Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 793-2013
(111)  Trademark Number  235999 
(151)  Registration Date  13.11.2013 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  03.05.2023 
(210)  Application Number  793-2013 
(220)  Application Date  03.05.2013 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  02.08.2013 
(450)  Publication of Registration Date  08.01.2014 
(511)  International Classification of Goods and Services  11, 19, 35 
(511)  List of Classified Goods and Services  11 - Zariadenia do sáun, kúpeľné vybavenie (teplovzdušné kúpele), infrasauny, soláriá (prístroje na opaľovanie), saunové zariadenia; nádoby, zariadenia, komory, dielce a súčasti k uvedeným zariadeniam a prístrojom.
19 - Stavby nekovové prenosné - sauny všetkých druhov, najmä fínske sauny a infrasauny a ich príslušenstvo.
35 - Sprostredkovateľské služby pri nákupe a predaji tovaru vrátane prevádzkovania elektronického a internetového predaja v oblasti výrobkov uvedených v triedach 11 a 19. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  MARIANA 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Mountfield a.s.; Mirošovická 697, 251 64 Mnichovice; CZ 
(740)  Attorney(s)   
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  03.05.2033 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 02.08.2013 8/2013 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 08.01.2014 1/2014 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 24.11.2022 22/2022 ND3M
 
POZ 793-2013
S/N Fee Title Payment Date Paid Amount Refund Date Refunded Amount
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 28.05.2013 166,00 EUR
Poplatok za obnovu zápisu ochrannej známky 21.10.2022 133,00 EUR

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 793-2013
S/N Item Name Date Type Document Payment
Podanie individuálnej prihlášky OZ 03.05.2013 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 24.05.2013 Type Sent document
10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 29.05.2013 Type Payment
výsledok rešerše 26.06.2013 Type Internal Letter
pokyn na zverejnenie POZ 27.06.2013 Type Internal Letter
oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 06.12.2013 Type Sent document
Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 08.09.2022 Type Delivered
Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 07.10.2022 Type Delivered The fee is recorded in the Administrative Fee tab
Plná moc 07.10.2022 Type Delivered
Potvrdenie o podaní 07.10.2022 Type Sent document
dodatok k osvedčeniu OZ 03.11.2022 Type Sent document
POZ 793-2013
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku