Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 774-2011
(111)  Trademark Number  231698 
(151)  Registration Date  13.02.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  02.05.2021 
(210)  Application Number  774-2011 
(220)  Application Date  02.05.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.11.2011 
(450)  Publication of Registration Date  03.04.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  35, 36 
(511)  List of Classified Goods and Services  35 - Služby účtovníckych sústav; činnosť účtovných poradcov; vedenie účtovnej evidencie.
36 - Realitné kancelárie, prenájom nehnuteľností, sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností, správa nehnuteľností, oceňovanie a odhady nehnuteľností, vedenie nájomných domov, obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností, sprostredkovanie finančných služieb, oceňovanie (poistenie, bankovníctvo, nehnuteľnosti), finančný lízing, lízing motorových vozidiel, lízing strojov a zariadení, lízing spojený s financovaním, predaj na splátky, zmenárenské služby, úverové financovanie predaja, vydávanie kreditných kariet, služby finančného manažmentu a správa hotovosti, poistenie, oceňovanie umeleckých diel, organizovanie dobročinných zbierok, poskytovanie úverov, burzové maklérstvo, klíring (zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov - bezhotovostné platenie), služby na využívanie dôchodkových fondov, faktoring, záruky, kaucie, hypotéky (poskytovanie pôžičiek), informácie o poistení, investovanie kapitálu, kapitálové investície, klíring (bezhotovostné zúčtovávanie vzájomných pohľadávok a záväzkov). 
(531)  International Classification of Figurative Elements  25.03.07, 26.04.18, 26.04.24, 27.05.14, 27.05.24, 29.01.01, 29.01.06, 27.99.18 
(540) Trademark
Vyobrazenie
(550)  Kind of Trademark  obrazová 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)  tmavočervená, svetločervená, sivá, biela 
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  HERRYS s. r. o.; Žilinská 7-9, 811 05 Bratislava; SK 
(740)  Attorney(s)  Belička Ivan, Ing.; Švermova 21, 974 04 Banská Bystrica; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  02.05.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.11.2011 11/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 03.04.2012 04/2012 FG3M
3 Zmena v údajoch o prihlasovateľoch/majiteľoch 12.05.2021 09/2021 TC3M
4 Obnovené ochranné známky 12.05.2021 09/2021 ND3M
 
POZ 774-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 774-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ 02.05.2011 Type Delivered
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 05.05.2011 Type Delivered
2a Plná moc 05.05.2011 Type Delivered
2b Vyjadrenie označenia 05.05.2011 Type Delivered
2c Zoznam tovarov a služieb (SR) 05.05.2011 Type Delivered
3 všeobecný referátnik 09.05.2011 Type Sent document
4 výzva na zaplatenie poplatku za podanie POZ 27.05.2011 Type Sent document
5 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 17.06.2011 Type Payment
6 výsledok rešerše 12.09.2011 Type Internal Letter
7 správa o prieskume zápisnej spôsobilosti (formálne chyby) 14.09.2011 Type Sent document
8 Odpoveď na správu úradu 22.09.2011 Type Delivered
9 pokyn na zverejnenie POZ 28.09.2011 Type Internal Letter
10 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 22.02.2012 Type Sent document
11 výsledok rešerše 30.11.2017 Type Internal Letter
12 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.09.2020 Type Delivered
13 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 08.04.2021 Type Delivered
13a Plná moc 08.04.2021 Type Delivered
14 Žiadosť o zápis zmeny sídla/adresy 08.04.2021 Type Delivered
14a Plná moc 08.04.2021 Type Delivered
15 Žiadosť o zápis zmeny názvu/mena 08.04.2021 Type Delivered
15a Plná moc 08.04.2021 Type Delivered
16 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 14.04.2021 Type Payment
17 dodatok k osvedčeniu OZ 15.04.2021 Type Sent document
18 dodatok k osvedčeniu OZ 03.05.2021 Type Sent document
POZ 774-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
1 Zmena názvu/mena, adresy prihlasovatela/majitela 15.04.2021 HERRYS s. r. o. cooperate home agency, s.r.o.
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku