Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 783-2008
(111)  Trademark Number  224172 
(151)  Registration Date  16.02.2009 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  25.04.2018 
(210)  Application Number  783-2008 
(220)  Application Date  25.04.2008 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  06.11.2008 
(450)  Publication of Registration Date  06.04.2009 
(511)  International Classification of Goods and Services  05, 25 
(511)  List of Classified Goods and Services  05 - Dietetické výrobky pre deti a chorých, chemické výrobky na lekárske účely, multivitamínové prípravky a nápoje, potravinové doplnky na liečebné účely, podporné dietetické prostriedky, náplasti, obväzový materiál.
25 - Odevy, obuv, šľapky, plavky, spodná bielizeň. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  Inovo 5 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC.; 255 Keele Str., Toronto, Ontario M6P-2K1; CA 
(740)  Attorney(s)  Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária; Ul. 29.augusta 15, 811 09 Bratislava 1; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  25.04.2028 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 06.11.2008 11/2008 BA3M
2 Zapísané ochranné známky so zmenou po zverejnení prihlášky 06.04.2009 04/2009 FH3M
3 Obnovené ochranné známky 01.06.2018 06/2018 ND3M
4 Prevody a prechody práv na ochranné známky 28.04.2021 08/2021 PC3M
 
POZ 783-2008
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 783-2008
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 25.04.2008 Type Delivered
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.05.2008 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 12.05.2008 Type Payment
4 odstránenie nedostatkov prihlášky ochrannej známky 19.05.2008 Type Sent document
5 Plná moc 03.07.2008 Type Delivered
6 výsledok rešerše 26.08.2008 Type Internal Letter
7 pokyn na zverejnenie POZ 26.08.2008 Type Internal Letter
8 Žiadosť o prevod/prechod prihlasovateľa/majiteľa 22.08.2008 Type Delivered
8a Plná moc 22.08.2008 Type Delivered
8b Doklad o prevode 22.08.2008 Type Delivered
9 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 03.09.2008 Type Payment
10 oznámenie o zápise prevodu/prechodu 02.10.2008 Type Sent document
11 Zoznam tovarov a služieb (SR) 28.10.2008 Type Delivered
12 všeobecný referátnik 18.11.2008 Type Sent document
13 pokyn na zápis POZ so zmenou po zverejnení 10.02.2009 Type Internal Letter
14 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.02.2009 Type Sent document
15 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 10.04.2018 Type Delivered
15a Sprievodný list 10.04.2018 Type Delivered
16 vyžiadanie poplatku za obnovu 27.04.2018 Type Sent document
17 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.05.2018 Type Payment
18 dodatok k osvedčeniu OZ 31.05.2018 Type Sent document
19 Žiadosť o zápis prevodu 11.02.2021 Type Delivered
19a Sprievodný list 11.02.2021 Type Delivered
19b Plná moc 11.02.2021 Type Delivered
20 vyžiadanie poplatku 03.03.2021 Type Sent document
21 Doplnenie materiálov 19.03.2021 Type Delivered
21a Plná moc 19.03.2021 Type Delivered
22 15 Poplatok za zápis prevodu/prechodu práv na iného prihlasovateľa/majiteľa 23.03.2021 Type Payment
23 dodatok k osvedčeniu OZ 13.04.2021 Type Sent document
POZ 783-2008
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Prevod prihlasovatela 01.10.2008 NOVA COAST INC. PHARMA UNITED INC.
2 Zápis alebo zmena zástupcu 01.10.2008 Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
3 Prevod majiteľa 13.04.2021 LIGHTHOUSE INTERNATIONAL INC. NOVA COAST INC.
4 Zápis alebo zmena zástupcu 13.04.2021 Ing. Viera Mešková, Patentová a známková kancelária Mešková Viera, Ing., Patentová a známková kancelária
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku