Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 779-2016
(111)  Trademark Number  243508 
(151)  Registration Date  30.09.2016 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date   
(210)  Application Number  779-2016 
(220)  Application Date  12.04.2016 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  01.06.2016 
(450)  Publication of Registration Date  02.11.2016 
(511)  International Classification of Goods and Services  06, 09, 20 
(511)  List of Classified Goods and Services  06 - Kovové spony strojových remeňov; kovania budov alebo nábytku z niklovej mosadze (alpaky); kovové závory; kovové popruhy na manipulovanie s nákladom; príručné kovové pokladnice; kovové vystužovacie materiály do betónu; trezory; kovové zarážky okien; kovové zarážky dverí; kovové podložky; kovové krúžky; kovové prstence; dverové závesy; ostnatý drôt; tyče kovových zábradlí; pancierové plechy; kovové uzávery na debny a skrinky; kovové skrutky s maticou; kovové identifikačné náramky; kovové koncové svorky na laná; visacie zámky; kovové vyrovnávacie podložky; bezpečnostné schránky (pokladničky); kovové reťaze; kovové bezpečnostné reťaze; kovové spojky na reťaze; kľúče; klince; cvoky (klince); kovové vodiace lišty; nákovy; kovové dvere; kovové skoby (kramle); kovové závesné háky; okenné západky; háčiky (železiarsky tovar); kovanie na okná; kovové poštové schránky; kovové schodiská; kovové prvky na zatváranie okien; kovanie na okná; neelektrické zatvárače dverí; kovania pre stavebníctvo; kovové zámky (nie elektrické); plomby (olovené pečate); kovové mreže; pružinové zámky; kovové značky na vozidlá; kovové žalúzie; kovové vonkajšie rolety; kovové lišty; kovové posteľové kolieska; kovové zámkové zástrčky; kovové rúčky a rukoväte na náradie; kovové schody; kovové markízy (stavebníctvo); kovové domové čísla (nesvietiace); kovové koše; kovové háčiky vešiakov na odevy; západky zámok; pružiny (železiarsky tovar); kovové dverové kľučky; kovové brány; kovové výplne dverí; kovové krúžky na kľúče; kovové dverové prahy; kovové zámky vozidiel; kovové zarážky; zvončeky; kovové ventily (nie časti strojov); dverové zástrčky; kovové turnikety; kovové pletivo; kovové okenné krídla; kovové zámočnícke stoly; napínače železných pások; kovové viazacie pásky; viazacie drôty; kovový stavebný materiál; kovové skrinky, krabice; kovové pracky (železiarsky tovar);kovové držadlá, kľučky; kovové kabíny na prezliekanie; otvárače dverí (nie elektrické); kovové pánty, závesy; kovové zárubne; kované dverové súčasti; kovové poklopy; kovové lešenia; kovové rebríky; kovové viazacie pásky; kovové ploty; kovové uzávery na tašky; kovanie na nábytok; kovové dverové súčasti; kovové identifikačné štítky; kovové poznávacie značky; kovové písmená a číslice (nie tlačiarenské znaky); kovové zarážky na blokovanie kolies automobilov pri nesprávnom parkovaní; zariadenia na otváranie okien (neelektrické); zariadenia na zatváranie okien (neelektrické); kovové pancierové dvere; kovové prvky na zatváranie dverí; kovové balustrády (stĺpikové zábradlia).
09 - Elektrické signalizačné zvončeky; tlačidlá zvončekov; vypínače; dverové priezory; automatické ovládacie zariadenia vozidiel; zvončeky (poplašné zariadenia); elektrické zámky; diaľkové ovládače; elektrické zariadenia proti krádežiam; optické čítacie zariadenia; detektory dymu; videokamery; elektronické zabezpečovacie prívesky na tovary; šnúrky na mobilné telefóny; kódované karty na odomykanie dverí; kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; tyče na fotografie „selfie“; zariadenia na hasenie požiarov.
20 - Závesy, pánty (nekovové); vystavovacie stojany; vešiaky na odevy; tyče na upevnenie schodišťových kobercov; nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok; nekovové dverové vybavenie; nekovové poznávacie značky; nekovové registračné značky; kovový nábytok; novinové stojany; stojany na časopisy; interiérové lamelové žalúzie alebo rolety; závory (nekovové); rúčky a rukoväte na náradie (nekovové); stojany na vešanie kabátov; nekovové identifikačné štítky; domové čísla (nie kovové, nie svietiace); nekovové háčiky na odevy; zámky na vozidlá (nie kovové); kovové sedadlá; kovové stoly; panely na vešanie kľúčov; vitríny (nábytok); nekovové debny; zámočnícke stoly (nie kovové); zámky okrem kovových a elektrických; nekovové poštové schránky okrem murovaných; plastové karty na otváranie dverí (nekódované, nie magnetické); nekovové kľučky na dvere; nekovové držadlá, kľučky; nekovové zástrčky na dvere; dverové zvonce (nekovové, neelektrické); nekovové dverové klopadlá; nekovové krúžky na kľúče; dverové zarážky, nie kovové, nie gumené; okenné zarážky, nie kovové, nie gumené; nekovové zámkové zástrčky na okná; nekovové zámkové zástrčky na okná; nekovové prvky na zatváranie dverí; nekovové skrinky na náradie (prázdne);nekovové debny na náradie (prázdne). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  14.05.23, 27.05.08, 26.04.24, 26.04.16, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.04 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  modrá, červená, sivá, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  Kollár Štefan, Mgr.; Malý Lég 331 , 930 37 Lehnice; SK 
(740)  Attorney(s)  Advokátska kancelária JUDr. Dávidek, s.r.o.; Račianska 96, 831 02 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  neplatná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until   
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.06.2016 06/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.11.2016 11/2016 FG3M
3 Ochranné známky vyhlásené za neplatné 12.05.2021 09/2021 MC3M
 
POZ 779-2016
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 779-2016
S/N Item Name Date Type Document
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.04.2016 Type Delivered
1a Plná moc 12.04.2016 Type Delivered
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.04.2016 Type Delivered
2a Plná moc 19.04.2016 Type Delivered
2b Vyjadrenie označenia 19.04.2016 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.04.2016 Type Payment
4 Oznámenie k poplatkom 26.04.2016 Type Delivered
5 výsledok rešerše 02.05.2016 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie POZ 02.05.2016 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.10.2016 Type Sent document
8 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 17.04.2020 Type Delivered
8a Sprievodný list 17.04.2020 Type Delivered
8b Plná moc 17.04.2020 Type Delivered
8c Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Type Delivered
8d Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Type Delivered
8e Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Type Delivered
8f Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Type Delivered
8g Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Type Delivered
8h Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Type Delivered
8i Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Type Delivered
8j Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Type Delivered
8k Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Type Delivered
8l Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Type Delivered
8m Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Type Delivered
8n Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Type Delivered
8o Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Type Delivered
8p Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Type Delivered
8q Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Type Delivered
8r Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Type Delivered
8s Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Type Delivered
8t Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Type Delivered
9 Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 17.04.2020 Type Delivered
9a Príloha inde neuvedená 17.04.2020 Type Delivered
10 Žiadosť inde neuvedená 21.04.2020 Type Delivered
10a Sprievodný list 21.04.2020 Type Delivered
11 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 27.04.2020 Type Sent document
12 vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 27.04.2020 Type Sent document
13 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 14.05.2020 Type Payment
14 41 Poplatok - kaucia 14.05.2020 Type Payment
15 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 15.05.2020 Type Sent document
16 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 15.05.2020 Type Sent document
17 menovanie, zvolanie komisie 02.10.2020 Type Internal Letter
18 protokol o rokovaní komisie 23.10.2020 Type Internal Letter
19 protokol o hlasovaní komisie 23.10.2020 Type Internal Letter
20 rozhodnutie o neplatnosti OZ 01.02.2021 Type Sent document
21 vyhláška pre vestník - neplatnosť 31.03.2021 Type Internal Letter
22 Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 31.03.2021 Type Delivered
22a Sprievodný list 31.03.2021 Type Delivered
23 všeobecný referátnik 08.04.2021 Type Sent document
24 vnútrospisový list 15.04.2021 Type Internal Letter
POZ 779-2016
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku