrchov; kovové kanály slúžiace na zabráneniu záplav (pretečenia vody z koryta); kovové klietky na hydinu; kovové koľajničky pre posuvné prvky; kovové komory so vzduchovým uzáverom; kovové konštrukcie bazénov; kovové konštrukcie detských bazénov; kovové konštrukcie jazierok; kovové konštrukcie kabín na prezliekanie; kovové konštrukcie kioskov; kovové konštrukcie kôlní; kovové konštrukcie na uskladňovanie zásielok; kovové konštrukcie odpaľovacích rámp; kovové konštrukcie pódií; kovové konštrukcie pre budovy na absorbovanie zvuku kovové konštrukcie presvetlovacích kopúl na budovách; kovové konštrukcie (rámy) skleníkov kovové konštrukcie stajní kovové konštrukcie stajní pre kone kovové konštrukcie stajní pre zvieratá kovové konštrukcie veránd kovové konštrukcie zimných záhrad kovové konštrukcie zvukovo izolačných kabínok kovové konštrukcie zvukovo izolačných kabín kovové kostry budov (stavebné konštrukcie); kovové kotviace bóje kovové kryty pre kanály kovové kuríny kovové lavičky kovové lešenia; kovové markízy obsahujúce pevné alebo pohyblivé lišty; kovové materiály na ploty; kovové mobilné domy (prenosné budovy); kovové mostné diely kovové mosty (konštrukcie); kovové mreže na popínavé rastliny; kovové nádrže (štruktúry ) na skladovanie kvapalín; kovové náhrobné pomníky; kovové nakladacie rampy; kovové nárazové lišty; kovové nesvietivé a nie mechanické cestné pätníky; kovové oblúkové rámy na pridržiavanie rastlín; kovové oblúkové rámy pre stavebníctvo; kovové oddeľovače na regály (s výnimkou častí nábytku); kovové odkladacie stojany pre bicykle; kovové odpaľovacie rampy; kovové odrazové steny do telocvični; kovové oporné portály' (konštrukcie); kovové palisády; kovové pancierové bankové systémy; kovové pergoly; kovové pieskoviská; kovové plávajúce hrádze pre lodenice; kovové plávajúce móla; kovové plošiny; kovové plotové opory; kovové plotové stĺpy; kovové ploty; kovové podperné stojany na bicykle (konštrukcie) kovové pojazdné schodištia pre cestujúcich kovové pojazdné schody pre cestujúcich kovové poklopy na šachty kovové poklopy prielezov kovové prasačníky; kovové prefabrikované alebo modulárne stajne; kovové prefabrikované balkóny; kovové prefabrikované domy (súbor dielcov); kovové prefabrikované domy kovové prefabrikované skleníky kovové prefabrikované stavby kovové prefabrikované stajne; kovové prenosné bunky slúžiace na umiestnenie toaliet; kovové prenosné konštrukcie; kovové prenosné modulárne stavby; kovové prenosné móla; kovové prenosné nástupné schody; kovové prenosné stavby; kovové prenosné stavebné konštrukcie; kovové prenosné ubytovne; kovové prístrešky; kovové prístrešky na bicykle; kovové prístrešky na bicykle (konštrukcie); kovové prístrešky na ochranu pred dažďom; kovové prístrešky na ochranu pred búrkou kovové prístrešky pre autobusové zastávky kovové prístrešky (stavebné konštrukcie); kovové rampy pre vozidlá kovové rampy na riadenie premávky kovové rámy skleníkov kovové rebríky a lešenia kovové regály (konštrukcie); kovové regály (konštrukcie) na skladovacie účely kovové schodiská pre budovy kovové schodnice kovové silá; kovové skladovacie hangáre kovové skladovacie prístrešky kovové sklady kovové skleníkové rámy kovové skleníky; kovové skleníky v podobe pevných stavebných konštrukcií kovové spoje plotov kovové stajne kovové stánky; kovové stavebné plošiny (konštrukcie); kovové steny; kovové stípikovité zábradlia; kovové stĺpy pre ploty; kovové stojany pre bicykle (konštrukcie); kovové stožiare elektrických vedení; kovové stožiare elektrického vedenia; kovové stredové tyče do schodísk; kovové stropné závesné tyče; kovové štruktúry autobusových zastávok; kovové stupne schodov; kovové telefónne búdky; kovové telegrafné stĺpy; kovové trezor)' a bezpečnostné schránky; kovové tribúny; kovové tunely; kovové vaničky pre vtáky; kovové verandy (stavebné konštrukcie); kovové veterníky kovové vodiace lišty kovové výstavné stánky kovové zábradlia pre balkóny kovové zábradlia pre mosty kovové zábradlia pre ploty kovové zátarasy pre diaľnice kovové zavesené steny; kovové zavesené stropné systémy skladajúce sa z panelov kovové žľaby, nie ako časti strojov kovové značky, informačné a reklamné tabule kovové zvodidlá; kovové zvukovoizolačné konštrukcie kryty prielezov z kovových materiálov kuríny (kovové ); lávky (kovové ); markízy (kovové konštrukcie); mobilné (prenosné) objekty z kovu obsahujúce hygienické zariadenia; modulárne kovové prístrešky; modulárne kovové stajne; náhrobné pomníky z bronzu; nepravé kovové útesy pre ryby; obytné jednotky z kovu; oceľové stavebné konštrukcie; oceľové skladovacie silá; oceľové stožiare; ochranné múry z kovových materiálov odpaľovacie rampy (kovové ); oplotenie z obyčajných kovov palisády (kovové ); plávajúce móla na kotvenie lodí (kovové ); ploty (kovové ); pobrežné vrtné plošiny (kovové); podperné piliere z kovu podpery (kovové ); podzemné kovové úkryty pre prípad tornáda pomníky (kovové ); pomníky (kovové náhrobné ); pomníky z iných ako drahých kovov pomníky z obyčajných kovov pouličné príslušenstvo vyrobené z kovu pracovné plošiny (konštrukcie); predajné stánky najmä z kovu prefabrikované kovové architektonické stĺpy prefabrikované kovové garáže prefabrikované kovové mosty prefabrikované kovové platformy prefabrikované kovové stavebné montážne zostavy prefabrikované kovové trezorové priestory (konštrukcie) prefabrikované platformy (kovové ); prenosné altánky vyrobené prevažne z kovu; prenosné domy z kovu; prenosné konštrukcie vyrobené z kovu; prenosné konštrukcie z kovu; prenosné kovové budovy; prenosné kovové hrádze; prenosné kovové kabínky; prenosné kovové kancelárske budovy; prenosné kovové konštrukcie; prenosné kovové podstupnice schodov pre verejné vystúpenia (plošiny) prenosné kovové prístrešky; prenosné kovové pristávacie schodíky pre cestujúcich; prenosné kovové stajne pre kone; prenosné kovové stavby; prenosné kovové stavebné konštrukcie; prenosné kovové štruktúry; prenosné kovové tribúny pre divákov; prenosné skleníky' z kovu na domáce využitie; prenosné stavby vyrobené prevažne z kovu; prenosné stavby z kovu; priečky kovových zábradlí; prístrešky vyrobené prevažne z kovových materiálov prístrešky z kovových prefabrikovaných izolačných materiálov raketové odpaľovacie rampy z kovu rampy v podobe kovových konštrukcií rámy (kovové skleníkové ); rošty (kovové ) plošín schodišťové stupne (kovové); schodnice (kovové ); silá (kovové ); sklady (trezory) z kovu; skleníky' ako pevné kovové konštrukcie; skleníky (kovové prenosné ); stavby ako stabilné kovové konštrukcie stavebné konštrukcie (kovové ); stĺpy (kovové ) elektrického vedenia stožiare (kovové ) elektrického vedenia telefónne búdky (kovové ); telegrafné stĺpy (kovové ); trezory' a bezpečnostné schránky trezory (sejfy) z kovu tyče kovových mreží a zábradlí vaničky pre vtáky (kovové konštrukcie); veže (kovové konštrukcie); voliéry' (kovové ); voliéry z kovu (štruktúry); vozovkové zvodidlá (kovové ); zvodidlá (cestné ) z kovu zvodidlá z kovu; zvukovo izolované kovové kabíny bóje (kovové ) s výnimkou svetelných; cestné kovové oznamovacie tabule (nesvietivé a nemechanické); domové čísla (kovové ) nesvietiace identifikačné kovové prívesky; identifikačné náramky (kovové ) na použitie v nemocniciach; kovové domové čísla, nesvietiace; kovové dopravné kužele (nie svetelné a nie mechanické); kovové dopravné značky okrem svetelných alebo mechanických; kovové držiaky na značky; kovové držiaky pre informačné tabule; kovové evidenčné čísla pre vozidlá; kovové evidenčné značky; kovové gravírovacie platne; kovové identifikačné náramky na použitie v nemocniciach kovové identifikačné náramky; kovové identifikačné pásky pre systémy na odber krvi; kovové identifikačné prívesky pre zvieratá; kovové identifikačné štítky; kovové identifikačné štítky na zvieratá; kovové menovky; kovové menovky a štítky na dvere; kovové míľniky s výnimkou svetelných a mechanických; kovové nástenné dosky; kovové panely na umiestnenie reklamy; kovové poštové menovky; kovové poznávacie značky vozidiel; kovové reklamné stĺpy; kovové reklamné tabule; kovové reklamné tabule (konštrukcie); kovové reklamné tabule (okrem svetelných); kovové reklamné tabule (okrem mechanických a svietiacich); kovové smerovacie cestné značky (nie svetelné a nie mechanické); kovové štítky; kovové stĺpové ukazovatele smeru; kovové stĺpy (konštrukcie) na reklamné plagáty; kovové stĺpy na lepenie plagátov; kovové stĺpy používané ako autobusové zastávky; kovové stropné závesy na zavesenie značiek; kovové tabuľky na dvere; kovové tabuľové značky; kovové značky (nesvietivé a nemechanické); kovové značky, nie svetelné; kovové značky s výnimkou svetelných a mechanických; kovové značky voľne kladené na dlažbu (neelektrické, nesvietiace a nemechanické) kovové známky pre psov kovový štít poštovej schránky; krúžky z obyčajných kovov na identifikáciu domácich zvierat menovky z obyčajných kovov; míľniky s výnimkou svetelných a mechanických (kovové ); náramky (kovové identifikačné ) na použitie v nemocniciach nekovové pretekárske čísla pre bicykle pásky z bežných kovov na identifikáciu domácich zvierat prenosné kovové vystavovacie zariadenia (konštrukcie); registračné značky (poznávacie značky) (kovové ); signalizačné panely s výnimkou svetelných a mechanických (kovové ); reklamné stĺpy (kovové ); smerové tabule z kovu štítky (kovové identifikačné ); štíty (kovové vývesné ); značky (kovové ) na vozidlá; značky s výnimkou svetelných a mechanických (kovové ); bezpečnostné kovové lešenia; hliníkové stupne na rebríky kovové dvojité rebríky kovové háky pre rebríky kovové konštrukcie na lešenia kovové lešenia na stavebné účely kovové lešenia pre budovy kovové lešenia pre fasády budov kovové materiály pre lešenia kovové mobilné plošiny (lešenie); kovové mobilné pracovné zdvíhacie plošiny (lešenia) kovové opierky na podopierame rebríkov vo zvislej polohe kovové opierky pre rebríky kovové plošinové schody pre lešenia kovové podstavce (stupienky); kovové pracovné plošiny (lešenie); kovové pracovné plošiny (vežové lešenia); kovové prístupové plošiny (lešenia); kovové prvky na montáž, demontáž a pojazd lešenia; kovové rebríkové schody; kovové rebríky; kovové rebríky pre knižnice; kovové schodíky; kovové schodíky a rebríky; kovové stavebné lešenia; kovové stolíky so schodmi; plošiny z kovu pre použitie s lešeniami; prefabrikované hliníkové rámy na lešenia; prefabrikované kovové lešenia; prenosné kovové schody (rebríky); rebríky vyrobené celé z kovu rebríky vyrobené prevažne z kovu schodíky (kovové ); trámy z bežných kovov na lešenia; vežové lešenia z kovu; bezpečnostné schránky; elektronické trezory; kovové bankové trezory; kovové bezpečnostné schránky; kovové ohňovzdorné skrine (s výnimkou nábytku); kovové debny kovové pokladnice kovové pokladničné priehradky kovové trezory'; kovové trezory na peniaze kovové uzamykacie skrinky ohňovzdorné trezory príručné kovové pokladnice schránky (bezpečnostné ); trezory; akčné postavičky z bronzu; akčné postavičky z obyčajných kovov; bronz (umelecké diela z ); bronzové figúrky ako umelecké diela bronzové sochy busty z bronzu; busty' z iných ako drahých kovov busty' z obyčajných kovov dosky (kovové náhrobné ); dosky na náhrobné kamene z iných ako drahých kovov; figuríny na dekoračné účely vyrobené z obyčajných kovov; figuríny (sošky) z obyčajných kovov; figuríny z obyčajných kovov; figuríny zo starého cínu; figúrky vyrobené z bronzu; figúrky z obyčajných kovov ako umelecké diela; kovové altánky; kovové náhrobné dosky; kovové náhrobné tabule kovové podstavce (konštrukcie); kovové pomníky a kovové náhrobné dosky kovové umelecké predmety z obyčajných kovov kovové umelecké predmety z bronzu modely automobilov (ozdoby) z obyčajných kovov modely lietadiel (ozdoby) z obyčajných kovov modely zvierat (ozdoby) z obyčajných kovov náhrobné dosky (kovové ); náhrobné kamene (kovové ); náhrobné kamene z iných ako drahých kovov ozdobné figuríny z obyčajných kovov pamätné poháre vyrobené z iných ako drahých kovov pamätné tabule (kovové ); pamätné tabule z kovov; postavy z obyčajných kovov; sochárske umelecké diela z bronzu; sochárske umelecké diela z bežných kovov; sochy a sošky náboženských ikon, ktoré nie sú z drahého kovu; sochy z iných ako drahých kovov; sochy z kovu; sochy z obyčajných kovov; sochy zo zliatin obyčajných kovov; sošky z iných ako drahých kovov; stély (kovové ); stĺpce (stojany) pre trofeje z obyčajných kovov trofeje z bežných kovov umelecké diela z obyčajných kovov umelecké odliatky z bronzu umelecké predmety z bronzu umelecké predmety z iných ako drahých kovov umelecké predmety z obyčajných kovov bezpečnostné nádoby z kovu cínové plechovky (prázdne); cínový plech na balenie debny z kovu; fľaše (kovové uzávery na ); hliníkové vnútorné plávajúce veká, používané v skladovacích nádobách plynu alebo skvapalneného plynu kade (kovové ); klietky (kovové ) na divú zver kohútiky na sudy (kovové ); kompostové nádoby z kovu konštrukcie kovových nádrží kontajnery (kovové flotačné ); koše (kovové ); koše z obyčajných kovov; koše z obyčajných kovov na priemyselné účely; kovanie na truhly; kovové bubnové nádoby (kontajnery), s výnimkou nádob do domácnosti kovové cylindre na stlačené plyny alebo kvapaliny (prázdne); kovové cylindrové nádoby na stlačený plyn alebo kvapaliny, predávané prázdne; kovové dávkovače; kovové debny na náradie; kovové debny na náradie (prázdne); kovové fľaše na skladovanie paliva kovové fľaše na stlačený plyn kovové fľašové uzávery kovové káblové skrinky (neelektrické); kovové kade kovové kanalizácie kovové kanistre na benzín kovové kanistre na palivo kovové kanvy na mlieko; kovové kapsuly na uchovávanie obsahu na dlhý čas kovové kapsuly (nádoby); kovové klietky; kovové klietky pre divú zver; kovové kohútiky na sudy kovové kompostovacie nádoby; kovové kontajnery na chemikálie, stlačené plyny a kvapaliny kovové kontajnery na uskladnenie náradia (prázdne); kovové korunkové uzávery na fľaše kovové korytá; kovové koše na odpadový papier na priemyselné účely kovové koše pre oporné múry kovové krytky na skrutky kovové kryty na poštové schránky; kovové nádoby a schránky pre dlhodobé uchovávanie obsahu kovové nádoby (kapsuly); kovové nádoby (kontajnery) na skladovanie kvapalín kovové nádoby (kontajnery) na odpadky na priemyselné účely kovové nádoby na aerosól (prázdne); kovové nádoby na odpadky (smetné koše); kovové nádoby na skladovanie plynu kovové nádoby na skladovanie a prepravu tovarov kovové nádoby na skladovanie plynov kovové nádoby na stlačený plyn; kovové nádoby na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch kovové nádoby pre aerosól, predávané prázdne kovové nádrže kovové nádrže (konštrukcie); kovové nádrže na pitnú vodu; kovové nádrže na prepravu stlačených plynov; kovové nádrže na prepravu skvapalnených plynov; kovové nádrže na skladovanie skvapalnených plynov; kovové nádrže na skladovanie kvapalín; kovové nádrže na skladovanie stlačených plynov; kovové nádrže na vodu; kovové nádrže na vodu na domáce použitie; kovové nakladacie a vykladacie palety; kovové nakladacie palety; kovové násypné žľaby; kovové násypníky, nie mechanické; kovové obalové, baliace a viazacie výrobky; kovové obruby hrobiek; kovové odpadové nádoby; kovové ohňovzdorné trezorové skrine (trezory); kovové ohňovzdorné trezory kovové ozdobné skrinky kovové paletové regály kovové palety; kovové palety' na manipuláciu s tovarom kovové plávajúce klietky na ryby kovové plechovky kovové plechovky na nápoje kovové plechovky na olej (prázdne); kovové plechovky (predávané prázdne); kovové plynové fľaše; kovové pokladničky; kovové prepravky na fľaše; kovové prepravné palety; kovové prepravné kontajnery; kovové rezervoáre na dažďovú vodu; kovové schránky' na strelivo; kovové separačné nádrže; kovové škatule na balenie v plochom tvare; kovové škatule na záhradkárske účely; kovové škatule určené na stohovanie; kovové skladovacie bubny; kovové skladovacie škatule; kovové skriňové rámy; kovové sudy; kovové sudy na dažďovú vodu kovové sudy na víno; kovové tlakové plynové fľaše kovové usadzovacie nádrže kovové uzamykacie uzávery pre nádrže s olejom kovové uzatváracie zariadenia na kontajnery kovové uzávery; kovové uzávery pre priemyselné obalové nádoby; kovové uzávery pre tašky; kovové valce pre stlačené plyny; kovové valcovité nádoby na plyn; kovové valcovité nádoby na kryogenické kvapaliny; kovové veká na plechovky; kovové vrchnák}' na nádoby; kovové vyklápacie kontajnery na odpadky; kovové zásobníky na dažďovú vodu; kovové zberné nádoby; mobilné kovové palety; nádoby (kovové ) na skladovanie á prepravu; nádoby (kovové ) na skladovanie kyselín; nádoby (kovové ) na stlačený plyn alebo skvapalnený vzduch; nádoby z hliníkovej fólie; nádoby z kovu; nádoby z kovu na krmivo pre dobytok nádoby z kovu na kvapalný plyn nádoby z kovu na tekuté hnojivá nádrže (kovové ); nádrže (kovové ) na tekuté palivá; násypníky (kovové ) nie mechanické; obalové nádoby z kovu; obaly z cínového plechu; oceľ na konzervy; oceľ na plechovky; oceľové bubny (predávané prázdne); oceľové nádoby na kvapalný vzduch oceľové nádoby na stlačený plyn palety (kovové ) na prepravu nákladov ohrady hrobiek (kovové ); palety (kovové nakladacie ); palety (kovové prepravné ); palety na manipuláciu s tovarom (kovové ); plechovkové konzervy plechovky (konzervové ); plechovky z kovu na alkoholické nápoje prepravné kontajnery z kovu priemyselné baliace nádoby z kovu priemyselné nádrže na vodu z kovu rúrkové výstuže (kovové ); schránky z obyčajných kovov; škatule (na balenie) v hotovej podobe (kovové); škatule z obyčajných kovov skladacie kovové škatule na balenie skrinky (kovové ) na potraviny skrinky na náradie (kovové ); skrinky na náradie z kovu skriňové príslušenstvo z obyčajných kovov súdky z kovu sudy (kovové ); tvarované vložky pre kovové koše uzáver}' (kovové ); uzáver}' na fľaše (kovové ); uzávery na fľaše (kovové); uzáver}' na nádoby z obyčajných kovov vrchnáky na nádoby (kovové); výrobky na balenie, zabalenie a viazanie vysokotlakové kovové fľaše (nádoby); drôty (kovové uväzovacie ); fólie (kovové baliace ); kovové baliace fólie; kovové blanové pásy na manipuláciu s nákladom; kovové fólie na balenie; kovové káblové pásy; kovové nite na účely priväzovania; kovové obruče na sudy; kovové pásy na manipuláciu s nákladom; kovové popruhy; kovové popruhy na manipuláciu s nákladom kovové popruhy na upevnenie nákladu kovové popruhy na zdvíhanie nákladu kovové pútka na zväzovanie; kovové ramená pre zdvíhanie a manipuláciu s nákladom; kovové remienky a popruhy; kovové upínacie pásy na manipuláciu s nákladom; kovové viazacie laná na manipulovanie s nákladmi; kovové viazacie pásy na balenie; kovové vrcholové upevňovacie prvky'; kovové závesy na manipuláciu s nákladom manipulovanie s nákladom (kovové popruhy na ); náklad (kovové popruhy na manipuláciu s ); náklad (kovové slučky na manipulovanie s ); obruče na sudy z kovu; pásky (kovové ) na zväzovanie; pásy (kovové ) na manipuláciu s nákladmi; popruhy (kovové ) na manipuláciu s nákladom; popruhy (kovové ) na manipulovanie s nákladom; popruhy na manipulovanie s nákladom (kovové ); popruhy z kovu skladovacie palety z kovu; slučkové závesy (kovové ), lanové alebo reťazové na manipuláciu s nákladmi sudy (kovové obruče na ); svorky (kovové ) na manipulovanie s nákladom svorky (kovové ) na manipulovanie s nákladom viazací drôt na zväzovanie viazacie pásky (kovové ) pre poľnohospodárstvo viazacie pásky snopov (kovové ); dávkovače utierok z kovu; kovové dávkovače utierok (zabudované); kovové dávkovače vreciek na psie výkaly, upevnené kovové pevné zásobníky na utierky kovové pripevnené dávkovače papierových utierok kovové upevnené dávkovače na utierky zásobníky (kovové ) na utierky.
07 - Čerpadlá, kompresory a ventilátory generátory elektriny generátory prúdu, zdroje prúdu motory, hnacie stroje a štandardné časti strojov; poľnohospodárske zariadenia, zariadenia na zemné práce, stavebné zariadenia, zariadenia na ťažbu ropy a zemného plynu a na banské dobývanie prúd (generátory ); roboty; stroje a strojové zariadenia na spracovanie alebo úpravu materiálov a na použitie vo výrobe; stroje na výrobu elektrického prúdu; stroje na výrobu elektriny; súpravy elektrických generátorov; výdajné stroje; zametacie, čistiace, umývacie a pracie zariadenia zariadenia na presun bremien, manipulátory zariadenia na výrobu elektriny automatické hľadacie kotvy pre loďstvo bagre (stroje na prácu so zeminou); bagre (stroje pre zemné práce); bagrové stroje s hĺbkovou lyžicou banské hroty' (vrtáky); banské lopatové rýpadlo (stroje); banské pojazdné vrtáky (na banské účely); banské stroje; banské stroje na dobývanie uhlia banské vrtáky banské vrtáky (stroje); baranidlá poháňané plynom baranidlá (stroje); betónové čerpadlá buldozéry búracie stroje; čelné nakladače pre traktory čepele pre stroje na zemné práce čerpacie stroje na ropné vrty čerpadlá na betón; číslicovo riadené obrábacie centrá na vŕtanie; číslicovo riadené vŕtacie obrábacie stanice s paletizačným zariadením číslicovo riadené vŕtacie obrábacie stanice dozéry (stroje); drviče; elektrické lopatové rýpadlá extraktory (banské ); gumové pásy na použitie s pásovými vozidlami na banských strojoch hĺbkové lopaty (stroje); hodvábnické stroje hromadné upínače (stroje); hroty' na banské stroje hydraulické motory do rýpadiel hydraulické rýpadlá kĺbové nakladače; kombinované kontajnery a miešačky na výrobu betónu; korčekové kolesá; korčeky pre výťahové dopravníky; kosačky (benzínové); kosačky (elektrické); lopatové nakladače lopatové nakladače (stroje); lopatové rýpadlá lopaty dozérov do močiarov lopaty' (mechanické ); mechanické kolotoče pre kone mechanické lopatové nakladače (stroje); mechanicky ovládané zátky na použitie v ropných vrtoch; mechanicky ovládané zátky pre plynové vrty; mini rýpadlá; mobilné drviace stroje; mobilné stroje na kameňolom; motorové zrovnávače (stroje); naberače pre stroje na zemné práce nakladače (stroje); nakladače (stroje na prevoz zeme); nakladacie lopaty pre rýpadlá; nástroje na zosilňovanie nárazov pri vŕtaní ropných vrtov; nástroje na zosilňovanie nárazov na použitie pri dokončovaní ropných vrtov; obojživelné buldozéry; pákové buchary; piesty (stroje); plávajúce rýpadlá pneumatické nožnice podrezávacie stroje preosievacie stroje preosievacie zariadenia preosievačky; prídavné zariadenia pre buldozéry; priemyselné vŕtacie stroje na vodorovné vŕtanie; príslušenstvo k bagrom; radlice pre buldozéry; rezače na vŕtanie z výšky; riaditeľné bagrovacie stroje na presun zeminy; ropné vrtné plošiny; riaditeľné vrtné stroje na presun zeminy rovnacie stroje (stroje); rudy (stroje na spracovanie ); ryhovače (rýpadlá); ryhovacie pluhy rýpadlá; rýpadlá pre hydraulické rozpínacie stroje rýpadlá (stroje na zemné práce); rýpadlá v podobe pohyblivých strojov rýpadlá v podobe samohybných strojov samohybné vozidlá na opravu povrchov ciest sitá na škvaru (stroje); skarifikátory (stroje na zemné práce); škrabky (stroje na prevoz zeme); stavebné vozidlá, okrem vozidiel na prepravné účely; stavebné zariadenia; stroje na apretovanie (konečnú úpravu); stroje na bagrovanie bahna; stroje na bagrovanie zeminy; stroje na lámanie skál; stroje na obrábanie pôdy; stroje na odstraňovanie zeminy; stroje na preosievanie pôdy; stroje na rozmetávanie zeminy; stroje na spracovanie minerálov; stroje na striekanie betónu; stroje na ťažbu hornín; stroje na triedenie pôdy; stroje na triedenie skál; stroje na triedenie zeminy; stroje na ubíjanie zeme; stroje na úpravu povrchu a zhutňovanie terénu; stroje na vŕtanie hornín; stroje na vŕtanie studní; stroje na vyťahovanie pilót; stroje na zemné práce; stroje pre baníctvo; stroje pre pozemné práce; stroje pre základové práce; valce na použitie s vŕtacími strojmi; valce na použitie vo vrtných súpravách; viacvretenové vŕtacie hlavy na použitie pri vŕtaní (stroje); viacvretenové vŕtacie hlavy na použitie pri vŕtaní (časti strojov) viacvretenové vyvrtávacie hlavy na použitie pri vŕtaní (stroje); viacvretenové vyvrtávacie hlavy na použitie pri vŕtaní (časti strojov); vibračné stroje; vŕtacie náradie (obrábacie stroje); vŕtacie náradie pre ťažbu ropy; vŕtacie zariadenia na vŕtanie vrtov na morskom dne; vŕtačky do kameňa (obrábacie stroje); vŕtačky do kameňa (stroje); vŕtačky pre banský priemysel vrtáky (banské ); vrtáky do kameňa; vrtáky do kameňa (časti strojov); vrtáky do kameňa pre vŕtacie stroje vrtné súpravy na vŕtanie vrtov na pevnine vrtné veže; vrtné veže (plávajúce alebo neplávajúce); výkopové frézy výkopové stroje; vyvrtávacie náradia ovládané strojmi žacie hrsťovače ťahané za traktorom žacie korčeky (stroje alebo časti stroja); zahusťovače; zariadenia na niveláciu zeminy (stroje); zariadenia na obrábanie pôdy zariadenia na ostrenie banských vrtákov zariadenia na prenos zeminy (stroje); zariadenia na preosievanie zeminy (stroje); zariadenia na zemné vrty (stroje); zemné práce (stroje na ), exkavátory zemné rýpadlá (stroje); zemné vrtáky zemné vrtáky (stroje); zrovnávače (stroje na zemné práce); automatické kŕmiace zariadenia pre hospodárske zvieratá benzínové kosačky na trávniky brány (poľnohospodárske náradie); časti poľnohospodárskych nástrojov pre obrábanie pôdy česacie stroje na zastrihávanie srsti zvierat diskové brány (časti strojov); diskové brány (poľnohospodárske náradie ťahané za traktorom); dobytok (nástroje na sťahovanie kože ) (stroje); dobytok (zariadenia na omráčenie ) (stroje); dobytok (značkovače na ) (stroje); dojacie stroje; dojacie zariadenia na automatické odsávanie mlieka dojacie zariadenia na automatickú extrakciu mlieka; dopravníky pre poľnohospodárske a záhradnícke strojové vybavenie a ich súčiastky a príslušenstvo drviče (elektrické náradie pre trávniky a záhrady); drviče slamy (stroje); dvojkotúčové rozmetadlá hnojiva; elektrické kosačky na trávu; elektrické krovinorezy; elektrické nože na rezanie vetiev stromov; elektrické nožnice na dobytok; elektrické nožnice na úpravu živých plotov; elektrické nožnice na živé ploty; elektrické sečkovice; elektrické strihače trávnika; elektrické strihacie kliešte na prerezávanie stromov; elektrické trávnikové zastrihávače; elektrické záhradkárske stroje; elektrické záhradné fúkače; elektrické záhradnícke náradie; elektricky poháňané odvetvovacie stroje; elektricky poháňané stroje na prevzdušňovanie trávnika; elektricky poháňané trávnikové a záhradné kypriče; elektronické kŕmidlá pre zvieratá; gumové pásy na použitie s pásovými vozidlami na poľnohospodárskych strojoch; harvestory (stroje); hnacie remenice pre remene na prenos hnacej sily poľnohospodárskych strojov hrabacie stroje (hrabačky); hrable k hrabacím strojom; hydraulické zachytávače na drevo na lesnícke účely ihlicové valce (stroje); inkubátory pre hydinu kombajny na krmoviny (stroje); kombajny na obilie (poľnohospodárske zariadenia); kombajny na obilie (stroje); kosačky; kosačky ako stroje kosačky na trávniky kosy (stroje); kropiace zariadenia, rozstrekovače (stroje); krovinorezy (stroje); kultivátory (poľnohospodárske zariadenia); kultivátory (stroje); kultivátory (stroje) ťahané za vozidlami kypriče (elektrické náradie pre trávniky a záhrady); kypriče pôdy na poľnohospodárske účely kypriče (stroje); lemovacie nástroje (stroje); lesnícke stroje liahne; liahne na vajcia liahne pre hydinu lisy na krmivo lisy na seno; lúpače kukurice (poľnohospodárske náradie ťahané za traktorom); lúpanie obilia (stroje na ); mechanické kosačky trávy mechanické kŕmidlá pre divo žijúce zvieratá mechanické kŕmidlá pre zvieratá mechanické rozmetávače; mechanické stroje na distribúciu krmiva pre dobytok mechanické zariadenia na kŕmenie dobytka mláťačky; mláťačky (poľnohospodárske zariadenia); mliekarské stroje motorizované kultivátory motorové kultivátory motorové plečky (stroje); mulčovacie stroje (diely poľnohospodárskych strojov); nabíjateľné krovinorezy; nakladače pre poľnohospodárske stroje; nakladače sena (stroje alebo časti strojov); náradie pre poľnohospodárske stroje nástavce na kosenie trávy pre vozidlá; nástroje na valcovanie trávy, ktoré sa pripevňujú k pozemným vozidlám nasýpací nakladač (stroj); násypky (mechanicky vypúšťajúce ); násypky (stroje); násypník krmiva (stroj); navijaky na šnúry trávnikových a záhradných kosačiek nože do kosačiek; nože na rezanie vetiev stromov (stroje); nožnice na prerezávanie konárov (iné ako ručne ovládané); nožnice na strihanie chlpov zvierat (stroje); nožnice na strihanie srsti zvierat (ako stroje) (stroje); nožnice na strihanie srsti zvierat (ako stroje); nožnice na strihanie živých plotov (stroje); nožnice na trávnik (stroje); obilné kombajny obilné žacie stroje; obrábacie stroje na poľnohospodárske účely obrábacie stroje pre trávniky a záhrady; obracače sena (stroje); obrubovačky (stroje); odkôrňovacie stroje odsávacie ventilátory na prepravu zrna odstred’ovacie stroje orezávacie nožnice (stroje); orezávacie stroje; paketovacie lisy na poľnohospodárske účely paketovacie lisy na priemyselné použitie píly na kosenie (stroje); plameňomety na spaľovanie vegetácie; plečkv (strojel; pluhy; pluhy ako poľnohospodárske stroje; pluhy (poľnohospodárske náradie ťahané za traktorom); pluhy ťahané traktorom; pluhy (traktorom ťahané poľnohospodárske náradia); podmietacie pluhy (stroje) používané na prevzdušňovanie pôdy podryváky (stroje); pojazdné kosačky na trávnik pojazdné kosačky trávnika; poľnohospodárske náradie okrem náradia na ručný pohon poľnohospodárske postrekovacie stroje poľnohospodárske sejacie stroje poľnohospodárske stroje poľnohospodárske stroje na obrábanie pôdy poľnohospodárske stroje na orbu poľnohospodárske stroje na kyprenie pôdy poľnohospodárske stroje na zber trávy poľnohospodárske stroje na siatie poľnohospodárske stroje na strihanie trávy poľnohospodárske stroje na hnojenie poľnohospodárske žacie stroje; poľnohospodárske, záhradkárske a lesnícke stroje a zariadenia poľnohospodárske zariadenia na prívese poľnohospodárske zdvíhadlá postrekovač hnojiva (stroj); postrekovač insekticídmi (elektrický, ručný nástroj); postrekovače pripevnené k vozidlám na postrekovanie plodín; postrekovače (stroje) na záhradné účely, požívané pri rozprašovaní prípravkov na hubenie buriny; postrekovače (stroje) pre poľnohospodárske účely na postrekovanie fungicídmi; postrekovače (stroje) pre poľnohospodárske účely na postrekovanie herbicídmi; postrekovače (stroje) pre postrekovanie insekticídmi v záhradníctve; postrekovače (stroje) pre poľnohospodárske účely na postrekovanie insekticídmi; postrekovače (stroje) určené pre poľnohospodárstvo; postrekovače (stroje) určené pre záhradníctvo; postrekovače ťahané za vozidlami na postrekovanie plodín; postrekovače určené pre poľnohospodárstvo (časti strojov); postrekovače určené pre záhradníctvo (časti strojov); postrekovacie nástavce ako záhradkárske náradie postrekovacie nástavce ako poľnohospodárske náradie postrekovacie ramená na pripojenie k vozidlám na postrekovanie plodín postrekovacie ramená na ťahanie za vozidlami na postrekovanie plodín postrekovacie ramená pripojené k vozidlám na postrekovanie plodín posúvače tekutého hnoja (stroj); prerezávacie pílky (elektrické); prerezávacie pílky (motorové); prevzdušňovače prevzdušňovače (stroje); prístroje na strihanie živých plotov (stroje); radlice; remene pre poľnohospodárske pojazdné stroje rezače na zber sójových zŕn (stroje); rezačky chrastia (stroje); rezačky okrúhlych balíkov (stroje); rezačky siláže (iné ako ručne poháňané nástroje); rezačky slamy (iné ako ručne poháňané); rezačky slamy (časti strojov); rezačky slamy, sečkovice; rezné čepele pre stroje na rezanie sečky; riadkovače (poľnohospodárske zariadenia); rotačné kultivátory (stroje); rotavátory (stroje); rozdeľovače stohov slamy (stroje); rozmetadlá hnoja (poľnohospodárske náradie ťahané za traktorom); rozmetadlá hnojív (stroje); rozmetadlá sečky (stroje); rozmetadlo hnojív (stroj); rozmetávače hnojiva (poľnohospodárske náradia ťahané za traktorom); rozmetávačie sejačky; rozprašovače ako časti poľnohospodárskych strojov na postrekovanie plodín rozprašovače insekticídov (stroje); rozprašovače siláže (stroje); rozrývacie stroje na záhradné účely sacie ventilátory na nasávanie zrna sacie ventilátory na stláčanie obilia samohybné kosačky sejacie stroje; sejacie stroje na ťahanie za traktorom sejačka na presný výsev semien sejačky; sejačky (časti strojov); sejačky (poľnohospodárske zariadenia); sejačky (poľnohospodárske zariadenia ťahané za traktorom); sejačky pre poľnohospodárske stroje sekacie stroje sejačky (stroje); sekačky (elektrické trávne a záhradné nástroje); skarifikátory (stroje); skartovacie stroje splynovače; spriahadlá pre poľnohospodárske náradie striekacie valce ako záhradkárske náradie striekacie valce v podobe poľnohospodárskeho náčinia strihače, strihacie strojčeky na dobytok (stroje); strihače zvieracích chlpov (stroje); strihacie kliešte na prerezávanie stromov (stroje); strihacie stroje na strihanie srsti zvierat strihačka konárov (stroj); stroj na rezanie krmiva; stroje a zariadenia na rozmetávanie hnojív, nie ručné stroje a zariadenia proti sneti obilnej, nie ručné stroje na česanie ramie stroje na drvenie krmiva (drviče krmiva); stroje na drvenie stoniek; stroje na hrabanie trávnikov; stroje na kosenie trávnika; stroje na kosenie trávnikov; stroje na krájanie listov moruše; stroje na miešanie krmiva (miešače krmiva); stroje na miešanie obilia; stroje na nastavovanie zubov pílových listov (píle na ťažbu alebo spracovanie dreva); stroje na oddeľovanie kukurice; stroje na oddeľovanie zrna; stroje na odkôrňovanie ramie; stroje na poľnohospodárske účely; stroje na postrekovanie plodín; stroje na prerezávanie konárov; stroje na pretriasanie sena; stroje na prevzdušňovanie trávnika; stroje na prípravu sena; stroje na rezanie pňov; stroje na rezanie repy; stroje na rezanie sečky; stroje na rezanie strniska stroje na rozmetávanie hnojiva stroje na rozmetávanie hnoja stroje na sadenie ryže stroje na spracovanie sadeníc stroje na štiepenie jačmeňa stroje na strihanie oviec (elektrické); stroje na strihanie srsti zvierat; stroje na strihanie trávnika; stroje na ťažbu dreva; stroje na triedenie čajových lístkov; stroje na triedenie zŕn ryže; stroje na upevňovanie stohov slamy; stroje na úpravu trávnika; stroje na valcovanie trávnika; stroje na zastrihávanie okrajov trávnika; stroje na zastrihávanie trávnika; stroje na zber trávy; stroje s gravitačným podávaním materiálov určené na montáž na sejacie stroje strojové drviče krmiva; strunové rezačky (elektrické nástroje pre trávniky a záhrady); strunové vyžínače na záhradné účely sušičky obilia; ťažné postrekovacie zariadenia na poľnohospodárske účely trávnik (pluhy na odstraňovanie ); trávnikové kosačky triediče obilia upravovanie (stroje na ); vákuové drviče na odpratávanie odpadu; valce (poľnohospodárske náradie ťahané za traktorom); vej áčky vertikulátory; viazače slamy (poľnohospodárske náradie ťahané za traktorom); viazacie (paketovacie) zariadenia viazacie stroje na viazanie sena viazacie stroje, samoviazače vlečné poľnohospodárske stroje vykladacie násypky výložníky na postrekovanie plodín vyorávač (stroj); vyorávače, ako stroje vysokovýkonné stroje na mlátenie obilia výťahy na poľnohospodárske účely vytriasadlá (poľnohospodárske stroje); vyžínacie stroje (stroje); žací stroj (poľnohospodársky stroj); žacie a viazacie stroje žacie hlavice žacie stroje; žacie stroje (poľnohospodárske náradie ťahané za traktorom); žacie stroje (poľnohospodárske zariadenia); záhradkárske stroje záhradné kultivátory záhradné rotačné kultivátory záhradné traktory na kosenie trávnika záhradné valce (stroje); záhradnícke náradie (stroje); zametacie vozy na trávniky (stroje); zariadenia na dávkovanie hnojív ťahané traktorom zariadenia na lúpanie ryže zariadenia na odstraňovanie rohov z dobytka zariadenia na orbu na poľnohospodárske účely zastrihávanie (stroje na ); zberače čajových lístkov (stroje); zhrňovače sena (poľnohospodárske náradie ťahané za traktorom); asfaltovacie stroje cestné stroje; cestné valce cestné valce (vozidlá); elektrické píly na rezanie chodníkov elektrické rozbrusovačky na rezanie chodníkov elektrické vibrátory na betón elektrické vrúbkovačky na rezanie chodníkov glazúrovacie stroje hladidlá (stroje); gumové pásy na použitie s pásovými vozidlami na stavebných strojoch koľajnice (stroje na ukladanie ); konštrukčné stroje miešacie stroje na asfalt miešačky betónu; miešačky cementu na betónovanie vrtov miešačky na cement (stroje); pojazdné baranidlá pojazdné zemné vrtáky (stroje); profilovače na chodníky (stroje); škárovačky asfaltu (stroje); stacionárne stroje na lisovanie asfaltu stavebné stroje (cestné ); stroje na budovanie cestných komunikácií; stroje na chodníky; stroje na dláždenie asfaltom; stroje na dláždenie betónom; stroje na dláždenie vozoviek; stroje na konečnú úpravu betónu; stroje na miešanie betónu; stroje na pokladanie obrubníkov; stroje na pokladanie potrubí; stroje na razenie tunelov; stroje na ukladanie betónu; stroje na valcovanie ciest; stroje na výrobu bitúmenov; stroje na výrobu obrubníkov; stroje na vyznačovanie čiar; stroje na zhotovovanie betónu; stroje na zhutňovanie betónu; stroje na značkovanie ciest; tunelovací raziaci stroj; vibračný valec (stroj); vozidlá na značenie ciest (stroje); vŕtacie roboty na opravu vnútra potrubí; vŕtacie roboty na opravu vnútra kanalizačných potrubí; železnice (stroje na výstavbu ); zhutňovače zhutňovacie stroje aerosólové pumpy; automatické vstupné ovládacie ventily pre vzduchové kompresory; axiálne čerpadlá; axiálne dúchadlá; axiálne kompresory; benzínové čerpadlá s počítadlom; čerpacie prístroje (stroje); čerpacie zariadenia čerpadlá; čerpadlá ako časti práčok; čerpadlá (časti strojov, motorov a hnacích strojov); čerpadlá do akvárií; čerpadlá do vykurovacích zariadení; čerpadlá na extrahovanie plynov (stroje); čerpadlá na extrakciu kvapalín (stroje); čerpadlá na maceráciu čerpadlá na odoberanie pary (stroje); čerpadlá na odsávania oleja; čerpadlá na prevzdušňovanie bytových akvárií; čerpadlá na prevzdušňovanie jazierok; čerpadlá na princípe reverznej osmózy; čerpadlá na stlačený vzduch; čerpadlá na tekutiny; čerpadlá na znovuzískanie chladiva; čerpadlá pre chladenie motorov; čerpadlá pre potravinársky priemysel (stroje); čerpadlá, pumpy (stroje); čerpadlá s riadením objemového množstva čerpadlá s vertikálnou turbínou čerpadlá (stroje); čerpadlá (stroje) pre nápojový priemysel čerpadlá (vákuové) (stroje); čerpadlá veterných mlynov; čerpadlové jednotky s elektrickým motorom; čerpadlové spúšťače; chladiace kompresory do chladiacich systémov chladiace kompresory pre vykurovacie systémy chladiace zariadenia (kompresory pre ); cirkulačné čerpadlá difúzne vývevy distribučné čerpadlá; dúchadlá na stláčanie, odsávanie a prenos obilia ejektory, prúdové čerpadlá ejektory, prúdové čerpadlá (čerpadlá); elektrické čerpadlá; elektrické čerpadlá pre bazény; elektrické čerpadlá pre jazierka; elektrické kompresory; elektrické ponorné čerpadlá; elektrické vodné čerpadlá pre kúpeľové vane; elektrické vodné čerpadlá do vane; elektrické vodné čerpadlá; elektrické vodné čerpadlá pre bazény; elektricky poháňané dúchadlá; hriadele na čerpadlá; hydraulické baranidlo; hydraulické čerpadlá; hydraulické čerpadlá so servoriadením; kalové čerpadlá; komponenty' pre čerpacie stanice komponenty pre čerpadlové motory kompresné ventilátory kompresory; kompresory ako časti strojov, motorov a pohonov kompresory (ako stroje); kompresory do chladiacich zariadení kompresory na odvlhčovanie strojov; kompresory na získavanie a recyklovanie chladiacich plynov kompresory plynov; kompresory pre klimatizačné zariadenia kompresory pre preplňovanie spaľovacích motorov kompresory pre stroje kompresory (stroje); kompresory (zhutňovače) do vozidiel na zber odpadu; kompresory (zhutňovače) pre kontajnery na zber odpadu; kováčske mechy; lisovacie zariadenia; lodné čerpadlá; mazacie čerpadlá; membránové čerpadlá; membránové čerpadlá na čerpanie kvapalného materiálu; membránové čerpadlá na čerpanie polotekutých materiálov; membrány čerpadiel; motorom poháňané vodné čerpadlá; motory pre kompresory; námorné čerpadlá; napájacie čerpadlá; napájacie zariadenia do rušňových motorov nasávacie čerpadlá obežné kolesá čerpadiel; obilie (dúchadlá alebo fukáre na stláčanie, odsávanie a prepravu ); objemové rotačné zubové čerpadlá; odsávače hoblín; odsávacie čerpadlá; odsávacie stroje na priemyselné účely; odsávacie ventily pre plynové kompresory; odstredivé čerpadlá; odsávacie ventily pre vzduchové kompresory odstredivé čerpadlá pre kondenzačné jednotky odstredivé dúchadlá odstredivé kompresory'; odstredivé vodné čerpadlá do domácnosti; odťažujúce jednosmerné ventily pre výstupy vzduchových kompresorov; odvodňovacie stroje; olejové čerpadlá pre pozemné vozidlá; palivové čerpadlá pre pozemné vozidlá; piestne krúžky pre tepelné čerpadlá; piestové kompresory; piesty pre kompresory; pivné čerpadlá; pivové pumpy; plynové kompresory; plynový generátor (kompresor) na nafukovanie tuhých konštrukcií plynový generátor (kompresor) na nafukovanie elastických konštrukcií plynový generátor (kompresor) na podmorské zdvíhanie pneumatické čerpadlá; pneumatické čerpadlá na dodávanie skvapalnených plynov pneumatické čerpadlá na dodávanie kvapalných plynov pohonné prvky pre vákuové čerpadlá ponorné čerpadlá prevzdušňovacie čerpadlá prevzdušňovacie čerpadlá do akvárií prevzdušňovacie čerpadlá pre vodné telesá prevzdušňovacie kamene do akvárií (čerpadlá); priemyselné dúchadlá; priemyselné vysávače používané vo výrobe; prúdové čerpadlá pre generovanie vákua; regulačné ventily pre čerpadlá; rotačné čerpadlá; rotačné dúchadlá; rotačné kompresory; rotačné objemové čerpadla; rotačné ozubené čerpadlá; rotačné vačkové čerpadlá; rotačné vzduchové kompresory; sacie stroje na vyplachovacie účely; samonasávacie odstredivé čerpadlá; samoregulačné čerpadlá (okrem čerpadiel na dodávanie paliva pre čerpacie stanice); sprchové čerpadlá; stroje na extrahovanie vody; stroje na fúkanie vlákien; stroje na fúkanie vzduchu; stroje na hustenie pneumatík (garážové zariadenie); stroje na nafukovanie balónov stroje na nasávanie vzduchu stroje na tlakovanie bubnov stroje na prívod vody (pumpy); stroje využívajúce stlačený vzduch systémy na čerpanie kvapalín tlakové čerpadlá; tlakové multiplikátory na kvapaliny tlakové multiplikátory pre plyny tlakové vákuové čerpadlá trysky ako časti strojov; vákuové čerpadlá vákuové čerpadlá (stroje); vákuové čerpadlové zariadenia; vákuové podložky pre vákuové čerpacie stroje; ventily pre čerpadlá; viacfázové skrutkové čerpadlá; vodné čerpadlá do vane; vodné čerpadlá na použitie v motoroch; vodné čerpadlá na prevzdušňovanie rybníkov; vodné čerpadlá na prevzdušňovanie akvárií; vodné čerpadlá pre bazény; vodné čerpadlá pre kúpeľové vane; vodné čerpadlá pre pozemné vozidlá; vodné čerpadlá pre sprchy; vodné čerpadlá pre vozidlá; vodné čerpadlá pre zariadenia na filtrovanie vody; vodné pumpy; vratné vákuové čerpadlá; vysokotepelný čerpadlá; vysokotlakové čerpadlá; vysokotlakové pumpy pre pracie stroje a zariadenia vývevy (stroje); vzduchové čerpadlá vzduchové dúchadlá vzduchové kompresory; vzduchové kompresory pre systémy stlačeného vzduchu vo vozidlách vzduchové kompresory pre vozidlá vzduchové kompresory' (zariadenia garáží); vzduchové kondenzátory (kompresory); zariadenia na odvodňovanie pivníc; zariadenia na stláčanie, odsávanie a prepravu plynov; závitové vzduchové kompresory; závitovkové čerpadlo; zosilňovače tlaku (stroje); zubové čerpadlá prepravné roboty priemyselné roboty; priemyselné roboty na použitie pri manipulovaní s obrobkami; priemyselné roboty' na zostavovanie obrobkov, ktoré sa budú opracovávať; priemyselné roboty používané v oblasti výroby; robotické čistiace stroje; robotické elektrické zváracie zariadenia; robotické elektrické zváracie stroje; robotické manipulačné prístroje; robotické nakladače pre difúzne pece; robotické ramená na priemyselné účely; robotické stroje na čistenie (vysávanie) dlážky; robotické stroje na čistenie bazénov; robotické stroje na čistenie dlážky (leštiace); robotické vysávače; robotické zariadenia pre manipuláciu s materiálmi; roboty na manipulovanie s tyčami; roboty na podávanie obrobkov; roboty na premiestňovanie obrobkov; roboty na priemyselné účely; roboty na zváranie; roboty pre laboratóriá; roboty pre obrábacie stroje; roboty pre priemyselné účely; roboty s kĺbovými ramenami na manipulovanie s obrobkami roboty (stroje); šijacie roboty alternátory; bicyklové dynamá (generátory); dieselové elektrické generátory; dynamá; dynamové kefy; elektrárne; elektrické alternátory elektrické generátorové stanice elektrické generátory elektrické generátory pre núdzové použitie elektrické generátory pre lode elektrické generátory striedavého prúdu elektrické generátory využívajúce solárne články elektrické zariadenia (generátory); elektrostatické generátory generátory; generátory jednosmerného prúdu generátory pre pozemné vozidlá generátory striedavého prúdu generátory veterných turbín hydrodynamické čerpadlá; hydroelektrické zariadenia na výrobu elektriny (vodné elektrárne); inertné plynové generátory (stroje); kefky na dynamo kefy ako časti dynama kefy ako časti generátorov; kefy generátora jednosmerného prúdu (časti strojov); kefy na dynamo; mobilné generátory elektrickej energie motory na výrobu elektriny núdzové generátory elektriny núdzové generátory na dodávku elektriny parou poháňané elektrické generátory plynom poháňané elektrické generátory prenosné elektrické generátory skupiny elektrických generátorov statory; statory (časti strojov); stroje na neprerušiteľné vytváranie dodávky elektrickej energie súpravy generátorov elektrickej energie uhlíkové kefy (elektrické); uhlíkové kefy na alternátory; uhlíkové kefy na dynamá; veterné generátory elektriny; veterné turbíny; vysokonapäťové generátory; zariadenia na zásobovanie energiou (generátory); zariadenia zabezpečujúce nepretržitú dodávku prúdu (stroje) na výrobu elektrickej energie automatické stroje na nakladanie materiálov baliace stroje; bloky kladiek s čelným ozubeným kolesom (časti strojov); čelné nakladače dávkovacie nakladače deliace stroje depaletovacie zariadenia dopravníky a dopravníkové pásy elektrické navijaky elektrické navijaky pre plachetnice elektrické navijaky záhradkárskych hadíc elektrické poháňané rumpály elektrické prístupové pracovné plošiny elektrické zdviháky elektricky poháňané navijaky; gumené pásy na použitie s pásaovými vozidlami na nakladacích / vyklápacích strojoch a zariadeniach hydraulicky poháňané navijaky na námorné účely hrnčiarske kruh}' poháňané silou kladky (časti strojov); kladky s ložiskami (časti strojov); kovové nakladacie rampy (konštrukcie); kovové nakladacie rampy (stroje); krájače obalov lineárne prenosové stroje; manipulačné stroje manipulátory, automatické (stroje); manipulátory (zariadenia na nakladanie a vykladanie); mechanické cievky; mechanické navíjače; mechanické navijaky na hadice; mostové žeriavy; motory pre navijaky; nakladače na balenie tovaru; nakladače s húsenicovými pásmi; nakladacie a vykladacie stroje; nakladacie plošiny pre vozidlá; nakladacie rampy; nástavce na upínanie obrobkov (stroje); navíjacie stroje; navíjacie zariadenia (mechanické ); navijaky; navijaky alebo rumpály na rybárske siete navijaky (mechanické ) na navíjanie pružných hadíc navijaky na vzduchové hadice (mechanické); navijaky obsahujúce zámok navijaky s pružinovým pohonom navijaky (stroje); odvíjače cievok (stroje); odvíjacie stroje; otváracie a zatváracie mechanizmy; paletizačné stroje; pásy na nakladanie paliet; plniace stroje; podávače obálok; podávacie stroje pre lisy; pohyblivé chodníky; pohyblivé pásy pre chodcov; pojazdné plošiny (elektrické); predajné automaty prepravné stroje radiálne podávače (stroje); rampy v podobe strojov remenice (časti strojov); rumpály; samohybné hydraulické plošiny samohybné pracovné koše samohybné pracovné plošiny siete (navijak na rybárske ); šmykom riadené nakladače stohovacie stroje; stohovacie stroje (iné ako vysokozdvižné vozíky);striasacie stroje pre vibrovanie papiera na ukladacie účely; stroje na balenie tovarov do paliet; stroje na kovoobrábanie; stroje na kŕmenie; stroje na lisovanie materiálov; stroje na manipuláciu s chemikáliami; stroje na manipuláciu s jadrovým palivom; stroje na manipuláciu s materiálmi; stroje na manipuláciu s materiálom; stroje na manipuláciu s nákladom; stroje na manipuláciu s podnosmi; stroje na mechanickú manipuláciu poštových predmetov (priemyselné); stroje na montáž pneumatík; stroje na nakladanie; stroje na nakladanie do pecí; stroje na nakladanie obalov; stroje na navíjanie papiera; stroje na premiestňovanie paliet; stroje na skladanie kartónu; stroje na stabilizáciu paliet; stroje na triedenie sérií predmetov; stroje na ukladanie dosiek; stroje na ukladanie ingotov; stroje na vkladanie obálok; stroje na vkladanie predmetov do balónov; stroje na vypúšťanie; stroje na vyťahovanie rybárskych sietí; strojom ovládané navijaky na hadice; súradnicové stoly (stroje); triediace stroje (priemyselné ); triediace stroje s výnimkou na triedenie peňazí triediče plechu (stroje); univerzálne jednotky na premiestňovanie nákladu valce ako časti baliacich liniek (stroje); vlečné navijaky vratné podávače (stroje); zariadenia na hromadnú manipuláciu s práškovitými materiálmi zariadenia na hromadnú manipuláciu so zrnitými materiálmi zariadenia na manipuláciu s prachom (stroje); zariadenia na manipuláciu s kontajnermi zariadenia na stohovanie dosiek; zariadenia na uchytávanie materiálov na valcovanie (stroje); zariadenia na ukladanie ingotov; zariadenia na výmenu paliet pre obrábacie stroje; zariadenia na vyťahovanie loptičiek; zariadenia so vzduchovými vankúšmi na manipuláciu s nákladom závitový kladkostroj (časť strojov); závitový kladkostroj (stroj); zdvíhacie a výťahové zariadenia, elevátory a eskalátory zdvíhacie pracovné plošiny; dvere (hydraulické zariadenia na otváranie alebo zatváranie ) (časti strojov) dvere (pneumatické zariadenia na otváranie a zatváranie ) (časti strojov) dvere výťahov; elektrické hnacie mechanizmy na zaťahovanie závesov elektrické otvárače dverí; elektrické ovládané automatické zariadenia na dvere elektrické zariadenia na zatváranie dverí elektrické zariadenia na otváranie okien elektromotory pre dvere elektronické otváracie zariadenia dverí elektronický uzatvárací systém dverí hydraulické zariadenia na zatváranie dverí; hydraulické zariadenia na otváranie alebo zatváranie dverí (časti strojov); otvárače dverí, hydraulické; otvárače dverí, pneumatické; otvárače okien, hydraulické; otvárače okien, pneumatické; pneumatické zariadenia na otváranie a zatváranie dverí (časti strojov) pneumatické zariadenia na zatváranie dverí; pneumatické zariadenie na otváranie a zatváranie dverí (časť stroja) zariadenia na sťahovanie a vyťahovanie roliet (elektrické ); stroje na navíjanie závesov zatvárače dverí (elektrické ); zatvárače okien, elektrické zatvárače okien, hydraulické zatvárače okien, pneumatické adhézne remene na kladky autožeriav banské vrátky banský výťah; bezpečnostné ručné kladkostroje; brzdy proti kolísaniu žeriavových ramien; diaľkovo ovládané zdvíhacie zariadenia; dvíhacie zariadenia pre vozne; elektrické kladkostroje; elektrické kladky; elektrické lanové kladkostroje; elektricky poháňané výťahy na premiestnenie, parkovanie a skladovanie pozemných vozidiel; elektricky poháňané zdviháky na člny; elektricky poháňané zdviháky; elevátory; elevátory (výťahy); eskalátorové reťaze eskalátory háky na žeriavy hnacie remene výťahov hydraulické zdvíhacie rampy hydraulické zdvíhacie stoly hydraulické zdvíhacie zariadenie hydraulické zdvíhacie zariadenia hydraulické zdvíhadlá hydraulické zdviháky; hydraulické zdviháky namontované na prívesy; kladkostroj; kladkostroje; kladkostroje s drôtenými lanami koľajové žeriavy; kolieskový zdvihák vozidiel (stroj); korček) pre hydraulické zdvíhacie zariadenia; lanové navijaky; lanové žeriavy; lodné prístavné žeriavy; lodné výťahy; mechanické a hydraulické zdvíhacie zariadenia mechanické a pneumatické zdvíhacie zariadenia mechanické koľajové zdvíhacie dopravníky mechanické zdvíhacie zariadenia mechanické zdvíhadlá; mobilné pracovné závesné plošiny (hydraulické); mobilné pracovné závesné plošiny (elektrické); mobilné prístavné žeriavy; mobilné zariadenia na zdvíhanie vozidiel; mobilné zdvíhacie platformy; mobilné zdvíhacie pracovné plošiny; mobilné žeriavy; motory pre výťahy; nakladače vozňov; nakladacie žeriavy; nákladné výťahy; nástroje na zdvíhanie; oceľové zdviháky; osobné výťahy do budov; otočné korčekové výťahy; ovládanie výťahu (zariadenia na ); pásové žeriavy pevné a pojazdné žeriavy pevné žeriavy plávajúce žeriavy plošiny na zdvíhanie; plošiny ovládané strojom schopné zdvíhania nad úroveň terénu a používané na skladovanie; pneumatické kladkostroje; pneumatické zdvíhacie zariadenia (stroje); pneumatické zdviháky pneumaticky ovládané zdviháky (stroje); pohonné zariadenia pre výťahy pohyblivé schodištia pojazdné plošiny (hydraulické); pojazdné schody (motorové); pojazdné visuté žeriavy portálové žeriavy postrekovače (stroje); prevody pre osobné výťahy prídavné zariadenia na žeriavy pružné zdviháky na elektrický pohon; ramená skladových žeriavov rámy ako časti hydraulických výťahov reťaze pre výťahy (časti strojov); reťaze výťahov (časti strojov); rohatkové zdviháky rozpierky (časti strojov); rozpierky (stroje); ručné kladkostroje so závitkovými prevodmi ručné zdviháky s čelným ozubeným kolesom samohybné žeriavy schodiskové sedačky skrutkové zdviháky (stroje); služobné výťahy stavebné kladky stĺpové otočné žeriavy stĺpové žeriavy stojany na zdvíhacie stoly stojany na zdvíhanie stoličkové výťahy; stroje na dopravu (zdvíhanie) nákladov; stroje na rozstrekovanie; stroje na zdvíhanie vozidiel; stroje na zdvíhanie; vežové žeriavy; vretenové zdviháky; vykladacie žeriavy; výťahové káble; výťahové súkolia; výťahy, iné ako lyžiarske vleky; výťahy na manipuláciu s materiálmi; výťahy na materiály; výťahy na použitie v schodištiach; výťahy na zdvíhanie vozidiel; výťahy pre autá; výťahy pre cestujúcich; výťahy pre vozidlá; zariadenia na zdvíhanie; zariadenia pre výťahy; závesné kladkostroje; závesné plošiny pre zdvíhacie zariadenia; závesné plošiny pre žeriavy; závitovkové zdviháky; zdvíhacie alebo výťahové pracovné plošiny (vrátane mobilnej); zdvíhacie kliešte pre žeriavy zdvíhacie náčinie (stroje); zdvíhacie plošiny; zdvíhacie plošiny, ktoré sa pripevňujú k vozidlám zdvíhacie plošiny pre nákladné vozidlá zdvíhacie plošiny pre skladovacie regály; zdvíhacie príslušenstvo obsahujúce mechanizmy na manipuláciu s nákladom; zdvíhacie príslušenstvo pre pozemné vozidlá; zdvíhacie rampy; zdvíhacie reťaze ako časti strojov; zdvíhacie stoly; zdvíhacie stroje; zdvíhacie stroje pre manipulovanie s nákladmi zdvíhacie stroje pre prepravu objemných materiálov zdvíhacie zariadenia; zdvíhacie zariadenia na prepravu osôb a tovarov zdvíhacie zariadenia (okrem lyžiarskych vlekov); zdvíhacie zariadenia pre manipulovanie s nákladmi zdvíhadlá; zdvíhadlá, elevátory zdvíhadlá pre vozidlá zdvihák s ozubenou tyčou zdviháky (iné ako ručné); zdviháky na stlačený vzduch; zdviháky poháňané elektrinou zdviháky (stroje); žeriavové vidlice žeriavové vrtáky žeriavy; žeriavy do dokov; žeriavy pre odťahovacie vozidlá; zveráky pre žeriavy; zvislé vratidlá; archimedove skrutky; automatické dopravníkové zariadenia; bezobsluhové dopravníky; bezpilotné dopravníky v podobe strojov na manipulovanie s nákladom doprava (pneumatické zariadenia na potrubnú ); dopravné žľaby (stroje); dopravníkové klietky dopravníkové pásy; dopravníkové pásy s drôteným pletivom; dopravníkové reťaze; dopravníkové valčeky; dopravníky; dopravníky ako stroje; dopravníky na manipuláciu s materiálmi; dopravníky, najmä pásové dopravníky a valčekové dopravníky; dopravníky (pneumatické); dopravníky pre bane; dopravníky pre časti foriem bez obalov v zlievarniach; dopravníky pre formy v zlievarniach; dopravníky pre vozidlá; drôtené dopravníkové pásy; drôtené reťazové pásy určené pre stroje; gravitačné dopravníky (stroje); hydraulické dopravníky; karuselové parkovacie zariadenia pre vozidlá; kontinuálne zvislé dopravníky; korčekové dopravníky; korčekové koľaje pre dopravníky; kovové dopravníkové pásy; magnetické dopravníky; miskové dopravníky; mobilné dopravníky na batožinu; mobilné špirálové dopravníky; mobilné vibračné dopravníky; mobilné výťahové dopravník); modulové dopravníky vajec montážne súpravy na prepravu tovarov nakladače (dopravníky); nakladače uhlia; nasávacie dopravníkové zariadenia nasávacie dopravníky nosiče obrobkov (stroje); odpadové dopravníky otočné korčekové dopravníky pásové dopravníky; pásové dopravníky na manipuláciu s voľnými granulovanými výrobkami; pásové dopravníky s čiastočne zakrivenou osou; pásové dopravníky s úplne zakrivenou osou; pásy na dopravníky; pneumatické potrubné dopravníky; pneumatické rozvody; pneumatické transportéry; pohyblivé pásové dopravníky; priemyselné dopravníky; rolovacie povrchy (časti strojov) na balíky; rolovacie povrchy na balenie (stroje); rolovacie stroje (dopravníky); rotačné skrutkové dopravník); rúrové dopravné zariadenia, hydraulické špirálovité dopravníky (stroje); stacionárne pásové dopravníky; strojové zariadenia pre dopravníky montážnych liniek stupňovité a segmentové dopravníky transportéry (dopravníky); valčekové dráhy (prepravníky); valčekové koľaje na použitie v pásových dopravníkových zariadeniach valčekové pásy pre valčekové dopravníkové zariadenia vibračné dopravníky visutý dopravník; zariadenia na prepravu tuhých látok; zariadenia pre dopravníkové systémy, menovite dúchadlá; závitovkový dopravník; žľabový reťazové dopravníky; zvislé korčekové dopravníky obsahujúce remeňové mostíky zvislé korčekové dopravníky obsahujúce dodávacie veže zvislé korčekové dopravníky baliace nástroje (stroje); baliace zariadenia baliace zariadenia (stroje); balíkovacie stroje; elektrické stroje na zatavovanie vreciek etiketovačky na čiarové kódy fľaše (stroje na zátkovanie ); kartónovacie stroje lisy na vrecia (stroje); páskovacie stroje plničky fliaš; plombovanie, pečatenie fliaš (stroje na ); poloautomatické páskovacie stroje; poloautomatické stroje na páskovanie obalov; poloautomatické stroje na obaľovanie zmršťovacou fóliou; priemyselné stroje na plnenie vriec; stroje na balenie do konzerv; stroje na balenie odevov; stroje na balenie syra; stroje na delenie a česanie priadze; stroje na montovanie obalov; stroje na namotávanie hodvábnej priadze; stroje na namotávanie priadze; stroje na navíjanie priadze; stroje na obaľovanie zmršťovacou fóliou na nanášanie plastových materiálov na paletizované náklady stroje na obaľovanie zmršťovacou fóliou na nanášanie plastových fólií na paletizované náklady stroje na obaľovanie zmršťovacou fóliou na nanášanie priľnavých fólií na paletizované náklady stroje na opaľovanie priadze; stroje na plnenie a vkladanie do obálok (baliace stroje); stroje na plnenie aerosólov stroje na plnenie kartónov stroje na plnenie mäsa stroje na plnenie nádob stroje na plnenie obalových nádob stroje na plnenie vreciek stroje na plnenie vriec; stroje na použitie pri uzatváraní kartónov naplnených potravinami stroje na premotávanie hodvábnej priadze stroje na skladanie záklopných kartónov stroje na snovanie priadze; stroje na uzatváranie fliaš pre potraviny a nápoje; stroje na uzatváranie kontajnerov; stroje na uzatváranie nádob; stroje na uzatváranie obalových nádob; stroje na uzatváranie obalových kontajnerov; stroje na uzatváranie vreciek po naplnení; stroje na vákuové balenie; stroje na vákuové obaľovanie; stroje na viazanie hodv ábnej priadze; stroje na zatavovanie teplom stroje na zátkovanie aerosólov strojné zariadenia na baliace účely uzatváracie stroje uzatváranie fliaš (stroje na ); uzatváranie plastových obalov (elektrické zariadenia na ); zariadenia na balenie potravín zariadenia na plnenie fliaš zariadenia na plnenie vriec zariadenia na uzatváranie vreciek zariadenia na vákuové balenie zariadenia na zátkovanie fliaš zatavovacie stroje na priemyselné účely zátkovacie stroje 3d tlačiarne; absorpčné stroje na chemické spracovanie aerátor kvapalín (stroje); automatické montážne stroje; automatické zariadenia na sťahovanie a montáž pneumatík automatické zmontovacie stroje automatické zostavovacie stroje bicykle (stroje na montáž ); brúsky (stroje); brzdy proti rozkmitaniu zverákov brzdy zabraňujúce kolísaniu pre kliešte buchary; búracie kladivá (stroje); chladiarenské kondenzátory chladiče s radiálnym ventilátorom cigarety (stroje na výrobu ); číslicovo riadené obrábacie stanice s automatickým meničom náradia; číslicovo riadené obrábacie stroje; deionizačné stroje; drážkovacie stroje; drevoobrábacie stroje; drviče (pre chemické spracovanie); dúchadlá dúchadlá (stroje); dúchadlové stroje elektrické kladivá elektrické kladivá (ručné); elektrické náradie; elektrické otvárače konzerv; elektrické otvárače na konzervy; elektrické otvárače na plechovky; elektrické pištole na tmel; elektrické ručné náradia; elektrické ručné náradie; elektrické ručné nástroje; elektrické vŕtacie kladivá; elektrické vyťahovače klincov; elektrické zariadenia na zmiešavame kvapalín; elektricky poháňané náradie; elektricky poháňané nástroje; elektricky poháňané vodoinštalatérske špirály; elektrolytické zariadenia pre elektrolytické pokovovanie; elektromechanické stroje pre chemický priemysel; emulgačné stroje (pre chemické spracovanie); farbiace stroje; filtrovacie stroje, separátory a odstredivky granulátory (pre chemické spracovanie); hnetacie stroje (pre chemický spracovanie); hroty pre príklepové náradie pre stroje hrnčiarsky kruh hydraulické elektrické náradie hydraulické kladivá hydraulické kontrolné prvky procesov; hydraulické nástroje hydraulické prvky na kontrolu procesov impregnujúce zariadenia jednoramenné lemovacie stroje keramické nástroje pre stroje kladivá (časti strojov); kladivá na drvenie kameňa (stroje); kladivá na lámanie skál (stroje); kladivá (stroje); kombinované stroje na odizolovanie a rezanie drôtov; kondenzačné zariadenia; kondenzátory s osovými ventilátormi; kontrolné zariadenia na napínanie priadze (časti strojov); kovoobrábacie honovacie stroje; lisy na drevovláknité dosky (stroje); lisy na pneumatický pohon; lisy pre chemické spracovanie; manipulačné zariadenia (stroje) na priemyselné účely; manipulátory (stroje) na priemyselné účely; matice na nastavovanie lisov; mechanické miešacie stroje; mechanické náradie; mechanické nástroje; mechanické ovládače procesov; mechanické prvky na kontrolu procesov; mechanické zariadenia na riadenie procesov; mechanické zariadenia na riadenie systémov; mechanicky poháňané náradie; mechanicky poháňané nástroje; metlička (elektrický stroj) na priemyselné účely; miešacie mechanizmy; miešacie stroje; miešacie stroje pre chemické spracovanie miešačky; miešačky na cirkulovanie kvapalných médií miešadlá pre chemické spracovanie miniatúrne elektrické náradia miniatúrne elektrické náradie ako súčasti súprav mixéry na miešanie tekutín (stroje); mixéry pre materiály na opravu pecí mixéry (stroje); mlyny a drviace stroje modulárne náradie pre stroje modulárne nástroje (stroje); montážne lisy montážne stroje; montážne stroje na zariadenia s lcd displejom motorom poháňané náradie nadstavce na elektricky poháňané náradie nanášacie a poťahovacie stroje napínač drôtu (stroje); napínače (stroje); nárazové kladivá (stroje); nástavce drážkovaných hriadeľov (časti strojov) nástroje (časti strojov); nástroje na elektrický pohon nástroje na obrábacie stroje nástroje na obrábanie nástroje poháňané elektrinou nástroje pre obkladačov (stroje); nástroje pre obrábacie stroje nástroje pre stroje; nástrojové časti pre elektricky poháňané ručné náradie natriasacie stroje na výrobné účely obrábacie nástroje na drevoobrábacie stroje obrábacie nástroje z karbidu volfrámu obrábacie stroje; obrábacie stroje predávané v podobe súprav optické triediace stroje otočné centrá (stroje); otvárač na skrutkovacie viečka (stroj); pantografom ovládané stroje na výrobu tabuliek pantografom ovládané stroje na výrobu štítkov parné kladiva (stroje); peletizačné lamely ako časti strojov peletové čepele ako časti strojov pištole (nástroje používajúce výbušniny); pláchacie stroje; platne na spekanie keramických materiálov platne na spekanie práškových kovov pletací stroj; pletenie povrazov (stroje na ); plynové konvertory pneumatické kladivá pneumatické nástroje (stroje); pneumatické prvky na kontrolu procesov pneumatické ručné náradie; pneumatické zariadenia na ovládanie a kontrolu procesov pneumatické zariadenia na riadenie systémov pneumaticky poháňané stroje pražiace stroje (pre chemické spracovanie); predlžovacie ramená na elektrické nástroje prenosné elektrické náradia prenosné pneumatické nástroje presné obrábacie stroje presné obrábacie stroje ako časti zostáv presné obrábacie stroje na obrábanie materiálov presné obrábacie stroje na obrábanie obrobkov presné stroje na výrobu dielov pre prúdové motory preťahovacie platne pre preťahovacie stolice priemyselné kladivá (stroje); priemyselné miešačky priemyselné odšťavovacie lisy priemyselné otvárače na konzervy priemyselné pneumatické náradie priemyselné stroje na výrobu cigariet; prístroje na leptanie na použitie pri výrobe zobrazovacích panelov prístroje na otváranie plechoviek a konzerv prístroje na vulkanizáciu kaučuku rafináciu ropy (stroje na ); rakety (stroje na vypletanie ); razítkovacie stroje na priemyselné účely razidlá (stroje); rotačné elektrické stroje rotačné hroty nástrojov (stroje); rotačné kladivá (stroje); rotačné nástroje (stroje); rotačné ramená na stroje na redukciu veľkosti; rozťahovacie stroje; ručné bezšnúrové elektrické náradie; ručné náradia na motorový pohon; ručné nástroje a náradie na iný než ručný pohon; ručné nástroje s pohonom; ručné pneumatické kladivá; rukoväte pre západky (stroje); šablónovacie mechanizmy (stroje), iné ako na kancelárske účel); šijacie zariadenia na textil a kožu sklo (stroje na spracovávanie ); skvapalňovače (stroje); špirálové miešacie stroje; spracovateľské stroje, ktoré využívajú spracovateľské plyny na ošetrovanie predmetov spracovateľské stroje, ktoré využívajú spracovateľské kvapaliny na ošetrovanie predmetov sťahovák pneumatík (stroj); stroj na výrobu čipiek; stroj na rozpúšťanie (pre chemické spracovanie); stroje na briketovanie; stroje na extrahovanie (pre chemické spracovanie); stroje na farbenie ponáraním; stroje na konečnú úpravu slamených povrazov; stroje na lemovanie obrúb na kraje matracov; stroje na miešanie; stroje na miešanie farieb; stroje na miešanie gumy; stroje na montáž polovodičových komponentov; stroje na naťahovanie pások; stroje na navíjanie cievok; stroje na navíjanie drôtov; stroje na navíjanie drôtu; stroje na navíjanie transformátorových cievok; stroje na obrábanie plastov; stroje na odstraňovanie rybích šupín; stroje na opracovanie kameňa; stroje na opracovanie plechu; stroje na opracovanie skla; stroje na plazmové leptanie; stroje na prácu s hmotou; stroje na preplachovanie bŕzd; stroje na sekvencovanie plátov; stroje na spájanie materiálov (miešacie stroje); stroje na spracovanie gumy; stroje na spracovanie polovodičov na výrobu magnetických diskov; stroje na spracovanie polovodičových platní; stroje na spracovanie polovodičov na výrobu polovodičových platní; stroje na spracovanie polovodičov na leptanie magnetických diskov; stroje na spracovanie polovodičov na leptanie polovodičových platní; stroje na spracovanie polovodičov na výrobu substrátov; stroje na spracovanie polovodičov na leptanie substrátov; stroje na spracovanie vody; stroje na spravovanie a recykláciu odpadu; stroje na spriadanie chemických vlákien; stroje na štiepenie dreva; stroje na vkladanie hárkov; stroje na vulkanizáciu pneumatík; stroje na vkladanie rúr na priemyselné účely; stroje na vypletanie rakiet; stroje na vyrábanie pamäťových čipov; stroje na výrobu a spracovanie materiálov; stroje na výrobu celulózy; stroje na výrobu cigaretových filtrov; stroje na výrobu filtrov vo forme tyčiniek; stroje na výrobu foriem; stroje na výrobu grafitových elektród; stroje na výrobu gumy; stroje na výrobu kľúčov; stroje na výrobu nádob; stroje na výrobu náradia; stroje na výrobu nástrojov; stroje na výrobu obalov; stroje na výrobu obalových materiálov; stroje na výrobu papierových vreciek; stroje na výrobu polovodičov; stroje na výrobu polovodičových substrátov; stroje na výrobu povrazov; stroje na výrobu rybárskych sietí; stroje na výrobu škatúľ; stroje na výrobu skleneného tovaru; stroje na výrobu slamených povrazov; stroje na výrobu spojov; stroje na výrobu tašiek; stroje na výrobu vreciek; stroje na výrobu vriec; stroje na zachytávanie výparov; stroje na zatavovanie okrajov určené na priemyselné účely; stroje na zber prachu pre chemické spracovanie; stroje na značkovanie farbami; stroje používané pri montáži; stroje s pružinovým pohonom; strojné ručné náradie; ťažné stolice; temperovacie stroje; tlačiarenské a knihárske stroje; tmeliace stroje; trepacie stroje; tvarovacie a profilovacie stroje ultrazvukový kúpeľ upínadlá (stroje); valcové zariadenia na testovanie bŕzd veterné mlyny; vežičky s radiálne výsuvnými strojovými nástrojmi vibrátory (priemyselné ) (stroje); vodiace rámy pre obrábacie stroje vulkanizačné prístroje; výrobné stroje na zariadenia s lcd displejom vyťahovače skrutiek (stroje); vzduchom chladené kondenzátory vzduchom poháňané nástroje vzduchové chladiče vzorkové valcovacie stroje západkový upínač (stroje); zariadenia (elektrické) na miešanie kvapalín zariadenia na spracovanie polovodičových platní zariadenia pre kontrolu procesov (hydraulické); zariadenia pre kontrolu procesov (pneumatické); zariadenia pre spracovanie skla zmršťovacie baliace stroje žmýkacie stroje s valcami značkovače (stroje); automatické brúsne stroje automatické rezacie stroje automatické sústruhy brúsiace stroje brúsky (na kovoobrábanie); brúsky na lemovanie rohov podlahy brúsky na opracovanie keramiky a kovu brúsky (rotačné ); brúsky (ručné, elektricky poháňané); brúsky so špirálovým kužeľovým kolesom brúsne drevoobrábacie stroje; brúsne fólie všetko tvoriace súčasť strojov a elektrického náradia; brúsne hrot)' pre stroje; brúsne kamene (ako časti strojov); brúsne kamene na ostrenie (časti strojov); brúsne kotúče (ako časti strojov); brúsne kotúče (časti elektrických strojov); brúsne kotúče (časti strojov); brúsne kotúče (elektrické stroje); brúsne kotúče (náradie pre stroje); brúsne kotúče (obrábacie stroje); brúsne kotúče pre elektricky poháňané brúsky brúsne kotúče pre elektrické brúsky brúsne kotúče pre stroje brúsne kotúče (stroje); brúsne náradie pre stroje brúsne nástroje ako časti strojov brúsne nástroje (časti strojov); brúsne nástroje (náradie pre stroje); brúsne nástroje pre brúsne stroje brúsne nástroje (stroje); brúsne nástroje (stroje alebo časti strojov); brúsne pásy na použitie v strojoch brúsne pásy pre elektricky poháňané brúsky brúsne rezačky s vlhkými kotúčmi (stroje); brúsne stroje na kužeľové súkolesia brúsne stroje na úpravu hrán nástrojov brúsne stroje pre rezacie nástroje brúsne vložky pre stroje čapovacie stroje; čelná stopkové frézy (elektrické náradie); čelné valcové frézy; centrá na rezanie kovov (stroje); čepele (časti strojov); čepele na elektrické hoblíky čepele na elektricky poháňané náradie čepele nožov pre elektrické nože čepele rámovej píly (na kov) pre stroje čepeľové brúsne stroje; číslicovo riadené stroje na rezanie vnútorných závitov; číslicovo riadené stroje na rezanie vnútorných závitov so súradnicovými stolmi; číslicovo riadené sústruhy; diamantové rezacie nástroje pre stroje; diamanty na rezanie ako časti strojov; diamanty na rezanie (časti strojov); dierkovače do dierkovacích strojov dierovače, dierkovacie stroje dierovacie lisy (kovoobrábacie); dierovacie nástroje (časti strojov) s výnimkou kancelárskych potrieb dierovacie nástroje pre strojové lisy dierovacie stroje (pre kovoobábanie); dierovacie stroje s výnimkou strojov na kancelárske účely diskové brúsky; diskový rotačný brúsny nástroj (stroj); diskový rotačný brúsny nástroj (časť strojov); disky vyrobené z brúsnych materiálov (časti strojov); dokončovacie stroje (fmišery); drážkovacie hobľovacie stroje; drážkovacie nástroje pre stroje; drážkovacie obrábacie stroje; drevo otáčajúce sústruhy; drôtené kotúče pre elektricky poháňané brúsky; držiaky' čepelí (časti strojov); držiaky obrobkov pre leštiace stroje držiaky rezacích vložiek (časť strojov); elektrické brúsiace stroje na príbor elektrické brusičky nožníc elektrické brusičky nožov elektrické brúsky elektrické brúsne stroje; elektrické leštiace stroje a zariadenia pre domácnosti elektrické náradie na rezanie elektrické nástroje na brúsenie hrán lyží elektrické nože; elektrické nože a brúsky nožov elektrické nožnice elektrické nožnice na drevo elektrické píly; elektrické prístroje na brúsenie nástrojov; elektrické ručné nožnice; elektrické strihacie stroje; elektrické stroje a zariadenia na leštenie voskom; elektrické stroje na brúsenie lyží; elektrické stroje na leštenie voskom na priemyselné účely; elektrické stroje na ostrenie; elektrické stroje na ostrenie čepelí; elektrické stroje na rezanie a štiepanie palivového dreva; elektrické voskové leštiace stroje na priemyselné účely výroby; elektrické vŕtacie stroje elektrické vŕtačky elektrické zariadenia na ostrenie elektrické zariadenia na brúsenie elektrický hoblík; elektricky poháňané nástroje na ostrenie elektricky poháňané rezačky skla evolventné brúsne stroje fréza na závity (obrábacie stroje); frézovacie a vŕtacie stroje frézovacie stroje na ozubenie frézovačky na závity (elektrické nástroje); frézovačky (stroje); frézy a brúsky na opracovanie keramiky a kovu frézy (na kovoobrábanie); frézy (obrábacie stroje); frézy pre frézovačky; gilotínové stroje s výnimkou na kancelárske účely glazovacie valce; grafické epoxidové vrtáky (stroje alebo časti strojov) gravirovacie stroje riadené pantografom hlavy sekáčov (obrábacie stroje); hobľovacie nástroje (stroje); hobľovacie stroje; hobľovacie stroje (na kovoobrábanie); hobľovačky (stroje); honovacie kovoobrábacie stroje horáky (kyslíkové rezacie ) (stroje); horáky na rezanie (plynové ); horáky (plynové prístroje na rezanie); horáky (plynové rezacie ); horné frézky (stroje); horné frézy (časti strojov); hroty na rezačky (časti strojov); hroty zo spekaných karbidov jednobodové rezacie nástroje (stroje); jednobodové rezacie nástroje (časti strojov); jednovretenové závitovacie stroje karbidové záhlbníky (obrábacie nástroje); kliešte (stroje|; kontúrovacie sústruhy; kotúče na brúsenie na použitie v elektricky poháňanom náradí; kovoobrábacie centrá; kovoobrábacie rezacie stroje; kovoobrábacie sústruhy; krájače (stroje, elektrické); kruhové brúsky (stroje); kruhové rezače pre stroje kruhové rezacie náčinie pre stroje kužeľové záhlbníky (elektrické náradie |; kyslíkové rezacie zariadenia lamelové kotúče na elektricky ovládané brúsky lapovacie kovoobrábacie stroje lapovacie stroje; laserové gravirovacie stroje ako stroje na spracovanie dreva; laserové rezacie horáky; laserové vŕtačky na obrábanie kameňa; leštenie voskom (elektrické stroje a prístroje na ); leštiace kotúče (časti strojov); leštiace látkové kotúče (časti strojov); leštiace stroje; leštiace zariadenia (elektrické); leštičky, nie na ručný pohon linky na rotačné orezávanie maticové závitníky ako stroje matrice na použitie v obrábacích strojoch mechanické nožnice (stroje); motorové píly; nárazové mlecie drviče; nástroje na brúsenie kužeľových súkolesí; nástroje na frézovanie (stroje); nástroje na odstraňovanie ostrapkov (časti strojov); nástroje na rezanie kovov (časti strojov); nástroje na rezanie kovu (stroje); nástroje na rezanie na elektrický pohon nástroje s diamantovým hrotom na rezanie kovov nástrojové brúsky; netkané pásy ako časti strojov na použitie pri obrusovaní nože pre frézovacie stroje nože rezných líšt (časti strojov); nožnice (elektrické ); nožnice na jemné orezávanie plechu (stroje); nožnice na plech (stroj); obrábacie centrá obrábacie stroje na brúsenie obrábacie stroje na delenie obrábacie stroje na frézovanie obrážací stroj (na kovoobrábanie); obrážacie kolieskové nože (stroje); obrážacie obrábacie stroje obrážacie stroje, dlabačky obrusovacie stroje obťahovacie brúsne stroje odihlovače (mechanické náradie); odizolovacie stroje na odstránenie obalov z elektrických káblov; odstredivé brúsne stroje; orbitálne brúsky; oxyacetylénové rezacie stroje; ozubené frézy (náradie pre stroje); ozubené frézy (stroje); pásové brúsky (stroje); pásové brúsne stroje pečiatkovacie stroje pilníky (elektricky poháňané náradie); píly na kachličky (mechanické náradie); píly s pohonom; plazmové stroje na úpravu povrchov ploché matrice (časti strojov); plynové horáky (nástroje); plynové nástroje na rezanie kovov plynové rezacie horáky plynové rezacie stroje plynové rezačky kovov plynové tepelné horáky; polykryštalické diamantové rezačky na prirezávanie obrobkov (stroje) polykryštalické diamantové rezačky na strojové spracovanie obrobkov pozdĺžne rezačky (stroje); prebíjacie stroje (prebíjačky); presné deliace nástroje (časti strojov); presné deliace nástroje (stroje); presné drážkovacie nástroje (časti strojov); presné drážkovacie nástroje (stroje); presné obrábacie stroje na rezanie materiálov presné obrábacie stroje na rezanie obrobkov presné sústružnícke nástroje (časti strojov); presné sústružnícke nástroje (stroje); preťahovacie kovoobrábacie stroje preťahovačky (obrábacie stroje); priemyselné honovacie stroje priemyselné rezacie stroje prístroje na pieskovanie profilovacie stroje rašple (stroje); raziace lisy na finálne dierovanie dielov; raziace lisy na prvotné dierovanie častí; raziace náradie (elektrické) na iné ako kancelárske účely; raziace nástroje pre obrábacie stroje; razidlá pre obrábacie stroje; reťazové brúsiace stroje; revolverové sústruhy; rezače závitov (stroje); rezacie čeľuste (časť strojov); rezacie držiaky nástrojov (časti strojov); rezacie hlavy (časti strojov); rezacie horáky; rezacie kotúče na použitie ako časti strojov rezacie kotúče na použitie v elektrickom náradí rezacie mriežky ako náradie pre rezacie stroje rezacie náradia ako časti strojov rezacie náradie pre obrábacie centrá; rezacie náradie (stroje) vyrobené spekaním materiálov na báze nitridu rezacie náradie zo spekaných karbidov rezacie nástroje ako plynom poháňané dúchavky rezacie nástroje (časti strojov); rezacie nástroje na použitie v elektricky poháňanom ručnom náradí rezacie nástroje (stroje) v podobe čelnej valcovej frézy rezacie pásy (časti strojov); rezacie razidlá pre stroje rezacie špičky (časti strojov); rezacie stroje; rezacie stroje na šablóny (iné ako na kancelárske použitie); rezacie stroje so servoriadením rezacie valce (časti strojov); rezacie vložky (časti strojov); rezacie vložky pre obrábacie stroje; rezacie vodiace zariadenia na použitie v elektrických strojoch rezačka na šablóny (stroje) iné ako na kancelárske použitie rezačky káblov (stroje); rezačky kovu (stroje); rezačky obkladačiek (elektrické); rezačky obkladačiek (stroje); rezačky (stroje); rezačky v podobe obrábacích strojov rezačky závitov (stroje); rezná lišta (časť strojov); rezné nástroje poháňané napájaním z elektrickej siete alebo baterkami rotačné brúsiace stroje rotačné frézy (časti strojov); rotačné frézy (stroje); rotačné nástroje na rezanie kovov (časti strojov); rotačné nástroje na rezanie kovov (stroje); rotačné razidlá (časti strojov); rotačné razidlá (stroje); rotačné rezacie zariadenia (stroje); rotačné stroje na strihanie papiera, okrem strojov na kancelárske účely; ručne poháňané stroje na strihanie; ručné raziace nástroje na iné ako kancelárske účely; rúr}' (nástroje na rezanie ) (stroje); rytecké stroje sekáče (strojové ); sekačky drôtu (stroje); šidlá (elektrické náradie); skartovačky (stroje) na priemyselné účely sklenárske diamanty (časti strojov); skrutkové frézy (časti strojov); skrutkové frézy (stroje); šmirgľové brúsky (stroje); štandardné násady vrtákov (časti strojov); štandardné nástavce vrtákov (stroje); štiepacie kliešte (stroje); štiepačky dreva (stroje); štikacie kliešte (stroje); stolné brúsky (stroje); strihacie lisy strihacie stroje; strihacie stroje (kovoobrábacie); strihačky (stroje); stroje na brúsenie nožov; stroje na brúsenie podláh; stroje na čelné sústruženie; stroje na dokončovanie ozubených prevodov; stroje na dokončovanie preglejok; stroje na drážkovanie; stroje na frézovanie dreva; stroje na hobľovanie dreva; stroje na lept; stroje na mletie dreva; stroje na odmasťovanie; stroje na odstraňovanie náterov; stroje na odstraňovanie ostrapkov; stroje na odstraňovanie tapiet; stroje na odvaľovacie frézovanie; stroje na orezávanie a dokončovanie ozubených súkolí; stroje na orezávanie pneumatík; stroje na orezávanie preglejky; stroje na ostrenie nožov; stroje na otryskávanie; stroje na pieskovanie; stroje na pílenie dreva; stroje na presné brúsenie; stroje na razenie vonkajších aj vnútorných závitov; stroje na rezanie kľúčov; stroje na rezanie kovu; stroje na rezanie pásových materiálov; stroje na rezanie plameňom; stroje na rezanie plazmy; stroje na rezanie rúr; stroje na rezanie skrutiek (stroje); stroje na rezanie staplového vlákna stroje na rezanie štiepky stroje na rezanie vlákien; stroje na rezanie vnútorných závitov s číselným polohovaním; stroje na rezanie závitov; stroje na rotačné orezávanie; stroje na rozbíjanie povrchu ciest; stroje na štiepkovanie dreva; stroje na strihanie drôteného pletiva; stroje na strihanie drôtov; stroje na strihanie (elektricky); stroje na strihanie (elektrické); stroje na strihanie plechu; stroje na sústruženie; stroje na tvarové brúsenie; stroje na vyrezávanie (výrobu) nástrojov; stroje na výrobu štočkov (chemigrafické); stroje na zmenšovanie veľkosti dreva; stroje na zmenšovanie veľkosti pevných materiálov; stroje na zmenšovanie veľkosti skál; stroje na zrážanie hrán; stroje pre konečnú úpravu; strojové nože; sústruhy; strojové zariadenia na rezanie sústruhy (obrábacie stroje); sústruhy (stroje); tepelné horáky (stroje); tepelné rezacie horáky (stroje); tlačiarenské lisy na hĺbkotlač; trecie stroje na prípravu povrchu častíc trysky na rezanie plameňom tvarovacie stroje (elektrické); umývacie stroje na poháre usne (hladiace stroje na ); veľké elektrické nožnice vibračné brúsne stroje vnútorné brúsne stroje; vodiace konštrukcie na rezacie nástroje (stroje); vŕtačky a vrtné zariadenia s pohonom vŕtačky (elektrické prístroje); vysokovýkonné mlecie stroje záhlbníky pre stroje zápustkové raziace stroje zárezové stroje; zariadenia na brúsenie podlahy zariadenia na cizelovanie (obrábacie stroje); zariadenia na konečnú úpravu kovov (stroje); zariadenia na odstraňovanie farieb (stroje); zariadenia na pozdĺžne rezanie plastových materiálov zariadenia na rezanie ako časti strojov zariadenia na rezanie elektrickým oblúkom zariadenia na rezanie kruhových dier (obrábacie stroje); zariadenia na rezanie vnútorných závitov (stroje); závitníky ako mechanicky ovládané nástroje závitníky (obrábacie stroje); závitorezy (stroje); závitové brúsne stroje; zliabkovač, drážkovačka (strojové náradie); zrovnávacia lata (elektricky ovládaná); bezšnúrové elektrické vŕtačky časti diamantových vrtákov pre stroje cementové vrtáky pre vŕtacie stroje centrovacie vŕtacie nástavce ako časti strojov číslicovo riadené obrábacie centrá na vŕtanie číslicovo riadené štandardné vŕtacie stroje; číslicovo riadené vŕtacie obrábacie stanice s paletizačným zariadením číslicovo riadené vŕtacie obrábacie stanice číslicovo riadené vŕtacie stroje; číslicovo riadené vŕtacie stroje so súradnicovými stolmi elektrické ručné vŕtačky elektrické vŕtačky (ručné ); elektrické vrtáky do ľadu používané pri rybolove na ľade; hroty vrtákov pre rotačné elektrické náradie; hroty vrtákov pre stroje; jednovretenové vŕtacie stroje; karbidové hroty vrtákov pre stroje; karbidové vrtné nástavce pre stroje; kľúče na uvoľňovanie vrtákov (stroje); kľúče na zabezpečenie vyvrtávačiek (stroj); korunky jadrového vrtáku korunky pre elektrické vŕtačky nástrčné výstružníky (obrábacie stroje); kovoobrábacie vŕtacie stroje nástrčné výstružníky (stroje); nástroje na zarovnávanie vrtu na použitie v strojoch nebožiec (stroje); ohýbacie kovoobrábacie stroje pneumatické vŕtačky pneumatické zbíjačky podpery pre vŕtacie stroje prenosná stojanová vŕtačka (stroj); prenosné stojany pre elektrické vŕtačky prenosné elektrické vŕtacie stroje priemyselné vŕtacie stroje na vodorovné vŕtanie priemyselné vrtáky (stroje); príklepové vŕtačky (stroje alebo časti strojov); príložníky na zarovnávanie vrtov ako stroje radiálne vŕtačky; reziace nástroje (stroje) v podobe vrtných koruniek rotačné vrtáky (stroje); rotačný vrták (časť strojov); ručné pneumatické vŕtačky samostatne poháňané vŕtacie stroje skľučovadlá pre elektrické vŕtačky špirálové vrtáky pre stroje stĺpové vŕtačky v podobe strojov stojanové vŕtačky; stojanové vŕtačky (elektrické stroje); stolové vŕtačky (stroje); stroje na ostrenie vrtákov; stroje na vŕtanie do dreva; stroje na vŕtanie dosiek plošných spojov; stroje na zarovnávanie vrtov; strojové zariadenia na vystruhovanie; valce na použitie s vŕtacími strojmi; vŕtacie hlavy (časti strojov); vŕtacie hroty pre vŕtacie stroje; vŕtacie kladivá; vŕtacie korunky (časti strojov); vŕtacie korunky na vŕtanie do skál vŕtacie náradie (obrábacie stroje); vŕtacie nástroje na použitie v strojoch vŕtacie stojany pre vŕtacie stroje vŕtacie stroje vŕtacie stroje a ich časti vŕtacie stroje (na kovoobrábanie); vŕtacie stroje používané pri obrábaní dreva vŕtacie tyče; vŕtacie zariadenia na prieskum minerálov vŕtačky; vŕtačky do kameňa (obrábacie stroje); vŕtačky do kameňa (stroje); vŕtačky (elektrické ručné ); vŕtačky na dosky s plošnými spojmi (stroje alebo obrábacie stroje) vŕtačky v podobe bezšnúrového elektrického motorového náradia vrtákové skľučovadlá (časti strojov); vrtáky do kameňa; vrtáky do kameňa (časti strojov); vrtáky do kameňa pre vŕtacie stroje vrtné nástroje (stroje) s klznými lištami výstružníky (časti strojov); výstružníky (elektrické náradie); výstružníky (náradie pre stroje); vyvrtávacie náradia ovládané strojmi zariadenia na chladenie vrtákov (časti strojov); čepele na kotúčové píly čepele pásovej píly pre stroje čepele pre elektrické píly čepele pre kotúčové píly (stroje); čepele segmentových píl pre stroje dierovky (píly) (stroje); elektrické píly na drevo (stroje); elektrické reťazové píly; elektrické ručné píly; elektricky ovládané lupienkové píly; kotúčové píly v podobe prenosného elektrického náradia; listy' píly (časti strojov); lupienkové píly lupienkové píly (stroje); oblúkové píly (stroje); obrábacie stroje na pílenie okružné píly (na obrábanie dreva); okružné píly; pásové píly; pásové píly na drevo; píliace nástroje pre píliace stroje; píliace stroje s vlastným pohonom; pílové listy na použitie v elektrických nástrojoch; pílky na kov (stroje); pílové listy pre kotúčové píly ako časti strojov pílové listy pre lupienkové píly (časti strojov); pílové reťaze píly; píly (stroje); prenosné píly rámové píly (stroje); stacionárne okružné píly (stroje); stroje na frézovanie dreva; stroje na nastavovanie pílových zubov pri drevoobrábani; stroje na nastavovanie zubov pílových listov (píle na ťažbu alebo spracovanie dreva); stroje na pílenie dreva; stroje na pílenie kovu; vodiace koľajnice píly (časti strojov); vodiace pravítka pre stolové píly atomizéry (stroje); ceľusťové drviče (stroje); číslicovo polohované univerzálne frézovacie stroje číslicovo riadené univerzálne nástrojárske frézovacie stroje dezintegrátory drviace stroje; drviace stroje na priemyselné účely drviče; drviče kameňa (stroje); drviče konzerv (stroje); frézovacie nástroje (časti strojov); frézy na opracovanie keramiky alebo kovov granulátory na prebrúsenie vtokových kanálov granulátory na recyklovanie vtokov mlynčeky (pre chemické spracovanie); mlyny (stroje); mobilné drviace stroje; nárazové drviče (stroje alebo časti strojov); nástroje na frézovanie (stroje); obloženie kladivkových mlynov obrábacie stroje na frézovanie odrazové drviče odstredivé mlyny opotrebovacie segmenty pre drviče; prebrusovacie mlyny (stroje) na výrobu plastových guľôčok; rozprašovacie stroje; rozvlákňovače; stroje na apretovanie (konečnú úpravu); stroje na drvenie ľadu; stroje na drvenie skál čeľusťového typu; stroje na lámanie skál; stroje na zmenšovanie veľkosti dreva; stroje na zmenšovanie veľkosti pevných materiálov; stroje na zmenšovanie veľkosti skál; valce do valcovacích stolíc; valce do valcovní; valce na mlyny; valcovacie stolice (na kovoobrábanie); valcovne; zariadenia na drvenie tuhých materiálov žarnovy; žarnovy (časti strojov); adjustačný lis (stroje); automatické pečiatkovacie stroje; číslicovo riadené modelovacie stroje na obchodné účely; číslicovo riadené modelovacie stroje na domáce použitie; extrudovacie tvarovacie stroje extrudovacie zariadenia; formovacie nástroje valcovaním (časti strojov); formovacie, profilovacie stroje na plasty formovacie razidlo (časť strojov); formy na kovanie; formy na kovanie kovových výrobkov (časti strojov); formy na nástroje formujúce vstrekovaním formy na použitie vo výrobe (časti strojov); formy pre formovanie plastických výrobkov (časti strojov); formy pre tlakové liatie (časti strojov); glazúrovacie valce pre kalandrovacie stroje granulovacie razidlá ako časti strojov honovacie kovoobrábacie stroje hydraulické lisy (pre kovoobrábanie); kolesá na odlievanie kovacie lisy; kovacie stroje na voľné kovanie kováčske stroje; kovové liacie formy (časti strojov); kovy (stroje na ťahanie ); lemovacie stroje; lisovacie nástroje (časti strojov); lisovacie stroje lisovacie valce (časti strojov); lisovacie valce na jačmeň; lisovacie zápustkové stroje; lisovnice na tvarovanie kovov; lisy ako stroje na priemyselné účely; lisy na hladenie; lisy na preglejky; lisy na razenie kovov; lisy na tvarovanie kovu; lisy (stroje na priemyselné účely); lisy (stroje pre priemyselné využitie); mangle; matrice na ťahanie drôtov ako časti strojov mechanické raziace náradie (časti strojov); mlyny na výrobu rúr (na kovoobrábanie); nástroje na tvarovanie valcovaním (stroje); odlievacie formy (časti strojov); odlievacie stroje odlievacie stroje na keramiku ohýbacie lisy (stroje); ohýbacie stroje (na kovoobrábanie); ohýbačky ako stroje; olejové hydraulické lisy (pre kovoobábanie); pečiatkovacie stroje; pištole na stlačený vzduch na vytláčanie tmelu pretláčacie lisy na kov pretlačovacie stroje na plasty profilovacie stroje raziace lisy (stroje); raziace stroje na lisovanie (tvarovanie) súčastí z plochých materiálov raziace stroje na vytláčanie súčiastok z plechových materiálov raziaci lis; razidlá na tvarovanie kovov raznice na tvarovanie kovov robotické kovoobrábacie lisy rotačka (stroj); rovnací stroj na karosérie stolné lisy (stroje); stroj na spekanie (pre chemické spracovanie); stroje na extrudovanie; stroje na formovanie drôtov; stroje na formovanie plastov vstrekovaním; stroje na formovanie pokladaním na formy; stroje na formovanie skosených hrán; stroje na formovanie umelej hmoty vstrekovaním; stroje na formovanie vstrekovaním plastov; stroje na indukčné ohýbanie potrubí; stroje na kontinuitné liatie; stroje na kovanie; stroje na lisovanie pneumatík; stroje na odvíjanie plechov; stroje na ohýbanie plechov; stroje na ohýbanie rúr; stroje na plynulé odlievanie kovov; stroje na plynulé vzostupné odlievanie; stroje na prenos; stroje na pretláčanie; stroje na pretláčanie drôtov; stroje na ťahanie drôtu; stroje na tvarovanie balíčkov; stroje na tvarovanie dosiek s plošnými obvodmi; stroje na tvarovanie drevákov v japonskom štýle (geta); stroje na tvarovanie gumy; stroje na tvarovanie kovov; stroje na tvarovanie kovu; stroje na tvarovanie valcov; stroje na tvarovanie vreciek; stroje na výrobu drôtov; stroje na výrobu papierových škatúľ; stroje na výrobu výliskov pod tlakom; stroje na vyrovnávanie plechov; stroje na zápustkové kovanie; tvárniace lisovacie stroje; tvárniace lisy; tvarovacie stroje; tvarovacie stroje spôsobom vstrekovania, rozťahovania a fúkania ubíjacie stroje na použitie pri príprave hydraulických hadíc ubíjacie stroje na použitie pri montáži hydraulických hadíc ubíjacie stroje používané pri príprave hadicových montážnych prvkov ubíjacie stroje používané pri montáži hadíc valce na kalandrovanie (stroje); valcovačky na valcovanie kovov vodorovná obrážačka (na kovoobrábanie); vstrekovače pre stroje; vstrekovacie formovacie stroje; vstrekovacie formy; vstrekovacie lisy; zápustky na tvarovanie kovov; zariadenia na kontinuálne odlievanie; zariadenia na pretláčanie horúcich kovov; zlievarenské stroje na roztavený kov; automatické skrutkovacie stroje s viacerými vretenami; elektrické multifunkčné ručné skrutkovače; elektrické nastaviteľné skrutkovače; elektrické nastreľovacie pištole; elektrické nástroje na zaskrutkovanie; elektrické rapkáčové kľúče; elektrické skrutkovače; elektrické zošívačky; elektrické zošívačky na iné ako kancelárske účely elektricky poháňané klincovacie pištole elektricky poháňané kľúče na matice elektricky poháňané nitovacie pištole hoblíky ako časti drevoobrábacích strojov hroty skrutkovačov do strojov hydraulické kľúče na použitie vo vrtných súpravách ihlová pištoľ (stroj); imbusové kľúče (stroje); kliešťové kľúče (stroje); klincovacie stroje; lepiace stroje maticové štiepačky (stroje); miniatúrne elektrické skrutkovače momentové kľúče ako stroje momentové kľúče (stroje); motorové skrutkovače; náplne so spinkami do priemyselných zošívačiek nástavce pre elektrické skrutkovače nástrčkové kľúče; nástroje na lemovanie (stroje alebo časti strojov); nástroje na spájkovanie nástroje na zaskrutkovanie (stroje); nitovacie kladivá (elektricky poháňané náradie); nitovacie pištole nitovacie stroje nito vačky; nitovačky (elektrické náradie); obrubovacie stroje parné nitovacie stroje plynové spájkovačky pneumatické klincovacie pištole pneumatické račňové kľúče pneumatické skrutkovače poloautomatické stroje na lepenie obalov presné elektrické skrutkovače rotačné indexovacie stroje skrutkovače na matice (stroje); skrutkovače, pneumatické; skrutkovacie stroje s vlastným pohonom; spájacie stroje; spájkovačky; spojovacie stroje; stroje na lepenie preglejok; stroje na opáskovanie (viazanie) na iné ako kancelárske účely stroje na prelamovanie stroje na spájanie preglejok stroje na spojovanie; stroje na vkladanie upevňovacích zariadení stroje na zošívanie drôtom stroje na zošívanie svorkami; stroje, nástroje a zariadenia na upevňovanie a spájanie strojové zariadenia na spájanie hadíc termoviazače (iné ako na kancelárske účely); upínacie stroje na vkladanie upínacích prvkov do komponentov vratidlá na závitníky (stroje); vratidlá (stroje); zakladacie kľúče na matice (stroje); zošívacie stroje (iné ako na chirurgické alebo papierenské použitie) zakladacie kľúče (stroje); zošívačky (na iné ako chirurgické alebo na použitie v papiernictve) zošívačky (stroje); zváracie a spájkovacie zariadenia; autogénne spájkovacie stroje; autogénne zváracie stroje; elektrické oblúkové horáky; elektrické oblúkové zváračky; elektrické rúrkové zváracie elektródy; elektrické spájkovacie prístroje; elektrické spájkovačky; elektrické stroje na zváranie radiátorov; elektrické zváracie horáky; elektrický oblúk (zariadenia na zváranie ); elektricky ohrievané spájkovačky elektródy do zváracích strojov elektrofúzne zváracie prístroje horáky ako časti plynových zváracích zariadení horáky ako časti plynových rezacích zariadení; jednostĺpcové zváracie lisy kovové tyče na zváranie plynom laserové zváracie stroje laserové zváracie zariadenia mechanické lisy (kovoobrábacie); natavovacie spájkovačky odporové zváracie stroje (elektrické); oxyacetylénové zváracie prístroje oxyacetylénové zváracie stroje plazmové zváracie stroje plynová spájkovačka plynové zváracie horáky plynové zváracie lampy plynové zváracie prístroje plynové zváracie stroje; priemyselné spájkovacie stroje (poháňané plynom); prístroje na zváranie elektrickým oblúkom (elektrické stroje); regulátory pre zváracie stroje; robotické elektrické zváracie zariadenia; robotické elektrické zváracie stroje; roboty na zváranie; spájkovacie lampy; stroje na bodové zváranie; stroje na plynové zváranie drôtov na tupo; stroje na ultrazvukové zváranie; stroje na zváranie drôtov; stroje na zváranie elektrickým oblúkom; stroje na zváranie kovov (plynové); stroje na zváranie kovov (elektrické); stroje na zváranie plastov strojové plazmové oblúkové horáky teplovzdušné zváracie stroje ultrazvukové zváracie hlavy vysokofrekvenčné zváracie stroje zariadenia na elektrické zváranie zariadenia na zváranie plynom zváracie horáky zváracie stroje; zváracie stroje na zváranie plastových materiálov zváracie stroje pre termoplastové potrubia zváracie stroje s tepelným stykom zváracie stroje s tepelným impulzom zváracie zariadenia pre oblasť šperkárstva zváračky (elektrické ) ako stroje zváračky (elektrické ) (stroje); zváračské prístroje (elektrické ); zváračské prístroje (plynové ); zváračské zariadenia (elektrické ); zváranie elektrickým oblúkom (zariadenia na ); zváranie (zariadenia na elektrické ); centrifúgy, odstredivky (stroje); čistiace stroje na cyklónové chladiace zmesi cyklónové oddeľovače cyklónové odlučovače; cyklóny na zber častíc pri brúsiacich operáciách dekantačné odstredivky obsahujúce skrutkovité dopravníky dierkované preosievacie dosky ako časti strojov na triedenie materiálov dierované bubny ako časti strojov na triedenie materiálov dierované platne ako časti strojov na triedenie materiálov dierované siete ako časti strojov na triedenie materiálov dozéry (stroje); extrahovacie stroje využívajúce rozpúšťadlá; filtračné stroje na použitie pri manipulácii s odpadovou vodou; filtračné stroje pre chemické spracovanie; filtre (elektrické); filtre pre stroje filtrovacie stroje; hydrocyklóny; kalolisy; kalolisy na použitie pri chemickom spracovaní oddeľovače kvapalín oddeľovacie valce (časti strojov); oddeľovacie valce (stroje); odlučovač oleja; odlučovače na odlučovanie pevných častíc z kvapalín odlučovače oleja parou odlučovače oleja (stroje); odlučovače prachu; odlučovače vody (separátory) (stroje); odlučovacie kohútiky odstopkovanie (stroje na ); odstredivé bubny; odstredivé oddeľovače pre priemyselné účely; odstredivé oddeľovacie stroje na priemyselné účely; odstredivky; odstredivky olejov; odstredivý separátor; odstred’ovacie stroje; olejové filtre; parné olejové separátory; prenosné filtrovacie jednotky (stroje); preosievacie stroje; preosievacie zariadenia; preosievačky; priemyselné centrifúgy; priemyselné odstredivé dekantačné stroje; priemyselné odstredivé sušiace stroje; reverzibilný prietokový filter (časť strojov); separátory, odlučovače; separátory pre kvapalné roztoky; separátory rudy (stroje); siete na triedenie rudy (časť strojov); sitá na škvaru (stroje); sitá (stroje alebo ich časti); skimery (stroje); skrutkové separátory; špirálové odvodňovacie jednotky (stroje); stroje na extrahovanie; stroje na filtrovanie; stroje na oddeľovanie kukurice; stroje na oddeľovanie kvapalín; stroje na oddeľovanie recyklovateľných materiálov; stroje na oddeľovanie zrna; stroje na preosievanie farieb; stroje na preosievanie pôdy; stroje na triedenie; stroje na triedenie piesku; stroje na triedenie pôdy; supravodivé magnetické separátory; triediace stroje; triediace stroje (na chemické spracovanie); triediace stroje (pre chemické spracovanie); triedič na triedenie skál (časť strojov); triedič na triedenie štrku (časť strojov); triediče na oddeľovanie štrku (časti strojov); triediče na triedenie rudy (časti strojov); triediče obilia; triediče ťažkých médií (stroje); vibračné oddeľovače (stroje); vibračné sieťové triedičky (stroje); vložky do filtračných zariadení vzduchové filtre na mechanické účely zariadenia na oddeľovanie kondenzátu zariadenia na preosievanie zeminy (stroje); zariadenia na presievanie kameňa (stroje); asfaltovacie stroje automatické iaminátory automatické laminovacie stroje; automatické rozprašovače na elektrostatické nanášanie farieb elektrostatické stroje na nanášanie povrchových vrstiev galvanizovanie (stroje na ); laminátory čiarových kódov laminovacie stroje (na kancelárske účely); maliarske stroje; maliarske stroje obsahujúce striekacie pištole odmastňovacie zariadenia (stroje); odmasťovacie stroje pištole na katódové rozprašovanie pištole na striekanie práškových náterov podpery pre sprejové pištole na maľovanie pokovovanie (stroje na ); priemyselné odmasťovacie stroje prístroje na striekanie farieb striekacie pištole; striekacie pištole na nanášanie náterov striekacie pištole (stroje); stroje na nanášanie laminy na iné ako kancelárske účely; striekacie stroje na výmurovku pecí; stroje na nanášanie papiera; stroje na poťahovanie bóraxom; stroje na rozstrekovanie plazmy; stroje na úpravu ľadovej plochy; valce na použitie pri výrobe farbív; zariadenia na poniklovanie; drviace stroje pre záchody; drviče a stlačovače odpadu (elektrické jednotky na likvidáciu odpadu) drviče odpadu drviče odpadu (stroje); drviče odpadu (stroje); elektrické čistiace zariadenia do domácnosti; elektrické drviče a lisy na odpad (elektrické jednotky na likvidáciu odpadu) elektrické stroje na likvidáciu odpadu kompostovacie stroje kompresory na odpadky; kompresory (zhutňovače) do vozidiel na zber odpadu kompresory (zhutňovače) pre kontajnery na zber odpadu konvertory odpadu (stroje); lisy na paketovanie odpadu (stroje); lisy na odpadky lisy na vrecia (stroje); odpadové dopravníky paketovacie lisy na priemyselné použitie priemyselné stroje na lisovanie odpadu recyklačné drviace jednotky (stroje); rozprašovače odpadových vôd; skartovače (stroje) s výnimkou na kancelárske využitie; skartovacie stroje na kartón; skartovačky (stroje) na priemyselné účely; stieracie zariadenia (stroje) na ostraňovanie kalov; stroje na drevenie záhradkárskeho odpadu; stroje na drvenie odpadu; stroje na drvenie šrotu; stroje na extrahovanie odpadu; stroje na likvidáciu odpadu na použitie v domácnosti; stroje na likvidáciu potravinových odpadov; stroje na likvidáciu tekutého odpadu; stroje na lisovanie odpadu; stroje na odstraňovanie odpadu; stroje na prepravu odpadových materiálov; stroje na recyklovanie; stroje na rezanie odpadu; stroje na separovanie odpadu; stroje na skartovanie papiera; stroje na spracovanie kanalizačného odpadu; stroje na triedenie odpadu; strojové náradie na odstraňovanie odpadových materiálov vákuové drviče na odpratávanie odpadu zariadenia a stroje na lisovanie odpadov zariadenia na obnovenie šrotu (stroje); zariadenia na skartovanie papiera; zariadenia na skartovanie papiera, na iné ako kancelárske účely zariadenia na zhutňovanie odpadu (stroje); aplikátory štítkov (na iné ako kancelárske účely); atramentové tlačiarne etiketovacie stroje farbiace prístroje pre štočky farbiace zariadenia tlačiarenských strojov flexografické tlačiarenské dosky gumotlačové tlačiarenské stroje hlavy atramentových tlačiarní hlbkotlačové stroje kníhtlačiarenské stroje; kníhviazačské zariadenia a stroje na priemyselné účely kontaktné tlačiarenské stroje; lisovacie stroje pre tlačené materiály vo forme hárkov litografické tlačiarenské platne používané v tlačiarenských strojoch litografické tlačiarenské platne matrice (polygrafické ); miešače na atrament; mozaikové tlačiarenské hlavice na mechanické tlačiarenské stroje (iné ako na kancelárske účely); nosné listy pre gumotlačové tlačiarenské platne; ofsetové tlačiarenské stroje; ofsetové tlačiarne; orezávače tlače (časti strojov); orezávače tlače (stroje); perá na 3d tlač písmolejárske stroje; polohovacie stroje pre dráhu vlákna (siete); polygrafické stroje; posúvače papiera (tlačiarenské ); priemyselné tlačiarenské stroje príklopy (časti tlačiarenských lisov); prístroje na výrobu štítkov (na iné ako kancelárske účely); raziace stroje na iné ako kancelárske účely razidlá (stroje); rezacie stroje na papier; rotačné tlačiarenské stroje s podávaním rotačného papiera rotačné tlačiarenské stroje s podávačom listov rotačné tlačiarenské stroje (iné ako pre kancelárske účely); rotačné tlačiarske stroje; šablóny používané s rezacími strojmi na šablóny (s výnimkou na kancelárske účely); sádzacie stroje; sádzacie stroje na sádzanie fotosadzbou sádzacie stroje (tlačiarstvo); schránky na štočky; siete na potlač textilných materiálov (časti strojov); sieťotlačové stroje sieťotlačové zariadenia (stroje); sieťové stabilizátory (stroje); stereotypové stroje (tlačiarne); štítkovacie stroje (okrem strojov na kancelárske účely); stroje na dokončovanie tlače; stroje na lepenie chrbtov kníh, iné ako na kancelárske účely; stroje na manipulovanie so sieťam; stroje na prenos obrazov (tlačiarenské); stroje na prenos suchého atramentu; stroje na razenú tlač; stroje na strihanie sietí; stroje na tlač na kovové fólie; stroje na tlač textilných materiálov; stroje na tlačenie litografií; stroje na tlačenie tlakovou doskou; stroje na väzbu (kníh); stroje na viazanie chrbtov kníh na iné ako kancelárske účely; stroje na viazanie kníh; stroje na viazanie kníh (priemyselné); stroje na výrobu tlačových platní; stroje pre špirálovú väzbu na priemyselné účely; tlačiarenské dosky; tlačiarenské lisy pre keramické materiály tlačiarenské masky (časti strojov); tlačiarenské platne (nie citlivé); tlačiarenské rámy (časti strojov); tlačiarenské stroje; tlačiarenské stroje na bankovky; tlačiarenské stroje na elektrické duplikačné procesy; tlačiarenské stroje na hĺbkotlač; tlačiarenské stroje (na iné ako kancelárske účely); tlačiarenské stroje na potlač spodných vrstiev výrobkov tlačiarenské stroje na reprodukovanie obrazov tlačiarenské stroje (na textil); tlačiarenské stroje na tlačenie na štítky tlačiarenské stroje na tlačenie na plech tlačiarenské stroje na tlač z plochy tlačiarenské stroje pre elektronické duplikačné procesy tlačiarenské stroje pre keramiku tlačiarenské stroje pre potlač obalov tlačiarenské stroje pre tlač za horúca tlačiarenské stroje pre úverové dokumenty tlačiarenské valce; tlačiarenské valce ako časti tlačiarenských strojov tlačiarenské valce (časti tlačiarenských strojov); tlačiarenské valce do tlačiarenských strojov tlačiarne čiarového kódu (stroje); triediace stroje na priemyselné účely typografické lisy typografické stroje uderové tlačiarne (stroje); upínacie tyče na použitie v tlačiarenských lisoch; valce do tlačiarenských strojov; valce pre rotačné tlačiarenské stroje; valce (tlačiarenské ) pre tlačiarenské stroje; zakladacie stroje na priemyselné účely; zariadenia na potlač etikiet; zariadenia na rozdeľovanie tkaniny (stroje); zariadenia na tlačenie štítkov s výnimkou tých na kancelárske účely znášacie stroje; zvlhčovacie zariadenia pre ofsetové tlačiarenské lisy; bubny do vyšívacích strojov; cievky do šijacích strojov; elektrické šijacie stroje; kopytá (obuvnícke ) (časti strojov); látacie stroje; pedálové pohony šijacích strojov šijacie roboty šijacie stroje; šijacie stroje na použitie v domácnostiach; šijacie stroje pre priemysel; stroje na natáčanie vretena; stroje na obšívanie gombíkových dierok; stroje na výrobu obuvi; stroje na vyšívanie; strojové kopytá na výrobu topánok; zariadenia na čítanie pások pre vyšívacie stroje; zošívacie stroje; koža (stroje na spracovanie ); mechanické ručné krimpovacie kliešte medziriadkové kultivátory miesenie (stroje na ); papierenské stroje spriadacie stroje; počesávacie stroje na úpravu textilu; stroje na činenie koží; stroje na miazdrenie; stroje na mletie papiera; stroje na povrchovú úpravu kože; stroje na spracovanie plastov; stroje na spracovanie surového hodvábu; stroje na výrobu dýh; stroje na výrobu hnojív; stroje na výrobu kovov; stroje na výrobu papiera; stroje na výrobu suchého ľadu; stroje na výrobu textilu; stroje na výrobu umelého dymu; stroje na vytváranie umelej hmly; stroje pre papierenský priemysel; tabak (stroje na spracovanie ); valce na miešanie gumy (časti strojov) zariadenia pre výrobu papiera kovoobrábacie stroje hroty' nástrojov na kovoobrábacie stroje obrábacie stroje na spracovávanie kovov oceliarstvo (konvertory pre ); striasacie stroje pudlovacie stroje stroje na obrábanie kovov stroje na spracovanie kovu stroje na spracovanie kovov zlievarenské stroje automatické krosná bezčlnkové krosná česacie stroje cievky tkáčskych stavov čipky (stroje na výrobu ); dopriadacie rámy ako textilné stroje dopriadacie stroje elektrické krosná elektrické pletacie stroje elektrické šľahače (stroje); elektrické všívacie nástroje hrebene ako časti strojov kolovraty kolovraty (stroje); krabovacie stroje; mykací povlak (časti mykacích strojov); mykacie stroje niteľnice; niteľnice tkáčskych strojov pásy pre zmršťovacie baliace stroje pletacie cievky (časti strojov); pletacie stavy pletacie stroje; pletacie stroje s plochým dnom pletiarske krosná plisovacie stroje pištiace stroje; prešívacie stroje používané pri výrobe čalúnenia prešívacie stroje používané pri výrobe matracov prevodové mechanizmy pletacích strojov ratinovacie stroje rotačné lisy |na textílie); ručné krosná sane pletacích strojov; skrine na pletacie stroje, upravené na používanie spolu s domácimi pletacími strojmi šľahače ako elektrické spotrebiče; spriadacie skrinky pre spriadacie stroje s otvoreným rotorom striekacie vlhčiace stroje (na úpravu textilu); stroje na dekatovanie za mokra; stroje na farbenie textilu; stroje na kalandrovanie textílií; stroje na mykanie plsti; stroje na napínanie vlákna; stroje na odmasťovanie; stroje na pranie textilu (na priemyselné účely); stroje na prípravu priadze na pradenie; stroje na strihanie látky; stroje na sušenie a napínanie textilu; stroje na točenie vlákna; stroje na trepanie textilu; stroje na trepanie vlákien; stroje na útkovú priadzu; stroje na vkladanie flitrov; stroje na vrúbkovanie plsti; stroje na výrobu čipiek; stroje pre textilný priemysel; textilné stroje; textilné stroje mykacieho typu textilné stroje na splietanie osnovy textilné stroje na vyrovnávanie osnovy tkáčske stavy; vyrovnávače osnovy (stroje); zakárové ovládače zakárové tkáčske stroje zakárovo ovládané pletacie stroje zariadenia na prípravu pilierov (stroje); zariadenia na zdvíhanie pilierov (stroje); lisovacie látky pre stroje na výrobu papiera lisy na papier (stroje), na iné ako kancelárske účely nátokové skrine ako časti strojov na výrobu papiera rezacie stroje na šablóny (iné ako na kancelárske použitie); rezačka na šablóny (stroje) iné ako na kancelárske použitie; rotačné stroje na strihanie papiera, okrem strojov na kancelárske účely; stroje na kalandrovanie papiera; stroje na navíjanie papiera; stroje na spracovanie buničiny; stroje na výrobu kartónu; stroje na výrobu vlnitej lepenky; triedič používaný v celulózopapierenskom priemysle (časť strojov); triedič používaný v papierenskom priemysle (časť strojov); zariadenia na rafinovanie buničiny čerpadlá pre potravinársky priemysel (stroje); čerpadlá (stroje) pre nápojový priemysel cestoviny (stroje na výrobu ); čistiace (leštiace) stroje na ryžu alebo jačmeň; drviče (elektrické ) pre domácnosť; elektrické deličky cesta; elektrické drviče ľadu; elektrické krájače mäsa na kuchynské účely; elektrické krájače na pizzu; elektrické krájače potravín; elektrické krájacie stroje pre veľkoobjemové spracovanie potravín; elektrické kuchynské krájacie stroje; elektrické kuchynské lisy na ovocie; elektrické kuchynské nástroje; elektrické kuchynské nože; elektrické kuchynské roboty; elektrické kuchynské stroje a roboty; elektrické kuchynské stroje na krájanie potravín; elektrické kuchynské stroje na miesenie; elektrické kuchynské stroje na prípravu jedla (okrem varenia); elektrické lisy na ovocie pre domácnosť; elektrické lisy (odšťavovače) na ovocie a zeleninu; elektrické mixéry; elektrické mixéry do domácnosti; elektrické mixéry na miešanie jedla; elektrické mixéry na potraviny; elektrické mlynčeky na kávu; elektrické mlynčeky na korenie; elektrické mlynčeky na mäso; elektrické mlynčeky na použitie v domácnosti; elektrické mlynčeky na potraviny; elektrické mlynčeky na prípravu potravín; elektrické mlynčeky na priemyselné účely; elektrické mlynčeky na soľ; elektrické mlynčeky pre domácnosť; elektrické nože na chlieb; elektrické odšťavovače; elektrické peniče kávy; elektrické potravinové mixéry; elektrické prístroje na prípravu džúsov; elektrické prístroje na spracovanie potravín pre domácnosť; elektrické rezacie (porciovacie) nože; elektrické ručné nástroje pre grilovanie; elektrické škrabky na ovocie; elektrické škrabky na zeleninu; elektrické šľahače; elektrické šľahače vajec; elektrické speňovače mlieka; elektrické stolové a ponorné mixéry do domácnosti; elektrické strojčeky na mäso na priemyselné účely; elektrické stroje na extrahovanie pomarančovej šťavy; elektrické stroje na krájanie a sekanie potravín; elektrické stroje na odšťavovanie pomarančov; elektrické stroje na roztláčanie zemiakov; elektrické stroje na výrobu cestovín na domáce použitie; elektrické strúhadlá; elektrické zariadenia na spracovanie jedla pre bábätká; elektrické zariadenia na prípravu potravín; elektrické zariadenia na plnenie klobás; elektrickomechanické stroje na prípravu jedla; elektrický drvič ovocia; elektrický mäsiarsky nôž; elektrický miesič cesta; elektricky poháňané kávové mlynčeky; elektricky poháňané mäsové mlynčeky; elektrický stroj na stláčanie ovocia; elektrický vyguľovač cesta; elektromechanické stroje na prípravu nápojov; kávové mlynčeky s výnimkou ručných; klobásy (stroje na výrobu salám, párkov a ); krájače chleba (stroje); krájače na chlieb (stroje); krájače na zeleninu (stroje); krájače syra (stroje); kuchynské elektrické spotrebiče na sekanie, miešanie a tlačenie kuchynské mixéry, elektrické kuchynské mlynčeky, elektrické kuchynské nástroje (elektrické náradie); kuchynské stroje používané na výrobu šľahačky (elektrické) lisy na cesnak (elektrické); lisy na hrozno lisy na hrozno (stroje); lisy na ovocie a hrozno; lisy na ovocie (elektrické ) pre domácnosť; lúpacie elektrické stroje na použitie pri príprave jedál; maselnice (stroje) na výrobu masla mäsiarske píly (stroje); maslo (stroje na výrobu ); mixéry (kuchynské stroje); mixéry potravín (elektrické); mliekarské stroje; mlynčeky, elektrické, na potraviny na komerčné účely mlynčeky, elektrické, na potraviny na priemyselné účely mlynčeky na kávu, okrem ručných mlynčeky na korenie okrem ručných mlynčeky na korenie s výnimkou ručných mlynčeky na mäso (elektrické stroje) pre domácnosti mlynčeky pre domácnosť s výnimkou ručných mlyny obilia (stroje); nástroje na odstraňovanie jadier zeleniny (stroje); nože na zeleninu (elektrické); obilné mlyny (stroje); odsávačky ako časti dojacích strojov odsávačky dojacích strojov odšťavovače; odšťavovače ovocia (elektrické); odšťavovacie prístroje odstredivky mlieka (stroje); odstredivky na šalát (stroje); odstredivky na smotanu alebo mlieko pivné čerpadlá; pivo (zariadenia na točenie ) pod tlakom pivové pumpy potravinárske procesory; pokrmy (elektromechanické stroje na prípravu ); priemyselné stroje pre krájanie potravín priemyselné mixéry na potraviny (stroje); prístroje na sýtenie nápojov prístroje na sýtenie vody; rezačky mäsa (elektrické stroje) pre domáce použitie rezačky mäsa (elektrické stroje); rezačky na cestoviny (stroje); roboty (elektrické kuchynské ); ručné mixéry a šľahače do domácnosti (elektrické); saturátory; sekáče na mäso (stroje); sekacie stroje škrabky (elektrické stroje); škrabky na zeleninu (stroje); škrabky na zemiaky (elektrické stroje); sitká na šalát (elektrické kuchynské stroje); šľahače (elektrické ); šľahače (elektrické ) pre domácnosť; spracovacie stroje na použitie v potravinárskom priemysle; stroje a zariadenia na spracovanie a prípravu jedál a nápojov; stroje na aplikovanie čokolády do stredu čokoládových bonbónov; stroje na balenie zmrzliny; stroje na filtrovanie mlieka; stroje na extrahovanie kávy; stroje na homogenizáciu mlieka; stroje na krájanie mäsových výrobkov na plátky; stroje na krájanie potravín na komerčné použitie; stroje na krájanie vajec; stroje na krájanie zeleniny; stroje na leštenie jačmeňa; stroje na leštenie ryže; stroje na lúpanie potravín na komerčné použitie; stroje na lúpanie zeleniny; stroje na máčanie orechov v čokoláde; stroje na miešanie potravín; stroje na miesenie; stroje na mletie mäsa (elektrické stroje); stroje na mletie mäsa (elektrické stroje) pre domácnosť; stroje na mútenie masla; stroje na odrezávanie koreňov; stroje na odstreďovanie mlieka; stroje na prácu s hmotou; stroje na prípravu jedla (priemyselné); stroje na prípravu nápojov (priemyselné); stroje na prípravu pomarančovej šťavy (elektrické); stroje na prípravu potravín (priemyselné); stroje na sekanie potravín na komerčné použitie; stroje na spracovanie čaju; stroje na spracovanie mäsa; stroje na spracovanie obilnín; stroje na triedenie čajových lístkov; stroje na tvarovanie chleba; stroje na umývanie potravín (elektrické); stroje na umývanie zeleniny; stroje na výrobu cestovín; stroje na výrobu cukroviniek; stroje na výrobu cukru; stroje na výrobu kondenzovaného mlieka; stroje na výrobu minerálnej vody; stroje na výrobu nápojov; stroje na výrobu pasty miso; stroje na vý'robu rezancov; stroje na výrobu rybacej pasty; stroje na výrobu sójovej omáčky; stroje na výrobu sušeného mlieka; stroje na výrobu sušienok; stroje na výrobu syra; stroje na výrobu sýtených nápojov (elektrické |; stroje na výrobu sýtených nápojov; stroje na vytváranie vločiek zo sušeného rybieho mäsa (stroje na výrobu kezuribuši) stroje používané pri výrobe zmrzliny (priemyselné); strúhacie stroje na domáce použitie strúhacie stroje na zeleninu triedička zemiakov (stroj); triedičky zemiakov (stroje); valce na použitie pri výrobe čokolády varenie piva (stroje na ); vylúhovacie stroje; zariadenia na spracovanie jedlých chalúh zariadenia na točenie piva pod tlakom zariadenia pre spracovanie potravín adaptéry na hroty' nástrojov (časti strojov); adaptéry na rúry (časti strojov); adaptéry pre obrábacie stroje alternátory do pozemných vozidiel antifrikačné podklady pre stroje antivibračné držiaky pre stroje; automaticky ovládané ventily prostredníctvom pneumatického ovládania automaticky ovládané ventily pomocou hydrauliky benzínové motory, nie pre pozemné vozidlá bezpečnostné spojky na stroje; bezpečnostné spriahadlá (iné ako pre pozemné vozidlá); bezpečnostné ventily (časti strojov); blato (zachytávače a zberače ) (stroje); bloky automobilových motorov brzdové bloky' pre stroje bloky valcov (časti strojov); brzdové čeľuste pre stroje brzdové komponenty do strojov brzdové motory brzdové obloženia pre stroje; brzdové obloženia s výnimkou brzdových obložení vozidiel brzdové prstence pre vodorovné valce brzdové segmenty' pre stroje; brzdové segmenty s výnimkou brzdových segmentov pre vozidlá; brzdové zariadenia s abs pre stroje; brzdy pre priemyselné stroje; bubnové filtre; brzdy pre stroje; časti piestov; časti prevodov strojov s výnimkou pre pozemné vozidlá; časti prevodovkových mechanizmov, okrem častí pre pozemné vozidlá; časti prevodových súkolí, ktoré nie sú určené pre pozemné vozidlá; časti strojových bŕzd vy robených z materiálov s trecími vlastnosťami; časti zariadení na vstrekovanie paliva pre motory pozemných vozidiel a plavidiel; čelné ozubené kolesá (časti strojov); čeľusťové typy hriadeľových spriahadiel s výnimkou spriahadiel pre pozemné vozidlá čerpadlá (časti strojov, motorov a hnacích strojov); čerpadlá pre motory pozemných vozidiel chladiče motorov chladiče motorov a hnacích strojov chladiče pre motory chladiče vozidiel; chrániče proti postriekaniu (časti strojov); chrániče zabraňujúce postriekaniu strojov cievkový adaptér (časť priemyselných strojov); cievky (ako časti strojov); cievky (vnútorné časti spaľovacieho motora); čističe vzduchu (filtre vzduchu) pre motory; článkové reťaze na pohonné účely (okrem reťazí pre pozemné vozidlá); člnky (časti strojov); člny (motory na ); dávkovače (časti strojov); dávkovacie ventily ako časti strojov dávkovacie ventily (časti strojov); deflektory (časti strojov, pohonov a motorov); deliaci prístroj na obrobky (časť stroja); dieselové motory pre stroje; dieselové motory pre vzdušné dopravné prostriedky dieselové motory (s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá); diferenciálne ozubené mechanizmy pre vzdušné dopravné prostriedky; diferenciálové prevodové mechanizmy pre stroje; diferenciálové prevody pre stroje; diferenciálové prevody pre plavidlá; diferenciálové prevody pre vzdušné dopravné prostriedky; diferenciály pre námorné plavidlá; diferenciály pre plavidlá; difuzérové čističky; digitálne elektrohydraulické dávkovacie ventily diskové triediče (časti strojov); drôtené kefy (časti strojov); drôtené kefy pre stroje držiaky matríc pre stroje; držiaky náradia pre kovoobrábacie stroje (časti strojov); držiaky nástrojov (ako časti strojov); držiaky pre obrábacie stroje držiaky prievlakov na použitie v strojoch držiaky razníc pre stroje držiaky zápustiek pre stroje dúchadlá (časti strojov); dvíhacie kliešte (časti strojov); elektrické alternátory ako pohonné jednotky elektrické alternátory pre stroje elektrické alternátory pre plavidlá elektrické alternátory pre pozemné vozidlá elektrické brúsne kotúče elektrické brzdy pre stroje elektrické generátory pre vozidlá elektrické hnacie motory pre stroje elektrické kefy ako častí strojov; elektrické motory (nie pre pozemné dopravné prostriedky); elektrické motory pre stroje s digitálnym ovládačom servopohonu elektrické motory pre stroje elektrické motory pre výťahy; elektrické motory s prevodmi (nie pre pozemné vozidlá); elektrické motory s výnimkou elektrických motorov pre pozemné vozidlá; elektrické motory s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá; elektrické pohonné mechanizmy pre plavidlá; elektrické pohonné prvky pre výťahy; elektrické pohonné zariadenia pre obrábacie stroje; elektrické pohony pre stroje; elektrické propulzné mechanizmy pre stroje; elektrické štartéry na motory; elektrické rotačné konvertory; elektrické zapaľovacie cievky; elektrické zapaľovacie prístroje (iné ako na zapaľovanie na diaľku) elektrické zapaľovacie zariadenia pre spaľovacie motory elektrické zdroje (generátory); elektricky poháňané ventily elektromotory; elektromotory a ich časti, nie pre pozemné vozidlá; elektromotory okrem elektromotorov pre pohon pozemných vozidiel; elektromotory pre dvere; elektromotory pre vykurovacie systémy; elektromotory, s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá; elektronické ovládače pre motory; elektronické ovládače servomotorov; elektronické štartéry pre motory; elektronické zapaľovanie pre vozidlá; evolventné drážkované hriadele (časti strojov); exhaustory ako sacie ventilátory expanzné komory' pre výfuky expanzné nádoby (časti chladičov vozidiel); expanzné nádoby (časti strojov); filtre ako časti strojov; filtre (časti strojov alebo motorov); filtre (časti motorov); filtre na čistenie chladeného vzduchu pre motory filtre na horúce plyny na použitie v spaľovacích motoroch filtre pre motory filtre pre plyny (stroje); filtre pre spaľovacie motory forsáž pre motory plavidiel; forsáž pre motory vzdušných dopravných prostriedkov; generátorové agregáty na použitie s motorom; guľôčkové ložiská; guľôčkové ložiská na skejtbordy; guľôčkové ložiská pre inline kolieskové korčule; guľôčkové ložiská pre kolieskové korčule; guľôčkové ložiská pre motory; guľôčkové skrutky; guľové kĺby odpruženia (časti strojov); guľové krúžky pre obrábacie stroje guľové ventily ako časti strojov gumové razidlá (časti strojov); fladovité vrtáky na použitie v elektrickom náradí fllavice na priečne sústruženie; hlavice na rýchlostné páky s výnimkou tých pre pozemné vozidlá hlavicové nástavce pre elektrické nástroje hlavy valcov do motorov; hlavy valcov vyrobené ako odliatky z ľahkej zliatiny (časti strojov) flnacie hriadele hnacie mechanizmy; hnacie mechanizmy pre dvere výťahových kabín hnacie mechanizmy pre obrábacie stroje hnacie motory s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá hnacie motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel hnacie remene, iné ako pre pozemné vozidlá; hnacie remene na prenos pohybu do pozemných vozidiel; hnacie remene okrem hnacích remeňov pre pozemné vozidlá; hnacie remene pre plavidlá; hnacie remene pre pohon lietadiel; hnacie remene strojov; hnacie remenice; hnacie remenice pre remene na prenos hnacej sily poľnohospodárskych strojov hnacie remenice pre remene na prenos hnacej sily priemyselných strojov hnacie reťaze na stroje hnacie reťaze pre lietadlá hnacie reťaze pre stroje; hnacie reťaze s výnimkou reťazí do pozemných vozidiel; hnacie rozvodné remene pre priemyselné stroje; hnacie stroje pre aerostaty; hnacie tyče na pohony; hnacie ústrojenstvo pre námorné plavidlá; hobľovacie nástroje (časti strojov); hriadeľ turbíny (časť strojov); hriadele do strojov hriadele pre ložiskové puzdrá hriadele pre obrábacie stroje hriadele pre stroje hriadele strojov hriadele (súčasti strojov); hriadeľové ložiská pre vákuové čerpadlá; hriadeľové prevodové zariadenia (iné ako pre pozemné vozidlá); hriadeľové spojky ako časti strojov hriadeľové spojky, nie pre pozemné vozidlá hriadeľové spojky (stroje); hromadné upínače (stroje); hroty' zo spekaných karbidov na nástavce náradia hrot)' zo spekaných karbidov (náradie pre stroje); hydraulické akumulátory; hydraulické akumulátory ako časti strojov; hydraulické kliešte (časti stavebných strojov); hydraulické meniče krútiaceho momentu (časti strojov), okrem meničov pre pozemné vozidlá; hydraulické motory; hydraulické motory do rýpadiel; hydraulické okruhy pre stroje; hydraulické ovládače; hydraulické ovládače pre stroje; hydraulické ovládače pre motory; hydraulické prevodovky, iné ako pre pozemné vozidlá; hydraulické regulátory ventilov; hydraulické riadiace mechanizmy strojov, motorov a pohonných zariadení; hydraulické spojky ako časti strojov; hydraulické turbíny; hydraulické ventily; hydraulické ventily (časti strojov); hydraulické zosilňovače ako časti strojov hydraulicky riadené klapkové ventily hydraulicky riadené spínače hydropneumatické akumulátory hydrostatické pohonné jednotky inertné plynové generátory (stroje); injektory; jednoduché axiálne ložiská jednorazové čepele pre stroje jednosmerné kovové klapky (časti strojov); jednosmerné kovové ventily (časti strojov); jednosmerné spojky pre stroje; jednotky kolies so šikmým ozubením ako časti strojov jednotky znižujúce emisie pre motory a stroje káblové valce (časti strojov); kalové ventily ako časti strojov kapoty ako časti strojov karburátory'; karburátory (časti vozidiel); karburátory pre spaľovacie motory kardanové hriadele kardanové kĺby katalycké konvertory; katalytické konvertorové jednotky na výfuky vozidiel katalytické konvertory katalytické konvertory pre motory a pohony katalyzátory ako súčasti výfukov vozidiel katalyzátory do motorov; katalyzátory pre výfukové plyny spaľovacích motorov; kavitačné čerpadlá; kefy ako časti motorov; kefy ako časti motorov, generátorov a dynám; kefy ako časti strojov; kefy (časti strojov); keramické hmoty ako časti motorov keramické rezné doštičky (nástroje pre stroje); kerozínové motory, nie pre pozemné vozidlá klapkové uzávery klapky (ako časti strojov); klapky zabraňujúce rozstrekovaniu určené pre stroje; kĺbové prevody do strojov; kĺbové prevody pre lietadlá; kĺbové prevody pre plavidlá; kĺbové spojky; klieštiny ako časti strojov; klieštiny (časti elektrických náradí); klieštiny pre mechanické náradie klietky na stroje klietky valivých ložísk; klinové brzdy (časti strojov, nie pre pozemné vozidlá); klinové remene pre motory vozidiel kľúče na uvoľňovanie obrábacích hrotov kľúče na zabezpečenie bitov (stroje); kľukové hnacie systémy pre zážihové motory; kľukové hriadele; kľukové hriadele pre motory; kľukové hriadele pre stroje; kľukové skrine pre motory pozemných vozidiel; kľukové skrine pre stroje, motory a hnacie stroje; kľukové skrine strojov, motorov a hnacích strojov; kľuky (časti strojov); kľuky (časti vodných dopravných prostriedkov); klzné ložisko; klzné plochy na triedenie ako časti priemyselných triediacich strojov; klzné podstavce (suporty) (časti strojov); kohútiky ako časti strojov kohúty ako časti motorov kolesá ako časti strojov kolesá (časti strojov); kolesá so šikmým ozubením na priemyselné účely; komponenty na prenos hnacej sily (s výnimkou tých pre pozemné vozidlá) komponenty pre čerpadlové motory'; kompresory pre preplňovanie spaľovacích motorov kondenzátory (časti zapaľovania pre motory s vnútorným spaľovaním) kondenzátory (parné ) ako časti strojov kondenzátory (parné ) (časti strojov); kotlové rúrky (časti strojov); kotúče na vypínacie ložiská spojky pre iné ako pozemné vozidlá; kotúčové brzdy ako časti strojov; kotúčové brzdy do strojov; kovové bezpečnostné ventily (časti strojov); kovové cievky (časti strojov); kovové hadice na prenos hydraulickej sily v strojoch kovové hadice používané v hydraulických systémoch v strojoch kovové kladky (časti strojov); kovové klapkové ventily (ako časti strojov); kovové kohúty (ventily) ako časti strojov kovové prvky rúr izolované proti teplu (časti strojov) kovové rozvodné potrubia (časti motorov); kovové spätné klapky (časti strojov); kovové spoje pre potrubia (časti motorov); kovové spoje pre rúry (časti motorov); kovové spoje rúrok (časti strojov); kovové spojky pre hydraulické zariadenia kovové spojky rúrok (časti strojov); kovové súčasti ventilov (časti strojov); kovové tesnenia pre motory' vozidiel kovové uzatváracie ventily (časti strojov); kovové vetviace rúry (časti strojov); krúžky guľôčkových ložísk krúžky guľových ložísk do strojov kryt motora kryty' (ako časti stroj ov); kryty (časti strojov); kryty filtrov ako časti motorov kryty' filtrov (časti strojov); kryty ložiska; kryty ložiska (súčiastky na stroje); kryty na motory (časti pre vozidlá); kryty' na priemyselné stroje kryty strojov; kryty vačiek (časti vozidiel); kryty' valcov (časti strojov); kužeľové brzdy ako časti strojov laminované listové pružiny ako časti strojov lapače iskier ako časti strojov lapače nečistôt (časti strojoví lapače prachu (časti strojov); lapače tekutín (časti strojov); letecké motory; liatinové časti na rúry (časti strojov); lietadlové motory lineárne motory; lineárne motory, okrem motorov pre pozemné vozidlá; lineárne ovládače; lineárne ovládače (mechanické); lineárne pohonné jednotky; listy pre letecké turbíny; lodné motory; lodné (námorné) motory; lodné (námorné) pohonné zariadenia; lokátory obrobkov (stroje); lopatky turbín, iné ako časti motorov pozemných vozidiel lopatky turbín ošetrené zliatinou lopatky turbíny na výrobu elektriny ložiská; ložiská a puzdrá (časti strojov); ložiská (časti strojov); ložiská hriadeľa (časti strojov); ložiská pätných čapov ložiská pre hriadele ložiská pre motory'; ložiská pre prevodové hriadele ložiská strojov; ložiská strojov (antifrikačné ); ložiskové čapy (časti strojov); ložiskové držiaky ložiskové jednotky pre kolesá ložiskové koncovky tyčí ložiskové krúžky ložiskové kryty pre stroje ložiskové štíty pre guľôčkové ložiská; ložiskové vložky ložiskové vložky (časti strojov); ložiskové vložky pre stroje ložiskové štíty pre valčekové ložiská magnetické brzdy pre stroje magnetické držiaky pre obrábacie stroje magnetické polohovadlo (časť strojov); magnetický zverák (časť strojov); mastenice (časti strojov); maznice (časti strojov); mechanické časti motorov pre pozemné vozidlá; mechanické prevodovky (okrem prevodoviek pre pozemné vozidlá); mechanické regulátory rýchlosti pre stroje, pohonné zariadenia a motory mechanické tesnenia (časti strojov); mechanické zariadenia na prenos hnacej sily (s výnimkou pre pozemné vozidlá); mechanizmy na ovládanie prevodovky; mechanizmy na uzatváranie ventilov; mechanizmy na zmenu prevodov pre stroje; mechy ako časti strojov; medené trúbky (časti strojov); membránové filtre (časti strojov); menič otáčok; meniče krútiaceho momentu pre stroje; meniče krútiaceho momentu s výnimkou tých pre pozemné vozidlá meniče krútiaceho momentu s výnimkou tých do pozemných vozidiel modulové spriahadlá pre obrábacie stroje montované ložiská (časti strojov); motocykle (štartér ) (nakopnutím); motorom poháňané rumpály motorové palivové čerpadlá; motorové pohonné mechanizmy (okrem mechanizmov pre pozemné vozidlá) motorové pohonné zariadenia (okrem zariadení pre pozemné vozidlá); motorové valce pre pozemné vozidlá motorové valce pre vozidlá motorové ventilátory' pre stroje motorové ventily; motory a hnacie stroje okrem motorov do pozemných vozidiel motory a hnacie stroje s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá motory automobilových modelov; motory (elektrické ) s výnimkou motorov do pozemných vozidiel motory (elektrické ) s výnimkou motorov pozemných vozidiel motory (elektrické ), s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá motory (lodné ); motory na jednosmerný prúd motory na letecké účely motory na stlačený vzduch motory na striedavý prúd; motory na striedavý prúd pre prúdové pohonné zariadenia; motory na striedavý prúd pre vzdušné dopravné prostriedky; motory na výrobu elektriny; motory pre drviče a brúsky; motory pre kompresory; motory pre lode; motory pre modely lietadiel; motory pre modely lodí; motory pre navijaky; motory pre presné modely; motory pre šijacie stroje; motory pre stroje; motory pre výťahy; motory pre vzdušné dopravné prostriedky; motory s planétovou prevodovkou; motory (s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá); motory s premenlivým tlakom pary; motory s výnimkou motorov pozemných vozidiel; náboje kolies ako časti strojov; naftové motory pre plavidlá; naftové motory pre vzdušné dopravné prostriedky námorné motory; napájacie zariadenia do rušňových motorov napínače remeňov; napínače rozvodových remeňov pre pozemné vozidlá napínače rozvodových remeňov pre motory pozemných vozidiel napínacie hlavy ako časti strojov napínacie kladky ako časti strojov napínacie prvky ako časti strojov; napínacie zariadenia pre neustály prenos hnacej sily (s výnimkou pre pozemné vozidlá) napínacie zariadenia pre neustály prenos hnacej sily (časti strojov); náporové motory s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá náporové vzduchové turbíny s výnimkou turbín pre pozemné vozidlá nasávacie potrubia pre automobily nasávacie potrubie pre spaľovacie motory nástavce drážkovaných hriadeľov (časti prevodov pre lietadlá); nástavce drážkovaných hriadeľov (časti prevodov plavidiel); nástavce na upínanie obrobkov (časti strojov); nástavce náradia pre stroje nástrčné výstružníky (časti strojov); nástroje na nastavovanie upevňovačov (časti strojov); nástroje na rekuperáciu tepla (časti strojov); nástroje na vstrekovanie benzínu nástroje zo spekaného karbidu (stroje); navijaky (časti strojov); nekovové hadice na prenos hydraulickej sily v strojoch nekovové hadice používané v hydraulických systémoch v strojoch nekovové škrtiace klapky ako časti strojov nekovové spätné klapky (časti strojov); nekovové tesnenia pre motory vozidiel nevratné plastové ventily (časti strojov); nízkovýkonné elektromotory nosiče obrobkov (časti strojov); nosné konzoly pre stroje nože (časti strojov); obaly guľových matíc obaly na guľové panvy obaly priemyselných strojov obežné kolesá; obežné kolesá pre turbodúchadlá objímky, krúžky na mazanie (časti strojov); objímky na mazanie (časti strojov); obloženia a armatúry bojlerov v strojoch obloženie bŕzd (časti strojov); obrábacie stroje (držiaky na ); ochranné kryty (časti strojov); ochranné kryty' na stroje zabraňujúce postriekaniu ochranné kryty' strojov; odkaľovacie kohúty (ventily) ako časti strojov odpružené plechové vodiace zariadenia (časti strojov); odpružené vodiace lišty (časti strojov); odsávacie turbíny (okrem turbín pre pozemné vozidlá); odvádzače kondenzátu odvádzače tepla na použitie v strojoch odvzdušňovače napájacej vody ohrievače vody (časti strojov); ojnice; ojnice motorov; ojnice na stroje, motory a hnacie stroje ojnice pre motory pozemných vozidiel ojnice pre stroje; ojnice (vnútorné časti spaľovacích motorov); olejové čerpadlá na použitie v motoroch a hnacích strojoch olejové čerpadlá pre motory pozemných vozidiel olejové čerpadlá pre pozemné vozidlá olejové chladiče (časti motorov vozidiel); olejové chladiče pre motory; olejové filtre (časti strojov); olejové filtre pre motory; olejové filtre pre motory a hnacie stroje; olejové nádrže (časti motorov vozidiel); olejové vane ako časti prevodoviek vozidiel (iné ako pre pozemné vozidlá) olejové vane pre automobily orovnávače pre čepele (obrábacie stroje); otáčacie ústrojenstvo otočné centrá (časti strojov); ovládače dávkovania vzduchu/paliva (časti motorov alebo strojov); ovládače priemyselných procesov (pneumatické); ovládače tlmičov; ovládacie káble strojov, motorov a hnacích strojov; ovládacie zariadenia pre mechanizmy; ozubené kolesá ako časti strojov; ozubené kolesá do strojov; ozubené kolesá pre hnacie reťaze; ozubené kolesá pre prevody plavidiel; ozubené kolesá pre stroje; ozubené prevody a prevody hnacej sily pre stroje (nie pre pozemné vozidlá) ozubené prevody pre stroje; ozubené prevody s výnimkou prevodov pre pozemné vozidlá; ozubené spriahadlá pre stroje; páka spojky (iná ako pre pozemné vozidlá); palivové čerpadlá; palivové čerpadlá pre motorové vozidlá palivové čerpadlá pre pozemné vozidlá palivové filtre; palivové konvertory zážihových motorov palivové systémy pre spaľovacie motory'; palivové ventily; parné generátory alebo kotle (stroje); parné kotle (časti strojov); parné kotle na výrobu pary (časti strojov); parné kotly na výrobu energie, nie pre pozemné vozidlá parné lodné motory, okrem motorov pre pozemné vozidlá parné motory (nie pre pozemné vozidlá); parné stroje; parné turbíny (nie pre pozemné vozidlá); pásové brzdy (časti strojov s výnimkou do pozemných vozidiel); pastorky (s výnimkou pre pozemné vozidlá); pastorky spúšťača pásy na stroje piestne čapy piestové krúžky; piestové krúžky (časti motorov s vnútorným spaľovaním); piesty (časti spaľovacích motorov); piesty (časti strojov a motorov); piesty' (časti strojov alebo motorov); piesty do motorov vozidiel piesty motorov; piesty pre motory' pozemných vozidiel piesty pre spaľovacie motory piesty pre stroje plamenice rušňových kotlov; planétové prevodovky, iné ako pre pozemné vozidlá plášte alebo kryty (časti strojov); plastové uzatváracie ventily (časti strojov); plniace dúchadlá; plniace turbodúchadlá pre motory; plniace turbodúchadlá pre motory pozemných vozidiel; plniace zariadenia pre drviace stroje; plunžerové piesty; plunžerové ty py ventilov na použitie v nádržiach; plynové motory; plynové turbínové motory; plynové turbínové motory pre námorné plavidla; plynové turbínové motory pre lietadlá plynové turbíny; plynové turbíny, nie pre pozemné vozidlá; pneumatické ovládače na regulačné ventily; pneumatické ovládače pre stroje, motory a hnacie stroje; pneumatické ovládače pre stroje; pneumatické ovládače pre motory; pneumatické poháňacie zariadenia; pneumatické regulátory pre ventily; pneumatické zariadenia na vstrekovanie paliva pre motory; pneumaticky riadené ventily; podávače papiera; podávacie zariadenie pre stroje; podložky na tlmenie nárazov (časti strojov); pohlcovače zvuku ako časti strojov; pohonné jednotky, iné ako pre pozemné vozidlá; pohonné mechanizmy na ovládanie líšt; pohonné mechanizmy na ovládanie klapiek lietadiel; pohonné mechanizmy na ovládanie kormidla; pohonné mechanizmy pre vzdušné dopravné prostriedky; pohonné zariadenia pre stroje; pohonné zariadenia s prevodovými mechanizmami pre potrubné ventily pohony na indexovanie; pohony na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb (iné ako pre pozemné vozidlá); pohony pre dopravníky; pohony pre stroje; pohony pre ventily; pohony pre vetracie klapky; pohony s meniteľnou rýchlosťou, určené pre stroje; pohony strojov; pohony výťahov; polohovače obrobkov (časti strojov); pomocné motory (lodné pohonné zariadenia); pomocné motory pre stroje; ponorné elektrické motory (iné ako pre pozemné vozidlá); posúvacie stoly na obrobky (stroje); posúvacie stoly na obrobky (časti strojov); posuvné drážkované hriadele (časti prevodov plavidiel); posuvné drážkované hriadele (časť strojov); posuvné ventily (časti strojov); potrubia odpadových plynov (časti strojov); pozdĺžne rezačky na priemyselné účely pracovné svorky pre obrábacie stroje; predizolované spojené kovové rúry (namontované časti strojov); predizolované spojené nekovové rúry (časti strojov); prehrievače; prenosné dosky na rozdeľovanie jednotlivých hárkov (časti strojov); prepravné pásy na priemyselné použitie prerušovač (časť zapaľovania spaľovacích motorov); prevodové členy pre iné ako pozemné vozidlá; prevodové elektrické motory pre lietadlá; prevodové elektromotory' pre plavidlá; prevodové hriadele, iné ako pre pozemné vozidlá; prevodové hriadele pre plavidlá; prevodové hriadele pre vzdušné dopravné prostriedky; prevodové jednotky' do strojov; prevodové hriadele s výnimkou hriadeľov pozemných vozidiel prevodové jednotky, iné ako pre pozemné vozidlá; prevodové jednotky na prenos hnacej sily (okrem jednotiek pre pozemné vozidlá) prevodové jednotky pre plavidlá prevodové kolesá strojov; prevodové mechanizmy pre iné ako pozemné vozidlá; prevodové motory, ktoré nie sú určené pre pozemné vozidlá; prevodové pohony s výnimkou prevodových pohonov pre pozemné vozidlá; prevodové reťaze okrem reťazi pre pozemné vozidlá; prevodové reťaze s výnimkou reťazí pozemných vozidiel; prevodové skrine ako časti strojov; prevodové skrine, iné ako pre pozemné vozidlá; prevodové skrine (okrem prevodových skríň pre pozemné vozidlá); prevodové skrine pre hydraulické prevody (s výnimkou pre pozemné vozidlá); prevodové skrine s výnimkou prevodoviek do pozemných vozidiel prevodové skrine s výnimkou prevodoviek pozemných vozidiel prevodové spojovacie hriadele pre stroje prevodové súkolesia s výnimkou pre pozemné vozidlá; prevodovkové mechanizmy, okrem prevodovkových mechanizmov pre pozemné vozidlá; prevodovky pre námorné plavidlá; prevodovky pre plavidlá; prevodovky pre vodné dopravné prostriedky; prevodovky pre vzdušné dopravné prostriedky; prevodovky s meniteľnou rýchlosťou okrem prevodoviek pre pozemné vozidlá prevodovky s posilňovacom (okrem prevodoviek pre pozemné vozidlá); prevodovky strojov; prevody hnacej sily (iné ako pre pozemné vozidlá); prevody hnacej sily pre stroje; prevody na zmenu rýchlosti (okrem prevodov pre pozemné vozidlá); prevody pre plavidlá; prevody pre vzdušné dopravné prostriedky prevody s diferenciálom pre námorné plavidlá prevody s výnimkou prevodov pozemných vozidiel prevody strojov; príruby adaptérových vretien pre obrábacie stroje prístroje na regulovanie tlaku ako súčasť strojov prístroje na rekuperáciu tepla (časti strojov); prístupové plošiny (mechanické); prívesné lodné motory'; prívesné motory' pre člny prívodné systémy pre ply'nové turbíny prívody paliva do karburátora progresívne štartéry pre asynchrónne motory prstence krytov (časti strojov); prúdové motory s výnimkou motorov do pozemných vozidiel; pružinové motory; pružinové puzdrá (časti strojov); pružiny ako časti antivibračných montážnych súčiastok pre stroje pružiny ako časti strojov pružiny (časti strojov); pružiny na absorbovanie nárazov ako časti systémov zavesenia strojov pružiny na tlmenie nárazov pre stroje pružné spriahadlá (časti strojov); puzdrá ako časti strojov puzdrá na guľôčky puzdrá (objímky) ako časti motorov puzdrá pre klinovanie valivých ložísk puzdrá valcov; puzdrové lineárne guľové ložiská pre lineárne pohyby radiace páky, ktoré nie sú určené pre pozemné vozidlá radiálne klzné ložiská; raketové motorové pohonné zariadenia pre lietadlá raketové motorové pohonné zariadenia pre plavidlá raketové motorové pohonné zariadenia pre člny raketové motorové pohonné zariadenia pre zbrane raketové motorové pohonné zariadenia pre strely raketové motory ako pohonné zariadenia plavidiel raketové motory na pohon lietadiel raketové motory na pohon riadených striel raketové motory, nie pre pozemné vozidlá raketové pohonné motory pre člny raketové pohonné motory pre zbrane raketové trysky reaktívne motory; reaktívne motory okrem motorov pre pozemné vozidlá reaktívne motory s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá; reaktívne (propulzné) mechanizmy s výnimkou mechanizmov do pozemných vozidiel redukčné jednotky so závitovkových súkolesím; redukčné súkolesia nie do pozemných vozidiel redukčné prevody (časti strojov); redukčné ventily (ako časti strojov); redukčné ventily (časti strojov); regulačné ventily (časti strojov); regulátory; regulátory (ako časti strojov); regulátor)' ako súčiastky strojov regulátor)' (časti strojov); regulátory napájacej vody; regulátory (ovládacie prvky) ventilov; regulátory pre motory; regulátory pre stroje; regulátory rýchlosti pre stroje; regulátory rýchlosti strojov, pohonov a motorov; regulátory tlaku ako časti strojov; regulátory' tlaku (časti strojov); regulátory tlaku (ventily) ako časti strojov; regulátory zmesi vzduchu a paliva (súčasť spaľovacích motorov); remene do motorov a hnacích strojov remene dynama; remene na prenos hnacej sily pre poľnohospodárske stroje; remene na prenos hnacej sily pre stroje; remene na prenos hnacej sily pre námorné plavidlá; remene na prenos hnacej sily pre stroje a motory používané na priemyselné účely remene pre motory; remene ventilátorov do motorov pozemných vozidiel; remene ventilátorov do motorov; remenice; remenice ako časti strojov remenice (časti motorov); remenice dynama pre vozidlá remenice pre stroje remeňový pohon; reťaze ako súčasti rozvodových motorových dielov reťaze (hnacie ) s výnimkou reťazí do pozemných vozidiel reťaze na prenos energie reťazové kryty (časti strojov); riadiace mechanizmy strojov, motorov a hnacích strojov; riadiace tyče strojov; riadiace ventily na stlačený vzduch; riadiaci mechanizmus (hydraulický ) strojov, motorov a hnacích strojov riadiaci mechanizmus (pneumatický ) strojov, motorov a hnacích strojov rotačné a lineárne pohony rotačné čeľuste (časti strojov); rotačné hroty pre nástroje (časti strojov); rotačné hydraulické motory s výnimkou motorov pre pozemné vozidlá rotačné kefy na stroje rotačné kefy (stroje); rotačné pohony; rotačné stoly pre obrábacie stroje; rotory rozdeľovača (časti spaľovacích motorov); rozdeľovače pre motory vozidiel rozdeľovače zapaľovania pre spaľovacie motory rozprašovacie ventily (časti strojov); rozvodné potrubia ako časti strojov alebo motorov; rozvodové hnacie remenice; rozvodové hnacie remenice (časti strojov); rozvodové kolesá vačkových hriadeľov rozvodové potrubia (časti motorov); rozvodové potrubia (časti strojov); rozvodové remene na priemyselné motory rozvodové remene pre motory vozidiel rozvodové remene pre motor rozvodové remene pre stroje rozvodové reťaze; rúčky ako časti mechanicky obsluhovaných nástrojov; rúčky ako časti obrábacích strojov; ručné štartéry pre motory, okrem motorov pre vozidlá; rúry ako vstavané časti strojov; rýchlobežné jednotky s výnimkou pre pozemné vozidlá rúry (prispôsobené časti strojov); rýchlostné prevodovky ako časti strojov rýchlostné regulátory pre motory sacie potrubia pre motory sacie potrubie (časti vozidiel); samomazacie ložiská samomazacie ložiská pre letecké motory samoregulačné palivové čerpadlá samostrediace skľučovadlá (časti strojov); servomechanické ventily; servomechanizmy; servomotory; servomotory (iné ako pre pozemné vozidlá); servomotory na striedavý prúd servomotory obsahujúce kódovače servomotory pre šijacie stroje servomotory s otočnou cievkou servoventily; šetriče paliva do motorov skľučovadlá (časti strojov); skľučovadlá jadier (časti strojov); škrtiaca klapka karburátora (časti vozidiel); škrtiace ventily ako časti strojov skrutky na znižovanie tlaku ako časti strojov spájacie mechanizmy (časti strojov); spájacie zariadenia (časti strojov); spájacie zariadenia s výnimkou tých do pozemných vozidiel spaľovacie motory do strojov spaľovacie motory na výrobu elektriny; spaľovacie motory na výrobu energie, iné než pre pozemné vozidlá spaľovacie motory (okrem motorov pre pozemné vozidlá); spaľovacie motory pre člny spaľovacie motory pre lietadlá spaľovacie motory pre plavidlá spaľovacie motory pre priemyselné stroje spätné klapky (časti strojov); spätné ventily na odpadové plyny (časti strojov); spätné ventily (časti strojov); špičky na časti pracovných nástrojov (časti strojov); spínacie ventily na stlačený vzduch; spojkové valce, nie pre pozemné vozidlá; spojky na prenos hnacej sily pre plavidlá; spojky na prenos hnacej sily (iné ako pre pozemné vozidlá); spojky na prenos hnacej sily pre stroje spojky pre obrábacie stroje spojky pre pneumatické zariadenia spojky pre stroje; spojovacie svorky pre rúry (časti strojov); spriahadlá na prenos hnacej sily pre lietadlá spriahadlá na prenos hnacej sily pre námorné plavidlá spriahadlá na preťaženie (časť strojov); spriahadlá pre poľnohospodárske náradie spriahadlá pre stroje; spriahadlá s výnimkou spriahadiel pozemných vozidiel; spriahadlá strojov a časti prevodov (s výnimkou do pozemných vozidiel); spúšťače pre asynchrónne elektrické klietkové motory; spúšťacie spriahadlá pre plavidlá; spúšťacie spriahadlá pre vzdušné dopravné prostriedky; spúšťacie spriahadlá pre stroje; štartér motocyklov (nakopnutím); štartéry motocyklov (nakopávacie ); štartéry motora; štartéry motorov a hnacích strojov; štartéry pre motory; štartéry pre motory a hnacie stroje; štartéry pre stacionárne motory; štartovacie alternátory; statory; statory (časti strojov); stojan)’ (časti strojov); stojany na pílenie (časti strojov); stojany, podstavce na ložiskové čapy (časti strojov); stojany pre hydraulické hevery stojany strojov; stolové kotúčové píly (časti strojov); stoly pre stroje; stroje a motory pre modely vozidiel, lietadiel a lodí stroje s indexovacou (počítacou) funkciou strojové držiaky ako stojany (upravené pre daný stroj); strojové kohúty; strojové komponenty na spriahadlá a prevody, s výnimkou pre pozemné vozidlá, a časti pre nich strojové spojky (iné ako rúry); strojové spriahadlá a prevodovky s výnimkou pre pozemné vozidlá strojové zotrvačníky; štvorboké drážkované hriadele (časti strojov); štvorhranný hriadeľ (časť prevodov vodných dopravných prostriedkov); súkolesia (časti strojov); sviečky; systémy spracovania výfukových plynov pre dieselové motory systémy vstrekovania paliva pre motory tepelné čerpadlá (časti strojov); termostatické ovládacie ventily pre stroje tesnenia pre spaľovacie motory tesniace spoje (časti strojov); tesniace spriahadlá, spojenia, styky, kĺby (časti motorov); tlakové kovové potrubia (časti strojov); tlakové redukčné ventily (časti strojov); tlakové regulačné ventily ako časti strojov; tlakové regulátory pre mazacie systémy; tlakové transformátory; tlmiace piesty ako časti strojov alebo motorov; tlmič hluku ako časť výfukových systémov vozidiel; tlmiče; tlmiče ako časti strojov; tlmiče ako časti výfukových systémov pre vozidlá; tlmiče ako časti výfukových systémov; tlmiče hluku ako časti výfukových systémov pre stroje; tlmiče motorov; tlmiče na motory; tlmiče nárazov pre stroje; tlmiče výfukov (časti strojov); tlmiče výfukov (časti výfukových systémov); tlmiče výfukov pre plavidlá tolerančné krúžky torzné tlmiče pre stroje torzné tyče pre stroje; trámové spony ako časti prevodov hnacej sily; transmisné reťaze s výnimkou reťazí do pozemných vozidiel; transmisné reťaze s výnimkou reťazí pre pozemné vozidlá; trecie doštičky na ochranu proti opotrebovaniu do strojov; trecie kotúče pre stroje; trecie pohonné komponenty pre stroje; triediace valce (časti strojov); triedičky (stroje alebo časti strojov); trvalé skľučovadlá (časti strojov); tukové filtre (časti strojov); turbínové lopatky ako časti plynových turbínových motorov turbíny na výrobu elektriny; turbíny s výnimkou turbín do pozemných vozidiel turbodúchadlá; turbodúchadlá pre motory vozidiel turbodúchadlá pre stroje t urbogenerátory t urbokompresory; turbovrtuľové motory (nie pre pozemné vozidlá); uchytenia motorov (nie do pozemných vozidiel); uhlíkové kefy (elektrické); uhlíkové kefy pre elektrické stroje uhlíkové kefy pre štartéry uhlové spoje (časti strojov); uhlové ventily ako časti strojov umelohmotné rúry (tvarované časti strojov); upchávky (časti strojov); upinače na držanie súčiastky počas opracovania upínacie nástroje na držanie obrobkov počas obrábania upínacie stroje; upínacie vretená (časti strojov); upínacie zariadenia ako časti obrábacích strojov upínacie zariadenia na polohovanie súčiastok počas obrábania upínacie zariadenia na použitie v obrábacích strojoch upínacie zariadenia, upínacie vretená (ako časti strojov) upínacie zariadenia, upínacie vretená (časti strojov) uzamykacie zariadenie ložísk pri hriadeľoch uzamykateľné ventily (časti strojov); uzávery a veká olejových nádrží (časti motorov vozidiel) uzávery' chladičov pre motory uzavierací ventil (časť strojov); uzavieracie ventily vačkové hriadele; vačkové hriadele pre motory vozidiel vačkové hriadele pre motory vačkové hriadele pre plavidlá vačkové hriadele pre stroje; vačkové hriadele pre vzdušné dopravné prostriedky vačkové ozubené kolesá ako súčasti na časovanie motora vačky ako časti strojov vačky pre motory'; vahadlá (časti motorov); vahadlá (časti motorov vozidiel); vahadlá (časti strojov); vákuové akumulátory pre motory s vnútorným spaľovaním vákuové regulačné ventily (časti strojov); vákuové regulačné ventily (časti motorov); valce ako časti strojov valce (časti strojov); valce motorov a hnacích strojov valce na tlmenie nárazov (časti strojov); valce (piesty ); valce (piesty do ); valce pre vozidlá s výnimkou valcov pre pozemné vozidlá valce strojov; valce v podobe častí strojov valčekové ložiská (časti strojov); valčekové ložisko pre stroje valčekové reťaze ako časti strojov; valcové prevody s výnimkou prevodov pre pozemné vozidlá veká rozdeľovačov (vnútorné časti spaľovacích motorov) ventilátory (časti strojov); ventilátory motorov; ventilátory motorov a hnacích strojov; ventilátory pre chladenie motorov vozidiel; ventilátory pre strojové motory; ventilové membrány; ventily ako časti strojov; ventily (časti čerpadiel); ventily (časti strojov); ventily (časti strojov, motorov a hnacích strojov); ventily na ovládanie tlaku ako časti strojov ventily na reguláciu toku tekutín (mechanické); ventily na regulovanie hladiny (ako časti strojov); ventily na riadenie teploty (časti strojov); ventily na stroje; ventily nútenej ventilácie kľukového hriadeľa pre motory ventily ovládané zmenou tlaku ventily pre motory; ventily pre recirkuláciu (egr) výfukových plynov pre motory veterné turbíny viacnásobné uťahovače matíc vibračné motory'; vibračné valce (časti strojov); vlečná doska pre vrtuľou poháňané plavidlá vlhčiace valce ako časti strojov vodiace zariadenia pre stroje vodiace zariadenia strojov (časti strojov); vodné čerpadlá na použitie v motoroch vodné obrtlíky (hydraulické spriahadlá); voľnobežky s výnimkou voľnobežiek do pozemných vozidiel voľnobežné spojky, okrem spojok pre pozemné vozidlá vratné podávače (časti strojov); vretená (časti strojov); vretenové hriadele (časti motorov); vretenové hriadele (časti strojov); vŕtacie korunky (obrábacie stroje); vrtáky s kužeľovou stopkou (časti strojov); vrtule pre stroje vstrekovače paliva vstrekovače paliva do motorov vstrekovacie čerpadlá palív výfukové obtoky výfukové potrubia motorov výfukové potrubie pre automobily výfukové rúry pre pozemné vozidlá výfukové systémy pre vozidlá výfukové tlmiče výfukové tlmiče na motory výfuky; výkyvné ozubené kolesá, okrem kolies pre pozemné vozidlá výmenníky tepla (časti strojov); vypínacie mechanizmy ako časti strojov; vypúšťacia skrutka hydraulických kvapalín (časť strojov); vypúšťacia skrutka pre plynné materiály (časť strojov); vypúšťacie skrutky pre kvapalné materiály (časti strojov); vypúšťacie ventily na hutnícke účely; vypúšťacia skrutka stlačeného vzduchu (časti strojov); výpustné kohúty (časti strojov); výťahové súkolia výtlačné ventily (časti strojov); vzduchové filtre do motorov; vzduchové filtre pre automobilové motory; vzduchové filtre pre motocyklové motory; vzduchové pružiny pre stroje; vzduchové turbíny (nie pre pozemné vozidlá); vzduchové vedenia pre prúdové motory vznášadlá (motory pre); zachytávače a zberače bahna zachytávače na drevo (časti strojov); zadné lodné motory zakladacie kľúče (časti strojov); základné platne na podporné ložiská hriadeľov zapaľovacie induktory zapaľovacie káble do zapaľovacích sviečok zapaľovacie káble pre motorové vozidlá zapaľovacie magnetá do motorov zapaľovacie sviečky; zapaľovacie sviečky do motorov zapaľovacie sviečky do motorov pozemných vozidiel zapaľovacie sviečky do spaľovacích motorov zapaľovacie sviečky (nie pre pozemné vozidlá); zapaľovacie sviečky pre motory vozidiel zapaľovacie zariadenia do motorov s vnútorným spaľovaním zapaľovacie zariadenia pre motory pozemných vozidiel zariadenia na držanie pre obrábacie stroje; zariadenia na ovládanie a kontrolu priemyselných procesov (hydraulické) zariadenia na prenos hnacej sily pre lietadlá zariadenia na vstrekovanie nafty; zariadenia na vstrekovanie paliva pre spaľovacie motory zariadenia na zabránenie spätného rázu pre elektrické náradie závažia pre elektricky poháňané náradia; závesné ramienka spaľovacích motorov (súčasti spaľovacích motorov) závitová čeľusť (stroj alebo časť stroja); závitovkové kolesá do strojov závitovkové súkolesia do strojov; zberače výfukového potrubia ako časti výfukových systémov vozidiel zbieranie kotolného kameňa bojlerov (stroje na ); zdvíhacie tyčky (časti motorov vozidiel); žeraviace sviečky do dieselových motorov žeraviace sviečky pre naftové motory zotrvačníky (ako stroje); zrýchľovacie prevody pre stroje; zrýchľovacie prevody pre vozidlá (s výnimkou pozemných vozidiel) zvukotesné kryty' (časti strojov); automatické výdajné stroje automaty na žuvačky dávkovače lepiacej pásky dávkovače lepiacej pásky (stroje); dávkovacie stroje (s výnimkou predajných automatov); elektrické jednobodové dávkovače maziva elektrické lepiace pištole elektrický dávkovač mazadiel pre stroje elektronické kŕmidlá pre zvieratá horúcovzdušné pištole (elektrické); kropiace zariadenia, rozstrekovače (stroje); mazacie lisy na stlačený vzduch mazacie pištole na stlačený vzduch mazacie stroje; mechanizované zariadenia na napájanie dobytka mazacie pištole (stroje); palivové trysky pneumatické mazacie pištole predajné automaty stroje na dávkovanie mydla; stroje na dávkovanie štítkov (na iné ako kancelárske účely); strojovo riadené dávkovače lepidla tepelné adhézne pištole tepelné lepiace pištole; výdajné stojany pohonných hmôt pre čerpacie stanice; zariadenia na nanášanie prášku pre tlačiarenské stroje; predajné automaty na mince; predajné automaty na žetóny; predajné automaty s chladením; aerosólové pumpy; elektrické postrekovače; elektrické striekacie pištole (rozprašovače); elektricky ovládané striekacie pištole elektrický postrekovač nosený na chrbte elektricky riadené postrekovače pre insekticídy farby (striekače (stroje) na nanášanie ); farby (striekacie pištole na nanášanie ) (stroje); pištole (striekacie ) na farby plameňomety na spaľovanie vegetácie poľnohospodárske postrekovacie stroje; postrekovač insekticídmi (stroj); postrekovače so stlačeným vzduchom; postrekovače (stroje) do domácnosti, požívané pri rozprašovaní prípravkov na hubenie buriny postrekovače (stroje) určené pre domácnosť na postrekovanie insekticídmi postrekovacie stroje na batérie; postrekovacie stroje na použitie ako pripevnené k prívesom postrekovacie stroje na použitie ako pripevnené ku traktorom postrekovacie stroje v podobe prívesných vozov postrekovacie zariadenia (stroje); postrekovacie zariadenia (časti strojov), iné ako na lekárske účely; postrekovacie zariadenia (stroje), iné ako na lekárske účely; rozprašovače ako časti poľnohospodárskych strojov na postrekovanie plodín; rozprašovače (stroje) na aplikáciu umelých opaľovacích prípravkov; rozprašovače (stroje) na insekticídy; rozprašovače (stroje) na nanášanie farieb; rozstrekovacia hlava (časť strojov); rozstrekovacie príslušenstvá (časti strojov); ručné elektricky poháňané striekacie stroje skrutkové postrekovače v podobe strojov striekacie pištole (maliarske ); striekacie pištole na farbu striekacie pištole na nanášanie farieb striekacie pištole (na striekanie farieb); striekacie pištole (stroje) na extrudovanie tmelu striekacie trysky ako časti strojov stroje na postrekovanie plodín stroje na striekanie betónu; trysky ako časti elektricky poháňaných rozprašovačov; vzduchové striekacie pištole; výložníky na postrekovanie plodín; automatické zariadenia na zametanie bazénov; automatické zariadenia na drhnutie podlahy; automobilové vysávače; bezpilotné čistiace vozidlá; brzdy pre priemyselné práčky; centrálne vysávacie zariadenia; centrálne zariadenia na vysávanie; čerpadlá ako časti práčok; čistenie acetylénu (prístroje na ); čistenie (stroje a prístroje na ) (elektrické); čistiace stroje (parné ); čistiace stroje (vysokotlakové ); čistiace zariadenia používajúce paru; čistiace zariadenie (elektricky ovládané) (leštiace); čističe topánok (kefy, elektrické); elektrické aplikátory šampónu na čalúnenie elektrické domáce spotrebiče na vysávanie elektrické kefy; elektrické leštiace stroje na použitie v domácnosti; elektrické (leštiace) stroje na čistenie obuvi; elektrické leštiace zariadenia; elektrické metly; elektrické parné čistiace stroje; elektrické práčky na odevy; elektrické práčky na priemyselné účely; elektrické prístroje na čistenie a leštenie; elektrické ručné vysávače; elektrické ručné vysávače s vymeniteľnými komorami elektrické šampónovacie aplikátory na koberce elektrické stroje a prístroje na čistenie elektrické šampónovacie stroje na koberce elektrické stroje a prístroje na tepovanie kobercov elektrické stroje a zariadenia na leštenie voskom elektrické stroje na čistenie kobercov elektrické stroje na čistenie kobercov (šampónovanie); elektrické stroje na leštenie podláh; elektrické stroje na leštenie voskom na domáce účely; elektrické stroje na údržbu podláh pre leštenie; elektrické stroje pre leštenie dlážky; elektrické strojné zariadenia na leštenie podláh; elektrické ventilátory na vysávače; elektrické vysávače; elektrické vysávače a ich súčasti; elektrické vysávače na domáce použitie; elektrické vysávače na koberce; elektrické vysávače na priemyselné použitie; elektrické zariadenia na čistenie okien so zabudovanými kefami; elektrické zariadenia na čistenie okien; elektricky ovládané kefy; elektrický pracháč na koberce; elektricky poháňané sacie čističe na domáce účely; elektrický zametač kobercov; elektrický zametači stroj na koberce; hadice do vysávačov; hadice vysávačov; kefovacie (zametacie) stroje; kefové hubice na vysávače; kefy pre vysávače; kefy s elektrickým pohonom (časti strojov); kombinované pracie a sušiace stroje kombinované práčky a sušičky kombinované umývacie a kefovacie stroje komerčné a priemyselné vysávače košíky na riad pre umývačky riadu leštenie (elektrické stroje a prístroje na ); leštenie voskom (elektrické stroje a prístroje na ); leštiace kotúče (časti strojov); leštiace kotúče na použitie v elektrických prístrojoch na leštenie podláh leštiace látkové kotúče (časti strojov); leštiace stroje na podlahy leštičky na obuv (elektrické ); leštičky na parkety (elektrické voskové ); leštičky na údržbu podláh; náhradné papierové vrecká do vysávačov; nasávacie hubice pre vysávače; netkané kotúče ako časti strojov na použitie pri odmasťovaní netkané kotúče ako časti strojov na čistenie netkané kotúče ako časti strojov na leštenie odprašovacie zariadenia na čistenie odpratávacie a čistiace zariadenia pre exteriéry odsávacie čistiace stroje na výrobné účely odstredivky, žmýkačky (nie vyhrievané); odstredivky, žmýkačky (stroje); papierové náhradné vrecká do vysávačov papierové vrecká do vysávačov pláchacie stroje plastové vrecká do vysávačov podložky pre stroje na leštenie podlahy prachové filtre a vrecká na vysávače prachové filtre do vysávačov pracie bubny (stroje); práčky; práčky bielizne; práčky na koberce; práčky na použitie v domácnostiach; práčky na pranie bielizne (uvádzané do prevádzky vhodením mince); práčky na pranie textílií; práčky obsahujúce zariadenia na sušenie; práčky pre domácnosť; práčky s odstredivou sušičkou; práčky so sušičkou; práčky uvádzané do chodu vhodením mince priemyselné brzdy pre priemyselné práčky priemyselné čistiace stroje (leštičky); priemyselné čistiace stroje (vysávače); priemyselné čistiace zariadenia; priemyselné čistiace zariadenia (stroje na šampónovanie); priemyselné čistiace zariadenia používajúce tlakové trysky priemyselné práčky; priemyselné stroje na chemické čistenie priemyselné stroje na čistenie kobercov priemyselné stroje na šampónovanie kobercov priemyselné stroje na vysávanie kobercov priemyselné stroje pre čistenie dlážok (vysávače); priemyselné stroje pre čistenie dlážok (leštiace); priemyselné stroje pre čistenie dlážok priemyselné vysávače na čistenie prístroje na čistenie parou (stroje); prístroje na čistenie parou do domácnosti prístroje na ultrazvukové čistenie šperkov regály do umývačky riadu robotické čistiace stroje; robotické stroje na čistenie (vysávanie) dlážky robotické stroje na čistenie bazénov robotické stroje na čistenie dlážky (leštiace); robotické vysávače; rotačné trysky na použitie so strojmi na vysokotlakové umývanie vodou sacie čistiace stroje (vysávače); stierky (stroje); striekacie rukoväte upevnené k tlakovým umývacím strojom na čistiace účely; striekacie trysky, ktoré sa pripevňujú k tlakovým umývacím strojom; stroje na chemické čistenie; stroje na chemické čistenie bielizne; stroje na čistenie bankoviek; stroje na čistenie dlážky; stroje na čistenie kobercov; stroje na čistenie leteckých motorov; stroje na čistenie nožov; stroje na čistenie piesku; stroje na čistenie rybníkov; stroje na čistenie stodôl; stroje na drhnutie podlahy'; stroje na kefovanie kobercov; stroje na kontinuálne čistenie a bielenie; stroje na leštenie nožov; stroje na leštenie podláh; stroje na leštenie podlahy; stroje na nanášanie jemnej vrstvy farby; stroje na odstraňovanie škvŕn; stroje na pranie (elektrické); stroje na pranie odevov (uvádzané do prevádzky vhodením mince); stroje na rýchle odmasťovanie; stroje na sušenie zámotkov; stroje na tlakové umývanie; stroje na umývanie áut; stroje na umývanie fliaš; stroje na umývanie golfových loptičiek; stroje na umývanie laboratórnych zariadení; stroje na umývanie podláh; stroje na vnútorné čistenie potrubí; stroje na zametanie; tepovanie kobercov (stroje a prístroje na ) (elektrické); tlakové čistiace stroje tlakové umývačky trecie čistiace stroje; ultrazvukové čistiace nástroje na priemyselné účely; ultrazvukové práčky; umývacie prístroje na kuchynské misy; umývacie stroje pre kuchynské zariadenia; umývacie zariadenia; umývacie zariadenia pre automobily; umývačky na keramické nádoby umývačky na umývanie hrncov umývačky na umývanie panvíc umývačky okenných skiel umývačky porcelánového riadu umývačky riadu do domácnosti umývačky riadu na priemyselné účely vákuové čistiace stroje do domácnosti; valcové umývacie zariadenia na umývanie tlačiarenských valcov; viacúčelové vysokotlakové umývacie zariadenia; viacúčelové zariadenia na parné čistenie; vrecká do vysávačov; vrecká z kartónu do vysávačov; vrecká z lepenky do vysávačov; vysávač na mokré vysávanie; vysávače; vysávače do domácnosti vysávače na čistenie povrchov vysávače na priemyselné účely vysávače na suché a mokré vysávanie vysávače poháňané nabíjateľnými batériami; vysávače (príslušenstvo ) na rozprašovanie vôní a dezinfekčných prípravkov; vysokotlakové pumpy pre pracie stroje a zariadenia; vysokotlakové stroje na umývanie; zametacie stroje na použitie v bazénoch; zametacie zariadenia (stroje) na použitie na kúpaliskách; zariadenia na automatické umývanie vozidiel; zariadenia na čistenie bazénov; zariadenia na čistenie povrchov za použitia vysokotlakovej vody zariadenia na čistenie prúdom vzduchu (elektrické ); zariadenia na čistenie vajíčok hodvábnika zariadenia na dávkovanie tekutých saponátov zariadenia na odmasťovanie textílií zariadenia na umývanie automobilov zariadenia na umývanie áut zariadenia pre pranie bielizne (elektrické); žehliace stroje a mangle brzdy pre lisy; elektrické žehliace stroje na odevy elektrické žehliace stroje lisy na bielizeň lisy na odevy; mangle (stroje na hladenie odevov); rotačné mangle na tkaniny (prenosné ); rotačné prenosné mangle na tkaniny; stroje na skladanie bielizne; rotačné stroje na žehlenie odevov; stroje na žehlenie odevov; stroje na žehlenie textilných výrobkov; stroje na žmýkanie bielizne; žehliace lisy; žehliace lisy na odevy; žehliace stroje; žmýkacie stroje; žmýkačky; žmýkačky (stroje); cestné zametacie stroje; gumové pásy na použitie s pásovými vozidlami na snežných pluhoch; nástavce na dúchanie snehu pre vozidlá; nástavce na odsúvanie snehu pre vozidlá; nástavce na rezanie snehu pre vozidlá; nástavce na zametanie ciest pre vozidlá; pluhovacie radlice na vozidlá; radlice pre snehové pluhy; ručné pouličné zametacie stroje; samohybné stroje na čistenie ulíc; snehové frézy; snehové pluhy snežná fréza snežné frézy (vozidlá); snežné pluhy; stroje na čistenie ulíc; stroje na odfukovanie snehu; stroje na odpratávanie snehu; stroje na odstraňovanie snehu; stroje na zametanie ciest (samohybné); vozidlá na čistenie ulíc (stroje); vozidlá na odfukovanie snehu vozidlá na odhŕňanie snehu vozidlá na zametanie ulíc (stroje); zametače ciest zametače ciest (stroje); zametacie vozidlá (stroje); zariadenia na zametanie ciest namontované na vozidlách.
08 - Chladné zbrane; hygienické pomôcky (nástroje) na skrášľovanie ľudí a zvierat nástroje na prípravu jedál, kuchynské nože a príbory; ručné nástroje a náradie na spracovanie a úpravu materiálov, na stavebné práce, opravy a údržbu zdvíhacie náradie česáky (ručné nástroje); držiaky na odkladanie nožníc; elektrické a neelektrické nožnice na osobné použitie; elektrické naparovacie žehličky; elektrické ondulovačky na vlasy; elektrické žehličky; elektrické žehličky na úpravu vlasov; elektrické žehličky na vyrovnávanie vlasov; elektrické žehličky s termostatom; klieštiky na očné riasy; kováčske nože na konské kopytá; náradie na strihanie, holenie a odstraňovanie vlasov a chlpov; nástroje na oddeľovanie mihalníc; nástroje na pedikúru; nástroje na pedikúru (ručné nástroje); nástroje na umelecké zdobenie tela nástroje pre manikúru a pedikúru nechty (pilníky na ); nože na orezávanie nože nožníc nožnice; nožničky na kožu v okolí nechtov nožnicové strihacie čepele odizolovacie nože prístroje a nástroje na úpravu vlasov rozprašovač (ručne ovládané nástroje); ručné klieštiky ručné postrekovače strojčeky na strihanie (ručné ); veľké nožnice; veľké nožnice (ručné nástroje); žehličky; elektrické kulmy na vlasy; kulmy na vlasy; neelektrické kulmy na vlasy; ručné nástroje na kučeravenie vlasov; ručné nástroje na natáčanie vlasov, nie elektrické; ručné nástroje na opletanie; žehličky na krepovanie vlasov; žehličky na vlasy, elektrické; prístroje na prepichovanie uší; prístroje na tetovanie; tetovacie ihly; brúsky na pazúry na batérie; elektrické alebo neelektrické nožničky na nechty; elektrické brúsky na pazúry; elektrické leštičky na nechty; elektrické leštičky nechtov; elektrické manikúrové súpravy; elektrické sady na pedikúru; ihlové pilníky; klieštiky na kožu okolo nechtov; klieštiky na nechty; klieštiky na nechty (ručné nástroje); leštičky na nechty (elektrické alebo neelektrické); leštičky na nechty na použitie pri manikúre manikúrové súpravy manikúrové súpravy (elektrické ); náčinie na odrezávanie zatvrdnutej kože nástroje na manikúru nechty (kliešte na ); neelektrické leštičky na nechty; neelektrické leštičky nechtov; neelektrické pilníky na nechty; nožničky na nechty; nožničky na strihanie nechtov; orezávače na starostlivosť o nechtovú kožtičku; pedikúrové súpravy; pilníky na nechty (elektrické ); pilníky s brúsnym papierom na nechty puzdrá na nástroje pre manikúru brady (nožnice na strihanie fúzov a ); britvy, žiletky, holiace čepele, holiace strojčeky depilačné pinzety depilačné prístroje; depilačné prístroje (elektrické aj neelektrické); elektrické nožnice na strihanie vlasov; elektrické strihacie nástroje na vlasy na osobné použitie (ručné nástroje ) elektrické strojčeky na brady elektrické strojčeky na strihanie vlasov elektrické strojčeky na vlasy; elektrické strojčeky na zastrihávanie vlasov | ručné nástroje); elektrické zastrihávače nosných chĺpkov elektrické zastrihávače ušných chĺpkov kadernícke nožnice nástroje na holenie; nástroje na zastrihávanie fúzov a brady; nožnice na strihanie vlasov na osobné použitie (elektrické alebo neelektrické ) nožnice pre holičov a kaderníkov orezávačky (ručne ovládané nástroje); prístroje na depiláciu na princípe elektrolýzy; strojčeky na strihanie vlasov, elektrické a na batériu; ručné nožnice na vlasy; strojčeky na strihanie vlasov, neelektrické; zastrihávače chĺpkov v nose; britvy; čepele a žiletky pre elektrické holiace strojčeky; dávkovače žiletiek; elektrické holiace strojčeky; elektrické strojčeky na holenie; holiace strojčeky na žiletky; holiace strojčeky, neelektrické; holiace strojčeky s vibračnými žiletkami; japonské britvy; jednorazové holiace strojčeky a žiletky kazety na žiletky neceséry na holiace potreby; obťahovacie remene na britvy (kožené obťahovacie remene); puzdrá na britvy; puzdrá na britvy, žiletky, holiace strojčeky rovné britvy zásobníky na žiletky; zásobníky pre žiletky pre holiace strojčeky zásobníky so žiletkami žiletky na holenie; žiletky pre holiace strojčeky na žiletky; elektrické nožnice na strihanie srsti zvierat (ručné nástroje); nožnice na strihanie zvierat (ručný nástroj); nožnice na vlnu; ručne ovládané nožnice na strihanie zvierat ručné strihacie strojčeky na dobytok strihače, strihacie strojčeky na dobytok strihacie strojčeky na psy bodáky bodáky (meče); bodné zbrane boxery (zbrane); čepele pre nože čepele (zbrane); dýky; harpúny; harpúny ako rybárske náčinie; japonské meče; meče; obušky; oštepy a kopije policajné obušky pošvy na meče pracovné nože šable; šable (meče); vychádzkové palice s ukiytou čepeľou čajové lyžičky; dekantácia kvapalín (ručné náradie na ); detské príbory; drviče ľadu, neelektrické; filetovacie nože; grilovacie kliešte; grilovacie vidličky; japonské sekacie kuchynské nože; jedálenské nože; jedálenské vidličky; kazety na príbory vyrobené z drahých kovov; kazety s príbormi; keramické nože; kliešte na ľad; kliešte na mäso; kliešte na zeleninu; klieštiky na chlieb; klieštiky na cukor; krájače na bagel (pečivo nože); krájače na chlieb (ručne ovládané); krájače na chlieb (ručne ovládané nástroje) krájače na pizzu krájače na hranolčeky krájače na pizzu (neelektrické); krájače na vajcia (neelektrické); krájače na vajíčka krájače na zeleninu krájače syra kuchárske nože kuchynské nože; kuchynské nože na porciovanie rýb kuchynské nože s tenkou čepeľou kuchynské nožnice lúpače ovocia, neelektrické luskáč na orechy luskáčiky; luskáčiky na orechy; luskáčiky na orechy z drahých kovov; luskáčiky nie z drahých kovov; luskáčiky z drahých kovov; lyžice; lyžičky v podobe zberateľských suvenírov lyžičky vyrobené zo vzácnych kovov malé kuchynské nože naberacie lyžice (ručné náradie); naberačky na cukor; naberačky na ryžu; naberačky na váženú ryžu; naberačky na vážený cukor; náradie na obracanie jedla na panvici; nástroje na odstránenie šupín z rýb; nástroje na odstraňovanie jadier zeleniny; nástroje na vykôstkovanie čerešní; nástroje na vykrajovanie jadrovníkov z jabĺk; neelektrické krájače na cesnak neelektrické krájače vajec neelektrické kuchynské nože neelektrické mlynčeky; neelektrické nástroje na výrobu cestovín v domácnosti; neelektrické sekáčiky na cesnak; neelektrické škrabky na cesnak; nože do domácnosti; nože na čistenie rýb; nože na grapefruity; nože na krájanie chleba (ručne ovládané); nože na ovocie nože na porciovanie mäsa nože na šúpanie nože na zákusky a torty nože, vidličky, lyžice nožiarsky tovar a príbory obracačky na ryby odlamovacie nože odstopkovače jahôd; otvárače na konzervy s výnimkou elektrických plastový príbor na jednorazové použitie pomôcka na otváranie plechoviek príbor (jedálenský ) (nože, vidličky a lyžice); príbor z drahých kovov príborové vidličky z nehrdzavejúcej ocele príbory pre bábätká ručné krájače; ručné krájače krájajúce jedlo na kocky; ručné krájače na cestoviny; ručné krájače na zeleninu; ručné kuchynské roboty; ručné nástroje na hobľovanie ľadu; ručné nástroje na výrobu ľadovej drviny; ručné nože na porciovanie pre domácnosť; ručne ovládané krájače na zeleninu; ručne ovládané krájače syra; ručne ovládané nástroje na otváranie homárov; ručne ovládané vylupovače jadier zo zeleniny; rybárske nože; sekáče na mäso (sekáčiky); sekáče, ručné; sekáče, sekačky, rezačky; sekáčiky; sekáčiky na mäso (ručné nástroje); sekáčiky (nože); servírovacie kliešte servírovacie lyžice servírovacie naberačky servírovacie nože servírovacie vidličky škatule vyrobené na mieru pre príbory škrabky na citrusové ovocie škrabky na nátery (ručné náradie); škrabky na ryby; škrabky na zeleninu; škrabky na zeleninu, neelektrické; škrabky na zeleninu (ručne ovládané nože); škrabky na zeleninu (ručný nástroj); škrabky na zemiaky (nože); škrabky na zemiaky (ručné nástroje); špachtle, stierky ako ručné náradie stolové lyžice z nehrdzavejúcej ocele stolové lyžice z rýdzeho striebra stolové nože z nehrdzavejúcej ocele stolové nože z rýdzeho striebra stolové vidličky z rýdzeho striebra; strieborný príbor (nože, vidličky a lyžice); suribači (japonské kameninové mažiare); syry (krájače ) (neelektrické); tlčiky na ovocie tlčiky (ručné nástroje); tvarovacie nožíky na maslo ustrice (otvárače na ); vidlice na porciovanie mäsa vidličky a lyžice vidličky na servírovanie cestovín vidličky (príbor); vidličky vyrobené z drahých kovov čerpadlá pre kvapaliny (ručne ovládané); detské nožnice; gumové stierky na sklá (ručne ovládané náradie); horolezecké čakany; horolezecké čakany (sekerky do ľadu); hroty (piky) (ručné náradie); hustilka (ručná ); ihly (navliekacie očká na ); japonské nožnice v jednom kuse kladivká na ľad klince (vyťahovače ); klince (vyťahovače ) (ručný nástroj); kľúče na matrice; kľúče pre upevňovanie špicov na golfovej obuvi knôty' (nožnice na ); kovové nástroje na orezávanie kovové zveráky; lístky (nástroje na predierkovanie ); lopaty na sneh mačety; maliarske špachtle; mäsiarske náradie a nástroje na porážku zvierat mažiare a tlčiky do mažiarov miešacie nástroje (ručné nástroje); misky na peniaze naberačky do sauny; napínacie rohatky so západkou (ručne ovládané nástroje) náradie na čistenie komínov náradie na obsluhu ohňa; náradie pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a krajinárstvo nástroje na olupovanie kopýt nástroje na predierkovanie lístkov nástroje na prípravu pôdy (ručné nástroje); nástroje na strihanie rybárskych vlascov navliekače nití neelektrické spájkovačky neelektrické žehličky nože; nože na hádzanie; nože pre domácich majstrov; nože pre potápačov; nože z drahých kovov; nožnice cvakačky; nožnice na papier; nožnice do domácnosti; odkladacie držiaky a stojany na nože; opasky na nástroje; opasky, remene na nosenie náradia; otvárače na plechovky (ručné); panvice na ryžovanie zlata páratká (nástroje na páranie odevov); pinzety; pokosové zveráky ako ručné náradie predlžovacie nástavce pre ručné náradie predlžovacie tyče na ručné nástroje; puzdrá na náradie na prichytenie k opaskom s náradím; puzdrá na nože pre potápačov; rezačky; rohatky so západkou (ručné nástroje); ručné miešačky cementu; ručné naberačky so sitkom na zberanie peny; ručné nástroje; ručné nástroje a náradie; ručné nástroje a náradie (ručne ovládané); ručné nástroje a ručné náradia; ručné nástroje na odstraňovanie dištančných krížikov na dlaždice; ručné nástroje na stavebné práce, opravy a údržbu; ručné nástroje na vypletanie rakiet; ručne ovládané nástroje na odmotávanie cievok; ručne ovládané polohovacie nástroje; ručne ovládané upínače plechov; ručne ovládané všívacie nástroje; rukoväte pre rohatky (ručne ovládané nástroje); sekáče na ľad; sekáčiky na ľad (ručné nástroje); špirály na čistenie kanalizácie; štiepačky dreva (nástroje s ručným ovládaním); stojany na náradie; stolové zveráky (ručné náradie); surikogi (japonské drevené tlčiky); tašky na náradie (vybavené náradím); veľké nožnice (ručné náradie); viacúčelové nožnice; vreckové nože s viacúčelovým príslušenstvom vreckové nožnice; vretenové hriadele (časti ručne ovládaného náradia); vyťahovače klincov zarážky na obrobky pre zveráky zástery na náradie žehličky (neelektrické nástroje); železá na kulmovanie vlasov zmotávacie látkové puzdrá na ručné náradie dobytok (prístroje na omráčenie ); dobytok (zariadenia na omráčenie ); mäsiarske nože; nástroje a náradie na sťahovanie kože zvierat nástroje na sťahovanie kože dobytka (ručne ovládané); neelektrické mäsiarske nože nože (lovecké ); píly pre mäsiarstvo (ručne ovládané nástroje); porážka jatočných zvierat (prístroje a nástroje na ); prístroje na omračovanie dobytka rybárske kliešte; sťahovanie kože zvierat (nástroje a náradie na ); zakáľacie nože baranidlá (ručné nástroje); barany, ubíjačky pôdy (ručné nástroje); čakany; dlhé nožnice na trávu exstirpátory (ručné nástroje); golfové hrable na piesok; háky s reznou hranou na osekávanie krovín a konárov (ručné nástroje) hrable; hrable na trávnik (ručne ovládané); hrable na trávnik (ručne ovládané nástroje); hrable pre golfové ihriská hrable (ručné náradie); hrotové valce na prevzdušnenie pôdy (ručne ovládané); hrotové valce (nástroje s ručným ovládaním); insekticídy (rozprašovače ) (ručné náradie); insekticídy (ručné rozprašovače ); kliešte na obruče (ručné nástroje); kosáky (nástroje s ručným ovládaním); kosy; krompáče; krompáče (ručné nástroje); krúžky na kosy; kultivátory (nástroje s ručným ovládaním); kultivátory' (ručne ovládané); lopatky (záhradkárske náradie); lopaty; lopaty (ručné náradie); motyčky na okopávanie (ručné nástroje); motyčky', plečky (ručné náradie); motyky motyky (ručné); murárska lyžica; naberačky na hnojivo; nástroje na značkovanie rožného statku; neelektrické chrbtové postrekovače; nožnice na výrobu ikebany; nožničky' na trávniky (ručné náradie); oberače na ovocie (ručné náradie); odvetvovače (ručné náradie); orezávacie nože; poľnohospodárske vidly (ručné náradie); postrekovače pre domáce použitie na rozprašovanie insekticídov (ručne ovládané nástroje) postrekovače pre poľnohospodárstvo (ručné nástroje); postrekovače pre poľnohospodárske použitie na rozprašovanie insekticídov (ručne ovládané prístroje) postrekovače pre záhradkárske použitie na rozprašovanie insekticídov (ručne ovládané prístroje) postrekovače pre záhradníctvo (ručné nástroje); prevzdušňovače na trávnik (ručné nástroje); prerezávacie píly (ručne ovládané); prístroje na ničenie rastlinných škodcov na ručný pohon rozprašovače insekticídov (ručné); rozhadzovadlá hnojív (ručne ovládané); rozprašovače insekticídov (ručné náradie); rozprašovače insekticídov (ručné nástroje); rozprašovače prípravkov proti hmyzu (ručné náradie); ručné bodce na dobytok ručné háky; ručné kolíky na sadenie; ručné náradie na odstraňovanie buriny; ručné nástroje na značkovanie rožného statku; ručné orezávače okrajov trávnika; ručne ovládané kosy; ručne ovládané kultivátory; ručne ovládané nástroje na odstraňovanie pazúrov hydiny; ručne ovládané nožnice na strihanie živých plotov; ručne ovládané orezávače konárov; ručne ovládané orezávače krovín; ručne ovládané poľnohospodárske postrekovače; ručne ovládané postrekovače pre insekticídy; ručne ovládané postrekovače pre poľnohospodárstvo; ručne ovládané postrekovače pre domácnosť na rozprašovanie herbicídov; ručne ovládané postrekovače pre záhradkárstvo; ručne ovládané postrekovače na záhradné účely na rozprašovanie prípravkov na hubenie buriny; ručne ovládané rozprašovače na insekticídy; ručne ovládané vibračné valce; ručne ovládané záhradné valce; ručne ovládané záhradnícke náradie; ručne ovládaný vysievací stroj; ručné poľnohospodárske náradie; ručné záhradné náradie; ryhovače (ručné nástroje); rýle; štepárske nástroje; striekačky na rozprašovanie insekticídov; strihacie kliešte na prerezávanie stromov (ručné nástroje); strihacie kliešte na prerezávanie stromov valce na trávnik (nástroje s ručným ovládaním); vidly; vidly na pletie vyorávače (ručné nástroje); vypaľovacie želiezka (značkovacej vyvrtávacie tyče (ručné nástroje); vyžínacie stroje na okraje trávnikov (nástroje s ručným ovládaním); záhradkárske nože záhradné vidly; záhradnícke nože, lesné sekáče záhradnícke nožnice záhradnícke nožnice (veľké); záhradnícke vidly; zariadenie na prevzdušnenie trávnikov (ručné nástroje); zašpicatené murárske lyžice kliešte na uhlie kliešte pre kozuby; kozub (dúchadlo ku ) (ručný nástroj); kozubové náradie kutáče pre kozuby lopatky pre kozuby súpravy kozubového náčinia; cievky na značenie čiar kriedou podľa šnúry (ručné nástroje); čistiace drôty (ručné nástroje); dierovače (ručné nástroje); drôtené kefy (ručné náradie); gravirovacie perá (ručné nástroje); gumové zvony na prečisťovanie upchatých potrubí (nástroje s ručným ovládaním) hroty7, špice, ostrie (časti ručných nástrojov a náradia); hladidlo na omietku zahnuté na okraji (ručné nástroje); jamkovače (ručné nástroje); kladivá, mlaty, kladivká kliešte; kliešte na osadzovanie kliešte (ručné náradie); kombinované kliešte kopytá (obuvnícke ); kovové škárovačky (ručné nástroje); kovové zverákové čeľuste lejacie panvy; leštiace, glazovacie nástroje; mazacie pištole; murárske hladidlá; murárske hladidlá na tehly; murárske lyžice; murárske lyžice na omietku; napínače (ručne ovládané nástroje); napínadlá na kovové pásky (ručné nástroje); nástroje na povrchovú úpravu sadrokartónu (ručné nástroje); nástroje na strihanie zvierat; nástroje na zahlbovanie pre ručne ovládané nástroje obuvnícke kopytá (ručné nástroje); obuvnícke kopytá (ručne ovládané); oceľové kefy (ručné nástroje); páčidlá; páčidlá na poklopy paginovačky (dierovačky); páky na snímanie pneumatík z diskov kolies; pásky na značenie pri ťahaní káblov; pištole na vytláčanie tesniacich a tmeliacich materiálov; pištole na vytláčanie tesniaceho tmelu (ručne ovládané); pištole (ručné ) na vytláčanie tmelu rotačné nástroje (nástroje s ručným ovládaním); rotačné nástrojové nástavce (nástroje s ručným ovládaním); rozpínače (ručné náradia); rozštiepený nos (ručný nástroj); rozťahovače prírub (ručné nástroje) na roztváranie prírub rozťahovače prírub (ručné nástroje) na oddeľovanie prírub rozťahovače prírub (ručné nástroje) na roztváranie prírubových spojov rozťahovače prírub (ručné nástroje) na oddeľovanie spojov prírub ručné jamkovače ručné nástroje na rovnanie olova; ručné nástroje na sekanie, rezanie, vŕtanie, brúsenie, ostrenie a úpravu povrchov; ručne ovládané kliešte na stláčanie koncoviek káblov; ručne ovládané mazacie lisy; ručne ovládané nástroje na zohýnanie a zvraštenie; ručne ovládané nástroje na ohýbanie rúr; ručne ovládané vzduchové čerpadlá; ručné prečisťovacie káble na kanalizácie, odtoky a potrubia; ručné uťahovače; rycie ihly (ručné nástroje); rytecké ihly; rytecké náčinie (ručné náradie); šidlá; šidlá (ručné nástroje); šidlo na rozpletanie lán škárovacie lopatky škárovačka (kovová ); škárovačka na spájanie tehál skľučovadlá pre ručné nástroje škrabky na podlahy a okná škrabky na sklo (ručné nástroje); sochory; sochory, páčidlá; stavebné uholníky a príložníky (ručné náradie); štípacie kliešte (ručné náradie); striekacie pištole (ručné nástroje); svorky (ručné nástroje); tesárske a stolárske kliešte (na vyťahovanie klincov); tesárske svorky trecie misky na drvenie uholníky (ručné nástroje); upínacie a spojovacie nástroje upínacie kliny uzamykacie kliešte valchovanie (ručné nástroje na ); valchy (ručné nástroje); vodiace uholníky (ručne ovládané náradie); vyťahovače klincov (nástroje s ručným ovládaním); záhlbníky (ručné nástroje); zaisťovacie svorky (ručné nástroje); zariadenia na snímanie pneumatík z diskov kolies (ručne ovládané nástroje); zberače, zachytávače perál (ručne ovládané nástroje); zveráky; zveráky na upínanie obrobkov horolezecké kladivá (piton); kamenárske a murárske kladivá na štrukturovanie kameňa a muriva (štokovacie kladivá) kladivá; kladivá na drvenie kameňa (ručne ovládané nástroje); kladivá na vyklepávanie plechov kladivá (ručné nástroje); kyjanice mlat)', kyje; murárske kladivá (hranaté s dlhou násadou); ručné kladivá; ručné štokovacie kladivá; sochárske kladivá; tesárske kladivá s čeľusťou na vyťahovanie klincov bitové skrutkovače na ručné náradie francúzske kľúče; francúzske kľúče (ručne ovládané náradie); imbusové kľúče; imbusové kľúče (ručné náradie); kliešte na rúry imbusové náradie kľúče na matice; kľúče (na matice) ako ručné nástroje kľúče na matice (ručné nástroje); kľúče na skrutky (kľúče); kľúče na uťahovanie a uvoľňovanie skrutiek kľúče (ručné nástroje); kľúče na zapaľovacie sviečky v motore krúžkové závitnice momentové kľúče na uťahovanie momentové kľúče (ručné náradie); montážne kľúče (ručné nástroje); nadstavce skrutkovačov do ručne ovládaných skrutkovačov nástrčkové kľúče na matice nastaviteľné kľúče na matice; nástrčkové kľúče na skrutky a matice (ručne ovládané nástroje); nástrčkové kľúče (ručné nástroje); nástrčné kľúče na zapaľovacie sviečky ako ručné náradie; neelektrické miniatúrne skrutkovače; neelektrické ohybné skrutkovače; neelektrické presné skrutkovače; neelektrické skrutkovače; nitovacie kladivá (ručné nástroje); nitovačky (ručné nástroje); očkové kľúče na matice ohybné kľúče na skrutky a matice pokosové brúsky ako ručné náradie prestaviteľné (univerzálne) kľúče (ručné náradie); rezače závitov; rohatkové kľúče (ručné nástroje); rohatkové rukoväte ručné francúzske kľúče ručné nástroje na vyťahovanie skrutiek ručne ovládané nitovacie nástroje; ručne ovládané rohatkové náradie na upínanie závitníkov ručne ovládané spínacie pištole ručne ovládané vratidlá na závitníky; ručne ovládané zošívacie pištole (nie na chirurgické alebo kancelárske použitie) sady nástrčkových kľúčov; samovystreďovacie skľučovadlá (časti ručne ovládaných nástrojov); skrutkovače; skrutkovače (ručné nástroje); súpravy nástrčkových kľúčov gola sady (ručne ovládané nástroje); súpravy s nástrčkovými kľúčmi (ručné nástroje); uťahovacie a uvoľňovacie tyče pre nástrčkové kľúče vratidlá na závitníky zakladacie kľúče (ručné nástroje); zveráky (pre stolárov a debnárov); bruchatky (píly); brúsky; brúsky na kladivá; brúsne kamene (ručne ovládané nástroje); brúsne kamene; brúsne kotúče (časti ručne ovládaných nástrojov); brúsne kotúče do ručného náradia brúsne kotúče na nože a čepele brúsne kotúče pre ručné náradie brúsne kotúče (ručné náradie); brúsne kotúče (ručné nástroje); brúsne kotúče (ručne ovládané nástroje); brúsne nástroje (ručne ovládané); brúsne ocieľky; brúsy a osličky (ostriace kamene); čeľuste na ťahanie drôtov (ručne ovládané nástroje); čepele do hoblíkov čepele pre ručné pílky; cvikacie kliešte na drôt (ručné nástroje); cvikacie kliešte (ručné nástroje); diamant (sklenársky ) (časti ručných nástrojov); diamantové rezacie nástroje pre ručne ovládané náradie diamantové vrtákové nástavce pre ručne ovládané nástroje dlabacie sekery dláta; dláta (duté ) (ručné nástroje); dláta (ručné náradie); drážkovacie hoblíky (ručne ovládané nástroje); drážkové hoblíky; drážkové hoblíky (ručné nástroje); drviče kameňa (ručné nástroje); držiaky matríc (ručné nástroje); držiaky na pílky držiaky na ručné pílky; držiaky razidiel na použitie s ručne ovládanými nástrojmi elektrické strojčeky na odstraňovanie chĺpkov z látok (ručné nástroje); elektrické strojčeky na odstraňovanie nití z látok (ručné nástroje); frézy (ručné ); hadovité nástavce vrtákov pre ručne ovládané nástroje hoblíky; hoblíky (ručné nástroje); hobľovacie čepele; horné frézky (nástroje s ručným ovládaním); jednoručné čapovacie píly (ručne ovládané nástroje); kameň (brúsny ); kladivá, mlaty (ručné nástroje); kliešte na odizolovanie drôtu (ručné nástroje); kliešte na strihanie drôtu klieštiky na drôt (ručné nástroje); klieštiky (nástroje s ručným ovládaním); kotúče s brúsnym papierom (nástroje s ručným ovládaním); kožené puzdrá na nože krajčírske nožnice krížové pílové listy krížové sekáče krompáčové násady leštiace kotúče (ručné nástroje); leštičky (nástroje s ručným ovládaním); listy (čepele) do ručných píl; listy' lupienkových pílok (časti ručne ovládaných nástrojov); listy pílky na kovy; nadstavce na závitníky; narezávací nôž na dyhy; nástroje na brúsenie nožov; nástroje na ostrenie čepelí; nástroje na ostrenie nožov (ručné náradie); nástroje na ostrenie nožov (ručne ovládané nástroje); nástroje na razenie dier nástroje na rezanie kobercov; nástroje na rezanie, sekanie, krájanie (ručné náradie); nástroje na vŕtanie a vyvrtávanie (ručne ovládané nástroje); navliekače nití (ručne ovládané nástroje); nebožiece (ručné nástroje); neelektrické nožnice na tapety; neelektrické strúhadlá na strúhanie plátkov sušených blokov z ryby bonito (strúhadlá na katsuobushi) nože na vyrezávanie nože (ručné nástroje); nože s puzdrom nožnice na plech; nožnice na plech (nástroje s ručným ovládaním); nožnice na šitie; nožnice na strihanie kovu (nožnice na plech); nožnice na vyšívanie nožnice so zubatým ostrím objímky výstružníkov; oblúkové píly obojručné nože; oblúkové píly (ručne ovládané nástroje); obrusovače (ručné náradie); obťahovacie nástroje ocieľky; ocieľky na brúsenie ocieľky v tvare tyče; odizolovacie kliešte (ručne ovládané nástroje); orezávače tesnení (ručné nástroje); osličky (držiaky na ); osličky na ostrenie kosy ostriace nástroje; pákové strihacie kliešte (ručné nástroje); perforovačky (ručné nástroje); pílky na rezanie kovov pilníky; pilníky a rašple na zatvrdnutú kožu pilníky (nástroje); pilníky (ručné); pilníky (ručné nástroje); pílové listy; pílové listy (časti ručných nástrojov); pílové listy na ručne ovládané nástroje pílové listy pre ručné rámové píly pílové rámy pre ručné ovládané rámové píly píly dierovky (ručne ovládané nástroje); píly na rezanie konárov pokosové píly ako ručné náradie pokosnice (ručné nástroje); pošvy a puzdrá na nože; pridržiavacie náradie pri rezaní pokosov; prenosné vŕtačkové stojany na ručne ovládané vŕtačky; priebojníky; priebojníky a vyrážače závlačiek; priestrižnice na použitie s ručne ovládanými nástrojmi; príklepové vŕtačky (ručne ovládané nástroje); profilovacie nástroje (železné ); puzdrá na nože rámová píla na kov rámy na ručné píly rašple (ručné nástroje); razidlá na použitie s ručne ovládanými nástrojmi razidlá (ručné nástroje); remene (obťahovacie ) na britvy rezače skla; rezacie kotúče na použitie s ručne ovládanými nástrojmi rezacie kotúče (ručne ovládané nástroje); rezacie lišty pre ručne ovládané nástroje; rezačky dlaždíc a obkladačiek (ručne ovládané nástroje); rezačky kvádrov (ručne ovládané nástroje); rezačky na fólie; rezačky na japonské rohože tatami rezačky rúrok (ručné nástroje); rezné kotúče (ručne ovládané nástroje); rezné vložky na použitie s ručnými nástrojmi rotačné frézy (nástroje s ručným ovládaním); rotačné nástroje na rezanie kovu (ručne ovládané nástroje) rotačné razidlá (nástroje s ručným ovládaním); rotačné vŕtačky (nástroje s ručným ovládaním); ručné brúsky; ručné brúsky na hrany lyží a snoubordov; ručne cvikacie kliešte na drôty; ručné držadlo na šmirgľový papier; ručné kliešte na odizolovanie drôtov a káblov; ručné lupienkové píly; ručné nástroje na brúsenie lyží; ručné nástroje na brúsenie hrán lyží; ručné nástroje na odizolovanie drôtu; ručné nástroje na ostrenie holiacich čepieľok; ručné nástroje na zrezávanie hrán; ručné nožnice na plech; ručné ostriace náradie a nástroje; ručné ostriace nástroje; ručné ostrice nožníc; ručne ovládané brúsky na ostrenie vrtákov ručne ovládané brúsne nástroje ručne ovládané hobľovacie nástroje; ručne ovládané kombinované kliešte na strihanie drôtu a káblov a na odstraňovanie ich izolácie; ručne ovládané leštiace nástroje; ručne ovládané náradie na vŕtanie; ručne ovládané náradie na rezanie skla; ručne ovládané náradie na rezanie rúr; ručne ovládané nástroje na honovanie; ručne ovládané nástroje na strihanie drôtenej sieťoviny; ručne ovládané nástroje na rezanie olova; ručne ovládané nitové pílky; ručne ovládané ostriace nástroje; ručne ovládané píly; ručne ovládané rámové píly na kov; ručne ovládané rezacie nástroje pre obkladačky a dlaždice; ručne ovládané rezacie nástroje; ručne ovládané rezačky na káble; ručne ovládané rezné nástroje; ručne ovládané stĺpové vŕtačky; ručne ovládané vŕtačky; ručne ovládané závitníky na matice; ručné pílky; ručné pilníky na lyže; ručné rezné nástroje (nože, listy píly, radlice); ručné vŕtačky; ručné vŕtačky (ručné nástroje); ručné vrtáky; ručné vrtáky' do ľadu, používané pri chytaní rýb pod ľadom rúry (nástroje na rezanie ); rydlá (ručné nástroje); sekáčiky na kvaku (nože); sekačky na kvaku (ručne ovládané nástroje); sekerky; sekery; sekery' (drevorubačské ); sekery (ručné náradie); sekery so širokou čepeľou skalpely pre domácich majstrov sklenárske diamanty ako časti ručných nástrojov sklenárske diamanty (časti ručných nástrojov); skľučovadlá pre vrtáky (časti ručne ovládaných nástrojov); škrabáky; škrabky (ručné nástroje); skrutkovicové závitníky (ručne ovládané nástroje); šmirgľové brúsne kotúče špachtle na tmel špachtle štepárske nože stolárske vrtáky strihacie kliešte; strihacie kliešte (elektrikárske kliešte); strúhadlá na krajčírsku kriedu; strúhadlá na sviečky; tešly, tesárske sekery (ručné nástroje); uholníky (ručne ovládané nástroje); univerzálne nože; upínacie hlavy vrtákov (ručné nástroje); vodiace lišty na píly pre ručne ovládané nástroje; vreckové nože; vreckové nožíky; vreckové zatváracie nože; vŕtacie nástavce pre použitie s ručnými nástrojmi; vŕtačky (ručné náradie); vrtáky; vrtáky do muriva pre ručne ovládané nástroje vrtáky (korunkové ); vrtáky pre ručné náradie; vrtáky pre ručne ovládané nástroje; vrtáky pre ručné vŕtačky; vyrezávačky šablón (ručne ovládané nástroje); výstružníky potrubia (ručne ovládané nástroje); výstružníky (ručné); výstružníky (ručné nástroje); výstružníky; závitnica na rezanie (ručné náradie); závitníky (ručné nástroje); zrážače hrán (ručne ovládané nástroje) zliabkovače (ručné nástroje); ručne ovládané vozíky na zdvíhanie vozidiel; ručne ovládané zdviháky; ručné zdviháky; ručné zdviháky pre motorky; ručné zdviháky (ručné nástroje); stojany na ručné zdviháky.
09 - Magnety, magnetizéry a demagnetizéry; meracie, detekčné a monitorovacie prístroje, indikátory a ovládače nahrávky a záznamy; navigačné, navádzacie, monitorovacie, zameriavacie zariadenia a zariadenia na tvorbu máp optické zariadenia, zväčšovacie prístroje a sklá, optické korektory potápačské nástroje potápačský výstroj; prístroje, nástroje a káble pre elektrický prúd; vedeckovýskumné a laboratórne prístroje, vzdelávacie prístroje a simulátory záchranné, bezpečnostné, ochranné a signalizačné zariadenia zariadenia informačných technológií a audiovizuálne zariadenia zariadenia na úpravu a premenu pomocou elektrického prúdu dáta zaznamenané elektronicky; dátové nosiče obsahujúce uložené typografické typy písma; elektrické alebo elektronické adresáre; elektronické cestovné poriadky; elektronické databázy; exponované citlivé reprografické filmy; exponované filmové diapozitívy; exponované kinematografické filmy; exponované kinofilmy; exponované mikrofilmy; exponované rôntgenové dosky na iné ako lekárske účely exponované rôntgenové filmy, iné ako na lekárske účely filmové nahrávky flolografické filmy flologramy; hologramy na certifikáciu pravosti výrobkov; magnetické nahrávky; magneticky nahrané údaje; nahrané filmy; nahrané pásky; nahraté dátové súbory; nahraté disky; nahraté filmy; nahraté kinematografické filmy nahraté kompaktné disky nahraté magnetické dátové nosiče nahrávky na optických diskoch optické záznamové substráty počítačové digitálne mapy prednahraté kazety predprogramované disky; reprografické platne so zvýšenou citlivosťou (exponované); rôntgenové filmy, exponované; rôntgenové snímky s výnimkou snímok na lekárske účely softvér; stiahnuteľné telefónne zvonenia stíahnuteľné zvonenia pre mobilné telefóny vopred nahrané kompaktné disky vyvolané svetlocitlivé mikrofilmy záznamy na nosičoch počítačové databázy; animované filmy vo forme kinematografických filmov; audioknihy; audionahrávky; audiovizuálne záznamy; cdromy obsahujúce elektronické telefónne zoznamy digitálna hudba stiahnuteľná z internetových stránok s mp3 súbormi digitálna hudba (stiahnuteľná) poskytovaná z internetu digitálne knihy na stiahnutie z internetu; digitálne nahrávky umiestnené na internete a stiahnuteľné z internetu (podcasty); druhy písma nahraté na magnetických médiách elektronické databázy nahraté na počítačových médiách elektronické knihy; elektronické pohľadnice na stiahnutie a poslanie bežnou poštou elektronické publikácie, stiahnuteľné; elektronické publikácie zaznamenané na počítačových médiách; exponované filmy s vysokou citlivosťou; exponované fotografické platne; exponované svetlocitlivé filmy; filmy; fotografické negatívy; fotosenzitívne médiá (filmy, exponované); holografické obrazy; hudobné nahrávky; hudobné videozáznamy; hudobné záznamy na diskoch; hudobné záznamy na magnetofónových páskach; hudobné zvukové záznamy; inštrukčné príručky v elektronickom formáte; inštrukčné príručky v elektronickej forme; interaktívne dvd; kinematografické filmy; knihy nahraté na diskoch; knihy nahraté na páske; kompaktné disky s hudbou; kreslené filmy; magnetofónové pásky s nahranou hudbou; materiály pre vzdelávacie kurzy s možnosťou prevzatia; multimediálne záznamy; multimediálny softvér nahratý na cdrom; nahrané audiopásky, iné než hudobné; nahrané dvd disky s hudbou; nahrané hudobné kompaktné disky; nahrané kazetové pásky; nahrané videokazety s hudbou; nahrané videokazety s kreslenými filmami; nahrané videopásky; nahrané videopásky, iné než hudobné; nahrané videopásky s hudbou; nahraté disky s obrazmi; nahraté disky so zvukom; optické disky s hudbou; plánovače a ogranizéry na vytlačenie s možnosťou prevzatia platne (zvukové nahrávky); počítačová dokumentácia v elektronickej forme počítačová grafika s možnosťou prevzatia podcasty s možnosťou prevzatia; priehľadné filmy (fotografické, exponované) pre spätné projektory publikácie s možnosťou stiahnutia; šablóny na tvorbu audiovizuálnych prezentácií s možnosťou prevzatia série hudobných záznamov; školiace príručky vo forme počítačových programov sťahovateľné filmy sťahovateľné hudobné súbory sťahovateľné obrazové súbory; stiahnuteľná digitálna hudba poskytovaná z počítačovej databázy alebo internetu; stiahnuteľná digitálna hudba poskytovaná z internetových mp3 stránok; stiahnuteľná digitálna hudba z internetu; stiahnuteľná digitálna hudba; stiahnuteľná grafika pre mobilné telefóny; stiahnuteľné elektronické noviny; stiahnuteľné elektronické knihy; stiahnuteľné elektronické publikácie v podobe časopisov stiahnuteľné hudobné zvukové nahrávky stiahnuteľné publikácie v elektronickom formáte stiahnuteľné videozáznamy obsahujúce hudbu stiahnuteľné videozáznamy svetlocitlivé filmy, exponované; tlačiarenské typy písma, ktoré možno prevziať prostredníctvom elektronického prenosu tvarované nádoby na odkladanie diskov typy písmen s možnosťou prevzatia; týždenné publikácie sťahované v elektronickej podobe z internetu; video nahrávky; videodisky so záznamami animovaných kreslených rozprávok videofilmy; videopásky s nahratými animovanými filmami; vopred nahrané digitálne audiopásky; vopred nahrané dvd v oblasti cvičenia; vopred nahrané dvd v oblasti fitnesu; vopred nahrané nahrávky s filmami; vopred nahrané videá; vopred nahrané videodisky; vopred nahrané videonahrávky; vopred nahrané videopásky; vopred nahrané zvukové pásky; vopred nahraté cdrom; vopred nahraté interaktívne cd; vyvolané svetlocitlivé filmy; webové usb kľúče; webové usb kľúče pre automatické spúšťanie naprogramovaných url internetových adries zvukové knihy; aplikácie s možnosťou prevzatia pre mobilné zariadenia; aplikačný softvér na poskytovanie počítačových technológií prostredníctvom internetu (cloud computing) aplikačný softvér osobných počítačov pre systémy na kontrolu dokumentov aplikačný softvér pre bezdrôtové zariadenia aplikačný softvér pre mobilné telefóny; aplikačný softvér pre osobné počítače na riadenie systému správy dokumentov; aplikačný softvér pre služby sociálnych sietí prostredníctvom internetu; bioinformatický softvér; biometrické identifikačné systémy; bios (vstopný a výstupný systém) softvér; dekódovací softvér; detský vzdelávací softvér; digitálne telefónne platformy a softvér; elektronické tabule; finančné počítačové programy; firmvér; freeware (bezplatný softvér); grafické akcelerátory; integračný software pre riadenie segmentov; integrované softvérové balíky na automatizovanie laboratórií; interaktívne multimediálne počítačové programy; interaktívne počítačové herné programy; interaktívne počítačové softvéry; interaktívny multimediálny softvér pre hranie hier; interaktívny videosoftvér; interaktívny zábavný softvér používaný s osobnými počítačmi; interaktívny zábavný softvér používaný s počítačmi; kartridže (softv ér) pre použitie s počítačmi; kódované programy; kompilátory; kompilujúci softvér; komunikačný softvér; komunikačný softvér na prepájanie globálnych komunikačných sietí; komunikačný softvér pre prepájanie používateľov počítačovej siete; komunitný softvér; magnetické nosiče pre softvér; magnetické karty ako počítačový softvér; magnetické pásky na ukladanie počítačových programov; magnetické platformy pre softvér; malé počítačové programy (počítačový firmvér); meniče diskov (do počítačov); monitory (počítačové programy); nahratý počítačový softvér; nástroje na vývoj počítačového softvéru; obslužné programy k vykonávaniu diagnostiky počítačových systémov operačný softvér pre lan (miestna počítačová sieť); operačný softvér pre usb (univerzálnu sériovú zbernicu); operačný softvér pre rozsiahle siete (wan siete); operačný softvér pre vpn (virtuálnu privátnu sieť); ovládače počítačového softvéru; platený počítačový softvér, ktorý možno používať istú dobu zadarmo (shareware); počítače na ovládanie riadiacich zariadení pre lietadlá počítačové hry (programy na ); počítačové obsluhujúce systémy počítačové operačné systémy počítačové programové balíky počítačové programy; počítačové programy a softvér na spracovanie obrazov pre mobilné telefóny počítačové programy na hranie hier; počítačové programy na manažment tabuľkového procesoru počítačové programy na použitie v telekomunikáciách počítačové programy na používanie internetu a celosvetovej siete; počítačové programy na prehľadávanie obsahu počítačov a počítačových sietí, ovládané na diaľku počítačové programy na spracovanie obrazov počítačové programy na spracovanie údajov; počítačové programy na spracovanie digitálnych súborov s hudbou počítačové programy na umožnenie kontrolu prístupu alebo vstupu počítačové programy (nahrané ); počítačové programy pre diaľkové spojenie s počítačmi alebo počítačovými sieťami počítačové programy pre dizajn používateľského rozhrania počítačové programy pre hranie hier; počítačové programy pre interakčnú televíziu a pre interakčné hry a/alebo kvízy počítačové programy pre nahraté hry počítačové programy pre projektový manažment; počítačové programy pre systémy elektronických registračných pokladníc počítačové programy pre sieťový manažment; počítačové programy pre úpravu obrazového materiálu, zvuku a videa počítačové programy pre vstup a použitie internetu počítačové programy pre video a počítačové hry počítačové programy s hrami (softvér); počítačové programy stiahnuté z internetu počítačové programy týkajúce sa miestnych sietí počítačové programy uložené v digitálnej podobe počítačové rozhrania; počítačové servisné programy (programy vykonávajúce údržbu počítačov); počítačové servisné programy na správu údajov počítačové servisné programy na kompresiu údajov počítačové softvérové aplikácie s možnosťou stiahnutia počítačové softvérové platformy počítačové softvéry umožňujúce hľadanie dát počítačový antivírový softvér počítačový aplikačný softvér počítačový groupware; počítačový herný softvér pre mobilné telefóny; počítačový herný softvér, ktorý možno prevziať prostredníctvom globálnej počítačovej siete; počítačový komunikačný softvér, ktorý umožňuje zákazníkom pristupovať informáciám o bankových účtoch a vykonávať bankové transakcie; počítačový prepojovací softvér; počítačový softvér na analýzu trhových informácií; počítačový softvér na automatizáciu skladovania dát; počítačový softvér na bezdrôtové doručovanie obsahu; počítačový softvér na druhy písma; počítačový softvér na integráciu aplikácií a databáz; počítačový softvér na komunikáciu s užívateľmi vreckových počítačov; počítačový softvér na kontrolu prevádzky zvukových a video zariadení; počítačový softvér na kontrolu údajov (firewall); počítačový softvér na konvertovanie obrázkových dokumentov do elektronickej podoby; počítačový softvér na monitorovanie meradiel na diaľku; počítačový softvér na monitorovanie používania počítačov a internetu deťmi; počítačový softvér na obchodné účely; počítačový softvér na obnovu údajov; počítačový softvér na odčítavanie meradiel na diaľku; počítačový softvér na odhadovanie požiadaviek na zdroje; počítačový softvér na odhadovanie nákladov; počítačový softvér na ovládanie samoobslužných terminálov; počítačový softvér na poskytovanie prístupu viacerým používateľom ku globálnej počítačovej informačnej sieti; počítačový softvér na prepojenie; počítačový softvér na prístup k informačným zoznamom, ktoré možno stiahnuť z globálnej počítačovej siete; počítačový softvér na schvaľovanie prístupu k databázam; počítačový softvér na šetriče obrazovky; počítačový softvér na skladanie hudby; počítačový softvér na spracovávanie informácií o trhu; počítačový softvér na spracovanie digitálnych súborov s hudbou; počítačový softvér na spracovanie polovodičových waferov; počítačový softvér na správu sietí; počítačový softvér na spracovanie digitálnych obrazov; počítačový softvér na správu lan sietí; počítačový softvér na spúšťanie paralelných aplikácií a vykonávanie paralelných výpočtov; počítačový softvér na tvorbu typov písma a fontov; počítačový softvér na tvorbu a navrhovanie internetových stránok; počítačový softvér na údržbu a obsluhu počítačových systémov; počítačový softvér na uľahčenie navrhovanie športového náčinia; počítačový softvér na umožnenie prenosu fotografií do mobilných telefónov; počítačový softvér na umožnenie telekonferencií, videokonferencií a služieb videotelefonovania; počítačový softvér na usporiadanie a prezeranie digitálnych obrazov a fotografií; počítačový softvér na vylepšenie audiovizuálneho potenciálu multimediálnych aplikácií, menovite na integráciu textu, zvuku, grafiky, statického obrazu a filmov; počítačový softvér na vytváranie vyhľadávateľných databáz informácií a dát počítačový softvér na vytváranie a úpravu hudby a zvukov počítačový softvér na vytvorenie firewall; počítačový softvér na zvýšenie audiovizuálnych schopností multimediálnych aplikácií; počítačový softvér pre bezdrôtovú sieťovú komunikáciu; počítačový softvér pre elektronický obchod; počítačový softvér pre elektronické oznamovacie tabule; počítačový softvér pre gps systémy (gps); počítačový softvér pre komunikáciu medzi mikropočítačmi počítačový softvér pre kontrolu času počítačový softvér pre mobilné telefóny; počítačový softvér pre ovládanie a riadenie prístupových serverových aplikácií počítačový softvér pre počítačové hry počítačový softvér pre šifrovanie počítačový softvér pre tabule (whiteboard); počítačový softvér s možnosťou stiahnutia na diaľkové monitorovanie a analýzy; počítačový softvér stiahnuteľný prostredníctvom globálnych počítačových informačných sietí; počítačový softvér týkajúci sa vzdelávania detí; počítačový software, ktorý povoľuje hranie hier; počítačový software na vytvorenie dynamických internetových stránok; počítačový software pre biometrické systémy pre identifikáciu a autentifikáciu osôb; počítačový software pre interpretáciu otlačkov prstov alebo dlaní; počítačový software pre komunikáciu medzi počítačmi v miestnej sieti; počítačový software pre manažment dokumentov; počítačový software pre medzisieťové účtovníctvo v oblasti telekomunikácií; počítačový software pre použitie pri migrácii medzi odlišnými počítačovými sieťovými operačnými systémami počítačový software pre použitie pri programovaní faxových aparátov počítačový software pre použitie pri kontrole počítačového prístupu; počítačový software pre použitie v systémoch napomáhajúcich pri lekárskych rozhodnutiach; počítačový software pre softvérové inžinierstvo s použitím počítača; počítačový software pre snímanie obrazov a dokumentov; počítačový software pre vytvorenie finančných modelov; počítačový software pre zvukovú kontrolu počítača a s ňou spojené operácie; počítačový software spojený s riadením finančných transakcií; počítačový software týkajúce sa finančnej histórie; počítačový software umožňujúci hľadanie dát; počítačový software v oblasti elektronického publikovania; počítačový sofvér na manažment databáz; počítačový telefónny softvér; počítačový vyhľadávací softvér; priemyselné ovládače obsahujúce softvér; prístroje s počítačovým rozhraním; programy na hry (softvér); programy na počítačové hry programy na spracovanie údajov; programy nahraté na elektronických obvodoch pre zábavné zariadenia s displejmi z tekutých kryštálov; programy (počítačové ) (stiahnuteľné softvéry); programy pre elektronické hry programy pre počítačové hry a pre videohry programy pre tlačiarne programy sieťových operačných systémov reklamný počítačový softvér rozhrania (pre počítače); servisné počítačové programy s možnosťou prevzatia servisný počítačový softvér s možnosťou prevzatia šetriče obrazovky; simulačný softvér pre digitálne počítače; softvér a aplikácie pre mobilné zariadenia; softvér na analýzu tv áre; softvér na automatizáciu tovární; softvér na diagnostikovanie a riešenie problémov; softvér na hľadanie a vyhľadávanie informácií v počítačovej sieti; softvér na komprimovanie dát; softvér na kontrolu systémov prostredia, prístupu a bezpečnosti v budovách softvér na ochranu súkromia; softvér na operačný manažment prenosných magnetických a elektronických kariet; softvér na ovládanie a zlepšovanie kvality zvuku audio zariadení; softvér na ovládanie počítačových tlačiarní; softvér na ovládanie procesov; softvér na preverovanie úverov; softvér na prípravu daňových priznaní; softvér na prístup k internetu; softvér na rečovú analýzu; softvér na rozoznanie reči; softvér na rozpoznávanie gest; softvér na rozpoznávanie tváre; softvér na rozpoznávanie obrazov; softvér na spracovanie dát pre grafické zobrazenia; softvér na spracovanie dát pre spracovanie textu; softvér na spracovanie obrazov, grafiky a textu; softvér na tabuľkové zobrazovanie; softvér na účely doziometrie v oblasti rádioterapie; softvér na univerzálne rozhranie periférnych zariadení; softvér na vyhodnocovanie satelitných snímok; softvér na vývoj webových stránok; softvér na zabezpečenie počítača s možnosťou prevzatia; softvér na zabezpečovanie bezpečnosti elektronickej pošty; softvér počítačových aplikácií pre mobilné telefóny; softvér pre dátovú komunikáciu; softvér pre desktop publishing (dtp softvér); softvér pre elektronické tablety; softvér pre finančný manažment; softvér pre gps navigačné systémy; softvér pre grafické užívateľské rozhranie; softvér pre interaktívnu televíziu; softvér pre inžiniersky dizajn v oblasti mikrovĺn; softvér pre mobilné telefóny; softvér pre obchodovanie v globálnej komunikačnej sieti; softvér pre online posielanie správ; softvér pre počítačové hry; softvér pre počítačovú grafiku; softvér pre prístroje na čítanie kariet; softvér pre rozoznanie optických znakov; softvér pre rozpoznávanie hlasu; softvér pre satelitné navigačné systémy; softvér pre sieťový manažment; softvér pre tlačové fronty; softvér pre umožnenie bezpečných transakcií kreditnými kartami; softvér pre vedenie valných zhromaždení; softvér pre virtuálnu realitu; softvér pre vymáhanie dlhov / pohľadávok; softvér s rozšírenou realitou na vytváranie máp; softvér s rozšírenou realitou na použitie v mobilných zariadeniach na integráciu elektronických údajov s prostredím reálneho sveta; softvér s rozšírenou realitou; softvér s rozšírenou realitou na použitie v mobilných zariadeniach; softvér so zábavnými počítačovými hrami; softvérové balíky; software aplikácie; software na elektronické hry; software na hry; stiahnuteľný softvér; strojom čitateľné počítačové programy na použitie pri reprodukcii hudby súbor nástrojov na vývoj softvéru (sdk); tlačiarenské programy video akcelerátory; vopred zaznamenané počítačové programy vzdelávací softvér; zakódované karty na prístup k počítačovému softvéru zariadenia na overovanie pravopisu zaznamenaný počítačový program disky s počítačovými hrami; elektronický herný softvér pre vreckové elektronické prístroje elektronický herný softvér určený pre bezdrôtové zariadenia herné programy pre arkádové videoherné zariadenia herný software pre virtuálnu realitu interaktívne multimediálne počítačové herné programy interaktívne multimediálne počítačové hry interaktívne programy pre video hry kartridže na počítačové hry (softvér); nahraté programy počítačových hier; nahraté programy pre vreckové hry s lcd displejom; nahratý počítačový herný softvér; počítačové programy s hrami sťahované z internetu (softvér); počítačové programy s hrami na simuláciu finančného obchodovania s cennými papiermi (softvér); počítačové programy s hrami nahraté na páskach (softvér); počítačový herný softvér s možnosťou prevzatia prostredníctvom svetovej počítačovej siete a bezdrôtových zariadení programované videohry umiestnené na kartridžoch (softvér); programy pre videohry; softvér pre elektronické hry určené do mobilných telefónov; softvér pre počítačové videohry; softvér pre videohry; softvérové programy pre video hry; stiahnuteľné elektronické herné programy; stiahnuteľné počítačové herné programy; stiahnuteľné videoherné programy; stiahnuteľný interaktívny zábavný softvér, určený na hranie počítačových hier stiahnuteľný interaktívny zábavný softvér, určený na hranie videohier stiahnuteľný počítačový herný softvér videoherné programy (počítačový softvér); videohry na disku (počítačový softvér); videohry (počítačové hry) v podobe počítačových programov zapísaných na dátových nosičoch firmvér pre periférne zariadenia počítačov integrované softvérové balíky; operačné a užívateľské inštrukcie uložené v digitálnej podobe pre počítače a počítačový softvér predovšetkým na disketách alebo cdrom diskoch; operačný počítačový softvér pre strediskové počítače; operačný softvér pre servery so sieťovým prístupom; počítačové operačné programy; počítačový softvér na obsluhu a prevádzku počítačov; počítačový softvér na spracovanie komunikácie; programy operačného systému; software počítačového operačného systému; vstavaný operačný softvér; zaznamenané počítačové operačné programy; akustické transformátory; analógové prevodníky; analógovodigitálne prevodníky; anténové zosilňovače; audiovizuálne a fotografické zariadenia; automatické meniče diskov; bezdrôtové klávesnice; časové programovacie zariadenia čítačky štítkov (dekodéry); dekodéry dekodéry signálov dekódovacie prístroje deliče napätia; demagnetizačné zariadenia na magnetické pásky; demultiplexory; diáre (elektronické ); digitalizátory; digitálne organizéry; digitálne vstupné a výstupné skenery; digitálne zariadenia na spracovanie hlasových signálov; digitálne zosilňovače; dvojité zosilňovacie kompenzátory; elektrické lodné denníky; elektrické zosilňovače; elektroakustické zosilňovače; elektronické agendy; elektronické dekodéry; elektronické diáre; elektronické digitalizačné zariadenia elektronické kódovacie (šifrovacie) jednotky elektronické kódovacie zariadenia elektronické lodné denníky elektronické osobné plánovače elektronické prenosné počítače elektronické slovníky elektronické zosilňovače; farebné filtre pre displeje (lcd) s tekutými kryštálmi frekvenčné syntetizátory generátory časových údajov hlasové procesory'; hlasové syntetizátory; indikátorové svetlá pre telekomunikačné zariadenia klávesnice; klávesové zosilňovače kódovače; kódovacie a dekódovacie prístroje a nástroje; komunikačné zariadenia; kontrolné zosilňovače; kopírovacie a rozmnožovacie zariadenia; magnetické kodéry; magnetooptické perá; masery kvantové zosilňovače (mikrovlnné zosilňovače); montážne skrine upravené pre telekomunikačný hardvér; multimediálne multiplexory; multimédiové terminály; multiplexorové zariadenia; multiplexory; multiplexory časového delenia nahrávacie zariadenia nositeľné monitory optické kódovacie zariadenia optické polovodičové zosilňovače optické prijímače optické vysielače optické zosilňovače; optické zväčšovacie prístroje a prostriedky predzosilňovače; prekladateľské zariadenia s ultravysokou frekvenciou premietané kapacitné dotykové senzory prevodníky z digitálneho na analógový signál; prístroje a zariadenia na spracovanie dát a príslušenstvo (elektrické a mechanické); prístroje na rozpoznávanie reči; prístroje na zber údajov; procesory na modulovanie impulzného kódu; puzdrá pre elektronické diáre rádiofrekvenčné identifikačné čítačky (rfid); rádiofrekvenčné identifikačné štítky (rfid); rádiové prístroje a zariadenia rečové procesory rečové syntetizátory rozdeľovacie zosilňovače; samočinne synchronizujúce digitálne šifrovacie zariadenia šifrovacie zariadenia signálne procesory; snímače pre telekomunikačné prístroje stojany na zosilňovače; telekomunikačné a audiovizuálne káble a káble pre informačné technológie; telematické prístroje; telematické terminálové zariadenia; terminály na prijímanie signálov; tftlcd displeje; transmultiplexory; viacúčelové klávesnice; viacúčelové zariadenia, ktoré zahŕňajú kopírovacie a faksimilové funkcie viacvstupové ovládače viacvstupové zosilňovače video multiplexory; vopred nahrané nosiče údajov pre počítače zariadenia na kódovanie zariadenia na kódovanie dát; zariadenia na kódovanie kreditných kariet (periférne zariadenia počítačov); zariadenia na rozpoznávanie reči; zariadenia na šifrovanie dát; zariadenia na spracovanie signálu; zariadenia na spracovanie digitálneho signálu; zariadenia na uchovávanie dát; zariadenia na ukladanie dát; zariadenia na zber údajov; zobrazovacie zariadenia na vedecké použitie; zosilňovače; zosilňovače pre basové gitary; zosilňovače signálov; zosilňovacie tunery; zosilňovače výkonu; akustické rúry; akustické spriahadlá; akustické trubice; antény so zónovými doštičkami; automatické spínacie zariadenia (pre telekomunikácie); automatické telefonické voliče automatické telegrafické prístroje automatické vytáčacie zariadenia bezdrôtové komunikačné zariadenia; bezdrôtové komunikačné zariadenia pre prenos hlasu, údajov a obrazov; bezdrôtové vysielače; bezdrôtové vysielače a prijímače; bezdrôtové vysokofrekvenčné prenosové zariadenia; dab rádiá; demodulátory; digitálne optické prenosové zariadenia digitálne signálne procesory digitálne telekomunikačné zariadenia digitálne vysielače duplexy; dvojbodové komunikačné zariadenia (point to point); ekvalizéry; elektrické komunikačné zariadenia; elektrické kondenzátory (pre telekomunikačné zariadenia); elektrické odpory (pre telekomunikačné zariadenia); elektrické prístroje na komutáciu elektrické telekomunikačné zariadenia; elektrické transformátory (pre telekomunikačné prístroje) elektrické vysielače; elektrické zosilňovače zvukových signálov elektronické komunikačné zariadenia elektronické telekomunikačné zariadenia elektronické tunery; elektronické zariadenia na prenos zvukových signálov elektrooptické spojky; filtre na potlačenie rušenia rádiového signálu frekvenčné modulačné zariadenia frekvenčné modulátory frekvenčné skenery frekvenčné stabilizačné prístroje frekvenčné stabilizátory galenitové kryštály (detektory); heliografické prístroje; interkomunikačné satelity; interkomunikačné zariadenia s vlnovodom; jednokanálové rádiokomunikačné zariadenia pre pevné stanice; jednotky komunikačného rozhrania; jednotky na prenos viacnásobných riadiacich signálov; káblové komunikačné zariadenia; kódovače ovládané hlasom; kódovacie modulátory; komunikačné ovládače; komunikačné procesory; komunikačné rozbočovače; komunikačné servery (počítačový hardvér); komunikačné siete; komunikačné slúchadlá s mikrofónom komunikačné systémy pre prilby komutácía (elektrické prístroje na ); konektory pre telekomunikačné prístroje kontrolné svetielka (pre telekomunikačné prístroje); ladiče amplitúdovej modulácie ladiče signálov; letecké komunikačné zariadenia; letecké rádiokomunikačné prístroje a zariadenia; lodné (námorné) komunikačné prístroje; majákové prijímače; manuálne telekomunikačné prepínače; mikrofóny pre komunikačné zariadenia; mikrovlnné komunikačné prístroje; mikrovlnné filtre; mobilné dátové prijímače; mobilné komunikačné terminály; mobilné rádioprijímače; mobilné rádiovysielacie zariadenia; mobilné telekomunikačné zariadenia; modulátory; montážne súčiastky do rádií; nízkošumové konvertory; nositeľné telekomunikačné prístroje; obojsmerné rádiá; opakovače; opakovače signálu; optické dátové spojenie; optické komunikačné zariadenia; optické spínače; optické vysielače s prijímačom; optický väzbové členy; osobné vysielače s prijímačom; parabolické antény; počítačové siete a dátové komunikačné zariadenia počúvacie zariadenia na monitorovanie bábätiek poistky (pre telekomunikačné zariadenia); poplašné signalizačné vysielače; posúvače fázy; prenosné komunikačné zariadenia prenosné rádiá; prenosné telekomunikačné prístroje a zariadenia prenosné vysielače; prenosové prístroje nadzemného vedenia prepínače (pre telekomunikačné prístroje); prevodníky signálu; prijímacie trubice; prístroj na vysielanie videosignálu; prístroje na diaľkové prenosy a diaľkový príjem; prístroje na oneskorenie signálov; prístroje na prenos komunikácie; prístroje na prenos obrazu; prístroje na prenos satelitných signálov; prístroje na prenos signálu; prístroje na úpravu signálov; prístroje na zoslabovanie signálov; programovateľné telekomunikačné zariadenia; rádia na solárny pohon; rádiá s krátkym dosahom; rádio frekvenčné identifikačné zariadenie (transpondery); rádio/rozhlasové vysielače; rádiofrekvenčné elektromery; rádiofrekvenčné adaptéry; rádiofrekvenčné filtre; rádiofrekvenčné modulátory; rádiofrekvenčné prijímače; rádiofrekvenčné retranslátory; rádiofrekvenčné vysielače; rádiomajákové prístroje a nástroje; rádiomonitory na reprodukovanie zvuku a signálov; rádiové relé; rádiové tunery; rádiové vysielače a prijímače; rádiové vysielače s prijímačom; rozhlasové prijímače so zabudovanými hodinami; rozvádzače; satelitné antény; satelitné komunikačné zariadenia; satelitné prijímače; satelitné prijímacie zariadenia; satelitné procesory; satelitné vysielače; satelitné zameriavače cieľa; satelitné zariadenia; satelitné zariadenia na príjem a vysielanie satelitné zariadenia na sledovanie cieľov satelitné zemné stanice satelity; satelity na komunikačné účely satelity na prenos signálov satelity na vedecké účely sieťové komunikačné prístroje signálové rozdeľovače signálové spojky s1m karty; simulátory vysielačov širokopásmové zariadenia smerové odbočnice; snímače (pre telekomunikačné prístroje); stereo prijímače šumové filtre; synchrónne dátové jednotky telegrafické vysielacie prístroje; telekomunikačné jednotky s obvodovými doskami; telekomunikačné kanálové voliče; telekomunikačné nástroje na použitie v mobilných rádiových sieťach; telekomunikačné prepájače; telekomunikačné prepínače telekomunikačné prístroje; telekomunikačné prístroje na použitie v mobilných sieťach; telekomunikačné siete; telekomunikačné spínače; telekomunikačné ústredne; telekomunikačné vybavenia a zariadenia; telekomunikačné vysielače; telekomunikačné zariadenie; telekomunikačné zariadenia z optických vlákien; transponderové jednotky; tlmivky hluku (elektrické komponenty); transpondery (telekomunikačné družice na prenos rádiových signálov); tunery pre rádiový príjem; tunery rádiových signálov; upravovače signálu; viacvstupové vysielače s prijímačom; video vysielače; vokodéry; vysielač s prijímačom (rádiový); vysielače a antény (komunikačné zariadenia); vysielače elektronických signálov vysielače na prenos elektronických signálov vysielače na prenos elektrických signálov vysielače na využitie pri núdzových komunikáciách vysielače s prijímačom (transceivery); vysielače (telekomunikácie); vysielače signálov; vysielacie trubice; vysielacie zariadenia; vysielacie zariadenia (telekomunikácie); vysielačky; vysokofrekvenčné prístroje zariadenia na bezdrôtový rádiový prenos zariadenia na komunikáciu lode s pevninou zariadenia na potláčanie hluku zariadenia na prenášanie zvuku zariadenia na prenos hlasu zariadenia na prenos obrazov zariadenia na rozpoznávanie hlasu zariadenia na spracovanie hlasu zariadenia na vysielanie zvuku zariadenia potláčajúce hluk zariadenia pre hlasovú odozvu zariadenie na záznam telefonických hovorov zosilňovače rádiových frekvencií zvuk (zariadenia na prenášanie ); zvukové klávesy bezdrôtové lan zariadenia bezdrôtové počítačové periférne zariadenia bezdrôtové prijímače bezdrôtové širokopásmové rádiá bezdrôtové smerovače (routery); dátové komunikačné prijímače dátové komunikačné zariadenia dátové siete; eternetové prijímače/vysielače; eternetové spínače; ethernetové karty; ethemetové kontrolné zariadenia; ethernetové opakovacie zariadenia; externé modemy; hardvér na dátovú komunikáciu; hardvér pre lan siete; hardvér pre rozsiahlu sieť (wan sieť); hardvér pre servery na sieťový prístup hardvér pre vpn (virtuálnu privátnu sieť); interné modemy káblové modemy komunikačné modemy lan sieťové (ethernet) adaptéry lokálna sieť; mobilné dátové komunikačné zariadenia; mobilné dátové prístroje; modemy; modemy sieťového rozhrania mosty počítačových sietí optické siete; optické vláknové modemy ovládacie zariadenia na správu sietí paketové spínacie zariadenia; počítačové karty pre lan (miestna sieť) na pripájanie prenosných počítačových zariadení k počítačovým sieťam; počítačové karty pre lan siete; počítačové modemy; počítačové servery; počítačové siete; počítačové sieťové adaptéry; počítačové sieťové routre; počítačové sieťové rozbočovače; počítačový hardvér pre telekomunikácie; počítačový sieťový hardvér; počítačový sieťový server; prepínače dát; prístroje na prenos dát; prístroje na kontrolu sieti; prístroje na prenos údajov; prístupové body pre lan siete; prístupové body pre lan siete na prepájanie používateľov počítačových sietí rozsiahla sieť (wan sieť); siete na prenos údajov sieťové dosky sieťové faksimílové servery sieťové karty sieťové rozbočovače sieťové servery sieťové smerovače sieťové vytáčacie zariadenia spínače pre počítačové siete telefónne modemy usb modemy video lan ovládače wan routery; zariadenia na bezdrôtový prenos akustických údajov; zariadenia na interaktívny prenos dát; zariadenia na kontinuálny prenos dát (video streaming); zariadenia na kontinuálny prenos mediálnych dát prostredníctvom lokálnych bezdrôtových sietí zariadenia na prenos dát zariadenia na prepájanie údajov zariadenia na správu sietí; adaptéry na spájanie telefónov s načúvacími pomôckami; automatické telefónne ústredne; automatické telefónne záznamníky; automobilové držiaky na telefóny; autotelefóny; batérie do mobilných telefónov bezdrôtové slúchadlá ku smartfónom bezdrôtové slúchadlá pre mobilné telefóny bezdrôtové telefónne zariadenia bezdrôtové telefóny; brašne prispôsobené na mobilné telefóny ďalekopisné prístroje ďalekopisné zariadenia; ďalekopisy, ďalekopisné zariadenia digitálne mobilné telefóny digitálne telefonické prepájacie zariadenia digitálne telefóny; dokovacie stanice pre mobilné telefóny; domáce telefóny; domový alebo palubný telefón; držiaky mobilných telefónov na palubnú dosku; držiaky na mobilné telefóny; dverové videotelefóny; dvojbodové prijímače; dvojbodové vysielače; dvojsmerné bezdrôtové komunikačné systémy elektronické pagre; elektronické telefónne vytáčacie zariadenia elektronické zariadenia telefónnych ústrední faxové zariadenia faxy; flipové obaly na smartphone; handsfree držiaky pre mobilné telefóny; handsfree mikrofóny pre mobilné telefóny; handsfree náhlavné súpravy pre mobilné telefóny; hlasité telefóny; inštalácie pre autotelefóny; inteligentné hodinky; internetové telefóny; klávesnice pre mobilné telefóny; kódované telefónne karty; kódové telefónne karty; kožené puzdrá pre mobilné telefóny; kryty' na mobilné telefóny vyrobené z látky alebo textilných materiálov; kryty na smartfóny; kryty' pre telefónne prijímače; lodné rádiostanice; manuálne telegrafné prístroje; miestne mobilné telefonické systémy; mikrofón a slúchadlá k mobilným telefónom; mikrofóny (pre telekomunikačné prístroje); mobilné alebo prenosné faxy; mobilné telefonické prístroje so zabudovanými faksimilovými systémami mobilné telefónne zariadenia mobilné telefóny; mobilné telefóny používané vo vozidlách; mobilné telefóny s veľkými klávesmi a číslicami na pomoc užívateľom s poškodeným zrakom alebo obmedzenou obratnosťou mobily; nositeľné mobilné telefóny s otvoreným operačným systémom; obaly na mobilné telefóny; ochranné fólie displejov mobilných telefónov; pagerové vybavenie; pagery; papierové obaly na telefónne prijímače pevné telefónne linky predlžovacie šnúry k telefónom prenosné faxy prenosný telefón; prijímače na simultánne tlmočenie prístroje automatickej telefónnej ústredne protiprachové zátky pre mobilné telefóny protiprachové zátky pre nabíjacie porty puzdrá na mobilné telefóny; puzdrá na mobilné telefóny vyrobené z kože, alebo imitácie kože; puzdrá na rádiové pagery; puzdrá na smartfóny; puzdrá na telefóny; rádio telefóny; rádiotelefónne zariadenia; rádiotelefóny; rádiotelegrafické zariadenia; rádiové pagery; rádiové výzvy (prístroje na ); rádiové zariadenia na riadenie letovej prevádzky; remienky na hodinky umožňujúce odovzdávanie údajov smartfónom; ručná krátkovlnná vysielačka; satelitné telefóny; sieťové spojovacie body pre siete telefónnych ústrední; slúchadlá pre mobilné telefóny; smartfóny; smartfóny v tvare náramkových hodiniek šnúrky na mobilné telefóny špeciálne prispôsobené kryty na telefóny stojany na mobilné telefóny s nabíjačkou stojany na mobilné telefóny stroje na faksimilový prenos súkromné telefónne ústredne telefón (prenosný ); telefónne adaptéry; telefónne karty; telefónne koncentrátory; telefónne konektory; telefónne mikrofóny; telefónne predlžovacie konektory; telefónne prístroje na vnútornú komunikáciu; telefónne slúchadlá; telefónne slúchadlá s mikrofónom; telefónne slúchadlo; telefónne spojovacie šnúry; telefónne súpravy' s obrazovkou a klávesnicou; telefónne terminály; telefónne ústredne; telefónne zásuvky; telefónne záznamníky; telefónny záznamník; telefóny; telefóny' na solárnu energiu; telefóny obsahujúce interkomunikačné systémy; telefotografické zariadenia; telegrafické prístroje; telegrafy (prístroje); teleskopické držiaky na smartfóny teletypy, ďalekopisné zariadenia terminály pre rádiotelefóny trojpásmové telefóny tyče na fotografie selfie (ručné statívy); verejné telefónne automaty verejné telefóny; video prístroje pre vnútornú komunikáciu videofóny; videokomunikačné zariadenia videokonferenčné zariadenia videotelefóny; vnútorné spojenie (zariadenia na ); voip telefóny; zariadenia na handsfree použitie mobilných telefónov; zariadenia na odosielanie a prijímanie faxu; zariadenie na rušenie ozveny; zvukové konferenčné zariadenia; elektronické vysielacie zariadenia; kódovače satelitného televízneho signálu; prístroje na prenos a príjem rádiového vysielania; prístroje na prenos a príjem televízneho vysielania; satelitné vysielacie zariadenia; televízne vysielače; vysielače; vysielače káblovej televízie; vysielacie prístroje na rozhlasové vysielanie; vysielacie prístroje na televízne vysielanie; anténne filtre; anténne rozbočovače; anténové prevodníky; anténové stĺpy; antény; antény na prenos rádiových vín; antény na prijímanie satelitného vysielania; antény pre bezdrôtové komunikačné zariadenia; antény pre rádiové signály; antény pre telekomunikačné siete; automobilové antény; kovové stĺpy (antény); kovové stožiare (antény); mikrovlnné antény; mikrovlnné prenosové prístroje na šírenie rozhlasových programov a správ rádiofrekvenčné antény rádiové antény; satelitné antény na satelitný prenos stožiare na bezdrôtové antény stožiare pre antény televízne antény; zariadenia na nastavovanie polohy antény; zásuvky na antény; zosilňovače pre antény; adaptéry na pamäťové karty; audio disky; audio magnetopáskové kazety; audiokazety; časové karty (kódované); čisté nosiče magnetických údajov čisté videokazety; čítacie zariadenia elektronických kariet čítacie zariadenia magnetických kariet čítacie zariadenia smart kariet čítacie zariadenia (zariadenia na spracovanie dát); čítačky kariet; čítačky kreditných kariet; čítačky magneticky kódovaných kariet; čítačky magnetických prúžkov; čítačky pamäťových kariet (flash cards); dátové cd disky dátové kazety; dátové úložiská na sieti (nas); diapozitívy pre spätné projektory digitálne audiodisky digitálne poznámkové bloky digitálne zápisy digitálne záznamové médiá digitálne zvukové pásky disketové jednotky pre pružné disk}’; disketové mechaniky diskety; disková mechanika disková mechanika počítača disková pamäť disky čitateľné laserom disky (magnetické ); disky na nahrávanie zvuku disky na uchovávanie dát disky na videohry; disky nahrávané prostredníctvom laseru disky (optické ); dlhohrajúce platne (lp); dvd; elektrické alebo elektronické nosiče informácií; elektrické alebo elektronické prístroje na uchovanie dát elektrické zasúvacie zásobníky s náplňami; elektronické a magnetické identifikačné karty používané v rámci platieb za služby; elektronické identifikačné karty; elektronické integrované obvodové pamäťové čipy; elektronické karty na spracovanie obrazu; elektronické magnetické záznamové médiá; elektronické nosiče dát; elektronické pamäte; elektronické pamäťové jednotky; elektronické pamäťové obvody; elektronické zariadenia na identifikáciu zvierat; elektronické zasúvacie kartridže; elektronicky kódované identifikačné náramky; externé pamäťové karty pre mobilné telefóny; gramofónové pásky; gramofónové platne; holografické disky; holografické platne; hudobné kazety; hudobné pásky; hybridné pevné disky (sshd); identifikačné karty (magnetické ); integrované obvodové pamäte; kartridže na počítačové hry pre použitie s elektronickými hracími prístrojmi kartridže pre videohry (softvér); karty na kontrolu vstupu (kódované alebo magnetické); karty na rozšírenie pamäte; karty s elektronicky zapísanými dátami; karty s magnetickým prúžkom; kazetové prehrávače; kazetové rekordéry; kazety na videohry; kazety na zvukový záznam; kazety s počítačovými hrami; kazety videohier; kódované alebo magnetické nosiče informácií kódované alebo magnetické platobné karty kódované čipové karty (smart card); kódované členské karty kódované disky; kódované elektronické čipové karty kódované etikety obsahujúce čiarové kódy kódované hotovostné karty'; kódované identifikačné magnetické náramky kódované identifikačné pásky kódované identifikačné štítky kódované karty' na integrované obvody; kódované karty používané v súvislosti s elektronickým transferom finančných transakcií; kódované karty používané pri elektronickom transfere finančných fondov; kódované karty používané pri predajných transakciách; kódované kreditné karty; kódované magnetické karty; kódované plastové karty; kódované platobné karty; kódované predplatené kreditné karty; kódované predplatené platobné karty; kódované strojom čitateľné zberateľské karty; kódované vernostné karty; kompaktné disky; kompaktné disky (audiovideo); kotúče (cievky) na filmy kreditné karty; kreditné karty s magnetickou pásikom kryty pre zariadenia na uloženie hudby laserové disky; laserové disky na ukladanie hudby; laserové karty; magnetické časové karty; magnetické diskety; magnetické diskové mechaniky; magnetické disky; magnetické hotovostné karty; magnetické identifikačné pásky; magnetické identifikačné štítky; magnetické identifikačné karty; magnetické kreditné karty; magnetické mechaniky pevných diskov; magnetické médiá; magnetické nosiče programov; magnetické nosiče údajov; záznamové disky; magnetické páskové jednotky; magnetické páskové jednotky do počítačov; magnetické pásky; magnetické pevné disky; magnetické platobné karty; magnetické samolepiace štítky; magnetické záznamové pásky; magnetické záznamové substráty; magnetické zberateľské karty; magnetickooptické disky; magneticky kódované bankové karty; magneticky kódované debetné karty; magneticky kódované dobíjacie karty; magneticky kódované kreditné karty; magneticky kódované platobné karty magnetofóny; mechaniky na ukladanie optických dát; mechaniky pevných diskov; mechaniky pre magnetické pásky; médiá na ukladanie dát mikrofiš; mikroobvodové nosiče dát mikrozáznamy; miniatúrne pevné diskové pamäťové jednotky; moduly rozširujúce pamäť; nahrávky na platniach; nenahrané audiokazetové pásky; nenahrané magnetické pásky pre kazetové rekordéry; nenahrané záznamové disky; nenahraté audio pásky; nosiče dát; nosiče dát pre počítače s nahraným softvérom nosiče informácií čitateľné strojom nosiče údajov čitateľné strojom obaly na cd; obaly na kompaktné disky obaly na videokazety obaly pre počítačové disky ochranné puzdrá na magnetické disky odkladacie stojany na počítačové disky optické dátové nosiče optické disky; optické disky so zvukovými záznamami; optické karty; optické kompaktné disky; optické nosiče programov; optické pamäte; optické záznamové médiá; ovládače pevných diskov; pamäte k počítačom; pamäte počítačov (hardvér); pamäte v pevnej fáze; pamäťové dosky pamäťové karty; pamäťové karty na prenos údajov pamäťové karty pre fotoaparáty pamäťové karty pre videoherné zariadenia pamäťové karty typu sd (secure digital); pamäťové kľúče pamäťové moduly pamäťové zariadenia pamäťové zariadenia s firmware páskové kazety páskové rekordéry pásky na nahrávanie zvuku pásky na zvukové nahrávanie pásky na zvukové záznamy pásky z nahratými programami pevné disky; pevné disky (harddisky); pevné disky ssd; počítačové disky; počítačové pásky; polovodičové pamäťové jednotky; potlačené bankomatové karty (magnetické); potlačené bankomatové karty (kódované); potlačené bankové karty (kódované); potlačené bankové karty (magnetické); potlačené karty (kódované); potlačené karty (magnetické); prázdne audiodisky prázdne audiokazety prázdne audiopásky; prázdne cdrom disky pre nahrávanie zvuku alebo videa; prázdne digitálne audiopásky; prázdne diskety; prázdne disky; prázdne dvd; prázdne elektronické čipové karty (prázdne smart karty); prázdne magnetické disky prázdne magnetické počítačové pásky prázdne nahrávateľné dvd prázdne optické disky prázdne pásky; prázdne pásky na ukladanie počítačových dát; prázdne pevné disky do počítačov; prázdne počítačové diskety; prázdne počítačové disky; prázdne smart karty; prázdne usb karty; prázdne videokazety; predplatené magneticky zakódované telefónne volacie karty prenosné pamäťové zariadenia typu flash prístroje na čítanie čipových kariet; programy na spracovanie údajov, nahraté na strojom čitateľných nosičoch údajov pružné disky puzdrá na diskety puzdrá na dvd; puzdrá na kreditné karty (prispôsobené obaly); puzdrá pre cd disky; puzdrá pre pamäťové zariadenia na uchovávanie hudby rom disky rom karty'; rom zásobníky'; samolepiace kódované štítky skladovacie nádoby upravené na videokazety skladovacie nádoby upravené na audiokazety skladovacie nádoby upravené na kompaktné disky skrinky na skladovanie počítačových softvérových diskov; štítky s elektronicky nahratými alebo kódovanými informáciami štítky s magneticky nahratými alebo kódovanými informáciami štítky s opticky nahratými alebo kódovanými informáciami stroje na dierne štítky (kancelárske ); strojovo čitateľné identifikačné štítky strojom čitateľné časové karty; strojovo čitateľné nosiče údajov s nahratými programami ukladacie zariadenia pre počítačové programy usb hardvér usb kľúče; usb kľúče (nie nahrané); usb kľúče v tvare kreditnej karty; video disky; video kompaktné disky; videokazety; videopásky; vinylové nahrávky; vyrovnávacie pamäťové zariadenia (počítačový hardvér); zakladače na kompaktné disky (cd); zakódované darčekové karty zakódované karty; zakódované karty s bezpečnostnými prvkami pre identifikačné účely zakódované osobné karty (preukazy); zakódované pásky; zálohové zariadenia na ochranu dát; záložné jednotky pre počítače; zariadenia na čistenie hláv pre audio pásky; zariadenia na čítanie kariet; zariadenia na ukladanie počítačových dát; zariadenia na záznam na magnetickú pásku; zariadenia počítačových pamätí; zariadenia pre pamäte; zariadenia pre počítačové pamäte; zariadenia pre ukladanie dát; záznamové magnetické disky; záznamové disky; zvukové disky; zvukové kompaktné disky; zvukové nahrávky; zvukové nahrávky (nosiče ); zvukové nosiče zvukové pásky zvukové pásky s hudbou 3d skenery; digitálne farebné kopírovacie zariadenia filmy pre oddeľovanie farieb fotoaparáty s rýchlim skenovaním fotokopírovacie prístroje fotokopírovacie stroje fotonásobič; kopírovacie prístroje typu fotostat; kopírovacie stroje; kopírujúce stroje; planografické prístroje; prístroje na fotografickú tlač; prístroje na reprodukciu filmu; prístroje na reprodukciu obrazu; prístroje na zhotovovanie fotografických výtlačkov; reprografické nástroje; skenery; snímače obrazov; suchý laserový systém zobrazovania tlačiarne; trubice s fotonásobičom xerografické kopírovacie zariadenia xerografické prístroje a zariadenia zariadenia na prehrávanie zvuku; zariadenia na reprodukciu hudby; elektrostatické kopírovacie prístroje; prázdne atramentové kartridže pre fotokopírovacie prístroje; prázdne tonerové kartridže pre fotokopírovacie stroje; termické kopírovacie prístroje; digitalizačné skenery; digitálne grafické skenery; elektronické skenery; optické snímače; prístroje na zobrazovanie otlačkov prstov skenery otlačkov prstov skenery tlačiarenských dosiek snímače dlaní; snímače (zariadenia na spracovanie údajov), skenery vstupné skenery; zariadenia na skenovanie obrazov; atramentové farebné tlačiarne; atramentové tlačiarne; automatické zariadenia na tlač vstupeniek; digitalizačné tlačiarne; digitálne farebné tlačiarne; digitálne plotery; doskové súradnicové zapisovače; elektronické plotre; elektrostatické plotre; farebné osvitové jednotky; farebné tlačiarne; fotografické tlačiarne; grafické plotre; hlavy pre termálne tlačiarne; káble k tlačiarňam; laserové farebné tlačiarne; laserové tlačiarne; laserové tlačiarne pre suché filmy; maticové tlačiarne; mechanické tlačiarne; nenaplnené tonerové náplne pre tlačiarne a kopírovacie stroje; optické tlačiarne; ovládače pre laserové tlačiarne; ovládače tlačiarní pre zdieľanie portov; ploterové tlačiarne; plotery; počítačové plotre; prázdne atramentové kartridže pre počítačové tlačiarne; prázdne tonerové kartridže pre tlačiarne; prázdne tonery pre laserové tlačiarne; rysovacie plotre; servery pre tlačiarne; servery tlačiarní; stojany tlačiarní; súradnicové plotre; talčiarenské hlavy na plotre; termotlačiarne; tlačiarenské hlavy na tlačiarne; tlačiarenské hlavy pre atramentové tlačiarne; tlačiarenské hlavy pre počítačové tlačiarne; tlačiarenské konvertory; tlačiarenské rozbočovače; tlačiarne čiarového kódu; tlačiarne k počítačom; tlačiarne na suchý film; tlačiarne, nie mechanické; tlačiarne pre suché laserové systémy zobrazovania tlačiarne s integrovaným výstupom tlačiarne s typovým kolieskom tlačiarne zdieľajúce výstupy video tlačiarne; vyrovnávacie pamäte pre tlačiarne xerografické tlačiarne zariadenia na zdieľanie tlačiarní; zásobníky na tuhý atrament (prázdne) pre tryskové tlačiarne analyzátory dymových plynov analyzátory motora; analyzátory spektra s výnimkou analyzátorov na lekárske použitie; analyzátory zvyškového plynu; automatické dávkovače pracích prostriedkov; automatizované analyzátory pre automobilové motory; automaty na lístky; cdrom napaľovačky; centrálne procesorové jednotky počítačov; chromatografické analytické zariadenia na vedecké alebo laboratórne účely; čítačky čiarových kódov; čítačky na usb karty; čítačky optických diskov; čítačky pamäťových kariet; dátové obleky; dátové procesory; dátové rukavice; dátové terminály; dátové vstupné terminály; digitalizačné tablety; digitálne dosky; elektrické programovacie jednotky elektrické vreckové prekladače elektronické analyzátory farieb elektronické kalkulačky elektronické kódovacie prístroje elektronické ovládacie systémy elektronické prístroje na prepočet meny elektronické programovacie jednotky elektronické riadiace systémy pre stroje elektronické stolové kalkulačky elektronické textové procesory elektronické zariadenia na spracovanie údajov elektronické zariadenia na kontrolu pravopisu fakturovacie stroje fluorescenčné analyzátory; fotoelektrónové spektroskopické analyzátory s výnimkou analyzátorov na lekárske účely; fotometrické analyzátory s výnimkou analyzátorov na lekárske účely; fyzikálne analyzačné zariadenia s výnimkou zariadení na lekárske účely; fyzikálne analyzátory s výnimkou analyzátorov na lekárske účely; hlasovacie zariadenia; kalkulačky; karty obsahujúce mikroprocesory lineárne kódovacie zariadenia luminiscenčné analyzátory matematické nástroje; mechaniky na zápis dát na kompaktné disky (cd); mechaniky optických diskov; mechanizované kódovacie prístroje; meracie meniče; meracie prevodníky; metrické prevodníky; obaly na vreckové počítače; obrazové syntetizátory; optické čítače znakov; optické diskové jednotky; osobné digitálne pomocné zariadenie (pda); osvitové zariadenia periférne zariadenia počítačov petrochemické analyzátory; platobné terminály, bankomaty a stroje na triedenie peňazí počítače a počítačový hardvér počítačové osobné organizéry; počítačové periférne zariadenia potrava (zariadenia na rozbor ); prehrávače optických diskov; prekladateľské zariadenia; prístroje na analyzovanie fotografií; prístroje na analýzu obrazu; prístroje na diagnostiku motorov; prístroje na kontrolu elektronických lístkov; prístroje na rozbor vzduchu; prístroje na rozpoznávanie znakov; prístroje na spracovanie dát; programovateľné logické ovládače; puzdrá na vreckové kalkulačky; puzdrá na vreckové počítače; rekordéry kompaktných diskov; rôntgenové analyzátory (iné ako na lekárske účely); rozbor vzduchu (prístroje na ); slúchadlá na virtuálnu realitu snímače čiarových kódov; spojovacie prvky (k zariadeniam na spracovanie údajov); spojovacie prvky (zariadenia na spracovanie údajov); stabilizátory obrazu; systémy spracovania dát; terminály na spracovanie údajov; terminály pre čiarové kódy; terminály pre výstup údajov; textové procesory; textové procesory pre kompaktné disky účtovacie stroje účtovné zariadenia univerzálne analyzátory porúch usb karty'; viackanálové analyzátory vreckové elektronické slovníky vreckové počítače (pda); zariadenia na analýzu elektrickej energie; zariadenia na analýzu kyslosti; zariadenia na čítanie kupónov; zariadenia na jazykový preklad; zariadenia na overovanie znakov; zariadenia na optické rozpoznávanie znakov; zariadenia na premenu dát; zariadenia na spracovanie zvuku; zariadenia na spracovanie dát; zariadenia na spracovanie údajov v reálnom čase; zariadenia na spracovanie textu; zariadenia na spracovanie údajov; zariadenia na úpravu a spracovanie textu; zariadenia na výmenu údajov; zariadenia s umelou inteligenciou; zariadenie na spracovanie zvuku; zariadenie na spracovanie reči; zvukové digitizéry; elektronické vreckové kalkulačky; kruhové logaritmické pravítka; počítacie dosky; počítadlo guľôčkové; ručné kalkulačky; sčítacie stroje; vreckové kalkulačky; automatické výdajné stroje na lístky; elektronické terminály na vytváranie žrebov; označovače cestovných lístkov; prístroje na vydávanie žrebov; automatické platobné a vkladové zariadenia; automatické prístroje na triedenie bankoviek; automatické registračné pokladne; automaty na triedenie a počítanie hotovosti bankomaty'; elektronické platobné terminály elektronické predajné terminály elektronické prístroje na záznam finančných operácií elektronické registračné pokladne; mechanizmy prístrojov uvádzaných do činnosti vhodením mince mechanizmy uvádzané do činnosti vhodením mince parkovacie automaty pre vozidlá parkovacie hodiny peňažné automaty; platobné terminály pre predajné miesta; predajné terminálové zariadenia; prístroje na počítanie peňazí; prístroje na spracovanie elektronických platieb; prístroje na triedenie peňazí; prístroje na výpočet cien; registračné pokladnice; stroje na počítanie a triedenie peňazí; stroje na výber cestovného; terminály na elektronické spracovanie platieb kreditnými kartami terminály na kreditné karty terminály v predajniach; zabezpečené terminály na elektronické transakcie zariadenia na počítanie mincí; mechanizmy na ovládanie závor na parkoviskách automobilov uvádzané do činnosti vhodením mince; mincové mechanizmy na televízne prijímače; skúšobné prístroje na mince; zariadenia na rozmieňanie mincí; zásobník na vydávanie drobných mincí; bezdrôtové počítačové myši; displejové monitory; dotykové podložky pre počítače; držiaky na elektronické tablety do áut; džojstiky pre počítače; elektronické dokovacie stanice; elektronické dotykové panely (touchpady); elektronické perá; elektronické perá (na vizuálne zobrazovacie zariadenia); filtre na počítačové obrazovky filtre obrazoviek; filtre obrazoviek upravené na použitie s monitormi počítačov filtre obrazoviek upravené na použitie s tabletmi filtre pre počítačové monitory zabraňujúce odleskom filtre pre počítačové obrazovky; fólie prispôsobené na ochranu počítačových obrazoviek; grafické terminály; guľové ovládače; guľôčkové počítačové ovládače; guľové ovládače (trackball); informačné zobrazovacie terminály interaktívne terminály joysticky; kapacitové stylusy pre zariadenia s dotykovou obrazovkou karty do osobných počítačov (pc); klávesnice na elektronické tablety; klávesnicové terminály; kryt)' pre zariadenia na uchovávanie dát; kryty' proti prachu na počítače; lakťové opierky na využitie pri práci s počítačom; mechanika cdrom; monitory; monitory (počítačový hardvér); myš (periférne zariadenie počítača); myši (informatické vybavenie na spracovanie dát); nositeľné počítačové periférie obrazovky; obrazovky monitorov; opierky zápästia na prácu s počítačom; opierky zápästia pre používateľov počítačových myší; otočné stojany pre počítače; ovládače na počítačové hry (joysticky); pákové ovládače používané s počítačmi, s výnimkou ovládačov pre videohry perá (elektronické ) (na vizuálne zobrazovacie jednotky); perá na dotykové obrazovky; perá s vodivou špicou pre zariadenia s dotykovou obrazovkou; počítačová myš; počítačové biele tabule; počítačové dotykové perá; počítačové monitory; počítačové myši; počítačové klávesnice; počítačové obrazovky; počítačové terminály; počítačové zobrazovacie jednotky; počítačové zobrazovacie monitory; podložky pre počítačové myši; podpera zápästia pri práci s počítačom; prehrávač kompaktných diskov; prehrávače diskov; prehrávače kompaktných diskov; prehrávače kompaktných diskov pre použitie s počítačmi; prístroje a nástroje na kreslenie, prispôsobené používaniu na počítači; pudzrá na prístroje na uchovávanie dát; puzdrá na cd prehrávače; rámy pre počítačové monitory; reproduktor)' pre počítače; slúchadlá s mikrofónom na použitie v počítačoch; stojany na elektronické tablety; stroje na kódovanie kreditných kariet (periférne zariadenia počítačov) svetelné perá; telefonické zariadenie počítačov terminály elektronickej pošty terminály na prezeranie údajov terminály pre grafické displeje tvarované kryty pre počítače viacúčelové počítačové klávesnice vizuálne zobrazovacie obrazovky vstupné zariadenia pre počítače zobrazovacie displejové jednotky zobrazovacie terminály automobilové navigačné počítače časti a súčasti počítačov digitálne tablety dokovacie stanice pre laptopy dokovacie stanice pre počítače dotykové obrazovky pre počítače grafické tablety handhelds inteligentné okuliare interaktívne počítačové systémy intemetové servery intranetové servery komunikačné počítače kryty' pre tabletové počítače mikročipy (počítačový hardvér); mikropočítače mikropočítačové prístroje minipočítače mobilné počítače; montážne police pre počítačový hardvér obaly na elektronické tablety náramkové počítačové prístroje obaly na notebook)'; osobné počítače osobné počítače do ruky; osobné počítače s počítačovým softvérom na pomoc pri diétach palubné počítače počítačzápisník (notebook); počítače počítače do ruky počítače na sledovanie trasy počítače na správu údajov počítače pre bicykle počítače typu tenký klient; počítačové pracovné stanice; počítačové programovacie jednotky; počítačové systémy; počítačové terminály na bankové účely; počítačové zariadenia na diaľkové odčítavanie meradiel; počítačový hardvér; počítačový hardvér pre počítačové softvérové inžinierstvo podvodné potápačské počítače pracovné stanice (počítačové zariadenia); prenosné počítače prenosný počítač prenosný počítač (laptop); prenosný počítač (notebook); procesové počítače puzdrá na prenos počítačov puzdra upravené pre netbooky puzdra upravené pre notebook)7 servery elektronickej pošty sálové počítače servery počítačových databáz servery pre webhosting servery súborov; stojany na elektronické tablety s nabíjačkou stojan)' pre počítačové zariadenia superpočítače tabletový počítač; vreckové počítače na zaznamenávanie poznámok adaptéry počítačových kariet akceleračná doska do počítačov bezpečné mikroprocesory centrálne procesorové jednotky; centrálne spracovateľské jednotky na spracovanie informácií, dát, zvuku alebo obrazu chladiče centrálnych procesorových jednotiek (cpu); chladiace podložky pre bezdrôtové počítače dcérske dosky; dosky centrálnych procesorových jednotiek duplikátory pevných diskov elektronické komponenty pre počítače elektronické zápisníky (notepad); externé pevné disky pre počítače faxmodemové karty pre počítače grafické čipové sady s vysokým rozlíšením grafické karty; hodinové generátory pre počítače; hodiny cpu procesorov; integrované obvod)' pre špecifické aplikácie; jadrá mikroprocesorov; jednotky rozhraní pre dátové zbernice; karty rozhrania pre zariadenia na spracovanie údajov v podobne plošných obvodov; karty rozhrania pre zariadenia určené na spracovanie dát; karty s elektronickým čipom; logické obvody; matematické koprocesory; mechaniky na digitálne disky; mikroprocesorové karty; mikroprocesorové ovládače; mikroprocesory; multimediálne akceleračné dosky multiprocesorové čipy nahrané flash pamäťové karty; ovládače nadbytočného poľa nezávislých diskov (raid); ovládače pohybu; ovládače video grafiky; pamäte pre prístroje na spracovávanie dát; pamäťové karty s integrovanými obvodmi (ic); pamäťové karty s priamym prístupom (ram karty); pamäťové zariadenia pre zariadenia na spracovanie údajov panely počítačových rozhraní pc karty; počítačom ovládané kontrolné zariadenia počítačové čipy; počítačové čipy používané na prenos dát do a z centrálnych procesorových jednotiek; počítačové dosky integrovaných spojov; počítačové grafické karty; počítačové komponenty; počítačové paralelné porty; počítačové prídavné karty; počítačové moduly; počítačové skrinky; počítačové súčiastky; počítačové vyrovnávacie pamäte; počítačové zbernice; podložky pod notebook s chladením; polovodičové pamäte; prenosné pevné disky pre počítače; prepojovacie karty pre počítače; prídavné karty pre mikropočítače; prídavné karty pre počítače; prídavné obvodové dosky; prídavné obvodové dosky na pripájanie počítačov k sieťovému softvéru; puzdrá na počítače; rozširujúce dosky (karty) počítačov; sériové porty pre počítače; skrinky na počítače; súbory čipov pre počítače; systémové dosky (matičné dosky); tepelné jamky (zariadenia na odvod nepotrebného tepla); ventilátory cpu procesorov video grafické akcelerátory video karty; vnútorné chladiace ventilátory pre počítače vstupné zariadenia s detekciou pohybu výmenníky tepla pre počítače vyrovnávacie dátové pamäte základné dosky počítačov zvukové karty ; 3d okuliare; adaptérové krúžky pre objektívy fotoaparátov; audio a video prijímače; audiovideo prijímače; audioprístroje a zariadenia, rádioprijímače; audiovizuálna technika na výučbu; audiovizuálne prijímače; audiovizuálne prístroje; audiovizuálne vyučovacie prístroje; čističe magnetických hláv (prístroje); čističe magnetických pások čítačky optických diskov diaľkové ovládače pre rádiá diaľkové ovládače pre stereo súpravy diaľkové ovládače pre televíziu digitálne nahrávacie zariadenia pre dvd digitálne video servery; digitálne videoprehrávače digitálne zvukové servery disketové jednotky pre pružné disky disketové mechaniky disková mechanika; dokovacie stanice pre digitálne hudobné prehrávače dokovacie stanice pre mp3 prehrávače dokovacie stanice pre smartphony dvd prehrávač dvd prehrávače; elektrické káble na prenos zvuku a obrazu; elektronické svetelné ukazovadlo (pomôcka pri vyučovaní a prednáškach); endoskopické kamery na priemyselné použitie; endoskopické zariadenia na priemyselné použitie; filmové kamery na samovyvolávacie filmy; filmové matrice; filmové procesory; fm vysielače; fotografické vybavenie; generátory časového oneskorenia; grafické dekodéry pre zvukové karaoke systémy; flolografické prístroje; káble na prenos a príjem signálov káblovej televízie; kamery aktivované pohybom; kamery na snímanie z viacerých uhlov; kazetové rekordéry; kryty pre prehrávače digitálnych médií; kryty pre prenosné prehrávače médií; laserové ukazovadlá; látkové zvukové filtre pre rádiové zariadenia; magnetické páskové jednotky; magnetofóny; mechanika cdrom; mechaniky na dvd; mechaniky pre magnetické pásky; meradlá otvorov; mp4 prehrávače; multifunkčné diaľkové ovládanie navíjačky filmov; nositeľné prenosné prehrávače médií; objektívy; optické hľadáčiky; párovateľné bezdrôtové reproduktory páskové rekordéry; pásky na čistenie hláv videorekordérov; pásky na čistenie nahrávacích hláv; planetáriá; prehrávač dvd; prehrávač kompaktných diskov; prehrávač pások; prehrávače diskov; prehrávače kompaktných diskov; prenosné dvd prehrávače; prehrávače optických diskov; prenosné multimediálne prehrávače; prijímače na príjem káblovej televízie; prístroje na reprodukciu filmu; prístroje na spracovanie filmu; prístroje na vymazanie magnetických pások; prístroje na vyvolávanie filmov; puzdrá na dvd prehrávače; puzdrá na prenosné multimediálne prehrávače; puzdrá na šošovky; puzdrá pre filmy; puzdrá pre prehrávače digitálnych médií stroje na karaoke sušičky na filmy; svetelné ukazovadlá synchronizačné generátory systémy na zobrazovanie videa systémy verejných rozhlasov tabletové obrazovky; tašky, ktoré sú špeciálne upravené pre fotoaparáty a fotografické zariadenia tlmiče vibrácií pre elektronické audio zariadenia videoservery zariadenia na karaoke; zariadenia na prehrávanie zvukových a obrazových nosičov zariadenia na vyvolávanie filmov zariadenia na záznam na magnetickú pásku; zariadenia na zaznamenávanie obrazu a vyvolávanie obrazových záznamov zariadenia pre zaznamenávanie zvuku a obrazu zaznamenávacie zariadenia na zvukové a obrazové nosiče; zobrazovacie prístroje a zariadenia, televízne prijímače, videoprístroje, filmové prístroje a zariadenia; astrofotografické objektívy; biologické mikroskopy; biomikroskopy; celostaty; ďalekohľady; delostrelecké teleskopické zameriavače; diaľkomery; divadelné ďalekohľady; dverové priezory (zväčšovacie šošovky); dymomery (merače prachových častíc vo výfukových plynoch vznetového motora); ekvatoriálne teleskopy elektrónové mikroskopy; fibroskopy, s výnimkou fibroskopov na lekárske účely fotomikroskopy; gyroskopicky stabilizované mieridlá infračervené zameriavacie zariadenia pre zbrane kazety na mikroskopové sklíčka kondenzory mikroskopov kryty pre ďalekohľady lorňony (okuliare s rúčkou); lupy; makroskopy; malé skladacie ďalekohľady metalurgické mikroskopy mikroskopy; mikroskopy na lekárske použitie mikroskopy pre nástrojárov monokuláry objektívy pre teleskopy okuláre; okuliare na nočné videnie okuliare so zväčšovacím sklom operné ďalekohľady optické diaľkomery optické hranoly (pre teleskopy); optické sklá (priezory) na dvere optické šošovkové zameriavače optické zameriavače na kuše; optickovláknové prehliadače (nie na lekárske účely); osvetľovacie zariadenia pre mikroskopy periskopy; periskopy s optickými vláknami polarizačné mikroskopy poľovnícke ďalekohľady pozorovacie ďalekohľady (spektívy); pozorovacie prístroje priezory (dverové ); prístroje na meranie vzdialenosti prístroje na zosilnenie/zintenzívnenie obrazu profilové projektory puzdrá na ďalekohľady; rámy na lorňony (okuliare s rúčkou); rámy na monokuláry reflektory do teleskopov refraktory; rúry na zintenzívnenie obrazu spektrografické prístroje spektrografy statívy pre ďalekohľady statívy pre teleskopy stereoskopické zariadenia stojany (na teleskopy); stojan)’ pre operačné mikroskopy telemetre, diaľkomery teleskopické puškohľady; teleskopické zameriavače cieľov pre delostrelectvo teleskopické zameriavače pre luky teleskopické zameriavače (puškohľady); teleskopické zameriavacie zariadenia na strelné zbrane teleskopy; teleskopy na meranie telies pohybujúcich sa pozdĺž poludníka teleskopy na strelné zbrane tkáčske lupy; tepelné snímacie zariadenia (iné ako na lekárske účely); tubusy pre teleskopy (šošovkové objektívy); ultramikroskopy zameriavače pre bombardovanie zameriavacie ďalekohľady na strelné zbrane zameriavacie teleskopy; zameriavacie zariadenia (teleskopické) na použitie v námorných zbraniach zameriavacie zariadenia (teleskopické) na použitie v leteckých zbraniach zameriavacie zariadenia (teleskopické) na použitie v pozemných zbraniach zameriavacie zariadenia (teleskopické); zariadenia na manipulovanie s trojrozmernými obrazmi zariadenia na nočné videnie pre letcov zariadenia na nočné videnie pre rozpoznanie obrazu zariadenia na prezeranie trojrozmerných obrazov zariadenia pre termálne zobrazovanie pre nočné videnie zenitové ďalekohľady zosilňovače obrazov; zosilňovače zobrazenia zvyškového svetla zrkadlá do mikroskopov zväčšovacie priezory pre dvere zväčšovacie sklá zväčšovacie šošovky laserové diódy; laserové skalpely iné ako na lekárske účely; laserové zariadenia, iné ako na lekárske účely; lasery na iné ako lekárske účely; lasery na priemyselné účely; lasery pre vedecké účely; lasery s výnimkou laserov na lekárske účely; pevné lasery; časti okuliarov; dioptrické okuliare a šošovky; korekčné okuliare; korekčné šošovky (optika); ľadovcové okuliare náhradné šošovky pre okuliare neopracované šošovky na korekciu zraku nosné diely pre okuliare nosové podložky pre slnečné okuliare podložky na okuliarové nosníky postrannice okuliarov puzdrá na okuliare; rámy na okuliare a na slnečné okuliare; rámy na okuliare, vyrobené z kovu alebo z kombinácie kovu a plastov rámy na okuliare z kovov a syntetických materiálov; rámy pre okuliare vyrobené z kombinácie kovu a plastu; rámy pre okuliare z kovu; rámy pre okuliare z plastu; sklenené očné šošovky; slnečné okuliare; slnečné okuliare na lekársky predpis stranice pre slnečné okuliare taštičky na okuliare bezpečnostné okuliare clony na okuliare cvikre; držiaky na okuliare kontaktné šošovky monokle; nemontované rámy na okuliare ochranné okuliare očná optika na predpis okuliare; okuliare a slnečné okuliare okuliare ako cvikre okuliare, cvikre okuliare, cvikre (puzdrá na ); okuliare (dioptrické); okuliare na čítanie okuliare na ochranu okuliare pre deti okuliare (puzdrá na ); okuliare (rámy na ); okuliarové rámy; okuliarové retiazky; okuliarové sklá; optické okuliare; optické sklá pre okuliare; plavecké okuliare na lekársky predpis; polarizačné okuliare; polotovary na výrobu kontaktných šošoviek; prístroje na umývanie kontaktných šošoviek; puzdrá na kontaktné šošovky; puzdrá na optické výrobky; puzdrá pre detské okuliare; ramienka okuliarových rámov; rámy na cvikre; rámy na okuliare; rámy pre monokle; šnúrky na cvikre; šnúrky na okuliare; šošovky do okuliarov; šošovky pre okuliare; špeciálne okuliare; športové okuliare na predpis; okuliare s možnosťou pripnutia slnečných skiel; optické šošovky na slnečné okuliare; puzdrá na okuliare a slnečné okuliare; puzdrá na slnečné okuliare; rámy na slnečné okuliare; remienky na slnečné okuliare; retiazky na slnečné okuliare; sklá (šošovky) do slnečných okuliarov; šnúrky na slnečné okuliare; šnúrky pre slnečné okuliare; bezpečnostné kontrolné zariadenia; bezpečnostné vybavenie na hasenie lesných požiarov; bezpečnostné zariadenia do výťahov; bezpečnostné zariadenia na spracovanie zvukových signálov bezpečnostné značky blikajúce bezpečnostné svetlá detektory dymu; dopravné kužele dýzy požiarnych hadíc; elektrické bezpečnostné monitorovacie zariadenia elektrické zariadenia na sledovanie cieľov elektronické bezpečnostné štítky elektronické štítky; elektronické zariadenia na sledovanie cieľov elektronické zariadenia na monitorovanie dojčiat hasiace prístroje hasiace prístroje pre automobily holografické bezpečnostné prístroje hasiace systémy hubice požiarnych hadíc kamerové bezpečnostné systémy kyslíkové masky, nie na lekárske účely lepiace kódované bezpečnostné pásky lepiace magnetické bezpečnostné pásky monitorovacie elektronické zariadenia núdzové sprchy; ochranné a bezpečnostné vybavenie; ohňovzdorné letecké kombinézy; ohňovzdorné rukavice; optické zariadenia na sledovanie cieľov; plochý ručný nástroj na zadusenie ohňa (hasičské náradie); poplašné a výstražné zariadenia; požiarne autá; požiarne čerpadlá; požiarne postrekovacie zariadenia; požiarnické autá; požiarnické hadice; požiarnické vozidlá; prístroje na kontrolu požiaru; prístroje na monitorovanie bábätiek; protipožiarne striekacie systémy; reflexné odevy a oblečenie na ochranu proti nehodám; rozstrekovacie zariadenia pre prípad požiaru; ručné bezpečnostné detektory; senzory dymu; signalizačné dopravné kužele signalizačné zariadenia signalizačné zariadenia a nástroje signalizačné zrkadlá spätné kamery pre vozidlá striekacie systémy na uhasenie požiaru teleskopické zariadenia na sledovanie cieľov video prístroje na monitorovanie bábätiek záchranárske zariadenia a nástroje; zakódované karty s bezpečnostnými prvkami pre identifikačné účely zapaľovacia tryská (v karburátore); zariadenia na kontrolu prístupu zariadenie na núdzové umývanie očí alarmy dymu; alarmy na monitorovanie detí alarmy proti vlámaniu; bezpečnostné alarmy s výnimkou alarmov do vozidiel bezpečnostné kamery; bezpečnostné poplašné systémy s výnimkou systémov pre vozidlá; bezpečnostné poplašné zariadenia; bezpečnostné sledovacie zariadenia; bezpečnostné výstražné zariadenia; centrálne jednotky poplašných zariadení; detektory plameňov; detektory rádioaktívneho žiarenia; diaľkové ovládače na obsluhu poplašných zariadení vozidiel diaľkovo ovládané poplašné zariadenia okrem zariadení proti krádeži vozidiel elektrické a elektronické poplašné zariadenia proti zlodejom elektrické detektory dymu; elektrické dymové poplašné zariadenia; elektrické poplašné prístroje proti krádeži (iné než pre vozidlá); elektrické poplašné prístroje elektrické požiarne poplašné zariadenia elektrické senzory dymu elektronické alarmy proti vlámaniu elektronické štítky pre tovary elektronické výstražné zvončeky klávesnice pre bezpečnostné alarmy kovové zvončeky pre poplašné zariadenia krádež (elektrické zariadenia proti ); námorné núdzové majáky osobné alarmy; osobné bezpečnostné alarmy (poplachové zariadenia); osobné poplašné zariadenia ovládacie panely pre bezpečnostné alarmy ozdobné tvarované kryty pre detektory dymu panely poplašných zariadení; pípajúce prístroje vydávajúce varovací zvuk počas cúvania vozidla píšťalky (výstražné zariadenia); plameňové senzory poplašné signalizačné vysielače poplašné signalizačné prijímače poplašné systémy; poplašné systémy na rozpoznanie úniku plynu poplašné zariadenia; poplašné zariadenia na detekciu úniku vody poplašné zariadenia na rozpoznanie horľavých plynov poplašné zariadenia pre bazény; poplašné zariadenia proti krádeži s výnimkou tých pre vozidlá; poplašné zariadenia proti odcudzeniu s výnimkou tých pre vozidlá; poplašné zariadenia proti krádeži (okrem poplašných zariadení pre vozidlá); poplašné zariadenia s plynovým spúšťačom; poplašné zvony; požiarne detektory; požiarne hlásiče; požiarne poplašné zariadenia v podobe ozdôb na vianočné stromčeky požiarne senzory; požiarny hlásič s rozbitným sklom senzory narušenia mikrovlnového typu snímače elektrického prúdu snímače pre poplašné zariadenia; vibračné poplašné prístroje, ktoré upozorňujú na potrebu prijímania lieku výstražné lampy (majáky); výstražné poplašné zariadenia (iné ako pre vozidlá); výstražné reproduktory určené na montáž na strechu vozidiel záchranných služieb výstražné svetlá (blikajúce majáky); výstražné zariadenia (iné ako pre vozidlá); výstražné zariadenia proti krádežiam výstražné zariadenia proti zlodejov; zariadenia na detekciu vniknutia s výnimkou zariadení do vozidiel zariadenia na identifikáciu narušiteľov (okrem zariadení pre vozidlá); zariadenia na zisťovanie požiaru; zariadenia naznačujúce varovanie (iné ako pre vozidlá); zvonce ako výstražné zariadenia zvončeky (elektrické signalizačné ); zvukové alarmy; zvukové alarmy (s výnimkou pre vozidlá); zvukové poplašné zariadenia zvukové poplašné zariadenia, iné ako pre vozidlá automatické bezpečnostné zábrany automatické jednotky na kontrolu prístupu automatické systémy na kontrolu prístupu automatické zariadenia na ovládanie prístupu automatické zariadenia na kontrolu prístupu automatické zariadenia pre bezpečnosť prístupov biometrické skenery; biometrické skenery dlaní; biometrické skenery odtlačkov prstov; biometrické skenery sietnice; biometrické systémy na kontrolu prístupu; biometrické systémy pre rozpoznávanie hlasu; centrálne zamykanie pre motorové vozidlá; diaľkové ovládače na otváranie a zatváranie dverí; diaľkové ovládače na otváranie a zatváranie dverí vozidiel; digitálne dverové zámky; dverové videotelefóny; dverové zámky so skenerom odtlačkov prsta; elektrické bezpečnostné zamykacie zariadenia; elektrické kovové mechanické zámky; elektrické kovové zámky; elektrické kovové zámky s číselnou kombináciou; elektrické nekovové mechanické zámky; elektrické nekovové zámky s číselnou kombináciou; elektrické systémy na kontrolu vstupu; elektrické uvoľniteľné zamykacie zariadenia; elektrické zámky; elektrické zámky na dvere; elektrické zámky pre bicykle; elektrické zámky pre vozidlá; elektrické zámky s alarmami; elektrické zariadenia na kontrolu prístupu; elektrické zariadenia na riadenie prístupu; elektrické zariadenia pre bezpečnosť prístupu; elektrifikované ohrady; elektronické kľúče pre automobily; elektronické kľúče pre vozidlá; elektronické prístupové karty; elektronické uzamykacie mechanizmy pre trezory; elektronické vstupné systémy; elektronické uzatváracie systémy; elektronické zámky; elektronické zámky (na dvere); elektronické zámky ovládané kartou elektronicky ovládané systémy vstupu do budov jednotky na kontrolu prístupu (elektricky ovládané); karty na kontrolu vstupu (kódované alebo magnetické); karty slúžiace na otváranie (kódované); kódované kľúče; magneticky kódované kľúčové karty mechanické číselné zámky (elektrické); ovládanie dverových zámkov pomocou rádia; počítačové hodiny s rozpoznávaním odtlačkov prstov; prístroje na overovanie dát na magneticky kódovaných kartách; prístupové rozhrania pre riadené súkromné obvodové siete; rádiofrekvenčne ovládané zámky; súpravy elektronických zámkov; zámky (elektrické ); zariadenia centrálneho uzamykania dverí; zariadenia na diaľkové ovládanie vstupu; bezpečnostné alebo výstražné svetelné signály a majáky; bezpečnostné signály (počuteľné) s výnimkou signálov do vozidiel; bezpečnostné svetelné majáky; blikavé svetlá; bóje (signalizačné ); bóje (značkovacie ); bzučiaky; cestné výstražné lampáše; diaľničné bezpečnostné kužele; cestné výstražné lampy; diaľničné signalizačné svetlá; dopravné značky (svetelné alebo mechanické ); elektrické bzučiaky; elektrické dopravné navádzacie prístroje; elektrické dverové zvončeky elektrické kovové panely na ukazovanie smeru elektrické signalizačné zariadenia elektrické zvonce na privolávanie elektronické dopravné navádzacie prístroje elektronické prístroje na riadenie dopravy elektronické zvukové bzučiaky kovové mechanické dopravné značky kovové svietiace dopravné značky lampy majákov; lampy používané ako výstražné majáky lavínové sondy; lišty s núdzovým osvetlením pre vozidlá (svetelné znamenia) majákové prijímače; mechanické bezpečnostné signalizačné zariadenia; mechanické bezpečnostné značky; mechanické cestné kužele; mechanické cestné značky; mechanické dopravné navádzacie prístroje; mechanické kovové panely na ukazovanie smeru; mechanické prícestné zobrazovacie tabule (bilbordy); mechanické vývesné štíty; mechanické zariadenia na riadenie dopravy; mechanické značky; námorné signalizačné zariadenia; nástroje na ukazovanie smeru; návestidlá, svetelné alebo mechanické; neelektrické núdzové majáky; nekovové dopravné informačné panely (svetelné značky) nekovové mechanické dopravné značky nekovové mechanické dopravné informačné panely nekovové svietiace dopravné značky neónové svetlá (signály); núdzové svetlice núdzové varovné svetlá; odrazové disky na odevy na zabránenie dopravným nehodám optické lampy; osvetlené plastové cestné kužele osvetlené značky píšťalky na psov píšťalky na signalizáciu píšťalky (výstražné ); podsvietené nápisy a tabule s nápismi; prenosné cestné svetelné výstražné kužele; prenosné mechanické cestné výstražné kužele; reflektory pre dopravné signály; reflexné oblečenie na predchádzanie nehodám; rotačné signalizačné svetlá; signalizačné bóje; signalizačné klaksóny; signalizačné lampáše; signalizačné lampy; signalizačné panely (svetelné alebo mechanické ); signalizačné píšťalky; signalizačné zvony; signálne bóje; signálne návestné lampáše; signálne panely; signály s výnimkou výbušných (hmlové ); sirény; sirény pre vozidlá smerové majáky športové píšťalky; stroboskopické svetlá (výstražné majáky); stroboskopické výstražné majáky; svetelné alebo mechanické zobrazovacie tabule z kovu; svetelné alebo mechanické smerové značky; svetelné bezpečnostné signalizačné zariadenia; svetelné bezpečnostné značky; svetelné bóje, majáky; svetelné cestné kužele; svetelné dopravné kužele; svetelné dopravné značky; svetelné elektrické značky; svetelné kovové panely na ukazovanie smeru; svetelné majáky (bezpečnostné zariadenia); svetelné prícestné zobrazovacie tabule (bilbordy); svetelné tabule; svetelné ukazovatele smeru; svetelné vývesné štíty; svetelné zariadenia na riadenie dopravy; svetelné značenie; svetelné značky; svetelné značky pre únikové cesty; svetelné znamenia; varovné svetlá na prístrojovej doske; varujúce trojuholníky; výcvikové návody v elektronickej podobe; vysielače núdzových signálov; výstražné stuhy; výstražné svetlá (majáky); výstražné svietidlá pri poruche vozidla výstražné trojuholníky pri poruchách vozidiel výstražné vlajky výstražné žiarovky do vozidiel záchranné svetlice; zariadenia dopravných semaforov (signalizačné zariadenia); zariadenia na prehrávanie zvuku zariadenia na reprodukciu hudby zariadenia na vedenie premávky (svetelné značky); železničné návestidlá značkovacie a signalizačné bóje značkovacie bóje antigravitačné odevy automatické hasiace prístroje; automatické rozstrekovacie zariadenia na hasenie požiaru azbestové ochranné štíty pre hasičov azbestové odevy na ochranu proti ohňu azbestové rukavice (ochranné ); bezpečnostná obuv na ochranu pred nehodami alebo zranením bezpečnostná ohlávka; bezpečnostné čižmy na použitie v priemysle na ochranu pred nehodami a zraneniami; bezpečnostné laná na ochranu pred pádom; bezpečnostné odevy na ochranu proti nehodám alebo zraneniam; bezpečnostné pásy s výnimkou pásov na sedadlá vozidiel a na športový výstroj; bezpečnostné pokrývky hlavy; bezpečnostné prístroje pre železničnú dopravu; bezpečnostné rukavice na ochranu proti zraneniam alebo úrazom; bezpečnostné vesty na vodné lyžovanie; bezpečnostné zariadenia na predchádzanie nehodám alebo zraneniam; biologické bezpečnostné skrine; bleskoistky; bleskozvodové zariadenia; časti ochranných odevov pre motocyklistov na ochranu proti úrazom alebo zraneniam; chrániče brucha na ochranu pred zranením (okrem častí športových odevov alebo pre špecifické športové aktivity) chrániče hlavy; chrániče hrude na ochranu pred úrazom alebo zranením (s výnimkou chráničov na šport); chrániče na píšťalu zabraňujúce zraneniu s výnimkou športových výrobkov a častí športového oblečenia chrániče očí chrániče úst pre šport chrániče zraku; čižmy na ochranu pred nehodami čižmy na ochranu pred ohňom čižmy na ochranu pred žiarením; čižmy (ochranná obuv); dýchacie masky; dýchacie masky na ochranu pred znečistením dýchacie masky s výnimkou masiek na umelé dýchanie dýchacie prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely dýchacie prístroje s výnimkou prístrojov na umelé dýchanie elektricky vyhrievané odevy na ochranu pred nehodami a zraneniami elektronické osobné alarmy; evakuačné šmykľavky (zariadenia pre záchranu života); filtre na dýchacie masky; filtre na dýchacie masky (nie lekárske); individuálne záchranné nafukovacie telesá; izolačný odev na ochranu pred nehodami alebo zranením; jednorazové rukavice na laboratórne účely; kapucne na ochranu pred dymom (záchranné zariadenia); kožené odevy na ochranu pred úrazmi alebo zraneniami kukly spomaľujúce horenie kyslíkové regulátory; lakťové chrániče používané pre prípad nehody (iné ako športové doplnky); masky proti prachu mechanické záchranné prístroje morské záchranné odevy nafukovacie člny (záchranné člny); nafukovacie prístroje na záchranné účely nafukovacie záchranné člny nákolenníky pre robotníkov námorné záchranné prístroje nepriestrelné bundy nepriestrelné odevy nepriestrelné vesty núdzová šmykľavka núdzové tlačidlá (spúšťače poplachu); obleky (ochranné ) proti ohňu; obuv na ochranu pred únikmi chemikálií; obuv na ochranu pred žiarením; obuv na ochranu proti biologickému nebezpečenstvu; obuv na ochranu proti ohňu; ochranná obuv; ochranná obuv na predchádzanie nehodám alebo zraneniu; ochranná obuv proti nehode alebo zraneniu; ochranná obuv proti úrazom, ožiareniu a ohňu; ochranná obuv proti úrazom a proti ohňu; ochranná protiúrazová obuv; ochranné kombinézy pre letcov; ochranné masky; ochranné oblečenie na predchádzanie úrazom ochranné oblečenie (telesné opancierovanie); ochranné obleky proti biologickým nebezpečenstvám; ochranné obleky proti nehode alebo zraneniu; ochranné obleky proti úrazom, radiácii a ohňu; ochranné odevy' pre letcov; ochranné odevy proti radiácii; ochranné odevy proti chemikáliám; ochranné odevy vyrobené z nepriestrelných materiálov; ochranné pokrývky hlavy; ochranné pracovné odevy na ochranu pred nehodami alebo zraneniu ochranné priemyselné čižmy ochranné priemyselné topánky ochranné prilby; ochranné prostriedky' na osobné použitie proti nehodám ochranné rukavice; ochranné rukavice proti rôntgenovým lúčom na priemyselné účely ochranné siete proti nehodám ochranné štíty; ochranné štíty (azbestové požiarnické ); ochranné tvárové štíty pre ochranné prilby; ochranné zariadenia proti rôntgenovým lúčom s výnimkou zariadení na lekárske účely; odevy chrániace pred úrazmi; odevy na ochranu pred biologickým nebezpečenstvom; odevy na ochranu pred zranením; odevy pre vznášanie sa na vode; odrazové disky na oblečenie; oheň (ochranné oblečenie proti ); ohňovzdorné automobilové pretekárske obleky na bezpečnostné účely; ohňovzdorné odevy; ohňovzdorné prikrývky (hasiace deky); pásky na ruku (svetelné) na ochranu pred úrazmi alebo zranením plynové masky; podporné pásy pre pracovníkov ponožky (elektricky vyhrievané ); požiarne núdzové schodisko; požiarne únikové rebríky (bezpečnostné zariadenie); požiarnické člny a lode; pracovné ochranné tvárové štíty pre robotníkov; prepäťové poistky; priezory na ochranu zváračov; protipožiarne ochranné odevy; protiprachové okuliare; reflexné pásy na oblečenie; reflexné záchranné vesty; respirátory na filtráciu vzduchu; ručné ochranné štíty pre políciu; rukavice na priemyselné účely na ochranu pred zranením; rukavice pre ochranu pred zranením; selénové chrániče pred prepätím; senzory pohybu pre bezpečnostné svetlá; siete (ochranné ) proti nehodám; sklá do ochranných štítov na tvár; sponky na nos na plávanie; sponky na nos pre plavcov a potápačov; štíty na ochranu tela pred zranením; štíty na ochranu tváre; štíty na tvár, iné než na lekárske účely; štíty na tvár pre robotníkov (ochranné ); štíty pre robotníkov (ochranné tvárové ); tepelné kombinézy pre letcov; tepelné ochranné obleky proti nehodám alebo zraneniu; tepelné ochranné pomôcky (odevy) na ochranu pred úrazmi alebo zraneniami; tvárové chrániče proti úrazom alebo náhodným zraneniam; ultrafialové filtre na iné ako lekárske účely; únikové kĺzačky pre núdzové situácie; ústne chrániče (chrániče ďasien); vedrá na hasenie požiarov; ventily na nafukovanie záchranných viest; vesty proti bodnutiu; vetracie obleky; vodné záchranné kolesá; vodovzdorné záchranné odevy zabraňujúce utopeniu záchranné bóje; záchranné kabínky pre prípad prírodných katastrof; záchranné pásy; záchranné plachty; záchranné plte; záchranné postroje; záchranné rafty na núdzové účely; záchranné siete; záchranné vesty; záchranné vesty pre domáce zvieratá; záchranné vesty pre psov; záchranné zariadenia a prístroje na záchranu; zachytávače iskier, lapače iskier; zariadenia na ochranu elektrického vedenia; zariadenia na ochranu pred požiarom; zariadenia na striekanie vody na zdolanie požiarov; zariadenia zabraňujúce pádu; železničná doprava (bezpečnostné zariadenia pre ); zuby (chrániče ); zváračské kukly; zváračské prilby; bejzbalové pálkarské helmy; bezpečnostné čapice; bezpečnostné prilby; boxerské prilby; chrániče hlavy pre šport; chrániče hlavy pri športovaní; chrániče lebky na ochranu pred zranením; cyklistické ochranné prilby; jazdecké čapice; jazdecké prilby; lyžiarske prilby; motocyklové prilby; ochranné helmy pre motocyklistov; ochranné pokrývky hlavy na predchádzanie nehodám alebo zraneniu; ochranné prilby na šport; ochranné prilby pre motocyklistov; ochranné prilby pre športovcov; ochranné prilby pre vodičov; ochranné športové prilby; pokrývky hlavy na ochranu pred nehodami; pokrývky hlavy na ochranu pred zraneniami; pokrývky hlavy na športové aktivity, slúžiace na ochranu pred zranením; popruhy na bradu pre prilby pre americký futbal; potápačské prilby; prilby na americký futbal; prilby používané pri športe; prilby pre bejzbalových zadákov; prilby pre cyklistov; prilby pre ľadový hokej; prilby pre motocyklistov; skejtbordové prilby; snoubordové prilby; športové prilby; športové vaky prispôsobené (tvarované) na nosenie ochranných prílb zváračské helmy; bezpečnostné okuliare na ochranu očí clony proti oslepeniu cyklistické okuliare lyžiarske okuliare masky na plávanie motocyklistické okuliare ochranné okuliare na šport ochranné športové okuliare okuliare na lyžovanie okuliare proti oslneniu okuliare s antireflexnou úpravou oslnenie (okuliare proti ); plávacie okuliare plavecké okuliare šport (okuliare na ); športová očná optika strelecké okuliare (optické); tienidlá proti oslneniu zváračské okuliare; dýchacie prístroje na plávanie pod vodou dýchacie prístroje pre potápačov dýchacie trubice dýchacie regulátory na potápanie kruhové krídla pre potápanie; núdzové bomby so stlačeným vzduchom pre potápačov obleky pre potápačov okuliare pre potápačov; opasky so závažiami pre potápačov; potápačské čižmy; potápačské masky; potápačské okuliare; potápačské rukavice; potápačské šnorchle; potápačské skafandre; potápačské závažia; rebreathery na potápanie; svorky na nos pre potápačov; tampóny do uší pre potápačov; vzduchové nádrže na potápanie; záchranné vesty pre potápačov; zariadenia na dýchanie pod vodou; zariadenia na kompenzáciu vztlaku pre potápačov; závažia; alidády (zememeračstvo); analytické kresliace a rysovacie zariadenia; analytické ortoprojektory; analytické plotre; automobilové navigačné počítače; autopiloty; buzoly, kompasy; diaľkové navigačné prístroje (loran); držiaky navigačných zariadení na palubnú dosku; elektrické hľadáčiky; elektrické navigačné nástroje; elektrické navigačné zariadenia; elektrické prístroje na určenie polohy cieľa; elektronické gps systémy; elektronické hľadáčiky; elektronické navigačné a polohové prístroje a nástroje elektronické navigačné prístroje elektronické prístroje na určenie polohy cieľa; elektronické prístroje na vyhľadávanie stratených predmetov s pomocou globálneho polohového systému alebo mobilných komunikačných sietí; elektronické sledovacie zariadenia a prístroje; elektronické zameriavače cieľov pre delostrelectvo; elektronické zameriavače cieľov na zbrane; globálne lokalizačné prístroje (gps); globálne navigačné prístroje; globálne zariadenia na určenie polohy; gps prijímače; gps systémy pre bicykle; gps vysielače; gyroskopické kompasy; hľadáčiky (optické); ihly pre zememeračské kompasy inerciálne navigačné prístroje infračervené lokalizačné zariadenia infračervené mieridlá pre zbrane infračervené zariadenia na navádzanie zbraní kartografické zariadenia kompasy (meracie nástroje); kozmografické nástroje; kružidlá na meranie vzdialeností na mape; laserové zameriavače cieľov pre delostrelectvo; laserové zameriavače cieľov na zbrane; lodné (námorné) autopiloty; magnetické geodetické kompasy; magnetické gyrokompasy; magnetické kompasy; námorné kompasy; námorné navigačné prístroje; navádzacie systémy striel a rakiet; navigačné bóje; navigačné kompasy; navigačné nástroje; navigačné prístroje (kompasy); navigačné prístroje pre vozidlá (palubné počítače); navigačné prístroje (sextanty); oktanty; optické prístroje na určenie polohy cieľa; osobné sledovacie zariadenia; plavebné prístroje a nástroje; podvodné sonarové navigačné zariadenia; prístroje na kontrolu letu; prístroje na ovládanie odpaľovania striel a rakiet; prístroje na sledovanie vozidiel; prístroje na zber leteckých dát; puzdrá na satelitné navigačné zariadenia; radarové reflektory; radarové rušičky; radarové vysielače; rádiomajáky; rádiové bóje; riadenie (automatické ) pre dopravné prostriedky; samonavádzacie hlavice; satelitné navigačné prístroje; satelitné navigačné systémy pre bicykle; satelitné zameriavače cieľa; satelitné zariadenia na sledovanie cieľov; senzory na určovanie polohy; sextanty; systémy na odpaľovanie striel a rakiet; teleskopické hľadáčiky; teleskopické prístroje na určenie polohy cieľa; teleskopické zameriavače cieľa; vozidlá (navigačné prístroje ) (palubné počítače); zameriavače smeru; zameriavacie systémy striel a rakiet; zariadenia globálneho polohového systému (gps); zariadenia na automatické pilotovanie (autopiloty); zariadenia na navádzanie lietadiel pri pristávaní; zariadenia na odrážanie radarových vín; zariadenia na ovládanie dráhy letu projektilov; zariadenia na ovládanie dráhy letu striel a rakiet s výbušninou; zariadenia na ovládanie letu; zariadenia na sledovanie striel a rakiet; zariadenia na riadenie leteckej dopravy; zariadenia na sledovanie činnosti nosené na tele; zariadenia pre elektrické sledovanie cieľa; zariadenia na upevnenie polohy; zariadenia pre elektronické sledovanie cieľa; zariadenia pre optické sledovanie cieľa; zariadenia pre taktické riadené strely; analyzátory dymových plynov; analyzátory motora; analyzátory spektra s výnimkou analyzátorov na lekárske použitie analyzátory zvyškového plynu astrometrické meracie prístroje a nástroje astronómia (prístroje a zariadenia pre ); automatické dávkovacie prístroje automatické výškomery; automatizované analyzátory pre automobilové motory; bezdrôtové ovládače pre diaľkové monitorovanie a kontrolu funkcií a stavu bezpečnostných systémov; bezdrôtové ovládače pre diaľkové monitorovanie a kontrolu funkcií a stavu iných elektrických, elektronických a mechanických prístrojov alebo systémov; chromatografícké analytické zariadenia na vedecké alebo laboratórne účely; diagnostické prístroje s výnimkou lekárskych; digitálne ukazovatele; dozimetre; dynamometre; elektrické motory poháňané zvukom (phonomotor); elektronické analyzátory farieb elektrooptické prevodníky; fázové indikátory fluorescenčné analyzátory; fotoelektrónové spektroskopické analyzátory s výnimkou analyzátorov na lekárske účely fotometrické analyzátory s výnimkou analyzátorov na lekárske účely fyzika (zariadenia a prístroje pre ); fyzikálne analyzačné zariadenia s výnimkou zariadení na lekárske účely fyzikálne analyzátory s výnimkou analyzátorov na lekárske účely geodetické fotografické nástroje; heliografy (prístroje na meranie trvania slnečného svitu); hladinové spínače; hladinové spínače pre kvapaliny; identifikačné indikátory na snímanie tepla; indikačné panely; indikátory bezpečnej záťaže; indikátory elektriny; indikátory nákladu; kontrolky riadiacich pultov; kontrolné (riadiace) zariadenia a nástroje; lineárne transduktory; logické sondy; luminiscenčné analyzátory; mechanizmy pre zariadenia fungujúce na žetóny; meniče; meniče krútiaceho momentu meracie meniče; meracie, počítacie, zameriavacie a kalibračné nástroje meracie prevodníky meteorologické prístroje monitorovacie nástroje; nalepovacie teplomery (nie na lekárske použitie); neónové svetelné indikátory pre elektrické obvody ovládače (regulátory); pásiky citlivé na teplo na indikáciu teploty petrochemické analyzátory piezoelektrické transduktory potrava (zariadenia na rozbor ); prevodníkové zariadenia; prístroje a zariadenia na testovanie a kontrolu kvality; prístroje a zariadenia pre astronómiu; prístroje na analyzovanie fotografií; prístroje na analýzu obrazu; prístroje na diagnostiku motorov; prístroje na meranie luminiscencie; prístroje na párovanie pneumatík; prístroje na rozbor vzduchu; prístroje na ukazovanie bezpečnej záťaže; prístroje na zaznamenávanie pracovného výkonu; rôntgenové analyzátory (iné ako na lekárske účely); rotačné kódovacie zariadenia rozbor vzduchu (prístroje na ); senzory a detektory; skúšobné prístroje na diagnostické účely (iné ako lekárske); snímače tlaku stroboskopy; stroje na rozpoznanie meny svetelné kontrolky; termomagnetické vypínacie zariadenia tlakomery na ventily transduktory sily ultrazvukové snímače univerzálne analyzátory porúch veterné rukávy ako indikátory smeru vetra viackanálové analyzátory vysokofrekvenčné transduktory zariadenia a prístroje pre fyziku zariadenia na analýzu elektrickej energie zariadenia na analýzu kyslosti; zariadenia na číselné určovanie polohy zariadenia na napájanie meničov zariadenia na žetóny (mechanizmy pre); diaľkové monitorovacie prístroje; elektrické monitorovacie jednotky; elektrické monitorovacie ovládacie zariadenia; elektronické monitorovacie zariadenia, iné než na lekárske použitie; elektronické monitory oxidu uhličitého s výnimkou monitorov na lekárske účely; elektronické teplotné monitory, iné ako na lekárske účely; kontrolné prístroje elektrického motora (monitorovanie alebo dohľad); kryomonitory; moduly monitorovania napätia monitorovacie prístroje (elektrické ); monitory kyslíka, nie na lekárske účely; monitory teplôt na použitie v priemysle; monitory teploty na použitie v domácnosti; monitory teploty na vedecké účely prietokomery plynu; respiračné monitory (nie lekárske); respiračné monitory s výnimkou monitorov na lekárske účely; sluchové monitorovacie zariadenia; zariadenia na monitorovanie premávky; zariadenia na monitorovanie prejdenej vzdialenosti; zariadenia na monitorovanie výparov na určenie miesta netesnosti; zariadenia na monitorovanie hladiny kvapalín; zariadenia na monitorovanie plameňov; zariadenia na monitorovanie pneumatík; zariadenia na monitorovanie ozónu na iné ako lekárske účely; zariadenia na monitorovanie teploty (ventily) pre radiátory centrálneho vykurovania; zariadenia na monitorovanie sfarbenia; zariadenia na monitorovanie výmeny oleja; zariadenia na monitorovanie emisií prachu; zariadenia na monitorovanie prúdenia častíc; zariadenia na monitorovanie emisií častíc; zariadenia na monitorovanie atmosférického kyslíka; zariadenia na sledovanie procesov; zariadenia na zaznamenávanie udalostí; zariadenia pre vizuálne monitorovanie; aktívne infračervené senzory; automatické indikátory nízkeho tlaku v pneumatikách vozidiel; automatické snímače pohybu slnka; automatické ukazovatele nízkeho tlaku v pneumatikách; dátové obleky; biologické snímače; dátové rukavice; detekčné zariadenia; detektor pohybu; detektory; detektory blízkosti; detektory častíc; detektory do elektromerov; detektory hladiny plnenia; detektory káblov; detektory kovov; detektory kovov v konštrukciách budov detektory magnetických predmetov detektory na zachytávanie elektrónov detektory na zisťovanie falošných mincí; detektory na zisťovanie kovov na priemyselné alebo vojenské účely; detektory napätia; detektory netesnosti; detektory oxidu uhličitého; detektory oxidu uhoľnatého; detektory plynných splodín; detektory pohybu; detektory priblíženia; detektory radónu; detektory rozbitia skla detektory svetelnej ionizácie detektory teploty odporu detektory vibrácií detektory zapaľovacej iskry diaľkové senzory teploty elektrické snímače elektrochemické plynové senzory elektronické meracie senzory elektronické senzory; elektronické senzory na meranie solárneho žiarenia; elektronické senzory tlaku; elektronické spínače citlivé na pohyb; elektrooptické senzory; falošné senzory; fotodetektory; fotoelektrické senzory; hydrofóny; indikátory straty elektrickej energie infračervené detekčné zariadenia infračervené detektory infračervené skenery; jadrové detektory na detekciu rádioaktívnych častíc infračervené snímače; kombinované detektory oxidu uhoľnatého a dymu; laserové detektory; laserové detektory rýchlosti; luminiscenčné skenery; magnetické detektory; magnetické senzory; meracie senzory; meteorologické senzory; mikrovlnné detektory (radary ); mikrovlnné snímacie prístroje monitory detektorov magnetických kovov námorné hliadkové radary nárazov é snímače; nárazové snímače bezpečnostného vankúša oceánografické senzory optické senzory optické senzory rýchlosti; optickovláknové teplotné sondy, iné ako na lekárske účely; ovládače pohybu; ovoskopy; palubné radary a komponenty pasívne infračervené detektory pasívne infračervené senzory piezoelektrické senzory; pneumatiky vozidiel (automatické zariadenia signalizujúce nízky tlak v ); podvodné akustické detekčné zariadenia; pohybové senzory; ponorné sondy; pozičné led senzory; prístroje a nástroje na overovanie peňazí; prístroje na detekciu mín; prístroje na detektovanie častíc; prístroje na kontrolu rýchlosti pre vozidlá; prístroje na snímanie radiačného žiarenia; prístroje na vyhľadávanie káblov; prístroje na zisťovanie netesností; prístroje na zisťovanie premávky; prúty pre prútikárov; pyroelektrické infračervené senzory; radarové antény; radarové detektory; radarové displeje; radarové prijímače; radarové prijímače so zosilňovačmi; radarové systémy; radary; radiačné dozimetre; rosné senzory7; rozhrania pre detektory; seizmické detektory; senzory hladiny vody a oleja; senzory kyslíka, nie na lekárske účely; senzory magnetického odporu; senzory magnetického toku; senzory na meranie hĺbky; senzory na meranie rýchlosti; senzory na okenice; senzory na ovládanie hnacích motorov; senzory na ovládanie motorov; senzory opotrebovania brzdových doštičiek; senzory pohybu; senzory používané na kontrolu v továrňach; senzory pre obrábacie stroje; senzory s biočipmi; senzory s optickým vláknom; senzory teploty chladiacej zmesi; senzory typu ultrazvukových vín proti narušiteľom; senzory vibrácií; senzory vibrácií pre kryty veterných mlynov; senzory vlhkosti; senzory vypnutia a zapnutia; senzory znečistenia; slúchadlá na virtuálnu realitu; snímače hladiny; snímače hladiny oleja; snímače hmotnostného prietoku; snímače na meranie času; snímače otrasov; snímače plynu; snímače pohybu; snímače rýchlostí; snímače teploty vzduchu; snímače úrovne kvapalín; snímače výšky hladiny kvapalín; snímače vzdialenosti; snímacie sondy na iné ako lekárske účely; sonarové zariadenia; sonary; sonometre; svetelné senzory; synchronizačné senzory; tachometre dopravných prostriedkov; tepelné detektory; tepelné snímače; termálne senzory (termostaty); termistorové sondy; tlak v pneumatikách vozidiel (automatické indikátory nízkeho ); tlakové snímače; tlakové vysielače; ultrafialové detekčné prístroje; ultrazvukové defektoskopy; ultrazvukové detektory (nie lekárske); ultrazvukové detektory objektov pre vozidlá ultrazvukové diagnostické prístroje, iné ako na lekárske účely ultrazvukové senzory; ultrazvukové sondy, iné ako na lekárske účely viacosové smerové detektory vstupné zariadenia s detekciou pohybu zariadenia na detekciu falošných peňazí zariadenia na detekciu plynu; zariadenia na kontrolu frankovania zariadenia na overovanie pravosti bankoviek zariadenia na zisťovanie teploty zariadenia na zisťovanie hladiny vody analyzátory elektrickej energie digitálne funkčné generátory elektrické sieťové skúšačky elektrické skúšobné prístroje elektrické testovacie prístroje; elektronické prístroje na testovanie sterility farmaceutík a injekčne vstrekovateľných roztokov; elektronické testovacie zariadenia používané v oblasti telekomunikácií; elektronické zariadenia na testovanie sterilnosti lekárskeho náčinia; figuríny na testovanie nárazov; generátory funkcií; generátory signálu; meracie skúšobné prístroje; nástroje na testovanie rovinnosti; nedeštruktívne testovacie zariadenia; osciloskopy; prenosné testovacie zariadenia; prístroje na kontrolu rovinatosti plôch; prístroje na kontrolu uzemnenia; prístroje na meranie parametrov kvality mlieka; prístroje na skúšanie betónu; prístroje na skúšanie materiálu v kruté; prístroje na skúšanie žeraviacich sviečok; prístroje na skúšku ťahom; prístroje na testovanie alkoholu; prístroje na testovanie bŕzd; prístroje na testovanie bŕzd vozidiel; prístroje na testovanie duktility; prístroje na testovanie dymových poplašných zariadení; prístroje na testovanie odporu; prístroje na testovanie plynu; prístroje na testovanie reziva; prístroje na testovanie textílií; prístroje na testovanie vývrtov; skúšače izolácie; skúšačky batérii; skúšačky napätia; skúšačky viskozity' nemrznúcej zmesi skúšanie materiálu (stroje a zariadenia na ); skúšobné lavice; skúšobné prístroje na elektronické zariadenia skúšobné prístroje na kontrolu elektronických zariadení skúšobné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely skúšobné sondy (iné ako na lekárske účely); skúšobné stavy; sondy na testovanie integrovaných obvodov; stroje na testovanie cementu; stroje na testovanie plastov; stroje na testov anie reziva; stroje na testov anie textílií; stroje na testovanie tvrdosti kovov; stroje na testovanie vytrvalosti; súpravy testovacích sond pre integrované obvody; testery brzdovej kvapaliny; testery kontinuity; testery tranzistorov; testovacie adaptéry dosiek plošných spojov testovacie jednotky hydraulických systémov testovacie káble; testovacie kolíky na testovanie dosiek plošných spojov testovacie misky; testovacie stroje na stláčanie kovov; testovacie zariadenia citlivé na teplotu určené na priemyselné použitie testovacie zariadenia citlivé na teplotu určené na vedecké účely; testovacie zariadenia na kontrolu optických zariadení; testovacie zariadenia na testovanie elektronických častí; testovacie zariadenia na nastavovanie manometrov; testovacie zariadenia na testovanie dosiek plošných spojov; testovacie zariadenia na meranie vlastností vákuových trubíc; testovacie zariadenia používané počas letu; zariadenia na monitorovanie napätia; zariadenia na skúšanie betónu; zariadenia na skúšanie materiálu; zariadenia na skúšanie polovodičov; zariadenia na skúšanie tesnosti; zariadenia na skúšku tesnosti; zariadenia na testovanie rýchlomerov; zariadenia na testovanie obvodov; zariadenia na testovanie optických diskov; zariadenia na testovanie svetlej výšky nápravy; zariadenia na testovanie motorov s vnútorným spaľovaním; zariadenia na testovanie emisií z motorovej nafty; zariadenia na testovanie kovov; zariadenia na testovanie mikrotvrdosti; zariadenia na testovanie elektrických obvodov; zariadenia na testovanie vstrekovania nafty do motorov; zariadenia na testovanie prevodoviek vozidiel; zariadenia na testovanie a kalibrovanie počítačových komponentov; zariadenia na vákuové klimatické testovanie; zvukové testovacie zariadenia; acidimetre; acidimetre pre batérie; aktinometre; akustické merače hĺbky; akustické meracie zariadenia; analytické nástroje na fotogrametrické účely; anemometre, vetromery; apertometre; autokolimátory; azimut (nástroje na určovanie ); barometre; baroskopy; benzín (merače hladiny ); bezdrôtové meteorologické stanice bublinkové vodováhy časovače pre automatické zariadenia časovacie číselníky časovacie prístroje; časovacie zariadenia pre priemyselné spracovateľské prístroje; číselné počítadlá; cukromery; cytometre; dážd’omery; deliace kolóny na meracie účely denzitometre; denzitometre s laserovým skenovaním diaľkové indikátory hladiny kvapalín diaľkovo ovládané telemetrické prístroje digitálne merače ph digitálne meracie zariadenia dynamometer; duté sklené odmerné nádoby elektrické meracie zariadenia elektrické topografické prístroje elektromagnetické meracie detektory elektromery; elektronické diagramy na identifikáciu krycích vlastností farieb elektronické dynamometre elektronické fotometre elektronické merače; elektronické meracie prístroje pre kohútiky; elektronické topografické prístroje; elektronické zrážkomery; elektrotechnické merače vibrácií; ergometre; expozimetre; fluorimeter; fotografické expozimetre fotografické potenciometre fotometre; fotometrické zariadenia na iné ako lekárske účely fotomety; geigerove počítadlá; geodetické nástroje; goniometre, uhlomery; geodetické prístroje a nástroje; gravimetre; gyrometre; gyroskopy; hĺbkomery; hmotové spektrometre hustomery; hydrometre, vodomery hygrometre; indikátory hladiny oleja pre vozidlá indikátory hladiny paliva pre vozidlá indikátory množstva indikátory stavu (hladiny) paliva indikátory výšky hladiny oleja inklinometre, sklonomery inštrument}' na meranie nástrojov inteligentné náramky (meracie nástroje); interferometre; japonské meradlo objemu v tvare škatule (masu); kalibračné krúžky kalibračné prístroje kalibrátory kalibrátory nárazov kalibre na golfové palice kalorimetre; kazety so súpravami etalónových mierok (koncové mierky); kolorimetre; koncové mierky; konzistometre; kryogenické turbínové merače kryty pre meracie zariadenia laktodenzimetre, mliekomery laktometre; laserové meracie zariadenia; liehomery; limnimetre; logy (meracie nástroje); luxmetre; magnetické kompasy (na geodetické účely); magnetometre; manometre; manometre (tlakomery); manometrické káble, iné ako na lekárske účely; merače fázového uhla; merače frekvencie; merače hladiny hluku; merače hladiny paliva; merače hladiny zvuku; merače hrúbky; merače hrúbky drôtu; merače izolačného odporu; merače krútiaceho momentu; merače náporu; merače objemového prietoku; merače prietoku; merače spotreby paliva; merače tlaku na pneumatiky; merače vibrácií; merače žiarenia gama; merací prístroj na elektrickú energiu; meracie kolesá; meracie nástroje; meracie príložníky; meracie príložníky v tvare t; meracie prístroje; meracie stojany; meracie trojuholníky; meracie trubice; meracie zariadenia na zarovnávanie kolies meračské stoly (nástroje pre zememeračstvo); meradlá; meradlá hladiny indexu nepohodlia meradlá hladiny kvapalín meradlá hladiny paliva meradlá hladiny vody meradlá koncentrácie meradlá na benzín; meradlá na meranie veľkosti rúčok športového náradia; meradlá na nastavovanie polohy kolies; meradlá na stolárske účely; meradlá obsahu; meradlá priemerov hriadeľov; metre; metrické prevodníky; metronómy; mierky; mierky (kalibre); mierky s digitálnym výstupom; morské dno (prístroje na zisťovanie polohy nad ); nástroje na meranie elektriny; nástroje na meranie hmotnosti; nástroje na meranie rádioaktivity; nástroje na meranie rýchlosti (rýchlomery); nástroje na meranie rýchlosti; nástroje na meranie súradníc; nástroje na meranie teploty; nástroje na meranie uhlov; nástroje na meranie vzdialenosti a rozmerov; nástroje na prieskum fyzikálnych údajov; newtonove dynamometre; nivelačné laty pre zememeračov; očné refraktometre; odmerky; odmerky pre vozidlá odmerky zo skla odmemé lyžice olovnice; optické meracie komponenty optické meracie prístroje optické pozorovacie otvory optické profilovače optické topografické prístroje ortuťové libely otáčkomery ozvenové hĺbkomery panelové merače ph elektródy ph metre; piezoelektrické vibračné gyroskopy planimetre; plynomery; počítadla do tlačiarní; počítadlá priadze; pôdne vlhkomery; podstavce na geodetické použitie; podvodné sonarové prieskumné zariadenia; polarimetre; polyetylénové odmerné poháre presné meracie tyče presné teodolity prieskumné tyče prietokomery; prístroje na kontrolu letových parametrov prístroje na meranie času (okrem hodín a hodiniek); prístroje na meranie hladiny kvapalín; prístroje na meranie presnosti; prístroje na meranie parametrov antén; prístroje na meranie hmotnostného prietoku; prístroje na meranie priepustnosti svetla; prístroje na meranie rádioaktivity; prístroje na meranie spotreby pohonných látok; prístroje na meranie stavu hladiny; prístroje na meranie vetra; prístroje na meranie vibrácií; prístroje na počítanie peňazí; prístroje na sondovanie morského dna; rádiofrekvenčné elektromery; referenčné meradlá; reflektometre; refraktometre; regulátory tlaku (meradlá); reometre; rotačné plynomery rýchlostné gyroskopy rysovacie meradlá; salinometre (prístroje na meranie obsahu soli vo vode, pôde); seizmografické prístroje; skáromery; sklenené odmerky so stupnicou; snímače zrýchlenia; spektrofotometre; spektrometre; spektroskopy; spirometre na vedecké účely stabilizačné gyroskopy statívy pre geodetické zariadenia stojančeky na orysovanie (stolárstvo); stroje a náradie na meranie skrutkových závitov stroje na počítanie a triedenie mincí stroje na počítanie a triedenie peňazí stroje na váženie; stroje na vyrovnávanie kolies vozidla; stroje na vyvažovanie pneumatík pre pozemné vozidlá; sulfitometre; taxametre; telemetre, optické diaľkomery telemetrické prístroje telemetrické zariadenia; teleskopické meradlá s digitálnych zobrazením; teleskopické pravítka; tenzometre; teodolity; termohydrometre; tesárske vodováhy; titračný bunky; tlak (zariadenia na meranie ); tlakomery na meranie tlaku v pneumatikách; tlakomery pneumatík tlakomery na pneumatiky tlakové váhy; tonometre na meranie (okrem tonometrov na lekárske účely) totalizátory (počítacie prístroje); turbínové meradlá uhlomery; uhlomery (meracie nástroje); uholníky (meracie zariadenie); ukazovatele hladiny ukazovatele hladiny paliva ukazovatele hladiny (vodováhy); ukazovatele hladiny vody ukazovatele hladiny vody pre vozidlá ukazovatele tlaku plynu ukazovatele tlaku (tlakomery); ultrazvukové meracie zariadenia; ultrazvukové prístroje na meranie kvapalín; univerzálne časovače; vákuové manometre; vákuové meracie prístroje; variometre; viskozimetre; vlhkomery; vlnomery; vodomery; vodováhy; vodováhy, libely; vreckové váhy; výškomery; vysokotlakové manometre výtyčky, geodetické laty výtyčky, nivelačné laty vzduchomery; zariadenia a nástroje na meranie; zariadenia merajúce množstvo kvapalín pri ich dávkovaní zariadenia na kontrolu graduácie (kalibračné skúšače) zariadenia na meranie elektrickej energie zariadenia na meranie hladiny vody (vodoznaky); zariadenia na meranie hladiny kvapalín v motorových vozidlách; zariadenia na meranie kyslosti; zariadenia na meranie objemu; zariadenia na meranie prietoku plynu; zariadenia na meranie prietoku svetla; zariadenia na meranie tepelnej energie; zariadenia na meranie tlaku; zariadenia na meranie točivého momentu; zariadenia na meranie vlhkosti; zariadenia na meranie žiarenia; zariadenia na obrazové testovanie rozlíšenia; zariadenia na počítanie mincí; zariadenia na prieskumné vrty; zariadenia na ukladanie a zaznamenávanie dát; zariadenia na vyvažovanie kolies; zariadenia na vyvažovanie pneumatík pre pozemné vozidlá zariadenia na zaznamenávanie času a dátumu závitníkové kalibre závitové kalibre; zememeračské prístroje a nástroje zememeračské reťaze zememeračské stroje na meranie hladiny značkovače dolného lemu (pomôcka na šitie); zvukové časovače; čas (prístroje na zaznamenávanie ); časové a dátumové pečiatkovacie stroje chronografy (zariadenia na zaznamenávanie čase); cyklometre; data logger; dochádzkové hodiny; elektrické lodné denníky; elektrické prístroje na zaznamenávanie skóre; elektrické rekordéry; elektronické lodné denníky; elektronické nahrávacie zariadenia slúžiace na zaznamenávanie prítomnosti oxidu uhličitého (s výnimkou tých na lekárske účely) elektronické prístroje na zaznamenávanie skóre elektronické teplotné rekordéry, iné ako na lekárske účely elektronické záznamníky rýchlosti; elektronické záznamové zariadenia tepovej frekvencie (iné ako na lekárske použitie); grafické nahrávacie zariadenie; nahrávacie zariadenia; počítadlá prejdenej vzdialenosti; prístroje na časové kódovanie; prístroje na záznam činnosti srdca (na vedecké účely); prístroje na zaznamenávanie času; prístroje na zaznamenávanie teploty; tachografy; zapisovače grafov; záznamníky nárazov; záznamové zariadenia pre hodnoty tlaku; tachometre vozidiel udávajúce vzdialenosť; automatické časovače pre zariadenia na výrobu nápojov; chronografy používané ako špecializované prístroje na zaznamenávanie času; digitálne kuchynské časovače na varenie vajec; elektronické časovacie kontrolné prístroje; elektronické časovacie zariadenia; elektronické metronómy; kuchynské časovače; mechanické kuchynské časovače; odpočítavacie zariadenia; parkovacie automaty pre vozidlá; parkovacie hodiny; presýpacie hodiny; presýpacie hodiny (prístroje na meranie času); prístroje a zariadenia na zaznamenávanie času; deliace kolóny na vážiace účely; detské váhy; elektrické váhy; elektrické vážiace zariadenia; elektronické váhy; elektronické váhy na kuchynské účely; elektronické váhy na osobné účely; hovoriace váhy; kontrolné váhy; kuchynské váhy; kúpeľňové váhy; listové váhy do domácnosti; listové váhy na kancelárske účely; minciere; poštové váhy; prenosné digitálne elektronické váhy presné váhy; prístroje a nástroje na váženie v štandartných jednotkách prístroje a nástroje na váženie pružinové váh)' (závesné); váhy (listové ); váhy na lekárske účely váženie (prístroje a nástroje na ); vyvažovacie systémy vyvažovacie zariadenie vyvažovacie závažia závažia pre váhy dĺžkové meradlá; elektrické pásové meracie zariadenia elektronické orysovacie značkovače; elektronické posuvné kalipre elektronické pravítka; elektronické prístroje na meranie vzdialenosti; golfové diaľkomery; heliografické prístroje; hĺbkomery s priečnymi ramenami; indikátor)' s kruhovou stupnicou; kalibrovacie tyče; inžinierske pravítka; koža (prístroje na meranie hrúbky ); krajčírske metre krokomery; laser na účely merania; laserové telemetre; logaritmické pravítko; meracie káble; meracie pásky; meracie pásmo; meracie pravítka; meracie tyče; mikrometre; mikrometrické merače; obrysy (nástroje na meranie ); oceľové meracie pásky oceľové pravítka na meranie olovnica; počítacie (logaritmické) pravítko počítadlá kilometrov posuvné meradlo, kaliber pravítka (meracie nástroje); pravítka (tesárske ); pravítka, metre; prenosné meracie pásky; presné meracie pravítka; prístroje na meranie dĺžky; prístroje na meranie hĺbky dezénu pneumatiky; pružinové kružidlo na meranie šírky; rádiové ozvenové hĺbkomery; sférometre; skladacie metre; statívy (pre geodetické prístroje); sondážne laná teodolity (geodetické práce); tesárske pravítka; tyče na meranie dĺžky skoku; tyče na meranie hladiny; ultramikrometre; ultrazvukové prístroje na meranie hrúbky yardové meradlá; zariadenia na meranie hrúbky koží zariadenia na premeriavanie náprav vozidiel zariadenia na zaznamenávanie vzdialenosti zariadenia pre meranie priemeru drôtov zvinovacie metre akcelerometre; prístroje na kontrolu rýchlosti; prístroje na meranie rýchlosti do vozidiel; radarové pištole pre športové podujatia; rýchlomery; rýchlomery (fotografia); rýchlomery pre bicykle; rýchlomery pre vozidlá rýchlomery, tachometre; tachometre; ukazovatele rýchlosti pre vozidlá; zariadenia na meranie rýchlosti golfového švihu; domáce teplomery; digitálne teplomery na iné ako lekárske účely; elektronické teplomery, nie na lekárske účely; indikátory teploty infračervené teplomery; infračervené teplomery, nie na lekárske použitie jednotky na zobrazovanie teploty merače tepla; merače teploty na vedecké účely; nástroje na meranie teploty na vedecké účely; odporové oscilátorové teplomery; ortuťové teplomery, nie na lekárske účely; ozdobné číselníky pre termostaty; prístroje na meranie teploty na priemyselné použitie; prístroje na meranie teploty na použitie v domácnosti; prístroje na ukazovanie teploty; pyrometre; technické teplomery teplomery; teplomery do domácnosti teplomery do rúry na pečenie mäsa teplomery na laboratórne účely teplomery na meranie teploty cukru pri varení teplomery na priemyselné účely teplomery nie na lekárske účely teplomery s kremenným sklom teplomery s výnimkou lekárskych teplotné senzory termočlánkové bloky termočlánkové hlavy termočlánky; zariadenia na snímanie teploty na vedecké účely; zariadenia pre teplotnú odozvu; ampérhodinové počítadlo; ampérmetre; digitálne multimetre; digitálne panelové merače; elektrické prietokomery; galvanometre; merače elektrického prúdu; merače elektrickej energie; merače kapacitancie; merače prúdu; milivoltmetre; nástroje na meranie odporu; ohmmetre; oscilografy; prístroje na meranie vodivosti; širokopásmové voltmetre fázového uhľa; skladacie multimetre; voltmetre; wattmetre; automatické kontrolné zariadenia číslicovo riadené prístroje dekompresné komory diaľkové ovládače; diaľkové ovládače na obsluhu mierkových modelov vozidiel diaľkové ovládače na ovládanie lietajúcich hračiek diaľkové ovládače pre automaticky riadené ventily diaľkové ovládače pre klimatizačné systémy diaľkové ovládacie mechanizmy diaľkové zapaľovanie (elektrické zariadenia na ); diaľkovo ovládané, elektrické alebo elektronické riadiace stanice diferenčné prerušovače (spínače); digitálne ovládače riadenia procesov elektrické časovače elektrické diaľkové ovládače elektrické jednotky na riadenie procesov; elektrické kontrolné ventily; elektrické kontrolné zariadenia; elektrické ovládače; elektrické ovládače latkových žalúzií; elektrické ovládače pre automatické ventily; elektrické ovládače pre systémy zavlažovacích trysiek; elektrické ovládače procesov; elektrické ovládače rýchlosti; elektrické ovládacie inštalácie; elektrické ovládacie zariadenia na riadenie vykurovania; elektrické prístroje na riadenie procesov; elektrické reduktory rýchlosti; elektrické regulátory; elektrické regulátory rýchlosti; elektrické riadiace panely; elektrické systémy na ovládanie prúdenia; elektrické termostaty; elektrické zariadenia na riadenie procesov; elektrické zariadenia na reguláciu elektrickej energie; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie priemyselných procesov; elektrické zariadenia na diaľkové ovládanie; elektrodynamické diaľkovo ovládané prístroje; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie signalizácie; elektrodynamické zariadenia na diaľkové riadenie železničných výhybiek; elektronické jednotky na zmenu rýchlosti; elektronické ovládače pre automatické ventily; elektronické ovládače procesov; elektronické ovládače rýchlosti; elektronické ovládacie jednotky; elektronické prístroje na riadenie procesov; elektronické reduktory rýchlosti; elektronické regulátory; elektronické regulátory rýchlosti; elektronické tempomatové zariadenia; elektronické zariadenia na riadenie procesov; elektronické zariadenia na diaľkové ovládanie signálov; eletrické ovládacie zariadenia na riadenie energií; infračervené diaľkové ovládače; izbové termostaty; kontrolné a regulačné prístroje elektrické kontrolné automatické prístroje na vákuum kontrolné zariadenia elektrickej energie mechanické izbové termostaty obmedzovače teploty pre stroje ovládače elektrických plotov ovládače javiskového osvetlenia ovládače rýchlosti (elektronické); ovládače nastavenia výšky ovládače sedadiel ovládače tlaku; ovládače ventilov (elektrické ovládače); ovládacie jednotky pre variče pneumatické kontrolné zariadenie priemyselné ovládače obsahujúce softvér prístroje kontrolujúce teplotu prístroje na kontrolu elektrickej energie prijímače diaľkového ovládania prístroje na kontrolu osvetlenia prístroje na ovládanie teploty pre stroje prístroje na reguláciu paliva programovateľné časovače a časové spínače programovateľné ovládacie zariadenia programovateľné radíče programovateľné riadiace obvody regulátory energie; regulátor)' hladiny (elektrické zariadenia); regulátor)' otáčok gramofónov; regulátory tepla (termostaty); regulátory teploty; regulátor)' teploty pre motory vozidiel regulátory teploty vody regulátory tlaku; riadiace jednotky elektronického procesu robotické elektrické riadiace zariadenia softvér na riadenie priemyselných postupov tempomaty pre motorové vozidlá tepelné prerušovače tepelné regulátory tepelné uzávery teplo (prístroje na reguláciu ); teplotné maticové regulátory termoregulátory; termostatické ovládacie zariadenia; termostaticky kontrolované ventily; termostatové ovládače; termostaty do dopravných prostriedkov; titračné ovládače; termostaty pre motory vozidiel; vysielače diaľkového ovládania; zapaľovanie z diaľky (elektrické zariadenia na ); zariadenia na automatické ovládanie rýchlosti vozidiel (tempomaty); zariadenia na kontrolu bojlerov zariadenia na kontrolu energie; zariadenia na kontrolu teploty (termostaty) pre vozidlá zariadenia na kontrolu teploty (termostaty) pre stroje zariadenia na kontrolu teploty; zariadenia na programovanie centrálneho vykurovania; zariadenia na reguláciu času; zariadenia na reguláciu teploty v motoroch vozidiel; zariadenia na reguláciu teploty používané vo vykurovacích systémoch vozidiel zariadenia na regulovanie teploty (termostaty); zariadenia na variabilné ovládanie rýchlosti aerodynamické tunely; anaeróbne komory na laboratórne alebo vedecké účely astronomické spektrografy; automatické chromatografické prístroje na laboratórne účely automatické laboratórne chromatografické zariadenia na výmenu iónov banky na laboratórne účely betatróny (urýchľovače elektrónov); biočipy; biometrické identifikačné zariadenia bioreaktor na kultiváciu buniek bioreaktory na laboratórne účely bioreaktory na výskumné účely byreta; chemické prístroje a nástroje chemické reaktory; chromatografické prístroje na použitie v laboratóriu chromatografické stĺpce; chromatografy na vedecké alebo laboratórne účely; chronomatografické prístroje na vedecké alebo laboratórne účely; cvičné simulátory riadenia dopravných prostriedkov; cyklotróny; deflagračné lyžice; deliace kolóny na vedecké účely; destilačné kolóny na laboratórne účely; destilačné prístroje na vedecké účely; destilačné prístroje pre laboratórne pokusy; diagnostické nástroje (na vedecké účely); diagnostické prístroje na testovanie potravín difrakčné zariadenia (mikroskopia); digestory na laboratórne účely dna čipy dna mikročipy; držiaky na skúmavky; duté sklené nádoby na laboratórne účely; duté sklo na laboratórne účely; elektródy na laboratórny výskum; elektroforézne zariadenia, nie na lekárske účely; elektrolyzéry; elektronické obojky na výcvik zvierat; elektronické športové výcvikové simulátory (výcvikové prístroje s počítačovým hardvérom a softvérom) environmentálne testovacie komory (zariadenia na simuláciu teploty); fermentácia (prístroje na) (laboratórne prístroje); figurína na resuscitáciu (učebná pomôcka); filtračné jednotky pre laboratórne použitie filtračné membrány na laboratórne použitie filtračné membrány na vedecké účely fľaštičky na vedecké účely generátory častíc; generátory vzduchu a plynov pre vedecké pokus) v laboratóriách geofyzikálne prístroje geofyzikálne výskumné prístroje geoseízmické prístroje; flyperbarické kyslíkové komory, nie na lekárske účely; injektory pre kvapalinovú chromatografiu určené na vedecké účely; inkubačné platničky na vedecké alebo laboratórne účely; inkubátory na laboratórne využitie; inkubátory pre kultúry' baktérií; inkubátory so stabilnou teplotou na laboratórne účely; inkubátory regulujúce stálu vlhkosť na laboratórne použitie; inštruktážne a učebné zariadenia a nástroje; ionizačné meracie trubice; ionizačné zariadenia na vedecké laboratórne účely izolačné nádoby na laboratórne účely izolované fľaše na laboratórne účely; jadrové rezonančné spektrometre (iné ako na lekárske účely); jednorazové dávkovacie injekčné striekačky na laboratórne účely jednorazové latexové rukavice na laboratórne účely jednorazové plastové rukavice na laboratórne účely kadičky (sklenené výrobky' pre laboratóriá); kapilárne rúrky; kvasenie (prístroje na ) (laboratórne prístroje); krivule, retorty; laboratórne filtre; kyslík (zariadenia na prietok ); laboratórne filtre na krv a krvné zložky laboratórne inkubátory (iné ako na lekárske účely); laboratórne kadičky; laboratórne mixéry; laboratórne oblečenie; laboratórne odstredivky; laboratórne optické prístroje; laboratórne osciloskopy; laboratórne prístroje a nástroje; laboratórne prístroje na iné ako lekárske účely; laboratórne pulty; laboratórne skladovacie trubice; laboratórne sušičky; laboratórne tampóny (laboratórne nástroje); laboratórne triangle; laboratórne zariadenia na kvapalinovú chromatografiu laboratórny nábytok (špeciálne upravený); laboratórny nástroj na zisťovanie patogénov a toxínov v biologickej vzorke na výskumné použitie led mikroskopy; lekárske simulátory (učebné pomôcky); letecké simulátory letecké simulátory pre lietadlá magnetické miešadlá na laboratórne účely magnetické oddeľovače na vedecké účely membrány do vedeckých prístrojov; meteorologické balóny; mikroplatničkové čítačky; mikroskopové sklíčka; mikroskopy s nastaviteľným zväčšením; mikrotitračné nástroje (iné ako na lekárske použitie); mikrotómy; mikrovlnné rúry na laboratórne účely misky na kultúry; modely pre vedecké experimenty v laboratóriách nábytok (špeciálny laboratórny ); nádoby na pipety; objektívy pre mikroskopy; oddeľovacie zariadenia na laboratórne účely; odstredivé oddeľovacie zariadenia na laboratórne účely; odstredivky na laboratórne účely; opätovne použiteľné injekčné striekačky na laboratórne účely optické hranoly (pre mikroskopy); optické metrologické frekvenčné zariadenia optické pokusné dosky optické stoly; pece a piecky na laboratórne účely pece na laboratórne experimenty pece na použitie pri experimentoch petriho misky; petriho misky používané v laboratórnom výskume; pipetové hroty; pipety na vedecké účely; pipety; pitotove trubice; platničky s kultúrami mikroorganizmov plynové miešače na laboratórne použitie podložky pre mikro zoskupenia podnosy (laboratórne ); plastové jednorazové bioreaktory pre bunkové kultúry; polygrafické stroje; priemyselné betatróny; prístroje a nástroje pre mikroskopiu; prístroje a zariadenia pre snímaciu sondážnu mikroskopiu; prístroje a zariadenia pre scaningovú mikroskopiu s iónovými vodičmi; prístroje a zariadenia pre iónovú scaningovú mikroskopiu; prístroje na analýzu genomických informácií; prístroje na analýzu plynov; prístroje na klasifikáciu častíc; prístroje na vzdelávanie a vyučovanie; prístrojové simulátory; prizmy na vedecké účely; puzdrá s nástrojmi na pitvanie na vedecké alebo výskumné účely puzdrá s nástrojmi na pitvanie (mikroskopia); puzdrá s nástrojmi na pitvanie nie na lekárske použitie radiačné trubice; rádioizotopové prístroje okrem prístrojov na lekárske použitie; satelity na vedecké účely; simulátory; simulátory na simulovanie obsluhy zbraní; simulátory na simulovanie účinku zemetrasenia; simulátory na simulovanie obsluhy pozemných vozidiel; simulátory na simulovanie obsluhy lietadiel; simulátory na výcvik operátorov riadenia zbraňových systémov; simulátory na výcvik personálu v oblasti šoférovania vozidiel; simulátory na výcvik personálu na používanie strelných zbraní; simulátory vedenia a riadenia dopravných prostriedkov; simulátory na výcvik personálu v oblasti lietania lietadiel; simulátory zbraní; škatule na diapozitívy; sklené trubice na vedecké účely; sklené výrobky na laboratórne účely; sklenené výrobky pre laboratóriá; sklenený tovar na vedecké experimenty v laboratóriách; sklený tovar na biologické účely; skrinky s laminárnym prúdením na laboratórne účely; skúmavky; solenoidy; sondy na vedecké účely; špeciálne prispôsobené sklené výrobky na vedecké účely spektrokolorimetre, ktoré nie sú určené na lekárske diagnostické použitie spektrometrické prístroje splynovače na laboratórne použitie športové tréningové simulátory; stĺpce pre kvapalinovú chromatografiu, určené na vedecké účely stojany na krivule (retorty); stojany na pipety na laboratórne účely; stereomikroskopy; sušiče skla na laboratórne účely; tácky na laboratórne použitie; tégliky (laboratórne ); tégliky na výmenu tepla na vedecké účely ultrafiltračné membrány do laboratórnych prístrojov tubusy pre mikroskopy (šošovkové objektívy); ultramikrotómy; ultrazvukové čistiace prístroje na laboratórne použitie; ultrazvukové diagnostické zariadenia na laboratórne účely; urinometre; urýchľovače častíc; urýchľovače elektrónových lúčov; vákuové destilačné kolóny na laboratórne účely; vákuové destilačné zariadenia na laboratórne účely; vákuové prístroje na laboratórne účely; vákuové sondy na laboratórne účely; vákuové sondy na vedecké účely; vákuové termosky na laboratórne účely; vedecké prístroje na určenie obsahu vody vo výrobkoch z ropy; vedecké súpravy pre deti v podobe vzdelávacích prístrojov; vedecké súpravy pre deti ako náučné nástroje; vedecké vzorky na laboratórne použitie; vedecké zariadenia a nástroje; vibračné oddeľovače (laboratórne zariadenia); výcvikové zariadenia; vykurovacie pece, ktoré sú upravené špeciálne pre laboratórne experimenty vyučovacie prístroje zachytávače frakcií zariadenia a nástroje na výučbu; zariadenia na analýzu proteínovej sekvencie na použitie ako laboratórne prístroje zariadenia na automatickú chromatografiu zariadenia na bunkové kultúry na laboratórne účely zariadenia na informácie o počasí; zariadenia na sekvenovanie nukleových kyselín na vedecké účely zariadenia na testovanie protilátok (na vedecké účely); zariadenia pre výcvik používania katapultovacieho sedadla zátky na banky; zobrazovacie zariadenia na vedecké použitie zosilňovače génov.
10 - Cytofluorometrické prístroje cytologické kefky cystometrické prístroje dámske chirurgické pančuchy dávkovače piluliek defibrilátory; dentálne modelovacie pomôcky dentálne rôntgenové prístroje dentálne sondy; detekčné nástroje na veterinárne použitie detekčné zariadenia na lekárske účely detektory na lekárske použitie detektory obsahu minerálov v kostiach in vit o detektory oxidu uhličitého na lekárske použitie detektory plynu na lekárske účely detské dojčenské fľaše; detské nafukovacie matrace na lekárske účely; detské nafukovacie vankúše na lekárske účely; diagnostické meracie prístroje na lekárske účely; diagnostické návleky na prsty; diagnostické prístroje na testovanie tehotnosti; diagnostické prístroje na lekárske účely; diagnostické prstové chrániče; diagnostické, skúmacie a monitorovacie zariadenia; diagnostické snímkovacie zariadenia na lekárske účely; diagnostické testovacie súpravy na detekciu hemoglobínu vo výkaloch; diagnostické ultrazvukové nástroje na lekárske použitie; diagnostické ultrazvukové prístroje na lekárske použitie; diagnostické zariadenia na zistenie abnormálnych prionových proteínov; diagnostické zobrazovacie prístroje na použitie v oblasti nukleárnej medicíny; dialyzačné membrány; dialyzačné stroje na lekárske použitie; dialyzátory; diatermické rúčky na lekárske použitie digitálne elektronické tlakomery digitálne sluchové pomôcky digitálne teplomery na lekárske účely dilatačné katétre dilatátory (chirurgia); dilatátory na kŕčok maternice; dilatátory pre maternicu; dlahové materiály na chirurgické použitie; dlahové materiály na lekárske použitie; dlahové obväzy na prípravu dláh; dlahové obväzy na prípravu odliatkov; dlahy na chirurgické účely; dlahy na lekárske účely; dlahy na ortopedické účely; dlahy na prsty; dojčenie (pomôcky na ); dojčenské fľaše; dojčenské nafukovacie matrace na lekárske účely; drenáže na lekárske účely; drenážne vrecká na moč; držiaky na ihly na chirurgické použitie; držiaky na nádoby na vzorky; držiaky na rôntgenové filmy pre ústnu dutinu; držiaky na umelé zuby; držiaky na vyšetrovacie lopatky na jazyk; držiaky odsávacích vreciek na lekárske použitie; držiaky rôntgenových filmov na zubolekárske použitie; držiak) rôntgenových filmov na veterinárne použitie; držiaky rôntgenových filmov na chirurgické použitie; držiaky rôntgenových filmov na lekárske použitie; dýchacie masky na umelé dýchanie; dýchacie prístroje na umelé dýchanie; dýchacie terapeutické zariadenia; dýzy na lekárske účely; dýzy pre zubné striekačky; elastické alebo podporné tlakové obväzy; elastické bandáže; elastické obväzy; elastické obväzy na podporné použitie elastické materiály na bandážovanie elastické obväzy obsahujúce meď elastické obväzy obsahujúce zlúčeniny medi elastické pančuchy na chirurgické účely elastické pančuchy na chirurgické oporné účely elastické pančuchy na lekárske účely elastické podpery členkov elastické podpery kolien elastické podpery lakťov elastické podpery zápästia elastické ponožky na lekárske účely elastické tlakové obväzy na chirurgické účely elastické tlakové obväzy na lekárske účely elastomérový materiál na lekárske použitie elektrické alebo neelektrické masážne zariadenia elektrické filtre na lekárske použitie elektrické kautery na chirurgické použitie elektrické lekárske diagnostické nástroje elektrické lekárske nástroje; elektrické lekárske nástroje na spevňovacie procedúry elektrické lekárske zariadenia určené na chudnutie elektrické masážne prístroje do domácnosti elektrické masážne prístroje elektrické masážne prístroje na osobné použitie; elektrické náčinie na použitie zubnými lekármi pri starostlivosti o ústa elektrické náčinie na použitie zubnými lekármi pri starostlivosti o zuby elektrické načúvacie pomôcky; asymetrické tyče na telesné cvičenie (prispôsobené na lekárske účely) bežiace pásy pre fyzioterapeutické cvičenie, určené na lekárske použitie chiropraktické nástroje; cvičebné prístroje (expandéry) na lekárske účely; cvičebné simulačné prístroje na lekárske účely; cvičebné stroje na terapeutické účely; cvičenie (zariadenia na fyzické ) na lekárske účely; elektrické terapeutické nástroje používané pri zoštíhľovaní; elektrické vyhrievané podušky na lekárske účely; elektrostimulačné terapeutické prístroje; elektricky vyhrievané podušky na lekárske účely; fyzioterapeutické a rehabilitačné zariadenia; galvanické terapeutické zariadenia; horúci vzduch (vibrátory na ) na lekárske účely; infračervené žiariče na terapeutické účely; kremíkové lampy na lekárske účely; lekárske prístroje na posilňovanie svalov panvového dna; masážne prístroje; nádoby vyžarujúce teplo, slúžiace na zmierňovanie bolestí v ušiach; nádoby vyžarujúce teplo, slúžiace na zmierňovanie svalových bolestí; nášľapné stroje (stepery) na použitie vo fyzioterapii; nástroje na masáž; nástroje pre ošetrovanie teplom; neelektrické vyhrievané podušky na lekárske účely; nízkofrekvenčné elektrické terapeutické zariadenia; ortuťové oblúkové lampy na terapeutické účely; pásy (elektrické ) na lekárske účely; počítačom ovládané zariadenia na telesné cvičenie na terapeutické účely; počítačom riadené tréningové prístroje na terapeutické použitie; podušky (vyhrievané ) elektrické na lekárske účely; potreby na fyzické cvičenie na lekárske účely; prístroje na cvičenie so závažiami upravené na lekárske použitie; prístroje na elektrickú stimuláciu svalových skupín; prístroje na elektrickú stimuláciu svalov; prístroje na hĺbkovú tepelnú masáž; prístroje na liečebnú rehabilitáciu pri ionizácii svalov; prístroje na precvičovanie svalov určené na lekárske použitie; prístroje na terapeutické spevnenie tela; prístroje na terapeutickú tonizáciu svalov; prístroje na terapeutickú stimuláciu svalov; prístroje na terapeutickú stimuláciu tela; prístroje na zlepšovanie telesnej kondície na lekárske účely; prístroje pre ošetrovanie teplom; respiračné skúšačky; rovnobežné tyče na lekárske terapeutické použitie; ručné cvičebné zariadenia na liečebné účely; simulátory výstupu po schodoch na lekárske terapeutické použitie; stimulátory svalov a nervov; tepelné lampy na lekárske použitie; teplovzdušné terapeutické zariadenia; terapeutické náustky na prevenciu chrápania; terapeutické posilňovacie zariadenia; terapeutické prístroje pre autistické deti; transkutánne elektrické nervové stimulátory; transkutánne elektrické svalové stimulátory; transkutánne elektrické zariadenia na stimulovanie nervov; transkutánne elektródy na elektrické stimulovanie nervov; ultrazvukové aspírátory na oddeľovanie častí mäkkých tkanív; uvlampy na lekárske použitie; uvlampy na lekárske účely; veslovacie zariadenia na telesné cvičenie na lekárske účely; uv solárne lampy na lekárske použitie; výplachové prístroje na terapeutické účely; zariadenia na fyzické cvičenie na lekárske rehabilitačné účely; zariadenia na telesné cvičenie na lekárske účely; zariadenia na tepelnú terapiu; zariadenia pre telesné cvičenia na terapeutické účely zariadenia pre tepelnú liečbu; závažia na telesné cvičenie prispôsobené na lekárske účely nástroje vydávajúce zvuk na lekárske použitie; prostriedky na ochranu pred hlukom v podobe tvarovateľných zátok do uší; upchávky do uší na lekárske účely; zátky do uší na ochranu pred hlukom; zátky do uší na spanie; zátky do uší (zariadenia na ochranu uší); chrániče prsníkov; c ume ľ; cumle; cumle na dojčenské fľaše; cumle na fľaše pre bábätká; cumle pre deti; cumle pre novorodencov; cumlíky pre bábätká; cumlíky pre novorodencov; enterálne pumpy na podávanie výživy; fľaše na intravenóznu výživu; fľaše na skladovanie materinského mlieka; fľaše pre bábätká; fľaše pre dojčatá; flrkálky obsahujúce krúžky na prerezávanie zubov jednorazové cumle klobúčiky na dojčenie; lyžice na lieky pre deti s ochranou proti rozliatiu nádoby na dojčenské fľaše; odsávače materinského mlieka pre dojčiace matky odsávače materinského mlieka pediatrické cumle pitevné stoly; pomôcky na uľahčenie prerezávania zubov prsníkové pumpy; prstence na uľahčenie prerezávania zubov; puzdrá na dojčenské fľaše; šálky na kŕmenie (na medicínske účely); spony na cumle; trubičky na podávanie intravenóznej výživy uzávery na dojčenské fľaše análne zátky; ben wa guľôčky ako erotické pomôcky pre dospelých nafukovacie panny (erotické pomôcky); pomôcky pre sexuálnu stimuláciu dospelých; prístroje na zväčšovanie penisu ako erotické pomôcky pre dospelých; umelé penisy ako erotické pomôcky pre dospelých; umelé penisy (pomôcky pre sexuálnu stimuláciu dospelých); umelé vagíny ako erotické pomôcky pre dospelých vibrátor)' ako erotické pomôcky pre dospelých aerosólové dávkovače na lekárske účely aerosólové rozprašovače na lekárske účely ampulky (kvapkacie ) na lekárske účely anestetické inhalátory (predávané prázdne); angiografické prístroje; antibakteríálne filtre na báze výmeny tepla, určené na lekárske použitie antikoncepčné pomôcky antikoncepčné prípravky (prístroje); antikoncepčné prípravky, s výnimkou chemických antikoncepčné prípravky s výnimkou chemických antikoncepčné prostriedky; antivírusové filtre na báze výmeny tepla, určené na lekárske použitie aplikátory antibakteriálnych prípravkov aplikátory antiseptických prípravkov aplikátory bandáží; aplikátory farmaceutických prípravkov aplikátory liekov; aplikátory v podobe špongií (na lekárske účely); artroskopické irigačné nástroje artroskopické irigačné prístroje aspiračné hadičky autoklávy na lekárske účely; automatické analyzátory cudzích látok v telových tekutinách (na lekárske účely) automatické analyzátory telových tekutín (na lekárske účely); automatické lekárske prístroje na injekčné dávkovanie pre zvieratá; automatické lekárske prístroje na injekčné dávkovanie pre ľudí; automatické očkovacie prístroje; autotransfúzne zariadenia; banky na moxovanie; brušné pásy na lekárske účely; centromedulárne klince; cerklážne drôty; čerpadlá na lekárske použitie pri odsávaní inhalačných látok čerpadlá na lekárske použitie pri podávaní liekov z nádob čerpadlá na lekárske použitie pri dávkovaní liekov z nádob čerpadlá na lekárske použitie pri odsávaní plynov čerpadlá na veterinárne použitie; chemicky aktivované obklady s teplým gélom na lekárske účely chemicky aktivované studené gélové obklady na lekárske účely chemicky aktivované teplé kompresy na lekárske účely chemicky aktivované studené kompresy na lekárske účely chemicky aktivované vyhrievacie obklady na lekárske účely chirurgické lampy, ktoré sa nosia na hlave; chirurgické prístroje a nástroje a prístroje a nástroje na ošetrovanie rán; chirurgické prístroje a zariadenia na veterinárne účely; chrániče lakťov používané pri zápale epikondylu; chrániče na lakte na lekárske účely; chrániče na oči na lekárske účely; chrániče na ramená na lekárske použitie; chrániče úst na lekárske účely; elektrické nástroje na akupunktúru; elektrické ohrievače na nohy na lekárske účely; elektrické respirátory na umelé dýchanie; elektrické stimulátory na lekárske účely; elektrické stimulátory nervov na lekárske účely; elektrické stimulátory svalov na lekárske účely; elektrické vyhrievacie prikrývky na lekárske použitie; elektricky ovládané rozprašovače na lekárske účely; elektródy na lekárske použitie; elektródy na použitie s lekárskymi zariadeniami; elektródy na snímanie biologických parametrov; elektródy na snímanie elektrofyziologických parametrov; elektroforézne prístroje; elektrofyziologické elektródy; elektrokardíograíý na zverolekárske účely; elektronické akupunktúrne zariadenia; farmaceutické zariadenia; filtre na krv a krvné zložky; fľaše s kvapkadlom na podávanie liekov; fyziologické prístroje na lekárske použitie; generátory magnetického poľa na lekárske použitie; generátory ozónu na použitie pri podávaní ozónovej terapie; goliere pre zvieratá na zverolekárske účely; gynekologické dilátory; hadicové systémy pre peritoneálnu dialýzu; horské slnko na lekárske účely; hrebene na vyčesávanie vší; hygienické misky; hyperbarické kyslíkové komory na lekárske účely; hypodermické ihly; hypodermické ihly na drenáž rán; hypodermické ihly na vstrekovanie; hypodermické ihly pre infúznu terapiu; hypodermické ihly pre obličkovú dialýzu; hypodermické injekčné prístroje; hypodermické injektory; hypodermické (podkožné) injekcie; hypodermické striekačky na podávanie injekčných látok; hypodermické striekačky pre injekcie na lekárske účely; ihly (akupunktúrne ); ihly na lekárske účely ihly na medicínske použitie ihly pre injekčné striekačky ihly pre insufláciu ihly pre lekárske účely implantovateľné defibrilátory implantovateľné kardiostimulátory; implantovateľné prístroje na subkutánne podávanie liekov; implantovateľné srdcové stimulátory; implantovateľné vodiče pre kardiostimuláciu; imunoadsorpčné stĺpce na terapeutické účely; infračervené lampy na lekárske účely; infračervené lampy na liečebné účely; infračervené prístroje na lekárske účely; infračervené prístroje na liečebné účely; infúzne čerpadlá na podávanie liekov; infúzne prístroje na terapeutické účely; inhalátory; inhalátor)' na lekárske účely (predávané bez náplne) inhalátor)' na lekárske účely; inhalátor)' na odparovanie pomocných liečivých látok inhalátor)' na odparovanie arómoterapeutických látok inhalátory na terapeutické účely injekčné ihly; injekčné ihly na lekárske účely; injekčné nástroje bez ihiel; injekčné striekačky na lekárske účely; injekčné striekačky s ihlami na opakované použitie; injekčné striekačky (trupy striekačiek); injekčné striekačky v podobe pier; injektory liečivých látok injektory na lekárske účely inkubátory; inkubátory na lekárske účely; inkubátory pre dojčatá; inkubátory pre novorodencov; insuflátory oxidu uhličitého pre urologickú terapiu; insuflátory (zariadenia na zavádzanie plynu do telových dutín); interné nosové dilatátory; intramedulárne klince; intravenózne vaky na lekárske účely; inzulínové injekčné striekačky; inzulínové perá; inzulínové perá bez náplne; irigátory na lekárske účely; izolačné vrecká na lekárske použitie; jednorazové hypodermické injekčné striekačky na lekárske použitie; jednorazové ihly pre hypodermické injekčné striekačky; jednorazové injekčné striekačky; jednorazové lancety na vpichovanie do prstov; jednorazové lekárske zariadenia na liečbu zápchy; kanyly na anestetiká s nádobkami; kapilárne drenážne trubičky; kapilárne rúrky na krv; kapilárne rúrky na vzorky; kapilárne trubičky na podávanie činidiel; kardiopulmonárna resuscitačná maska; kardiovaskulárne vodiace drôty; kastračné prístroje na veterinárne účely; klystírové zariadenia na lekárske účely; klieštiky na nechty na lekárske použitie; kolostomické vaky; kolostomické vrecká; krčné goliere; kreslá na lekárske alebo zubolekárske účely krvné filtre; kryty na bradavky na osobné použitie kvapkacie ampulky na lekárske účely kvapkacie nádoby na lekárske účely kvapkacie pipety na lekárske použitie kvapkadlá do očí na lekárske účely kvapkadlá na lekárske účely; kvapkadlá na podávanie liekov, predávané prázdne; kyslíkové inhalátory na liečebné účely predávané prázdne; kyslíkové inhalátory na lekárske účely; kyslíkové inhalátory na terapeutické použitie; kyslíkové koncentrátory na lekárske účely; kyslíkové masky na lekárske účely; ľad (vrecúška s ) na lekárske účely; lampy na lekárske liečebné účely; ľadové vrecká na liečenie zranení; lampy na lekárske účely; lampy na vytváranie polarizovaného svetla na lekárske použitie; lampy používané spolu s lekárskymi nástrojmi; lancety; lancety na odber krvných vzoriek; laser na lekárske účely; laserové inštalácie na lekárske použitie; laserové lekárske prístroje na zlepšenie stavu pokožky; laserové nástroje na lekárske účely; laserové obrábacie nástroje na lekárske účely; laserové ukazovadlá na lekárske použitie; lasery na lekárske účely; lasery' na veterinárne účely; lasery' na oftalmologické účely; lasery' pevného skupenstva na lekárske účely; lasery produkujúce pulzujúce laserové lúče na lekárske účely; lasery s optickými vláknami na lekárske použitie látky na ohraničenie operačného poľa lekárnické vstrekovacie zariadenia lekárske banky; lekárske čerpadlá na odsávanie tekutín; lekárske čerpadlá na použitie v kvapalinovej chromatografii; lekárske chladiace jednotky s telovými kontaktnými aplikátormi na reguláciu teploty poranení na tele; lekárske chladiace jednotky s telovými kontaktnými aplikátormi; lekárske chladiace jednotky na reguláciu teploty poranení na tele; lekárske cievne dilatátory; lekárske drenážne vrecká na odber žlče; lekárske drenážne vrecká na odber abscesov; lekárske drenážne vrecká na odber nefrotómie; lekárske elektródy; lekárske infúzne čerpadlá; lekárske inhalátory; lekárske injekčné ihly; lekárske injekčné striekačky; lekárske lasery; lekárske liečebné nástroje; lekárske lopatky (špachtle); lekárske nástroje; lekárske nástroje na aplikáciu na telách zvierat; lekárske nástroje na aplikáciu v telách zvierat; lekárske nástroje na aplikáciu na telách ľudí; lekárske nástroje na aplikáciu v telách ľudí; lekárske nástroje na obrusovanie pokožky; lekárske nástroje používané v súvislosti so sluchom; lekárske nástroje používané ako načúvacie pomôcky; lekárske nástroje pre intersticiálnu termoterapiu biologických tkanív; lekárske nástroje so zabudovaným laserom; lekárske ohrievacie jednotky na kontrolu teploty poranení na tele; lekárske ohrievacie jednotky s telovými kontaktnými aplikátormi; lekárske ohrievacie jednotky s telovými kontaktnými aplikátormi na reguláciu teploty poranení na tele; lekárske operačné lampy; lekárske ožarovacie prístroje; lekárske pľuvadlá; lekárske podnosy; lekárske pomôcky na použitie pri starostlivosti o stómy lekárske prenosné epilátory lekárske prístroje a nástroje; lekárske prístroje a nástroje súvisiace s neurovegetatívnou reaktívnosťou; lekárske prístroje na diagnostikovanie podozrenia na infarkt; lekárske prístroje na extrahovanie kyslíka z ovzdušia; lekárske prístroje na kontrolu parametrov výmeny pľúcnych plynov; lekárske prístroje na korekciu angulárnych deformít; lekárske prístroje na liečenie hyperhidrózy; lekárske prístroje na neurografické účely; lekárske prístroje na opravu medzistavcových platničiek; lekárske prístroje na pomoc pri dýchaní; lekárske prístroje pre obličkovú dialýzu; lekárske ručné nástroje; lekárske svorky; lekárske teplomery; lekárske tlakové komory; lekárske trakčné prístroje; lekárske trubice; lekárske trubice na podávanie liekov; lekárske trubičky na irigáciu; lekárske trubice pre cievne zákroky; lekárske vodiace drôty a ich súčasti a príslušenstvo; lekárske vrecká na odkladanie lekárskych nástrojov; lekárske zariadenia na dozimetrické účely pre oblasť rádioterapie; lekárske zariadenia na podávanie farmaceutických prípravkov do ľudského tela; lekárske zariadenia na precvičovanie dýchacích techník; lekárske zariadenia na terapeutické moxovanie; lekárske zariadenia na uľahčenie inhalácie farmaceutických prípravkov; lekárske zariadenia na zmierňovanie bolesti lekárske závesy z netkaných textilných materiálov liečbu ožarovaním (zariadenia na ); lopatky na lekárske účely; lôžkové podložky používané pri inkontinencii; lyžičky na odmeriavanie liečiv; magnetické ošetrovacie zariadenia na lekárske použitie; magnety na terapeutické účely; materiály na podporné bandážovanie; menštruačné poháriky; mimotelové krvné filtre; misky na lekárske účely; misky na moč (na lekárske účely); močové drenážne vaky močové vaky; nádobky na prepravovanie vzoriek obsahujúcich živé ľudské bunky nádobky na zavádzanie liekov nádoby, kazety na lekárske nástroje; nádoby, ktoré sú špeciálne upravené na odhadzovanie injekčných striekačiek; nádoby na histologické účely; nádoby na lekárske vzorky; nádoby na lekársky odpad; nádoby na moč; nádoby na moč na lekárske účely; nádoby na zber kvapalín určené na lekárske účely; nádoby osobitne prispôsobené na likvidáciu lekárskych nástrojov, injekčných striekačiek a iného kontaminovaného lekárskeho odpadu; nádoby upravené pre produkty lekárskeho odpadu; nádoby vyžarujúce teplo, slúžiace na zmierňovanie tlaku v ušiach; nafukovacie injekčné striekačky na lekárske alebo chirurgické účely; nafukovacie zariadenia na stláčanie končatín; nástroje na akupunktúru; nástroje na analýzu podchladenia; nástroje na automatizovanú separáciu krvi; nástroje na automatizovaný odber krvi; nástroje na extrahovanie tekutín z ľudského tela; nástroje na liečbu viditeľným svetlom; nástroje na ošetrovanie pomocou lasera na lekárske účely; nástroje na podávanie vnútrožilovej výživy určené na lekárske účely; nástroje na púšťanie žilou; nástroje na rezanie pások na lekárske účely; nástroje na spracovanie autológnej krvi; nástroje (puzdrá na chirurgické a lekárske ); návleky na ruky na lekárske použitie nebulizátory; nebulizátory (rozprašovače) na respiračnú liečbu neelastické podporné bandáže neelektrické akupunktúrne nástroje; neselektívne elektródy ako chemicky citlivé sondy na lekárske účely; nosné odsávačky; nosné výplachy; nosové dilatátory; nosové odsávačky; obväzové svorky; obväzy na ortopedické účely; obväzy na podporu (spevnenie) ľudského tela; ochranné očné štíty na chirurgické použitie; očkovacie prístroje; očkovacie prostriedky; očkovacie zariadenia; očné kúpele; očné kvapkadlá; očné tampóny na chirurgické použitie; odmeriavacie pumpy na podávanie liekov v odmeranom množstve (lekárske použitie); odsávacie banky na lekárske účely odmemé lyžičky na dávkovanie liekov odsávacie drenážne súpravy na lekárske použitie odsávacie fľaše na lekárske použitie; odsávacie prístroje na lekárske použitie odsávacie trubice na lekárske účely odsávacie vaky na lekárske použitie odsávačky hlienov; odvodňovacie rúrky na lekárske účely oftalmologické nástroje oftalmologické prístroje a nástroje ohrievače na lekárske účely ohrievacie vankúšiky (prvá pomoc); oporné prvky na ramená na lekárske použitie; oporné telové obklady; ortézv na zápästie na lekárske použitie; osvetlenie na lekárske účely; oživovacie jednotky; pančuchy na kŕčové žily; panvové kliešte; panvové opierky; pásy na pripevňovanie lekárskych monitorovacích zariadení pacientom; pinzety pre použitie zdravotnými sestrami; pipetovacie nástroje na chirurgické použitie; pipetovacie nástroje na lekárske použitie; pipetovacie prístroje na lekárske použitie; plastové kryty na palce, ktoré majú zabrániť cucaniu palca; pľuvadlá na lekárske účely; plynové laserové prístroje pre lekárske ošetrovanie; podbruškové vatované ochranné vložky; podbruškové vatované ochranné vložky na lekárske účely; podložky so striedavým tlakom, určené na lekárske použitie; podnosy na chirurgické nástroje; podnosy na lekárske nástroje; podnosy na perkutánne zavádzanie; podpery so striedavým tlakom, určené na lekárske použitie; podnosy na veterinárne nástroje; podporné anatomické obväzy; podporné bandáže chodidiel; podporné bandáže na chirurgické účely; podporné bandáže na lekárske účely; podporné bandáže na veterinárne účely; podporné bandáže používané pri športoch; podporné bandáže pre anatomické kĺby; podporné bandáže z polyuretánovej peny; podporné dlahy na lekárske účely; podporné lepiace obväzy; podporné obväzy na použitie v atletike; podporné obväzy pre kĺby; podpory na laterálnu epikondylitídu (tenisový lakeť); podporné syntetické bandáže podušky zabraňujúce chrápaniu poháriky na dávkovanie liekov ponožky na kŕčové žily pooperačné enterostomické vrecká pooperačné ileostomické vrecká pooperačné kolostomické vrecká popruhy na lekárske použitie popruhy na oporu poranených končatín pôrodnícke prístroje prenosné nebulizátory na lekárske účely prenosné pomôcky na močenie pre ženy priehľadné štíty na tvár pre lekársky personál prietržové pásy; pripevniteľné puzdrá na vrecká s ľadom na lekárske použitie prístroje na akupunktúru (elektrické a neelektrické); prístroje na aplikáciu laserového žiarenia na lekárske účely prístroje na aplikáciu laserového žiarenia na stomatologické účely prístroje na aplikáciu laserového žiarenia na chirurgické účely prístroje na automatizovanú separáciu krvi prístroje na automatizovaný odber krvi; prístroje na defibriláciu srdca prístroje na diagnostiku nádorov prístroje na fumigáciu na lekárske účely prístroje na hemodialýzu prístroje na lekársku rehabilitáciu prístroje na lekársky odber vzoriek buniek prístroje na liečbu akné prístroje na liečbu dýchacích ťažkostí prístroje na liečbu lymfatických edémov prístroje na liečbu ochorení prostaty prístroje na liečbu pľúcnych ochorení prístroje na liečbu preležanín prístroje na liečbu vredov na nohách prístroje na liečenie celulitídy prístroje na liečenie hluchoty prístroje na liečenie pľúcnych ochorení prístroje na liečenie rakoviny prístroje na liečenie sluchových porúch; prístroje na meranie indexu telesnej hmotnosti (bmi) na lekárske účely prístroje na odber krvi; prístroje na ošetrenie vodou na lekárske použitie; prístroje na podávanie farmaceutík; prístroje na podávanie intravenóznych roztokov; prístroje na podávanie liekov; prístroje na podávanie liekov inhaláciou; prístroje na použitie pri vpichnutí do žily; prístroje na použitie pri vyšetrovaní porúch metabolizmu; prístroje na použitie pri hodnotení periodontálnych ochorení; prístroje na prevenciu preležanín; prístroje na prevenciu vredov na nohách; prístroje na rádionuklidové zobrazovanie; prístroje na regeneráciu autológnej krvi; prístroje na spracovanie autológnej krvi; prístroje na stimuláciu akupunktúrnych bodov; prístroje na tepelnú liečbu rakoviny; prístroje na transfúziu krvi; prístroje na umelé dýchanie; prístroje na umelé oplodňovanie zvierat; prístroje na umelú resuscitáciu; prístroje na umelý spánok; prístroje na veterinárne účely; prístroje na vodnú terapiu na lekárske použitie; prístroje na vymývanie telesných dutín; prístroje na vyplachovanie telesných dutín; prístroje na výrobu kyslíka na lekárske účely; prístroje na vytváranie ultrazvukových vín pre lekárske použitie; prístroje na zmierňovanie dýchacích ťažkostí; prístroje na zmierňovanie pľúcnych chorôb; prístroje na zmierňovanie pľúcnych ochorení; prístroje používané v chirurgii na drenáž chirurgických rezov; prístroje používané v chirurgii na drenáž rán; prístroje používané v medicíne na drenáž rezných rán; prístroje používané v medicíne na drenáž rán; prístroje určené na použitie pacientmi s ileostómiou; prístroje určené na použitie pacientmi s kolostómiou; puzdrá na chirurgické a lekárske nástroje; puzdrá na lekárske nástroje; rádiové trubice na lekárske účely; rektálne dilatátory; resuscitačné nástroje pre rizikové prípady; resuscitátory; resuscitačné prístroje; rožný statok (pôrodné zariadenie pre ); rozprašovače na lekárske účely ručne ovládané rozprašovače na lekárske účely ručné rozprašovače na lekárske účely sadra na lekárske a chirurgické účely; sádrovacie dlahy; šálky na dávkovanie liekov; sauny na tvár na lekárske použitie; senzory a poplašné zariadenia na monitorovanie pacientov; sklené elektródy na lekárske účely; skrutkové spoje na lekárske účely; skúmavky na odber krvi na lekárske účely; skúmavky na odber krvi na chirurgické účely; skúmavky na odstreďovanie krvi na lekárske účely; slamky na veterinárne použitie; soláriá na lekárske účely; špeciálne nádoby na lekársky odpad; spevňujúce pančuchy na chirurgické účely; spinálne platne ako lekárske nástroje; spinálne sedadlá ako lekárske zariadenia; spreje na lekárske účely; srdcové defibrilačné elektródy; srdcové stimulátory; srdcovocievne katétre; stimulátory mozgu; štíty pre lekárske nástroje; stomické vrecká; striekačky (injekčné ); striekačky na klystír; striekačky na odsatie jedu; strmene pre lekárske vyšetrovacie stoly; studené obkladové vrecká na lekárske účely; suspenzory (bandážové); svetelné filtre na lekárske použitie; svetelné zdroje na lekárske účely; svorky upravené na použitie so stomickými vreckami; syntetické výplňové podporné obväzy; tampóny na lekárske použitie pri nanášaní kvapaliny na pokožku; tašky (vybavené) na lekárske nástroje; tašky (vybavené) pre chirurgov; tašky (vybavené) pre lekárov; telemetrické zariadenia na lekárske účely; tepelné podložky na terapeutické ošetrovanie; terapeutické nástroje na použitie v oftalmológii; terapeutické podporné bandáže; terapeutické prístroje na báze statickej elektriny; termoelektrické obklady; termoterapeutické prístroje na lekárske účely; textílie na tienenie žiarenia na použitie pri terapeutickej starostlivosti; textílie na tienenie žiarenia na použitie pri terapeutickom ošetrovaní zvierat; tlakové obväzy na anatomické podporné účely; tlakové odevy na lekárske účely; tlakové striekačky na lekárske použitie; trakčné prístroje na lekárske použitie; trubice (drenážne ) na lekárske účely; trubice na lekárske účely; trubičky na chirurgické použitie; trubičky na kapilárne činidlá; trubičky na lekárske použitie; trubičky na odber krvi; trubičky na veterinárne použitie; trvalé magnety na lekárske použitie; trvalé magnety na terapeutické použitie; tryskové injektor)' na lekárske použitie; tvarované vypchávky na podporu častí tela na lekárske účely; uhlíkové oblúkové lampy na terapeutické účely; ultrafialové radiačné jednotky na terapeutické účely; ultrazvukové čistiace nástroje na lekárske použitie; ultrazvukové čistiace nástroje na veterinárne použitie; ultrazvukové čistiace nástroje na chirurgické použitie; ultrazvukové terapeutické prístroje; umelé dýchanie (prístroje na ); umelé špongie na lekárske účely uretrálne dilatátory urinálne kondómy urologické nástroje urologické prístroje a nástroje vačky na drenáž rán vaginálne dilatátory vaginálne spekula; vankúšiky s vreckom na ľad na lekárske účely ventily na liečbu hydrocefálie; ventily na použitie v lekárskych infúznych nástrojoch; veterinárne pôrodnícke pomôcky na použitie pri pôrode živých zvierat; vložky do nosa; vložky pre dýchacie masky na chirurgické použitie; vložky pre dýchacie masky na lekárske použitie; vodiče pre kardioverziu a/alebo defibriláciu; vodné vaky na lekárske účely; vonkajšie fixačné dlahy; vrecia na zber telesného odpadu; vrecká na chirurgické použitie na zber moču; vrecká na endoskopické odoberanie tkanív; vrecká na lekárske použitie na skladovanie vzoriek moču; vrecká na lekárske použitie na zber vzoriek moču; vrecká na stómy; vrecká na vaginálne výplachy; vrecká na výkaly; vrecká na zber telesných tekutín; vrecká s vnútrožilovou výživou na chirurgické účely; vrecúška s ľadom na lekárske účely; vrtné korunky pre chirurgické vŕtačky; vyhrievané podušky na lekárske účely; výmenníky vlhkosti na lekárske použitie pri prevode tepla z vydychovaného do vdychovaného vzduchu; vysokofrekvenčné elektromagnetické terapeutické zariadenia; vysokofrekvenčné generátory pre lekárske ošetrovanie; vysokofrekvenčné koagulačné nástroje na lekárske účely; vysokofrekvenčné rezacie nástroje na lekárske účely; vzorkovače na lekárske použitie; zadržiavacie pásy; zadržiavacie pásy na použitie pre pacientov s kolostómiou zadržiavacie pásy na použitie pre pacientov s ileostómiou zariadenia a nástroje používané pri chirurgii nôh zariadenia na anastomózu; zariadenia na dodávku laserových lúčov na lekárske účely zariadenia na enterálnu výživu; zariadenia na likvidáciu podkožných ihiel (špeciálne upravené na lekárske účely); zariadenia na monitorovanie telesného tuku; zariadenia na moxovanie; zariadenia na odber vzoriek telesných tekutín; zariadenia na ohrievanie tela na lekárske použitie; zariadenia na ovládanie inkontinencie; zariadenia na rádioterapiu; zariadenia na rečovú terapiu; zariadenia na stomatologické účely; zariadenia na umelú narkózu; zariadenia na výplach (klystír); zariadenia na zbrusovanie pokožky; zariadenia na znižovanie možnosti mimovoľného pozitívneho tlaku pri koncovom výdychu ako časti lekárskych ventilátorov na udržiavanie tlaku; zariadenia používané na prevenciu chrápania; zátky do fliaš s liekmi; zátky na diafýzu; zdravotnícke pásy na hemie; zdroje elektromagnetických polí pre lekárske ošetrovanie zdroje magnetických polí pre lekárske ošetrovanie zdroje ultrazvukového poľa pre lekárske ošetrovanie zubárske nástroje zubárske vybavenie zubné nástroje; zubné prístroje a nástroje; zverolekárske prístroje a nástroje; zvlhčovače pre lekárske ošetrovanie; zvlhčovače pre prístroje na terapiu dýchacích orgánov; zvlhčovacie prístroje na lekárske účely; zvlhčovacie vrecká na lekárske použitie; zvlhčovacie zariadenia na lekárske účely; antikoncepčné membrány; kondómy na hygienické účely; kondómy na lekárske účely; kondómy na profylaktické účely; kondómy, prezervatívy; kondómy so spermicidnými vlastnosťami; pomôcky z gumy na profylaktické účely; spermicídne kondómy; spermicídne špongie; výrobky z kaučuku na prevenciu prenosu ochorení; výrobky z prírodnej gumy na antikoncepčné účely; výrobky z kaučuku na profylaktické účely; výrobky zo syntetického kaučuku na profylaktické účely; výrobky zo syntetickej gumy na antikoncepčné účely; analytické nástroje na lekárske účely; analyzátory častíc na lekárske použitie; analyzátory chromatogramov na lekárske použitie; analyzátory plynov v dychu na lekárske účely; analyzátory krvných skupín na lekárske použitie; analyzátory stopových materiálov na lekárske diagnostické použitie; anestéziologické monitorovacie prístroje; anestéziologické respiračné prístroje; audiometre; automatické analyzátory pre lekársku diagnostiku banky pre parenterálnu výživu; chemickoluminiscenčné svetlá pre endoskopické vyšetrovanie chemickoluminiscenčné zdroje svetla na použitie v endoskopii chirurgické lampy chirurgické zrkadlá; chromatografické platne na lekárske použitie chromatografické stĺpce na lekárske použitie chromatografické stĺpy na lekársku analytickú chromatografiu chromatografické zariadenia na lekárske účely chromatografy na lekárske použitie; elektrické nástroje na lekárske použitie pri diagnostike krvi; elektroencefalografy; elektrofvziologické diagnostické katétre; elektrokardiografické monitorovacie prístroje; elektrokardiografické monitory; elektrokardiografické prístroje; elektrokardiografické zariadenia; elektrokardiografické záznamové prístroje; elektrokardiografy; elektromagnetické lekárske prístroje; elektronické analyzátory na lekárske účely; elektronické endoskopy na chirurgické použitie; elektronické endoskopy na lekárske použitie; elektronické lekárske nástroje; elektronické monitorovacie zariadenia na lekárske účely elektronické monitory na sledovanie krvného tlaku (na lekárske účely); elektronické monitory na sledovanie srdcového tepu (na lekárske účely); elektronické monitory na zaznamenávanie srdcového tepu (na lekárske účely) elektronické monitory na meranie teploty na lekárske použitie elektronické monitory na sledovanie saturácie krvi kyslíkom (na lekárske účely) elektronické monitory na zaznamenávanie saturácie krvi kyslíkom (na lekárske účely) elektronické monitory oxidu uhličitého používané na lekárske účely elektronické monitory signálu a činnosti srdca (na lekárske účely); elektronické počítadlá kvapiek na lekárske použitie; elektronické prístroje na zaznamenávanie krvného tlaku (na lekárske účely) elektronické prístroje na zaznamenávanie srdcového tepu (na lekárske účely); elektronické prístroje na zaznamenávanie teploty na lekárske použitie; elektronické prístroje na zaznamenávanie oxidu uhličitého používané na lekárske účely; elektronické prístroje na lekárske účely; elektronické prístroje na meranie tlaku (na lekárske účely); elektronické teplomery na lekárske účely; endoskopické balóniky na oklúziu; endoskopické kamery; endoskopické kamery na lekárske použitie; endoskopické prístroje; endoskopy; endoskopy na diagnostické použitie; endoskopy na lekárske účely; endoskopy na terapeutické použitie; farebné pyrometre na lekárske použitie; fibroskopy na lekárske účely; fotometrické analyzátory na lekárske použitie; fotometrické nástroje na lekárske použitie; fyzikálne analyzátory na lekárske použitie; fyziologické meracie prístroje na lekárske účely; fyziologické monitorovacie prístroje na lekárske účely; gastroskopy; goniometre na chirurgické použitie goniometre na ortopedické použitie; gynekologické lekárske nástroje na vyšetrovanie ženských reprodukčných orgánov; gynekologické nástroje; hemacytometre; hematologické analyzátory; hematometre; hemoglobínometre; ihly na biopsiu; imunoadsorpčné stĺpce na diagnostické účely imunologické analyzátory indikátory oxidu uhličitého na lekárske účely indikátory teploty pokožky na lekárske použitie infračervené lekárske teplomery; insuflátory oxidu uhličitého pre endoskopickú diagnostiku; insuflátory oxidu uhličitého pre endoskopickú terapiu; insuflátory oxidu uhličitého pre urologickú diagnostiku; irigátory oxidu uhličitého pre urologickú terapiu; irigátory oxidu uhličitého pre urologickú diagnostiku; irigátory oxidu uhličitého pre endoskopickú diagnostiku; irigátory oxidu uhličitého pre endoskopickú terapiu; jednorazové lekárske zrkadielka; jednorazové mikrotómové čepele; kardioelekródy; kardiografické prístroje; kardiopulmonálne diagnostické nástroje; kardiovaskulárne monitory; keratometre; keratoskopy; kladivká na zisťovanie reflexov na diagnostické účely koagulačné nástroje; kolorimetrické komparátory na lekárske použitie kolposkopy; kontrolné aparáty srdcovej arytmie; kostné detektory na meranie obsahu minerálov v kostiach; kyslíkové elektródy na lekárske použitie; kyslíkové senzory na lekárske použitie; laboratórne zariadenia na dávkovanie tekutín (na lekárske použitie); laboratórne zariadenia na riedenie tekutín (na lekárske použitie); laboratórne zariadenia na prenos tekutín (na lekárske použitie); laboratórne zariadenia na miešanie tekutín (na lekárske použitie); laboratórne zariadenia na inkubáciu tekutín (na lekárske účely); laryngoskopy; lekárske a chirurgické laparoskopy lekárske analytické prístroje na lekárske účely lekárske diagnostické ampulky na sliny; lekárske diagnostické nástroje; lekárske diagnostické prístroje na lekárske účely; lekárske diagnostické vankúšiky na sliny; lekárske filtračné membrány; lekárske monitory dýchacích prístrojov; lekárske načúvacie nástroje; lekárske nástroje na bunkové kultúry; lekárske nástroje na monitorovanie terapeutických liekov; lekárske nástroje na reprodukovanie fyziologických údajov; lekárske nástroje na testovanie používania drog; lekárske nástroje na testovanie infekčných ochorení; lekárske nástroje na zaznamenávanie fyziologických údajov; lekárske nástroje na zaznamenávanie aktivity srdca; lekárske prevodníky tlakového pulzu; lekárske prístroje na detekciu oxidu uhličitého v dýchacích cestách; lekárske prístroje na meranie obsahu kyslíka v krvi; lekárske prístroje na meranie pulzu; lekárske prístroje na použitie pri laparoskopii; lekárske prístroje na testovanie hladiny cukru v krvi; lekárske prístroje na zobrazovanie tomografických údajov; lekárske snímacie a zobrazovacie zariadenia; lekárske sondy; lekárske stetoskopy; lekárske testovacie súpravy na monitorovanie cukrovky na domáce použitie lekárske testovacie zariadenia; lekárske testovacie zariadenia používané pri imunologických testovacích postupoch; lekárske vyšetrovacie lampy; lekárske vyšetrovacie zrkadlá; lekárske zariadenia používané v endoskopii; litotriptory; lopatky na zatláčanie jazyka lopatky na zatláčanie jazyka na lekárske účely manometre na lekárske použitie manometrické trubice na lekárske použitie; membránové testovacie platničky na použitie pri lekárskej diagnostike membránové testovacie platničky určené na používanie v lekárskom výskume merače pulzu (lekárske prístroje); meracie nástroje upravené na lekárske použitie; meracie prístroje na lekárske účely; meradlá telesných tekutín; monitory činnosti srdca; monitory defibrilátorov; monitory krvného tlaku; monitory na sledovanie srdcového signálu; monitory na zaznamenávanie srdcového tepu; monitory srdcovej frekvencie ľudského plodu počas tehotenstva; monitory teploty na lekárske použitie; monitory tepovej frekvencie; nalepovacie termoštítky na lekárske použitie; nástroje na hemostázu; nástroje na lekársku diagnostiku; nástroje na meranie impulzov na lekárske účely; nástroje na riadenie hemostázy; nástroje na testovanie moču na lekárske diagnostické účely nástroje pre veterinárnu diagnostiku nefelometrické analyzátory na lekársku diagnostiku očné spekulá; oddeľovacie kazety na lekárske použitie pre chromatografiu; oddeľovacie stĺpce na lekárske použitie pre plynovú chromatografiu; oftalmologické diagnostické nástroje; oftalmometre; oftalmoskopy; optické nástroje na meranie teploty na účely lekárskeho vyšetrenia; optické nástroje pre lekársku endoskopiu; optické vláknové nástroje na lekárske účely; optické vláknové prezeracie zariadenia na lekárske účely; optometrické nástroje; optometrické vyšetrovacie nástroje; organické koncentrátory stopových prvkov na lekárske diagnostické použitie; ortuťové teplomery na lekárske účely; pelvimetre; pevné lekárske endoskopy; plynové analyzátory na lekárske účely; plynové chromatografické zariadenia na lekárske účely; počítacie komôrky; počítačové tomografické prístroje; poháriky na testovanie moču; poplašné zariadenia pre prípady enurézy; prenosné nástroje na lekárske použitie pri monitorovaní hladiny kyslíka v plynných zmesiach; prietokomery na meranie prietoku tepnovej krvi v oku; prezeracie zariadenia na báze optických vlákien, určené na lekárske účely; prístroje a zariadenia na lekárske analýzy; prístroje na analýzu alkoholu v telesných tekutinách (na lekárske účely); prístroje na analýzu alkoholu v dychu (na lekárske účely); prístroje na analýzu frekvencie mozgových vín; prístroje na analýzu koncentrácie kyslíka určené na lekárske použitie; prístroje na analýzu krvi (na lekárske účely); prístroje na analýzu látok (na lekárske účely); prístroje na analýzu nameraných fyzikálnych signálov prístroje na analýzu obrázkov (na lekárske účely); prístroje na analýzu plynov (na lekárske účely); prístroje na diagnostikovanie srdcovocievnych ochorení; prístroje na diagnostiku neurologických ochorení; prístroje na diagnostiku zápalových ochorení; prístroje na diagnostiku mozgovocievnych ochorení; prístroje na dialýzu na veterinárne použitie; prístroje na lokalizáciu nervov; prístroje na genetické testy na lekárske použitie; prístroje na meranie činnosti pľúc; prístroje na meranie krvného tlaku; prístroje na meranie pulzu; prístroje na meranie teploty na lekárske účely; prístroje na meranie tepu srdca; prístroje na monitorovanie pacientov; prístroje na monitorovanie tepu srdca počas cvičenia; prístroje na monitorovanie životných funkcií; prístroje na monitorovanie krvi (na lekárske účely); prístroje na monitorovanie ozónu na použitie pri podávaní ozónovej terapie; prístroje na monitorovanie kyslíka na lekárske použitie; prístroje na monitorovanie koncentrácie kyslíka určené na lekárske použitie; prístroje na očné vyšetrenia; prístroje na počítanie buniek na lekárske použitie; prístroje na použitie pri testovaní porúch sluchu; prístroje na riadenie hemostázy; prístroje na sledovanie tepovej frekvencie; prístroje na testovanie činnosti pľúc, určené na lekárske použitie; prístroje na testovanie krvi (na lekárske účely); prístroje na testovanie tlaku krvi prístroje na určovanie toku krvi; prístroje na vykonávanie diagnostických testov na lekárske účely; prístroje na vyšetrovanie hladiny cukru v krvi; prístroje na zachytávanie teploty na lekárske použitie; prístroje na zisťovanie baktérií v biologických vzorkách (na lekárske účely); prístroje určené na identifikáciu periodontálnych ochorení; programovacie zariadenia pre kardiostimulátory s programovateľným rytmom; pružné lekárske endoskopy; pulzné oximetre; pupilometre; pupilometre na meranie reaktivity zreníc pupilometre na meranie vzdialenosti zreníc refraktometre na lekárske použitie refraktometre na veterinárne použitie rektálne nástroje rektoskopy; respiračné monitory na lekárske použitie; retinoskopy; rigidné endoskopy; rúrky na spájanie nervových uzlov na veterinárne použitie sady testovacích sond na lekárske použitie senzorové prístroje na lekárske použitie v oblasti diagnostiky sfinkterotómia (preťatie zvierača); sigmoidoskopy skenery na lekárske účely skenovacie stroje na lekárske použitie skiaskopy; snímacie zariadenia na lekárske účely určené na monitorovanie životných funkcií pacientov snímacie zariadenie na lekárske účely sondy na lekárske účely; sondy používané s integrovanými obvodmi na lekársku diagnostiku sondy pripojené k mikroprocesorovým prístrojom pre lekársku diagnostiku spektrálne analyzátory na použitie pri lekárskej diagnostike spektrokolorimetre na použitie pri detekcii farbosleposti spirometre (lekárske zariadenia); spirometre pre vyšetrovanie činnosti pľúc; srdcové sondy; stetoskopy; stimulačné spirometre na lekárske účely; stĺpce na prípravu vzoriek na lekárske použitie; stĺpy na afinitnú chromatografiu na lekárske účely; stĺpy na kvapalinovú afinitnú chromatografiu na lekárske účely; telemetrické prístroje na lekárske účely; teplomery na lekárske účely; teplotné senzory na lekárske účely; teplotné skenery na lekárske použitie; teplotné sondy s optickými vláknami na lekárske diagnostické použitie; terapeutické prístroje na báze elektromagnetických vín; termografické nástroje na lekárske účely; termometre na lekárske použitie; testovacie elektródy na lekárske použitie; testovacie nástroje citlivé na teploty, určené na lekárske použitie; testovacie prístroje citlivé na teploty, určené na lekárske použitie; testovacie sondy na lekárske diagnostické účely; testovacie sondy na lekárske účely; testovacie sondy na lekárske použitie; testovacie svorky na lekárske použitie; testovacie zariadenia na diagnostické lekárske účely; tlakomery krvného tlaku; tlakomery na meranie krvného tlaku; tomografické nástroje na lekárske použitie; tomografy na lekárske použitie; tonometre; tonometre na meranie na lekárske účely; torakoskopy; turniketové monitory; ultrazvukové diagnostické nástroje na terapeutické účely ultrazvukové diagnostické zariadenia pre chirurgické účely ultrazvukové diagnostické zariadenia na lekárske účely ultrazvukové diagnostické zariadenia pre stomatologické účely ultrazvukové diagnostické zariadenia pre veterinárne účely ultrazvukové krvné prietokomery ultrazvukové lekárske diagnostické prístroje ultrazvukové merače dĺžky očnej osi ultrazvukové prístroje na lekárske použitie pri diagnostike ultrazvukové senzory na lekárske účely ultrazvukové sondy na lekárske použitie ušné zrkadielka (otoskopy); vaginálne tonografy; vákuové sondy na lekárske použitie; video ekg detektory; vnútrocievne systémy na monitorovanie plynov v krvi zariadenia na analýzu krvi; zariadenia na hemostázu; zariadenia na lekárske analýzy; zariadenia na meranie cukru v krvi; zariadenia na meranie hladiny cukru v krvi; zariadenia na meranie intraokulárnych šošoviek; zariadenia na meranie tepu srdca; zariadenia na meranie vnútrolebečného tlaku; zariadenia na monitorovanie hladiny cukru v krvi; zariadenia na monitorovanie dýchania; zariadenia na monitorovanie prietoku moču; zariadenia na monitorovanie tepu srdca ľudských plodov; zariadenia na monitorovanie hladiny oxidu uhličitého u pacientov; zariadenia na monitorovanie tlaku na lekárske účely; zariadenia na monitorovanie zloženia tela; zariadenia na separáciu na lekárske účely; zariadenia na stimulovanie nervov; zariadenia na testovanie hladiny cukru v krvi; zariadenia na testovanie krvi; zariadenia na testovanie zraku; zariadenia na výpočet tepu srdca; zariadenia na zastavovanie krvácania; zariadenia používané pri testoch na určenie diagnózy navrhnutých na odhalenie abnormálnych prionových proteínov; zdroje elektromagnetických polí pre lekársku diagnostiku; zdroje magnetických polí pre lekársku diagnostiku; zdroje svetla pre elektronické endoskopy na lekárske účely; zdroje ultrazvukových polí pre použitie v lekárskej diagnostike; zubárske zariadenia na čistenie ďasien (ústne irigátory); ct prístroje na magnetickú rezonanciu exponované rôntgenové filmy na lekárske účely; filtre na použitie v reálnom čase ako časti rôntgenových kamier na lekárske použitie filtre na ultrafialové lúče na lekárske účely filtre na uv lúče na lekárske účely; filtre používané v reálnom čase ako časti rôntgenových monitorov na lekárske použitie gama kamera na lekárske účely; kolimačné zariadenia na označovanie polohy, určené na chirurgické účely; kolimačné zariadenia na označovanie polohy, určené na veterinárne účely; kolimačné zariadenia na označovanie polohy, určené pre stomatologické rôntgenové zariadenia; kolimačné zariadenia na označovanie polohy, určené na lekárske účely; lekárske rôntgenové prístroje; lekárske ultrazvukové prístroje; lineárne akcelerátory pre rádioterapiu, určené na lekárske použitie; magnetické rezonančné (mri) diagnostické zariadenia; magnetické rezonančné zobrazovacie spektrometre na lekárske použitie; ochranné zariadenia proti rôntgenovým lúčom na lekárske účely; optické skenery na účely lekárskeho vyšetrenia; optické zobrazovanie na lekárske diagnostické použitie; podložky na rôntgenové filmy na zubolekárske použitie; podložky na rôntgenové filmy na veterinárne použitie; podložky na rôntgenové filmy na chirurgické použitie; podložky na rôntgenové filmy na lekárske použitie; podpery zápästia na lekárske použitie; prístroje a nástroje pre rádioizotopovú terapiu; prístroje na echokardiografické zobrazovanie; prístroje na fototerapiu; prístroje na zobrazovanie snímok zubov; prístroje na zobrazovanie pomocou magnetickej rezonančnej tomografie (mrt); procesory pre rôntgenové dosky na lekárske účely radiačné onkologické nástroje na lekárske použitie radiačné onkologické prístroje na lekárske použitie rádioizotopové prístroje na lekárske použitie rádiokardiografické prístroje na lekárske účely rádiologické clony na lekárske účely rádiologické prístroje na lekárske účely rádioskopické (fluroskopické) prístroje na lekárske použitie rádioterapeutické prístroje a nástroje na lekárske účely rámy na rôntgenové filmy na lekárske použitie rámy na rôntgenové filmy na veterinárne použitie; rámy na rôntgenové filmy na chirurgické použitie rámy na rôntgenové filmy na zubolekárske použitie rôntgenové analyzátory na lekárske použitie rôntgenové diagnostické prístroje; rôntgenové nástroje na analýzu štruktúr na lekárske použitie rôntgenové počítačové tomografické skenery rôntgenové prístroje na lekárske účely rôntgenové prístroje na zverolekárske účely rôntgenové skenery na lekárske účely rôntgenové spektroskopické prístroje na lekárske použitie rôntgenové zariadenia a prístroje na lekárske účely rôntgenové zariadenia na lekárske a stomatologické účely rôntgenové žiariče na lekárske účely skenery na lekársku diagnostiku; skenery na zobrazovanie magnetickou rezonanciou (mri); spektrometre nukleárnej rezonancie na lekárske použitie stomatologické duplikátory rôntgenových filmov; stomatologické pomôcky na ponechanie otvorených úst počas rôntgenovania; tomografické skenery pre nukleárnu medicínu; ultrazvukové prístroje na lekárske použitie pri snímaní tela; urologické zobrazovacie systémy; uv filtre na lekárske účely; vešiaky na stomatologické rôntgenové filmy; zariadenia na nukleárnu magnetickú rezonanciu na lekárske snímanie zariadenia na spracovanie rôntgenových filmov na lekárske účely zariadenie na spracovanie fotosenzitívnych filmov na lekárske účely zobrazovacie zariadenia na magnetickú rezonanciu (na lekárske použitie); zubné rôntgenové zariadenia adaptéry pre krčnú oblasť; aktivátory pozitívneho tlaku pri koncovom výdychu v podobe častí lekárskych ventilátorov na udržiavanie tlaku anatomické pinzety (na chirurgické použitie); anestéziologické masky anestéziologické prístroje; angiografické cievne zavádzače na umiestnenie katétrov angioplastické balónové katétre angioplastické katétre anuloplastické prstence; aplikátory podväzovacích svoriek na lekárske použitie balóniky na použitie v artroskopii balónové katétre; brušné podložky na chirurgické použitie; časovo programovateľné vnútrožilové perfúzne čerpadlá; centrálne žilové katétre; centromedulárne klince pre stehennú kosť; centromedulárne klince pre holennú kosť; čepele chirurgických nožov; čerpadlá na chirurgické účely; cervikálne balónikové katétre; chirurgické amputačné nástroje; chirurgické čepele; chirurgické dlahy; chirurgické kliešte; chirurgické nástroje; chirurgické nástroje používané v ortopedickej chirurgii chirurgické nástroje používané na bypass; chirurgické nástroje pre použitie pri spinálnych chirurgických zákrokoch; chirurgické nože; chirurgické nožiarske nástroje; chirurgické nožnice; chirurgické perforátory; chirurgické píl)'; chirurgické prístroje a nástroje; chirurgické prístroje a nástroje na lekárske použitie; chirurgické raspátóriá; chirurgické retraktory; chirurgické rezacie nástroje; chirurgické rezačky na stehy; chirurgické rúrky na drenáž poranení chirurgické sieťky; chirurgické škrabky na oškrabávanie kostí; chirurgické sondy; chirurgické špongie; chirurgické vŕtacie šablóny; chirurgické vŕtačky; chrániče na katétre; chrániče na prsty na lekárske účely; chrániče pri laryngektómii; cievne katétre pre ľudí; cievne vstupné otvor)' na lekárske účely; cystometrické nástroje; elektrické skalpely na chirurgické účely; elektrické stimulátory nervov; elektrické stroje na operácie kostí; elektrické vŕtačky na chirurgické použitie; elektrické vzduchové kompresory na chirurgické použitie; elektródy na externé defibrilátory; elektródy na kardiálnu fulguráciu; elektrokauterizačné zariadenia; elektroterapeutické nástroje na spevňovacie procedúry endobrachiálne trubice endoskopy na chirurgické účely endotracheálne trubice; epidurálne analgetické zariadenia na chirurgické účely; epidurálne analgetické zariadenia na lekárske účely; externé defibrilátory; filtre ktoré sa dočasne umiestňujú do žíl; filtre na použitie v žilách; fistulové ihly; fólie pre chirurgické rezy; generátory srdcového tepu; háčiky na fixovanie zlomenín; hadice na črevnú výživu; hadičky na chirurgické účely; hadičky na transfúziu; hadičky na veterinárne použitie; hemoperfúzne patróny; hrudníkové prieduchy; hydrocefalické ventily; hydrofilné vodiace drôt)' na sledovanie katétrov ihly na chirurgické účely infračervené prístroje na chirurgické účely infračervené lampy na chirurgické účely infúzne čerpadlá infúzne stĺpce; injekčné puzdrá na lekárske použitie; injektory pre kvapalinovú chromatografiu na lekárske použitie insuflátory na lekárske plyny intrameduláme zátky; jednorazové hypodermické injekčné striekačky na chirurgické použitie jednotky na trakciu nôh na lekárske použitie kalibračné katétre kanyly; kardiopulmonálne perfúzne prístroje kardiovaskulárne angioskopy kardiovaskulárne ihly kardiovaskulárne nástroje kardiovaskulárne pumpy kastračné pinzety katétre; katétre na chirurgické použitie katétre na drenáž žlče katétre na embolektómiu katétre na lekárske účely katétre na použitie v urológii; katétre na urologické účely katétre obsahujúce filtre; katétrové prístroje na gastroenterologické použitie; kefy na čistenie telových dutín; kladivká na chirurgické použitie; kladivká na lekárske alebo chirurgické účely; kladivká na lekárske použitie; kĺbové endoprotézy; kliešte na biopsiu; kliešte na chirurgické použitie; kliešte na kosti; kliešte na lekárske použitie; kliešte na lekárske účely; kliešte na úpravu polohy; kliešte na veterinárne použitie; kompresory (chirurgické ); kompresory na lekárske liečebné účely; koronárne balónové rozťahovacie katétre na angioplastiku; kostné dlahy; kostné dláta; kostné skrutky; kostotómy; krvné pumpy; kryosondy na lekárske účely; kryfy rohoviek; kyrety; laryngeálne masky; laserové rezacie nástroje na lekárske použitie laserové skalpely na lekárske účely lasery na chirurgické účely lekárske a chirurgické katétre; lekárske a chirurgické nože na rezanie ľudských alebo zvieracích tkanív a orgánov lekárske a chirurgické rezacie nástroje na rezanie ľudských alebo zvieracích tkanív a orgánov lekárske katétre lekárske kliešte; lekárske nástroje na odstraňovanie bradavíc zmrazovaním lekárske nástroje na podkožnú tracheostómiu lekárske nástroje na rezanie tkanív lekárske nože lekárske nožnice; lekárske prístroje na umiestnenie a upevnenie katétrov; lekárske prístroje na uretrálnu katetrizáciu; lekárske prístroje na urologické účely; lekárske pumpy; lekárske respirátory; lekárske rezacie zariadenia; lekárske vodiace drôty; lekárske zariadenia používané v srdcovej chirurgii; litotomické kliešte; litotomické nástroje; litotomické nástroje na držanie nôh; materiály a potreby na chirurgické šitie; maxilomandibulárne dlahy na použitie pri maxilofaciálnych chirurgických zákrokoch maternicové injekčné striekačky; moduly kompresorov ako časti jednotiek umelého dýchania; nádoby na ukladanie chirurgických nástrojov; nástroje na kompresiu končatín; nafukovacie zariadenia pre balónové katétre; nástroje na kvapalinovú chromatografiu na lekárske použitie; nástroje na laterálne podporu pacienta pri operácii obličiek; nástroje na meranie dĺžky na lekárske použitie; nástroje na nafukovanie balónikov pre angioplastiu; nástroje na ošetrovanie uhryznutí hadom; nástroje na otváranie chrbtice; nástroje na perforáciu ciev; nástroje na podväzovanie hemoroidov gumenou páskou nástroje na použitie v gastrointestinálnej chirurgii; nástroje na pripevňovanie katétrov k pokožke; nástroje na rezanie z nehrdzavejúcej ocele na chirurgické použitie; nástroje na uretrálnu katetrizáciu; nástroje pre intraluminárnu sklerotizáciu kŕčových žíl; nástroje pre stimulovanie srdca; návleky na prsty na lekárske účely; neurochirugické adaptéry; nože na chirugické použitie; nože na lekárske účely; nože na odstraňovanie kurích ôk; nožnice (chirurgické ); nožnice (chirurgické nástroje); ochranné rukávy na časti vnútrotepnových balónikov odparovače pre tekuté anestetiká oftalmologické mikrochirurgické nože ohrievače krvi; okysličovacie zariadenia na lekárske účely ostré kyrety; ozonizátory na lekárske použitie ozonizátory na lekárske účely; pančuchové nohavice pre osoby s lymfatickým edémom papilotómy; pásy na chirurgické účely perfúzne hadičky; perkutánne obličkové prístupové súpravy pílky na chirurgické účely pinzety na chirurgické použitie pinzety na lekárske účely platinové kautere (na chirurgické použitie); platničkové prostriedky na chirurgické použitie platničky na anastomózu kostí; platničky v podobe ortopedických chirurgických nástrojov pneumaticky ovládané lekárske nástroje podporné vankúše na krk na chirurgické účely podväzovacie svorky na lekárske použitie pohotovostné panvové kliešte polypektomické slučky pomôcky na čistenie uší pôrodnícke kliešte; prepichovacie prístroje na chirurgické použitie presné senzory na lekárske účely; prestieradlá z buničitej vaty na použitie počas chirurgických zákrokov; prietokové odstredivé filtre na lekárske použitie; priľnavé okraje na použitie so stomickými vreckami; prístroje na čistenie krvi počas chirurgických zákrokov; prístroje na kardiálnu fulguráciu; prípojky na použitie v krvnom obehovom systéme; prístroje na mikrodermabráziu; prístroje na nafukovanie balónikov pre angioplastiu; prístroje na neinvazívnu chirurgiu; prístroje na odsávanie rán; prístroje na ortopedické účely; prístroje na pľúcnu ventiláciu pacientov; prístroje na použitie pri náprave kostí; prístroje na pripevňovanie katétrov k pokožke; prístroje na uretrálnu katetrizáciu; prístroje na vytváranie rázových vín na lekárske použitie; prístroje pre prípady embólie; protiembolické filtre; protoskopy; pumpy na lekárske účely; pumpy na podávanie intravenóznej výživy určené na lekárske účely; puzdrá na chirurgické náradie; puzdrá pre barly; puzdrá na chirurgické nástroje; reflexné kladivká na vyšetrenie hrudníka; respiračné helmy pre umelé dýchanie; respiračné masky na lekárske účely respirátory na lekárske účely; respirátory pre novorodencov, zabraňujúce zaduseniu retraktory (lekárske nástroje); retraktory na kosti retraktory pier; reverzné osmotické membrány na lekárske použitie rezné nástroje na chirurgické účely rezné nástroje na lekárske účely; roztiahnutéľné pletivo na vloženie do pažeráku na liečbu stenózy roztiahnuteľné pletivo na vloženie do krvných ciev na liečbu stenózy roztiahnuteľné pletivo na vloženie do žlčovodov na liečbu stenózy rukávy pre osoby s lymfatickým edémom; roztiahnuteľné pletivo na vloženie do rúrkovitých telesných orgánov na liečbu stenózy rukoväti na skalpely rúrky na použitie s katétrami; rúrky na spájanie nervových uzlov na lekárske použitie; silikónové šnúrky kombinované s ihlou na použitie pri odťahovaní tepien počas chirurgických zákrokov silikónové šnúrky kombinované s ihlou na použitie pri odťahovaní ciev počas chirurgických zákrokov skalpely; skalpely na chirurgické účely; skalpely vyžarujúce elektromagnetické žiarenie; škrabky na kosti; škrtiace krúžky na udržiavanie erekcie penisu u mužov trpiacich poruchami erekcie spekulá; špongie (chirurgické ); špongie na chirurgické účely špongiové látky na chirurgické použitie špongiové materiály na chirurgické použitie srdcové katétre; srdcovocievne protézy pre chirurgické protézy; sťahovacie skrutky v podobe ortopedických chirurgických nástrojov; stehenné klince; štíty na tvár na chirurgické použitie štíty na tvár na lekárske použitie; stĺpce pre kvapalinovú chromatografiu na lekárske použitie; stomické nástroje; stomické uzávery; súpravy intravenóznych katétrov; súpravy katétrov; svorky na chirurgické použitie; svorky tenaculum forceps (chirurgické nástroje); termoelektrické obklady (chirurgia); termoelektrické obklady na lekárske použitie tkanivové rozpínače na chirurgické účely tlakové mikrosenzorové katétre tmeliace pištole na chirurgické použitie tlakové obväzy tracheálne trubice transfúzne súpravy; transplantačné stehy na chirurgické použitie trokáre; trokárové kanyly; trubice na použitie s kanylami; trubice na tracheotómiu; tupé kyrety (na chirurgické účely); tyče pre kruhové telesné otvory; ultrazvukové aspirátory na čistenie mäkkých častí tkanív; uretrálne injekčné striekačky; uretrálne sondážne striekačky; uretrálne sondy; vaginálne striekačky; ventilačné dýchacie prístroje na umelé dýchanie ventilačné exhalačné ventily na umelé dýchanie vnútorné lumeny pre balónové katétre vnútrosrdcový katéter vnútrotepnové balóniky; vodiace drôty pre balónové dilatačné katétre vŕtačky na chirurgické účely vrtné šablóny na chirurgické účely vypchaté opierky krku na chirurgické použitie vyšetrovacie zrkadlá; zariadenia na drenáž hrudníka, používané na odoberanie tekutín z pohrudnicovej dutiny pacientov; zariadenia na nafukovanie balónikov pre balónové dilatačné katétre; zariadenia na posteriórnu fixáciu chrbtice na nápravu porúch chrbtice; zariadenia na posteriórnu fixáciu chrbtice na nápravu porúch chrbta; zariadenia na regulovanie heparínu určené pre chirurgické zákroky; zaskrutkovávacie nástroje na chirurgické použitie; zavádzacie nástroje na implantáciu filtrov proti embólii; zavádzacie nástroje na implantáciu filtrov do dutých žíl; zdvíhače okostice; zdvíhacie kliešte; zrkadlá pre chirurgov; zrkadlá pre otoskopy; chirurgické ihly; chirurgické katgut (na šitie operačných rán); chirurgické nite; chirurgické nite na zošívanie rán; chirurgické šijacie ihly; chirurgické spony; chirurgické zošívačky; chirurgické zošívačky pokožky; elektrické zošívacie nástroje na chirurgické účely; katgut (chirurgické nite); katgut (šijacie materiály na chirurgické použitie); lekárske zariadenia na uzatváranie rán; materiály na chirurgické šitie; nástroje na chirurgické šitie; nástroje na odstraňovanie chirurgických svoriek; nástroje na zatvorenie rany; nite (chirurgické ); nite na lekárske použitie; pevné elastické stehy; priľnavé stehy; priľnavé zošívacie materiály; ručné zošívačky na chirurgické použitie; šijacie ihly (chirurgia); šijacie materiály; šijacie materiály na lekárske účely silikónové gélové obklady na liečenie jaziev stehy; zipsy používané na dočasné uzatváranie rán zipsy upravené na dočasné uzatváranie rán zošívacie lisy na chirurgické použitie zošívacie svorky na chirurgické účely zošívacie svorky na lekárske účely zošívačky na chirurgické účely zošívačky na lekárske účely brúsne kotúče na zubárske použitie čapy na umelé zuby; chirurgické prístroje a nástroje na zubárske použitie; chrániče zubov na stomatologické účely; elektrické ústne irigátory na použitie zubnými lekármi; elektrické zubné prístroje; endodontické zariadenia; formy na zhotovovanie odtlačkov zubov; ihly na zubárske účely; injekčné striekačky na stomatologické účely; jednorazové dýzy pre zubné injekčné striekačky; jednorazové profylaktické uholníky; kliešte na technické stomatologické účely; kliešte na zubné použitie; kolíky z drahých kovov na zubné použitie; kolíky z drahých materiálov na stomatologické použitie; krúžky na zmierňovanie bolesti pri prerezávaní zubov; lampy používané spolu so stomatologickými nástrojmi; laser)' na stomatologické účely; medzizubné kefky na stomatologické ošetrovanie; medzizubné stimulátory na stomatologické liečenie; medzizubné znehybňujúce nástroje; misky na odtlačky zubov; mosty na implantáty na stomatologické čely; nástroje na leštenie zubov pre stomatológov; nástroje na nanášanie stomatologických výplní; nástroje na prenos amalgámu; nástroje používané pri nasadzovaní umelých zubov; nástroje používané pri nasadzovaní zubných protéz; nástroje používané pri príprave umelých zubov; nástroje pre protetickú stomatológiu; obrusovače (zubné ); odrezávacie zubárske kotúče; odsávacie prístroje na stomatologické použitie; oporné prvky pre implantáty; oporné prvky pre implantáty na stomatologické účely ortodontické aparáty ortodontické nástroje ortodontické prístroje; ortodontické prístroje na vyrovnávanie zubov; ortodontické svorky (strojčeky) na vyrovnávanie zubov; ortodontické zariadenia a prístroje; ortopedické prístroje na deformity nohy; papierové poťahy pre stomatologické podnosy; periodontálne irigátory na použitie pri stomatologickom ošetrovaní; polymerizačné zariadenia na stomatologické účely; prístroje na použitie pri príprave umelých zubov; prístroje na použitie pri príprave zubných protéz; prístroje na použitie pri nasadzovaní umelých zubov; prístroje na použitie pri oprave zubov'; prístroje na použitie pri nasadzovaní zubných protéz; prístroje pre ortodonciu; prístroje pre zubných hygienikov; prístroje pre zubných technikov; profylaktické uholníky; protetické zariadenia na stomatologické účely; regulátory na vyrovnávanie zubov; retiazky na zmierňovanie bolesti pri prerezávaní zubov; ručné zrkadlá na použitie pri vyšetrovaní zubov; škrabky na jazyk; stomatologické artikulátory; stomatologické koreňové čapy; stomatologické prístroje na frézovanie; stomatologické spektrokolorimetre; stomatologické spektrokolorimetre na určovanie farieb zubných protéz stomatologické svorky na pripevňovanie existujúcich umelých chrupov stomatologické vnútroústne kamery strojčeky na zuby; trubičky na použitie v stomatológii ústne irigátory; ústne irigátory na zubárske účely ústne trubice; vibrátory na ohrievanie zubárskeho vosku vŕtacie korunky do zubných vŕtačiek vŕtačky na zubolekárske účely vrtáky (zubné ); vysokofrekvenčné koagulačné nástroje na stomatologické účely; vysokofrekvenčné rezacie nástroje na stomatologické účely; vzorkovník zubných odtieňov; vzorkovníky zubných odtieňov; zariadenia na odstraňovanie zubného kameňa; zrkadlá (zubárske ); zubárske brúsne kotúče; zubárske rezacie kotúče zubárske vŕtacie šablóny zubárske zrkadlá zubné bodce zubné čapy zubné exkavátory zubné implantáty zubné injekčné striekačky zubné koreňové čapy zubné korunky zubné mostíky zubné násadky (korunky); zubné odtlačkové lyžice; zubné prístroje na zabezpečenie súbežnosti; zubné ručné nástroje; zubné rúška pre pacientov; zubné špáradlá na iné ako osobné použitie; zubné špáradlá na stomatologické účely; zubné vrtáky; zubné výplne (vložky); zubné vytvrdzovacie svietidlá zubné zrkadlá zubolekárske vŕtačky ambulantné nosidlá anestetické zásteny anestetické závesy bezpečnostné zábrany pre pacientov čalúnené nástroje na lekárske účely chirurgické krycie rúška chirurgické rúška (krycie); chirurgické stoly; chirurgické vyšetrovacie krycie rúška elektrické prikrývky do postelí (na lekárske účely); fixačné popruhy; gumené plachty pre inkontinentných pacientov; hybridné postele v podobe vodných postelí s mäkkými bočnými stenami (na lekárske účely) hydrostatické postele na lekárske účely inkontinencia (plachty na použitie pri ); inkontinenčné plachty pre deti inkontinenčné plachty pre bábätká krčné vankúše na lekárske použitie kreslá vyrobené špeciálne na chirurgické účely kreslá vyrobené špeciálne na lekárske účely kreslá vyrobené špeciálne na stomatologické účely lekárske kreslá na ošetrovanie pacientov lekárske nosidlá; lekárske prikrývky na ochladzovanie pacientov; lekárske prikrývky na zohrievanie pre pacientov; lekárske stoly na vyšetrovacie alebo liečebné účely; lekárske vyšetrovacie plachty; lôžkové vibrátory; matrace na lekárske účely; matrace na nemocničné vozíky pre pacientov; matrace proti preležaninám; matrace so striedavým tlakom, určené na lekárske použitie; nábytok pre endoskopické vyšetrovanie; nábytok špeciálne vyrobený na stomatologické účely; nábytok upravený na lekárske ošetrovacie účely; nafukovacie matrace na lekárske účely; nafukovacie matrace na ortopedické účely; nafukovacie podušky na lekárske účely; nástroje na umiestnenie pacientov do správnej polohy; nemocničné pojazdné postele na kolieskach; nemocničné postele pre pacientov s popáleninami; nemocničné vyšetrovacie kreslá; nemocničné vyšetrovacie stoly; nosidlá na prepravu pacientov; nosidlá (pojazdné ); nosidlá pre pacientov; ochranné kryty na ochranu počas rôntgenového žiarenia na lekárske účely; ochranné poťahy na matrace pre inkontinentných pacientov; ochranné systémy proti žiareniu na lekárske účely; operačné plachty; operačné stoly; ortopedické plachty upravené na používanie počas ortopedických operácií; ortopedické vankúše; plachty na chirurgické účely; plachty (závesy) na lekárske účely; plachty pre inkontinentných pacientov; podložky a podušky zmierňujúce tlak; podložky prestieradiel pre nemocničné postele; podložky proti preležaninám; podporné matrace na lekárske účely; podporné matrace proti preležaninám; podušky na lekárske účely, určené na držanie dojčiat počas kúpeľa podušky na lekárske účely; podušky na oporu pri vyšetrovaní detí na lekárske účely; podušky na podporu tváre na lekárske účely; pomocné tyče na zdvíhanie pacientov; popruhy pre kladky na zdvíhanie pacientov; pôrodnícke matrace; pôrodnícke postele; pôrodnícke stoličky; pôrodnícke stoly; postele na chirurgické použitie; postele špeciálne vyrobené na lekárske účely; postele vyrobené špeciálne pre pacientov s popáleninami; prikrývky elektrické vyhrievacie, na lekárske účely; prikrývky (elektricky vyhrievané ) na lekárske účely; prikrývky na lekárske účely; priľnavé rúška na chirurgické použitie; prístroje na otáčanie pacientov; protitlakové terapeutické matrace; rádiologické stoly; ramenné dlahy (chirurgické dlahy); segmentové pneumatické terapeutické matrace s nízkou stratou vzduchu skrinky na lekárske nástroje špeciálny nábytok na lekárske účely špeciálny stomatologický nábytok; sterilizované plachty na použitie u pacientov počas chirurgických zákrokov sterilné plachty (chirurgické ); stojany na lekárske nástroje stoličky na lekárske zákroky stoličky s misou pre chorých; stoličky špeciálne vyrobené na stomatologické použitie; stoličky vyrobené špeciálne na lekárske účely; stoly na lekárske nástroje; stoly na lekárske zákroky; stoly na ošetrovanie pacientov; stoly na použitie pri ošetrovaní pacientov; stoly na vyšetrovanie pacientov; stoly špeciálne vyrobené na lekárske vyšetrenia; tvarované nafukovacie vankúšiky pre pacientov; stomatologické vyšetrovacie kreslá; tvarované posteľné vankúše pre pacientov prispôsobené na lekárske účely; tvarované vankúše na stoličky pre pacientov prispôsobené na lekárske účely; uspávacie páperové vankúše; uspávacie vankúše proti nespavosti; vankúše na terapeutické účely; vankúšiky proti preležaninám; vodné vankúše na lekárske účely; vozíky pre zdravotné sestry upravené na umiestnenie liekov pre ich podávanie pacientom vyhrievané postele pre lekárske ošetrovanie vypchaté podušky na lekárske účely; vyšetrovacie kreslá pre stomatologické účely; vyšetrovacie kreslá vyrobené špeciálne na lekárske použitie; vyšetrovacie ležadlá vyrobené špeciálne na použitie v stomatológii; vyšetrovacie ležadlá vyrobené špeciálne na lekárske použitie; výťahy pre invalidov; vzduchové vankúše na lekárske účely; zadržiavacie pásy na fixáciu pacientov na nosidlách; základne pre vodné postele (upravené na lekárske účely); základy posteľovej konštrukcie vyrobené špeciálne na lekárske účely; zdvíhacie zariadenia na pomoc invalidom pri vystupovaní z vane; zdvíhacie zariadenia na pomoc invalidom pri vstupe do vane; zdvíhacie zariadenia pre invalidov; zubolekárske kreslá; bioterapeutické tvárové masky; brušné korzety; brušné pásy; chirurgické čiapky; chirurgické dýchacie masky; chirurgické masky; chirurgické masky na tvár na ochranu pred toxickými látkami; chirurgické masky na tvár na antibakteriálnu ochranu; chirurgické masky s vysokoúčinným filtrom; chirurgické návleky na topánky; chirurgické odevy; chirurgické plášte; chirurgické rukavice; chirurgické zástery; elektricky vyhrievané odevy na lekárske použitie elektricky vyhrievané ponožky na lekárske účely galvanické pásy na lekárske účely gumené rukavice na chirurgické použitie gumené rukavice na lekárske účely hypogastrické pásy; jednorazové ochranné rukavice na lekárske účely; jednorazové rukavice na chirurgické účely; jednorazové rukavice na zverolekárske účely; kompresívne pančuchy; kompresívne ponožky do lietadla; kompresné pančuchy na lekárske použitie; kompresné ponožky na lekárske alebo terapeutické použitie; korzety na chirurgické účely; korzety na liečebné účely; latexové lekárske rukavice; latexové rukavice na chirurgické účely; latexové rukavice na lekárske účely; latexové rukavice na zubárske účely; latexové rukavice na zverolekárske účely; latexové vyšetrovacie rukavice na lekárske použitie; lekárske masky; lekárske kompresívne pančuchy lekárske nemocničné plášte lekárske pančuchový tovar lekárske pančuchy so znižujúcim tlakom lekárske podporné pančuchy lekárske rukavice lekárske vyšetrovacie rukavice lekársky podporný pančuchový tovar masky na tvár na chirurgické účely masky na tvár na lekárske účely; masky na tvár na ochranu pred toxickými látkami, určené na lekárske použitie; masky na tvár na ochranu pred baktériami, určené na lekárske použitie; nafukovacie odevy na lekárske účely; nemocničné košele na vyšetrovanie pacientov; ochranné čiapkové štíty na lekárske použitie; ochranné čiapky na vlasy na použitie pre veterinárov; ochranné čiapky na vlasy pre lekárov; ochranné čiapky na vlasy pre zubných lekárov; ochranné clony na stomatologické použitie ochranné dýchacie masky na chirurgické použitie ochranné dýchacie masky na umelé dýchanie ochranné dýchacie masky na lekárske použitie; ochranné dýchacie masky z netkaných materiálov na chirurgické použitie; ochranné dýchacie masky z netkaných materiálov na lekárske použitie; ochranné masky na nos na lekárske použitie; ochranné masky na nos na stomatologické použitie; ochranné masky na nos na veterinárne použitie; ochranné masky na tvár na lekárske použitie; ochranné masky na tvár na stomatologické použitie; ochranné masky na ústa na stomatologické použitie; ochranné masky na ústa na veterinárne použitie; ochranné masky na ústa na lekárske použitie; ochranné masky pre chirurgov počas operácie; ochranné masky pre osoby pracujúce v oblasti stomatológie; ochranné masky pre osoby pracujúce v oblasti medicíny; ochranné odevy na chirurgické účely; ochranné odevy na lekárske účely; ochranné rukavice na lekárske účely; ochranné rukavice na zverolekárske účely; ochranné rukavice používané chirurgmi počas operácií; ochranné rukavice pre lekársky personál; ochranné rukavice pre stomatologický personál; ochranné štíty na chirurgické použitie; ochranné štíty na veterinárne použitie; odevy do operačných sál; odstupňovaný sťahovací pančuchový tovar; operačné chirurgické odevy; operačné rukavice; oporné ponožky proti hlbokožilovej trombóze; pančuchy na profylaktické účely; pančuchy na terapeutické účely; pásky na prolaps konečníka; podporné oblečenie na lekárske účely; podporné pančuchy na chirurgické použitie; podprsenky na použitie po mastektómii; ponožky pre diabetikov; pooperačné tlakové odevy; popruhy na lekárske účely; potreby pri ženskej močovej inkontinencii; pupočné pásy; rukavice na lekárske účely; rukavice na stomatologické použitie; rukavice na veterinárne použitie; rukavice používané v nemocniciach; rúška (pre nemocničný personál); sanitárne masky na lekárske účely sťahovacie oblečenie sťahovacie pančuchové nohavice sterilné odevy na chirurgické účely tehotenské pásy; tehotenské podporné pásy na lekárske účely terapeutické odevy pre ľudí terapeutické odevy pre zvieratá terapeutický pančuchový tovar tlakové odevy na lekárske použitie; výrobky na ochranu umelo vytvorených otvorov v dutinových orgánoch vyšetrovacie návleky na prsty zdravotná obuv (čižmy); vyšetrovacie rukavice na lekárske účely zvieracie kazajky; chrbticové implantáty z umelých materiálov kochleové implantáty; lekárske intravaskuláme implantáty z umelých materiálov lekárske protézy; lekárske zariadenia na opravu medzistavcových platničiek v podobne platničkových implantátov z umelých látok; načúvacie pomôcky očné implantáty z umelých materiálov ortopedické bedrové protézy ortopedické implantáty; ortopedické kĺbové protézy v podobe implantátov; ortopedické protézy; otologické implantáty; otologické protetické zariadenia; otologické protézy; periuretrálne protézy; pesary; prostetické tkanivá na cievy protetické implantáty protetické zariadenia protézy; protézy na chirurgické ošetrovanie; protézy na lekárske ošetrovanie; protézy simulujúce hlas; protézy v podobe výplní; sady umelých končatín; stomatologické protézy; transplantačné protézy na chirurgické použitie; umelé končatiny; umelé orgány a implantáty; umelé srdcové chlopne; vlasové protézy; výplne kostných dutín zo syntetických materiálov zubné protézy bedrové implantáty; bedrové kĺbové implantáty a ich časti, vyrobené z umelých materiálov; biologické materiály pre kostné implantáty; biologicky kompatibilné poťahované stenty; biologicky rozložiteľné implantáty; biologicky rozložiteľné implantáty na fixáciu kostí; biologicky rozložiteľné protézy; chirurgické implantáty zo syntetických materiálov; chirurgické pletivové implantáty prevažne z umelých materiálov; endoprotézy; endoprotézy pre bedrové kĺby; háky na nahradzovanie končatín; háky pre spondylózu; hlavice pre bedrové protézy; implantáty pre osteosyntézu; implantáty (protézy) používané pri chirurgii tváre; implantáty (protézy) na použitie v čeľustnej chirurgii; implantáty (protézy) pre kostnú chirurgiu; implantáty z umelých materiálov; implantovateľné generátory srdcového tepu; implantovateľné uretrálne stenty; implantovateľné urologické protézy; implantovateľné vedenia pre kardiostimulátory; intrakoronálne implantáty; intraokulárne implantáty; intraokuláme implantáty na zmenu farby dúhovky z umelých materiálov; kĺbové implantáty z umelých materiálov; kĺbové protézy; kolenné protézy; kostné implantáty; kostné implantáty z umelých materiálov kostné protézy kostné náhrady; kostné štepy (implantáty) na použitie pri transplantácii kostí kožné náhrady (umelá koža); lekárske implantáty; lekárske implantáty z umelých materiálov lekárske stenty; materiály na implantáty (protézy) na použitie v chirurgii; mechanické ventily určené na implantáciu do ľudského srdca modely implantátov náhrady chrupky; náhrady kostí na chirurgické účely náhrady kostných štepov náhrady šliach náhrady väziva očné implantáty; ortopedické implantáty vyrobené z umelých materiálov ortopedické kĺbové implantáty ortopedické stehenné protézy osobné bedrové protézy; platničky v podobe ortopedických chirurgických implantátov; podkožné chlopne určené na implantáciu; prostetické tkanivá na vnútorné orgány; protetická závesná bandáž pre končatiny; protetické bedrové kĺbové implantáty; protetické implantátové prístroje a nástroje; protetické násady; protetické návleky na končatiny; protetické návleky na zvyšky končatín; protetické ponožky na končatiny; protetické ponožky na pripevňovanie protetických končatín k telu protetické puzdrá na končatiny protetické tkanivá na parietálne použitie protetické väzivá; protézy určené na implantáciu do čeľustnej kosti; prsné protézy; prsníkové implantáty; puzdrá na protetické kĺby; silikónové ortopedické implantáty; silikónové prípravky pre kozmetickú implantáciu; silikónové protetické implantáty; silikónové protetické zariadenia; skrutky so štvorcovou hlavou v podobe ortopedických chirurgických implantátov sľachové implantáty (protézy); sluchové protézy; šošovky (intraokulárne protézy) ako chirurgické implantáty sťahovacie skrutky v podobe ortopedických chirurgických implantátov štepy na chirurgické účely stenty; umelá chrupavka; umelá koža na chirurgické účely; umelé bedrové kĺby; umelé bubienkové membrány; umelé časti kostí určené na implantáciu do prírodných kostí v tele; umelé časti tela; umelé chirurgické implantáty; umelé chlopne na podkožnú implantáciu; umelé chrupavky zo syntetických materiálov; umelé implantáty; umelé cievne štepy; umelé kĺby; umelé kostí; umelé kosti určené na implantáciu; umelé kostné materiály; umelé kostné materiály z keramiky; umelé lebečné prvky; umelé membrány ako náhrada kože; umelé obličky; umelé oči; umelé ortopedické implantáty; umelé prístroje plniace úlohy vnútorných orgánov; umelé prsníkové implantáty; umelé prsníky; umelé šošovky na implantáciu do oka umelé srdcia; umelé srdcovopľúcne okysličovacie zariadenia umelé srdcovopľúcne prístroje umelé tvárové prvky umelé väzy; uretrálne stenty v podobe chirurgického oporného prvku väzivové implantáty (protézy); vnútroočné šošovky; vnútroočné šošovky na chirurgickú implantáciu vodiče kardiostimulátora; vodiče na použitie s implantovateľnými srdcovými stimulátormi vodiče pre kardiostimulátory; akustické zosilňovače ako sluchové pomôcky pre čiastočne nepočujúcich; načúvacie pomôcky pre nepočujúcich; elektronické sluchové pomôcky; kochleárne implantáty z umelých materiálov; načúvacie prístroje pre nepočujúcich (akustické pomôcky); naslúchadlá pre sluchovo postihnutých prístroje na zmiernenie sluchových porúch programovateľné načúvacie pomôcky ušné adaptéry ako načúvacie pomôcky ušné olivky ako časti načúvacích prístrojov vložky do uší na lekárske použitie zvukové zosilňovače pre čiastočne nepočujúcich časti zubných protéz; materiály na implantáty (protézy) na použitie v dentálnej chirurgii; protetické časti pre zubné lekárstvo; protézy v podobe čiastočných náhrad koruniek; protézy v podobe úplnej náhrady koruniek; protézy z veľmi pevného porcelánu, ktoré sa pripevňujú ku sklovine protézy z veľmi pevného porcelánu, ktoré sa pripevňujú k zubovine stomatochirurgické implantáty (protézy); stomatologické implantáty (protézy); umelé časti zubov umelé čeľuste umelé zuby; zubné implantáty zo syntetických materiálov zubné protézy v podobe inlejí bandáže na kĺby bandáže na kĺby (anatomické); barly; bedrové pásy; chodítka pre invalidov; chodúľky pre zdravotne postihnuté osoby; chrbticové ortopedické zariadenia; členková bandáž na lekárske účely; členkové ortézy na lekárske účely; cvičebná obuv na lekárske rehabilitačné účely; kolenné chrániče ako podpora (iné ako športové výrobky); kolenné ortézy na lekárske účely kolenné podpery korzety na lekárske účely korzety na terapeutické účely kožené ortopedické podrážky lakťové ortézy na lekárske účely lekárske ortézy na chrbát lekárske podpory pre telo mäkké ortopedické vložky nástavce na barly; obuv na cvičenie (ortopedická obuv); obuv (ortopedická ); oporné prvky pre pätu na ortopedické použitie; oporné rámy na chodenie; ortézy; ortézy na chodidlá ortézy na fixovanie kĺbov ortézy, podporné dlahy na nohu ortopedická obuv; ortopedické bandáže ortopedické bandáže na kolená ortopedické dlahy ortopedické fixačné zariadenia ortopedické kompresné podporné prvky ortopedické liečebné pomôcky ortopedické oddeľovače prstov ortopedické podošvy na topánky ortopedické podpery na prsty na nohách ortopedické podporné bandáže ortopedické podporné prvky pre chodidlá ortopedické podporné prvky pre päty ortopedické podpory ortopedické podušky ortopedické pomôcky; ortopedické pomôcky na regulovanie prstov na nohách; ortopedické popruhy; ortopedické prstové vložky do obuvi; ortopedické stielky; ortopedické topánky; ortopedické vankúšiky na zmierňovanie bolesti prstov na nohách; ortopedické vankúšiky pre chodidlá; ortopedické vložky; ortopedické vložky do obuvi; ortopedické vložky do papúč; ortopedické vložky do topánok so zabudovanou oporou klenby; ortopedické vložky do topánok; ortopedické vložky pod chodidlá; ortopedické vložky pre obuv; ortopedické vymeniteľné vložky; ortopedické výrobky; ortopedické výstuhy; ortopedické zariadenia; ortopedický pančuchový tovar; pásy na ortopedické účely; podložky na sedadlá invalidných vozíkov na lekárske účely; podložky pod pätu na ortopedické použitie; podpery kolien na lekárske účely; podporné bandáže na kolená; podporné trojuholníkové obväzy; podporné vložky na ploché nohy; pomôcky na chodenie na lekárske účely; pomôcky na chodenie pre invalidné zvieratá; pomocný vozík s kolieskami na chodenie; popruhy, pásy (podporne bandáže); poťahy na barlové vankúšiky (opierky); poťahy na rukoväte pre barly protetické vložky do obuvi protetické vložky do topánok rolátory (chodítka); rúrkové elastické obväzy na podporu končatín šablóny na ortopedické účely sadrové obväzy; sadrové obväzy na ortopedické účely silikónové ortopedické zariadenia; skrutky so štvorcovou hlavou v podobe ortopedických chirurgických nástrojov štvorbodové vychádzkové palice (zdravotnícke pomôcky); topánky (ortopedické ); tubulárne elastické obväzy na podporu kĺbov; tubulárne podporné obväzy; vložky do obuvi na ortopedické použitie; vložky do ortopedickej obuvi; vložky do ortopedických topánok; vložky do topánok na liečbu porúch chodidiel; vložky do topánok na nápravnú liečbu dolných končatín; vložky do topánok (ortopedické); vložky na ploché nohy; vložky (ortopedické ); vložky (ortopedické ); vložky pre ortopedickú obuv vypchávky do obuvi na ortopedické použitie vypchávky do ortopedických odliatkov výstuže (ortézy) upevniteľné na ľudské telo.
11 - Chladiace a mraziace zariadenia; filtre pre priemysel a domácnosť; horáky, ohrievače a vyhrievače; nukleárne zariadenia; osobné ohrievacie a sušiace zariadenia; osvetľovacie prístroje a zariadenia, reflektory; priemyselné spracovávacie a upravovacie zariadenia; prístroje a zariadenia na varenie a pečenie, zohrievanie, chladenie a úpravu jedál a nápojov regulačné a bezpečnostné zariadenia na vodovodné a plynové potrubia rúry a zariadenia na odvod spalín; sanitárne (hygienické) zariadenia, zariadenia na rozvod vody a na nakladanie s odpadovými vodami; vykurovacie, vetracie a klimatizačné zariadenia a zariadenia na čistenie vzduchu; zariadenia na sušenie; zariadenia na opaľovanie; dymové hradidlá na uvoľňovanie dymu; dymovody; dymovody do vykurovacích kotlov dymovody pre vykurovacie zariadenia dymovody s digestormi dymovody pre vetracie zariadenia dymovody s ventilátorom filtre pre odsávače dymu filtre pre odsávače plynov komínové dúchadlá komínové odsávacie zariadenia komínové rúry, dymovody komínové ventilátory; plynové kondenzátory s výnimkou kondenzátorov ako častí strojov; ponorné spaľovacie odparovacie zariadenia; požiarne ventilátory na odsávanie plynov; požiarne ventilátory na odsávanie výparov; požiarne ventilátory na odsávanie dymu; príslušenstvo pre dymovody; rekuperátory plynov; teleskopické kombinované rúry; vykurovacie zariadenia s dymovou rúrou; výmenníky tepla na odvod výfukových plynov; výmenníky tepla na odvod spalín; zariadenia na čistenie spalín; lampy na opaľovanie; opaľovacie zariadenia (horské slnká); soláriá; soláriá ako prístroje; soláriá ako prístroje na opaľovanie, ktoré nie sú určené na lekárske účely soláriá, okrem solárií na lekárske účely solárne lampy; solárne lampy pre opaľovacie účely; ultrafialové lampy, iné ako na lekárske účely; ultrafialové soláriá v podobe lôžok, určené na kozmetické účely; uv lampy na kozmetické účely; uv zariadenia pre opaľovanie celého tela; uv zariadenia pre opaľovanie tváre; vertikálne soláriá; automatické polievacie zariadenia; automatické zariadenia na napájanie hydiny; automatické zariadenia na rozvádzanie vody; automatické zariadenia na rozvod vody; automatické zariadenia na napájanie hospodárskych zvierat; automatické zariadenia na napájanie ošípaných; automatické zariadenia na napájanie dobytka; automatické zavlažovače rastlín; bojlery na teplú vodu; bojlery pre systémy dodávky horúcej vody; chladiace veže na vodu; chladiace zariadenia na chladenie vody; chladiče na vodu; cirkulátory (ohrievače vody); čisté komory (sanitárne inštalácie); cisterny; dávkovače chladenej čistenej vody; dávkovače vody; elektrické bojlery; elektrické ohrievače vody; elektrické zariadenia na ohrievanie vody; elektricky vyhrievané nádrže na horúcu vodu; filtračné prvky pre prepadové trubice nádrží na dodávku vody; filtračné prvky pre vzduchové ventily do nádrží na dodávku vody; filtre do prístrojov na dodávku úžitkovej vody; filtre na pitnú vodu; filtre pre vodovodné potrubia; filtre pre vodovodné zariadenia; filtre pre zariadenia na sanitárne účely; filtre pre zariadenia na prívod vody; fumigačné prístroje s výnimkou prístrojov na lekárske účely generátory iónovej vody horúcovodné zariadenia hydranty; hydranty na dodávku vody inštalácie na dodávku pitnej vody inštalácie na teplú vodu kotly na pranie kotly na vodu; odvzdušňovače používané v zariadeniach na dodávku vody; odvzdušňovače používané v zariadeniach na rozvod vody; ohrievače a bojlery na vodu; ohrievače akvárií; ohrievače do akvárií; ohrievače na dodávku horúcej vody; ohrievače pre vodu do umývadiel; ohrievače teplej vody; ohrievače úžitkovej vody; ohrievače vody do spŕch; ohrievače vody pre bazény; ozdobné fontány, rozprašovacie a zavlažovacie systémy; páčky pre splachovacie nádrže; parné kúpele, sauny a kúpele; plynové bojlery na ohrievanie vody; plynové bojlery na vyhrievanie bazénov; plynové bojler)' na výrobu horúcej vody v domácnosti; plynové ohrievacie zariadenia pre horúcovodné systémy domácností; postrekovacie jednotky ako časti vodovodných zariadení; požiarne hydranty; prenosné vaničky na nohy; príslušenstvo na zakončenie vodovodných potrubí regulačné ventily pre nádrže s vodou ručné páčky pre splachovacie nádrže; sanitárne (hygienické) zariadenia a montážne prvky do kúpeľní; solárne panely na vykurovanie; solárne panely používané pri vykurovaní; solárne kolektory na vykurovanie; špirály ako časti destilačných, ohrievacích a ochladzovacích zariadení sprchovacie zásteny sprchové ohrievače vody; sterilizačné, dezinfekčné a dekontaminačné zariadenia teplovodné vykurovacie zariadenia; termoregulačné ventily ako časti systémov na dodávku vody; tlakové vodné nádrže; tlakové zásobníky vody; umývadlá na šampónovanie; valce na ohrievanie vody; valcové zásobníky na teplú vodu; ventily ako časti postrekovacích systémov; ventily na reguláciu vody; voda (ohrievače); voda (zariadenia na prívod ); vodné chladiče vodné nádrže; záchodové misy so sedadlom; zariadenia na chladenie vody; zariadenia na čistenie, odsoľovanie a úpravu vody; zariadenia na kúrenie teplou vodou; zariadenia na miešanie vody; zariadenia na ohrev vody; zariadenia na ohrievanie plaveckých bazénov; zariadenia na zásobovanie pitnou vodou; zariadenia na zásobovanie vodou; zariadenia vodovodného potrubia; zariadenia zabraňujúce víreniu; zásobníky stlačenej vody; bioreaktory na úpravu odpadovej vody; bioreaktory na úpravu odpadu; chemické sterilizačné jednotky (zariadenie na úpravu vody); chlórovacie jednotky na úpravu vody cievky ako časti destilačných inštalácií čistenie odpadových vôd (zariadenia na ); čistiace zariadenia na odpadové materiály čistiace zariadenia na odpadovú vodu čističky odpadových vôd čističky vody pre domácnosť desalinizačné prevádzky destilačné veže; elektrické zariadenia na čistenie vody do kúpeľa v domácnosti; elektrické zariadenia na čistenie vody v domácnosti; elementy na reverznú osmózu určené na znižovanie brakickosti vody; elementy na reverznú osmózu určené na znižovanie obsahu soli vo vode; elementy na reverznú osmózu do domácností určené na znižovanie obsahu soli vo vode; filtračné prístroje do zariadení na dodávku vody; filtračné skrinky na čistenie vody; filtre do čističiek vôd; filtre na čistenie vody; gravimetrické podávače suchých materiálov na úpravu vody inštalácie na spracovanie (čistenie) kanalizačného odpadu inštalácie na úpravu odpadových vôd inštalácie na zmäkčenie vody ionizačné komory; ionizačné vzduchové pištole na úpravu vzduchu ionizátory na úpravu vzduchu a vody ionizátory na úpravu vzduchu ionizátory vody; ionizátory vody pre domáce použitie; ionizátor)' vzduchu; jednotky na čistenie odpadovej vody; jednotky na čistenie vody; jednotky na destilovanie vody; jednotky na filtrovanie vody; jednotky na filtrovanie vody pre akváriá; jednotky na úpravu vody; jednotky pre destiláciu vody; kanalizačné čistiace stanice; kanalizačné zariadenia; kazetové filtračné zariadenia na úpravu vody; membránové čistiace zariadenia na čistenie vody; membrány na filtrovanie vody; nádrže na čistenie vody; nádrže na úpravu odpadovej vody; nádrže na úpravu odpadových vôd v domácnostiach; nádrže na úpravu odpadovej vody na priemyselné účely; prenosné prístroje na spracovanie kanalizačného odpadu; prenosné zariadenia na spracovanie vody; priemyselné zariadenia na čistenie odpadových vôd; prístroje a zariadenia na zmäkčovanie vody; prístroje na chlórovanie vody v bazénoch; prístroje na čistenie odpadových vôd; prístroje na čistenie vody; prístroje na dezinfekciu vody; prístroje na filtráciu vody; prístroje na filtrovanie pitnej vody; prístroje na filtrovanie a čistenie vody v akváriách; prístroje na odsoľovanie; prístroje na reverznú osmózu na priemyselné účely určené na znižovanie obsahu soli vo vode; prístroje na upravujúce vodu na zmäkčovanie vody; prístroje na zmäkčovanie vody; riedke filtre na čistenie vody; ručné prenosné zariadenia na čistenie vody; septikové nádrže; septik)' na domáce účely; septiky na priemyselné účely; sterilizátory vody; ultrafialové sterilizačné jednotky (zariadenia na úpravu vody); usadzovanie zariadenia pre odpadovú vodu voda (prístroje a zariadenia na zmäkčenie ); voda (sterilizátory ); voda (zariadenia na filtrovanie ); voda (zariadenia na úpravu ); vodné filtračné jednotky do domácnosti vodné filtre; zariadenia a inštalácie na úpravu vody zariadenia a stroje na čistenie vody zariadenia na čistenie dažďovej vody zariadenia na čistenie morskej vody do akvárií zariadenia na čistenie odpadových vôd zariadenia na čistenie priemyselnej vody zariadenia na čistenie vody z vodovodu zariadenia na čistenie vody; zariadenia na čistenie vody, slúžiace na výrobu pitnej vody zariadenia na dekontamináciu vody zariadenia na filtráciu vody; zariadenia na filtráciu vody reverznou osmózou (vybavenie na úpravu vody); zariadenia na filtrovanie vody zariadenia na filtrovanie vody v domácnosti zariadenia na filtrovanie vody určené na priemyselné účely zariadenia na filtrovanie vody (s výnimkou strojov); zariadenia na filtrovanie vody pre poľnohospodárske účely; zariadenia na obmedzovanie prietoku pre zariadenia na čistenie vody pomocou reverznej osmózy zariadenia na odsoľovanie vody; zariadenia na odsoľovanie vody pomocou reverznej osmózy zariadenia na odsoľovanie morskej vody zariadenia na odstraňovanie vodného kameňa zariadenia na odvápnenie vody zariadenia na sterilizovanie vody; zariadenia na úpravu vody pomocou osmotického procesu zariadenia na usadzovanie odpadu zariadenia na usadzovanie vody zariadenia na výmenu iónov; zariadenia na zmäkčovanie vody na použitie v domácnosti; zariadenie na odsoľovanie vody; zmäkčovače vody; autoklávy nie na lekárske účely; dekontaminačné komory; dekontaminačné sprchy; domáce vodovodné filtre; elektrické sterilizačné autoklávy; ionizačné zariadenia na úpravu vody; jednorazové sterilizačné vrecká; parné sterilizátory; parné sterilizátory do domácnosti; parné sterilizátory na laboratórne použitie; parné sterilizátory na lekárske účely; parné sterilizátory na priemyselné účely parné sterilizátory pre podlahy prenosné dekontaminačné zariadenia prenosné parné sterilizačné zariadenia prenosné parné sterilizátory preplachovače ako sterilizátory; preplachovače ako sterilizátory používané v nemocniciach; priemyselné uv zariadenia na sterilizovanie vody; prístroje na dezinfekciu riadu na priemyselné účely; prístroje na sterilizáciu kníh; samostatne stojace dekontaminačné sprchy; samostatne stojace prenosné dekontaminačné sprchy; sterilizačné autoklávy; sterilizačné autoklávy na lekárske účely; sterilizačné zariadenia; sterilizačné zariadenia na lekárske účely; sterilizátory; sterilizátory do domácnosti sterilizátory dojčenských fliaš sterilizátory kníh sterilizátory mlieka sterilizátory na laboratórne použitie sterilizátory na lekárske účely sterilizátory na priemyselné účely sterilizátory, nie na lekárske účely sterilizátory pre chirurgické nástroje sterilizátory pre lekárske nástroje sterilizátory pre stomatologické nástroje sterilizátory pre zubné kefky sterilizátory telefónnych slúchadiel tlakové nádoby na sterilizovanie ultrafialové sterilizátory; uv zariadenia na sterilizovanie vody v domácnosti; zariadenia na dezinfekciu bankoviek; zariadenia na dezinfikovanie; armatúry na odtok vody; armatúry pre kúpeľňové inštalácie; armatúry pre sanitárne účely; automatické vodovodné kohútiky; bezdotykové kohútiky; bidety; čap; čapy, zátky; chrliče vodovodných kohútikov; dávkovače dezinfekčných prípravkov pre umyvárne; dezinfekčné dávkovače na toalety; dezinfekčné zariadenia; drezové filtre (vodovodné armatúry); drezové jednotky (s výnimkou nábytku); drezové jednotky; drezové rozstrekovače (inštalatérske armatúry); drezy; drezy z nehrdzavejúcej ocele; dvere sprchovacích kútov; dýzy na kohútiky zabraňujúce postriekaniu; elektrické sanitárne systémy; elektrické sprchovacie zariadenia; elektrické sprchy; elektricky ovládané vodovodné kohútiky; elektronicky ovládané samozatváracie sprchovacie kohútiky; exteriérové sprchy na kúpanie; fontánky na pitie; fontány; hygienické kryty na toaletné sedadlá inštalačné súčiastky na umývadlá jednopákové batérie pre drezy jednotlivé záchody lisované z ocele; kohútiky; kohútiky a kohúty; kohútiky a kohúty pre potrubia; kohútiky do umývadiel zabudovaných v skrinkách; kohútiky, kohúty; kohútiky na potrubie; kohútiky na regulovanie prietoku vody; kohútiky na zariadenia na dodávku vody; kohútiky na zmiešavanie vody; kohútiky pre bidety; kohútiky pre sanitárne zariadenia; kohútiky pre vodovodné potrubia; kohúty (inštalatérske armatúry); kotle na umývanie kovové sprchovacie kabínky kovové sprchové steny kovové zátky do drezov kovové zátky do umývadiel kovové zátky do vaní kovové zátky pre sprchy kuchynské drezy kúpacie vane; kúpeľňové armatúry na regulovanie vody kúpeľňové doplnky kúpeľňové kabínky kúpeľňové obloženie kúpeľňové sanitárne zariadenia kúpeľňové umývadlá; kúpeľňové umývadlá (časti sanitárneho zariadenia); kúpeľňové umývadlá na podstavcoch; kúpeľňové zariadenia na dodávku vody; lavóry ako časti sanitárnych zariadení; liatinové časti potrubia ako časti sanitárneho zariadenia; lodné záchody; masážne vaňové zariadenia; mobilné (prenosné) sanitárne zariadenia; nádrže v podobe sanitárnych zariadení; nekovové steny pre sprchové vane; nekovové zásteny pre sprchové vaničky; ochranné kryty pre vaňové batérie na prevenciu úrazov detí; odpadové armatúry do umývadiel; odpadové armatúry pre hygienické zariadenia; odpadové armatúry pre umývadlá; odpadové armatúry vaní; odpadové potrubia pre hygienické inštalácie; odpadové potrubia pre vane; odtokové armatúry pre vane; odtokové rúry ako vodovodné aparatúry; odtoky pre vane; ohrievače vody do kúpeľa; ovládacie sprchové ventily ako vodovodné armatúry páky na obsluhu záchodových nádrží na vodu pisoáre ako časti sanitárnych inštalácií pisoáre (sanitárne vybavenie); plastové kolená pre potrubia ako súčasť sanitárnych zariadení plavákové ventily pre záchodové nádrže plavák)' do wc splachovačov podložky, krúžky (vodovodné ); podstavce na umývadlá podstavce pre záchody poklopy záchodových sedadiel potrubia ako časti sanitárnych zariadení potrubia ako časti sanitnej inštalácie potrubie (kohútiky ); potrubie (uzávery ); potrubné čapy potrubné kohútiky a kohúty; prenosné pisoáre na aktivity v exteriéri; prenosné sprchy; prenosné záchody; prepady (horné odtoky) pre vane; preplachovače ako sanitárne zariadenia; preplachovače ako sanitárne zariadenia používané v nemocniciach preplachovacie kontajnery; prevzdušňovače pre vodovodné kohútiky (inštalatérske príslušenstvo) prevzdušňovače pre vodovodné kohútiky priechodky ako časti sanitárnych systémov priehradky pre vane; príklopy záchodových sedadiel (časti sanitárnych zariadení); príslušenstvo pre bidety; príslušenstvo pre masážne vane (armatúry); príslušenstvo pre sanitárne vodovodné potrubia prístroje na dávkovanie dezinfekčných prostriedkov pre toalety pružné rúry ako časti drezových vodoinštalatérskych systémov pružné rúry ako časti sprchových vodoinštalatérskych systémov pružné rúry ako časti umývadlových vodoinštalatérskych systémov pružné rúry ako časti vaňových vodoinštalatérskych systémov pružné vinuté potrubia z kovu (časti sanitných inštalácií); regulačné ventily pre kohútiky; regulačné ventily pre vane (inštalatérske armatúry); regulované zmiešavače vody ako časti sprchových zariadení; rozprašovacie hlavice na kohútiky; rozstrekovacie príslušenstvá ako časti sanitárnej inštalácie; rozstrekovacie zariadenia ako súčasť sprchových zariadení; ručné sprchovacie hlavice; ručné sprchové hlavice; ručne ovládané inštalačné ventily; ručné sprchy; ručné súpravy ako sprchové súčiastky rukoväte kohútikov na vodu samostatné zabudované záchody; samostatné záchody tvarované z kompozitných materiálov; samostatné záchody zabudované na stene; sanitárne odtokové armatúry pre kvapkacie potrubia; sanitárne odtokové armatúry pre umývadlá; sanitárne odtokové armatúry do spŕch; sanitárne odtokové armatúry pre vane; sanitárne odtokové armatúry pre bidety; sanitárne potreby z nehrdzavejúcej ocele; sanitárne (toaletné) prístroje a zariadenia; sanitárne vodné armatúry; sanitárne výrobky z kameniny; sanitárne výrobky z porcelánu; sedacie vane; sitká na použitie vo sprchovacích vaniach; skrinky na umývanie posteľových mís (časti vodovodných systémov); splachovacia nádrže pre toalety; splachovacie nádrže; splachovacie páčky ako časti záchodov; splachovacie páčky (časti sanitárnych zariadení); splachovacie páčky pre záchody splachovacie záchody splachovacie zariadenia splachovacie zariadenia pre pisoáre sprchovacie a kúpeľové kabíny sprchovacie hlavice na sprchy sprchovacie kabínky sprchovacie kabíny sprchovacie kúty sprchovacie ružice sprchovacie zariadenia sprchové batérie; sprchové dvere s kovovým rámom sprchové dvere s nekovovým rámom; sprchové hadice; sprchové hadice na ručné sprchy; sprchové kabínky; sprchové kabíny; sprchové panely; sprchové plošiny; sprchové príslušenstvo; sprchové rozstrekovače ako vodovodné armatúry sprchové ružice; sprchové ružice ako časti vodovodných zariadení; sprchové vane; sprchové vaničky; sprchové ventily; sprchové zariadenia; sprchové zmiešavacie batérie; sprchy; sprchy nad hlavu; sprchy pre kuchynské drezy; sprchy predávané v súpravách; sprchy so zariadením, ktoré zvyšuje tlak vody; steny pre sprchovacie kabínky; steny pre sprchové kabíny; sterilné miestnosti; stláčacie rozstrekovače na použitie s kúpeľňovými kohútikmi; toaletné sedadlá s automaticky vymieňanými hygienickými krytmi pred použitím; toaletné skrinky s umývadlom; toaletné skrinky s umývadlom (napojené na prívod vody); toaletné (záchodové) misy toalety; trysky do hydromasážnych vaní trysky do vaní umývacie fontány umývadlá; umývadlá ako časti sanitárnych zariadení umývadlá (časti sanitárnych zariadení); umývadlá do kúpeľne; umývadlá na podstavcoch; umývadlá na ruky ako časti sanitárnych zariadení; umývadlá na šampónovanie pre kadernícke salóny; umývadlové kohútiky; umývadlové zmiešavacie batérie; vane; vane do sprchovacích kútov; vane kúpacie; vane na sedacie kúpele; vane pre telesne postihnuté osoby; vane s bočným vchodom pre telesne postihnuté osoby; vane s variabilnou výškou určené pre telesne postihnuté osoby; vane so sprchou; vane so vzduchovými tryskami; vane určené na hydroterapiu; vaňové batérie; vaňové príslušenstvo (armatúry); vaňové sprchové zariadenia vaňové vodovodné armatúry vaňové výlevky vaňové zásteny; ventily ako vodovodné armatúry; ventily (kohútiky) ako časti sanitárnych zariadení; ventily na ovládanie hladiny ako časti sanitárnych zariadení; ventily na regulovanie prietoku vody; vlnité kovové rúry (časti sanitárneho zariadenia); vodojemy ako častí inštalácií na prívod vody vodovodné batérie vodovodné kohútiky; vodovodné kohútiky ako časti sanitárnych zariadení vodovodné kohútiky ako časti vodovodných zariadení; vodovodné kohútiky oddelené na studenú a teplú vodu pre umývadlá; vodovodné kohútiky zabudované do steny pre umývadlá; vodovodné kohútiky zabudované do steny pre bidety; vodovodné kohútiky zabudované do steny pre drezy; vodovodné kohútiky zabudované do steny pre vane; vopred zostavené multifunkčné sprchy; vyhrievané držiaky a vešiaky na uteráky; vyhrievané stojany na sušenie uterákov; výpusty pre vane; záchodové dosky; záchodové misy; záchodové misy s umývacím rozstrekovačom vody záchodové misy so zabudovanými bidetovými vodnými tryskami záchodové sedadlá záchody; záchody na umiestnenie do prenosných budov záchody (prenosné ); záchody s cisternami; záchody s funkciou umývania; záchody s pripojenou nádržou; záchody so sprchou; záchody so sterilizačnou funkciou; záchody upravené pre pacientov; záchody upravené pre telesne postihnuté osoby; záhradné sprchy; zariadenia na dezinfekciu pisoárov; zariadenia na dodávku vody pre sanitárne účely; zariadenia na kúpanie nôh; zariadenia na naparovanie uterákov; zariadenia na naparovanie uterákov pre kadernícke salóny; zariadenia na oplachovanie rúk; zariadenia na pomoc pri vstupovaní do vaní, ako ich súčasť; zariadenia na pomoc pri vystupovaní z vaní, ako ich súčasť; zariadenia na sanitárne účely; zariadenia pre sanitárne účely; zariadenia pre toalety; zariadenie do kúpeľní; zasklené sprchovacie kabíny; zásteny na vaňu; zátky pre umývadlá; zmiešavacie batérie; zmiešavacie batérie na vodovodné potrubia zmiešavacie batérie pre vodovodné potrubia zmiešavacie kohútiky pre ručné regulovanie teploty vody zmiešavacie sprchy; zmiešavacie ventily (kohútiky) pre drezy zmiešavacie ventily (kohútiky); zmiešavacie ventily (kohútiky) pre umývadlá; zmiešavacie ventily pre sprchy; automatické postrekovače pre povrchové inštalácie; automatické postrekovače pre podzemné inštalácie; automatické postrekovače na zavlažovanie; automatické postrekovače pre poľnohospodárske účely; automatické postrekovače pre záhradnícke účely; automatické postrekovacie inštalácie na zavlažovanie golfových ihrísk; automatické postrekovacie zariadenia na zavlažovanie golfových ihrísk; automatické postrekovacie zariadenia; automatické postrekovacie zariadenia na zavlažovanie kvetov a rastlín automatické postrekovacie zariadenia pre poľnohospodárske zavlažovanie automatické postrekovacie zariadenia na záhradnícke zavlažovanie automatické postrekovacie zariadenia, iné ako stroje automatické záhradné rozprašovače automatické zavlažovacie zariadenia na použitie v záhrade automatické zavlažovacie zariadenia na záhradné použitie automatické zavlažovacie zariadenia na poľnohospodárske účely dýzy' pre zavlažovacie postrekovače interiérové fontány; kvapkacie zavlažovacie systémy; kvapkové zavlažovače (zavlažovacie príslušenstvo); ozdobné fontány ozdobné stolové vodné fontány ozdobné vodné fontány poľnohospodárske zavlažovacie zariadenia postrekovacie stroje na poľnohospodárske zavlažovanie postrekovacie stroje na použitie na golfových ihriskách postrekovacie stroje per záhradkárske zavlažovanie postrekovacie zariadenia na automatické zavlažovanie polí povrchové prevzdušňovače pre jazierka; prenosné pisoáre pre aktivity v prírode (hygienické zariadenia); príslušenstvo pre fontány; tryskové systémy na zavlažovanie; tryskové systémy na zavlažovanie trávnikov; zariadenia na ohrievanie rybníkov; zavlažovacie stroje pre poľnohospodárstvo; zavlažovacie trysky; zavlažovacie zariadenia na záhradkárske účely filtre pre hydromasážne vane generátory pary pre parné kúpele kúpele (vyhrievané bazény); kúpeľové bazény; kúpeľové vane; naparovače na tvár; naparovacie prístroje na tvár (sauna); ohrievače pre hydromasážne vane osobné parné kúpele parné kúpele (kabíny); parné kúpele (prenosné kabíny na ); prispôsobené kryty pre kúpeľové vane prístroje na hydromasážne kúpele prístroje na vytváranie vodných prúdov; prúdové dýzy na vytváranie masážnych prúdov v kúpeľových vaniach prúdové dýzy pre cirkuláciu teplej vody v bublinkových vaniach sauna (zariadenia do ); saunové kamene saunové pece saunové prístroje sauny; termálne kúpele (vane); trysky pre hydroterapeutické vane trysky pre vaňové zariadenia trysky pre vírivé vane; veľké vane v ktorých sa zároveň môže kúpať viacero ľudí vírivkové vane; vodné trysky do hydromasážnych vaní vykurovacie telesá do sauny zariadenia na naparovanie tváre zariadenia na vykurovanie sauny zariadenia pre sauny zariadenia pre vírivkové vane acetylénové horáky akumulačné bojlery alkoholové horáky na laboratórne účely benzínové horáky; bojlery ako súčasť ústredného kúrenia bojlery (ohrievače|; bojlery pre systémy dodávky horúcej vody; bojlery pre vykurovacie zariadenia; bojlery s výnimkou bojlerov ako častí strojov; bunsenove kahany na laboratórne účely; časti palivových horákov na katalytické spaľovanie paliva; chladené panely pre elektrické pece; chladiace nádrže do pecí; chodníkové vykurovacie zariadenia; cirkulátory (ohrievače vody); digestory na odsávanie pary určené pre variče; digestory na odsávanie pary určené pre kuchynské sporáky; digestory na odsávanie pary určené pre sporáky; domáce bojlery; držiaky plynových horákov; elektrické bojlery; elektrické ohrievače; elektrické ohrievače vody; elektrické pásové ohrievacie zariadenia; elektrické pece; elektrické pece na tepelné spracovanie; elektrické ponorné ohrievače; elektrické povrchové vykurovacie pásky; elektrické propagátory; elektrické sporáky; elektrické sporáky na varenie; elektrické varné dosky; elektrické vyhrievacie ventilátory; elektrické vykurovacie prvky v podobe káblov; elektrické vykurovacie prvky v podobe fólie; elektrické vykurovacie telesá; elektrické vykurovacie vlákna; elektrické vykurovacie zariadenia; elektrické zariadenia na ohrievanie vody; elektricky napájané ohrievače fliaš na laboratórne účely; elektricky vyhrievané difúzne pece; elektricky vyhrievané nádrže na horúcu vodu; filtre pre zariadenia na výrobu pary; filtre pre zariadenia na vykurovanie; generátory (acetylénové ); generátory pary generátory pary do domácnosti grily na plyn; horákové zátky pre plynové pece horáky; horáky na pevné palivo; horáky na priemyselné účely; horáky na spaľovanie oleja v kotloch; horáky na spaľovanie plynu v kotloch; horáky pre bojlery; horáky pre vykurovacie inštalácie; horúcovodné zariadenia; indukčné ohrievače; indukčné ohrievacie jednotky; indukčné pece; indukčné téglikové pece; inštalácie na teplú vodu; kachle; kachle ako prístroje na ohrievanie kachle na drevo kachle na kúrenie; kachle na pomalé horenie (kachle na drevo pre domácnosť) kahany (acetylénové ); katalytické spaľovacie ohrievacie zariadenia; kerozínové ohrievače; kombinované sporáky; knôty' pre olejové pece; komorové pece s kaliacimi nádržami; komorové pece s vekom; konvektory (ohrievače); koruny (časti pecí); kotle pre systém)' centrálneho kúrenia kotle pre vykurovacie zariadenia kotlové rúry do vykurovacích zariadení kotly na pranie; kotly na výrobu pary nie ako časti strojov kotly pre elektrické ústredné kúrenie; kotly ústredného kúrenia kotly (výhrevné ); kovový kôš na oheň na účely ohrievania sa v chladnom počasí kozuby; kruhové horáky kuchynské butánové horáky kyslíkovovodíkové horáky laboratórne horáky lepidlo, glej (ohrievače ); liehové horáky, kahany; mobilné vykurovacie zariadenia; naftové bojlery; nakladače do pecí; naparovače tapiet; obklady pre tégliky na tavenie; odparovače; odparovacie chladiace veže odparovacie zariadenia ohniská; ohrievače a bojlery na vodu; ohrievače akvárií; ohrievače do akvárií; ohrievače na dodávku horúcej vody; ohrievače napájacej vody na priemyselné účely; ohrievače pre vodné postele; ohrievače pre vodu do umývadiel; ohrievače teplej vody; ohrievače úžitkovej vody; ohrievače vody; ohrievače vody' do kúpeľa; ohrievače vody do spŕch; ohrievače vody na priemyselné účely; ohrievače vody pre bazény; ohrievače vzduchu; ohrievacie armatúry; ohrievacie jednotky; ohrievacie krúžky; ohrievacie rámy; ohrievacie tyče na odplyňovanie ocele ohrievacie zariadenia do domácnosti ohrievacie zariadenia na tekuté palivá ohrievacie zariadenia na nitrátové roztoky ohrievacie zariadenia na plynné palivá ohrievacie zariadenia pre plynové palivá ohrievacie zariadenia zabudované v skle ohrievacie zariadenia zabudované v oknách ohrievacie železá do žehličiek; ohrievané polymerizačné zariadenia pre zmesi pre opravu chrupu; olejové horáky; olejové ohrievače; olejové predhrievače; olejové radiátory; organické pozitívne ploché ohrievače so samoreguláciou teploty; ovládače citlivé na teplotu na ovládanie ventilov ako časti vykurovacích zariadení; palivové horáky; para (zariadenia na výrobu ); parné akumulátory; parné kotly s výnimkou kotlov ako častí strojov; parné prístroje na žehlenie textílií; parné skrine na úpravu odevov; parné vykurovacie zariadenia; pece a piecky s výnimkou laboratórnych; pece na drevené uhlie; pece na drevo; pece na opätovné ohrievanie pece na spaľovanie tuhého paliva pece na ústredné kúrenie; pecové popolníky; pevné acetylénové horáky s odsávaním vzduchu; pevné horáky na stlačený vzduch; pevné horáky na vytvrdzovanie pomocou plameňa; pevné horáky na zvyškové teplo; pevné horáky pre tavné spoje; pevné oxyacetylénové horáky; pevné predhrievacie horáky; pevné vykurovacie horáky; plášťové výmenníky tepla; ploché radiátory pre systémy ústredného kúrenia ploché vyhrievacie prvky plynové bojlery; plynové bojlery, iné ako časti strojov; plynové bojlery na ohrievanie vody; plynové bojlery na vyhrievanie bazénov; plynové bojlery na výrobu horúcej vody v domácnosti; plynové bojlery pre ústredné kúrenie; plynové horáky; plynové kachle; plynové ohrievače na vodu; plynové horáky na priemyselné účely; plynové ohrievače vody; plynové ohrievače vody do domácnosti; plynové ohrievače vody pre ústredné kúrenie domácností; plynové ohrievače vody (pre domácnosť); plynové ohrievacie zariadenia; plynové ohrievacie zariadenia pre horúcovodné systémy domácností plynové pece; plynové pece na opätovné ohrievanie; plynové pece používajúce rotačné plamene; plynové pece s plameňmi v podobe stužiek; plynové predhrievacie zariadenia na priemyselné účely; plynové tepelné generátory; plynové vykurovacie prístroje; plynové vykurovacie zariadenia; plynové zariadenia na ohrievanie; plynové žiariče; ponorné ohrievače; popol (automatické dopravníky na prepravu ); popolníky ako časti pecí a kachlí posuvné platne na tlmenie plameňov posuvné platne na tlmenie dymu potrubie pre vykurovacie kotly požiarne klapky prefabrikované prvky pre pece prenosné sporáky prídavné horáky do pecí priebežné pece priemyselné kotly priemyselné ohrievače priemyselné vykurovacie zariadenia priezory' pre bojlery prístroje do zariadení na výrobu pary prístroje na ohrievanie vzduchu prístroje na výrobu pary; prívodné zariadenia ku kúrenárskym a teplárenským kotlom; regulačné termostatické ventily pre vykurovacie inštalácie; regenerátory tepla; regulačné trysky ako súčasť pecí; regulačné trysky horákov (časti kachlí); regulačné zariadenia ako časti pecí; regulačné zariadenia (termostatické ventily) pre vykurovacie inštalácie regulátory ťahu pre pece rekuperačné plynové pece; rekuperátory na predhrievanie spaľovacieho vzduchu vo vykurovacích systémoch použitím horúcich dymových plynov roštnice; samoregulačné ohrievače v podobe pružných pásov; samoregulačné ohrievače v podobe pružných pások; samoregulačné ohrievače v podobe pásov; saunovacie zariadenia; slnečné kolektory na vykurovacie účely; solárne kolektory na vykurovanie; solárne ohrievače vody; solárne panely na vykurovanie; solárne panely používané pri vykurovaní; solárne pece; solárne vykurovacie systémy solárne vykurovacie zariadenia; solenoidné regulátory na automatické ovládanie ventilov ako časti vykurovacích zariadení; spaľovacie horáky s fluidizovaným lôžkom; spaľovacie kotle s fluidizovaným lôžkom; spaľovacie pece; spaľovne, spaľovacie pece; špirály ako časti destilačných, ohrievacích a ochladzovacích zariadení špirály ako časti vyhrievacích zariadení sporáky (elektrické ); sporáky na plyn sprchové ohrievače vody sterilizačné zariadenia pre lekárske nástroje stojany upravené pre solárne vykurovacie trubice systémy lineárneho sálavého vykurovania tabak (pražiace stroje na ); tepelné akumulátory tepelné čerpadlá; tepelné čerpadlá na spracovanie energie; tepelné kolektory; tepelné výmenníky; teplovodné vykurovacie zariadenia; teplovzdušné ohrievacie zariadenia; teplovzdušné pece; teplovzdušné vykurovacie zariadenia; teplovzdušné zariadenia; termálne kvapalinové ohrievače; termostatické ventily; termostatické ventily (ako časti ústredného kúrenia); trubicové ohrievacie prvky tvarovky pre pece; vákuové parné vykurovacie zariadenia; vákuové teplovodné rúrkové solárne kolektory (výmenníky' tepla); valce na ohrievanie vody valcové zásobníky na teplú vodu vlákna (elektrické vykurovacie ); vlákna na vytváranie tepla vozové pece výhrevné kotly'; vyhrievacie bojlery vyhrievacie špirály vyhrievacie telesá vyhrievané vitríny vykurovacie články vykurovacie prístroje a zariadenia vykurovacie telesá (elektrické ); vykurovacie telesá na kúrenie tuhými, tekutými alebo plynnými palivami; vykurovacie telesá na pevné palivo; vykurovacie tyče; vykurovacie zariadenia; vykurovacie zariadenia na slnečnú energiu; vykurovacie zariadenia pre pece; vykurovacie zariadenia s dymovou rúrou; vykurovacie zariadenia s uzavretým obvodom; vykurovacie zariadenia, vyhrievacie zariadenia; vykurovacie zásobníky; výmenníky tepla na odvod kondenzátu; výmenníky tepla s výnimkou výmenníkov ako častí strojov vysoké pece výťahové pece; zariadenia na chladenie a ohrievanie vody; zariadenia na kúrenie teplou vodou; zariadenia na odparovanie; zariadenia na ohrev vody; zariadenia na ohrievanie kvapalín; zariadenia na ohrievanie laboratórnych kontajnerov; zariadenia na ohrievanie nádob; zariadenia na ohrievanie oleja; zariadenia na ohrievanie plaveckých bazénov; zariadenia na ohrievanie rybníkov; zariadenia na ohrievanie depilačného vosku; zariadenia na ohrievanie vzduchu; zariadenia na ovládanie horákov; zariadenia na prehrievanie pary na priemyselné účel)7; zariadenia na regulovanie tepla (ventily) ako časti vykurovacích systémov; zariadenia na spaľovanie pre fluidizované lôžka; zariadenia na spaľovanie fosílnych palív; zariadenia na vykurovanie parou na priemyselné účely; zariadenia na vykurovanie; zariadenia na výrobu pary; zariadenia na výrobu tepla; zariadenia pre reguláciu ťahu (časti horákov); zásobné ohrievače vody; zásobníky tepla pre vykurovanie (solárna energia); akváriové lampy auerov horák; automatické splachovacie zariadenia pre pisoáre; banské lampy; baterky; baterky (elektrické vreckové ); baterky na slnečnú energiu baterky (svietidlá); baterky (vreckové svietidlá); baterky využívajúce elektrické nabíjateľné zariadenia bezpečnostné elektrické svetlá bezpečnostné lampy; bezpečnostné lampy pre podzemné účely bezpečnostné osvetlenie; bezpečnostné svietidlá poháňané pomocou fotobunky bezpečnostné svietidlá so zabudovaným senzorom pohybu bezpečnostné svietidlá so zabudovaným infračerveným senzorom bezpečnostné svietidlá so zabudovaným tepelným senzorom bezplameňové sviečky bezplameňové sviečky s led diódami bicyklové reflektory bodové lampy; bodové lampy na osvetľovanie domácnosti bodové svetlá; bodové svetlá na osvetľovanie domácností chemickoluminiscenčné svetelné tyčinky cylindre; cylindre (lampové ); cylindre na svietidlá trubicového tvaru cylindre svietidiel dekoračné elektrické osvetlenie dekoračné osvetlenie dekoratívne prerušované svetlá dekoratívne stroboskopické lampy difuzéry svetla; doplnky elektrického osvetlenia pre nebezpečné a rizikové priestory; doplnky elektrického výbojkového osvetlenia; doplnky k osvetľovacím prístrojom; držiak tienidla pre lampy; elektrické baterky; elektrické bodové osvetľovacie jednotky elektrické čínske lampióny elektrické inkandescenčné lampy elektrické interiérové osvetľovacie zariadenia elektrické lampy; elektrické lampy pre interiérové osvetlenie elektrické lampy pre vonkajšie osvetlenie elektrické nočné svetlá elektrické osvetlenie elektrické osvetľovacie zariadenia; elektrické ručné lampy (s výnimkou tých na fotografické účely); elektrické svetlá pre sviatočné ozdoby; elektrické sviatočné svetlá; elektrické sviečky; elektrické svetlá; elektrické svietidlá na vianočné stromčeky elektrické svietidlové vybavenie do exteriéru elektrické svietniky; elektrické vláknové osvetľovacie zariadenia; elektrické vreckové baterky; elektrické vreckové lampy; elektrické výbojkové trubice na osvetľovanie; elektrické výbojky; elektrické výbojky na osvetlenie; elektroluminiscenčné osvetľovacie prístroje (s led diódami); fakle; farebné filtre pre osvetľovacie prístroje filmové reflektory filtre do lámp; filtre do osvetľovacích zariadení filtre pre baterky (vreckové lampy); filtre pre javiskové osvetlenie filtre pre osvetľovacie zariadenia fluorescenčné elektrické žiarovky; fluorescenčné lampy s nízkym výstupom ultrafialového svetla; fluorescenčné núdzové svietidlá na batérie; fluorescenčné osvetľovacie prístroje; fluorescenčné žiarivky vo forme trubice; germicídne lampy; gule (lampové ); gule na lampy flalogénové lampy halogénové svetlá halogénové žiarovky infračervené lampy; infračervené lampy nie na lekárske účely infračervené osvetľovacie telesá infračervené svietidlá inkandescenčné lampy a ich súčiastky inkandescenčné lampy pre optické prístroje inkandescenčné núdzové svietidlá na batérie inkandescenčné osvetľovacie zariadenia inkandescenčné žiarovky inšpekčné lampy inšpekčné svietidlá; inštalačné súčiastky na prírubové svetlá; interiérové elektrické svietidlá; interiérové fluorescenčné elektrické svietidlá; interiérové fluorescenčné osvetľovacie príslušenstvo; japonské papierové lampáše; koľajničky pre svietidlá (osvetľovacie zariadenia); kombinované osvetlenie a zariadenia pracujúce s ultrafialovým svetlom; komíny pre olejové lampy; kompaktné fluorescenčné žiarivky (cfl); laboratórne lampy lampáše; lampáše na svietenie; lampáše na sviečky lampáše z keramiky lampičky na čítanie; lampičky na čítanie s možnosťou uchytenia na knihu; lampové cylindre zo skla; lampové horáky; lampové súčiastky; lampy do bezpečnostných osvetlení; lampy do elektrických zariadení; lampy k umývadlám; lampy na čítanie; lampy na čítanie v interiéri vozidla; lampy na kučeravenie vlasov; lampy na ortuťové výbojky; lampy na osvetľovacie účely; lampy na osvetľovanie akvárií; lampy na písacie stoly; lampy na slávnostnú výzdobu; lampy na slnečnú energiu; lampy na vonkajšie použitie; lampy obsahujúce rozšíriteľné podpery; lampy pre vianočné stromčeky; lampy s podstavcom; lampy, svietidlá; laserové svetelné projektory; led osvetľovacie prístroje; led svetlá používané na dekoráciu v exteriéri; led svietidlá; led vreckové svietidlá; led žiarovky; lustre; lustrové žiarivkové svietidlá matné kryty pre lampy matné kryty pre svetlá miniatúrne žiarovky mobilné osvetľovacie veže mrežové clony na odrážanie svetla mrežové clony na regulovanie svetla mrežové clony pre svetlá mriežkové clony svietidiel nabíjateľné baterky (svietidlá); náladové interiérové svetlá náladové osvetlenie nástenné lampy nástenné svietidlá; nástenné svietniky (príslušenstvo k elektrickým svetlám) neónové osvetľovacie lampy nočné lampy; nočné svietidlá, iné ako sviečky núdzové elektrické svetlá núdzové lampy núdzové osvetlenie núdzové osvetľovacie zariadenia objímky na elektrické svetlá objímky na žiarovky oblúkové lampy oblúkové lampy ako svietidlá ohybné lampy; okrasné svietidlá na vianočné stromčeky; olejové lampáše; olejové lampy; osvetlené diskogule; osvetlené tlačidlá; osvetlenie jazierok a rybníkov; osvetlenie na vianočné stromčeky iné ako sviečky; osvetlenie na výstavné účely; osvetlenie pre akváriá; osvetlenie pre výklady a výstavné vitríny osvetlenie pre využitie v bezpečnostných systémoch osvetľovacie doplnky s optickými vláknami osvetľovacie jednotky osvetľovacie lampy pre projektor)'; osvetľovacie panely osvetľovacie príslušenstvo osvetľovacie prístroje osvetľovacie prístroje a zariadenia; osvetľovacie prístroje s organickými elektroluminiscenčnými diódami (oled); osvetľovacie prvky; osvetľovacie telesá; osvetľovacie telesá do domácnosti; osvetľovacie telesá na komerčné účely; osvetľovacie zariadenia; osvetľovacie zariadenia a reflektory na dopravné prostriedky osvetľovacie zariadenia obsahujúce optické vlákna osvetľovacie zariadenia pre výkladné skrine osvetľovacie zariadenia pre filmové scény osvetľovacie zariadenia s plochým panelom osvetľovacie zariadenia s luminiscenčnými diódami (led); osvetľovacie zariadenia z optických vlákien ozdobné elektrické osvetľovacie zariadenia ozdobné osvetlenie na vianočné stromčeky ozdobné plynové osvetľovacie súpravy ozdobné plynové svietidlá ozdobné svetlá; ozdoby na osvetlenie vianočného stromčeka (elektrické svetlá); ozdoby pre lampy; pátracie reflektory s vysokou intenzitou pevné podvodné osvetľovacie zariadenia do bazénov plnospektrálne zdroje svetla plynové lampy; počítačom riadené osvetľovacie zariadenia podstavce lámp; podstavce pre neelektrické lampy podstavce prispôsobené na montáž lámp podvodné led svetlá potápačské svetlomety pouličné lampy, kandelábre pouličné svetlá premietacie lampy prenosné osvetľovacie lampy prenosné papierové lampáše (chochín); prenosné papierové lampáše prenosné pátracie reflektory prenosné ručné lampy na osvetľovanie prerušované osvetlenie (svetelné efekty); priečky na navádzanie svetla; priečky na regulovanie svetla; príslušenstvá pre svietidlá; príslušenstvo elektrických svietidiel; príslušenstvo k elektrickému osvetleniu; príslušenstvo pre inkandescenčné žiarovky; príslušenstvo pre nástenné svietidlá, iné ako vypínače; príslušenstvo svietidiel; prívesky pre lustre; protizávažia pre závesné svietidlá; reflektorové lampy; reflektorové svetlá; reflektory; reflektor)' na odklon svetla; reflektory na osvetlenie širokých priestranstiev; reflektory na regulovanie svetla; reflektory pre lampy; reflektory pre osvetľovacie zariadenia; rektifikačné kolóny; reťazce farebných svetiel na dekoratívne účely reťazce farebných svetiel reťaze farebných žiaroviek; rozptyfovače svetla ako časti osvetľovacích systémov; rozptyľovače svetla ako časti osvetľovacích zariadení; ručné bodové svetlá; samoosvetľovacie svetelné zdroje; samostatne stojace papierové lampáše; sklá na lampy; sféry (lampové ); sklené kryty na lampy; sklené kryty v podobe súčiastok pre lampy a horské slnká šnúry na zavesenie svietidiel (príslušenstvo); stĺpy na lampy stojace lampy; stojace papierové lampáše (andon); stojacie lampy stojany na lampy stolné lampy stolové lampy strešné svietidlá (lampy); stroboskopické lampy pre diskotéky stroboskopické lampy (svetelné efekty); stropné osvetľovacie zariadenia; stropné svetlá; stropné svetlá pre nábytok; stropné svietidlá; stropné svietidlá (downlight); štúdiové lampy súčiastky infračervených lámp súčiastky pre exteriérové osvetlenie súpravy ozdobných svietidiel sústavy svietidiel svetelné lišty; svetelné perá (vreckové baterky); svetelné reťaze; svetelné reťaze (svetlá na šnúrke); svetelné rúry svetelné trubice; svetelné trubice ako časti zariadení na ničenie hmyzu svetelné výbojkové lampy svetelné zdroje elektroluminiscencie; svetelné zdroje (s výnimkou tých na fotografické alebo lekárske účely); svetlá na priedeloch; svetlá na vábenie rýb; svetlá pre plynové výbojkové lampy; svetlá pre prilby; svetlá pre slávnostné ozdoby; svetlá pre stojany na noty; svetlá pre vonkajšiu montáž; svetlá pre žiarovkové lampy; svetlá určené na koľajovú montáž; svetlomet; svetlomety, reflektory sviečkové lampy svietiace domové čísla svietiace ozdoby (doplnky); svietiace tyčinky (chemické svietidlá); svietidlá do akvárií svietidlá smerujúce nahor svietidlo; tienidlá na lampy tienidlá (objímky na); tienidlá pre lampáše tienidlá pre stolové lampy tienidlá pre zdroje svetla tienidlá svietidiel; transformátory pre osvetlenie; uhlík do oblúkových lámp; ukazovadlá v podobe vreckových svietidiel; ultrafialové lampy, nie na lekárske účely; uv halogénové výbojky s kovovými parami; uvlampy s výnimkou lámp na lekárske účely; uv ožarovacie zariadenia; vákuové lampy; visiace lampy; visuté koľajnice (nie elektrifikované) pre elektrické svetelné zariadenia; vlákna do elektrických lámp; vlákna (horečnaté ) na svietenie; vonkajšie osvetlenie; vreckové baterky; vreckové baterky (elektrické ); vreckové lampáše; vreckové svietidlá; výbojkové lampy; výbojky na osvetľovacie účely; vysokointenzívne výbojkové svetlá; zábleskové svetlá pre diskotéky; záhradné osvetlenie; zapaľovače; zapaľovacie zariadenia; zariadenia na núdzové osvetlenie; zariadenia na osvetľovanie vianočných stromčekov; zariadenia na osvetľovanie filmových scén; zariadenia na osvetľovanie pódií; zariadenia pre pouličné osvetlenie; závesné stropné lampy; závesy na lampy; žiarivkové svietidlá; žiarivkové trubice; žiarivkové trubicové svietidlá; žiarivky; žiarovky; žiarovky do bateriek; žiarovky do svetlometov; žiarovky do výbojkových lámp; žiarovky na osvetľovanie; žiarovky pre elektrické lampy; žiarovky pre inkandescenčné lampy; zrkadlové gule v podobe svietidlových doplnkov; automobilové reflektory; automobilové zariadenia proti oslneniu (príslušenstvo lámp) autoskúšačky (skúšacie lampy); bezpečnostné osvetlenie citlivé na pohyb; bicyklové odrazové sklíčka, ktoré sa pripevňujú k lúčom kolesa bicyklové svietidlá; bodové svetlá na použitie vo vozidlách brzdové svetlá pre vozidlá cúvacie svetlá pre pozemné vozidlá dynamové lampy pre vozidlá dynamové svetlá pre bicykle dynamové svetlá pre vozidlá elektrické signalizačné svetlá pre vozidlá lampy pre motorové pozemné vozidlá lampy pre osvetľovanie vozidla motocyklové svetlá navigačné svetlá pre lietadlá osvetlenie pre motocykle; osvetlenie pre tabuľky štátnych poznávacích značiek osvetľovacie zariadenia na dopravné prostriedky osvetľovacie zariadenia pre vozidlá; osvetľovacie zariadenia vzdušných dopravných prostriedkov; pozičné svetlá pre lode; pozičné svetlá pre pozemné vozidlá; predné reflektory pre automobily prívesové svetlá reflektory (automobilové ); reflektory na vozidlá; reflektory pre bicykle; reflektory pre motocykle; reflektory pre motorové vozidlá; reflektory pre vozidlá; reflektory vozidiel; smerovkové lampy pre bicykle; svetlá na automobily; svetlá na lodné prívesy; svetlomety na vozidlá; vozidlá (osvetľovacie zariadenia pre ); zadné reflektory pre vozidlá zadné svetlá na vozidlá zadné svetlá pre pozemné vozidlá zadné svetlá pre vozidlá; zariadenia do vozidiel proti oslneniu (príslušenstvo lámp); žiarovky bočných svetiel pre motorové vozidlá; žiarovky do automobilových smeroviek; žiarovky do smeroviek pre vozidlá; žiarovky pre lampy na palubnej a prístrojovej doske; žiarovky pre smerové svetlá; žiarovky pre zadné svetlá; autoklávy (elektrické nízkotlakové ); automatické stroje na pečenie chleba do domácnosti barbecue grily; automatické zariadenia na výrobu kávy chladiace automaty na nápoje; chladiace jednotky ako časti zariadení na chladenie vody; chladiace kupoly; chladiace skrine na mäso; chladiace skrinky na mäso; chladiace skrinky na skladovanie potravín; chladiace skrinky na skladovanie nápojov; chladiace vitríny na nápoje; chladiace vitríny na potraviny; chladiace zariadenia na kvapaliny; chladiarenské zariadenia pre vystavovanie potravín; chladiarenské zariadenia na vystavovanie jedla; chladiče mlieka; chladničky na nápoje pre vozidlá chlieb (zariadenia na pečenie ); dehydratácia (prístroje na ) potravín organického pôvodu; digestory pre rúry; digestory pre sporáky; digestory (vetracie kryty) pre sporáky; domáce elektrické grily; domáce elektrické kávovary (perkolátory); domáce elektrické tlakové hrnce domáce ohrievacie platne domáce plynové variče domáce sporákv; domáce udiarne (prístroje vytvárajúce dym na tepelnú úpravu potravín); elektrické bezdrôtové konvice; elektrické čajníky; elektrické čajovary; elektrické čajové konvice (samovary); elektrické chladničky do domácnosti; elektrické dehydrátory; elektrické domáce hriankovače; elektrické formy na pečenie oplátok; elektrické fritézy; elektrické fritézy do domácnosti; elektrické fritézy na smaženie bez oleja; elektrické grilovacie platne; elektrické grilovacie ražne na použitie s plynom; elektrické grilovacie ražne; elektrické grilovacie ražne na použitie s grilom; elektrické grilovacie ražne na použitie s plynom; elektrické grilovacie ražne; elektrické grilovacie ražne na použitie s grilmi; elektrické grilovacie zariadenia do interiérov; elektrické grilovacie zariadenia; elektrické grily; elektrické hriankovače; elektrické hrnce; elektrické hrnce na dusenie; elektrické hrnce na varenie (do domácnosti); elektrické jogurtovače ; elektrické kanvice ; elektrické kanvice na kávu ; elektrické kastróly ; elektrické kávovary; elektrické kávovary na použitie v domácnosti ; elektrické kávovary' na prípravu espressa ; elektrické kávovary s perkolátorom ; elektrické kávové filtre ; elektrické kávové kanvice ; elektrické kuchynské potreby ; elektrické kuchynské potreby na varenie ; elektrické kuchynské rúry do domácnosti ; elektrické kuchynské sporáky do domácnosti ; elektrické kuchynské stroje na varenie ; elektrické nádoby na varenie ; elektrické ohrievače čaju; elektrické ohrievače dojčenskej potravy do domácnosti; elektrické ohrievače dojčenských fliaš do domácnosti; elektrické ohrievače fliaš; elektrické ohrievače jedál; elektrické ohrievače na dojčenské fľaše; elektrické ohrievače na topenie vonných sviečok; elektrické ohrievače nápojov; elektrické ohrievače tanierov; elektrické ohrievače vody na prípravu nápojov; elektrické panvice; elektrické panvice na dusenie; elektrické panvice na pečenie; elektrické panvice na smaženie; elektrické panvice na varenie; elektrické panvice na vyprážanie; elektrické panvice s oválnym okrajom; elektrické paráky; elektrické parné hrnce; elektrické parné variče na ryžu; elektrické parné variče vajec do domácnosti; elektrické pekáče; elektrické pekáče na priemyselné použitie; elektrické perkolátory na kávu; elektrické platničky na ohrievanie jedla; elektrické pražiče kávy; elektrické prístroje na opekanie panini; elektrické prístroje na pečenie chleba; elektrické prístroje na pomalé varenie jedla; elektrické prístroje na výrobu oblátok; elektrické prístroje pre varenie na pare; elektrické rúry; elektrické rúry na pečenie; elektrické sendvičovače; elektrické servírovacie hrnce; elektrické servírovacie podnosy; elektrické sporáky na varenie (do domácnosti); elektrické stolné rúry na pečenie; elektrické stroje na výrobu pukancov; elektrické tlakové hrnce do domácnosti; elektrické tlakové rajnice s dlhým držadlom na varenie; elektrické variče na ryžu elektrické variče na vajíčka elektrické variče vajec; elektrické varné kotly na priemyselné použitie elektrické varné platničky elektrické vyprážacie panvice do domácnosti elektrické woky; elektrické zariadenia na naparovanie zeleniny; elektrické zariadenia na výrobu čokolády; elektricky vyhrievané džbány; elektricky vyhrievané grilovacie ražne; elektricky vyhrievané hrnčeky; elektricky vyhrievané nádoby; elektricky vyhrievané nádoby na prípravu jedla; elektromagnetické indukčné varné zariadenia na priemyselné účely; elektromagnetické indukčné variče (do domácnosti); espresso kávovary filtre (elektrické ) na kávu filtre na čaj (prístroje); formy na pečenie oplátok fritézy; fritovacie hrnce; generátory dymu na varenie; grilovacie platne; grilovacie ražne; grily na barbecue; grily na drevené uhlie; grily na drevené uhlie do domácnosti; grily na mäso; grily na varenie; grily (prístroje na pečenie); grily s otočným špízom; halogénové lampy určené na zabudovanie do elektrických varičov hlboké plech)' na grilovanie horúce platne; horúce platne na varenie (elektrické kuchynské potreby); hriankovače; indukčné variče; japonské kuchynské pece (kamado); japonské ohrievacie misky hibači; japonské sporáky na drevené uhlie do domácnosti (šičirin); kanvice; kanvice pre gastronomické služby kávovary elektrické kávové filtre elektrické; keramické dosky predávané ako časti sporákov keramické platne predávané ako súčasť rúr keramické platničky predávané ako časti pecí kombinované sporák)' a nádoby na plyn komerčné fritézy komerčné rúry na pečenie komerčné rúr)' na pečenie jedla konvekčné rúry; kotle na horúcu vodu určené na výrobu nápojov; kotle na varenie mäsa; kovové kostry pre pece a rúry; kruhové varné platničky; kuchynské bloky; kuchynské digestory; kuchynské odsávače; kuchynské rúry; kuchynské rúry do domácnosti; kuchynské sporáky; lávové kamene na použitie pri grilovaní lisy na tortilly, elektrické mikrovlnné rúry mikrovlnné rúry do domácností; mikrovlnné rúry na priemyselné použitie mikrovlnné rúry na varenie mikrovlnné rúry nie na pokusné účely mikrovlnné variče mlieko (zariadenia na chladenie ); mrazničky na zmrzlinu multifunkčné hrnce nápojové chladničky nástroje na použitie pri grilovaní neelektrické variče pre domácnosť nehorľavé keramické brikety do grilov odsávače (kuchynské digestory); odsávače pár; odsávače pár (digestory, pre domácnosť); odsávače pár pre sporáky; ohrevné zásuvky do kuchyne; ohrievače detskej potravy; ohrievače dojčenských fliaš; ohrievače fliaš; ohrievače jedla; ohrievače na dojčenské fľaše; ohrievače na fľaše; ohrievače tanierov; ohrievače tanierov do domácnosti; olejové kuchynské sporáky (pre domácnosť); ovocie (pražiče na ); palacinkárne parné variče pastéry; pastéry (zariadenia na pasterizáciu); pece na pizzu pece na praženie kávy; pece využívajúce vzdušné frekvenčné polia na v pekáč, otočný rošt platničkové variče platničky (časti rúr); platničky (časti sporákov); plynové a elektrické sporáky plynové grily; plynové kuchynské stroje na varenie; plynové pece na pečenie (pre domácnosť); plynové piecky do domácnosti; plynové rúry do domácnosti; plynové rúry na pečenie; plynové sporáky; plynové spotrebiče na varenie; plynové zariadenia na varenie; plynové zariadenia na varenie obsahujúce grily; pokrývky na sporákové horáky; policové pece pre pekárne; pražiace stroje; pražiče na kávu; prenosné plynové horáky; priemyselné fritézy; priemyselné hrnce na varenie ryže; priemyselné kuchynské rúry; priemyselné rúry; prístroje na dehydratáciu potravinového odpadu; prístroje na praženie kávy; prístroje na vyprážanie; pult) na chladenie potravín; ražne; ražne ako kuchynské potreby; ražne ako súčasť kuchynského zariadenia; ražne pre rúry; rošt)' na opekanie mäsa; rúiy; rúry do domácnosti; rúr)' na pečenie; rúr)' na pečenie do domácnosti; šamot (príslušenstvo rúr zo ); sendvičovače; sendvičovače (hriankovače); sklené platne ako časti rúr; sklené platne ako časti sporákov; skrinky na kysnutie cesta; skrinky na spomaľovanie kysnutia cesta; slad (pražiace stroje na ); spaľovače odpadu pre domácnosť; sporákové odsávače; sporáky; sporáky ako zariadenia na varenie sporáky na kempovanie sporáky na varenie sporáky so sklovitou glazúrou sporáky so zabudovaným grilom spotrebiče na ohrievanie potravín spotrebiče na varenie sterilizátory mlieka stojany upravené pre variče stolové rúry; stroje na priemyselnú výrobu chleba stroje na prípravu čaju stroje na prípravu kebabu stroje na vyprážanie potravín stroje na výrobu cukrovej vaty stroje na výrobu zmrzliny súpravy na prípravu raclette sušičky jedla sušičky potravín temperovacie zariadenia; termoelektrické zariadenia na ohrievanie nápojov termoelektrické zariadenia na ohrievanie potravín tlakové hrnce (elektrické ); tunely na varenie tvarované doplnky k rúram variče na ryžu variče vajíčok varné dosky; varné dosky s viacerými platničkami varné platne; varné platničky (kruhové); varné platničky na sporáku varné platničky pre domácnosť varné prístroje a zariadenia vonkajšie elektrické grily vstavané platne sporáka výhrevné platne vyhrievané podnosy vyhrievané podnosy najedlo vyhrievané servírovacie vozíky vyhrievané skrinky na potraviny; vyhrievané skrinky na použitie v službách potravinárskeho priemyslu vyhrievané stojany najedlo vyhrievané vozíky na udržiavanie jedla v teple vyhrievané výstavné skrine; výmenníky tepla na reguláciu teploty dávkovaných nápojov zabudované varné dosky zabudované varné platne zapaľovače pre grily (barbecue); zapaľovače pre plynové rúry zariadenia na chladenie nápojov zariadenia na chladenie pitnej vody zariadenia na dávkovanie chladených nápojov; zariadenia na dávkovanie chladených nápojov (okrem predajných automatov); zariadenia na domácu výrobu chleba; zariadenia na grilovanie; zariadenia na kysnutie cesta; zariadenia na ohrievanie potravín; zariadenia na ohrievanie jedla; zariadenia na ohrievanie nápojov; zariadenia na pečenie; zariadenia na pečenie v dyme; zariadenia na praženie kakaa; zariadenia na praženie orechov; zariadenia na spomaľovanie kysnutia cesta; zariadenia na sušenie pomocou dymu; zariadenia na uchovávanie zmrzliny; zariadenia na údenie; zariadenia na údenie potravín; zariadenia na udržiavanie teploty horúcich nápojov; zariadenia na varenie; zariadenia na varenie potravín; zariadenia na varenie v dyme; zariadenia na varenie vonku; zariadenia na vydávanie chladených nápojov (iné ako automaty); zariadenia na výrobu pukancov zariadenia na výrobu zmrzliny zariadenie na otáčanie ražňom zariadenie na prípravu fondue digestory na odsávanie pary na kozuby elektrické kozuby etanolové krby; imitácie kozubov s horením uhlia pre domácnosť imitácie kozubového dreva pre domácnosť; keramika s horiacim efektom ako časť alebo príslušenstvo do krbov; kovové kozubové mreže do domácnosti; kozubové mreže do domácnosti; kozubové mriežky na tuhé palivo; kozubové vložky; kryty' prispôsobené na prenosné ohniská; liatinové kozuby; mriežky; obklady pre krbové otvory ochranné kozubové mreže ohniskové rošty pre domácnosť prenosné elektrické kachle rošt)' pre krby (do domácnosti); tepelné výmenníky pre kozuby; vložky do krbov v podobe horákov na pevné palivo; vložky do krbov v podobe pecí; elektrické filtre na čistenie vody, iné ako stroje; elektrické filtre na klimatizáciu; elektrostatické filtre pre filtrovanie vody; elektrostatické vzduchové filtre; filtračné komory pre roztavené kovy; filtračné prístroje do zariadení na dodávku vody; filtračné prvky pre prepadové trubice nádrží na dodávku vody; filtračné prvky pre vzduchové ventily do nádrží na dodávku vody; filtračné skrinky na čistenie vody; filtre (časti zariadení pre priemysel alebo domácnosť); filtre do bazénov; filtre do čističiek vôd; filtre do odsávačov vzduchu; filtre do prístrojov na dodávku úžitkovej vody; filtre do záhradných jazierok; filtre na čistenie odpadových plynov; filtre na čistenie plynov ako časti domácich a priemyselných inštalácií filtre na čistenie vody filtre na čistenie vzduchu filtre na pitnú vodu; filtre na použitie v akváriách; filtre na použitie v klimatizačných prístrojoch; filtre na úpravu vody; filtre pre odsávače dymu; filtre pre odsávače plynov; filtre pre odsávače splodín ako súčasť domácich a priemyselných inštalácií filtre pre plavecké bazény filtre pre priemyselné zariadenia filtre pre stroje na výrobu ľadu; filtre pre vodovodné kohútiky (inštalačné príslušenstvo); filtre pre vodovodné zariadenia filtre pre zariadenia na výrobu ľadu filtre pre zariadenia na sanitárne účely filtre pre zariadenia na vetranie filtre pre zariadenia na prívod vody klimatizačné filtre membrány na filtrovanie vody; nastaviteľné prepážkové filtre potiahnuté vrstvou na filtrovanie mastnoty (časti digestorov) plynové filtre ako domáce alebo priemyselné zariadenia prachové cyklónové filtre prachové filtre; prístroje na filtrovanie pitnej vody; svetelné filtre na iné ako lekárske alebo fotografické účely tukové filtre (ako súčasti extrakčných ventilátorov); vodné filtre; vodné filtre na priemyselné účely vzduch (zariadenia na filtrovanie ); vzduchové filtračné inštalácie vzduchové filtre; vzduchové filtre ako časti strojov a zariadení na čistenie vzduchu; vzduchové filtre používané ako lapače prachu v priemyselných procesoch; vzduchové filtre používané ako odsávače prachu v priemyselných procesoch; vzduchové filtre pre klimatizačné jednotky; zariadenia na filtrovanie vody pre poľnohospodárske účely; biologické reaktory na prečisťovanie priemyselných tekutých odpadov; chemickotechnologické zariadenia; čističky odpadových vôd; čističky plynu; destilačné veže; inštalácie na spracovanie (čistenie) kanalizačného odpadu kanalizačné čistiace stanice; priemyselné pece a kotly (nie pre potravinársky priemysel); priemyselné zariadenia na filtrovanie kvapalín; systémy na čistenie oleja; systémy na zber plynov; zariadenia na čistenie a destiláciu plynu; zariadenia na čistenie plynov; zariadenia na čistenie plynu; zariadenia na usadzovanie odpadu; zariadenia pre chemickú výrobu; žľaby na zachytávanie nečistôt v roztavenom kove; kolóny na čistenie plynov; mokré skrubre; oddeľovače na čistenie plynov oleje (prístroje na čistenie ); separátory na prečistenie plynov; skrubre (zariadenia na čistenie plynových zariadení); vežové práčky na čistenie plynov; zariadenia na čistenie dymu; zariadenia na čistenie spalín; automatické vytvrdzovacie pece pre komponenty; chladiace prvky pre pece; cínovacie pece; difúzne pece na priemyselné účely elektrické pece na hutnícke účely elektrické pece (na priemyselné účely); elektrické predhrievacie pece na stomatologické účely; elektrické vytvrdzovacie pece na stomatologické účely flotačné zariadenia (pece); hlbinné ingotové pece hlbinné pece na priemyselné účely homogenizačné pece horáky (baktericídne ); horúcovzdušné zmršťovacie zariadenia indukčné odlievacie pece karbonizačné pece na priemyselné účely kelímkové pece; komíny (vyžarovacie ) (ropné rafinérie); násypníky pre komerčné pece násypníky pre priemyselné pece ohrievacie zariadenia na priemyselné účely páliace pomôcky pre priemyselné pece paternosterové pece; pece generujúce plyn (na priemyselné účely); pece na dekontamináciu kovového šrotu; pece na dekontamináciu kovov; pece na likvidáciu odpadu; pece na odstraňovanie náterov z kovového šrotu; pece na odstraňovanie náterov z kovov; pece na ohýbanie skla; pece na opätovné ohrievanie nástrojov; pece na opätovné získavanie kovov; pece na pálenie vápna (na priemyselné účely); pece na patentovanie drôtu; pece na predhrievanie nákladov; pece na priemyselné účely; pece na rekuperáciu kovového šrotu; pece na rekuperáciu plynu; pece na spekanie; pece na spracovanie odpadu; pece na tavenie kovov; pece na tavenie kovového šrotu; pece na výrobu skla; pece na vytvrdzovanie pružín; pece na zrýchlené zrenie; pece (násypné stojany pre ); pece používané pri odlievaní pece používané v elektronickom priemysle pece pre chemický a sklársky priemysel pece pre tepelné opracovanie pece s grafitovými tyčami; pece (vypaľovacie alebo sušiace) predávané v súpravách pece (vypaľovacie alebo sušiace); piecky pre stomatológov piecky pre zubných technikov; plynom vyhrievané kombinované pece na použitie pri výrobe ocele; plynové kombinované kozubové a šachtové pece pre výrobu ocele; podpery pre priemyselné pece; priebežné pece na temperovanie lepidiel; priebežné pece na temperovanie fermeží; priebežné pece na temperovanie lakov; priebežné pece na vytvrdzovanie lepidiel; priebežné pece na vytvrdzovanie lakov; priebežné pece na vytvrdzovanie fermeží; priebežné valčekové pece; priemyselné pece; priemyselné vykurovacie pece; refraktorové pece; rotačné pece na priemyselné účely; rotačné priemyselné pece; spájkovacie pece s nepretržitým chodom; spaľovače odpadu na priemyselné účely; spaľovacie komory; spaľovacie pece na odpad; spaľovacie pece s fluidizovaným lôžkom taviace pece; taviace pece na priemyselné účely tepelné spaľovacie zariadenia teplovzdušné rúry teplovzdušné tunely teplovzdušné zmršťovacie tunely udržovacie pece vákuové pece na drahé kovy vákuové pece na úpravu šošoviek vákuové pece na vzácne kovy valčeky pre valčekové pece vyhne (prenosné ); vykurovacie pece na priemyselné účely; vykurovacie zariadenia na spaľovanie odpadových materiálov; vykurovacie zariadenia na spracovanie kovov; vypaľovacie zubárske piecky; vysoké pece na priemyselné účely; vysokovákuové pece; vyžarovacie komíny na použitie v ropnom priemysle; zariadenia na spaľovanie odpadových paliv; zariadenia na spaľovanie kvapalín; zariadenia na spaľovanie plynov; zariadenia na zvyšovanie výkonu priemyselných pecí; zlievarenské pece; automatické chromatografícké zariadenia na priemyselné účely automatické zariadenia na iónovú chromatografíu na priemyselné účely chemické zariadenia na úpravu pitnej vody chromatografícké kolóny na priemyselné účely chromatografícké prístroje (na priemyselné účely); chromatografy na priemyselné účely destilačné kolóny destilačné prístroje; destilačné prístroje, nie na vedecké účely destilačné zariadenia; destilačné zariadenia na priemyselné účely destilátory pre chemickú výrobu; extrakčné kolóny (s výnimkou laboratórny ch zariadení); kolóny na fyzikálne oddeľovanie frakcií kolóny na fyzikálnochemické oddeľovanie frakcií neutralizačné kolóny odparovače pre chemickú výrobu; plynové chromatografícké zariadenia na priemyselné účely; polymerizačné zariadenia; prístroje na parenie na chemické spracovanie; reaktory ako priemyselné chemické zariadenia; reaktory pre reakcie medzi plynmi a pevnými látkami; reaktory pre reakcie plynov s plynmi; stĺpce na fyzickochemické oddeľovanie frakcií; sušiace prístroje a chemické spracovanie; tepelné výmenníky pre chemickú výrobu; vákuové destilačné kolóny na priemyselné účely; vákuové destilačné zariadenia na priemyselné účely; bezdotykové sušiče rúk; cestovné sušiče na vlasy; elektrické alebo chemické ohrievacie vankúše, nie pre lekárske účely; elektrické ohrievače nôh (s výnimkou tých na lekárske účely |; elektrické ohrievacie podušky, iné ako na lekárske použitie (ošetrenie); elektrické ohrievadlá do postelí; elektrické prikrývky, iné ako na lekárske účely; elektrické sušiče na vlasy; elektrické sušiče rúk; elektrické sušiče rúk do umyvární; elektrické sušiče tváre na fúkanie horúceho vzduchu; elektrické teplovzdušné sušiče tváre; elektrické teplovzdušné sušiče rúk; elektrické ventilátory pre osobnú potrebu; elektrické vyhrievacie deky, určené na iné ako lekárske účely elektrické zahrievacie fľaše (termofory); elektricky alebo chemicky vyhrievané vankúše, nie na lekárske účely elektrické zariadenia na ohrievanie chodidiel (na osobné použitie) elektricky vyhrievané podušky, iné ako na lekárske účely elektricky vyhrievané prikrývky, iné ako na lekárske účely elektricky vyhrievané prikrývky, nie na lekárske účely fény na vlasy (pre domácnosť); infračervené lampy na sušenie vlasov infračervené zariadenia na sušenie vlasov nánožníky (elektricky vyhrievané ); nástroje na naparovanie vlasov pre kadernícke salóny neelektrické ohrievače na nohy; neelektrické vyhrievacie podušky, nie na lekárske účely neelektrický vyhrievané vankúše na iné ako lekárske účely neprenosný fén na vlasy ohrievače do postele; ohrievače na nohy, nánožníky (elektrické aj neelektrické ); ohrievače, nie na lekárske účely ohrievače rúk na osobné použitie ohrievače rúk (s výnimkou odevov); ohrievacie podušky (elektrické ) s výnimkou podušiek na lekárske účely; ohrievacie podušky na zahriatie tela; ohrievadlá do postelí; ohrievadlá postelí; posteľné ohrievače; prenosné elektrické teplovzdušné sušiče; prístroje na sušenie vlasov pre salóny krásy; prístroje na sušenie vlasov; ručné elektrické fény na vlasy; ručné fény na vlasy; stojanové sušiče na vlasy; sušiče na ruky; sušiče na ruky' so zabudovanými ventilátormi sušiče na tvár, ktoré používajú prúd teplého vzduchu sušiče na vlasy sušiče rúk do umyvární; sušiče rúk, ktoré používajú prúd teplého vzduchu; teplovzdušné difúzory; teplovzdušné sušiče na ruky; teplovzdušné sušiče na sušenie vlasov; ventilátorové ohrievače; vreckové ohrievače; zahrievacie fľaše (termofory); zariadenia na naparovanie uterákov (na kadernícke účely); zariadenia na sušenie rúk so zabudovaným dúchadlom zariadenia na sušenie rúk s lopatkovým poháňadlom zariadenia na sušenie rúk teplom zariadenia na sušenie vlasov pre salóny krásy automatické sušičky na bielizeň bubnové sušiče; bubnové sušičky (tepelné sušenie); bubnové vyhrievané sušičky digestory pre sušičky krmiva elektrické ohrievače uterákov elektrické sušiče bielizne elektrické sušiče na obuv elektrické sušičky bielizne (teplé sušenie); elektrické sušičky na odevy do domácnosti elektrické teplovzdušné sušičky bielizne elektricky vyhrievané držiaky na uteráky mobilné teplo využívajúce sušiace zariadenia otáčavé bubnové sušičky bielizne parné sušiče; pece využívajúce vzdušné frekvenčné polia na sušenie police na sušenie; priemyselné stroje na sušenie riadov; priemyselné sušiace zariadenia prístroje na sušenie; prístroje na sušenie a vyhrievanie matracov futon (pre domácnosť); skriňové sušičky; sušenie krmiva (zariadenia na ); sušenie (prístroje a zariadenia na ); sušiace pece sušiace skrinky; sušičky chladeného stlačeného vzduchu sušičky na šat)'; vyhrievané držiaky a vešiaky na uteráky; vyhrievané stojany na sušenie uterákov; vysušovače vzduchu; vzduchové sušiče; vzduchové tyče pre sušičky; zariadenia na naparovanie odevov; zariadenia na sušenie bielizne (sušenie teplom); zariadenia na sušenie odevov teplom; zariadenia na vysúšanie; chladené prepravné kontajnery; chladiace boxy; chladiace jednotky; chladiace nádoby; chladiace police; chladiace predajné pulty; chladiace prístroje; chladiace prvky; chladiace pulty; chladiace spotrebiče; chladiace stroje; chladiace systémy pre klziská; chladiace vitríny; chladiace vitríny na tovar; chladiace výstavné skrine; chladiace zariadenia; chladiace zariadenia a prístroje; chladiace zariadenia na chladenie tabaku; chladiace zariadenia na mrazenie; chladiace zariadenia v podobe lavičiek; chladiarenské nádoby (plyn); chladiarenské miestnosti na skladovanie chladiarenské vitríny chladiarenské výparníky; chladiarenské zariadenia na výrobu a chladenie ľadu (pre domácnosť); chladiarne; chladiče do akvárií; chladničky; chladničky na chladenie kórejského jedla kimchi; chladničky na kozmetické prípravky; chladničky s mrazničkou; cievky ako časti chladiacich systémov; dávkovače chladenej čistenej vody; dávkovače ľadu; digestory pre mrazničky; domáce chladničky; elektrické chladiace boxy; elektrické chladiace nádoby; elektrické chladničky; elektrické mrazničky do domácnosti; elektrické prenosné chladiace boxy; klimatizačné panely pre chladiace miestnosti; kombinované chladničky a mrazničky; komerčné chladiace jednotky; kondenzátory chladív; kryochladničky; kryogenické zariadenia; kryostaty iné ako na laboratórne účely; ľad (stroje a zariadenia na výrobu ); mraziace boxy; mraziace komory; mraziace platne; mraziace skladovacie jednotky; mraziace vitríny; mraziace zariadenia; mraziace zariadenia, mrazničky; mrazničkové skrine; ochladzovacie skrinky (plynové); ochladzovacie zariadenia a stroje; oddeľovače na odstraňovanie kondenzátov chladením; plynové chladničky; prenosné chladničky; prenosné elektrické chladiace skrinky; priemyselné chladiace zariadenia; prístroje na chladenie kvapalín; prístroje na mrazenie vzduchu; skriňové mrazničky; špirály na chladenie; spotrebiče na chladenie; stroje na výrobu ľadových kociek; stroje na výrobu ľadu; stroje na výrobu snehu; výrobníky ľadu; zariadenia na chladenie fliaš; zariadenia na chladenie foriem; zariadenia na chladenie plynu; zariadenia na chladenie tekutín; zariadenia na hlboké zmrazenie; zariadenia na mrazenie potravín; zariadenia na mrazenie vzduchu; zariadenia na skladovanie ľadu; zariadenia na výrobu a dávkovanie ľadu; zariadenia na výrobu ľadu; zariadenia na výrobu snehu v interiéri; zmrazovacie zariadenia; bezpečnostné doplnky do vodných alebo plynových zariadení a pre vodovodné alebo plynové potrubia; bezpečnostné príslušenstvo pre vodovodné potrubia; bezpečnostné príslušenstvo pre plynové potrubia; bezpečnostné uzatváracie ventily do plynových zariadení; bezpečnostné uzatváracie ventily pre vodovodné zariadenia; bezpečnostné uzatváracie ventily pre plynové zariadenia; bezpečnostné uzatváracie ventily na vodovodné zariadenia; bezpečnostné ventily pre vodné zariadenia; bezpečnostné ventily pre vodovodné potrubia; bezpečnostné ventily pre plynové potrubia; bezpečnostné ventily pre plynové zariadenia; bezpečnostné zariadenia na zmenšovanie tlaku vody; guľové ventily; kohútiky na regulovanie prietoku plynu; mechanizmy (ventily) na kontrolu hladiny kvapaliny v nádržiach ovládacie sprchové ventily ako vodovodné armatúry parné ventily; plavákové ventily (guľové ventily); plynové regulátory; poistné pretlakové prístroje do plynových zariadení poistné pretlakové zariadenia pre ohrievače vody poistné pretlakové zariadenia ako súčasť vodovodných systémov pretlakové poistné ventily (bezpečnostné zariadenia) pre vodovodné zariadenia; pretlakové poistné ventily (bezpečnostné zariadenia) pre plynové potrubia; pretlakové poistné ventily (bezpečnostné zariadenia) pre vodovodné potrubia; pretlakové poistné ventily (bezpečnostné zariadenia) pre plynové zariadenia; radiátorové ventily; regulácia (príslušenstv o na ) vodných alebo plynových zariadení a na vodovodné alebo plynové potrubia regulačné príslušenstvo pre plynovody a plynové potrubia regulačné príslušenstvo pre vodovodné potrubia; regulačné prístroje ako časti vodovodných potrubí regulačné prístroje ako časti vodných zariadení regulačné prístroje do plynových zariadení regulačné prístroje pre plynové potrubné zariadenia regulačné prístroje pre vodné zariadenia regulačné prístroje pre vodovodné zariadenia regulačné ventily na kontrolu hladiny v nádržiach regulačné ventily pre kohútiky regulačné ventily pre nádrže s vodou regulačné ventily pre vane (inštalatérske armatúry); regulačné zariadenia ako časti olejových horákov regulačné zariadenia ako časti plynových horákov regulačné zariadenia pre plynové prístroje regulačné zariadenia pre plynové potrubia regulačnobezpečnostné príslušenstvo pre vodné zariadenia regulačnobezpečnostné zariadenia na plynové potrubia regulačnobezpečnostné zariadenia na plynové zariadenia regulátory tlaku pre plynové potrubia regulátory tlaku pre vodovodné potrubia ručne ovládané inštalačné ventily setriče paliva; sprchové zmiešavacie batérie sprchové ventily; termoregulačné ventily ako časti systémov na dodávku vody; uzatváracie kohútiky na regulovanie vody; uzatváracie kohútiky na regulovanie plynu; uzatváracie ventily na regulovanie plynu; uzatváracie ventily na regulovanie vody; ventily ako časti postrekovacích systémov; ventily ako vodovodné armatúry; ventily (kohútiky) ako časti sanitárnych zariadení; ventily na kontrolovanie hladiny; ventily na reguláciu hladiny v nádržiach; ventily na reguláciu hladiny vody v nádržiach; ventily na reguláciu vody; vodovodné regulačné ventily ako bezpečnostné príslušenstvo vodovodné regulačné ventily ako regulačné príslušenstvo vodovodné regulačné zariadenia vzduchové ventily na parné vykurovacie telesá; zariadenia na kontrolu tlaku (bezpečnostné zariadenia pre vodné zariadenia) zariadenia na kontrolu tlaku (bezpečnostné zariadenia pre vodovodné potrubia) zariadenia na kontrolu tlaku (bezpečnostné zariadenia pre plynové potrubia) zariadenia na kontrolu tlaku (bezpečnostné zariadenia pre plynové zariadenia) zariadenia na ovládanie dodávky vody zariadenia na znižovanie tlaku vody reguláciou zmiešavacie sprchy; zmiešavacie ventily (kohútiky) pre drezy zmiešavacie ventily (kohútiky); zmiešavacie ventily (kohútiky) pre umývadlá; zmiešavacie ventily pre sprchy; jadrové generátory; jadrové kogeneračné elektrárne; jadrové reaktory; nádoby reaktorov; palivá a materiály z jadrových moderátorov (zariadenia na spracovanie ) zariadenia jadrových elektrární; zariadenia na spracovanie palív a materiálu jadrových moderátorov akumulačné vykurovacie telesá; automatické regulátory teploty na radiátory ústredného kúrenia; automatické termoregulačné ventily pre radiátory ústredného kúrenia; axiálne ventilátory; chladiace inštalácie; difuzéry privádzaného vzduchu; digestory na odsávanie dymu; digestory na odsávanie pary; digestory na odstraňovanie výparov; domáce vykurovacie zariadenia; dymníky do laboratórií; elektrické japonské zariadenia na ohrievanie nôh do domácnosti (kotatsu); elektrické káble na vykurovanie elektrické klimatizačné zariadenia elektrické ohrievače nôh elektrické okenné ventilátory elektrické prikrývky elektrické radiátory; elektrické radiátory (nie pre motory a stroje); elektrické radiátory pre vykurovanie budov elektrické sálavé ohrievacie zariadenia elektrické sálavé ohrievače (do domácnosti); elektrické tepelné akumulátory elektrické ventilátory; elektrické ventilátory ako časti domácich vetracích systémov elektrické ventilátory (do domácnosti); elektrické ventilátory na vetranie; elektrické ventilátory na chladenie; elektrické ventilátory na vetracie účely; elektrické ventilátory s výparnými chladiacimi zariadeniami; elektrické vykurovacie telesá na vyhrievanie priestorov; elektrické zariadenia na chladenie priestorov (do domácnosti); elektricky napájané dúchadlá na vetranie elektricky napájané dúchadlá na vetracie účely elektricky vyhrievané radiátory eolické ventilátory; extraktory (vetranie alebo klimatizácia); horúcovodné vykurovacie zariadenia na priemyselné účely; inštalácie pre spätné získavanie tepla zo vzduchu; izbové ohrievače na propánový plyn; izbové ventilačné prístroje; izbové ventilátory; izotermické skrinky; japonské ohrievače na drevené uhlie do domácnosti (hibaši); jednotky na rozvod vzduchu; kachle na uhlie (ohrievače priestoru do domácnosti); klimatizačné prístroje do miestností; koberce elektricky vyhrievané; kombinované vykurovacie a klimatizačné zariadenia; kontrolné zariadenia citlivé na teplo (termostatické ventily) pre radiátory ústredného kúrenia konvektory (radiátory); lineárne vzduchové difuzéry; lopatkové rotory pre ventiláciu; magnetické filtre (časti systémov ústredného kúrenia); magnetické filtre pre systémy ústredného kúrenia mobilné vetracie zariadenia motorové ventilátory na ventiláciu odpaľovacie jednotky na chladenie vzduchu ohrievače do miestností odsávacie jednotky (vetranie); ohrievacie zariadenia pre obytné priestory okenné klimatizačné zariadenia na priemyselné účely olejové pece; olejové pece (ohrievače priestoru do domácnosti); parné radiátory na vyhrievanie budov pece na uhlie; plynové ohrievače na ohrievanie priestorov; plynové ohrievače priestoru; plynové pece (ohrievače priestoru do domácnosti); plynové zariadenia na ohrievanie priestoru plynové zariadenia na ohrievanie priestorov plynové zariadenia ústredného kúrenia podlahové kúrenie; požiarne ventilátory na odsávanie plynov požiarne ventilátory na odsávanie výparov požiarne ventilátory na odsávanie dymu prenosné elektrické ventilátory; prenosné elektrické vyhrievače; prenosné horizontálne umiestnené valcové teplomety s pretlakovým vetraním; prenosné výparné chladiče vzduchu; prevzdušňovacie zariadenia; priemyselné vetracie zariadenia; príklopy pre vetracie zariadenia; príklopy s odsávacím ventilátorom; prístroje na chladenie vzduchu; prístroje na cirkuláciu vzduchu; prístroje na ventilovanie; radiálne ventilátory; radiátorové uzávery; radiátory; radiátory do domácnosti radiátory (elektrické ); radiátory pre systémy ústredného kúrenia radiátor)' ústredného kúrenia rebrové radiátory radiátory (na kúrenie); regulačné termostatické ventily pre radiátor)' ústredného kúrenia regulátory ťahu (kúrenie); regulátory ťahu pre ventilačné zariadenia; regulátory ťahu slúžiace na zabraňovanie šíreniu dymu; regulátory ťahu slúžiace na predchádzanie šírenia dymu; regulátory teploty (termostatické ventily) pre radiátory ústredného kúrenia; sacie ventilátory; sálavé ohrievače; sálavé ohrievače priestoru; sálavé stropné platne; sálavé ventilátorové vykurovacie zariadenia stolové usb ventilátory stolové ventilátory stropné/strešné ventilátory stropné ventilátory; tepelné radiátory na vykurovanie budov; tepelné senzory (termostatické ventily) pre radiátory ústredného kúrenia teplotné snímače (termostatické ventily) pre radiátory ústredného kúrenia teplotné spínače (termostatické ventily) pre radiátory ústredného kúrenia teplovzdušné clony (brániace úniku tepla z budov); teplovzdušné vykurovacie zariadenia (na priemyselné účely); termoregulačné ventily ako časti radiátorov ústredného kúrenia termoregulačné ventily ako časti ústredného kúrenia termoregulačné ventily na radiátory ústredného kúrenia termoregulačné ventily pre radiátory ústredného kúrenia termostatické radiátorové ventily; termostatické ventily na obmedzovanie teploty pre radiátory ústredného kúrenia obsahujúce expanzné tyče; termostatické ventily na obmedzovanie teploty pre radiátory ústredného kúrenia obsahujúce bimetalové kotúče; valcové izbové ohrievače s vodorovných pretlakovým vetraním; ventilačné jednotky; ventilačné odsávacie ventilátory; ventilátory na fúkanie stlačeného vzduchu; ventilátory pre extraktory splodín; ventilátory pre odsávače plynov; ventilátory pre odsávače dymov; ventilátory pre vetranie; ventilátory pre výmenníky tepla; ventily ako časti radiátorov; ventily na obmedzovanie teploty pre radiátory ústredného kúrenia ventily pre klimatizačné zariadenia vetracie mreže ako časti odsávacích ventilátorov vetracie terminály; vetracie zariadenia poháňané solárnou energiou; vetracie zariadenia pre obytné priestory; vodorovné prenosné ohrievače s pretlakovým vetraním; vodorovne umiestnené izbové ohrievače s pretlakovým vetraním; vodu rozvádzacie armatúry na vyhrievanie; vyhrievané koberce; vykurovacie, vetracie a klimatizačné zariadenia; vykurovacie zariadenia umiestňované pod kobercami; výmenníky tepla pre ústredné kúrenie; vzduchotechnické jednotky; vzduchové clony; vzduchové induktory (ventilácia); vzduchové ventilačné clony zariadenia na fúkanie studeného vzduchu zariadenia na manipulovanie so vzduchom zariadenia na odsávanie vzduchu; zariadenia na odvod nepotrebného tepla pre chladiace zariadenia zariadenia na podlahové vykurovanie zariadenia na recirkulovanie vzduchu zariadenia na reguláciu prúdenia plynov; zariadenia na reguláciu ťahu slúžiace na zabraňovanie šíreniu plameňov zariadenia na reguláciu vzduchu; zariadenia na regulovanie ťahu, slúžiace na predchádzanie šíreniu ohňa; zariadenia na regulovanie ťahu vzduchu slúžiace na zabraňovanie šíreniu plynov; zariadenia na regulovanie ťahu vzduchu slúžiace na predchádzanie šíreniu plynov; zariadenia na regulovanie ťahu slúžiace ako prevencia šírenia plameňov; zariadenia na regulovanie ťahu slúžiace na predchádzanie šíreniu dymu; zariadenia na regulovanie ťahu slúžiace na zabraňovanie šíreniu výparov; zariadenia na regulovanie ťahu vzduchu slúžiace na zabraňovanie šíreniu ohňa; zariadenia na separáciu vzduchu; zariadenia na spätné získavanie tepla zo vzduchu; zariadenia na úpravu vzduchu; zariadenia na urýchľovanie ťahu vzduchu; zariadenia na ústredné kúrenie; zariadenia na vetranie; zariadenia na vyhrievanie priestorov; zariadenia na vyrovnávanie vzduchu; zariadenia na vytváranie vzduchového prúdu; zariadenia na zmierňovanie ťahu vzduchu slúžiace na predchádzanie šíreniu ohňa zariadenia na zmierňovanie ťahu vzduchu, slúžiace na zabraňovanie šíreniu plynov zariadenia na zmierňovanie ťahu vzduchu slúžiace na predchádzanie šíreniu plynov zariadenia na zmierňovanie ťahu slúžiace na predchádzanie šíreniu plameňov zariadenia na zmierňovanie ťahu slúžiace na zabraňovanie šíreniu plameňov zariadenia na zmierňovanie ťahu slúžiace na zabraňovanie šírenia výparov zariadenia na zmierňovanie ťahu slúžiace na zabraňovanie šírenia dymu zariadenia na zmierňovanie ťahu slúžiace na zabraňovanie šíreniu výparov zariadenia na zmierňovanie ťahu vzduchu slúžiace na zabraňovanie šíreniu ohňa zariadenia pre odvod nepotrebného tepla pre vykurovacie zariadenia zariadenia pre odvod nepotrebného tepla pre vetracie zariadenia zariadenia pre ústredné kúrenie; zvislé cylindrické konvekčné izbové ohrievače na propánovú paru; čističe vzduchu; čističe vzduchu do domácnosti; cyklóny ako stroje na čistenie vzduchu; cyklóny ako zariadenia na čistenie vzduchu; dávkovacie systémy pre osviežovače vzduchu; dezodoračné zariadenia; dezodoračné zariadenia na dávkovanie vôní do motorových vozidiel; dezodoračné zariadenia nie na osobné použitie; dymníky; elektrické dávkovače izbových dezodorantov elektrické dávkovače osviežovačov vzduchu elektrické prístroje na dezodorizovanie miestností elektrické zvlhčovače; elektricky napájané dúchadlá na odsávanie prachu zo vzduchu; elektrostatické zrážače na čistenie vzduchu; elektrostatické zrážacie zariadenia na čistenie plynov; germicídne lampy na čistenie vzduchu; ionizačné kefy na úpravu vzduchu; ionizačné pištole na úpravu vzduchu; ionizačné vzduchové pištole na úpravu vzduchu; ionizačné zariadenia na úpravu vzduchu; ionizátory na úpravu vzduchu a vody; ionizátory na úpravu vzduchu ionizátor)' vzduchu; izbové zvlhčovače, ktoré obsahujú vodu a umiestňujú sa na radiátory ústredného kúrenia izbové zvlhčovače (prístroje); jednotky na čistenie vzduchu na komerčné účely lampy na čistenie vzduchu (germicídne); oddeľovače na čistenie vzduchu odsávače výparov odsávacie ventilátory odvlhčovače; odvlhčovače do domácnosti odvlhčovače vzduchu; prenosné zariadenia na absorbovanie výparov pri spájkovaní; prenosné zariadenia na odsávanie výparov pri spájkovaní; priemyselné odvlhčovače; priemyselné zariadenia na čistenie vzduchu; priemyselné zvlhčovače; prístroje na čistenie vzduchu; prístroje na čistenie vzduchu do domácnosti; separátory na prečisťovanie vzduchu; sterilizátory vzduchu; stroje a prístroje na čistenie vzduchu; systémy na odber odpadu z rezacích stolov; systémy pre dávkovanie izbových dezodorantov; sýtiace zariadenia; urýchľovače iónov na úpravu vzduchu vzduch (zariadenia na osvieženie ); vzduchové filtre na použitie v domácnosti vzduchové filtre na priemyselné účely zariadenia na čistenie vzduchu do domácnosti zariadenia na čistenie vzduchu pre skrine s čistým vzduchom zariadenia na čistenie vzduchu; zariadenia na čistenie vzduchu pre kabíny s čistým vzduchom; zariadenia na dezodorizáciu ovzdušia; zariadenia na filtrovanie peľu; zariadenia na odber odpadu z rezacích stolov; zariadenia na odvlhčovanie; zariadenia na prečisťovanie vzduchu; zariadenia na sterilizáciu vzduchu; zariadenia na sušenie vzduchu; zariadenia na zvlhčovanie vzduchu; zvlhčovače; zvlhčovače nie na lekárske účely zvlhčovače pre hudobné nástroje zvlhčovače vzduchu; zvlhčovače vzduchu na radiátory ústredného kúrenia; zvlhčovače vzduchu (nádoby na vodu na radiátory ústredného kúrenia); zvlhčovače vzduchu pre domácnosť zvlhčovacie prístroje, iné ako na lekárske použitie zvlhčovacie zariadenia; zvlhčovacie zariadenia pre klimatizačné prístroje centrálne klimatizačné inštalácie (na priemyselné účely); centrálne klimatizačné zariadenia do domácnosti centrálne klimatizačné zariadenia; chemicky aktivované vyhrievacie vankúšiky, nie na lekárske účely; chladiace zariadenia pre chladenie vzduchu; domáce klimatizačné zariadenia; elektrické prístroje na chladenie priestorov; elektrické prístroje na ohrievanie priestorov do domácnosti; elektrické ventilátory ako časti domácich klimatizačných systémov; elektricky napájané dúchadlá na klimatizačné účely; expanzné nádrže na ústredné vykurovanie; infračervené radiátory; infračervené výhrevné panely; klimatizácia (zariadenie); klimatizačné inštalácie klimatizačné inštalácie do domácnosti; klimatizačné inštalácie na poľnohospodárske účely; klimatizačné inštalácie na komerčné účely; klimatizačné inštalácie na priemyselné účely; klimatizačné ventilátory; klimatizačné zariadenia na komerčné účely; klimatizačné zariadenia na priemyselné účely; klimatizačné zariadenia pre miestnosti na spracovanie údajov; klimatizačné zariadenia pre okná; klimatizačné zariadenia pre obytné priestory; lokálne klimatizačné zariadenia na priemyselné účely; mobilné klimatizačné zariadenia; motorové ventilátory pre klimatizačné zariadenia; odparovače pre klimatizačné zariadenia; okenné klimatizačné jednotky; príklopy na klimatizačné zariadenia; radiátory pre klimatizácie na priemyselné použitie; rotor)’ (časti klimatizačných zariadení); turbínové ventilátory (vetracie zariadenia); ventilátory (ako časti klimatizačných zariadení); ventilátory do domácnosti; ventilátory na klimatizačné zariadenia; ventilátory na komerčné účely; ventilátory na priemyselné účely; ventilátory pre klimatizácie; vetracie (klimatizačné) zariadenia a prístroje; vykurovacie, vetracie a klimatizačné systémy do vozidiel; vzduchové induktory (klimatizácia); zariadenia na ohrievanie priestoru, určené na priemyselné účely; klimatizačné systémy pre vozidlá; klimatizačné zariadenia do automobilov; klimatizačné zariadenia používané pri preprave; klimatizačné zariadenia do vozidiel; klimatizačné zariadenia pre vozidlá; klimatizačné zariadenia pre lode; klimatizačné zariadenia pre autá; naftové ohrievače; ohrievacie zariadenia pre vozidlá; prívody vzduchu (prieduchy) pre vozidlá; pružné vykurovacie prvky pre automobilové sedadlá; rozmrazovacie prístroje pre vozidlá; rozmrazovacie zariadenia na vozidlá; ultrafialové žiariče, nie pre motory a stroje; ventilácia (klimatizačné zariadenia) do pozemných vozidiel; ventilačné zariadenia do vozidiel; ventilátory pre vozidlá; vozidlá (klimatizačné zariadenia ); vyhrievacie zariadenia na rozmrazovanie okien automobilov; vykurovacie telesá do vozidiel; zariadenia na odhmlievanie skiel; zariadenia na ohrievanie priestorov vozidiel; elektrické zapaľovače; kontrolné žiarovky na zapaľovanie plynových prístrojov; kresadlové zapaľovače na zapaľovanie plynu; kresadlové zapaľovače na zapaľovanie bunsenových kahanov; piezo zapaľovače, iné ako pre fajčiarov; samozápalné zapaľovače, iné ako pre fajčiarov; zapaľovače na grily; zapaľovače na sviečky; zapaľovače na zapaľovanie plynu; zapaľovače plynu do domácnosti; zapaľovacie zariadenia pre plynové horáky.
12 - Vozidlá a dopravné prostriedky automaticky riadené dopravné prostriedky automaticky riadené vozidlá automobily; bezpilotné prepravné vozidlá časti a súčasti vozidiel; dopravné prostriedky na pohyb po zemi, vode, vo vzduchu a po koľajniciach; dopravné prostriedky na použitie na vode; dróny; elektricky poháňané vozidlá elektricky riadené vozidlá elektromobily; externé nosiče nákladu pre vozidlá kabíny na inštalácie lanovej dopravy káblové dopravné zariadenia káblové dopravné zariadenia a inštalácie kolesové dopravné prostriedky lyžiarske vleky motorové vozidlá; nakladacie vozidlá s vlastným pohonom obojživelné vozidlá osobné motorové vozidlá plavidlá; pozemné lanovky; samonakladacie vozidlá; pozemné vozidlá a dopravné prostriedky; sedačkové lanovky; transportné vozíky visutej lanovky; vodné vozidlá; vojenské vozidlá na dopravu; vozidlá; vozidlá bez posádky vozidlá na prepravu zvierat vozidlá na prevoz cestujúcich vozidlá na prevoz nákladov vozidlá poháňané vetrom vozidlá s korčekovými nakladačmi vozidlá s nakladacími zariadeniami vozidlá s raketovým pohonom vozidlá s vlastným elektrickým pohonom vozidlá s vyklápacími zariadeniami vozidlá upravené na vojenské účely vozidlá upravené pre postihnuté osoby vzdušné a vesmírne vozidlá; vzdušné dopravníkové zariadenia na prepravu ľudí vznášadlá; zariadenia pre dopravu (lyžiarske vleky); autá; autá bez vodiča (autonómne automobily); autobusy; autokary; automatické automobily (bez vodiča); automaticky bez vodiča riadené nákladné vozidlá na manipuláciu s materiálom automaticky bez vodiča riadené traktory na manipuláciu s materiálom automobilové obývacie prívesy automobilové pozemné vozidlá automobilové transportér)’; banské nákladné vozidlá bezmotorové vozíky na potraviny bicykle; bicykle pre deti bicykle s motorom bicyklové prívesy buginy; cestné bicykle; cestné pretekárske bicykle; cestné prívesy; cestné vozidlá na prepravu cestovné vozidlá chladiace prívesy chladiarenské ručné vozíky chladiarenské vozidlá chladiarenské vozíky cisternové pozemné vozidlá detské kočíky detské kočíky (kočiare); detské športové skladacie kočíky diaľkovo ovládané pozemné vozidlá diaľkovo ovládané vozidlá (iné než hračky); diaľkovo ovládané vozidlá diaľkovo riadené vozidlá dodávkové automobil)'; dodávkové trojkolky dodávky; dojčenské kočíky s vyberateľnými podpornými prvkami pre deti; domiešavače; dopravné podvozky; dopravné vozidlá bez vodiča; dopravné vozne; dreziny; dreziny (ľahké koľajové vozidlá); dvojkolesové motorové vozidlá dvojkolesové vozíky na vrecia elektrické automobily elektrické bicykle elektrické jednokolesové skútre elektrické jednokolky elektrické koľajové vozidlá elektrické nákladné autá elektrické traktory (vozidlá); elektrické trolejbusy elektrické vysokozdvižné vozíky elektrické zdvižné vozíky elektricky ovládané skútre elektricky poháňané autobusy elektricky poháňané motorové vozidlá elektricky poháňané pozemné vozidlá elektricky poháňané skútre elektricky poháňané vozíky fúriky; golfové vozík)’ (automobily); golfové vozíky v podobe vozidiel ovládaných chodcami; hliadkové vozidlá; horské bicykle; hybridné automobily; jedálne vozne; jednokolky; karavany; karavany (obytné automobily); karavany (obytné prívesy); karavany (vozidlá); kartotékové vozíky káry (fúriky); kempingové dodávkové automobily kempingové prívesy kesóny (vozidlá); kĺbové vozidlá; koče; kočiariky; kočíky na prevážanie tašiek na nosenie detí kočíky pre bábätká; kočíky s integrovanou taškou na prenášanie detí koľajnicové vozidlá koľajové vozidlá; kolesové dopravné prostriedky pre bábätká; kolobežky; kolobežky (vozidlá); kombinácie kempingových rekreačných vozidiel a prívesov pre kone komunálne traktory konské povozy; kontajnery s kolesami určené na prepravu tovarov; kropiace vozidlá; ľahké nákladné autá; ľahké nákladné vozidlá; lejárske vozíky; malé dodávkové automobily, minivany; malé kočíky pre deti; malé poľnohospodárske vozíky; malé vozíky na sťahovanie ťažkých predmetov; mechanické manipulačné nákladné vozidlá; mikrolitrážne automobily (kabínové skútre); miniatúrne motocykle minibusy; mobilné posunovače železničných vozňov; mopedy; motocykle; motokáry; motokrosové motocykle; motorizované golfové vozíky; motorom poháňané vozidlá na použitie po zemi; motorové a počítačom riadené golfové vozíky; motorové a nemotorové skútre pre osobnú prepravu; motorové bicykle; motorové dodávky; motorové skútre; motorové vozidlá na pozemnú prepravu motorové vozidlá v podobe stavebných častí motorové vozíky motorové vozíky na potraviny motorové vozíky na prepravu batožiny nakladače (vidlicové nakladacie vozíky); nákladné autá s držiakmi na umiestňovanie nákladu nákladné autá; nákladné automobily so zariadením na vyklápanie vozíkov; nákladné prívesy; nákladné ťahače; nákladné traktory; nákladné vozidlá na prepravu; nákladné vozidlá na prepravu paliet; nákladné vozidlá na prepravu motokár; nákladné vozidlá na prevoz pitnej vody; nákupné vozíky; návesy; nemocničné vozíky; nemocničné vozíky na dávkovanie liekov nemotorové skladacie vozíky na batožinu nemotorové skútre (vozidlá); nízke ľahké pretekárske autá; nosiče batožiny na pripevnenie k vozidlám; obchodné vozidlá; obrnené automobily; obrnené pozemné vozidlá; obrnené vozidlá; obytné prívesy (rekreačné vozidlá); obývacie automobily (motorové karavány); odťahovacie nákladné vozidlá osobné automobily omnibusy; osobné motorové vozidlá odvodené z dodávok otváracie strechy na motorové vozidlá pásové vozidlá; pevné vyklápacie nákladné autá pickupy; plachetnicové vozidlá prejazdu na piesku; plošinové vozíky; pohrebné vozidlá; pojazdné ležadlá pre mechanikov; pojazdné vidlicové zdvižné vozíky; poštové vozíky; povozy; pozemné dopravné prostriedky; pozemné motorové vozidlá; pozemné vozidlá; pozemné vozidlá na cestovanie; pozemné vozidlá poháňané pedálmi; pozemné vozidlá ťahané traktormi; prepravné kontajnerové vozíky; prepravné prívesy; prepravné prostriedky; pretekárske autá; pretekárske bicykle; pretekárske motorové vozidlá; priemyselné kamióny; priemyselné pozemné vozidlá; priemyselné vozidlá; prívesy benzínových cisterien; prívesy na náklad; prívesy na odvoz odpadu; prívesy na prepravu bicyklov; prívesy na prepravu nákladu; prívesy na prevoz detí; prívesy na prevoz hospodárskych zvierat; prívesy na prevoz koní; prívesy na prevoz objemného nákladu; prívesy pre nákladné vozidlá; prívesy traktorov; prívesy (vozidlá); prívesy pre motorové pozemné vozidlá; reštauračné vozne; rikše; ručné nákladné vozíky ručne poháňané vozíky ručne ťahané vozíky ručné vozíky; samovyvažovacie elektrické skútre samovy važovacie jednokolky sane (dopravný prostriedok); sane na jazdu v stoji sane na prepravné účely sanitky sánky; skladacie bicykle; skladacie detské športové kočíky; skrinky s kolesami na prepravu lekárskych potrieb; skútre; skútre (dopravné prostriedky); skútre s pedálmi; šliapacie bicykle; šliapacie pozemné vozidlá; smetiarske vozidlá; snehové skútre (snehové vozidlá); snežné sane na prepravné účely snežné skútre snežné vozidlá; športové alebo skladacie kočíky športové autá; športové automobily predávané v podobe súprav športové úžitkové vozidlá; stavebné vozidlá na prepravné účely stohovacie stroje (vysokozdvižné vozíky); sulky; tácky; ťahače návesov; ťahače s prívesom; ťahané vozidlá; tandemové bicykle; ťažné traktory a ich konštrukčné časti; terénne vidlicové zdvižné vozíky; terénne vidlicové zdvižné vozíky s teleskopickým ramenom terénne vozidlá; terénne vyklápacie nákladné vozidlá (dampre); traktory; traktory na jazdu po tráve; traktory na poľnohospodárske účely; trojkolky; trolejbusy; upratovacie vozíky; úžitkové vozidlá; vagóny; vagóny a ich konštrukčné súčiastky velocipédy; vidlicové stohovacie alebo nakladacie vozíky vlečné traktory vlečné vozidlá; vozidlá cestnej asistenčnej pomoci vozidlá na cestovanie po zemi vozidlá na odvoz smetí vozidlá na pohyb po zemi vozidlá na použitie na zemi; vozidlá na rozptyľovanie cestného materiálu s vlastným pohonom; vozidlá na ťahanie lietadiel; vozidlá na prenos nákladov; vozidlá na vyklápanie nákladu; vozidlá so zdvíhacím ramenom; vozidlá na všetky druhy terénu; vozidlá vybavené obývacími zariadeniami; vozidlá využívajúce efekt vzduchového vankúša; vozíky a káry poháňané ľudskou silou; vozíky na bielizeň; vozíky na hadice; vozíky na spúšťanie člnov na vodu vozíky na všeobecné účely vozíky na záhradné hadice vozíky (pojazdné vozíky); vozíky (ručné nákladné vozíky); vozíky ťahané padákmi vozne na železnicu vozy; vyklápacie vozíky vyklápacie vozne; vysokozdvižné vozíky a ich konštrukčné diely záhradkárske traktory záhradné traktory na prepravu zariadenia na pohyb po zemi zdvižné vozík)'; železničné jedálne vozne železničné vozidlá železničné vozne; železničné vozne na prevoz kontajnerov železničný vozový park malé vozíky na prepravu detí manipulačné vozíky; transportné kolieskové nosiče na batožinu vozíky na náradie výklopné vozíky; elektrické invalidné vozíky (s elektrickým dvíhaním); elektricky poháňané invalidné vozíky invalidné skútre invalidné vozíky; kočíky pre spoločenských psov a mačky; motorové invalidné vozíky pre postihnuté osoby a osoby s pohybovými ťažkosťami; motorové skútre pre postihnuté osoby a osoby s pohybovými ťažkosťami; motorové vozíky pre postihnuté osoby a osoby s pohybovými ťažkosťami; ručné invalidné vozíky; ručne ovládané invalidné vozíky; vozidlá pre invalidov; vozidlá pre telesne postihnutých a osoby s obmedzenou pohyblivosťou; vozíky pre telesne postihnuté osoby; vozíky pre invalidov; chladiace vagóny (železničné vozidlá); cisternové vagóny; diaľkovo ovládané železničné vozidlá elektrické lokomotívy; elektrické lokomotívy samočinne vyrábajúce elektrinu (dieselelektrické lokomotívy); elektrické vlaky; elektrické železničné vagóny; električky; jednokoľajové vozne lokomotívy; lokomotívy na prepravu nákladov lokomotívy s vnútorným spaľovaním motorové železničné vozne; motorové železničné vozne s vnútorným spaľovaním; nákladné vlaky; osobné vlakové vozne; osobné vlaky; osobné železničné vagóny; osobné železničné vozne; parné lokomotívy; plošinové automobily; posunovacie zariadenia na banské vozíky; pozemné pojazdné vozidlá; ťahače banských vozíkov; spacie vozne; vlaky; vagóny podzemnej železnice vozidlá určené na dopravu po železnici železničné nákladné vozne; železničné podvozky na prepravu prívesov po železnici železničné vozne pre cestujúcich železničné vagóny; aerostaty (lietadlá ľahšie ako vzduch); balóny na horúci vzduch balóny plnené héliom balóny (vzdušné ); bezpilotné lietadlá bezpilotné prieskumné vozidlá čepele rotorov pre helikoptéry cisternové lietadlá civilné dróny; diaľkovo ovládané lietajúce predmety elektricky poháňané lietadlá gyroplány (vírniky); hydroplány; kozmické lode; ľahké lietadlo; letecké balóny; letecké dopravné prostriedky; letecké prístroje, stroje a zariadenia; lietadlá so sklápacím rotorom; motorom poháňané vzdušné dopravné prostriedky; obaly na padáky; obojživelné lietadlá padáky; padáky na zoskoky; paramotory (motory pre paraglajding); pripútané balóny prúdové lietadlá riaditeľné vzducholode satelity na dopravu teplovzdušné balóny turbínové prúdové lietadlá turbovrtuľové lietadlá vetrone; vetrone (lietadlá); vojenské dróny; vojenské lietadlá; vozidlá na použitie vo vesmíre; vrtuľníky; vrtuľníky (vímikové); vrtuľové lietadlá vzducholode; vzducholode (riadené balóny); vzdušné balóny; zariadenia na pohyb vzduchom; vzdušné dopravné prostriedky; cisternové nákladné automobily; cisternové nákladné vozidlá; cisternové vozidlá; člny; člny na ťahanie vodných lyžiarov člny (nákladné ); člny predávané v podobe súprav; diaľkovo ovládané podmorské dopravné vozidlá (rov); diaľkovo riadené podmorské plavidlá elektricky poháňané plavidlá hausbóty (obytné riečne člny); hydroplány (klzáky); jachty'; japonské veslice s plochým dnom (tenmasen); káblové lode; kajaky; kanoe; katamarány; kompy; kormidlové veslá; krídlové člny; lietadlové lode; lode na trávenie voľného času; lode na vlečenie alebo tlačenie iných lodí (remorkéry); lode prispôsobené na boj lode s plochým dnom; mínolovky (lode na vyhľadávanie a ničenie mínových zátarás v mori); motorové člny; motorové jachty; motorové plachetnice; motorové vodné dopravné prostriedky; nafukovacie člny; nákladné lode; námorné dopravné prostriedky námorné plavidlá námorné plavidlo osobné lode; osobné vodné dopravné prostriedky; parníky; plachetnice; plachetnice (lode poháňané náporom vetra do napnutých plachiet) plávajúce rýpadlá plavidlá (lode a člny); plte; pobrežné plavidlá podmorské plavidlá podvodné vozidlá poháňané plavidlá ponorky ponorné vozidlá pontónové lode pontóny; pretekárske člny prívesy na vlečenie člnov prúdové člny rekreačné tryskové člny ropné supertankery rybárske člny rýchle motorové člny šalupy (malé prepravné člny); samonafukovacie člny na dopravu skify; skladacie člny skladacie plavidlá tankery (lode); veslárske člny vodné bicykle veslice s plochým dnom vodné skútre; vozidlá na dopravu po mori vozidlá na pohyb pod vodou vozidlá určené na dopravu po vode výletné lode; zariadenia na pohyb po vode; adaptéry na lišty stieračov vozidiel; aerodynamické kryty na vozidlá; aerodynamické nástavce pre karosérie vozidiel; autopoťahy; autosedadlá; batožinové police do vozidiel; bočné chrániče pre vozidlá; bočné dvere pre vozidlá; bočné štíty' ako konštrukčné diely vozidiel; brzdové bloky do vozidiel; brzdové bubny; brzdové časti vozidiel vyrobené z materiálov s trecími vlastnosťami; brzdové bubny do vozidiel; brzdové čeľuste na vozidlá; brzdové hadičky pre vozidlá; brzdové kotúče; brzdové kotúče vozidiel; brzdové lanká do vozidiel; brzdové obloženia; brzdové obloženia pre vozidlá; brzdové platničky pre brzdové systémy vozidiel; brzdové platničky pre vozidlá; brzdové segmenty do vozidiel; brzdové súpravy pre vozidlá; brzdové valce do vozidiel; brzdové valce pre vozidlá; brzdové valčeky; brzdové výrobky pre vozidlá; brzdové zariadenia pre vozidlá; brzdové zariadenia pre vozidlá a ich časti; brzdy kolies; brzdy na vozidlá; brzdy vozidiel; čalúnenie kresiel na kolieskach; čalúnenie prispôsobené na použitie vo vozidlách; čalúnenie vozidiel; čapy náprav; časti a súčasti pozemných vozidiel; časti a súčasti vodných vozidiel; časti a súčasti vzdušných a vesmírnych vozidiel; časti bŕzd vozidiel; časti karosérií vozidiel; časti nesúce náklad pre podvozkové rámy vozidiel; chrániče proti poškriabaniu vozidiel; čeľusťové spojky pre pozemné vozidlá; čiastočne prispôsobené poťahy pre vozidlá; deflektory prúdu vzduchu pre vozidlá; deliace steny vo vozidlách; drevené sedadlá do vozidiel; držiaky na nápoje pre vozidlá; držiaky na poháre na použitie vo vozidlách; držiaky pre ťažné háky; dvere vozidiel; elektrické zapaľovače cigariet pre pozemné vozidlá guľové kĺby (časti vozidiel); gumené nárazníky pre športové kočíky gumené ochranné lišty na dvere vozidiel ellavice riadiacich pák vozidiel hlavice ručných bŕzd do vozidiel hlavné brzdové valce homokinetické kĺby (časti vozidiel); hrebeňové tyče riadenia pre vozidlá hriadele riadenia do vozidiel hydraulické konektory do vozidiel hydraulické obvody do vozidiel hydraulické ovládacie systémy pre vozidlá hydraulické rotačné tlmiče pre vozidlá hydraulické rotačné tlmiče nárazov pre vozidlá; hydraulické servoventily ako časti hydraulických systémov pre vozidlá; hydraulické servoventily ako časti brzdových systémov vozidiel; interiérové panely pre vozidlá; interiérové vrecká do vozidiel; izolované karosérie vozidiel; izolované panely pre karosérie vozidiel; kabíny pre visuté lanovky; karosérie dopravných prostriedkov; karosérie motorových vozidiel; karosérie na motorové vozidlá; karosérie vozidiel; kočíky (kryty' na ); kočíky (striešky na ); kolesá a pneumatiky a pásy na pásové vozidlá; kompenzačné valce do bŕzd vozidiel; komponenty pre vonkajšie časti karosérií vozidiel; konštrukčné diely pre vlaky; konštrukčné prvky pre karosériu vozidiel; kontajnery na prepravu zvierat v podobe karosérie vozidiel; konzoly tvoriace súčasť interiéru vozidiel; košíky pre detské kočíky; košíky pre detské športové kočíky; kotúčové brzdy; kotúčové brzdy pre pozemné vozidlá kovové mreže chladičov pre vozidlá kovové ťažné zariadenia pre vozidlá kovové vlečné kolíky pre pozemné vozidlá kryty' a striešky na kočíky kryty na kočíky; kryty na reproduktorové otvory vo vozidlách kužeľové brzdy pre pozemné vozidlá lišty stieračov čelných skiel lišty stieračov čelných skiel vozidiel ložiskové puzdrá pre vozidlá lôžka pre dopravné prostriedky; manžety na radiace páky motorových vozidiel; modulárne podvozkové systémy pre vozidlá; monokokové konštrukcie na vozidlá; nádoby upravené na použitie v interiéroch vozidiel; nápravy vozidiel; nárazníky na vozidlá; nárazníky na vozíky; nárazníky vozidiel; nekovové mreže chladičov pre vozidlá nekovové podpery ako časti vozidiel; nepremokavé plachty (tvarované) na použitie vo vlečných vozidlách; nepremokavé plachty (tvarované) na použitie vo vozidlách; oceľové kryty nakladacích otvorov na plavidlách; obloženia do vozidiel; ochranné interiéry pre vozidlá; ochranné kryty' (tvarované) na vozidlá; ochranné kryty' vozidiel (tvarované); ochranné lišty na dvere vozidiel; ochranné obklady pre zahĺbené čalúnené prvky vo vozidlách ochranné pásy pre karosérie vozidiel; ochranné pásy s reflexnými vložkami pre dvere pozemných vozidiel; ochranné poťahy na kočíky; ochranné poťahy na sedadlá vozidiel (tvarované); ochranné rohy upravené pre vozíky; ochranné tepelné štíty pre vozidlá; oká vlečných zariadení; okná pre vozidlá; okná s ohrievačom pre vozidlá; okná vozidiel so zabudovanou anténou na príjem rádiového vysielania; operadlá na sedadlá vozidiel; opierky chrbta do pozemných vozidiel; opierky hlavy do vozidiel; opierky hlavy na sedadlá automobilov; opierky rúk na invalidné vozíky; palivové nádrže pre vozidlá; palivové potrubia a hadice pre vozidlá; panely na karosérie vozidiel; plastové palivové nádrže pre vozidlá; platničky kotúčových bŕzd pre vozidlá; plynové turbíny pre pozemné vozidlá; pneumatické pružiny do závesov na odpruženie sedadiel vodičov a kabín vozidiel; podpery pre podvozky; podušky invalidných vozíkov; podvozky lietadiel; podvozky pre vozidlá; podvozky vozidiel; pokrývky na vozidlá (tvarované); poťahy na sedadlá vozidiel; police prispôsobené na použitie vo vozidlách; poťahy na volanty vozidiel; poťahy na volant; predné vidlice na motocykle; prispôsobené poťahy sedadiel vo vozidlách; pristávacie podvozky pre vozidlá; prístrojové dosky (ovládacie panely); protislnečné clony ako častí karosérií vozidiel protislnečné clony (časti vozidiel); protislnečné clony do vozidiel; pružiny do pružiacich zariadení vozidiel; pružiny pre systémy odpruženia vozidiel; pružiny tlmičov nárazov ako časti odpruženia pre vozidlá; pružiny tlmičov nárazov pre vozidlá; pružiny závesov pre dopravné prostriedky; ramená nápravy pre vozidlá; ramená nápravy vozidiel; ramená stieračov; rámové výstuže s kolesami na presun predmetov; rámové výstuže s kolieskami na presun predmetov regulátory tlaku v hydraulických brzdách vozidiel riadiace mechanizmy pre vozidlá rolety na okná vozidiel; rotory brzdových kotúčov v brzdových systémoch vozidiel; rozšírenia blatníkov pre pozemné vozidlá; rukoväte nesúce reklamné inzeráty prispôsobené pre vozíky; sedadlové subsystémy pre vozidlá; sedadlové podnosy na použitie vo vozidlách; sedadlové trubice vozidiel; siete na batožinu pre vozidlá; sklá do vozidiel; skladovacie kontajnery upravené na použitie vo vozidlách sklápacie striešky kočíkov; sklápacie zadné steny (časti pozemných vozidiel); sklopné zadné dosky (časti dopravných prostriedkov); slnečné clony na použitie vo vozidlách spojlery na prietok vzduchu; spojovacie tyče pre pozemné vozidlá nie ako časti motorov; sklopné kryty pre nákladné vozidlá; spodky karosérie vozidiel; spojlery na vozidlá; stierače na svetlomety; stierače pre predné reflektory' automobilov; stieracie lišty stieračov; štíty proti hmyzu ako konštrukčné diely vozidiel; štíty proti oslneniu na okná vozidiel; stĺpiky' na sedadlá vozidiel; stojany na prepravu nápojov na bicykle; strešné obklady na vozidlá; striešky na detské kočíky; striešky na kočíky'; strmene kotúčových bŕzd pre vozidlá systémy a komponenty proti blokovaniu bŕzd tienidlá upravené pre vozidlá; tlačené nápravy na úpravu zaťaženia nákladu vozidla tlakové vzduchové pumpy ( príslušenstvo vozidiel); tlmiace pružiny na vozidlá; tlmiče na nárazníky vozidiel; tlmiče nárazov ako časti odpruženia pre vozidlá; tlmiče nárazov pre vozidlá; tlmiče nárazov vozidiel; tlmiče nárazu nápravových jednotiek vozidiel; tlmiče vozidiel; torzné tlmiče pre vozidlá; torzné tyče do vozidiel; torzné tyče vozidiel; turbíny do pozemných vozidiel; tvarované kryty na vozidlá; tvarované obklady ložného priestoru vozidiel; tvarované ochranné kryty na sedadlá vozidiel; tvarované plachty na vozidlá; tvarované poťahy pre sedadlá z guľôčok na použitie vo vozidlách; tvarované poťahy sedadiel vo vozidlách; tyče v tvare t, určené na lyžiarske vleky; tyčky na meranie hladiny kvapalín vo vozidlách; uzávery palivových nádrží vo vozidlách; uzávery palivových nádrží vozidiel; valce na tlmenie nárazov (časti vozidiel); vidlice na vidlicové zdvižné vozíky vinuté pružiny pre závesné časti vozidiel volanty; volanty na automobily volanty vozidiel; voľné poťahy (tvarované) pre sedadlá vozidiel vozidlá s odpaľovacími rampami vrtule pre vozidlá; vzduchové deflektory pre vozidlá vzduchové pružiny na tlmenie sedadla vodiča vzduchové pružiny na tlmenie kabíny vodiča vzduchové spojlery pre vozidlá zadné dvierka (ako časti pozemných vozidiel); zadné sklá vozidiel; zapadajúce panely pre karosérie vozidiel zariadenia do automobilov proti oslneniu zariadenia do vozidiel proti oslneniu; zariadenia proti odsudzeniu vozidiel, bezpečnostné zariadenia vozidiel; závesné ramená pre visuté lanovky; závesné tlmiče pre dopravné prostriedky; závesy vozidiel; zdvíhacia plošina pre vozidlá; adhezívne gumové náplasti na opravu duší a pneumatík antistatické pásy pre vozidlá automobilové kolesá banské vozíky (kolesá na ); behúne pneumatík; bezdušové pneumatiky pre motocykle; bicyklové duše; bicyklové pneumatiky; bicyklové pumpy; bicyklové voľnobežky; drieky ventilov pre pneumatiky vozidiel; držiaky na pneumatiky; držiaky náhradných kolies pre automobily; duše (adhézne záplaty na opravy ); duše (bicyklové ); duše do cyklistických pneumatík; duše (do dvojkolesových motorových vozidiel alebo bicyklov); duše do kolies vozidiel; duše do pneumatík; duše (do pneumatík automobilov); duše (do pneumatík lietadiel); duše do pneumatík vozidiel duše na kolesá lesníckych vozidiel duše pneumatík pre kolesá vozidiel duše pre motocyklové pneumatiky dušové pneumatiky galusky na bicykle gumené behúne pre pneumatiky; gumené dezény na použitie pri protektorovaní pneumatík vozidiel; gumené dezény na použitie pri protektorovaní recyklovaných pneumatík; hroty' na pneumatiky; gumené záplaty na opravu pneumatík; kolesá; kolesá automobilov kolesá bicyklov kolesá na lietadlá kolesá na motocykle kolesá na pozemné vozidlá kolesá na vozidlá kolesá (napínače na špice ); kolesá (okolesníky železničných ); kolesá pre bicykle kolesá pre motokáry kolesá pre nákupné vozíky kolesá pre železničné vozne kolesá vozidiel kolieska do vozíkov kolieska na vozidlá kolieska vozidiel; kovové čapy na pneumatiky vozidiel kryt}' na kolesá (puklice); kryt}' na kolesá vozidiel kryty na pneumatiky; kryty na rezervné kolesá kryt}' náboja kolesa kryt}' náboja kolies; lepiace gumené záplaty na opravu duše pneumatík; lúče kolies vozidiel; materiály na plátanie pneumatík; matice na kolesá vozidiel; motocyklové voľnobežky; náboje kolies; náboje kolies automobilov; náboje kolies vozidiel (motocyklov); napínače na špice kolies; náplasti na opravu pneumatík; náradie na opravu defektov pneumatík bicyklov; náradie na opravu pneumatík; nosiče náhradných pneumatík pre vozidlá; nožné pumpy na nafukovanie pneumatík vozidiel; obaly na pneumatiky; obruče hláv kolies; obruče na kolesá vozidiel; ochranné pásky na duše; opravárske náradie na opravu duší; ozdobné kryty kolies pre vozidlá; ozdobné kryty stredov kolies pre vozidlá; ozdoby kolies; ozdoby pre kolesá; ozubené kolesá do pohonných prvkov motocyklov; ozubené kolesá pre bicykle; ozubené kolesá pre pozemné vozidlá; ozubené kolesá pre preraďovanie na motokárach; ozubené pneumatiky pre vozidlá; pásky na protektorovanie pneumatík; pásy na obrnené vozidlá; pásy na pásové vozidlá; pásy na protektorovanie pneumatík pre vozidlá používané v stavebníctve pásy na protektorovanie pneumatík pre lesnícke vozidlá pásy na traktory; pevné gumené pneumatiky pre kolesá vozidiel pevné pneumatiky pre kolesá vozidiel pneumatické duše do kolies vozidiel pneumatiky; pneumatiky a duše pre motocykle pneumatiky na detské bicykle pneumatiky na dvojkolesové vozidlá pneumatiky na invalidné vozíky pneumatiky na kolesá lesných vozidiel pneumatiky na kolesá motorových vozidiel pneumatiky na kolesá vozidiel pneumatiky na motorové vozidlá pneumatiky na poľnohospodárske vozidlá pneumatiky na pozemné vozidlá pneumatiky na úžitkové vozidlá pneumatiky pre autobusy; pneumatiky pre kolesá pristávacích podvozkov pre lietadlá; pneumatiky pre lietadlá; pneumatiky pre motocykle; pneumatiky pre nákladné vozidlá; pneumatiky pre pozemné vozidlá; pneumatiky pre vozidlá; pneumatiky s klincami napomáhajúce trakcii vozidiel v snehu; pneumatiky s klincami napomáhajúce trakcii vozidiel na ľade; pneumatiky vozidiel; podporné kolieska vozidiel; pojazdné kolesá vozidiel; priľnavé gumené záplaty na opravu duší; profily pneumatík; pristávacie kolesá pre lietadlá; protektorované pneumatiky; protisklzové reťaze pre kolesá vozidiel; protišmykové čapy na pneumatiky' vozidiel; protišmykové reťaze na kolesá automobilov; protišmykové reťaze na pneumatiky vozidiel; protišmykové reťaze na pneumatiky; protišmykové textilné poťahy pre pneumatiky; protišmykové zariadenia na pneumatiky vozidiel; protišmykové zariadenia pre pneumatiky vozidiel; pumpy na hustenie pneumatík pre bicykle; pumpy na nafukovanie bicyklových pneumatík; pumpy na nafukovanie pneumatík; pumpy na nafukovanie pneumatík vozidiel; pumpy pre dvojkolesové motorové vozidlá alebo bicykle; ráfikv (bicyklové ); ráfiky kolies; ráfiky kolies pre motocykle ráfiky pre kolesá bicykla ráfy kolies (pre automobily); ráfy kolies pre motorové vozidlá ráfy kolies vozidiel reťaze na ochranu pneumatík reťaze (protišmykové ); ručné pumpy na nafukovanie pneumatík vozidiel; rúrovité pneumatiky; snehové reťaze na kolesá vozidiel; snehové reťaze pre motorové vozidlá; špice kolies pre motocykle; špice na bicykle; špice na kolesá vozidiel; tanierové ozubené kolesá ako časti pozemných vozidiel; terénne reťaze na pneumatiky vozidiel; trecie kolesá do pozemných vozidiel; ventily na automobilové pneumatiky; ventily na pneumatiky; ventily na pneumatiky vozidiel; ventily pneumatiky; viečka na protektorovanie pneumatík; viečka na ráfiky kolies; voľnobežky do pozemných vozidiel; vyvažovacie závažia na kolesá vozidiel; vzduchové pumpy pre automobily; vzduchové pumpy pre motocykle; vzduchové pumpy (výbava vozidiel); vzory' gumených behúňov na použitie pri protektorovaní pneumatík; zadné ozubené kolesá; záplatové materiály na duše pneumatík; záplaty na opravy pneumatík vozidiel; záplaty na pneumatiky; záplaty pre duše pneumatík; záplaty (priľnavé gumené ) na opravu duší; zariadenia na nafukovanie pneumatík; zátky pre ventily pneumatík vozidiel; zotrvačníkové spojky pre pozemné vozidlá; airbagy (ochranné prostriedky do automobilov); alarmy proti krádeži do automobilov; automobilové bezpečnostné pásy pre deti; automobilové bezpečnostné pásy pre sedadlá na prenášanie detí; airbagy do vozidiel; bezpečnostné alarmy do vozidiel; bezpečnostné autosedadlá pre deti; bezpečnostné gumené lemy pre blatníky automobilov; bezpečnostné gumené lemy na blatníky nákladných vozidiel; bezpečnostné pásy do vozidiel; bezpečnostné pásy na autosedadlá; bezpečnostné pásy na použitie v bezpečnostných sedadlách vozidiel bezpečnostné pásy na sedadlá vozidiel; bezpečnostné pásy na sedadlá automobilov; bezpečnostné pásy pre rámy kočíkov na použitie vo vozidlách; bezpečnostné pásy pre automobilové preteky; bezpečnostné poplašné zariadenia do vozidiel; bezpečnostné poplašné zariadenia pre vozidlá; bezpečnostné popruhy na bezpečnostné sedadlá pre deti do vozidiel; bezpečnostné popruhy na sedadlá automobilov; bezpečnostné popruhy pre deti do vozidiel; bezpečnostné popruhy pre vozidlá; bezpečnostné popruhy vozidiel pre sedadlá na prenášanie detí; bezpečnostné postroje vozidiel pre rámy kočíkov; bezpečnostné sedačky do vozidiel; bezpečnostné sedačky pre vozidlá; bezpečnostné sedačky pre deti; bezpečnostné sedadlá na použitie v autách; bezpečnostné sedačky pre dojčatá a deti do vozidiel; bezpečnostné sedadlá pre bábätká na použitie vo vozidlách; bezpečnostné sedadlá pre deti do motorových vozidiel; bezpečnostné sedadlá pre domáce zvieratá do vozidiel; bezpečnostné spriahadlá pre pozemné vozidlá; bezpečnostné systémy pre vozidlá s výnimkou zámkov; bezpečnostné viazania (pásy) na autosedadlá; bezpečnostné zariadenia pre detské automobilové sedačky; bicyklové klaksóny; brzdiace padáky pre lietadlá; detské bezpečnostné pásy na použitie vo vozidlách; detské bezpečnostné pásy na sedadlá vozidiel; detské bezpečnostné sedačky pre použitie vo vozidlách; detské bezpečnostné sedačky pre automobily; detské popruhy na sedadlá vozidiel; detské sedačky do vozidiel; detské sedačky na použitie vo vozidlách; diaľkové poplašné zariadenia pre vzdušné dopravné prostriedky; detské sedačky na použitie s bezpečnostnými postrojmi; diaľkové poplašné zariadenia pre pozemné vozidlá; diaľkové poplašné zariadenia pre plavidlá; držiaky bezpečnostných pásov; dvojité sklá pre vozidlá; elektrické klaksóny pre vozidlá; elektrické výstražné signalizačné zariadenia pri spätnom chode automobilov; elektrické zariadenia na prevenciu proti krádeži vozidiel; elektrické zariadenia vozidiel zabraňujúce krádežiam; hmlové rohy na použitie vo vozidlách; katapultovacie kreslá (do lietadiel); katapultovacie sedadlá do vozidiel katapultovacie sedadlá pre pilotov klaksóny do automobilov klaksóny pre motorové vozidlá klaksóny pre vozidlá komerčné poplašné zariadenia do vozidiel kovové zvončeky na bicykle; nafukovacie airbagy na použitie vo vozidlách brániace zraneniu pre nehodách nafukovacie sedadlá do vozidiel napínače bezpečnostných pásov navíjače bezpečnostných pásov; obmedzovače na použitie v bezpečnostných pásoch vozidiel; ochranné mreže pre psov na použitie vo vozidlách; padáky na zastavovanie pohybu vozidiel; pásy na obmedzenie pohybu na použitie v sedadlách vozidiel; podávače bezpečnostných pásov; podsedáky pre deti do vozidiel; podušky na detské automobilové sedačky; podušky pre bezpečnostné sedadlá pre vozidlá; poplašné systémy pre motorové vozidlá; poplašné systémy pre pozemné vozidlá; poplašné zariadenia do áut; poplašné zariadenia do motorových vozidiel; poplašné zariadenia do vozidiel poplašné zariadenia pre lietadlá; poplašné zariadenia na detekciu narušiteľov určené pre vozidlá; poplašné zariadenia pre nákladné vozidlá; poplašné zariadenia pre plavidlá; poplašné zariadenia pre vozidlá; poplašné zariadenia vozidiel; popruhy do kočíkov; postroje na použitie v kočíkoch; rámy na podopieranie detí vo vozidle; signalizačné zariadenia cúvania pre vozidlá; výstražné klaksóny pre motocykle; výstražné poplašné zariadenia používané pri cúvaní vozidiel výstražné poplašné zariadenia zabraňujúce odcudzeniu vozidiel výstražné ultrazvukové vysielače pre cúvanie na použitie vo vozidlách výstražné vysielače pre cúvanie na použitie vo vozidlách výstražné zariadenia na zabránenie krádeži motorových vozidiel výstražné zariadenia pre cúvanie určené pre vozidlá vztlakové (plávajúce) vaky prispôsobené na použitie v lietadlách vztlakové (plávajúce) vaky prispôsobené na použitie v plavidlách zabezpečovacie poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel zabezpečovacie zámky proti odcudzeniu na použitie na volanty automobilov zabezpečovacie zariadenia proti odcudzeniu vozidiel zámky na volant; zariadenia na nastavovanie výšky sedadiel pasažierov zariadenia proti odcudzeniu automobilov zariadenia zabraňujúce odcudzeniu motorových vozidiel zvončeky na motocykle zvukové alarmy cúvania vozidiel; zvukové bezpečnostné signalizačné zariadenia do vozidiel zvukové poplašné zariadenia proti odcudzeniu vozidiel aerodynamické krídla pre lietadlá; aerodynamické profily na vzdušné dopravné prostriedky; brzdové obloženia pre pristávacie podvozky lietadiel; brzdy do lietadiel; chrániče lopatiek vrtúľ pre lietadlá; chvosty lietadiel; kapoty lietadiel; kompenzačné valce pre brzdové systémy leteckých dopravných prostriedkov; konštrukčné časti vetroňov; konštrukčné diely pre lietadlá; konštrukčné časti vrtuľníkov; konštrukčné prvky lietadiel; krídla pre lietadlá; lietadlá a ich konštrukčné prvky; lietadlové trupy; monokokové konštrukcie do lietadiel palivové nádrže pre letecké dopravné prostriedky parašutistické postroje plachty parašutistických padákov plastové krídla na použitie v lietadlách plastové ramená na použitie v lietadlách plastové rámy na použitie v lietadlách podušky sedadiel pre lietadlá pristávacie podvozky (časti lietadiel); rotačný kužeľ vrtule rúčky na otváranie padákov sedadlá do lietadiel; sedadlá s masážnou funkciou pre letecké linky sklené panely pre lietadlá sklené panely pre vzdušné dopravné prostriedky spojlery pre vzdušné dopravné prostriedky trupy pre lietadlá; uzavreté zadné rotory pre vrtuľníky vrtule lietadiel; vrtule pre vzdušné dopravné prostriedky vystreľovacie súkolia pre vzdušné dopravné prostriedky; zariadenia na natáčanie listov vrtule; aerodynamické profily na plavidlá; aerodynamické profily na námorné plavidlá; čalúnenia sedadiel člnov; chrániče člnov proti odieraniu; chrániče lopatiek vrtúľ pre lode; člnové háky; člnové výložníky; elektrické kormidlá (pre plavidlá); hriadele lodnej skrutky kapoty na člny kapoty pre plavidlá kliny na uväzovanie člnov komíny (lodné ); kompenzačné valce pre brzdové systémy plavidiel konštrukčné časti člnov kormidelné páky na použitie v člnoch kormidelné zariadenia pre lode (automatické); kormidlá; kormidlá pre plavidlá; kormidlové konektory na použitie v jachtách kormidlové prevody kormidlové stroje (lodné ); kormidlové zariadenia a kormidlá (pre plavidlá); kovové stĺpy ako sťažne pre plavidlá krídla pre lode (hydrofoil); kovové stožiare pre plavidlá; kryty' prielezov ako konštrukčné prvky riečnych člnov; kryty prielezov ako konštrukčné prvky lodí; lodné háky; lodné kormidlá; lodné kormidlové stroje; lodné kormidlové stroje (s výnimkou automatických); lodné kostry; lodné rámy (konštrukcie); lodné skrutky; lodné skrutky (vrtule) pre plavidlá lodné stožiare; naklonené roviny na spúšťanie člnov; námorné lodné skrutky; námorný sťažeň; nárazníky na člny; nárazníky pre plavidlá; nepremokavé plachty prispôsobené (tvarované) na použitie na člnoch; odrazné rámy pre námorné plavidlá; odrazníky (ochranné zariadenia) na trupe lodí; okenice na lodné kruhová okná; okienka (kruhové otvory); okienka (pre plavidlá); pádla na kajaky padlá na kanoe; pádla (príslušenstvo pre kajak); páky kormidla na čln palubné prielezy; plášte vzduchových vankúšov vznášadiel; podušky na sedadlá vodných dopravných prostriedkov; poklopy prielezov lodí; pomocné bočné plaváky na plavidlá; posuvné strechy pre plavidlá; prispôsobené kryty lodí a námorných dopravných prostriedkov; rámy na lodné kruhové okná; rámy na plavidlá; rázsošky; rohatky pre lode; rohatky; sedadlá do plavidiel sklené panely pre plavidlá; skrutkové vrtule pre vozidlá spojlery pre plavidlá; stabilizátory na zmierňovanie pohybu lode; sťažne do člnov; sťažne pre plachetnice; stožiare ako časti plavidiel; stojany riadenia pre námorné plavidlá; stožiare (lodné ); stožiare, sťažne (lodné ); suknice na odrážanie vody (príslušenstvo pre kajaky); trupy člnov trupy lodí; trupy námorných plavidiel trupy plavidiel tvarované poťahy na člny veslá; vidlicové držiaky vesla vrtule pre lode vrtule, propelery vrtule, propelery (pre plavidlá); záťažové nádrže lodí (súčasti plavidiel); vypúšťacie mechanizmy na člny aerodynamické profily na pozemné vozidlá autobusy a ich konštrukčné časti automatické prevodovky pre automobily automatické prevody do pozemných vozidiel automobilové brzdové platničky automatické prevodovky do pozemných vozidiel automobilové dvere automobilové karosérie; automobilové kľukové hnacie systémy pre motorové vozidlá automobilové podvozky automobilové reťaze automobilové sedadlá; automobilové strešné veľkoobjemové puzdrá na prepravu vecí; automobily a konštrukčné časti k nim; batožinov é nosiče na vozidlá; batožinové nosiče pre motocykle; batožinové nosiče prispôsobené ku kapote; bezpečnostné pásy pre motorové vozidlá; bezpečnostné pásy sedadiel pre motorové vozidlá; bicyklové blatníky; bicyklové brzdové páky; bicyklové brzdy; bicyklové hlavy; bicyklové nosiče batožiny; bicyklové nosiče pre vozidlá; bicyklové prehadzovačky na reťaze; bicyklové popruhy na špičky chodidiel; bicyklové reťaze; bicyklové sedadlá; bicyklové sedadlové tyče; bicyklové stojany; blatníky; blatníky (časti pozemných vozidiel); blatníky' do vozidiel blatníky na vozidlá blatníky pre automobily; blatníky pre dvojkolesové motorové vozidlá alebo bicykle blatníky pre motocykle blatníky pre nákladné vozidlá blatníky vozidiel; blokové brzdy do pozemných vozidiel bočné prívesné vozíky bočné spätné zrkadlá brzdové bubny pre pozemné vozidlá brzdové časti pre motorové vozidlá; brzdové čeľuste (časti bicyklov); brzdové čeľuste na pozemné vozidlá brzdové čeľuste pre motorové vozidlá brzdové káble pre bicykle brzdové kotúče (časti motocyklov); brzdové kotúče pre motocykle brzdové kotúče pre pozemné vozidlá brzdové lanká (časti motocyklov); brzdové obloženia pre pozemné vozidlá brzdové obloženie pre motorové vozidlá brzdové páky do vozidiel brzdové páky na bicykle brzdové pedále (časti motocyklov); brzdové pedále pre pozemné vozidlá brzdové pedále pre vozidlá brzdové platničky do pozemných vozidiel brzdové platničky pre pozemné vozidlá brzdové systémy pre pozemné vozidlá brzdové valčeky pre pozemné vozidlá brzdy (časti bicyklov); brzdy na bicykel; brzdy do pozemných vozidiel; brzdy riadenia; brzdy pre motorové vozidlá; čalúnenia sedadiel automobilov; čalúnenia sedadiel pozemných vozidiel; čalúnenia sedadiel pre vozidlá; časti ozubených súkolí pre pozemné vozidlá; časti prevodov pre pozemné vozidlá; časti prevodoviek do pozemných vozidiel s výnimkou prevodových remeňov čelné sklá; čelné sklá automobilov; čelné sklá (časti pozemných vozidiel); čelné sklá vozidiel; čeľusťové typy hriadeľových spriahadiel pre pozemné vozidlá cestovné tašky upravené na bicykle alebo motocykle chrániče odevov na bicykle; článkové reťaze na pohonné účely pozemných vozidiel clony na čelné sklá vozidiel cyklistické držiaky na fľašu cyklistické tašky; cylindre spojky pre pozemné vozidlá detské autosedačky detské sedačky do automobilov diely karosérie pre vozne diely náprav vozidiel; diely pre úpravu karosérie vozidiel predávané v podobe súprav diferenciálne prevodovky pozemných vozidiel diferenciálne prevody pozemných vozidiel diferenciály (časti pozemných vozidiel); diferenciály pozemných vozidiel diskové kolesá (časti bicyklov); doplnky interiéru automobilov držadlá kormidiel (časti bicyklov); držiak na kormidlo (bicyklové diely); držiaky na fľaše na bicykle držiaky na fľaše pre bicykle; držiaky na nápoje upravené na použitie v pozemných vozidlách; držiaky na poháre určené pre motorové vozidlá; držiaky na poznávacie značky; držiaky na predné reflektory (časti motocyklov); držiaky pre zásterky za blatníkmi; držiaky zásteriek za blatníkmi v podobe konštrukčných častí vozidiel; držiaky zásteriek za blatníkmi; dvere pre vagóny; dverové panely pre vozidlá; elektrické strešné okná do vozidiel; elektrické zariadenia na radenie prevodov do motorov pozemných vozidiel; gule pre ťažné zariadenia; háky ťažných zariadení vozidiel; hlavice riadiacich pák pozemných vozidiel; hnacie agregáty pozemných vozidiel; hnacie ozubené kolesá (časti pozemných vozidiel); hnacie remene do motorov pozemných vozidiel hnacie remene do pozemných vozidiel hnacie remene na pohon pozemných vozidiel hnacie reťaze (časti bicyklov); hnacie reťaze do automobilov; hnacie reťaze do pozemných vozidiel; hnacie reťaze pre pozemné vozidlá; hnacie stroje pozemných vozidiel vrátane motorov; hnacie ústrojenstvo pre bicykle; horné kryty prevodoviek pre pozemné vozidlá; hriadele do pozemných vozidiel; hriadeľové spojky do pozemných vozidiel; hydraulické kotúčové brzdy; hydraulické kotúčové brzdy pre bicykle; hydraulické obvody pre motorové vozidlá; hydraulické ráfikové brzdy; hydraulické prevodovky pre pozemné vozidlá; hydraulické ráfikové brzdy pre bicykle; hydraulické spojky pre pozemné vozidlá; hydraulické spriahadlá pre pozemné vozidlá; hydraulické spriahadlá s vnútornými tlmičmi pre pozemné vozidlá; hydraulické zariadenia na prenos sily do pozemných vozidiel; interiérové obloženie automobilov; kabíny vozidiel; kapoty batožinového priestoru vozidiel kapoty na automobilové motory kapoty na vozidlá kapoty pre motorové vozidlá kapoty pre pozemné vozidlá kardanové hriadele pre vozidlá karosérie pozemných vozidiel karosérie prívesov (trajlerov); karosérie železničných vagónov; kĺbové podporné rámy prispôsobené na použitie vo vozidlách; kĺbové prevodovky pre pozemné vozidlá; kľučky dverí automobilov; kľukové mechanizmy na otváranie okien vozidiel; klipsy na upevnenie topánok na bicyklových pedáloch; kľukové skrine pre komponenty motorových vozidiel s výnimkou motorov; kľukové skrine pre pozemné vozidlá s výnimkou kľukových skríň pre motory; kľuky (časti pozemných vozidiel); kľuky na bicykle; kľuky pre motocykle; kolesá (časti pozemných vozidiel); kolesá (ozubené ), súkolesia na bicykle komíny lokomotív koncovky kormidiel pre bicykle konštrukčné časti autobusov konštrukčné časti automobilov konštrukčné diely na bicykle konštrukčné diely pre dodávky konštrukčné diely pre motocykle konštrukčné diely pre nákladné vozidlá konštrukčné diely pre sanitky; kontajnery' upravené na použitie v batožinových priestoroch vozidiel; košíky prispôsobené na bicykle; kotúče na axiálne ložiská spojok pozemných vozidiel; kotúče spojky, ktoré nie sú určené pre pozemné vozidlá; kotúče spojky pre pozemné vozidlá; kovové nádrže (časti vozidiel); kovové nárazníky pre vozidlá; krycie striešky pre vozidlá typu pickup krycie striešky prívesov; kryty na kapoty ako konštrukčné diely pre vozidlá kryty na pedále bicyklov; kryty na prevodové reťaze dvojkolesových motorových vozidiel; kryty na riadiace páky; kryty na sedadlá automobilov; kryty' pre motory pozemných vozidiel; kryty priestoru pre cestujúcich; kryty reťazí pre bicykle; kryty reťazí pre vozidlá; kryty vidlice (časti bicykla); lanká na ovládanie spojky (časti motocyklov); látkové strechy pre vozidlá; listové pružiny (závesné časti pozemných vozidiel); ložiská kolies pozemných vozidiel; mechanické prevody pre pozemné vozidlá; mechanizmy na prenos hnacej sily pre pozemné vozidlá; meniče krútiaceho momentu pre motorové vozidlá; meniče točivých momentov v pozemných vozidlách; montážne časti prevodových sústav do pozemných vozidiel; montážne jednotky náprav vozidiel; montážne ležadlo na kontrolu podvozku automobilov; motocyklové hnacie reťaze; motocyklové pedále; motocyklové reťaze; motocyklové riadidlá; motocyklové sedadlá; motocyklové sedlové tašky; motocyklové stúpačky; motorové spojky do pozemných vozidiel; motorové výklopné zadné dvere pre nákladné vozidlá; náboje bicyklov; náboje na bicyklové kolesá; náboje na riadenie pre vozidlá; náboje pre bicykle; náboje pre pozemné vozidlá; náboje zadných kolies; nádrže ako časti brzdných systémov vozidiel; nádrže ako časti spojky pre vozidlá; nádrže na udržiavanie hladiny kvapalín v brzdných systémoch vozidiel; náhradné lišty pre stierače čelných skiel vozidiel; nákladné automobily s výklopnými karosériami; nápravy a kardanové hriadele motorových vozidiel; nápravy (časti pozemných vozidiel); nápravy pre listové pružinové odpruženie vozidiel nápravy pre systémy listového pružinového odpruženia vozidiel nápravy pre systémy pneumatického odpruženia vozidiel nárazníky automobilov; nárazníky (tlmiče nárazov na koľajové vozidlá); nástavce drážkovaných hriadeľov ako časti prevodov pozemných vozidiel nastaviteľné zadné sedadlá vo vozidlách nekovové nádrže vozidiel; nosiče batožiny, ktoré sa pripevňujú ku kapote vozidla; nosiče batožiny, ktoré sa pripevňujú v batožinových priestoroch vozidiel; nosiče batožiny na bicykle; nosiče batožiny na vozidlá; nosiče bicyklov; nosiče kajakov a kanoe na streche vozidla; nosiče lyží na autá; nosiče lyží na motorové vozidlá; nosiče lyží pre motorové vozidlá; nosiče lyží pre vozidlá; nosiče na batožinu pre motorové vozidlá; nosiče na batožinu pre vozidlá; nosiče na bicykle; nosiče na bicykle na využitie pre vozidlá; nosiče na lyže na vozidlá; nosiče na lyže pre automobily; nosiče na prepravu batožiny na bicykle; nosiče na prepravu lyží na vozidlách; nosiče nákladu na vozidlá; nosiče pre vozidlá; obaly pre riadidlá bicyklov; ochranné zásterky vozidiel proti striekaniu vody a blata; odnímateľné guľové háky pre vozidlá; odnímateľné strechy pre vozidlá; okenné sklo na okná vozidiel; okná pre automobily; okná pre prívesy; olejové vane ako časti prevodoviek pozemných vozidiel; opierky hlavy pre sedadlá automobilov; opierky rúk do vozidiel; organizéry batožinového priestoru; organizéry do automobilov; organizéry na automobilové sedadlá; osi prívesov; osové ložiská pre pozemné vozidlá otočné držadlá na bicykle otočné držadlá na motocykle otváracie strechy do automobilov otváracie strechy ako časti automobilov ovládače na riadidlách pre mopedy ovládacie páčky na riadidlách motocyklov ozubené kolesá; ozubené kolesá (bicyklové časti); ozubené kolesá (časti bicyklov); ozubené kolesá do pozemných vozidiel ozubené kolesá na bicykle ozubené kolesá pozemných vozidiel ozubené kolesá pre motory pre pozemné vozidlá ozubené kolesá, súkolesia na bicykle ozubené prevodovky do pozemných vozidiel ozubené prevody do pozemných vozidiel ozubené spojky pre pozemné vozidlá ozubené súkolia (časti bicyklov); ozubené súkolia pozemných vozidiel pákové ovládače pre vozidlá; páky rýchlostných prevodoviek pre pozemné vozidlá; páky spojky pre pozemné vozidlá; palivové nádrže pre pozemné vozidlá; palubné dosky motocyklov; pancierové karosérie vozidiel; pásky na rukoväte motocyklov; pásové brzdy pozemných vozidiel; pásové remenice pre pozemné vozidlá; pastorky do pozemných vozidiel; pevné strechy na vozidlá; pedále na bicykle; plachty na zakrývanie otvoreného priestoru vozidiel; planétové prevodovky do pozemných vozidiel; plášte a povrchy pre nákladný priestor automobilov; platničky trecích spojok pre pozemné vozidlá; platničky' kotúčových bŕzd pre pozemné vozidlá; pneumatické prevodové riadiace zariadenia pre pozemné vozidlá; podpery prívesov; podušky na sedadlá automobilov; podušky upravené pre automobilové sedadlá; podvozky automobilov; podvozky pre vagóny; podvozky prívesov pre vozidlá; podvozky s výkyvnou nápravou pre vozidlá; podvozky železničných vozňov; pohonné hriadele pre pozemné vozidlá; pohonné prevodovky pre pozemné vozidlá; pohonné prvky pre pozemné vozidlá; pomocné kolieska na bicykle; pomocné naháňacie jednotky pre pozemné vozidlá; pomocné výcvikové kolieska na bicykel; pomocné páky riadenia vozidiel; popolníky do automobilov; popruhy na tašky na nosenie detí na použitie vo vozidlách popruhy na automobilové sedadlá; posuvné drážkované hriadele ako časti prevodov pozemných vozidiel; posuvné strechy na vozidlá; posuvné strechy pre motorové vozidlá; posuvné strechy pre pozemné vozidlá; posuvné strechy vozidiel; poťahy na automobilové sedadlá; poťahy na sedadlá bicyklov; poťahy na sedadlá bicyklov a motocyklov; poťahy na sedadlá motocyklov; poťahy na sedadlá na bicykle; predné okná vozidiel; predné okná pre motorové vozidlá; predné prešmykovače; predné rozpery motocyklov; predné sklá pre pozemné vozidlá; predné vidlice na bicykle; prehadzovače na bicykle; prestaviteľné automobilové sedadlá; prevodové hriadele do pozemných vozidiel; prevodové mechanizmy do pozemných vozidiel; prevodové mechanizmy pre pozemné vozidlá; prevodové motory pre pozemné vozidlá; prevodové remene motorov pozemných vozidiel; prevodové reťaze pre pozemné vozidlá; prevodové skrine do pozemných vozidiel; prevodové skrine hydraulických prevodov pozemných vozidiel; prevodové skrine pre pozemné vozidlá; prevodové zariadenia do pozemných vozidiel; prevodové zariadenia na prenos hnacej sily do pozemných vozidiel; prevodovky; prevodovky (časti pozemných vozidiel); prevodovky do motorových automobilov; prevodovky do pozemných vozidiel; prevodovky na cúvanie určené pre pozemné vozidlá; prevodovky s dvojitou spojkou pre pozemné vozidlá; prevody do pozemných vozidiel; prevody na zmenu rýchlosti (bicyklové časti); príslušenstvo na prepravu (zdvíhanie) nákladov na motorové vozidlá príslušenstvo pre stierače okien prispôsobené kryty pre bicykle; prispôsobené (tvarované) nepremokavé plachty na použitie v železničných vozňoch; prístrešky pre vozidlá typu pickup; prístroje na indikáciu smeru jazdy vozidiel; prívesné vozíky motocyklov; protiprachové manžety na vidlice motocyklov; protislnečné clony a kryty pre motorové vozidlá; protislnečné clony na predných sklách automobilov; protišmykové zariadenia na pneumatiky automobilov; pružné hriadele pre pozemné vozidlá; pružiny návesu pre motorové vozidlá; radiace páky; radiace páky pre automobily; radiace páky pre pozemné vozidlá; rámy motocyklov; rámy na bicykle; rámy na pozemné vozidlá; rámy nosičov batožiny na bicykle; rámy pre dvojkolesové motorové vozidlá; rámy štátnych poznávacích značiek redukčné ozubené súkolesia do pozemných vozidiel reduktory (redukčné ozubené súkolesia do pozemných vozidiel) remene na prenos hnacej sily do pozemných vozidiel remene na prenos hnacej sily motorov do pozemných vozidiel remene na prenos sily pre pozemné vozidlá retardéry pre pozemné vozidlá reťaze (časti bicyklov); reťaze do motorových vozidiel reťaze na pohon bicyklov; reťaze na pneumatiky (časti pozemných vozidiel); reťazové deflektory pre vozidlá reťazové kolesá pre bicykle reťazové kolesá pre motocykle reťazové kolesá pre pozemné vozidlá riadiace jednotky pre pozemné vozidlá riadiace páky motocyklov riadidlá; riadidlá bicyklov riadidlá (bicyklové ); riadidlá (bicyklové časti); riadidlá (časti motocyklov); rozpery kolies; rozširovače podbehu kolesa; rozvodové remene (časti pozemných vozidiel); rukoväte kormidiel pre bicykle rukoväte riadidiel (časti motocyklov); rýchlostné prevodovky pre pozemné vozidlá; rýchlobežné zariadenia pre pozemné vozidlá; schody určené na pripevnenie k pozemným vozidlám; sedadlá do vozidiel; sedadlá na bicykle; sedadlá na bicykle a motocykle; sedadlá pre železničné vagóny; sieťky na kočíky proti komárom, vyrobené na mieru; skladacie strechy na vozidlá; skladacie strechy na motorové vozidlá; skladacie strechy pre motorové vozidlá; skladovacie súpravy pre karavany; skladovacie systémy prispôsobené na použitie v motorových vozidlách sklené panely pre železničné dopravné prostriedky sklené tabule do pozemných vozidiel skútre na prepravu; smerové signalizačné svietidlá pre automobily; smerovky na bicykle; smerovky na pozemné vozidlá; smerovky na vozidlá; smerovky pre bicykle; smerovky vozidiel okrem lámp; snehové reťaze na pneumatiky (časti pozemných vozidiel); spätné prevody pre pozemné vozidlá; spätné zrkadlá; spätné zrkadlá pre vozidlá; spätné zrkadlá vozidiel; špice na automobilové kolesá; spice na dvojkolesové motorové vozidlá; spoje na použitie v spojkách pre pozemné vozidlá; spojkové mechanizmy pre pozemné vozidlá; spoje pre predné vidlice (bicyklové časti); spojky na prenos hnacej sily do pozemných vozidiel; spojky pozemných vozidiel; spojky pre železničné trate; spojlery pre automobily; spojlery pre karavany; spojlery pre pozemné vozidlá; spriahadlá na prívesy vozidiel; spriahadlá na traktory; spriahadlá na vlečenie prívesov (nie elektrické ); spriahadlá pozemných vozidiel; stabilizátory (priečne stabilizačné tyče pre vozidlá); stabilizátory ťažného zariadenia pre motorové pozemné vozidlá stabilizátory ťažných zariadení na karavany stany ako súčasť prívesov stierače; stierače automobilov stierače čelných skiel vozidiel stierače na okná automobilov stierače pre motorové vozidlá stojany na bicykle stojany na bicykle (časti bicykla); stojany na motocykle; stojan)' na zbrane prispôsobené na pripevnenie k pozemným vozidlám stojany pre motocykle strechy na vozne; strechy s otváracími mechanizmami pre vozidlá strešné boxy na vozidlá strešné nosiče; strešné nosiče na batožinu pre autá; strešné nosiče pre pozemné vozidlá; strešné nosiče v podobe nosičov nákladu pre vozidlá; strešné okná automobilov; strešné okná na vozidlá; strešné okná pre vozidlá; strešné panely pre pozemné vozidlá; strešné puzdrá pre vozidlá; strešné skladovacie nádoby pre pozemné vozidlá; strešné tyče pre vozidlá; strmene kotúčových bŕzd (časti motocyklov); strmene kotúčových bŕzd pre pozemné vozidlá; stropné okná do vozidiel; stúpadlá (časti pozemných vozidiel); stúpadlá na vozidlá; štvorboké drážkované hriadele (časti prevodov pozemných vozidiel) súkolesia, ozubené kolesá na bicykle súkolesia pozemných vozidiel súkolia pre vozidlá; súpravy krytov trecích spojok pre pozemné vozidlá; súpravy ochranných manžiet náprav na použitie v pozemných vozidlách; systémy odpruženia nápravy pre automobily; systémy odpruženia pre bicykle; systémy odpruženia pre pozemné vozidlá; tašky na bicykle; tašky na motocykle; ťažné háky; ťažné tyče na prívesy; ťažné tyče pre prívesy; ťažné zariadenia; ťažné zariadenia pre motorové pozemné vozidlá ťažné zariadenia vozidiel; tesnenia palivových nádrží pre pozemné vozidlá; tienidlá proti slnku do automobilov; tlmiče a tlmiace pružiny pre automobily; tlmiče nárazov pre automobily; tlmiče automobilov; tlmiče odpruženia na bicykle; tlmiče odpruženia na motocykle; tlmiče riadidiel motocyklov; torzné tyče pre motorové vozidlá; torzné tyče pre odpruženie pozemných vozidiel; torzné tyče/stabilizátory (časti zavesenia pozemných vozidiel); transmisné reťaze do motorov pozemných vozidiel; trecie prevodovky pre pozemné vozidlá; trecie spojky pre pozemné vozidlá; tvarované dielce na karosérie vozidiel; tvarované motocyklové plachty; tvarované podložky pre nákladný priestor vozidiel; tvarované kryty na pickupy (na osobné automobily s nákladným priestorom); tvarované pokrývky na automobily; tvarované poťahy na sedadlá automobilov; tvarované poťahy palubnej dosky vozidiel; tvarované poťahy volantu vozidiel; tyče na ťahanie vozidiel; uchytenia motorov do pozemných vozidiel; úchytky na poznávacie značky; univerzálne spoje pre pozemné vozidlá; uzávery' palivovej nádrže pre pozemné vozidlá; uzávery' palivových nádrží pre motorové vozidlá; vačkové hriadele do pozemných vozidiel; valivé prevody pre pozemné vozidlá; variabilné prevodovky pre pozemné vozidlá; ventilátorové motory pre pozemné vozidlá; vidlice (časti bicykla); vinuté pružiny (závesné časti pozemných vozidiel); vinylové strechy pre vozidlá vnútorné spätné zrkadlá volanty (časti vozidiel); voľnobežné remenice pre pozemné vozidlá vonkajšie spätné zrkadlá vozne lanovej dráhy vozne pozemnej lanovej dráhy vyklápače ako časti nákladných áut vyklápacie korby na nákladné automobily vyklápacie korby vozidiel; vyklápacie zariadenia ako časti nákladných vozňov a vagónov; výklopné karosérie pre nákladné automobily; výkyvné nápravy nakladačov pre vozidlá; výplne dverí pozemných vozidiel; vystužené stĺpiky riadenia pre vozidlá; výstužové pásy na použitie v paneloch karosérie vozidiel; vzduchové brzdové hadice pre nákladné vozidlá; záclonky upravené pre motorové pozemné vozidlá; zadné okná do automobilov; zadné prehadzovače na bicykle; zadné viacstupňové ozubené kolesá; záhradka na strechu auta; zapaľovače cigariet do automobilov; zapaľovače cigariet pre automobily; zariadenia hnacích prevodov do pozemných vozidiel; zariadenia na prenos hnacej sily pre pozemné vozidlá; zariadenia na prenos mechanickej sily určené pre pozemné vozidlá; zariadenia na pripojenie prívesu; zariadenie na pripojenie prívesu; zásterky (lapače nečistôt) na vozidlá; zásobovacie bicykle; zásterky na kolesá vozidiel na zabraňovanie striekania vody a blata; zásterky na vozidlá; závažia na zásterky za blatníkmi; závesy pre kolesá; závesy prívesu; závesy zásteriek za blatníkmi; železničné podvozky; železničné spriahadlá; železničné vozne (podvozky na ); zrkadlá do vozidiel (spätné zrkadlá); zvončeky na bicykle; zvyšovacie prevody pre pozemné vozidlá zrkadlá pre dopravné prostriedky automobilové motory'; benzínové motory pre pozemné vozidlá dieselové motory pre pozemné vozidlá elektrické hnacie motory do pozemných vozidiel; elektrické motory pre pozemné vozidlá; elektrické motory s prevodmi do pozemných vozidiel; elektrické pohonné mechanizmy pre pozemné vozidlá; elektrické pohonné prvky pre pozemné vozidlá; elektrické pohonné zariadenia pre vozidlá; elektromotory pre invalidné vozíky; elektromotory pre motorové vozidlá; hnacie motory do pozemných vozidiel; hnacie (propulzné) mechanizmy do pozemných vozidiel; hnacie ústrojenstvo pre pozemné vozidlá; hydraulické meniče krútiaceho momentu pre pozemné vozidlá; hydraulické turbíny do pozemných vozidiel; kompresory pre preplňanie spaľovacích motorov pre pozemné vozidlá lineárne motory pre pozemné vozidlá lokomobily (trakčné motory ); motocyklové motory; motorové pohonné zariadenia pre pozemné vozidlá; motory motocyklov; motory pozemných vozidiel; motory pre automobily; motory pre motorové pozemné vozidlá; naftové turbínové motory pre pozemné vozidlá; náporové motory pre pozemné vozidlá; náporové vzduchové turbíny pre pozemné vozidlá; neelektrické spojovacie krúžky (časti motorov pozemných vozidiel); neelektrické spojovacie prstence (časti motorov pozemných vozidiel); parné turbíny pre pozemné vozidlá; parný kormidlový mechanizmus pre plavidlá; pastorky štartéra do pozemných vozidiel; plynové motory pre pozemné vozidlá; pomocné motory vozidiel; posilňovače do pozemných vozidiel; prevodovky s posilňovacom pre pozemné vozidlá; prídavné spaľovanie pre motory pozemných vozidiel; raketové motory na pohon pozemných vozidiel; reaktívne motory do pozemných vozidiel; rotačné hydraulické motory pre pozemné vozidlá; spaľovacie motory do pozemných vozidiel; spojovacie puzdrá (nie elektrické ) (časti motorov pozemných vozidiel) štartéry do pozemných vozidiel ťahacie motory; tepelné motory pre pozemné vozidlá turbínové hriadele (časti pozemných vozidiel); turbínové lopatky v podobe častí motorov pozemných vozidiel valčekové reťaze pre pozemné vozidlá vozidlá poháňané lineárnym indukčným motorom vzduchové turbíny do pozemných vozidiel.
13 - Výbušniny a výbušné zariadenia okrem zbraní; zbrane a strelivo; acetylnitrocelulóza; chrániče rozbušky; detonačné rozbušky; detonátory; dusičnan amónny (výbušniny); dymové projektily pre rakety dymové rozbušky dynamit; elektrické rozbušky elektronické rozbušky granulované výbušniny hydratované výbušniny kapsle (zápalky) nie ako hračky komponenty a časti strelných zbraní kumulatívne nálože (výbušniny); mínové roznecovače nábojnice s nitroglycerínom nitračné tekutiny, používané ako výbušniny nitrocelulóza (acetyl ); nitrovaná strelná bavlna nitrovaná strelná bavlna (výbušniny); odstreľovací papier; odstreľovacie výbušniny pre ropné vrty ohňostroje ohňostrojové fontány organickonitrátové výbušniny petardy; pyrotechnické výrobky pyrotechnika; rádiom ovládané miniatúrne vzdušné ciele na vojenské účely rozbušky; rozbušky pre výbušniny; rozbušky pre výbušniny, pre použitie v mínach; rozbušky výbušnín používaných v baníctve; roznecovače; samozápalné látky; signálne pištole; strelná bavlna; strelný prach; svetelné výbušné hmlové signály; tekuté výbušniny; traskaviny (iniciačné výbušniny); trhacia želatína trhaviny; trhaviny, výbušniny výbušné látky výbušné nálože výbušné rezacie nálože výbušné signály výbušné výrobky výbušné zariadenia výbušné zmesi; výbušniny pre použitie v bombách výbušniny vyrobené z nitrocelulózy výbušniny z nitrovaného škrobu zápalné poistky s pušným prachom zápalné šnúr)' pre výbušniny zátky (detonačné ); želatínové výbušniny bengálske ohne bengálske ohne (ohňostroje); detonačné relé na použitie s rozbuškami dymové projektily; generátory pyrotechnického ťahu, určené na riadenie vzdušných zbraní hmlové signály, výbušné; náboje obsahujúce dym náboje obsahujúce svetlice námorná pyrotechnika (svetlice); náplne do pyrotechnických výrobkov odpaľovacie zariadenia na pyrotechnické použitie odpaľovacie zariadenie na rakety ohňostroje v podobe nábojníc osvetľovacie granáty prskavky (ohňostroje); puzdra na pyrotechnické výrobky pyrotechnická munícia pyrotechnické generátory plynu pyrotechnické náplne; pyrotechnické núdzové signalizačné svetlice pyrotechnické prerušovače pyrotechnické rakety pyrotechnický plynový aktivátor raketomety rímske sviece; rozbušky pre pyrotechnické zariadenia; ručné svetlice; signalizačné strely; signálne rakety; signálne svetlice; svetelné projektily; svetlice (pyrotechnické); vojenská pyrotechnika vzdušné rakety'; automatické krátke pušky (karabíny); automatické pištole automatické pušky automatické revolvery automatické zbrane balistické strely; balistické strely s raketovým pohonom bezpečnostné západky na strelné zbrane; bezpilotné diaľkovo ovládané lietadlá používané na vojenské ciele bomby; botky na pažby pre pištole botky na pažby pre pušky botky na pažby pre strelné zbrane brokovnice; broky (munícia, strelivo); broky pre vzduchové pištole broky pre vzduchové zbrane časti zbraní; chemické osobné bezpečnostné spreje chrániče spúšte strelných zbraní čistiace šnúry pre ručné zbrane dávkovače streliva delá, kanóny delostrelecké zariadenia delostrelecké zbrane delové hlavne delové lafety (artiléria); delové vozy (delostrelectvo); doplnkové komory pre strelné zbrane držiaky pre muníciu; dymové projektily pre delostrelecké torpéda; dymové rakety pre bojové vozidlá a tanky; dymové strely pre obrnené vozidlá; dymové strely pre tanky; formy na odlievanie nábojov; granátomety; granáty; granáty (projektily); guľometné veže; guľomety harpúnové zbrane; harpúnové zbrane s pružinovým mechanizmom (zbrane); harpúny (zbrane |; hlavne pušiek; hlavne strelných zbraní (zbrane); hĺbkové nálože húfnice; infračervené obranné raketové výbušné hlavice; jadrá projektilov; kanóny (delostrelecké zbrane); karabíny, pušky; kefy na čistenie zbraní; kefy na čistenie strelných zbraní; kízavé bomby, spúšťané z lietadiel a využívajúce rôzne druhy streliva; kohútiky pušiek; kombinované pištole a pušky; komponenty pre guľomety; komponenty pre pušky; komponenty pre revolvery; kontajnery na odpaľovanie zbraní; konvenčné vzdušné zbrane; kryty pre strelné zbrane; kuše (zbrane); lafety na delá; ľahké brokovnice na vtáctvo letecké bomby lovecké pušky; lovecké pušky (športové pušky); mieridlá, okrem optických; mieridlá, okrem teleskopických; mieridlá pre strelné zbrane s výnimkou teleskopických; mínomety'; mínomety (strelné zbrane); mínomety (zbrane); míny (výbušniny); mobilné lafety pre zbrane motorizované zbrane munícia; munícia pre strelné zbrane munícia, strelivo muničné výťahy muškety; nabíjače pre guľomety; nabíjací pás na automatické zbrane; nabíjacie zásobníky pre malé zbrane; nabíjacie zásobníky pre pištole; náboje do pušiek; náboje pre brokovnicu; náboje pre guľomety; náboje pre pušky; náboje pre vzduchové pištole; náboje pre zásobníky zbraní; náboje s plochou hlavou; náboje s reflexnými materiálmi na blokovanie rádiového signálu; náboje s reflexnými materiálmi na zablokovanie radaru; náboje zbraní používané s tekutým dusíkom; nábojnice; nábojnice na broky; nábojnice na veľkorážne strelivo; nábojnice pre lovecké zbrane; nábojnice pre veľkorážové strelivo; nábojnicové matrice; nábojnicové pásy (zariadenia na plnenie ); náčinie na čistenie strelných zbraní nádoby na skladovanie zbraní námorné míny; námorné protiponorkové systémy prepravujúce torpéda námorné zbrane; naplnené zásobníky so strelivom pre strelné zbrane; náradie na nabíjanie zbraní; nástroje na extrakciu roztrieštených projektilov; nástroje na otvorenie častí zbraní pri čistení; nástroje na vyberanie nábojov; nástroje na vyberanie prázdnych nábojníc; navádzané bomby; obliehacie delá; oceľové broky; ochranné puzdrá prispôsobené pre strelné zbrane ochranné štíty upravené pre strelné zbrane ochrany mieridiel pre strelné zbrane odistené (nastavené) náboje odpaľovacie zariadenia na strely odpaľovacie zariadenia pre rakety odpaľovacie zariadenia pre projektily olovené broky; olovené broky do loveckých zbraní olovené broky pre strelné zbrane omračovacie zbrane opasky na náboje opasky na nosenie zbraní oštepy (zbrane); otočné čapy na ťažké zbrane otvorené mušky pre strelné zbrane ovládacie prvky ako časti zbraní; ovládacie prvky ako súčasť uvolňovacích systémov zbrani ovládacie prvky ako súčasť nabíjacích systémov zbraní páčkové spínače (časti u