Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Prihlásiť

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky - Webregistre

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
VYHĽADAŤ PODOBNÉPRIDAŤ DO OBĽÚBENÝCH   |   VYTLAČIŤ   |   EXPORTOVAŤ DO PDF   |   POSLAŤ NA E-MAIL


OZNÁMIŤ CHYBU OBSAHU   |   PREJSŤ NA MEF
POZ 779-2016
(111)  Číslo ochrannej známky  243508 
(151)  Dátum zápisu  30.09.2016 
   Dátum začatia plynutia obdobia rozhodného pre používanie OZ   
(156)  Dátum obnovy zápisu OZ   
(210)  Číslo prihlášky  779-2016 
(220)  Dátum podania prihlášky  12.04.2016 
(310)  Číslo prioritnej prihlášky   
(320)  Dátum podania prioritnej prihlášky   
(330)  Krajina alebo organizácia priority   
(442)  Dátum zverejnenia prihlášky po prieskume  01.06.2016 
(450)  Dátum oznámenia o zápise ochrannej známky  02.11.2016 
(511)  Medzinárodné triedenie tovarov a služieb  06, 09, 20 
(511)  Zoznam zatriedených tovarov a služieb  06 - Kovové spony strojových remeňov; kovania budov alebo nábytku z niklovej mosadze (alpaky); kovové závory; kovové popruhy na manipulovanie s nákladom; príručné kovové pokladnice; kovové vystužovacie materiály do betónu; trezory; kovové zarážky okien; kovové zarážky dverí; kovové podložky; kovové krúžky; kovové prstence; dverové závesy; ostnatý drôt; tyče kovových zábradlí; pancierové plechy; kovové uzávery na debny a skrinky; kovové skrutky s maticou; kovové identifikačné náramky; kovové koncové svorky na laná; visacie zámky; kovové vyrovnávacie podložky; bezpečnostné schránky (pokladničky); kovové reťaze; kovové bezpečnostné reťaze; kovové spojky na reťaze; kľúče; klince; cvoky (klince); kovové vodiace lišty; nákovy; kovové dvere; kovové skoby (kramle); kovové závesné háky; okenné západky; háčiky (železiarsky tovar); kovanie na okná; kovové poštové schránky; kovové schodiská; kovové prvky na zatváranie okien; kovanie na okná; neelektrické zatvárače dverí; kovania pre stavebníctvo; kovové zámky (nie elektrické); plomby (olovené pečate); kovové mreže; pružinové zámky; kovové značky na vozidlá; kovové žalúzie; kovové vonkajšie rolety; kovové lišty; kovové posteľové kolieska; kovové zámkové zástrčky; kovové rúčky a rukoväte na náradie; kovové schody; kovové markízy (stavebníctvo); kovové domové čísla (nesvietiace); kovové koše; kovové háčiky vešiakov na odevy; západky zámok; pružiny (železiarsky tovar); kovové dverové kľučky; kovové brány; kovové výplne dverí; kovové krúžky na kľúče; kovové dverové prahy; kovové zámky vozidiel; kovové zarážky; zvončeky; kovové ventily (nie časti strojov); dverové zástrčky; kovové turnikety; kovové pletivo; kovové okenné krídla; kovové zámočnícke stoly; napínače železných pások; kovové viazacie pásky; viazacie drôty; kovový stavebný materiál; kovové skrinky, krabice; kovové pracky (železiarsky tovar);kovové držadlá, kľučky; kovové kabíny na prezliekanie; otvárače dverí (nie elektrické); kovové pánty, závesy; kovové zárubne; kované dverové súčasti; kovové poklopy; kovové lešenia; kovové rebríky; kovové viazacie pásky; kovové ploty; kovové uzávery na tašky; kovanie na nábytok; kovové dverové súčasti; kovové identifikačné štítky; kovové poznávacie značky; kovové písmená a číslice (nie tlačiarenské znaky); kovové zarážky na blokovanie kolies automobilov pri nesprávnom parkovaní; zariadenia na otváranie okien (neelektrické); zariadenia na zatváranie okien (neelektrické); kovové pancierové dvere; kovové prvky na zatváranie dverí; kovové balustrády (stĺpikové zábradlia).
09 - Elektrické signalizačné zvončeky; tlačidlá zvončekov; vypínače; dverové priezory; automatické ovládacie zariadenia vozidiel; zvončeky (poplašné zariadenia); elektrické zámky; diaľkové ovládače; elektrické zariadenia proti krádežiam; optické čítacie zariadenia; detektory dymu; videokamery; elektronické zabezpečovacie prívesky na tovary; šnúrky na mobilné telefóny; kódované karty na odomykanie dverí; kryty na smartfóny; puzdrá na smartfóny; tyče na fotografie „selfie“; zariadenia na hasenie požiarov.
20 - Závesy, pánty (nekovové); vystavovacie stojany; vešiaky na odevy; tyče na upevnenie schodišťových kobercov; nekovové obloženie alebo ozdoby na nábytok; nekovové dverové vybavenie; nekovové poznávacie značky; nekovové registračné značky; kovový nábytok; novinové stojany; stojany na časopisy; interiérové lamelové žalúzie alebo rolety; závory (nekovové); rúčky a rukoväte na náradie (nekovové); stojany na vešanie kabátov; nekovové identifikačné štítky; domové čísla (nie kovové, nie svietiace); nekovové háčiky na odevy; zámky na vozidlá (nie kovové); kovové sedadlá; kovové stoly; panely na vešanie kľúčov; vitríny (nábytok); nekovové debny; zámočnícke stoly (nie kovové); zámky okrem kovových a elektrických; nekovové poštové schránky okrem murovaných; plastové karty na otváranie dverí (nekódované, nie magnetické); nekovové kľučky na dvere; nekovové držadlá, kľučky; nekovové zástrčky na dvere; dverové zvonce (nekovové, neelektrické); nekovové dverové klopadlá; nekovové krúžky na kľúče; dverové zarážky, nie kovové, nie gumené; okenné zarážky, nie kovové, nie gumené; nekovové zámkové zástrčky na okná; nekovové zámkové zástrčky na okná; nekovové prvky na zatváranie dverí; nekovové skrinky na náradie (prázdne);nekovové debny na náradie (prázdne). 
(531)  Medzinárodné triedenie obrazových prvkov  14.05.23, 27.05.08, 26.04.24, 26.04.16, 29.01.01, 29.01.06, 29.01.04 
(540) Vyjadrenie
Vyobrazenie
(550)  Druh známky  obrazová 
(571)  Opis   
(551)  Údaje o kolektívnej známke  individuálna  
(551)  Osoby oprávnené používať kolektívnu OZ   
   Zápis zmeny zmluvy o používaní kolektívnej OZ   
(591)  Údaje o uplatňovaných farbách  modrá, červená, sivá, biela 
(731/732)  Prihlasovateľ (-ia)/ majiteľ (-ia)  Kollár Štefan, Mgr.; Malý Lég 331 , 930 37 Lehnice; SK 
(740)  Zástupca (-ovia)  Advokátska kancelária JUDr. Dávidek, s.r.o.; Račianska 96, 831 02 Bratislava; SK 
(800)  Číslo medzinárodného zápisu   
(800)  Dátum medzinárodného zápisu   
(800)  Názov štátu medzinárodného zápisu OZ   
   Stav  zapísaná ochranná známka 
   Právny stav OZ  platná 
   Čiastočný prevod OZ   
   Zánik práva na OZ   
   Výmaz OZ, vyhlásenie za neplatnú, zrušenie OZ   
   Čiastočný výmaz OZ, zrušenie pre určité tovary a služby, vyhlásenie za neplatnú pre určité tovary a služby   
   Zriadenie záložného práva na OZ  Nie 
   Minimálna platnosť do  12.04.2026 
   Dôvod ukončenia platnosti / konania   
 
  Publikácie 
Por. č. Názov Dátum Vestník č. Kód publikácie
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 01.06.2016 06/2016 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.11.2016 11/2016 FG3M
 
POZ 779-2016
Por. č. Názov poplatku Dátum Rok Suma

Upozornenie:

Poplatky uhradené v rámci konania o prihláške sú uvedené v záložke Protokol.

POZ 779-2016
Por. č. Názov položky Dátum Typ Dokument
1 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 12.04.2016 Typ Doručené
1a Plná moc 12.04.2016 Typ Doručené
2 Žiadosť o zápis ochrannej známky do registra 19.04.2016 Typ Doručené
2a Plná moc 19.04.2016 Typ Doručené
2b Vyjadrenie označenia 19.04.2016 Typ Doručené
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 25.04.2016 Typ Platba
4 Oznámenie k poplatkom 26.04.2016 Typ Doručené
5 výsledok rešerše 02.05.2016 Typ Interné listy
6 pokyn na zverejnenie POZ 02.05.2016 Typ Interné listy
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 27.10.2016 Typ Odoslané
8 Návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 17.04.2020 Typ Doručené
8a Sprievodný list 17.04.2020 Typ Doručené
8b Plná moc 17.04.2020 Typ Doručené
8c Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Typ Doručené
8d Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Typ Doručené
8e Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Typ Doručené
8f Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Typ Doručené
8g Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Typ Doručené
8h Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Typ Doručené
8i Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Typ Doručené
8j Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Typ Doručené
8k Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Typ Doručené
8l Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Typ Doručené
8m Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Typ Doručené
8n Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Typ Doručené
8o Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Typ Doručené
8p Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Typ Doručené
8q Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Typ Doručené
8r Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Typ Doručené
8s Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Typ Doručené
8t Dôkazy, o ktoré sa návrh na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú opiera 17.04.2020 Typ Doručené
9 Doplnenie návrhu na vyhlásenie ochrannej známky za neplatnú 17.04.2020 Typ Doručené
9a Príloha inde neuvedená 17.04.2020 Typ Doručené
10 Žiadosť inde neuvedená 21.04.2020 Typ Doručené
10a Sprievodný list 21.04.2020 Typ Doručené
11 vyžiadanie poplatku za návrh na zrušenie/neplatnosť 27.04.2020 Typ Odoslané
12 vyžiadanie kaucie za návrh na zrušenie/neplatnosť 27.04.2020 Typ Odoslané
13 27 Poplatok za návrh na zrušenie OZ alebo vyhlásenie OZ za neplatnú 14.05.2020 Typ Platba
14 41 Poplatok - kaucia 14.05.2020 Typ Platba
15 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 15.05.2020 Typ Odoslané
16 výzva na vyjadrenie k návrhu na zrušenie/neplatnosť 15.05.2020 Typ Odoslané
17 menovanie, zvolanie komisie 02.10.2020 Typ Interné listy
18 protokol o rokovaní komisie 23.10.2020 Typ Interné listy
19 protokol o hlasovaní komisie 23.10.2020 Typ Interné listy
20 rozhodnutie o neplatnosti OZ 01.02.2021 Typ Odoslané
21 vyhláška pre vestník - neplatnosť 31.03.2021 Typ Interné listy
22 Žiadosť o vyznačenie právoplatnosti rozhodnutia 31.03.2021 Typ Doručené
22a Sprievodný list 31.03.2021 Typ Doručené
23 všeobecný referátnik 08.04.2021 Typ Odoslané
POZ 779-2016
Por. č. Názov položky Dátum účinnosti Nový subjekt Pôvodný subjekt
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku