Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 806-2001
(111)  Trademark Number  199959 
(151)  Registration Date  15.08.2002 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  12.03.2011 
(210)  Application Number  806-2001 
(220)  Application Date  12.03.2001 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  09.05.2002 
(450)  Publication of Registration Date  06.11.2002 
(511)  International Classification of Goods and Services  39, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  39 - Prenájom automobilov, automobilová preprava, dovoz, doprava osôb a tovaru, ťahanie alebo vlečenie dopravných prostriedkov pri poruchách.
42 - Reštauračná činnosť, bufety, zabezpečovanie stravy a občerstvenia na recepciách, plesoch, športových, kultúrnych a spoločenských podujatiach, penzión, poskytovanie prechodného ubytovania, bar, jedáleň (závodná, samoobslužná). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  25.03.03, 26.01.22 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Husacina u Galika, Galik Milan; Lipová 21, 900 26 Slovenský Grob; SK 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  12.03.2021 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Opravy zoznamu zatriedených tovarov a/alebo služieb 11.06.2001 06/2001 XC3M
2 Zverejnené prihlášky ochranných známok 09.05.2002 05/2002 BA3M
3 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 06.11.2002 11/2002 FG3M
4 Obnovené ochranné známky 04.01.2012 01/2012 ND3M
 
POZ 806-2001
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 806-2001
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 12.03.2001 Type Delivered
1a Vyjadrenie označenia 12.03.2001 Type Delivered
2 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 16.03.2001 Type Payment
3 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 16.01.2002 Type Sent document
4 Zoznam tovarov a služieb (SR) 14.02.2002 Type Delivered
5 výsledok rešerše 20.02.2002 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie POZ 20.02.2002 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.08.2002 Type Sent document
8 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 11.02.2008 Type Delivered
9 všeobecný referátnik 21.02.2008 Type Sent document
10 Oznámenie o exekúcii 03.03.2008 Type Delivered
11 Doplnenie materiálov 03.03.2008 Type Delivered
12 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 07.04.2008 Type Delivered
13 všeobecný referátnik 25.04.2008 Type Sent document
14 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 21.06.2010 Type Delivered
14a Doklad 21.06.2010 Type Delivered
15 všeobecný referátnik 28.06.2010 Type Sent document
16 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 16.07.2010 Type Delivered
16a Doklad o prevode 16.07.2010 Type Delivered
17 vyžiadanie poplatku 24.08.2010 Type Sent document
18 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 02.09.2010 Type Payment
19 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 04.10.2010 Type Delivered
20 všeobecný referátnik 12.10.2010 Type Sent document
21 Oznámenie o exekúcii 13.10.2010 Type Delivered
22 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 25.01.2011 Type Sent document
23 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 19.04.2011 Type Sent document
24 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote -FAX 12.09.2011 Type Delivered
25 všeobecný referátnik 19.09.2011 Type Sent document
26 Žiadosť o obnovu individuálnej OZ do 6 mes. po lehote 19.09.2011 Type Delivered
26a Plná moc 19.09.2011 Type Delivered
27 vyžiadanie poplatku za obnovu 24.10.2011 Type Sent document
28 29 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ do 6 mesiacov po uplynutí ochrannej doby 14.11.2011 Type Payment
29 dodatok k osvedčeniu OZ 07.12.2011 Type Sent document
30 Oznámenie o exekúcii 16.06.2014 Type Delivered
31 Žiadosť o zápis prevodu 20.10.2015 Type Delivered
31a Doklad o prevode 20.10.2015 Type Delivered
31b Plná moc 20.10.2015 Type Delivered
32 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.10.2015 Type Payment
33 Žiadosť o zápis prevodu 22.10.2015 Type Delivered
33a Doklad o prevode 22.10.2015 Type Delivered
33b Plná moc 22.10.2015 Type Delivered
34 výsledok prieskumu žiadosti o prevod/prechod 31.03.2016 Type Sent document
35 rozhodnutie o zastavení konania - nedostatky 29.07.2016 Type Sent document
36 všeobecný referátnik 23.09.2016 Type Sent document
37 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 07.08.2017 Type Delivered
38 všeobecný referátnik 09.08.2017 Type Sent document
39 Žiadosť o poskytnutie súčinnosti 21.06.2018 Type Delivered
39a Sprievodný list 21.06.2018 Type Delivered
40 všeobecný referátnik 28.06.2018 Type Sent document
41 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 17.07.2020 Type Delivered
42 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 12.03.2021 Type Delivered
43 vyžiadanie poplatku za obnovu 26.03.2021 Type Sent document
44 rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie 04.05.2021 Type Sent document
POZ 806-2001
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku