Prejsť na obsah Prejsť na pätičku
Log In

Industrial Property Office of the Slovak Republic - WebRegisters

Prejsť na hlavičku Prejsť na pätičku
SEARCH SIMILARADD TO FAVORITES   |   PRINT   |   EXPORT TO PDF   |   SEND TO E-MAIL


ERROR REPORTING   |   PASS TO MEF
POZ 767-2011
(111)  Trademark Number  231358 
(151)  Registration Date  13.01.2012 
   The date of Commencement of the Period Relevant for the Use of the TM   
(156)  Trademark Renewal Date  03.05.2021 
(210)  Application Number  767-2011 
(220)  Application Date  03.05.2011 
(310)  Priority Number   
(320)  Priority Date   
(330)  Country or Authority of Priority   
(442)  Date of Making Application Available to the Public  04.10.2011 
(450)  Publication of Registration Date  02.03.2012 
(511)  International Classification of Goods and Services  09, 17, 42 
(511)  List of Classified Goods and Services  09 - Káble všetkých druhov patriace do tejto triedy, najmä elektrické káble, silové káble, oznamovacie káble, nízko-, stredne- a vysokofrekvenčné káble, káble s optickými vláknami; vodiče všetkých druhov, najmä izolované vodiče; inštalačné vodiče, vodiče pre špecifické prostredie a prevádzky, pohyblivé vodiče, vodiče pre extrémne teploty, vysokoohybné vodiče, vodiče pre motorové vozidlá, lietadlá a pod., lakované drôty a ostatné vodiče pre izolované vinutia elektrických strojov a prístrojov; príslušenstvo k elektrickým káblom a vodičom; komponenty a subsystémy káblových sietí; plášte káblov; prístroje a nástroje na vývoj, výrobu, meranie, skúšanie a montáž káblov, vodičov, sietí, izolovaných vodičov, kabelárskych materiálov, elektrických izolantov a izolácií a ich komponentov.
17 - Elektroizolačné laky, tekuté izolanty, impregnácie, zalievacie živice, zalievacie hmoty.
42 - Výskum, vývoj, testovanie a kompletizácia káblov, vodičov, sietí, izolácií a ich komponentov; expertízy; technické skúšky; prieskum (inžinierske práce); vývoj a výskum nových výrobkov (pre zákazníkov); štúdie technických projektov, projektová činnosť; technický prieskum; inžinierska činnosť; technické odborné poradenstvo s výnimkou obchodného. 
(531)  International Classification of Figurative Elements   
(540)  Trademark  VUKI 
(550)  Kind of Trademark  slovná 
(571)  Description of Trademark   
(551)  Collective Trademark Data  individuálna  
(551)  Persons authorised to use Collective TM   
   Changes in Agreement on the Use of Collective TM   
(591)  Claimed Color(s)   
(731/732)  Applicant(s) or Proprietor(s)  VUKI, a.s.; Rybničná 38, 831 07 Bratislava 36; SK 
(740)  Attorney(s)  Patentová a známková kancelária, Gajdošíková Zuzana, Ing.; Ambroseho 5, 851 02 Bratislava; SK 
(800)  International Registration Number   
(800)  International Registration Date   
(800)  Country of International Trademark Registration   
   Procedural Status  zapísaná ochranná známka 
   Legal Status  platná 
   Partial Transfer of Trademark   
   Termination of Trademark   
   Cancellation of Trademark, Declaration of Trademark Invalidity, Revocation of Trademark   
   Partial Cancellation, Revocation/ Declaration of Invalidity in respect of some of the goods and services   
   Lien on Trademark  No 
   Trademark Validity minimum until  03.05.2031 
   Reason for Trademark Expiration/Termination of Proceedings   
 
  Publication 
S/N Title Date Official Gazette Nr. Publication Code
1 Zverejnené prihlášky ochranných známok 04.10.2011 10/2011 BA3M
2 Zapísané ochranné známky bez zmeny po zverejnení prihlášky 02.03.2012 03/2012 FG3M
3 Obnovené ochranné známky 12.05.2021 09/2021 ND3M
 
POZ 767-2011
S/N Fee Title Date Year Fee

Disclaimer:

Paid-in Administrative Fee within Proceeding on Applications are stated in Protocol

POZ 767-2011
S/N Item Name Date Type Document
1 Podanie individuálnej prihlášky OZ -FAX 03.05.2011 Type Delivered
2 Podanie individuálnej prihlášky OZ 06.05.2011 Type Delivered
3 10 Poplatok za podanie prihlášky individuálnej OZ 23.05.2011 Type Payment
4 Plná moc 27.05.2011 Type Delivered
5 výsledok rešerše 27.07.2011 Type Internal Letter
6 pokyn na zverejnenie POZ 27.07.2011 Type Internal Letter
7 oznámenie o zaslaní osvedčenia o zápise OZ do registra 26.01.2012 Type Sent document
8 Upozornenie na uplynutie doby platnosti zápisu ochrannej známky 07.09.2020 Type Delivered
9 Žiadosť o obnovu zápisu ochrannej známky 30.03.2021 Type Delivered
9a Plná moc 30.03.2021 Type Delivered
10 vyžiadanie poplatku za obnovu 08.04.2021 Type Sent document
11 26 Poplatok za obnovu zápisu individuálnej OZ 16.04.2021 Type Payment
12 dodatok k osvedčeniu OZ 21.04.2021 Type Sent document
POZ 767-2011
S/N Item Name Valid from New Subject Previous Subject
Prejsť na obsah Prejsť na hlavičku